Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 30.01.2015 21:37:14

Sâmbătă, 31 ianuarie, se vor împlini patru ani de când a plecat la Domnul ÎPS Bartolomeu Anania !

Vesnica lui pomenire !

cristiboss56 31.01.2015 17:17:32

Profesorii și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București i-au sărbătorit ieri, 30 ianuarie, pe Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii învățământului teologic. Cu acest prilej, la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon“ - Nou (Paraclis Patriarhal), Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Din soborul de slujitori au făcut parte pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, pr. conf. dr. Gheorghe Holbea, pr. prof. dr. Constantin Preda, prodecanii acestei instituții, și clerici cadre didactice ale facultății. La slujbă a fost prezentă și prof. dr. Maria Voinea, prorector al Universității București. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a transmis profesorilor de la Facultatea de Teologie binecuvântarea și felicitările Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru stăruința lor în educarea viitorilor slujitori ai Bisericii.
În cuvântul de învățătură, rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa le-a explicat credincioșilor prezenți de ce Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, sunt pomeniți împreună în ziua de 30 ianuarie. „Acești trei sfinți sunt pomeniți împreună în urma unor rugăciuni și a unor rânduieli pe care le-a stabilit un mitropolit care se numea Ioan al Evhaitelor și care a trăit în veacul al XI-lea. În vremea lui, credincioșii se certau, unii dintre ei apreciindu-l mai mult pe Sfântul Vasile cel Mare pentru lucrarea sa filantropică, alții mai mult pe Sfântul Grigorie Teologul pentru profunzimea gândirii sale teologice, iar alții pe Sfântul Ioan Gură de Aur, marele cuvântător sau predicator al Bisericii. Pentru că acești credincioși, care se numeau după numele celor trei sfinți: vasilieni, grigorieni sau ioanieni, se certau permanent, Mitropolitul Ioan al Evhaitelor, în urma unei descoperiri, prin care i se arăta că sfinții se bucurau de comuniune înaintea lui Dumnezeu și că între ei nu exista nici un fel de ceartă, a hotărât ca ei să fie pomeniți și împreună. Așadar, această sărbătoare își are obârșia la finalul veacului al XI-lea“, a subliniat Preasfinția Sa.
În continuare, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a arătat că viața celor Trei Sfinți Ierarhi este pilduitoare pentru noi, cei de astăzi. „Cei trei sfinți s-au bucurat de o credință creștină insuflată mai ales de mamele lor, care erau niște creștine adevărate. Atât Emilia, cât și Nona și Antuza s-au îngrijit de educația copiilor lor. Cea din urmă, Antuza, a fost văduvă și singurul ei ideal era acela de a-l duce pe fiul ei pe calea către Hristos. Toți proveneau din familii cu viață sfântă. Din viața Sfântului Vasile știm că bunica și mama, dar și frații săi au avut, de asemenea, o conduită ireproșabilă. Sfântul Grigorie era fiul unui episcop care păstorea în Capadocia, pentru că în acea vreme unii dintre episcopi erau căsătoriți. Un alt lucru comun al acestor sfinți este dragostea lor față de carte și, în primul rând, dragostea lor față de cuvintele Sfintei Scripturi, iar apoi dragostea față de viața ascetică. Viața lor s-a așezat întotdeauna sub semnul trăirii în Hristos“, a spus Preasfinția Sa. La final, părintele decan Ștefan Buchiu a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei pentru frumoasa slujire, pentru prezența în mijlocul profesorilor și studenților și pentru cuvântul de învățătură. A urmat apoi slujba Parastasului pentru profesorii, studenții și ostenitorii acestei instituții care au trecut la Domnul.
În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Bogdan Ioan Negru a fost hirotonit întru diacon, pe seama Parohiei „Înălțarea Domnului“, Protopopiatul Sector 4 București.
Moment festiv în Amfiteatrul „Dumitru Stăniloae“

Hramul Facultății de Teologie Ortodoxă din București a fost marcat și printr-un moment festiv organizat în Amfiteatrul „Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae“ din cadrul instituției. Corala bărbătească a facultății, pregătită și dirijată de pr. lect. dr. Stelian Ionașcu, pr. lect. dr. Zaharia Matei, pr. asist. dr. Nicolae Giolu și pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu, a susținut un concert de cântece religioase, creații de inspirație folclorică și cântece patriotice. Părintele decan Ștefan Buchiu a prezentat, cu această ocazie, și Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ pe 2014, apărut de data aceasta la Editura BASILICA a Patriarhiei Române.

cristiboss56 03.02.2015 04:58:30

Duminică, 1 februarie, a fost prilej de sărbătoare pentru credincioșii Parohiei „Sfântul Gheorghe“ - Armeni din Focșani. Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a binecuvântat noua catapeteasmă și icoanele bisericii parohiale, după care a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de Grupul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul“ al eparhiei.

cristiboss56 05.02.2015 16:58:56

În dimineața zilei de 5 februarie 2015, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales prin vot secret pe Preasfințitul Părinte Andrei Făgărășeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, în postul vacant de Episcop al Episcopiei Covasnei și Harghitei cu 38 voturi din 45 voturi valid exprimate, anunță Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
Preasfințitul Părinte Andrei Făgărășeanul a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului pe 8 iulie 2008 și a fost hirotonit arhiereu pe 15 august 2008, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Licențiat al Facultății de Teologie „Patriarhul Justinian“ din București, a urmat cursuri postunivesitare la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Aristotel“ din Salonic, Grecia, iar în prezent este doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, sub îndrumarea arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr.

cristiboss56 07.02.2015 00:44:58

Cotidianul Patriarhiei Române, Ziarul Lumina, împlinește astăzi, 7 februarie 2015, 10 ani de apariție neîntreruptă. În cele peste 3.000 de numere care au fost publicate până acum, pulsează viața Bisericii din anii de început ai acestui al treilea mileniu creștin. Cu mijloacele specifice presei scrise, dar și prin dinamica ediției online, ziarul își împlinește cu smerenie și speranță vocația de cronică vie a spiritualității ortodoxe românești în contextul cultural și social-economic actual.

cristiboss56 07.02.2015 00:51:47

Cel dintâi număr al Ziarului Lumina, care împlinește astăzi zece ani de apariție neîntreruptă, a închinat primele slove vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist Arăpașu, în ziua în care Întâistătătorul de atunci al Bisericii noastre împlinea 90 de ani. Acum, la ceas sărbătoresc pentru ostenitorii și cititorii Ziarului Lumina, facem și o evlavioasă închinăciune la mormântul fericitului întru pomenire Patriarh Teoctist, amintindu-ne că au trecut anii de când bătrânul patriarh a fost chemat la ceruri și, privind peste vremi, numărăm un veac de la nașterea sa.

cristiboss56 10.02.2015 22:53:25

Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, organizează până în data de 7 iunie 2015 prima ediție a Concursului național de materiale didactice „Educația religioasă - tradiție și actualitate“. Scopul concursului constă în dezvoltarea unui context competițional, la nivel național, pentru elaborarea de materiale didactice de calitate pentru ora de religie de la clasele a II-a, a III-a și a IV-a.
Inițierea acestui concurs național a fost motivată de necesitatea realizării unei educații integrale a copiilor, educație care presupune, pe lângă latura intelectuală, morală, estetică, tehnologică, și o componentă religioasă. „Educația religioasă realizată în școală contribuie la formarea propriei identități a elevilor, propunând modele viabile de atitudini și comportamente și oferind repere valorice pentru viață. Prezența disciplinei religie în școală reprezintă o oportunitate pentru sistemul de învățământ, în vederea atingerii scopului de dezvoltare armonioasă și plenară a personalității umane“, se arată în conceptul concursului redactat de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române.
În noul context, în care programele școlare la religie - cultul ortodox pentru clasele pregătitoare I, a II-a, a III-a și a IV-a promovează un model de proiectare curriculară, centrat pe competențe, „se fac demersuri pentru susținerea realizării unei educații religioase de calitate în școala românească. Un astfel de demers constă în elaborarea unor auxiliare didactice care să corespundă noului model de proiectare curriculară în ciclul primar, cu rol de a sprijini activitatea profesorilor de religie“, au mai motivat organizatorii. Întrucât au fost publicate deja lucrări și un ghid pentru clasa pregătitoare și pentru clasa I, care se pot descărca gratuit de pe site-ul www.patriarhia.ro, Patriarhia Română organizează, în cadrul Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii, Concursul național de materiale didactice „Educația religioasă - tradiție și actualitate“ prin care se urmărește dezvoltarea unui context competițional, la nivel național, pentru elaborarea de materiale didactice de calitate pentru ora de religie de la clasele a II-a, a III-a și a IV-a.
La concurs se pot înscrie echipe formate din 2-3 autori (profesori de religie, profesori care predau alte discipline școlare, specialiști în domenii relevante pentru proiectul propus), care vor prezenta un proiect ce conține un set de materiale didactice pentru o singură clasă și un singur domeniu, selectate la alegere din programele școlare de religie (acestea pot fi consultate la adresele www.edu.ro sau http://patriarhia.ro/programe-scolar...igie-2543.html), cultul ortodox, clasa a II-a, clasa a III-a sau clasa a IV-a. Fiecare domeniu de conținut din programa școlară include mai multe conținuturi ale învățării. Pentru fiecare conținut din domeniul ales, fiecare echipă de autori va pregăti câte trei activități de învățare, diferite între ele ca tipologie, iar fiecare activitate de învățare va fi descrisă în 1-3 pagini. Câștigătorii concursului vor primi din partea Patriarhiei Române diplome, cărți și bani (premiul I - 4.000 lei; premiul II - 3.000 lei; premiul III - 2.500 lei; mențiune 1 - 2.000 lei), iar premierea va avea loc la Catedrala Patriarhală, în ziua de 7 iunie 2015, în Duminica părinților și a copiilor.
Mai multe informații, precum principiile de elaborare a proiectelor, condițiile de redactare și de înscriere, se pot afla prin consultarea conceptului, care va fi publicat pe prima pagină a site-ului www.patriarhia.ro.

