Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 28.08.2016 20:28:39

Pomenirea cu recunoștință a tuturor eroilor români care s-au jertfit pentru unitatea, libertatea si demnitatea poporului român este o datorie a tuturor cetățenilor României! Toți suntem chemați să păstrăm și să cultivăm darul unității naționale ca fiind un simbol al demnității poporului, obținut cu multe jertfe de vieți omenești și multe eforturi spirituale și materiale!

Dată fiind responsabilitatea omagierii eroilor neamului, Catedrala Națională va avea hramul principal Înălțarea Domnului, zi în care sunt pomeniți eroii români din toate timpurile.

Omagiul de recunoștință adus memoriei eroilor români din timpul Primului Război Mondial (1916-1919), care au luptat pentru libertate, unitate și demnitate națională, trebuie să fie astăzi izvor de inspirație și înnoire pentru viața noastră ca români patrioți. Tocmai de aceea, hramul principal al Catedralei Mântuirii Neamului este sărbătoarea Înalțării Domnului, când serbăm Ziua Eroilor. Astfel, pe lângă necesitatea practică pe care o are viitoarea Catedrala Națională, aceasta este și un simbol spiritual național, fiind închinată cinstirii celor care s-au jertfit, de-a lungul istoriei noastre, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român.

Totodată, Patriarhul României mărturisește că Biserica Ortodoxă Română a contribuit totdeauna la înfăptuirea idealurilor de libertate și unitate națională a poporului român:

Biserica a fost împreună cu poporul român în toate eforturile sale de cultivare a conștiinței naționale și de afirmare a dorinței de unitate națională, în toate provinciile românești, dar mai ales în Transilvania, Basarabia și Bucovina.

***

S-au împlinit, în data de 27 august 2016, 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial. Atunci, în prezența regelui Ferdinand I și a principelui Carol al II-lea, moștenitorul tronului, s-a hotărât în cadrul Consiliului de Coroană, desfășurat la Palatul Cotroceni din București, intrarea României în război de partea Antantei. Primul Război Mondial a izbucnit în vara anului 1914. Confruntarea militară la care au participat 33 de state de pe cinci continente, pe parcursul a 52 de luni, a fost fără precedent în istoria omenirii, ca amploare, arie de desfășurare și durată.

cristiboss56 28.08.2016 21:59:27

Rolul, locul și importanța tinerilor în Biserică

o coordonată centrală a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea, de la București, are ca scop formarea tinerilor, prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice din Capitală, pentru ca aceștia să devină, la rândul lor, formatori în comunitățile de care provin. Pe lângă toate manifestările prevăzute în programul evenimentului unul din punctele centrale ale Întâlnirii îl constituie cele două ateliere de lucru prin intermediul cărora se dorește crearea unui cadru adecvat în care tinerii să identifice problemele specifice generației lor și să ofere posibile răspunsuri propriilor frământărilor. În acest fel Biserica își reafirmă și consolidează rolul de partener onest al tinerei generații pe drumul propriei desăvârșiri.

Conform Conceptului Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată Lumea, aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (Temei nr. 235 / 2016), în cadrul manifestărilor din 1-4 septembrie 2016, de la București, cele două ateliere de lucru vor fi structurate fiecare pe durata a câte 150 de minute. La acestea vor lua parte 2.000 de tineri împărțiți în 100 de grupe (câte 20 pe grupă).
Întrucât tinerii reprezintă un segment de populație ce caută răspunsuri la problemele specifice vârstei, mai mult decât reprezentanții oricărei alte categorii de vârste, iar societatea contemporană, a cărei paradigmă este într-o continuă schimbare, face ca nevoile tinerilor să fie din ce în ce mai variate, considerăm necesar ca aceste dezbateri să fie canalizate pe coordonatele date de locul, rolul și importanța tinerilor în Biserică – dintr-o perspectivă multilaterală, în care axa cardinală să fie dată tocmai de relația tinerilor cu Biserica.

Prima sesiune de lucru

Prima sesiune de lucru ce se va ține în dimineața zilei de vineri 2 septembrie 2016 este intitulată: Locul, rolul și importanța tinerilor în Biserică. Scopul acesteia este acela de a oferi tinerilor oportunitatea de a-și exprima opiniile cu privire la: relațiile cu Biserica, moduri de organizare ale tinerilor în Biserică, tipuri de activități prin care tânăra generație să fie implicată în viața parohială, precum și la reperele relației tineri – Biserică;
În acest sens au fost alese patru subteme care vor fi dezbătute de tineri, într-o manieră non-formală, lucrând pe echipe:
Organizarea și lucrarea cu tinerii în Biserică: ONG sau/și grupă de catehizare?
Ce activități ar trebui să organizeze/inițieze/găzduiască Biserica pentru ca tinerii să fie atrași mai mult în viața parohială?
Vicii și dependențe, prejudecăți și tabuuri (dependența de droguri, alcool, pornografie, stereotipuri fața de Biserică etc.;) – e Biserica un răspuns? Cum?
Întâlniri ale tinerilor în capele mici și în catedrale mari – Ce este esențial pentru bucuria întâlnirii?


A doua sesiune de lucru

Cea de-a doua sesiune de lucru, ce va avea loc în dimineața zilei de sâmbătă, trei septembrie 2016 este intitulată Nevoile tinerilor și răspunsurile Bisericii – comunicare adecvată/ neadecvată; suficientă/insuficientă. Scopul acesteia este acela de a identifica posibile zone de intersecție între nevoile tinerilor și cadrul în care Biserica poate răspunde acestora (activități, direcții de acțiune ale Bisericii pentru a răspunde nevoilor tinerilor – nevoi spirituale, de consiliere, de sprijin, de implicare, de asociere ș.a.);
În acest sens, cele patru subteme alese pentru această sesiune de lucru sunt:
Familia creștină – tabloul/profilul familiei creștine în societatea de azi; cum văd tinerii familia creștină?
Educația pentru sănătate – modalități de abordare adecvată a educației pentru sănătate;
Ora de Religie – așteptări, sugestii de îmbunătățire, abordări inovative;
(Auto)descoperirea, (auto)definirea și cercul de prieteni în Biserică – spațiu al socializării tinerilor .
Desfășurarea atelierelor de lucru
în vederea implicării tuturor participanților la cele două ateliere de lucru a fost aleasă metoda World Cafe, care presupune crearea unui mediu „special”, pe echipe mici de lucru (maxim 5 persoane), fiecare echipă așezată în jurul unei mese și astfel să poată discuta degajat, fără presiunea unui moderator autoritar.
Partea Introductivă: presupune o activitate interactivă de cunoaștere la nivelul întregului grup și împărțirea participanților pe grupe de lucru, precum și prezentarea informațiilor necesare în vederea bunei desfășurări a atelierelor de lucru.
Se formează 4 puncte de lucru în sală, iar reprezentantul fiecărei echipe rămâne la poziția inițială, iar ceilalți participanți se rotesc în așa fel încât timp de 15 minute fiecare echipă de lucru să abordeze fiecare temă, preluând informațiile de la cei care au lucrat anterior; cel care va rămâne la punctul de lucru va prezenta concluziile temei dezbătute. Important este ca fiecare echipă să urmărească anumite aspecte ale tematicii încercând să ofere fie o soluție la o problemă concretă cu care ei s-au confruntat, fie să lase o întrebare deschisă ce poate duce la aprofundarea temei discutate.
Reprezentații fiecărei echipe, în câte 10 minute prezintă concluziile la care au ajuns. Pe durata prezentării rezultatelor, voluntarul facilitator își ia notițe cu ideile principale, urmând ca pe baza acestor idei fiecare moderator să întocmească – chiar în ziua dezbaterii – un document în care să sintetizeze concluziile tinerilor.
În ultima parte a atelierelor de lucru se vor trage concluziile sesiunii de lucru la nivelul întregului grup. Pentru a se evita monopolizarea discursului de către o singură persoană și pentru implicarea a cât mai multe persoane în vederea emiterii unei judecăți de valoare referitor la tema dezbaterii este important ca sesiunea de concluzii fie una interactivă.

cristiboss56 29.08.2016 11:10:26

Biserica noastră Ortodoxă a rânduit ca în ziua Sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, 29 august, să se țină post, în orice zi a săptămânii ar cădea această sărbătoare, în amintirea celui mai aspru postitor și zelos propovăduitor al pocăinței.

În această zi nu trebuie numai să nu consumăm anumite alimente, ci să ținem și un post spiritual, duhovnicesc mai profund. De aceea, nu sunt îngăduite nici căsătorii și nici alte manifestări mai zgomotoase, ci ziua aceasta trebuie să fie o sărbătoare de meditație și să vedem ce am putea să facem să punem în practică cuvintele rostite de Sfântul Proroc și Înaintemergător Ioan Botezătorul.

