Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 17.04.2009 14:41:36

De două milenii lumina sfântă vine la Biserica Sfântului Mormânt
 
În Sfânta și marea Sâmbătă, în timpul oficierii slujbei Vecerniei, în Biserica Sfântului Mormânt se pogoară Sfânta Lumină, pe care o primește în Sfântul Mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos, Patriarhul ortodox al Ierusalimului și o dă credincioșilor prezenți.
Pentru creștinii ortodocși , cel mai important eveniment care se petrece la Ierusalim de Paști este cel al Sfintei Lumini, când făcliile patriarhului Ierusalimului se aprind în mod miraculos în interiorul Sfântului Mormânt, locul de unde Mântuitorul Hristos a înviat, după trei zile de la îngropare. Spațiul din interiorul rotondei care găzduiește mica bisericuță a Sfântului Mormânt este cu mult prea mic față de mulțimea pelerinilor. Din acest motiv, cei care vor să prindă un loc în apropierea Mormântului se așează în biserică măcar cu 1 - 2 zile înainte. În ciuda aerului sufocant și a căldurii amețitoare, cei care reușesc să rămână până sâmbătă, înainte de Paști, în interior , se consideră norocoși : vor putea vedea cu ochii lor minunea.

cristiboss56 17.04.2009 16:09:00

CD audio : Lumina Sfintelor Paști
 
Cu ocazia intrării în al doisprezecelea an de activitate, Radio Trinitas al Patriarhiei Romane a editat un CD audio. Intitulat "Lumina Sfintelor Paști"- zece cvinte de Înviere. Cuvintele de învățătură sunt încadrate de cântări interpretate de membrii grupului de muzică binzantină "Anton Pan" al Patriarhiei Romane, conduși de Constantin Răileanu.

cristiboss56 18.04.2009 09:38:58

În Episcopia Tulcii
 
Pentru prima dată în Municipiul Tulcea, anul acesta, P.S. Visarion va oferi credincioșilor prezenți la slujba Învierii Domnului Sfânta Lumină
Lumina Sfântă va fi adusă de la Ierusalim în seara zilei de 18 aprilie de către o delegație a Patriarhiei Române condusă de P.S. Varsanufie. Este pentru prima dată când Lumima Sfântă este adusă în România cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. Lumina Sfântă va fi adusă la Tulcea de la București cu binecuvântarea P.S. Visarion de către o delegație a Episcopiei. Aceasta va sosi la Tulcea în jurul miezului nopții. De la Catedrala Episcopală preoții din oraș o vor oferi credincioșilor tuturor parohiilor din Tulcea.

cristiboss56 18.04.2009 14:22:01

Fragment din scrisoarea pastorală a Preafericitului Părinte Daniel
 
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos prăznuită în sfânta și marea sărbătoare a Sfintelor Paști ne arată bogăția iubirii milostive a lui Dumnezeu și a slavei cerești dăruite nouă, oamenilor , în Iisus Hristos, ca noi să fim părtași ai vieții și bucuriei veșnice a Preasfintei Treimi. . . . . Criza financiară și economică în care se află lumea de azi este, în mare parte , rezultatul lăcomiei, al câștigului nedrep, al speculei financiare, al evaziunii fiscale la nivel mondial. Când goana după profitul material obținut cu orice preț, fără măsură și fără morală, devine o tiranie a sufletului, atunci capitalismul devine < sălbatic > și se manifestă ca o patimă a lăcomiei < științific organizată > . . . . . Chiar dacă suntem mai săraci din punct de vedere al bunurilor materiale, să nu sărăcim totuși din punct de vedere spiritual, ci să ne îmbogățim în bunătate, prin cuvântul bun de încurajare, sfatul bun, o mână de ajutor dată celor mai săraci decât noi, dar și prin redescoperirea virtuților demnității și creativității, ale muncii cinstite și solidarității constante.
< Va urma >

cristiboss56 18.04.2009 18:03:59

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 129301)
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos prăznuită în sfânta și marea sărbătoare a Sfintelor Paști ne arată bogăția iubirii milostive a lui Dumnezeu și a slavei cerești dăruite nouă, oamenilor , în Iisus Hristos, ca noi să fim părtași ai vieții și bucuriei veșnice a Preasfintei Treimi. . . . . Criza financiară și economică în care se află lumea de azi este, în mare parte , rezultatul lăcomiei, al câștigului nedrep, al speculei financiare, al evaziunii fiscale la nivel mondial. Când goana după profitul material obținut cu orice preț, fără măsură și fără morală, devine o tiranie a sufletului, atunci capitalismul devine < sălbatic > și se manifestă ca o patimă a lăcomiei < științific organizată > . . . . . Chiar dacă suntem mai săraci din punct de vedere al bunurilor materiale, să nu sărăcim totuși din punct de vedere spiritual, ci să ne îmbogățim în bunătate, prin cuvântul bun de încurajare, sfatul bun, o mână de ajutor dată celor mai săraci decât noi, dar și prin redescoperirea virtuților demnității și creativității, ale muncii cinstite și solidarității constante.
< Va urma >