cristiboss56 11.02.2015 18:58:45

Sectorul social-filantropic și de misiune al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a derulat în nopțile trecute mai multe acțiuni de ajutorare a oamenilor defavorizați și fără adăpost. „Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, Sectorul social-filantropic și de misiune, sprijinit de parohii din cadrul Protoieriei Pitești, a venit cu sprijin material și duhovnicesc pentru oamenii care trăiesc pe stradă, în diferite colțuri și unghere întunecate. În nopțile ce au trecut, înregistrându-se temperaturi scăzute, preoții au mers pe teren, în zonele deja cunoscute, unde acești semeni ai noștri viețuiesc, și au fost dăruite ceaiuri calde, alimente neperisabile, pături și haine groase. Acțiunea face parte din proiectul «Cercetarea aproapelui - bucurie duhovnicească». Această lucrare s-a încheiat cu vizitarea și ajutorarea unei familii cu șase copii, dăruindu-le alimente, haine, jucării, icoane și materiale de construcții, iar apoi s-au înregistrat două persoane aflate în risc de marginalizare socială pentru înscrierea la bursa locurilor de muncă, ce se va desfășura în luna noiembrie 2015 pentru persoanele nevoiașe“, informează Biroul de presă al eparhiei.

cristiboss56 12.02.2015 22:55:11

Preotul Teodor Moroșanu, protopop emerit al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc, s-a mutat la Domnul marți, 10 februarie 2015. Slujba înmormântării va fi săvârșită mâine, 13 februarie 2015, de la ora 11:00, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Parohia Sadova 1, unde vrednicul slujitor a liturghisit până când a ieșit la pensie. Părintele Teodor s-a născut pe 21 august 1931 în satul Stulpicani din județul Suceava. A absolvit Seminarul Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț și Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Între anii 1979-1991 a fost protopop al Protopopiatului Câmpulung Moldovenesc. De-a lungul anilor, preotul Teodor s-a dovedit a fi un slujitor râvnitor și harnic, iar în calitate de protopop a ajutat mulți tineri slujitori ai sfintelor altare în misiunea încredințată.

cristiboss56 13.02.2015 22:13:53

La Biblioteca Academiei Române a avut loc ieri, 12 februarie 2015, o sesiune specială dedicată comemorării Patriarhului Teoctist al României. La eveniment, Preasfințitul Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a citit cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, dedicat împlinirii a 100 de ani de la nașterea vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist, intitulat „Lumină peste timp“.
Sesiunea festivă, care s-a desfășurat în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al Bibliotecii Academiei Române, a fost moderată de academicianul Eugen Simion, președintele Fundației Naționale pentru Știință și Artă, care a vorbit în deschidere despre legătura strânsă pe care Patriarhul Teoctist a avut-o cu Academia Română, al cărei membru de onoare a fost. „Ne-am gândit să nu treacă neobservat un moment din biografia unui om pe care l-am cunoscut, și anume Patriarhul Teoctist al României. Ar fi împlinit, și nu ar fi fost imposibil, 100 de ani pe 7 februarie 2015, și evident l-am fi sărbătorit în prezența lui. Așa, ne amintim de el cu bucurie“, a spus Eugen Simion.
În continuare, Preasfințitul Timotei Prahoveanul a citit cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Lumină peste timp“. „După anul 1990, Părintele Patriarh Teoctist a folosit libertatea pentru a urma tradiției românești privind prezența activă a Bisericii în societate. A răspândit lumină și speranță prin multele biserici construite din temelie, prin multe canonizări de sfinți români, prin reintroducerea religiei în școlile publice, prin reintegrarea învățământului teologic în rețeaua de stat, prin reactivarea asistenței religioase a preoților de caritate în unitățile militare, în spitale și în penitenciare, prin înfiin-țarea multor centre social-filantropice pentru persoanele defavorizate, precum și prin înființarea de cabinete ori centre social-medicale. A adus bucurie multor români prin eparhiile reactivate sau nou-înființate în țară și în afara hotarelor actuale ale României. A cultivat comuniunea prin relații frățești pline de lumină și de căldură cu toate celelalte Biserici Ortodoxe surori, dar și prin grija părintească pentru frații noștri români de pretutindeni“, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Înaltpreasfințitul Ioan Robu, Arhiepiscop și Mitropolit romano-catolic de București, a evocat prima sa întâlnire cu Patriarhul Teoctist, din anul 1977 de la Iași. „Ne-a arătat dragostea sa frățească, primitoare și sinceră. Primirea pe care ne-a făcut-o atunci, timpul pe care ni l-a dat cu vădită bucurie mi-au rămas pentru totdeauna întipărite în mintea și inima mea. Era de o finețe și de o eleganță aparte în gesturile sale de primire, precum și de o anume noblețe moștenită din tradiția și aerul familiei care l-a născut și crescut în frumoasa Moldovă“, a spus IPS Ioan Robu. În continuare, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a spus că, pentru cei care
l-au cunoscut, Patriarhul Teoctist rămâne o „icoană vie“. „Patriarhul Teoctist este o legendă. A fost inconfundabil în modul său de a se manifesta, în modul său de a întâmpina pe oameni, pentru că a avut o ținută cu totul personalizată. Aș vrea să subliniez că nu am întâlnit un om să vorbească atât de cursiv, pe același ton și în același ritm, indiferent de stările pe care le avea. Întotdeauna cuvântul său avea un miez, avea un tâlc, pentru că mereu a căutat să se perfecționeze, să-și învingă slăbiciunile proprii“, a spus Înaltpreasfinția Sa.
Academicianul Dan Berindei a spus că personalitatea Patriarhului Teoctist nu va fi uitată decât peste sute de ani, pentru că a îmbinat dragostea de Dumnezeu și de Biserică cu dragostea de patrie și de neam: „Avea o însușire fundamentală: acest atașament față de valorile poporului său, ale țării, încât se confunda cu România prin însăși purtarea sa și graiul său“.
Secretarul de stat Victor Opaschi, de la Secretariarul de Stat pentru Culte, a vorbit despre latura părintească a Patriarhului Teoctist. „Este greu să fii obiectiv când cunoști timp de mulți ani un om și când relațiile instituționale se transformă încet, încet în relații personale. Relația noastră a fost extrem de vie, încărcată de sinceritate, încât a atins zona confidențelor“, a spus seretarul de stat.
Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici a vorbit despre devotamentul pe care Patriarhul Teoctist îl avea față de prietenii săi, amintind că îl suna pentru a se întâlni și discuta, și a ținut de câteva ori să participe la momente importante din viața academicianului, sau să îl sprijine în momente grele.
Personalitatea celui de-al cincilea Patriarh al României a fost elogiată în cadrul acestei sesiuni festive și de alți academicieni, oameni de cultură, personalități publice, profesori. Evenimentul a fost organizat de Fundația Națională pentru Știință și Artă, Biblioteca Academiei Române, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni.

cristiboss56 14.02.2015 22:21:50

Doisprezece preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor au primit ieri, 13 februarie, hirotesia întru duhovnic în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Reședința Patriarhală. Slujba de hirotesie întru duhovnic a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit la final un cuvânt de învățătură despre slujirea de duhovnic în Biserica Ortodoxă.
În Arhiepiscopia Bucureștilor își desfășoară de ieri activitatea doisprezece noi preoți duhovnici. Aceștia au primit hirotesia întru duhovnic de la Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. După slujbă au primit certificatul de hirotesie întru duhovnic, un molitfelnic și o cruce de binecuvântare. De asemenea, preoții au primit în dar din partea Patriarhului României cartea „Despre preoție“ a Sfântului Ioan Gură de Aur, reeditată în limba română de curând la Editura BASILICA a Patriarhiei Române. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură despre slujirea de duhovnic. „Slujirea de părinte duhovnicesc presupune în primul rând o dragoste deosebită pentru mântuirea semenilor, pentru păstorirea pe calea mântuirii a credincioșilor încredințați preotului, care conduce o comunitate, sau care slujește în comunitatea respectivă. Această responsabilitate de părinte duhovnicesc se bazează în primul rând pe lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, care iartă păcatele, primește pocăința celor păcătoși, ridică pe cei căzuți, recuperează pe cei pierduți și rătăciți. Această lucrare constă nu numai în acordarea unei dezlegări, ci și într-o îndrumare duhovnicească a celor care se pocăiesc și doresc să își înnoiască duhovnicește viața, precum și într-o rugăciune personală permanentă pentru cei care se spovedesc la duhovnic. De aceea, nu contează numărul mare de fii duhovnicești, ci modul în care sunt ajutați și îndrumați prin cuvânt și rugăciune ca ei să se mântuiască“, a explicat Preafericirea Sa.
Preoții care și-au început de ieri slujirea de duhovnic sunt: pr. Cosmin Daniel Pricop; pr. Florin Marica; pr. Constantin Horia Mălușanu; pr. Ciprian Ailioaei; pr. Adrian Argintariu; pr. Gabriel Laurențiu Băzăvan; pr. Răzvan Cătălin Benzal; pr. Constantin Valentin Cârstea; pr. Alexandru-Marius Gheorghiu; pr. Constantin Daniel Pintilie; pr. Andrei Liviu Sârb; pr. Claudiu Vrabie.