Istoria Bisericii îl consemnează ca ultimul mare profet al Vechiului Testament, cel care a făcut trecerea spre perioada Noului Testament. A murit ca martir, decapitat, la porunca regelui Irod. În Scriptură, Sfântul Ioan ne este înfățișat drept un mare ascet.

cristiboss56 29.08.2016 22:57:52

Toți credincioșii ortodocși sunt invitați să participe duminică, 04 septembrie 2016, alături de cei 2500 de tineri prezenți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, la prima Sfânta Liturghie oficiată de Patriarhul României la Catedrala Națională.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va oficia duminică, 04 septembrie 2016, Sfânta Liturghie pe o scenă special amenajată în fața Catedralei Naționale. Alături de Preafericirea Sa va sluji un sobor format din ierarhi români și ierarhi aparținând Bisericilor Ortodoxe surori.

La Sfânta Liturghie oficiată pentru prima dată la Catedrala Mântuirii Neamului sunt așteptați să participe, pe lângă cei 2500 de tineri ortodocși, credincioși din București și din țară.

La finalul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române va adresa un mesaj celor prezenți.

***

În perioada 1-4 septembrie 2016, la București, va avea loc Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea, eveniment cu participare națională și internațională, organizat cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de Arhiepiscopia Bucureștilor, în colaborare cu Patriarhia Română. Evenimentul de la București are ca scop formarea tinerilor prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice din Capitală, pentru ca aceștia să devină, la rândul lor, formatori în comunitățile de care provin.

Copacel 29.08.2016 23:04:55

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 629740)
formarea tinerilor prin participarea la programe educative, duhovnicești, culturale și artistice din Capitală, pentru ca aceștia să devină, la rândul lor, formatori în comunitățile de care provin.

Sa faca cele 7 laude, ia sa vezi acolo formare.

cristiboss56 29.08.2016 23:11:43

Citat:

În prealabil postat de Copacel (Post 629744)
Sa faca cele 7 laude, ia sa vezi acolo formare.

Gura rosteste cuvantul pe care inima-l zideste.
(COPACEL ). . . :)))

Copacel 29.08.2016 23:43:00

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 629745)
Gura rosteste cuvantul pe care inima-l zideste.
(COPACEL ). . . :)))

Pai da.Sa-i puna noaptea la citirea psaltirii.Ia se vezi tu acolo formare.

cristiboss56 30.08.2016 06:20:27

Arhim. Bartolomeu Samaras, secretarul general al Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice, a fost ales Mitropolit de Smirna, se menționează într-un comunicat de presă emis de Patriarhia Ecumenică.

Reunit în ședință de lucru, Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice a ales luni, 29 august 2016, un nou Mitropolit de Smirna în persoana arhimandritului Bartolomeu Samaras.

Scaunul Mitropolitan de Smirna a fost vacant din anul 1922 până în prezent.

De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe, Arhim. Chiril Sikis a fost ales Episcop Vicar Patriarhal cu titlul de Erythres.

Datele în care vor avea loc hirotoniile celor doi ierarhi vor fi anunțate ulterior printr-un alt comunicat de presă.

*

Mitropolia de Smirna se află sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice. Inițial Arhiepiscopie, a fost ridicată la rangul de Mitropolie în secolul al 9-lea. Ultimul mitropolit al acestei eparhii a fost Sfântul Sfințit Mucenic Hrisostom de Smirna care a păstorit în perioada 1910 – 1914 și 1919 – 1922. Sfântul Hrisostom s-a născut în anul 1867 în Triglia și a suferit moarte martirică în anul 1922, fiind ucis de turci. A fost canonizat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Greciei în anul 1993.

cristiboss56 01.09.2016 21:08:11

Ca urmare a declarării zilei de 2 septembrie 2016 ca zi de doliu național în memoria victimelor cutremurului din Italia, Patriarhia Română anunță că evenimentele din zilele de vineri, 2 septembrie 2016, și sâmbătă, 3 septembrie 2016, din cadrul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea, se reprogramează astfel:

în seara zilei de vineri, începând cu ora 19.00, la Sala Palatului din Capitală, va avea loc conferința cu tema Iisus Hristos – Bucuria Vieții, urmată de Procesiunea Luminilor pe traseul: Sala Palatului – Calea Victoriei – Splaiul Independenței – Catedrala patriarhală;
sâmbătă seara, începând cu ora 20.00, va avea loc un concert de muzică ușoară în Parcul Alexandru Ioan Cuza (Parcul IOR)
Biroul de presă al Patriarhiei Române

cristiboss56 03.09.2016 21:05:45

Cei peste 2.500 participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea au vizitat sâmbătă, 3 septembrie 2016, obiectivele turistice și religioase importante din Capitala României. De asemenea, ei au efectuat și un tur informativ la șantierul Catedralei Mântuirii Neamului.

În cadrul vizitei a fost prezentat stadiul lucrărilor, necesitatea și simbolismul catedralei. Mai multe informații aflăm de la Domnul Aurel Moisiuc, Reporter Radio TRINITAS.


Mâine, tinerii ortodocși vor participa la prima Sfântă Liturghie săvârșită la Catedrala Națională.

Slujba va fi oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu mai mulți ierarhi români și străini.


La finalul slujbei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va adresa un mesaj celor prezenți. În încheiere, ștafeta evenimentului va fi predată Arhiepiscopiei Iașilor, organizatoarea Întâlnirii Tinerilor Ortodocși în anul 2017.

cristiboss56 04.09.2016 20:38:42

Mii de tineri ortodocși din lumea întreagă prezenți , dar și credincioși din București și din țară, au participat duminică, 4 septembrie 2016, la prima Sfântă Liturghie oficiată de Patriarhul României la Catedrala Națională.


Astăzi, în Duminica a 11-a după Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat prima Sfântă Liturghie la Catedrala Mântuirii Neamului. Slujba a fost oficiată pe o scenă special amenajată în fața Catedralei Naționale.

Alături de Preafericirea Sa au slujit și:

Preasfințitul Părinte Makarios, Episcop de Christoupolis – delegat al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol;
Înaltpreasfințitul Părinte Dimitrios, Mitropolit de Irinopolis – delegat al Patriarhiei Alexandriei;
Preasfințitul Qais, Episcop de Erzurum – delegat al Patriarhiei Antiohiei;
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului;
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului;
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale;
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal;
Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal;
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor;
Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului;
Dumnezeu este milostiv, dar și drept

În cuvântul adresat celor prezenți, Patriarhul României a explicat învățăturile ce reies din textul evanghelic.Această Evanghelie ne arată că Dumnezeu este în același timp iertător și drept, este în același timp milostiv și drept, a spus Preafericirea Sa:

Dacă ne pocăim și cerem să ne ierte păcatele, El este bun, milostiv și iertător. Când însă noi nesocotim bunătatea Lui, și, în mod viclean și egoist, doar profităm de ea, dar la rândul nostru nu arătăm milă și iertare față de semenii noștri, atunci Dumnezeu ne arată dreptatea Sa spre îndreptarea noastră și a celor asemenea nouă. Deci, Dumnezeu este milostiv, dar și drept. El este iertător, dar și îndreptător, în înțelesul că nu trece cu vederea păcatul, ci cheamă la pocăința spre îndreptare. Astfel, Dumnezeu Cel milostiv și iertător îl responsabilizează pe omul nemilostiv și neiertător. El nu pedepsește, ci El îndreaptă pe oameni, îi responsabilizează când îi ceartă pentru că vrea să-i readucă pe calea mântuirii. El ne arată cât de mult pierde spiritual omul dacă nu este și el iertător asemenea lui Dumnezeu.Biserica a primit de la Hristos Însuși porunca de a ierta greșelile oamenilor. Întrucât ea a înțeles valoarea mântuitoare și sfințitoare a iertării, Biserica îi îndeamnă pe toți oamenii să ierte greșelile altora, a mai spus Patriarhul Daniel.

Biserica ne îndeamnă să iertăm semenilor noștri toate greșelile lor. De ce? Pentru că astfel ne eliberăm sufletul din legăturile păcătoase ale egoismului și ale răzbunării, spre a ne împărtăși cu Sfânta Euharistie, cu iubirea sfântă, smerită și milostivă a lui Hristos. Deci, când ne împărtășim cu Sfânta Euharistie ne împărtășim cu iubirea iertătoare a lui Hristos. De aceea trebuie să iertăm păcatele sau greșelile celor care ne-au greșit. (…) Iertarea cere o luptă interioară cu noi înșine, o răstignire a dorinței egoiste de răzbunare, a tentației de a răspunde la răutate cu răutate.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat și faptul că Sfânta Evanghelie de astăzi ne îndeamnă să înmulțim binele, nu să-l limităm sau să-l oprim:

Făcând aceasta, creștem duhovnicește și ne sfințim, adică devenim cu adevărat „oameni ai lui Dumnezeu”. Iar dacă iubirea milostivă și iertătoare devine lumina vieții noastre, atunci se schimbă în bine și relațiile între oameni. Adică, se oprește violența prin iertare, se stinge ura prin iertare, se înlocuiește răutatea cu bunătatea prin iertare și se schimbă „iadul” vieții păcătoase în „bucurie a raiului” ca viață trăită în iubirea și sfințenia lui Dumnezeu.