. . . . . Relele cele mai mari pe care le poate aduce lăcomia de avere vieții spirituale sunt acestea : uitarea de Dumnezeu ( cf. Deuteronom 6, 10-12 ; Osea 13, 6 ) , părăsirea de Dumnezeu ( cf. Deuteronom 32, 15 ), tăgăduirea sau negarea existenței lui Dumnezeu ( cf. Pilde 30, 8-9 ) , răzvrătirea contra lui Dumnezeu ( cf. Neemia 9, 25-26 ) , lepădarea de Hristos ( cf. Matei 19, 21-22 ), mândria nesăbuită ( cf. Pilde 28, 11 ) , învârtoșearea inimii sau lipsa de milostivire ( cf. Pilde 18,23 ) , asuprirea semenilor, mai ales a săracilor ( cf. Iacob 5, 4 ) . Cunoscând aceste consecințe rele ale lăcomiei de avere, Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă pe cei bogați să-și adune comori în ceruri, întrucât comorile cerești sunt mai presus de orice bogăție pământească ( cf. Matei 6, 19-20 ; Luca 12, 33 ; I. Timotei 6, 19 ) . Sfânta Scriptură conține multe mustrări și amenințări împotriva celor ce adună comori materiale pe nedrept ( cf. Pilde 13,11 ) sau le dobândesc pe nedrept ( cf. Pilde 21 , 6 ; 28, 20-23 ; Ieremia 17 , 11 ) , dar și atitudini împotriva celor ce acumulează averi prin constrângerea semenilor ( cf. Iov 20, 18-23 ; Pilde 22, 16 ; Iacob 5, 1 - 5 ) .
Iubiți frați și surori în Domnul, atât Sfânta Scriptură, cât și Sfinții Părinți ai Bisericii ne învață că adevărata bogăție este iubirea covârșitoare a lui Dumnezeu față de oameni arătată în Iisus Hristos și împărtășită nouă, acum, în Biserică, prin lucrarea Sfântului Duh. Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prin care se arată slava și bogăția nesfârșită a iubirii lui Dumnezeu către oameni, ne îndeamnă mai întâi să ne îmbogățim în credință statornică, în rugăciune , în viețuirea curată și sfântă, în împărtășirea mai deasă cu Sfintele Taine, după o pregătire mai intensă, așa cum a fost perioada Postului Mare al Sfintelor Paști, și totodată să ne imbogățim în fapte bune, care aduc lumină și pace, bucurie și fericire oamenilor pe care-i ajutăm. << Va urma >>