cristiboss56 16.02.2015 00:10:52

În 13 și 14 februarie 2015, la Reședința Episcopală din Giula, sub conducerea Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul românilor din Ungaria, au avut loc ședințele anuale de lucru ale Consiliului și Adunării eparhiale ale Episcopiei, informează Biroul de presă al Episcopiei.
Ambele ședințe au fost precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii și a îndătinatei slujbe de Te Deum, în Catedrala Episcopală din Giula, unde au fost aduse mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul Său și binefacerile revărsate asupra clericilor și credincioșilor Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria în anul trecut.
În cadrul ședințelor au fost prezentate rapoartele de activitate pentru anul 2014, la cele trei sectoare de activitate ale Episcopiei: administrativ-bisericesc, cultural și economic-financiar, fiind înregistrate mai multe realizări deosebite.
Dintre acestea menționăm ducerea la bun sfârșit a unui proiect european transfrontalier pe tema dezvoltării turismului religios în zona județelor Arad și Békés, care s-a concretizat prin resfințirea Catedralei Episcopale din Giula și inaugurarea parcului amenajat în apropierea catedralei, printr-un Altar de vară în stil maramureșean și două porți masive din lemn, dar și inaUgurarea unui centru parohial, comunitar și muzeal la Otlaca Pustă și a unui centru ecumenic. De asemenea, au fost inițiate alte două proiecte europene transfrontaliere în care sunt implicate trei biserici din Ungaria și alte trei biserici din România. O altă realizare este expoziția muzeală „Vestigii Ortodoxe din colecția Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria“ și restaurarea capelei românești din Crâstor (Sarkadkeresztúr), cu sprijin din partea Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, dar și a Primăriei locale din Crâstor și a celei din Cefa, localitate înfrățită din România.
Totodată, s-a adus cunoștință preoților și aleșilor credincioșilor de hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și au fost stabilite locurile de desfășurare și temele celor două conferințe preoțești, de primăvară și de toamnă, care se circumscriu temelor Anului comemorativ și omagial 2015, din Patriarhia Română, iar la final au fost discutate și alte subiecte importante legate de activitatea misionar-pastorală care va avea loc în Episcopie în acest an.

cristiboss56 16.02.2015 11:10:44

Credincioșii din Parohia „Nașterea Domnului“, Cluj-Napoca, s-au bucurat de spectacolul de forme și culori oferit de mărțișoarele expuse la biserica parohială, ieri, după oficierea Sfintei Liturghii. Copiii de la Cercul de pictură al parohiei, alături de coordonatorii lor, au organizat o expoziție cu vânzare în scop caritabil, o parte a fondurilor obținute urmând să fie donate Așezământului de copii „Sfântul Onufrie“ de la Mănăstirea Florești, județul Cluj.
La începutul perioadei de post, Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Domnului“ din Cluj-Napoca, păstorită de părintele Nicolae Buda, oferă copiilor de la Cercul de pictură posibilitatea de a fi generoși și de a-și pune în valoare abilitățile manuale și artistice prin munca migăloasă desfășurată în atelierul de confecționare a mărțișoarelor.
Cei mai mulți dintre participanții la acest cerc sunt elevi la Școala „Constantin Brâncuși“ din Cluj-Napoca, condusă de directoarea prof. Eugenia Marcu. Ca în fiecare sfârșit de februarie, cei mici se străduiesc să aducă un strop de soare și mai multă lumină prin micile simboluri ale primăverii, mărțișoarele, care au fost reunite, începând de duminică, 15 februarie, până în martie, într-o expoziție cu vânzare.
Ajutor pentru copiii de la Florești

Prin intermediul „Târgului de mărțișoare“, copiii se pregătesc pentru o activitate caritabilă: o parte din fondurile bănești care se vor obține, vor fi îndreptate spre Așezământul de copii „Sfântul Onufrie“ de la Mănăstirea Florești.
Ei confecționează mărțișoare din ceramică din diferite materiale naturale, textile, plastice și neopren, îndrumați de coordonatoarele cercului (Georgeta Plăcintar, Sorina Haranguș, Ionela Szabo, Doina Mureșan și Marilena Asănică), care vor aduce bucurie prin culoare și gingășie pe fețele celor care le vor admira, dar și celor care le vor primi în dar.
Cea mai mare însemnătate a activității copiilor este cea educativă, pentru că vor învăța să dăruiască din munca lor celor lipsiți de un cămin și puținul acesta pe care ei îl vor da, va fi poate acel mult pe care l-a văzut Mântuitorul în „bănuțul văduvei“, pentru că este dat din toată inima și este muncit.

Începtutul postului
Tot în această perioadă, când credincioșii se pregătesc să intre în Marele Post al Sfintelor Paști, elevii claselor a IV-a A, a II-a B de la Școala „Constantin Brâncuși“, alături de cadrele didactice ale școlii, învățătoarea Elenea Țilea, învățătoarea Cecilia Pașca și profesoara de religie Daniela Necula, au participat, în cursul săptămânii trecute, la o activitate care a avut ca temă postul, susținută de preoții din cadrul parohiei. Părintele Dorel Man i-a primit pe micii oaspeți, apoi s-au rugat împreună și apoi le-a povestit ce importantă este această ascultare de Biserică, la fel ca și ascultarea de părinți și de învățătorii lor.
Apoi, elevii au dăruit celor prezenți un scurt program artistic cu cântece religioase și folclorice patriotice, primind în dar iconițe. A urmat „masa prieteniei“, la care cei mici au făcut și exercițiu despre ceea ce înseamnă postul în Biserica Ortodoxă, primind bucatele de post pregătite pentru ei de comunitatea Parohiei „Nașterea Domnului“ din Cluj-Napoca.

cristiboss56 16.02.2015 11:21:58

Credincioșii bucureșteni se vor putea închina, la finalul acestei luni, la moaștele SF. GRIGORIE DECAPOLITUL. Sfintele moaște sosesc în Capitală, pe 26 februarie, fiind duse la Biserica „Icoanei”, în jurul orei 13.00, unde vor rămâne până pe 2 martie.

Cu prilejul sărbătorii Dreptei Credințe din prima duminică a Postului Mare, atunci când cinstim restabilirea cultului icoanelor, și de hramul Bisericii „Icoanei”, credincioșii bucureșteni se vor putea închina, la finalul acestei luni, la moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul. Sfintele moaște sosesc în Capitală, pe 26 februarie, fiind duse la Biserica „Icoanei”, în jurul orei 13.00, unde vor rămâne până pe 2 martie.

Sfintele odoare sunt aduse din Mănăstirea Bistrița, aflată în Arhiepiscopia Râmnicului – judetul Valcea.

Cuviosul Grigorie a fost unul dintre apărătorii cinstirii icoanelor și a relicvelor sfinte. Sfântul s-a născut la sfârșitul secolului al VIII-lea, în jurul anului 790. A dus o viață monahală exemplară și a rămas renumit pentru dârzenia cu care a apărat cultul icoanelor. A murit într-o mănăstire din Constantinopol, în ziua de 20 noiembrie 842. În anul 1950, Sfântul Sinod a hotărât generalizarea cultului său în toată Biserica Ortodoxă Română.

Programul manifestărilor, conform informațiilor postate pe site-ul Bisericii „Icoanei”, va fi următorul:

Joi, 26 februarie
13.00 Sosirea Moaștelor Sf. Grigorie Decapolitul și depunerea lor pe un baldachin special amenajat, în fața Bisericii Icoanei. Sfintele Moaște vor râmane spre închinare până luni, 2 martie, la ora 20.00

SÂMBĂTĂ, 28 FEBRUARIE 2015
17.00 -18.30 Vecernia la Biserica Icoanei, săvîrșită de către Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sau delegatul Preafericirii Sale.
18.30 - 19.30 Procesiunea “Lumina Ortodoxiei”. Se pleacă cu lumânări aprinse, din curtea Bisericii Icoanei spre Parcul Grădina Icoanei. Traseul va fi în jurul Parcului.
19.30 - 20.30 Citirea unei rugăciuni și interpretarea unor cântări bisericești de către corala Bisericii Icoanei. Alocuțiuni despre Lumina Ortodoxiei, cuvântări bisericești (pe scena amenajată în interiorul Parcului Icoanei). Întoarcerea celor prezenți in curtea Bisericii Icoanei.

DUMINICĂ, 1 MARTIE 2015
10.00 – 12.00 Sfânta Liturghie în Biserica Icoanei sau pe un podium amenajat în fața Bisericii, săvîrșită de către Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sau delegatul Preafericirii Sale.
12.00 – 13.30 Deplasarea credincioșilor spre Parcul Grădina Icoanei, unde se vor uni cu credincioșii tuturor parohiilor care participa la procesiune.
13.30 – 14.15 Pelerinajul „Icoana-fereastră spre Dumnezeu” se va desfășura în jurul parcului Grădina Icoanei.
Se înconjoară Parcul Icoanei ca și la procesiunea din seara precedentă, cu opriri și rostiri de ectenii.
14.15 – 15.00 Slujbă de sfințire a icoanelor purtate de credincioși, săvîrșită de către Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sau delegatul Preafericirii Sale.
- Rostirea Mărturisirii de Credință (Crezul)
- Alocuțiunea rostită de dl. Primar Neculai Onțanu
- Cuvânt de folos rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sau delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
15.00- 15.15 Revenirea credincioșilor în curtea Bisericii Icoanei și încheierea manifestării.