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat tinerilor prezenți cuvântul de încheiere al Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din toată lumea – 2016.

cristiboss56 05.09.2016 19:38:49

Congresul Internațional de Teologie „Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale” a debutat duminică, 4 septembrie 2016, la București. Sesiunea festivă a congresului s-a desfășurat în Sala Conventus a Palatului Patriarhiei. Evenimentul a fost prezidat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Moderatorul întâlnirii a fost Preasfințitul Părinte Varlaam, Episcop Vicar Patriarhal.

Evenimentul a fost deschis de Patriarhul României care a adresat mesajul: Educația religioasă – formarea tinerilor pentru viață.

Congresul constituie un prilej pentru: împărtășirea experienței participanților în ceea ce privește educația religioasă a tinerilor în context internațional; cunoașterea proiectelor educaționale desfășurate în cadrul Bisericilor Ortodoxe surori; identificarea provocărilor actuale și a perspectivelor educaționale, pentru găsirea unor soluții, în vederea îmbunătățirii mijloacelor de informare și de formare a tinerilor pentru o educație integrativă; conștientizarea importanței și a necesității unei misiuni specifice a Bisericii Ortodoxe, pentru formarea duhovnicească a tinerei generații; dezvoltarea unor proiecte educaționale comune la nivel național și internațional; valorificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală pentru educația religioasă a tinerilor, a spus Patriarhul României.

cristiboss56 05.09.2016 19:51:52

Metocului chiriarhal „Sfinții Părinți Ioachim și Ana“ din municipiul Roman își va sărbătorii hramul în data de 9 septembrie 2016. Cu această ocazie, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni va fi adusă în pelerinaj în data de 8 septembrie 2016, notează site-ul oficial al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Manifestările legate de sărbătoarea hramului vor debuta joi, 8 septembrie 2016 , de la orele 17.00 când va fi oficiată slujbei Vecerniei unită cu Litia. De la ora 17: 30 icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni va fi întâmpinată de Înaltpreafințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu preoții și credincioșii prezenți.

În aceeași zi, de la orele 18:15, cei prezenți vor participa la un concert de muzică bizantină ce va fi susținut de Corala Diaconia a Catedralei arhiepiscopale și de Corul cântăreților parohiilor din municipiul Roman.

Evenimentele desfășurate cu prilejul hramului vor continua vineri, 9 septembrie 2016. Credincioșii prezenți vor lua parte la slujba Utreniei, urmată de citirea acatistului și Sfânta Liturghie.

La final, credincioșilor vor primii binecuvântarea arhierească.

cristiboss56 06.09.2016 14:32:53

Educația religioasă în familie azi: probleme și perspective, Educația religioasă a tinerilor în Bisericile Ortodoxe surori, Perspective educaționale privind formarea tinerilor pentru viață au fost temele dezbătute ieri, 05 septembrie 2016, în cadrul congresului Internațional de Teologie „Educația religioasă a tinerilor în contextul secularizării actuale”.


În cadrul celor trei sesiuni de comunicări care au avut loc în Sala Conventus din cadrul Palatului Patriarhiei au fost susținute mai multe prelegeri, după cum urmează:

Educația tinerilor pentru apărarea și promovarea familiei tradiționale – Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului;

Familia, copiii și tinerii, educarea lor și viitorul omenirii – Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului;DS
Lipsa de responsabilitate și a simțului de sacrificiu îi face pe mulți tineri să divorțeze ușor, fără să își pună probleme de conștiință. Mai mult, adesea sunt și copii la mijloc, care suferă enorm văzându-și părinții despărțiți. (…) Cu multă responsabilitate și cu simțul jertfelniciei priveau înaintașii noștri familia. Aveau și ei greutăți, dar le depășeau cu ajutorul lui Dumnezeu. Ei știau că familia este locul deprinderii spiritului de economie în toate, în înțelesul arhaic al acestui cuvânt, care înseamnă a viețui în vederea legilor ziditoare ale unui sălaș nemuritor, a spus IPS Părinte Mitropolit Andrei, conform Ziarul Lumina.

Perspectivele educației religioase în societatea românească – Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului;


Impactul societății secularizate asupra familiei creștine – Pr. Prof. univ. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București
Comunicare și comuniune în viața tinerilor implicați în programe educaționale din Arhiepiscopia Dunării de Jos – Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;

Viața părinților ca exemplu pentru educația religioasă a copiilor – Preasfințitul Părinte Makarios, Episcop de Christoupolis (Patriarhia Ecumenică);
Copiii învață ceea ce ei aud și, de asemenea, ei imită tot ceea ce ei întâlnesc în experiența lor. Dacă ei văd virtute, ei vor imita virtutea. Dacă ei sunt martorii unor răutăți, ei vor fi curând plini de răni sufletești. Sfântul Porfirie Kafsokalivitul spunea că familia poartă multă responsabilitate pentru condiția spirituală a persoanei umane. Pentru ca cei mici, copii și tineri, să depășească și să evite diferite probleme sufletești, sfaturile, pedepsele, logica și amenințările nu sunt suficiente. De fapt, copiii vor deveni mai răi astfel. Schimbarea va apărea prin sfințenia părinților lor. Viața sfântă a părinților permite copiilor să depășească problemele. Copiii caută oameni care sunt sfinți, cu mare dragoste, care nu îi sperie și care nu se limitează să îi învețe numai prin cuvinte, ci le oferă și lor un exemplu sfânt. Marea diferență dintre părinții creștini și părinții care își desfășoară traiul zilnic fără dorința de a-și armoniza viața lor cu Hristos și Evanghelia Sa este că părinții creștini se roagă, a explicat PS Părinte Episcop Macarie.

Problemele educației creștine ortodoxe în statele multiculturale din Africa – Înaltpreasfințitul Părinte Dimitrios, Mitropolit de Irinopolis (Patriarhia Alexandriei și a Întregii Africi);
O problemă a funcționării școlilor și liceelor ortodoxe este marea dispersie a parohiilor ortodoxe în toate statele africane și distanța pe care trebuie să o parcurgă orice om pentru a vizita parohiile ortodoxe. Marea dispersie cauzează o problemă pentru funcționarea normală a școlilor. O altă dificultate pe care o întâmpinăm în eforturile de a crea un sistem de educație ortodox, mai ales în Africa subsahariană, este predominanța sărăciei și a conflictelor locale, în timpul cărora infrastructura creată cu mare efort este distrusă, a spus IPS Părinte Mitropolit Dimitrie.

Educația creștină în Africa. Eforturile Patriarhiei Alexandriei și a Întregii Africi pentru îmbunătățirea educației religioase în parohiile creștine din Africa – Prof. univ. dr. Panayiotis Tzoumerkas, Academia Eclesiastică din Tesalonic;

Puterea eliberatoare a Evangheliei. Mărturii ale vindecării tinerilor și mesajul acestora – Prof. dr. Daniel Ayuch, Institutul de Teologie Sfântul Ioan Damaschin, Universitatea din Balamand (Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient);
În căutarea Adevărului: educându-i pe tineri în Înțelepciune și Discernământ – Prof. dr. Bassam Nassif, Institutul de Teologie Sfântul Ioan Damaschin, Universitatea din Balamand (Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient);
Pe cei mai tineri îndeamnă-i ca pe frați (I Timotei 5, 1) – Pr. Ciprian Negreanu, Biserica Misionară a Studenților din Cluj-Napoca Sfântul Apostol Ioan și Sfântul Nicolae;
Educația religioasă în școala românească – investiție pe termen lung – Prof. Julieta Mihăilescu, Președintele Asociației Profesorilor de Religie;
Despre educația și asistența religioasă în penitenciarele românești. Considerații despre rolul Bisericii Ortodoxe în recuperarea și reintegrarea socială a deținuților – Cătălin Claudiu Bejan;
La Congresul Internațional de Teologie participă ierarhi, preoți, reprezentanți ai instituțiilor de stat, profesori, specialiști în științe ale educației din România și responsabili cu educația religioasă a tinerilor din Bisericile Ortodoxe surori. Scopul principal al evenimentului este de a prelua și dezbate mesajele, ideile și sugestiile participanților la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din toată lumea desfășurată, zilele trecute, la București.

cristiboss56 07.09.2016 06:21:14

La Palatul Patriarhiei din București a continuat și marți, 6 septembrie 2016, Congresul Internațional de Teologie.

Ieri, au avut loc sesiunile de comunicări V, VI și VII în care s-a discutat despre Statutul educației religioase în școlile publice: probleme și perspective și Educația religioasă a tinerilor în Bisericile Ortodoxe surori.