cristiboss56 18.04.2009 20:42:48

La ora 20.35 la Suceava , Lumina Sfântă de la Ierusalim ! +
 
Hristos a Inviat ! +

cristiboss56 19.04.2009 16:00:44

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 129334)
. . . . . Relele cele mai mari pe care le poate aduce lăcomia de avere vieții spirituale sunt acestea : uitarea de Dumnezeu ( cf. Deuteronom 6, 10-12 ; Osea 13, 6 ) , părăsirea de Dumnezeu ( cf. Deuteronom 32, 15 ), tăgăduirea sau negarea existenței lui Dumnezeu ( cf. Pilde 30, 8-9 ) , răzvrătirea contra lui Dumnezeu ( cf. Neemia 9, 25-26 ) , lepădarea de Hristos ( cf. Matei 19, 21-22 ), mândria nesăbuită ( cf. Pilde 28, 11 ) , învârtoșearea inimii sau lipsa de milostivire ( cf. Pilde 18,23 ) , asuprirea semenilor, mai ales a săracilor ( cf. Iacob 5, 4 ) . Cunoscând aceste consecințe rele ale lăcomiei de avere, Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă pe cei bogați să-și adune comori în ceruri, întrucât comorile cerești sunt mai presus de orice bogăție pământească ( cf. Matei 6, 19-20 ; Luca 12, 33 ; I. Timotei 6, 19 ) . Sfânta Scriptură conține multe mustrări și amenințări împotriva celor ce adună comori materiale pe nedrept ( cf. Pilde 13,11 ) sau le dobândesc pe nedrept ( cf. Pilde 21 , 6 ; 28, 20-23 ; Ieremia 17 , 11 ) , dar și atitudini împotriva celor ce acumulează averi prin constrângerea semenilor ( cf. Iov 20, 18-23 ; Pilde 22, 16 ; Iacob 5, 1 - 5 ) .
Iubiți frați și surori în Domnul, atât Sfânta Scriptură, cât și Sfinții Părinți ai Bisericii ne învață că adevărata bogăție este iubirea covârșitoare a lui Dumnezeu față de oameni arătată în Iisus Hristos și împărtășită nouă, acum, în Biserică, prin lucrarea Sfântului Duh. Sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, prin care se arată slava și bogăția nesfârșită a iubirii lui Dumnezeu către oameni, ne îndeamnă mai întâi să ne îmbogățim în credință statornică, în rugăciune , în viețuirea curată și sfântă, în împărtășirea mai deasă cu Sfintele Taine, după o pregătire mai intensă, așa cum a fost perioada Postului Mare al Sfintelor Paști, și totodată să ne imbogățim în fapte bune, care aduc lumină și pace, bucurie și fericire oamenilor pe care-i ajutăm. << Va urma >>

Mai păgubitoare decât sărăcia , ca lipsă de cele materiale, este acum, în vreme de criză financiară și economică, criza de omenie, adică slaba voință de a fi onest și drept, harnic și generos. Cu această speranță de înoire spirituală a vieții și de îmbogățire în fapte bune, în lumina și pacea sărbătoririi Sfintelor Paști, vă îndemnăm ca, prin cuvânt și faptă , să aduceți bucurie celor săraci și bolnavi , orfani și bătrâni , necăjiți și singuri, astfel încât și ei să simtă că Înuierea Domnului Iisus Hristos revarsă peste oameni bogăția iubirii lui Dumnezeu Cel Milostiv. Cu prilejul Sfintelor Paști, vă adresăm tuturor părintești doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, dimpreună cu salutarea pascală: Hristor a înviat !

cristiboss56 19.04.2009 16:03:02

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 129416)
Mai păgubitoare decât sărăcia , ca lipsă de cele materiale, este acum, în vreme de criză financiară și economică, criza de omenie, adică slaba voință de a fi onest și drept, harnic și generos. Cu această speranță de înoire spirituală a vieții și de îmbogățire în fapte bune, în lumina și pacea sărbătoririi Sfintelor Paști, vă îndemnăm ca, prin cuvânt și faptă , să aduceți bucurie celor săraci și bolnavi , orfani și bătrâni , necăjiți și singuri, astfel încât și ei să simtă că Înuierea Domnului Iisus Hristos revarsă peste oameni bogăția iubirii lui Dumnezeu Cel Milostiv. Cu prilejul Sfintelor Paști, vă adresăm tuturor părintești doriri de sănătate și mântuire, pace și bucurie, dimpreună cu salutarea pascală: Hristor a înviat !

* Hristos a înviat ! +

cristiboss56 20.04.2009 00:06:18

Românii din Italia sărbătoresc de două ori Paștele
 
Românii din capitala Italiei , Rom, participă la evenimentele pascale de două ori, atât la Paștile catolic , cât și la Paștile ortodox, când li se dă o zi sau două libere. "In Roma, afară doar de faptul că sufletul și gândurile îmi erau în țară, alături de copii și nepoți, nu duceam lipsă de nimic. După participarea la slujba Invierii, împreună cu prietenii stăteam la masă și ne înfruptam din produse tradiționale românești achiziționate de la magazinele de profil deschise de români stabiliți în Italia sau chiar trimise de familia din Romania," povestește Aura Abălașei care a locuit trei ani în Italia.
Sărbătoarea Paștilor continuă pentru românii din Italia cu o ieșire la iarbă verde sau cu plimbări lungi prin cemtrul istoric al Romei.

cristiboss56 20.04.2009 19:15:10

Liturghie arhierească la Isaccea
 
În a doua zi de Paști, 20 aprilie a.c. , Preasfințitul Visarion, Episcopul Tulcii, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din orașul Isaccea, unde a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul "Sfântul Gheorghe". Cu acest prilej l-a hirotonit întru diacon pe tânărul teolog Dălcărean Viorel. În această seară va săvârși slujba Vecerniei în Catedrala "Sf. Nicolae " din Tulcea.


Ora este GMT +3. Ora este acum 13:53:35.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.