cristiboss56 17.02.2015 22:22:48

Constituită la finalul anului trecut la nivel central, Asociația Părinți pentru Ora de Religie (APOR) a început înființarea de filiale și la nivel județean, pentru a-i sprijini pe părinții care își doresc o educație complexă, completă și de calitate pentru copiii lor. Primele filiale au fost constituite, în zilele de 13 și 14 februarie, în județele Dâmbovița și Argeș.
Peste 200 de persoane, părinți preocupați de viitorul educațional al copiilor lor, s-au întrunit vineri, 13 februarie, la Centrul Internațional de Conferințe al Universității Valahia din Târgoviște, în cadrul ședinței de constituire a Asociației Părinți pentru Ora de Religie - filiala Dâmbovița, (APORD). „În cadrul întrunirii au luat cuvântul părinți din diferite localități ale județului nostru care au ținut să-și afirme sprijinul pentru ora de religie, ca materie de studiu absolut necesară unei formări educaționale integrale, care creează conștiința propriei identități spirituale și naționale, oferind un suport axiologic absolut necesar edificării unei personalități fundamentate pe virtute, bine, adevăr și frumos. S-a luat hotărârea de a se coopta în cadrul asociației cât mai mulți părinți care doresc sprijinirea orei de religie, din toate școlile, urmând a se înființa filiale în toate localitățile județului, și au avut loc dezbateri cu privire la modalitățile concrete de sprijinire a orei de religie, mulți din părinții prezenți dorind să își exprime punctul de vedere și să aprecieze utilitatea și necesitatea orei de religie“, ne-a declarat pr. Marian Puiescu, consilier media al Arhiepiscopiei Târgoviștei. Tot în cadrul ședinței, a fost ales consiliul director, format din Adriana Cuciureanu - președinte, Eva Izabela - vicepreședinte, Ancuța Olteanu - secretar, Dumitru Cătălin Constantin - cenzor, Simona Mihai - membru, și Bogdan Hrestic - membru. Părinții din județul Dâmbovița care vor să se înscrie în APOR pot obține mai multe detalii la numărul de telefon: 0737.572.449.
Cea de-a doua filială locală a APOR s-a constituit sâmbătă, 14 februarie, la Protoieria Pitești, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. „Cei prezenți: profesori, medici, avocați, notari, directori de unități de învățământ, părinți, au ridicat diverse probleme cu privire la necesitatea funcționării orei de religie în învățământul de stat. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că vatra familiei este centrul de promovare a faptelor bune și că profesorii de religie nu trebuie să uite că predau ceva foarte important, care formează noile generații“, a precizat într-un comunicat Biroul de presă al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. În urma discuțiilor, au fost aleși membrii Consiliului director al Asociației Părinți pentru Ora de Religie – filiala Argeș: președinte – Ion Daniel Serafimescu, profesor la Liceul Teoretic „Ion Mihalache“ din Topoloveni; pr. Vasile Dumitrescu, profesor la Seminarul Teologic „Neagoe Vodă Basarab“ din Curtea de Argeș - vicepreședinte; avocat Tiberiu Tarnok - vicepreședinte; medic Rodica Roșescu - vicepreședinte; economist Nicolae Constantin Tănăsescu - cenzor; notar Denis Toma – secretar. Detalii despre posibilitatea înscrierii în APOR – filiala Argeș pot fi obținute la numărul de telefon: 0762.234.516 sau pe adresa de e-mail: apor.arges@yahoo.com.
În curând, vor fi înființate filiale APOR pentru fiecare sector al Capitalei, precum și în orașele reședință de județ din întreaga țară.

cristiboss56 18.02.2015 21:18:46

Persoanele defavorizate din sectorul 2 al Capitalei vor beneficia de serviciile unei noi cantine sociale, aflată în vecinătatea Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul“ - Pantelimon. Acest așezământ social-filantropic a fost inaugurat și binecuvântat ieri, 17 februarie, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cantina socială „Sfânta Ana“ este primul program filantropic al Asociației Diaconia - filiala sector 2.
Inaugurarea noului așezământ social-filantropic a fost precedată de slujba de binecuvântare, săvârșită de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în prezența primarului sectorului 2 Capitală, Neculai Onțanu, a Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și ostenitorilor din cadrul protopopiatului și primăriei din sectorul 2. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a apreciat lucrările care s-au realizat la noul așezământ social-filantropic al Protopopiatului Sector 2 Capitală, care a fost realizat cu sprijinul material al Primăriei Sectorului 2 Capitală, și a subliniat că împreuna-responsabilitate față de cei săraci a celor două instituții constituie un model pentru celelalte protoierii și primării bucureștene: „Ne rugăm Bunului Dumnezeu ca această lucrare misionară, care este Evanghelia trăită în iubire milostivă, să fie un prilej de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru faptul că putem să răspundem nevoilor celor care sunt neajutorați. În același timp, această lucrare trebuie să fie una educațională. Cei ajutați material sunt chemați să ajute pe alții spiritual. Bătrânii, bolnavii și săracii care sunt ajutați trebuie și ei, la rândul lor, să se roage pentru cei care îi ajută, pentru binefăcători, sponsori, pentru părinții care organizează și personalul care susține prin lucrarea sa o astfel de cantină“. Patriarhul României a mai arătat că există două feluri de milostenie - milostenia materială și milostenia spirituală: „Există o milostenie materială, când oferim hrană celui flămând, haine celui care nu le are și medicamente celui bolnav. Dar dacă nu ai nimic material, nici un bănuț, nici un aliment pentru a-l dărui, totuși poți dărui spiritual o rugăciune, un cuvânt bun, o prezență prietenoasă lângă un om suferind sau singur, încât nimeni nu ar putea spune că nu are posibilitatea să fie darnic și să ajute. Sunt oameni care au cele materiale, dar suferă de foarte multă singurătate și nu au găsit un sens plenar vieții; atunci, un sfat bun, o rugăciune, un îndemn bun în vreme de descurajare, un cuvânt de mângâiere în timp de întristare, este o hrană pentru suflet și o înveșmântare în speranță și încredere“.
Pr. protoiereu Ioan Popescu a afirmat că noua cantină socială „Sfânta Ana“ a Asociației Diaconia - filiala sector 2 este o prelungire a dimensiunii sociale a misiunii parohiei azi și a subliniat că atât timp cât creștinul va avea conștiința că prin fapta sa de milostenie dăruiește Mântuitorului Iisus Hristos „misiunea creștină de azi nu va fi un simplu activism social“.
Prezent la inaugurare, primarul sectorului 2 al Capitalei, Neculai Onțanu, a apreciat buna colaborare cu Protopopiatul Sector 2 Capitală, ale cărei roade s-au materializat în numeroasele așezăminte social-filantropice și educaționale de la parohiile bucureștene din cuprinsul sectorului 2. De asemenea, primarul sectorului 2 a vorbit și despre așezămintele care sunt în curs de finalizare: Centrul social-parohial „Sfântul Ierarh Nicolae“ de la Parohia Iancu Nou-Bălăneanu, Complexul social de la Parohia „Sfântul Dumitru“-Colentina și Așezământul social de la Parohia Parcul Călărași. „Am dorit să evidențiez doar câteva dintre aceste investiții, pentru a arăta cât de benefică este conlucrarea cu Biserica, care are o misiune extrem de importantă și în ceea ce privește protecția persoanelor defavorizate, dar și pentru a preciza că această misiune ne-o vom asuma cu toată responsabilitatea“, a spus primarul sectorului 2 Capitală.
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a dăruit Centrului social „Sfânta Ana“ o icoană cu Cina cea de Taină. Pr. protoiereu Ioan Popescu a dăruit Patriarhului României și primarului sectorului 2 Capitală câte o icoană a Sfintei Ana.
Cantina socială „Sfânta Ana“ este primul program filantropic al Asociației Diaconia, filiala sector 2, din cadrul Protopopiatului Sector 2 Capitală, realizat cu sprijinul financiar al Primăriei Sector 2 Capitală. Aceasta se află în curtea parohială a Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul“-Pantelimon. „Începem activitatea cu 50 de beneficiari, adică persoane în vârstă, singuri, văduvi, orfani, copii aflați în risc de excluziune socială și pe care o să-i ajutăm cu o masă caldă, iar persoanele nedeplasabile, cu ajutorul voluntarilor din cadrul Ligii Tinerilor Creștini Ortodocși Români din sectorul 2, vor primi hrana caldă la domiciliu. Aici nu va fi doar simplă cantină socială, ci noi vrem ca, pe lângă hrănirea oamenilor, să zidim și sufletele lor, așa cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, vom desfășura aici o lucrare duhovnicească prin rugăciuni, cateheze prin filme cu teme religioase, dar și o lucrare social-filantropică prin intermediul cabinetului medical, unde beneficiarii vor putea primi consultații gratuite“, a spus pr. Marcel Cornel Stavără, președintele Asociației Diaconia - filiala sector 2.
Pentru început, activitatea cantinei a fost susținută de Arhiepiscopia Bucureștilor, care a dăruit 30.000 lei, iar în continuare s-au alăturat parohiile: Mărcuța, Andronache, „Sfântul Gheorghe“-Capră, Doamna Ghica-Tei și Dichiu, care vor ajuta cu câte o sumă lunară. Întrucât preotul Vasile-Cristinel Nistor, trecut la Domnul în iulie 2014, a sprijinit lucrările de construcție a sediului în care se află cantina, fiicele sale minore vor primi lunar o bursă socială.