În deschidere, dl Conf. Adrian Lemeni de la Facultatea de Teologie din București a evidențiat rolul formator al disciplinei Religie.

Specificul educației religioase, dincolo de ceea ce înseamnă transmiterea unor competențe sau ceea ce înseamnă aumite informații, ține de formare. Foarte important este faptul că prin educația religioasă suntem în primul rând chemați să transmitem convingeri și nu doar informații. Am insistat asupra faptului că în cadrul educației religioase este esențial să avem modele vii, să avem profesori care să însuflețească prin exemplul vieții lor adevărul invocat.


Prima sesiune de comunicări a fost moderată de Pr. Prof. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie din București, care a subliniat caracterul integrativ al disciplinei Religie.

Statutul religiei în școală despre care s-a discutat astăzi a dat ocazie unor specialiști în teologie, dar și unor pedagogi și psihologi, să se pronunțe cu privire la modul în care ora de religie trebuie să se desfășoare. Am descoperit cu bucurie o deschidere foarte mare din partea pedagogilor și a specialiștilor în psihologie cu privire la importanța semnificației orei de religie. Mai ales acum când suntem într-un moment de bilanț, deoarece se împlinesc 25 de ani de când a fost reintrodusă religia în școala românească. Mă bucur că astfel de specialiști subliniază că disciplina religie este integrativă, este corelativă cu celelalte discipline și nu încarcă programul elevului.Congresul se va încheia azi , 7 septembrie 2016.

cristiboss56 07.09.2016 13:19:54

Biserica de lemn a Parohiei „Buna Vestire” din Munchen (Germania) va fi sfințită de un sobor de ierarhi duminică, 11 septembrie 2016, informează Radio Renașterea.

Slujba de sfințire va fi oficiată de :

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord;
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului;
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord;
Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului.
Construcția Bisericii ocrotite de „Sfânta Maria” este parte a misiunii desfășurate de părintele Simion Felecan la Munchen, încă din 1987.

Ridicarea lăcașului de cult a început efectiv în anul 2014.

cristiboss56 07.09.2016 19:39:08

La Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc după următorul program pe care îl aflăm de la Radio TRINITAS:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va oficia Sfânta Liturghie la Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale cu hramul Sf. M. Mc. Gheorghe.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Hadâmbu, județul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Schitul Nașterea Maicii Domnului, com. Bazna, jud. Sibiu

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Maglavit din județul Dolj, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Românești din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Catedrala mitropolitană din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Sfânta Maria din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Schitul Nașterea Maicii Domnului din Marginea, Protopopiatul Rădăuți, județul Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la hramul Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului de la Recea, județul Mureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Dintr-un Lemn, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia Sfintele Femei Mironosițe – Găvana IV din Pitești.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Parohia Greci din județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la hramul Mănăstirii Cudalbi, județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la hramul Paraclisului de vară al Mănăstirii Arad Gai, jud. Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, SUA.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Băile Herculane.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Voivozi, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Vodița, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia Nașterea Maicii Domnului – Cuza Vodă din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea Doamnei din Moglănești, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Adămești, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji în Parohia Saxoni din localitatea Buturugeni, Protopopiatul Mihăilești.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Mănăstirea Clocociov din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în Parohia Grinduri, Protopopiatul Niculițel.

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Zalău.

Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji în Biserica Nașterea Maicii Domnului din Deva.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji la Paraclisul Schimbarea la Față de la Metocul Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Carsoli, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Paraclisul Episcopal Nașterea Domnului din Villalbilla, Madrid.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, va sluji în Parohia Petroșani, Protopopiatul Ploiești Sud.

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia Miron Patriarhul din Capitală.

Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, com. Nocrich-Hârtibaci, județul Sibiu.

Preasfințitul Părinte Vasile Someșanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Clujului, va participa la Sfânta Liturghie de la Biserica Parohiei Valea Mare, Protopopiatul Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în Parohia Timișoara – Calea Lugojului, cu hramul Nașterea Maicii Domnului.

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia Sfântul Iosif din Bordeaux, Franța.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi, va sluji în Parohia Înălțarea Domnului din Hayward, California, S.U.A.

Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Rozavlea, Protopopiatul Vișeu.

Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în Paraclisul Centrului Misionar Sfântul Ioan Botezătorul din Dublin, Irlanda.

cristiboss56 09.09.2016 11:58:15

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împlinește vineri, 9 septembrie 2016, 46 ani.

Ierarhul s-a născut la 09 septembrie 1970 în municipiul Arad. Între anii 1977-1987 a absolvit Școala Primară din Arad, iar între anii 1987-1992 urmează cursurile Seminarului Teologic Liceal Episcop Ioan Popasu din Caransebeș. În anul 1992 a susținut examenul de admitere la Facultatea de Teologie, secția Pastorală, din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad, pe care a absolvit-o în anul 1996, susținând licența la disciplina Pastorală cu titlulLimonariul lui Ioan Moshu – Studiu patristic.

Din anul 2001 s-a înscris la cursurile de doctorat la Facultatea de Teologie din Oradea, iar în anul 2009 la cursurile de doctorat ale facultății de Teologie din Craiova. La data de 19 februarie 2013, susține teza de doctorat în teologie la Universitatea din Craiova, domeniul istorie bisericească, lucrare intitulată Relațiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În 1990 a intrat ca viețuitor la Mânăstirea Hodoș-Bodrog, din județul Arad, în 1991 fiind tuns în rasoforie. În anul 1992 a fost hirotonit diacon, iar apoi preot pe seama Mănăstirii Hodoș Bodrog. Rămâne la Mânăstirea Hodoș-Bodrog până în anul 1994, când a fost transferat de către vrednicul de pomenire Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, pe atunci Mitropolitul Banatului, pe post de preot slujitor la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În anul 1995 a fost numit stareț al Mânăstirii Izvorul Miron Românești din județul Timiș de către Înaltpreasfințitului PărinteNicolae Corneanu. În anul 1998 a fost tuns în monahism cu numeleLucianla Mănăstirea Izvorul Miron Românești. În anul 1999 a fost hirotesit Protosinghel și numit Exarh al mânăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, iar în ianuarie 2000 a fost hirotesit Arhimandrit. În septembrie 2000, la propunerea Înaltpreasfințitului PărinteNicolae Corneanu a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul Lugojanul, iar la data de de 1 octombrie 2000 a fost hirotonit întru arhiereu, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Odată cu vacantarea scaunului episcopal de la Caransebeș prin numirea în funcția de Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului a Preasfințitului PărinteLaurențiu Streza, în 8 februarie 2006 a fost ales Episcop al Caransebeșului, iar în 26 februarie a fost instalat ca Episcop al Caransebeșului în catedrala EpiscopalăSf. Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeș.

cristiboss56 11.09.2016 22:24:13

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul începutului noului an școlar 2016-2017:

Începutul noului an școlar 2016-2017 este prilej de bucurie și de emoție pentru elevi, părinți și cadre didactice, precum și de conștientizare a valorii educației autentice în viața copiilor și a tinerilor.

Într-o societate secularizată și globalizată, în care copiii și tinerii sunt îndemnați să gândească în termeni de succes material și „să se descurce individual”, este necesară intensificarea cooperării dintre Familie, Biserică și Școală, pentru a cultiva valorile perene ale persoanei dincolo de modelele efemere ale vremii, spre a dezvolta libertatea unită cu responsabilitatea și fericirea personală unită cu solidaritatea comunitară.

Biserica, prin rolul ei spiritual și educațional, dorește să vină în întâmpinarea tinerilor care caută un sens al vieții și al devenirii lor în societate. Astfel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 „An omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox” și „An comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești”, care au unit bucuria credinței cu lumina culturii. Copiii și tinerii doresc să fie iubiți și să iubească, să crească afectiv, intelectual, spiritual și fizic, printr-o educație adecvată. De aceea, ei au nevoie să fie ascultați și încurajați, dar și ajutați și îndrumați, mai ales când idealul lor sincer se întâlnește cu realitatea dură a contextului social cotidian, când creșterea și maturizarea lor înseamnă efort intelectual și fizic, speranță și perseverență.

Recent, în perioada 1-4 septembrie 2016, Arhiepiscopia Bucureștilor, în colaborare cu Patriarhia Română, a organizat „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Toată Lumea”, la București. Evenimentul a oferit un cadru adecvat în care 2.500 de tineri din diferite țări au identificat problemele specifice generației lor și au propus posibile soluții. Entuziasmul, dăruirea și cooperarea tinerilor la această întâlnire arată dorința implicării active a tinerilor în viața Bisericii și a societății, precum și importanța organizării în continuare a unor astfel de evenimente, pentru că adevărata bucurie se naște din comuniunea inimilor, iar maturizarea se realizează prin comunicare și conlucrare în comunitate.

Prin cateheza parohială, prin parteneriatele dintre parohie și școală, prin taberele de copii și multe activități culturale, social-filantropice și ecologice pe care le organizează în cadrul diferitelor ei proiecte, Biserica face eforturi să cultive în copii și tineri duhul prieteniei și al comuniunii, să prevină abandonul școlar în familiile sărace și în cele în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate, să suplinească lipsa de afecțiune părintească acolo unde părinții sunt absenți, să descopere și să încurajeze spiritual și material copiii talentați pentru a face roditoare darurile primite de la Dumnezeu, spre bucuria familiei și a comunității.

Acum, la început de an școlar, adresăm elevilor, părinților și cadrelor didactice părintească binecuvântare, rugându-ne lui Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate, ajutor și multă bucurie în promovarea unei educații integrale, deopotrivă intelectuale și spirituale, personale și sociale, spre binele familiei, Bisericii și poporului român.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

cristiboss56 13.09.2016 09:28:38

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, își sărbătorește marți, 13 septembrie 2016, ziua onomastică.

Spiridon Ciprian s-a născut la data de 19 aprilie 1965, în satul Suhuleț (comuna Tansa), județul Iași, la botez a primit numele de Cezar. A urma școala primară în satul natal, gimnaziul în comuna Ciocârlia de Jos, județul Constanța; a urmat treapta I la Liceul de filologie – istorie „Mihai Eminescu” din Constanța și apoi Seminarul Teologic din Buzău (1982- 1987); a absolvit în 1987 ca șef de promoție; între anii 1988 și 1992 a urmat cursurile Institutului Teologic, respectiv Facultății de Teologie din București, terminând tot ca șef de promoție; în paralel, a urmat timp de un an cursurile Secției de Muzică Bizantină din cadrul Academiei de Muzică din București.

În februarie 1992 a fost închinoviat la Mănăstirea Crasna, județul Prahova (Arhiepiscopia Bucureștilor); în 13 septembrie 1992 a fost tuns în monahism cu numele Ciprian, iar în ziua următoare (14 septembrie) a fost hirotonit ierodiacon de către episcopul-vicar patriarhal, Nifon Mihăiță Ploieșteanul; în perioada 1992-1998 a urmat studii de doctorat la Facultatea de Teologie din Tesalonic (Grecia), Secția istorică, încheiate cu teza: Arhiereii greci care au păstorit Mitropoliile Ungrovlahiei și Moldovei din secolul al XIV-lea până în secolul ol XIX-lea(publicată în limba greacă, în Ed. Pounnaras din Tesalonic în 1998); în perioada octombrie 1998-mai 1999 a continuat studiile de doctorat, specializarea Bizantinologie, la Institutul Ecumenic „San Nicola” din Bari – Italia; după întoarcerea în țară, a îndeplinit următoarele misiuni: inspector eparhial în cadrul Administrației Patriarhale (1 noiembrie 1999 – 1 februarie 2002); de la 1 februarie 2002, consilier patriarhal la Sectorul „Biserica și Societatea”; în 21 mai 2000 a fost hirotonit ieromonah de către arhiepiscopul Hristodulos al Atenei și a toată Elada, fiind și hirotesit protosinghel; în 7 aprilie 2002 a fost hirotesit arhimandrit și i s-a conferit „Crucea Patriarhală”; pe 2 iulie 2002, la recomandarea patriarhului Teoctist Arăpașu, Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a ales episcop-vicar patriarhal, cu titlul „Câmpineanul”; a fost hirotonit arhiereu la 22 septembrie 2002, în biserica „Sfântul Spiridon – Nou” din București, de către un sobor de ierarhi români și greci în frunte cu patriarhul Teoctist; din 23 septembrie 2002 i s-au încredințat spre coordonare următoarele Sectoare din cadrul Administrației Patriarhale: Relații externe bisericești, învățământ Teologic și „Biserica și Societatea” (până în 2010), pe care le-a condus cu multă competență; între 2006 și 2010 a condus Sectoarele Comunități Externe Bisericești și Patrimoniu Cultural-Național Bisericesc; între 2009 și 2013 a fost secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române; a fost membru la Conferința Panortodoxă Presinodală și în Comisia Interortodoxă de pregătire a Sfântului și Marelui Sinod Panortodox (2008- 2012); în perioada 20-27 septembrie 2010 a fost delegatul Bisericii Ortodoxe Române (împreună cu Arhid. prof. dr. Ioan Ică jr.) la cea de a XII-a Sesiune plenară a Comisiei Mixte de Dialog Teologic Catolic-Ortodox.

Pe 28 februarie 2013 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, iar la 10 martie 2013, a avut loc ceremonia de întronizare a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian ca Arhiepiscop al Buzăului și Vrancei, prezidată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României.

cristiboss56 14.09.2016 06:28:06

Profesorul Gheorghe Vasilescu, fost coordonator al Arhivei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române care se află la Mănăstirea Antim, a fost înmormântat marți, 13 septembrie 2016.

Slujba a fost săvârșită la biserica bucureșteană Buna Vestire – Bellu în prezența Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și a unui numeros sobor de preoți și diaconi, informează Radio TRINITAS.

La final, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a citit mesajul de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Patriarhul României a evidențiat temeinica pregătire intelectuală a profesorului Gheorghe Vasilescu, dar și activitatea desfășurată.

cristiboss56 14.09.2016 18:39:12

La sărbătoarea Înălțării Sfintei Crucii miercuri, 14 septembrie 2016, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București. Alături de Patriarhul României s-au aflat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În cuvântul de învățătură, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit despre istoria și importanța Sfintei Cruci.

Evanghelia de astăzi ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos deși era nevinovat a fost răstignit pentru că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Proorocii Vechiului Testament au vorbit despre Fiul lui Dumnezeu care va pătimii în lume.Toate aceste profeții nu au fost înțelese de mai marii cărturarilor și fariseilor, ei socotind ca El hulește atunci când se consideră Fiul lui Dumnezeu. Textul evanghelic ne arată că Mântuitorul Hristos a fost răstignit pe cruce între doi tâlhari. După ce a fost răstignit pe cruce, atunci când s-a constatat că a murit, unul din ostași a străpuns coasta Lui cu lancea și atunci a curs sânge și apă. Mărturia aceasta este adevărată pentru că a fost văzută de Sfântul Evanghelist Ioan, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Patriarhul României a amintit cum a fost descoperită Sfânta Cruce după ce împăratul Adrian a ascuns cinstitul lemn pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos.

Crucea Mântuitorului Hristos a fost tăinuită după moartea Lui, fiindcă era considerată de mare preț. Pentru a nu deveni un loc de cinstire, împăratul păgân Adrian a ordonat ca pe locul mormântului să fie construit un templu. Atunci au fost îngropate în pâmânt crucea lui Iisus și a celor doi tâlhari. Multă vreme nu s-a știut unde se află mormântul și Crucea Domnului. În anul 326, Sfânta Împărăteasă Elena, cu încuviințarea Împăratului Constantin cel Mare, a mers la Ierusalim și a aflat de la un bătrân unde este ascuns mormântul și unde este ascunsă Crucea Domnului. Împăratul Constantin cel Mare a dat ordin ca templul sa fie dărâmat și să fie făcute cercetări pentru a se găsi Crucea, a mai spus Preafericirea Sa.

Totodată, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat că Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt legați de taina Sfintei Cruci.

Împăratul Constatin cel Mare a văzut semnul Sfintei Cruci, iar Împărăteasa Elena, mama lui, a găsit lemnul Sfintei Cruci în pământ. În icoana lor crucea apare în mijloc ca o taină mare a legăturii dintre cer și pământ. Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt legați de taina Sfintei Cruci care este taina iubirii nesfârșite a Preasfintei Treimi pentru omenire arătată în Iisus Hristos cel răstignit și înviat, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

Biserica Ortodoxă sărbătorește, în fiecare an, la 14 septembrie Înălțarea Sfintei Cruci.

cristiboss56 16.09.2016 23:08:29

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a inaugurat joi, 15 septembrie 2016, prima Școală Postliceală Sanitară a Bisericii. Instituția este parte componentă a Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București și îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nectarie.

Ambele instituții de învățământ și-au deschis astăzi porțile pentru noul an școlar. Festivitatea a început cu o slujbă săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

În cuvântul rostit, Patriarhul României le-a vorbit celor prezenți despre responsabilitatea pe care o avem în ajutorarea aproapelui.În această zi binecuvântată să mulțumim lui Dumnezeu și tuturor persoanelor prin care Dumnezeu lucrează și au devenit mâinile iubirii Sale milostive în ajutorarea și promovarea activităților Seminarului Teologic Liceal Nifon Mitropolitul din Capitală. Noua școală care se deschide astăzi, Școala Postliceală Sanitară, este foarte necesară pentru a arăta, prin contribuția Bisericii, în cooperare cu Inspectoratul Școlar General din Capitală și cu Primăria Sectorului 4, că sănătatea fiind un dar de la Dumnezeu trebuie deodată păstrat, cultivat și recuperat atunci când darul acesta se degradează, a spus Preafericirea Sa.