cristiboss56 19.02.2015 22:26:48

Grupuri Pro Vita în parohii
 
http://ziarullumina.ro/sites/default...pro-vita_0.jpg


Departamentul Pro Vita al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei desfășoară, pentru al doilea an consecutiv, proiectul „Grupuri Pro Vita“ în parohii, inițiativă ce se adresează în mod special parohiilor din Iași, dar și celor din întreaga Patriarhie Română.
Aceste grupuri se doresc a fi mici, dar puternice motoare de acțiune în slujba vieții umane. Ele reprezintă entități formate din oameni care iubesc viața și semenii; care doresc să transmită către alții mesajul pozitiv al iubirii și al speranței; care sunt motivați să salveze, în comunitatea lor, copiii de la avort; care au dorința de a ajuta mamele să înțeleagă consecințele negative ale avortului; care sunt deschiși să ofere sprijin și informare pentru orice femeie și familie cuprinse de nedumeriri cu privire la păstrarea sarcinilor și nu numai.
Obiectivele principale ale acestor grupuri sunt, pe de o parte, diseminarea informațiilor cu caracter pro vita în cadrul parohiei, astfel încât oamenii să fie foarte bine documentați. Pe de altă parte, se urmărește întărirea capacității de reacție atunci când societatea civilă se confruntă cu probleme majore care privesc copiii și familia tradițională. De asemenea, aceste grupuri au rolul de a exprima împreună o poziție fermă atunci când societatea civilă este consultată de organele legislative și executive ale Statului în problemele mai sus menționate.
Este adevărat că preotul are o misiune complexă și dificilă, de multe ori. El trebuie să se ocupe de slujbe și rânduieli liturgice, de propovăduirea mesajului evanghelic, de păstorirea tinerilor, a bătrânilor sau a săracilor. Însă, parohia nu este reprezentată doar de preot, ci și de restul credincioșilor. De aceea, Pro Vita Iași a lansat această inițiativă, a grupurilor pro vita la nivel de parohie, cu scopul de a mobiliza în primul rând partea laică a enoriei.
Cum ia naștere un astfel de grup?
Primul pas este ca orice persoană care simte că dorește să se implice într-o astfel de activitate să ia legătura cu preotul paroh sau cu reprezentanții Departamentului Pro Vita. Ulterior, se va elabora de comun acord un plan de activități și de dezvoltare a echipei locale.
Până acum s-au înființat astfel de grupuri în zece comunități parohiale ieșene. Vă punem la dispoziție lista cu parohiile active. În cazul în care regăsiți parohia din care faceți parte și doriți să vă implicați în activități specifice pro vita, ne puteți contacta și vă vom face legătura cu responsabilul local. Parohiile sunt: „Sfântul Vasile cel Mare“ - cartier Tătărași; „Sfântul Nicolae“ - cartier Copou; „Sfântul Apostol Toma“ - cartier Alexandru cel Bun; „Acoperământul Maicii Domnului“ - cartier Bejan; „Sfântul Vasile cel Mare“ - cartier Nicolina; „Sfântul Pantelimon“ - cartier Podul de Fier; „Sfânta Mahramă și Sfinții Martiri Brâncoveni“ - cartier Cantemir; „Nașterea Maicii Domnului“ - Talpalari; „Intrarea Domnului în Ierusalim“ - cartier Tătărași - Flora; „Sfântul Haralambie“ - cartier Țicău - Sărărie.
Dacă deocamdată nu există activități de acest fel în parohia dumneavoastră, puteți propune preotului paroh sau Departamentului nostru înființarea unei astfel de inițiative în comunitatea dumneavoastră. Mai multe informații veți găsi dacă veți vizita pagina noastră de facebook - Pro Vita Iași. De asemenea, îl puteți contacta direct pe coordonatorul acestui proiect, Dragoș Bălinișteanu, la adresa de e-mail: dragos.balinisteanu@ gmail.com sau la numărul de telefon: 0753 427 368.

cristiboss56 20.02.2015 19:58:07

http://ziarullumina.ro/sites/default...de-religie.jpg

cristiboss56 20.02.2015 20:16:58

Cerere pentru înscrierea la ora de ReligieCompletează, pentru copilul tău, cererea de înscriere la ora de Religie până la 6 martie 2015!

Descarcă Cererea - tip (format PDF)

cristiboss56 21.02.2015 20:06:57

Programul Duminica Ortodoxiei
 
PROGRAM PELERINAJ €ICOANA - FEREASTRĂ SPRE DUMNEZEU€
Joi 26 februarie

13.00 Sosirea Moaștelor Sf. Grigorie Decapolitul și depunerea lor pe un baldachin special amenajat, în fața Bisericii Icoanei. Sfintele Moaște rvor râmane spre închinare până luni 2 martie, la ora 20.00

SÂMBĂTĂ 28 FEBRUARIE 2015
17.00 -18.30 Vecernia la Biserica Icoanei, săvîrs™ită de către Preafericitul Părinte Daniel €“ Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sau delegatul Preafericirii Sale.
18.30 - 19.30 Procesiunea €œLumina Ortodoxiei€. Se pleacă cu lumânări aprinse, din curtea Bisericii Icoanei spre Parcul Grădina Icoanei. Traseul va fi în jurul Parcului.
19.30 - 20.30 Citirea unei rugăciuni s™i interpretarea unor cântări biserices™ti de către corala Bisericii Icoanei. Alocuțiuni despre Lumina Ortodoxiei, cuvântări bisericești (pe scena amenajată în interiorul Parcului Icoanei). Întoarcerea celor prezent›i in curtea Bisericii Icoanei.

DUMINICA 1 MARTIE 2015

10.00 €“ 12.00 Sfânta Liturghie în Biserica Icoanei sau pe un podium amenajat în fat›a Bisericii, săvîrs™ită de către Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sau delegatul Preafericirii Sale.
12.00 €“ 13.30 Deplasarea credincios™ilor spre Parcul Grădina Icoanei, unde se vor uni cu credincios™ii tuturor parohiilor care participa la procesiune.
13.30 €“ 14.15 Pelerinajul €Icoana-fereastră spre Dumnezeu” se va desfă™ura în jurul parcului Grădina Icoanei.
Se înconjoară Parcul Icoanei ca s™i la procesiunea din seara precedentă, cu opriri s™i rostiri de ectenii.

14.15– 15.00 Slujbă de sfint›ire a icoanelor purtate de credincios™i, săvîrs™ită de către Preafericitul Părinte Daniel €“ Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sau delegatul Preafericirii Sale.
- Rostirea Mărturisirii de Credint›ă (Crezul)
-- Alocut›iunea rostită de dl. Primar Neculai Ont›anu
- Cuvânt de folos rostit de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române sau delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

15.00- 15.15 Revenirea credincios™ilor în curtea Bisericii Icoanei s™i încheierea manifestării.

cristiboss56 21.02.2015 22:38:54

Preoții și profesorii de religie din județul Buzău s-au întâlnit joi, 19 februarie 2015, cu Înaltpreasfințitul Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. La întâlnire, care a avut loc la Sala Mare a Consiliului Județean al Municipiului Buzău, au participat părintele Cristian Marius Dima, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, și părintele Ștefan-Costache Andrei – inspectorul de religie pe județul Buzău, ne-a transmis Dragoș Olteanu, consilier media eparhial.

cristiboss56 22.02.2015 22:25:11

Post binecuvantat !
 
Postul Paștilor, numit și Păresimile sau Patruzecimea ori Postul Mare, este cel mai lung și mai aspru dintre toate posturile de peste an. La începuturile creștinismului, catehumenii care urmau să primească Botezul la Sfintele Paști țineau post sever, Patruzecimea fiind rânduita totodată și ca mijloc de pregătire sufletească a credincioșilor pentru întâmpinarea cu vrednicie a comemorării Învierii Mântuitorului. Sfântul și Marele Post ne aduce aminte însă, în mod special, de postul de patruzeci de zile pe care L-a ținut Mântuitorul Iisus Hristos în pustie, înainte de începerea misiunii mesianice. Postul Paștilor începe anul acesta la 23 februarie și se va încheia la 12 aprilie, ziua când se va sărbători, anul acesta, Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Marele Post tine șapte săptămâni și este totodată cel mai vechi, mai lung și mai important dintre posturile de peste an. Fiind un post aspru, nu se consuma peste, untdelemn, nu se bea vin. Biserica a rânduit dezlegare la untdelemn și vin sâmbătă și duminică, iar la pește la praznicele Bunei Vestiri și Intrării Domnului în Ierusalim (Floriile).
Doamne ajută

cristiboss56 23.02.2015 21:20:39

https://lh5.googleusercontent.com/-I...re+si+post.jpg

cristiboss56 24.02.2015 22:12:28

Seria conferințelor „Mari Duhovnici“ organizate de către Departamentul cultural al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale a continuat sâmbătă, 21 februarie, cu o întâlnire dedicată părintelui Cleopa Ilie. Evenimentul a avut loc în Biserica „Saint-Sulpice“ din Paris, care găzduiește Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Parascheva“ și „Sfânta Genoveva“, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale.
La cea de a patra întâlnire dedicată părinților duhovnici contemporani au participat și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, precum și doi dintre ucenicii părintelui Cleopa, viețuitori ai Mănăstirii Sihăstria din județul Neamț, locul unde părintele a viețuit și este înmormântat. „Ziua a început prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, după care a fost oficiată o slujbă de Parastas pentru părintele Cleopa. Conferința a debutat prin prezentarea unui film despre părintele Cleopa, după care Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul le-a vorbit celor prezenți despre viața marelui duhovnic și despre ceea ce el a lăsat în urmă poporului român: bunătate, lumină, bucurie și nădejde. Părintele Cleopa a fost cunoscut, după cum ne spunea Preasfinția Sa, din Grecia până în America, de la Muntele Athos și până în Rusia. În continuare a avut loc vernisarea expoziției fotografice și de obiecte ce au aparținut părintelui Cleopa, intitulată «Părintele Cleopa, duhovnicul», și a fost lansată cartea «Taina pocăinței - istoria ritului în România și teologia sa în Biserica Ortodoxă» a părintelui Nectarie, starețul Mănăstirii Crasna, Prahova, lucrare ce a apărut în limba franceză“, a declarat pentru TRINITAS TV Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif.
La final au fost vizionate filmele „Părintele Cleopa în dosarele Securității“ și „Sfaturi și convorbiri duhovnicești - părintele Cleopa Ilie“.

cristiboss56 25.02.2015 22:49:29

În Catedrala Mitropolitană din Iași, programul liturgic din această săptămână, ca dealtfel în întreaga perioadă a Postului Mare, este unul special. Începând de luni, 23 februarie 2015, în locașul de rugăciune închinat Întâmpinării Domnului se oficiază în fiecare seară, până joi, 26 februarie, câte o parte din Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, împreună cu Pavecernița Mare.
Odată cu începerea Postului Sfintelor Paști, la Catedrala Mitropolitană din Iași, dar și în bisericile de mănăstire și de parohie din Mitropolia Moldovei și Bucovinei, programul liturgic s-a intensificat. După cum ne-a relatat arhimandritul Dosoftei Șcheul, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iași, în primele două zile din această săptămână s-au oficiat Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile I, III, VI și IX, Obednița și Vecernia. Seara, de la ora 16:00, s-a slujit Pavecernița Mare, iar apoi câte o parte din Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. În această dimineață, se vor sluji Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile I, III, VI și IX, Obednița și Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, iar diseară, de la ora 16:00, credincioșii sunt așteptați la Pavecernița Mare - Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (partea a III-a). Mâine-dimineață, de la ora 6:20, programul liturgic va continua cu Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile I, III, VI și IX, Obednița și Vecernia (zi aliturgică), iar la ora 6:20, se va oficia Pavecernița Mare - Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (partea a IV-a). Vineri, 27 februarie 2015, de la ora 7:00, se vor săvârși Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile I, III și VI, Obednița și Taina Sfântului Maslu, iar de la 15:40, Ceasul al IX-lea va fi urmat de Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. În perioada Postului Mare se săvârșește Sfânta Liturghie a Sfântului Grigorie Dialogul sau Liturghia Darurilor mai înainte sfințite. Această Liturghie se oficiază împreună cu Vecernia de a doua zi, iar în cadrul ei nu există momentul epiclezei, pentru că Sfintele Daruri s-au sfințit în duminica precedentă, atunci când s-a sfințit un al doilea Agneț. În miercurile și vinerile din săptămânile a II-a, a III-a și a IV-a din Postul Mare, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite va fi oficiată la Catedrala Mitropolitană din Iași de la ora 15:45. În săptămâna a V-a din Postul Mare, se vor sluji Denia Canonului cel Mare (miercuri) și Denia Acatistului Bunei Vestiri (vineri), iar Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul se va oficia dimineața de la ora 9:00. În primele trei zile din Săptămâna Patimilor, Liturghia Darurilor mai înainte sfințite se va săvârși dimineața, întrucât de la ora 18:00 se va oficia slujba Deniei.