Totodată, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit celor care au susținut deschiderea unei școli sanitare în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din București și a subliniat necesitatea acesteia.

În contextul României de astăzi, această cooperare este cu atât mai necesară cu cât se simte o lipsă acută de cadre medicale. Foarte mulți medici au plecat în străinătate și, de asemenea, asistenții sau asistentele medicale sunt în număr prea mic pentru nevoile reale ale țării noastre. Această Școală Postliceală Sanitară este o necesitate și în același timp un sprijin și o bucurie de cooperare. Este o bucurie a cooperării dintre Biserică și autoritățile de stat în care cultura medicală se îmbină cu o cultură spirituală a sufletului. Rugăciunea preotului din spital completează știința medicală astfel încât omul suflet și trup să primească binecuvântare de la Dumnezeu pentru însănătoșire și pentru mântuire, mântuirea însemnând unirea omului cu Dumnezeu, izvorul vieții veșnice. Chiar și atunci când boala este incurabilă, spiritualitatea este foarte necesară pentru a-l pregăti pe om în vederea unirii lui cu Dumnezeu, izvorul vieții veșnice, a mai explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

cristiboss56 17.09.2016 21:48:56

La Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc după următorul program, pe care îl aflăm de la Radio TRINITAS:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii care va fi săvârșită în paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sluji în Parohia Horodiștea-Păltiniș, Protopopiatul Darabani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la biserica din localitatea Marpod, Protopopiatul Agnita.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Filia Ghiolț a parohiei Țaga, protopopiatul Gherla.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din filia Dâlga, Parohia Belcin, protoieria Craiova Nord.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia Ortodoxă Română din Pescara, Italia.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord va sluji în parohia românească „Nașterea Domnului” din München, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea „Cămârzani” din județul Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la biserica cu hramul „Sfânta Treime” din parohia Daneș, protopopiatul Sighișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, și Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, vor sluji la Mănăstirea „Sfântul Dimitrie Basarabov” din localitatea Basarabi, Episcopia Ortodoxă de Ruse din Bulgaria.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Păltiniș, protopopiatul Onești.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, și cu Preasfințitul Părinte Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, în parohia Varlaam din Protopopiatul Pătârlagele.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova, protopopiatul Lipova.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji în parohia românească „Înălțarea Sfintei Cruci” din Upland, statul american California, împreună cu Preasfințitul Părinte Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei ortodoxe române a celor două Americi.

Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Obreja, Protopopiatul Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în parohia Husasău de Criș, Protopopiatul Oradea.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Meriș, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Fetești Dudești, Protopopiatul Fetești.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în parohia Piatra, protopopiatul Turnu Măgurele.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în parohia Panduru, Protopopiatul Babadag.

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Băbeni, protopopiatul Jibou.

Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji în parohia Peștișu Mare, protopopiatul Deva.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Gyula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji în Parohia „Sfânta Muceniță Minodora, Mitrodora și Nimfodora” din localitatea Imola, Italia.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji în localitatea Coșbuc din județul Bistrița Năsăud.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la paraclisul Mănăstirii Radu Vodă din Capitală.

Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia Pângărăcior, Protopopiatul Piatra Neamț.

Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji la Mănăstirea „Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus” din județul Brașov.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Timișoara Mehala, protopoopiatul Timișoara 1.

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia românească „Sfântul Iosif” din Bordeaux, Franța.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” din Kempten, Germania.

Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, va sluji la Biserica din filia Bătășani a Parohiei Mărgineni, comuna Valea Mare, județul Vâlcea

Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Băiuț, Protopopiatul Lăpuș.

Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu–vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Londra, Marea Britanie.

cristiboss56 20.09.2016 06:22:09

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la slujba de înmormântare a părintelui Ioan Baroian, fost preot paroh la Biserica Sfânta Treime din Ploiești, Protopopiatul Ploiești Sud, luni, 19 septembrie 2016:

Am aflat cu durere sufletească despre trecerea la cele veșnice, în după-amiaza zilei de 16 septembrie 2016, la capătul unei suferințe îndelungate, a părintelui Ioan Baroian, fost preot paroh al Bisericii Sfânta Treime din Ploiești, Protopopiatul Ploiești Sud.

Părintele Ioan Baroian s-a născut la data de 3 februarie 1942, în comuna Calvini, județul Buzău, din părinții Dumitru și Matilda, care cu credință adâncă în Dumnezeu au îndrumat pașii copilului lor spre studiul Teologiei. A urmat cursurile teologice liceale la Seminarul Teologic din Buzău între anii 1955 – 1960, și pe cele teologice superioare la Institutul Teologic de grad universitar din București între anii 1970 – 1974. S-a căsătorit cu domnișoara Veronica, fiică de preot, alături de care a format o frumoasă familie creștină misionară, dând viață la trei copii și oferindu-le o educație duhovnicească aleasă: preotul Cristian-Gheorghe, preotul Gabriel și Iuliana.

Părintele Ioan Baroian a fost numit preot pe seama parohiei Bărăitaru, Protopopiatul Urlați, primind Sfânta Taină a Hirotoniei în data de 19 aprilie 1964. Datorită calităților gospodărești de care a dat dovadă la această parohie, a fost transferat la parohia Trestienii de Sus, protopopiatul Urlați, unde a ridicat din temelie biserica parohială. În anul 1970, a fost transferat la parohia Ciupelnița din același protopopiat unde s-a implicat activ în reabilitarea generală a sfântului lăcaș și în pictarea din nou a acestuia. Între anii 1983 – 1988, a fost preot paroh la parohia Sfânta Treime din Ploiești, Protopopiatul Ploiești Sud. Aici a coordonat activitățile pastoral-misionare și pe cele administrativ-gospodărești, în mod exemplar.

Pentru deosebita sa activitate preoțească, părintele Ioan Baroian a fost hirotesit iconom-stavrofor de Preasfințitul Părinte Roman Ialomițeanul, în anul 1982, iar vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist i-a oferit Crucea patriarhală.

În anul 2014, părintele Ioan Baroian a trăit drama pierderii fiului celui mare, preotul Cristian-Gheorghe – slujitor la Parohia Sintești, Protopopiatul Ilfov Sud, care a trecut la cele veșnice la vârsta de numai 49 de ani.

În pofida suferințelor din ultimii ani de viață, a rămas păstorul duhovnicesc sensibil la nevoile credincioșilor săi. Fire dinamică și slujitor dedicat, s-a dovedit a fi un râvnitor al casei lui Dumnezeu, iubind Sfântul Altar și sfintele slujbe.

În aceste momente deosebit de grele pentru familia părintelui Ioan Baroian și pentru toți cei care l-au cunoscut, ne rugăm Preasfintei Treimi să primească sufletul curat al părintelui Ioan în ceata sfințiților slujitori ai lui Hristos. Adresăm familiei îndoliate și tuturor credincioșilor din Ploiești care l-au cunoscut și prețuit, cuvânt de mângâiere și întărire sufletească, având credința că se va ruga și în ceruri pentru familia sa și pentru credincioșii pe care i-a păstorit.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru cei îndoliați,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

cristiboss56 22.09.2016 20:00:24

În data de 28 septembrie 2016, va avea loc la Râmnicu-Vâlcea proclamarea canonizării Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Stânișoara și a Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu.

Cu prilejul împlinirii a 300 ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, în Patriarhia Română vor avea loc mai multe manifestări religioase și culturale. Astfel, miercuri 28 septembrie 2016, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, și Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, vor sfinți biserica Mănăstirii Antim, din orașul Râmnicu-Vâlcea.

După slujba de târnosire, cei doi Întâistătători vor coliturghisi, apoi va avea loc proclamarea oficială a canonizării Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Stânișoara și a Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu. La aceste manifestări va participa și o delegație a Patriarhiei Georgiei, precum și numeroși ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române.

Canonizarea cuvioșilor Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara, județul Vâlcea (cu ziua de pomenire 3 septembrie) și a cuvioșilor Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu (cu ziua de pomenire 5 octombrie) a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 25 februarie 2016.

cristiboss56 23.09.2016 21:13:28

La împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării Românești, ctitor de lăcașuri de cult, personalitate culturală, tipograf, Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, organizează în perioada 26 septembrie – 1 octombrie 2016, o serie de manifestări în cadrul Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al Tipografilor bisericești:

Luni, 26 septembrie 2016, la ora 12.30, în Catedrala Patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va întâmpina delegația Patriarhiei Antiohiei, condusă de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, și delegația Patriarhiei Georgiei, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi.

La ora 16.00, la Mănăstirea Antim din București, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea al Antiohiei și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, vor oficia slujba de sfințire a Altarului bisericii și a picturii clopotniței, precum și binecuvântarea lucrărilor executate la noul muzeu de la Mănăstirea Antim. Cu acest prilej, vor fi duse în pelerinaj la Mănăstirea Antim Moaștele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu de la biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou din București.