cristiboss56 26.02.2015 22:35:24

În toate bisericile ortodoxe s-a oficiat în a doua zi a Postului Sfintelor Paști slujba Pavecerniței Mari, în cadrul căreia s-a citit Canonul de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul. La Catedrala Patriarhală, slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori.
În cuvântul de învățătură rostit la finalul slujbei, Preasfinția Sa a explicat că în această perioadă specială creștinii trebuie să dedice mai mult timp rugăciunii și să facă mai multă milostenie, urmând cuvintele Mântuitorului Hristos. De asemenea, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat că pocăința la care ne îndeamnă Sfântul Andrei Criteanul să ne angajăm are ca scop revenirea noastră la starea fericită de după Botez, „când ne-am îmbrăcat cu Hristos ca și cu o haină, haină pe care adesea o murdărim și o sfâșiem prin păcatele și prin fărădelegile pe care le săvârșim în timpul vieții. De aceea, un mare teolog occidental a numit acest Canon Mare de pocăință «cântecul lacrimilor», tocmai pentru a arăta că nu este vorba despre un bocet, despre o plângere plină de disperare, ci despre o privire optimistă, după pildele pe care ni le aduce înaintea ochilor Sfântul Andrei Criteanul, de oameni care, ispitiți fiind, au păcătuit, dar care, redobândind harul lui Dumnezeu, s-au pocăit și și-au schimbat viața dobândind mântuirea și Împărăția cerurilor“, a arătat Preasfinția Sa.
În continuare, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, făcând referire la Rugăciunea Domnească sau Rugăciunea „Tatăl nostru“, a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos ne învață că trebuie să condiționăm iertarea noastră de către Dumnezeu de iertarea pe care noi o acordăm din inimă semenilor noștri care ne-au greșit. Preasfinția Sa a mai subliniat că partea a doua a Canonului Sfântului Andrei Criteanul ne arată că pentru a dobândi iertare de la Dumnezeu, trebuie să ne aflăm într-o stare de pocăință, să plângem pentru păcatele noastre și să ne întristăm pentru ele. „Însă tristețea aceasta trebuie să fie o tristețe plină de speranța că la capătul eforturilor noastre duhovnicești ne vom bucura de iertarea păcatelor, de binecuvântarea lui Dumnezeu și de reînfierea noastră ca fii ai Preasfintei Treimi. Atunci când Mântuitorul în Predica de pe Munte se referă la postire, El ne îndeamnă să nu fim triști ca fățarnici, deoarece tristețea, în gândirea Sfinților Părinți, este un păcat pe care trebuie să îl regretăm. Există și o fericită întristare, și anume aceea pentru păcatele pe care le-am săvârșit. De aceea, Sfântul Andrei Criteanul vorbește în acest canon de mai multe ori despre lacrimi și se roagă ca sufletul nostru să devină un Siloam, un lac plin de lacrimile pocăinței în care să ne spălăm și să ne vindecăm de orbirea sufletească. De asemenea, Sfântul Andrei Criteanul își dorește ca ochii lui să devină o colimvitră plină de mirul lacrimilor, cu care să spele picioarele Stăpânului, cerând iertare pentru păcatele săvârșite“, a spus PS Episcop Varlaam Ploieșteanul. Cântările liturgice au fost intonate de Corul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din București.

cristiboss56 27.02.2015 20:25:58

Moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul de la Mănăstirea Bistrița (Arhiepiscopia Râmnicului) au fost aduse spre închinare, ieri, 26 februarie, la Biserica Icoanei din Capitală. Evenimentul este prilejuit de programul-pelerinaj „Icoana – fereastră spre Dumnezeu“, care se desfășoară până la 2 martie, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Manifestările duhovnicești desfășurate la Biserica Icoanei sunt dedicate Duminicii Ortodoxiei, prima din Postul Sfintelor Paști, și sunt organizate de Arhiepiscopia Bucureștilor și Protopopiatul Sector 2 Capitală, în colaborare cu Primăria Sectorului 2. „Duminica Ortodoxiei este sărbătoarea Bisericii noastre Ortodoxe, mama noastră duhovnicească, și pentru noi este un moment de bucurie, de pace și de liniște. Oamenii au multe necazuri, multe apăsări, și noi constatăm acest lucru, iar un moment ca acesta este unul de încărcare cu putere ca ei să meargă mai departe și să învingă. Ideea de a aduce moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul ne-a venit datorită legăturii foarte strânse care există între acest sfânt și lupta sa pentru apărarea sfintelor icoane. El a trăit în perioada iconoclastă și a fost un mare apărător al cinstirii icoanelor. Noi îi invităm pe credincioșii bucureșteni să vină să se roage și să primească binecuvântare, alinare, folos și ajutor, deoarece Sfântul Grigorie Decapolitul este un sfânt grabnic ajutător și vindecător de boli. Nu trece nimeni pe lângă sfânta sa raclă fără să primească binecuvântare de la el“, ne-a spus pr. Ioan Popescu, protoiereul Protopopiatului Sector 2 Capitală și parohul Bisericii Icoanei.
Racla cu moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul a fost adusă de la Mănăstirea Bistrița cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, de o delegație condusă de maica Anastasia Honcioiu, stareța Mănăstirii Bistrița. „Este un moment deosebit și noi ne bucurăm că am reușit să contribuim, într-o măsură mai mică sau mai mare, la succesul acestui frumos eveniment. Oamenii au nevoie de credință, de dragoste și de iubire, într-o vreme tot mai secularizată. Până la urmă, oamenii ajung întotdeauna la credință, ca ultimă resursă de înnoire. Din fericire, în România credința este puternică, iar credincioșii sunt foarte mulți, spre deosebire de Occident, unde bisericile și catedralele sunt goale. În România bisericile sunt pline de credincioși, credința este puternică și sigur că icoana întotdeauna va învinge, chiar împotriva acelora care astăzi se pronunță împotriva ei“, a spus Neculai Onțanu, primarul Sectorului 2 Capitală.
Mâine, 28 februarie, Vecernia va fi săvârșită la Biserica Icoanei de la ora 17:00 de PS Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, după care, de la ora 18:30, va avea loc procesiunea „Lumina Ortodoxiei“ în jurul parcului Grădina Icoanei. Duminică, 1 martie, pe podiumul amenajat în vecinătatea locașului de rugăciune, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, înconjurat de un sobor de slujitori. Începând cu ora 12:00, slujitorii și credincioșii de la mai multe parohii din București se vor reuni în parcul Grădina Icoanei, unde, de la ora 13:30, va avea loc tradiționala procesiune „Icoana - fereastră către Dumnezeu“. La finalul procesiunii, în parcul Grădina Icoanei se va săvârși slujba de sfințire a icoanelor purtate de credincioși, însoțită de rostirea Crezului, cuvântul de învățătură rostit de arhiereu și alte alocuțiuni.

cristiboss56 28.02.2015 22:31:17

Colecta în bani pentru Fondul Central Misionar
 
În prima duminică din Postul Sfintelor Paști sau Duminica Ortodoxiei (1 martie 2015), în toate bisericile și mănăstirile din Patriarhia Română se organizează colecta în bani pentru Fondul Central Misionar, destinat susținerii parohiilor sărace din țară și străinătate și altor activități misionare ale Bisericii Ortodoxe Române. „Această colectă a fost înființată prin hotărârea Sfântului Sinod în septembrie 1956 pentru a veni în sprijinul parohiilor sărace care nu-și puteau asigura plata angajaților, utilitățile și cele ce aveau nevoie, cu precădere din zona Transilvaniei, parohii proaspăt revenite la Ortodoxie. În prezent, 40% din Fondul Central Misionar este reținut de fiecare eparhie pentru a susține activitățile unităților de cult sărace din cuprinsul lor, iar 60% din ceea ce se colectează vine la Patriarhia Română pentru a susține activități de interes național bisericesc. O bună parte din banii strânși sunt destinați parohiilor românești din afara granițelor țării. Vorbim aici de parohii sărace cum sunt cele din Serbia, Ungaria, unitățile de cult din Bulgaria, Turcia sau Africa de Sud, reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene, iar din interior foarte semnificativă este în fiecare an susținerea parohiilor sărace din Episcopia Covasnei și Harghitei“, a declarat pr. Ionuț Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, pentru TRINITAS TV. Colecta pentru Fondul Central Misionar durează până pe 25 martie 2015.

cristiboss56 02.03.2015 18:27:07

Curtea Constituțională a României a decis prin Hotărârea 669/2014 că participarea la ora de religie se face numai pe baza unei cereri scrise a elevului major, a părintelui sau tutorelui elevului minor. Pentru semestrul al II-lea din anul în curs, cererile se pot depune numai până la 6 martie 2015.
Puteți descărca cererea tip de pe site-ul www.patriarhia.ro.

cristiboss56 02.03.2015 21:13:07

ROMANI PENTRU ORA DE RELIGIEhttps://www.youtube.com/watch?v=JTDxZIPpdVQ

cristiboss56 04.03.2015 21:27:17

http://www.crestinortodox.ro/forum/i...cons/icon4.gif Salvăm Ora de religie!
Doar până pe 6 martie poți să-ți înscrii copilul la ora de religie, pentru semestrul în curs. Altfel, din 9 martie, copilul tău nu va mai beneficia de această disciplină!

cristiboss56 04.03.2015 21:33:21

http://ziarullumina.ro/sites/default...de-religie.jpg

cristiboss56 05.03.2015 21:30:08

Prima conferință organizată de ASCOR Iași în Postul Sfintelor Paști a avut ca temă principală familia, întrucât astăzi, poate mai mult decât oricând, se încearcă o redefinire a ei, în special în defavoarea persoanei umane create de Dumnezeu după chipul Său și cu menirea sfântă de a ajunge la asemănarea cu El. Întâlnirea l-a avut ca invitat pe părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului.
Tema conferinței, organizată de ASCOR Iași marți, 3 martie 2015, în Aula Magna „Mihai Eminescu“ a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, s-a intitulat „Mica și Marea Familie“. Orice persoană umană care vede lumina zilei începe să realizeze treptat că aparține unei familii alcătuite din tată, mamă, frați, surori și rudele apropiate, numită de obicei „mica familie“. Pe tot parcursul vieții, însă, omul simte năzuința firească de a aparține unei „mari familii“, care este de fapt Biserica lui Hristos Dumnezeu, sub ambele ei forme: luptătoare și triumfătoare. De aceea, în Biserică, omul se simte împlinit sau, altfel spus, sfințenia pe care o dobândește în ea este „împlinirea umanului“.
Părintele Nicolae Tănase a subliniat faptul că vremurile în care trăim, de prigoană asupra Bisericii, de luptă fățișă împotriva vieții și de promovare a păcatului ca formă de manifestare a libertății omului depărtat de Dumnezeu, nu ar trebui să ne descurajeze cu nimic, bine știind că „tocmai în astfel de vremuri creștinii și-au arătat adevărata dragoste față de Dumnezeu“. Cea de-a doua parte a conferinței a fost rezervată întrebărilor din partea publicului și răspunsurilor din partea părintelui Nicolae. Faptul că numeroși tineri au participat la această conferință arată dorința lor de a afla cum să dobândească fericirea trecătoare, dar mai ales cea veșnică. Pe de altă parte, publicul larg reprezintă și o dovadă de prețuire față de părintele Nicolae Tănase care, pe lângă familia personală, poartă de grijă unei „familii“ cu peste 400 de persoane la Valea Plopului și Valea Screzii, alcătuită din copii orfani, abandonați, salvați de la avort, dar și din vârstnici aflați în dificultate.
Serile duhovnicești organizate de ASCOR în Postul Sf. Paști reprezintă atât o mângâiere pentru suflet, o detașare de problemele cotidiene, cât și un puternic avânt pe calea virtuților spre slăvitul praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, sursa învierii noastre.

cristiboss56 07.03.2015 22:44:22

La Facultatea de Drept din București a avut loc joi, 5 martie, o conferință despre Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul, trecut în rândul sfinților în data de 13 ianuarie 2015 de către Patriarhia Ecumenică. Au vorbit studenților Athanasie Rakovalis, ucenic din Grecia al cuviosului, și părintele Petru Sidoreac. Întâlnirea a fost organizată de Protopopiatul Sector 3 Capitală, Parohia Zlătari din București și Liga Tinerilor Creștini Ortodocși Români.
Prelegerea domnului Athanasie Rakovalis a cuprins o scurtă prezentare a vieții Cuviosului Paisie Aghioritul, precum și mărturii despre harismele sale duhovnicești, după cum l-au cunoscut ucenicii săi. De asemenea, părintele Petru Sidoreac, care a fost traducătorul conferinței, a prezentat comunicarea „Cuviosul Paisie Aghioritul sau calea de la propovăduire la icoană“. Părintele Paisie Aghioritul este un sfânt al Bisericii Ortodoxe și el se înscrie într-o tradiție ascetică duhovnicească arătată de relația lui specială cu un monah trăitor, Arsenie din Capadocia, care a fost canonizat după moarte. „Când Părintele Paisie s-a născut, părinții au vrut să îi dea numele uneia dintre rudele sale, iar Sfântul Arsenie, care l-a botezat pe prunc, a reacționat și a spus: «Voi vreți să aveți un urmaș, dar și eu trebuie să am un urmaș călugăr după mine. Îi voi da numele meu», și l-a botezat dându-i numele Arsenie. Referindu-se ulterior la acest eveniment, Părintele Paisie a spus: «Cuviosul Arsenie a prevăzut evoluția mea, sau poate că binecuvântarea lui m-a dus la acest lucru, ca să devin călugăr». Ambele variante arată că a fost un mare sfânt“, a spus Athanasie Rakovalis.
Deși toată viața a fost un monah simplu, Cuviosul Paisie a avut anvergura unui mare părinte duhovnicesc, iar Sfântul Porfirie Kavsokalivitul a spus că astfel de oameni aleși de Dumnezeu se nasc o dată la 400 de ani. „Părintele Paisie este ceea ce Biserica numește «Teofor», adică purtător de Dumnezeu. Această prezență a lui Dumnezeu o simțeau toți cei care se apropiau de el. De ce mergeau la el și nu la alți monahi? Cărturar nu era. Făcuse doar patru clase primare. Un fizic impunător nu avea. Era de statură mijlocie spre mică. Vreo vrednicie preoțească nu avea. Nu era nici preot, nici ierarh, și totuși mergeau la el să îi ceară sfatul călugări, stareți, preoți, ierarhi, senatori, generali, miniștri, bogați și săraci, învățați și needucați, oameni de toate categoriile. Ce era acel ceva care atrăgea pe oameni ca un magnet? Era harul lui Dumnezeu“, a spus ucenicul Părintelui Paisie.

cristiboss56 10.03.2015 22:07:20

Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) a centralizat situația preliminară a opțiunilor exprimate de elevi sau de părinții/reprezentanții legali ai acestora privind participarea la ora de religie, în conformitate cu prevederile Deciziei Curții Constituționale a României nr. 669/12.11.2014. Datele înregistrate în sistem până vineri, 6 martie, ora 18:00, indică faptul că, la nivelul întregii țări, au fost introduse 2.123.645 de cereri, reprezentând 89,75% din totalul celor 2.366.086 de elevi eligibili să formuleze cereri pentru a lua parte la ora de religie. Ministerul a mai precizat într-un comunicat că în măsura în care elevii majori sau părinții/reprezentanți legali ai elevilor minori doresc să opteze pentru participarea la ora de religie după data de 6 martie, acest lucru este posibil, în conformitate cu prevederile legale ce statuează exercitarea acestui drept.

cristiboss56 10.03.2015 22:10:23

Faza județeană a olimpiadei de religie
 
Sute de elevi au participat sâmbătă, 7 martie, la faza pe județ a olimpiadei de religie. În eparhiile Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, ierarhii au fost prezenți în mijlocul elevilor, binecuvântându-i și felicitându-i pentru interesul deosebit manifestat față de ora de religie. În fiecare an, elevii din învățământul public românesc sunt stimulați să își depășească limitele, să se pregătească mai intens, pentru a concura la olimpiada națională, care se desfășoară pe mai multe discipline. Această întrecere este organizată și pentru disciplina religie, astfel că sâmbătă a avut loc etapa pe județ a olimpiadei, faza ultimă de calificare la etapa națională. Elevii bucureșteni au participat la etapa pe municipiu la Școala „Federico Garcia Lorca“ din Capitală. „Anul acesta s-a înregistrat o prezență numeroasă a elevilor la olimpiada pe municipiu. Avem un număr total de 333 de elevi înscriși“, a declarat pentru TRINITAS TV prof. Marius Bâzoi, metodist la disciplina religie.
Sâmbătă, în sala de festivități a Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur“ din Târgoviște, s-a desfășurat faza pe județul Dâmbovița a olimpiadei de religie. Cu această ocazie, s-a desfășurat și concursul județean de religie pentru elevii din clasele V-VI, la care s-au prezentat 48 de elevi. Olimpiada de religie pe județul Buzău s-a desfășurat la Școala Gimnazială nr. 7 din Buzău. Cu acest prilej, elevii și profesorii au fost binecuvântați de Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. În Vrancea, olimpiada de religie s-a desfășurat la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea“ din Focșani.
Olimpiada de religie s-a desfășurat și în județele Galați și Brăila, ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Subiectele au fost elaborate de către o comisie de profesori metodiști, pe baza programei anuale de studiu, pentru fiecare județ în parte. La Galați, olimpiada s-a desfășurat la Școala Gimnazială nr. 43 „Dan Barbilian“, la această fază a competiției fiind înscriși 350 de elevi, în timp ce la Brăila concursul, la care au participat 242 de elevi, a fost găzduit de Școala Gimnazială nr. 23 „Mihai Eminescu“ din municipiu. La final, toți elevii participanți au primit din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos broșura intitulată „Gustați și vedeți, că bun este Domnul!“.
Și în Episcopia Giurgiului, la Colegiul Național „Ion Maiorescu“ din municipiul Giurgiu, s-a desfășurat sâmbătă, 7 martie, etapa județeană a olimpiadei de religie, la care au participat 60 de elevi, informează episcopiagiurgiului.ro. La eveniment a fost prezent și Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, care a adresat participanților un cuvânt de binecuvântare, în care a subliniat importanța, dar și necesitatea predării religiei în școală. De asemenea, ierarhul a oferit elevilor ultimul număr al revistei „Familia Ortodoxă“ și cartea „Mii de tineri își păstrează fecioria până la căsătorie“. Cei 60 de elevi prezenți la olimpiadă au fost însoțiți la concurs de profesorii de religie, care au primit din partea Preasfințitului Părinte Ambrozie Almanahul bisericesc editat de Episcopia Giurgiului și revista „Familia Ortodoxă“. Totodată, Preasfinția Sa a oferit prof. Mirela Delea, directorul Colegiului Național „Ion Maiorescu“, Almanahul bisericesc și Monografia „Centrul pastoral-cultural Gavril Drugănescu“. Tot sâmbătă s-a desfășurat la aceeași unitate școlară și Concursul „Mlădițe creștine“ pentru clasele a V-a și a VI-a, la care au participat elevi din cele patru protoierii ale Episcopiei Giurgiului.
De asemenea, olimpiada de religie s-a desfășurat și în Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, la Liceul Teoretic „Ion Barbu“ din municipiul Pitești, informează eparhiaargesului.ro. Aici, elevii calificați în urma fazei locale, împreună cu profesorii de religie din cuprinsul eparhiei, au participat la o slujbă de Te Deum, oficiată în Biserica „Sfântul Apostol Toma“, construită în incinta liceului. Elevii împreună cu dascălii lor au fost binecuvântați de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, evocând rolul deosebit pe care îl au Familia și Școala în formarea comportamentului civic și moral al tinerilor și a mulțumit Inspectoratului Școlar Județean Argeș pentru orânduirea cu multă grijă a învățământului argeșean, în general, dar cu precădere a învățământului religios din școlile de stat.
Elevii care s-au calificat la faza pe județ vor participa în această primăvară la olimpiada de religie - faza națională.

cristiboss56 14.03.2015 22:26:25

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu“ din Capitală a fost ieri, 13 martie, gazda unui eveniment social-filantropic, organizat de Școala Gimnazială „Sfântul Silvestru“ și Parohia „Sfântul Silvestru“, Protopopiatul Sector 3 Capitală. Membrii Corului „Contrapunct“ al școlii au oferit copiilor internați în acest spital daruri și un miniconcert, sub coordonarea profesorului lor de religie, pr. Cătălin Ciocan.
Evenimentul face parte dintr-un proiect mai amplu care a debutat zilele trecute la Școala „Sfântul Silvestru“ în colaborare cu Parohia „Sfântul Silvestru“, în cadrul căruia copiii de la clasele pregătitoare până la clasele a IV-a au confecționat mărțișoare și felicitări, pe care le-au expus pe holul școlii. Banii obținuți din donații au fost oferiți spitalului. „Sunt foarte încântată ori de câte ori cineva se apleacă asupra copilului și asupra suferinței lui. Politica de îngrijire a copilului, atât în starea de boală, cât și în starea de sănătate, implică foarte multă afecțiune nu doar din partea părinților, dar și din partea comunității. Salut astfel de evenimente, cu spectacole și cu daruri pentru copii, pe care cred că ar trebui să le implementăm mult mai des. Copilul în spital este un copil în suferință și consider că oricât de mică ar fi bucuria, aceasta îl face să se simtă bine și cred că acesta este scopul nostru până la urmă, să umanizăm spitalele, să le apreciem drept a doua casă, să ridicăm copilul din pat și să-l facem pentru câteva clipe să se simtă bine, să fie fericit. Toate aceste componente sunt esențiale din punct de vedere psihologic în reabilitarea lui“, ne-a spus prof. dr. Doina Anca Pleșca, managerul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu“.
După ce copiii care fac parte din Corul „Contrapunct“ au susținut un miniconcert, aceștia au oferit copiilor internați în spital daruri: dulciuri, fructe și produse alimentare. „Acțiunea de astăzi este rodul unui întreg proiect și ne-a demonstrat că Biserica este vie. Copiii au dorit ca momentul în care vor oferi pachețelele cumpărate de ei și vor dona această sumă de bani să fie marcat de o serbare frumoasă“, a declarat pr. Cătălin Ciocan.

cristiboss56 14.03.2015 22:27:43

În perioada 18-25 martie, în România și pentru prima dată în Republica Moldova se va desfășura „Săptămâna pentru viață“, program ce va avea în acest an tema „Fiecare viață este un dar“. Evenimentul central este „Marșul pentru viață“ - 2015, ce se va organiza în data de 21 martie. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în organizarea evenimentelor se vor implica și asociațiile de tineret care funcționează cu aprobarea Sfântului Sinod: Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Români (ASCOR) și Liga Tinerilor Creștin-Ortodocși Români (LTCOR).
În România, „Marșul pentru viață“ se află la ediția a V-a, iar în Republica Moldova, la prima ediție. Până în prezent sunt anunțați organizatori în peste 60 de orașe din cele două țări, spre deosebire de anul trecut, când evenimentul s-a desfășurat în 40 de orașe. „Mesajul pe care dorim să îl transmitem prin tema acestui an, «Fiecare viață este un dar», este că fiecare persoană este unică și are o valoare infinită, iar societatea are doar de câștigat dacă sprijină persoanele cu nevoi speciale și, în particular, dacă sprijină o femeie aflată în criză de sarcină să nască și să crească persoana pe care o poartă în pântece, un dar către ea și un dar al ei către familie și către întreaga societate. O atenție specială dorim să acordăm cazurilor în care femeia primește în timpul sarcinii un diagnostic nefavorabil. Mai ales când este vorba despre anumite maladii precum Sindrom Down, copilul are puține șanse de a se naște: la nivelul Uniunii Europene, 96% dintre copiii diagnosticați cu Sindrom Down sunt avortați. De aceea am ales, pentru ziua desfășurării marșului, data de 21 martie, în care se sărbătorește Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindrom Down. Urmărim astfel să sensibilizăm societatea că discriminarea persoanelor cu Sindrom Down, a persoanelor cu nevoi speciale în general, începe înainte de naștere. Considerăm că orice viață umană este demnă de respect și ajutor, indiferent de alte criterii: etnie, sex, religie, stare de sănătate, stare de dezvoltare etc. Un copil în prima zi după concepție nu este mai puțin om decât o persoană în floarea vârstei, o persoană cu Sindrom Down nu este mai puțin om decât un geniu, o persoană imobilizată la pat nu este mai puțin om decât un campion olimpic. Fiecare persoană are de dăruit semenilor ceva unic și infinit de prețios, iar societatea, pentru a fi cu adevărat umană, are nevoie să se aplece asupra nevoilor specifice ale fiecăruia cu delicatețe și respect. Adevărata civilizație nu îi exclude și nu îi discriminează pe cei aflați în situații defavorabile!“, a declarat Alexandra Nadane, președintele Asociației „Studenți pentru viață“.
La nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor, în organizare se vor implica membrii filialelor LTCOR și ai Asociației Studenților Teologi Ortodocși. În București, „Marșul pentru viață“ este organizat de Asociația „Studenți pentru viață“ și va avea loc pe 21 martie, de la ora 14:00, pe traseul: Parcul Unirii – str. Bibescu Vodă – bd. Dimitrie Cantemir – Parcul Tineretului. Lista orașelor și detalii sunt disponibile pe site-ul www.marsulpentruviata.ro.

cristiboss56 14.03.2015 22:29:38

În 12 martie 2015 s-au împlinit 74 de ani de când Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Justinian, al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, a intrat ca viețuitor în obștea Mănăstirii „Sfânta Ana“ Rohia. La biserica mănăstirii Rohia a avut loc joi, 12 martie, un moment aniversar la care au participat numeroși credincioși.
La acest moment aniversar, emoționant și important din viața Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Justinian, în biserica Mănăstirii „Sfânta Ana“ Rohia a avut loc joi, 12 martie, o slujbă de Te Deum, săvârșită de Preasfințitul Justin Sigheteanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, ca mulțumire adusă lui Dumnezeu și Maicii Domnului pentru cei 74 de ani de viețuire monahală ai Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian. Au fost prezenți viețuitorii Mănăstirii Rohia, consilierii eparhiali, autorități locale și județene, credincioși și un grup de 35 de persoane din Plopiș, rudenii după trup ale IPS Arhiepiscop Justinian.
În numele Episcopiei Maramureșului și Sătmarului și a celor prezenți, PS Episcop Iustin Sigheteanul a adresat un cuvânt prin care a evocat personalitatea, viața duhovnicească și rolul Înaltpreasfințitului Justinian în viața Mănăstirii Rohia și a Bisericii, conform celor precizate de arhim. Macarie Motogna, egumenul Mănăstirii Rohia.
La rândul său, IPS Arhiepiscop Justinian a adus un cuvânt de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile primite, colaboratorilor cu care a lucrat și lucrează, și a făcut și o pioasă amintire față de toți viețuitorii și stareții din această mănăstire și o rememorare a evenimentelor grele din istoria Mănăstirii „Sfânta Ana“ Rohia. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian a oferit tuturor celor prezenți, cărți și iconițe.
„Așa cum Patriarhul Avraam a ascultat de glasul lui Dumnezeu care i-a spus: «Ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău și vino în pământul pe care ți-l voi arăta Eu» (Fac. 12, 1), așa a ascultat și Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, în 12 martie 1941, glasul lui Dumnezeu care l-a chemat pentru a-L sluji. Timp de 32 de ani a slujit ca viețuitor și stareț al Mănăstirii Rohia care i-a devenit casă și iubire netrădată pentru toată viața, unde a creat o atmosfera duhovnicească după toată rânduiala monahală, a pus bazele unei biblioteci inestimabile și a apropiat mulți intelectuali de mănăstire și de Biserică“, a spus arhim. Macarie Motogna, egumenul Mănăstirii Rohia.
În anul 1973 a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar din 1990 a fost ales ca primul episcop al reînființatei Episcopii a Maramureșului și Sătmarului.

cristiboss56 16.03.2015 22:53:15

În orașul suedez Sölvesborg au început recent și continuă susținut lucrările la noua biserică în stil maramureșean care va deservi comunitatea românească. Sâmbătă, 14 martie, după ce a săvârșit Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor din Sölvesborg, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a vizitat șantierul și a binecuvântat lucrările ce se săvârșesc la noul locaș de închinare.


Ora este GMT +3. Ora este acum 12:02:44.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.