De la ora 18.00, la Catedrala Patriarhală va avea loc slujba de Priveghere în cinstea Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

Marți, 27 septembrie 2016, la ora 9.30, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel va oficia Sfânta Liturghie împreună cu Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, alături de ierarhii antiohieni, georgieni și români.

La ora 19.10, în Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu-Vâlcea, va avea loc primirea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, împreună cu delegațiile Patriarhiei Antiohiei și Patriarhiei Georgiei.

Miercuri, 28 septembrie 2016, de la ora 8.45, la Mănăstirea Antim din Râmnicu-Vâlcea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu delegațiile Patriarhiei Antiohiei și Patriarhiei Georgiei, vor participa la slujba de târnosire a noii biserici, Sfânta Liturghie și proclamarea solemnă a canonizării Sfinților Cuvioși Neofit și Meletie de la Stânișoara, precum și a Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu, canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința sa de lucru din 25 februarie 2016.

Vineri, 30 septembrie 2016, de la ora 9.30, în Catedrala Patriarhală, la împlinirea a 9 ani de la întronizarea în demnitatea de Patriarh al României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu ierarhi ai Sfântului Sinod, va oficia Sfânta Liturghie, în prezența delegațiilor Patriarhiei Antiohiei și Patriarhiei Georgiei. După Sfânta Liturghie, de la ora 12.00, va fi oficiată slujba de Te Deum, în semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, poporului român și Preafericitului Părinte Patriarh Daniel în cei nouă ani de slujire patriarhală.

Sâmbătă, 1 octombrie 2016, de la ora 10.00, la Mănăstirea Snagov, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea al Antiohiei și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, vor oficia slujba de sfințire a locului destinat construirii și amenajării unui nou paraclis și a unui muzeu.

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE

cristiboss56 23.09.2016 21:16:31

Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, a ajuns în România.

În jurul orei 9:00, Preafericirea Sa a fost întâmpinat pe Aeroportul Internațional din Iași de o delegație a Bisericii Ortodoxe Române formată din: Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, informează Bogdan Zamfirescu, Directorul Departamentului Media și Comunicații al Arhiepiscopiei Iașilor.

La aeroport au fost prezente și oficialități locale.

20160923_094958Întâistătătorul Patriarhiei Antiohiei, împreună cu delegația sa, a fost condus apoi la Catedrala Mitropolitană din Iași unde au fost întâmpinați de Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, alături de care s-au aflat clerici și credincioși din Eparhie.

În continuare, cu acest prilej, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a oficiat Slujba Te Deum-ului.

A urmat apoi cuvântul de bun venit al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, precum și cuvântul de binecuvântare al Patriarhului Antiohiei.

Din delegația antiohiană mai fac parte: Înaltpreasfințitul Părinte Gattas Hazim, Mitropolit de Bagdad și Kuweit, Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum și Vicar Patriarhal, și alți clerici.

Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, se va afla într-o vizită oficială în România în perioada 23 septembrie – 1 octombrie 2016. Preafericirea Sa va participa la evenimentele dedicate împlinirii a 300 ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, precum și a 550 ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna, județul Suceava. La aceste festivități va fi reprezentată și Biserica Ortodoxă a Georgiei.

Vineri, 23 septembrie 2016, de la ora 19:30, Preafericitul Părinte Ioan și delegația Bisericii Antiohiei vor fi întâmpinați la Mănăstirea Putna. Programul va continua sâmbătă, când oaspeții vor vizita mănăstirile Putna, Sucevița, Moldovița și Voroneț.

În Duminica a 18-a după Rusalii, Patriarhul Antiohiei, împreună cu ierarhii români și antiohieni, va sluji Sfânta Liturghie la Mănăstirea Putna.

cristiboss56 24.09.2016 23:34:10

În Duminica a 18-a după Rusalii membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc după următorul program pe care îl aflăm de la Radio TRINITAS:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, și Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va oficia Sfânta Liturghie la Mănăstirea Putna din județul Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji în parohia Mălâncrav, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în parohia Crișeni, protopopiatul Turda.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji în parohia Celei, orașul Tismana, protoieria Tărgu Jiu Nord, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în orașul Bar din Muntenegru.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Münster, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji în parohia Lazu, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Geogel, protopopiatul Aiud.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Golești II, protoieria Călimănești, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Nașterea Sfântului Ioan Botezatorul Antonești, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Urechești 1, protopooiatul Focșani 2.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Scânteia, protopopiatul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor 2 Americi, va sluji în parohia Sfânta Maria, Texas, SUA.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Episcopală din Slobozia împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei și cu Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în parohia Girișu Negru, protopopiatul Tinca.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator – Drăgănești Vlasca, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Strâmbu, din localitatea Găiseni, judetul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în parohia Cornățel, comuna Poboru, protoieria Slatina II, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji la Biserica ,,Sfântul Nicolae” din Zalău.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodocși din Ungaria, va sluji în parohia „Pogorârea Sfântului Duh”, Lugoj 3.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji în paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la Sediul Eparhial din Roma, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Alcala de Henares, Spania.

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar Patriarhal, va sluji la biserica „Domnița Bălașa” – paraclis patriarhal.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Calinic Botoșãneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în Parohia Corni, Protopopiatul Piatra Neamț,

Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji la Mănăstirea de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca din județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Sfântul Siluan din Rouen, Franța.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române, a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la biserica Sf. Ioan Botezatorul din Muenchen.

Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, va sluji în parohia Izvoru, sat Beznești, protoieria Drăgășani, județul Vâlcea.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor 2 Americi, va sluji în parohia Sfântul Gheorghe, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu–vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia Sfinții Părinți Ioachim și Ana din Aberdeen (Scoția), Marea Britanie.

cristiboss56 26.09.2016 11:23:08

Preafericitul Părinte Patriarh Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, a sosit luni, 26 septembrie 2016, în București. Preafericirea Sa, împreună cu membrii delegației antiohiene și Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei, au aterizat pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din Otopeni.

Preafericitul Ioan a venit însoțit de: Mitropolitul Gattas Hazim, Episcopul Qais Sadiq, Arhim. Alexi Nassour, Arhim. Parthenios Allati, Pr. Athanasios Chehwan, Diac. Meletios Shattahi și dl. Husam Salibi.

Patriarhul Antiohiei și membrii delegației au fost întâmpinați de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Delegația Bisericii Antiohiei a venit în România cu prilejul manifestărilor religioase dedicate împlinirii a 550 ani de la punerea pietrei de temelie a Mănăstirii Putna, județul Suceava (care au avut loc în 23 – 25 septembrie 2016) și a împlinirii a 300 ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul.

cristiboss56 26.09.2016 22:17:46

Sute de credincioși, clerici și ierarhi au participat luni, 26 septembrie 2016, la slujba de sfințire a altarului bisericii Mănăstirii Antim (recent restaurată).

Slujba a fost oficiată de Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, și Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi (reprezentantul Patriarhului Georgiei), înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. La eveniment au fost prezenți ierarhi antiohieni, români și georgieni.

De asemenea, a fost sfințită și noua raclă care adăpostește moaștele sfinților aflate în cadrul lăcașului de cult.

Imediat după slujba de târnosire a altarului Mănăstirii Antim a avut loc slujba de sfințire a muzeului amenajat în incinta așezământului monahal, precum și a picturii clopotniței lăcașului de cult ctitorit de Sfântul Antim Ivireanul.

La final, Patriarhul României a acordat mai multe distincții persoanelor care au sprijinit lucrările efectuate la așezământul monahal din centrul Bucureștiului.

Manifestările prilejuite de comemorarea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Antim Ivireanul continuă la această oră cu slujba de priveghere oficiată în cinstea acestui mare sfânt martir. Slujba este oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, pe o scenă special amenajată în incinta așezământului monahal. Din soborul slujitor fac parte Preacuvioșii Părinți slujitori ai Mănăstirii Antim și alți clerici invitați.

***

La inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în ședința de lucru din 28-29 octombrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2016 drept Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești în Patriarhia Română.

cristiboss56 27.09.2016 11:07:38

Preafericitul Părinte Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, oficiază, în aceste momente, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, Sfânta Liturghie în altarul de vară al Catedralei Patriarhale.

Alături de cei doi patriarhi slujesc mai mulți ierarhi antiohieni, români și georgieni, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi.

cristiboss56 28.09.2016 23:20:24

Delegațiile Patriarhiilor României, Antiohiei și Georgiei au fost întâmpinate în seara zilei de 27 septembrie 2016 la Râmnicu Vâlcea. Întâistătătorii de Biserici Ortodoxe și reprezentanții Patriarhiei Georgiei au fost primiți la Catedrala Arhiepiscopală de ierarhii din Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, împreună cu autoritățile locale și credincioși veniți din toată țara în pelerinaj încă de ieri.

Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, a oficiat o slujbă de Te Deum și un Polihroniu.

cristiboss56 29.09.2016 12:12:52

Manifestările religioase dedicate ocrotitorului Anului 2016 în Patriarhia Română au continuat miercuri, 28 septembrie 2016, la Râmnicu Vâlcea.

În această dimineață, Biserica Mănăstirii Antim din orașul Râmnicu-Vâlcea a fost sfințită de Patriarhul României, Patriarhul Antiohiei, Mitropolitul Ioan de Rustavi (reprezentantul Patriarhiei Georgiei) și alți ierarhi ai celor trei Biserici.

Din soborul slujitor au mai făcut parte următorii ierarhi:

Înaltpreasfințitul Părinte Gattas, Mitropolitul Bagdadului, Kuwaitului și împrejurimi,
Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,
Înaltpreasțitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului,
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei,
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului,
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale,
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal,
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,
Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților,
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba-Iuliei,
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului,
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului,
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos,
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului,
Înaltpreasfințitul Părinte Ephrem, Arhiepiscop de Bolnisi (Georgia),
Preasfințitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum,
Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor,
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului,
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei,
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei,
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei,
Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului,
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului,
Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților,
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii,
Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului,
Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei,
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei,
Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord,
Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande,
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei,
Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.
Noua biserică a primit hramurile Izvorul Tămăduirii și Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul.

În cuvântul rostit după slujba de sfințire, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat că lăcașul de cult a fost construit prin strădania a doi ierarhi.

Am sfințit această biserică nouă care, așa cum se cunoaște, are hramurile Izvorul Tămăduirii, sărbătoarea Maicii Domnului, și Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul. De aceea, biserica aceasta se mai numește și biserica Mănăstirii Antim din Râmnicu-Vâlcea, urmând același nume ca și biserica Mănăstirii Antim din București. Ne-am bucurat că a fost aici prezent Preafericitul Părinte Ioan al Antiohiei și al Întregului Orient, Înaltpreasfințitul Ioan Rustavi, din partea Patriarhului Ilia al II-lea al Georgiei. Această mănăstire a fost făcută prin grija vrednicului de pomenire Arhiepiscopul Gherasim al Râmnicului și apoi a fost pictată în timpul păstoririi Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Varsanufie. Iată o lucrare frumoasă care poate fi o pildă de bogăție iconografică. Aici au fost condensate o mulțime de teme iconografice și teologice. Dar biserica este și mai frumoasă atunci când este plină de credincioși, a spus Preafericirea Sa.

cristiboss56 01.10.2016 20:06:10

La Duminica a 19-a după Rusalii membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc după următorul program, pe care îl aflăm de la Radio TRINITAS:

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia Balta Arsă, comuna Corni, Protopopiatul Botoșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica din localitatea Satu Nou, Protopopiatul Săcele, județul Brașov.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Boju din Protopopiatul Cluj I.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia Căzănești, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Sfântul Ioan Teologul din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Schitul Buna Vestire al Mănăstirii Tismana, din județul Gorj, România.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica românească din Osnabrück, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Călugăreni din localitatea Pantelimon, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia Botoș, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Cetea, Protopopiatul Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Dintr-un Lemn, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji în Parohia Izvor, Protopopiatul Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va efectua vizite pastorale în eparhie.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Parohia Sfântul Gheorghe-Sud din Focșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Revetiș, Protopopiatul Sebiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi, împreună cu Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, vor sluji în Parohia românească Pogorârea Duhului Sfânt din Windsor, provincia canadiană Ontario.

Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Parohia Aleșd II, Protopopiatul Oradea.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, la Mănăstirea Mărcuș, județul Covasna.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Sfânta Treime din Drăgănești Vlașca.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, la Mănăstirea Buna Vestire din Bolintin, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Saon din județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Fetindia, Protopopiatul Zalău.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la Sediul Eparhial din Roma, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul din Alcańiz, Spania.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, va sluji în Parohia Sfinții Români – Trapezului, Protoieria Sector 3 Capitală.

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, va sluji la Biserica Domnița Bălașa din Capitală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Parohia Sfântul Mucenic Ciprian – Zlătari din Capitală.

Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Biserica Duminica Sfinților Români din Protopopiatul Iași 3.

Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji la capela Universității Transilvania din Brașov.

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia Acoperământul Maicii Domnului din Chartres, Franța.

Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Lacul Frumos, județul Vâlcea.

Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia românească Sfântul Andrei din Birmingham, Marea Britanie.

cristiboss56 02.10.2016 01:32:03

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a primit la Reședința Patriarhală în seara zilei de sâmbătă, 1 octombrie 2016, Delegațiile Patriarhiilor Antiohiei și Georgiei care și-au încheiat astăzi vizita în România.

În cuvântul rostit, Patriarhul României a mulțumit Patriarhului Antiohiei și membrilor din delegația însoțitoare pentru vizita în țara noastră.

Mulțumim foarte mult Preafericirea Voastră pentru toată activitatea pe care ați desfășurat-o din punct de vedere pastoral, misionar și frățesc. Vă apreciem foarte mult și vizita Preafericirii Voastre a fost o încurajare pentru noi în lucrarea pastorală de aici. În același timp, am fost informați direct asupra situației tragice din Siria și ne rugăm lui Dumnezeu ca să se restabilească pacea și viața în acea zonă. De asemenea, vă mulțumim că ați exprimat comuniunea fraternă și prietenia de secole dintre Bisericile noastre. Vă felicităm și pentru universitatea pe care o patronați care are în componență zece facultăți, dintre care și o facultate de medicină. Vă dorim o întoarcere binecuvântată acasă și multă sănătate, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La rândul său, Patriarhul Antiohiei a subliniat relațiile cordiale dintre cele două Biserici Ortodoxe.

Nu cred că există cuvinte prin care putem să exprimăm iubirea și aprecierile noastre față de Preafericirea Voastră. Vă mulțumim din adâncul inimii pentru această iubire pe care o aveți față de noi. Totodată, vă dorim viață îndelungată și vă felicităm încă o dată cu prilejul aniversării a nouă ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, mulțumim lui Dumnezeu că relațiile dintre cele două Biserici sunt foarte bune.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit pentru participarea la evenimentele din ultimele zile și delegației Bisericii Ortodoxe a Georgiei.

Dorim să mulțumim pentru prezență și rugăm să transmiteți Preafericitului Părinte Patriarh Catolicos Ilie al II-lea al Georgiei mulțumirile noastre pentru că v-a trimis ca delegație. De asemenea, îl așteptăm și pe Preafericirea Sa în România și vă dorim ajutorul lui Dumnezeu în toată activitatea dumneavoastră, a menționat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Conducătorul delegației georgiene, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi, a evidențiat că țara noastră are multe locuri sfinte.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a învrednicit să fim membrii acestei delegații în numele Patriarhului nostru Catolicos și mulțumim Preafericirii Voastre pentru primirea călduroasă. Ne-am convins din propria experiență din aceste zile că locurile sfinte din România nu se pot vizita doar într-o săptămână, ci este necesar un an sau chiar mai mult timp.

Delegațiile Bisericilor Antiohiei și Georgiei au participat în ultimele zile la manifestările religioase dedicate împlinirii a 300 ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul (context în care s-au desfășurat evenimente între 26 septembrie – 1 octombrie 2016)

cristiboss56 03.10.2016 23:24:43

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a sfințit ieri, 2 oc*tom*brie, în Duminica a 19-a după Rusalii, Biserica „Sfinții Români” și „Acoperământul Maicii Domnului”, Protopo*piatul Sector 3 Capitală. După Slujba de Sfințire a locașului de rugăciune, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica nou-sfințită, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.
Numeroși cre*din*cioși bucureșteni au participat ieri la Slujba de Sfin*țire a Bisericii „Sfinții Români” de pe Strada Trapezului din București, unde au avut posibilitatea să se închine, conform tradiției ortodoxe, în Sfântul Altar, la Sfânta Masă a bisericii nou-sfințite. Din soborul de preoți slujitori au făcut parte: arhim. Veniamin Goreanu, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod; pr. Mihai Aurel, vicar eparhial, și pr. Florin Busuioc, protoiereu al Protopopiatului Sector 3 Capitală.
În cuvântul de învățătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Luca, capitolul al 6-lea, versetele de la 31 la 36, în care este relatată o parte din Predica de pe Munte a Mântuitorului Iisus Hristos (iubirea vrăjmașilor), Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat faptul că iubirea semenului este o poruncă întâlnită în toate credințele lumii. Însă „Mântuitorul, când a venit în lume ca să vindece natura omului căzut, a poruncit celor care L-au urmat și L-au iubit să nu mai pună limite iubirii, ci a dat această poruncă, a iubirii vrăjmașilor, aruncând o lumină cu totul sfântă și unică asupra uneia din cele 10 porunci, aceea cu privire la iubirea semenului. Sfinții Părinți ai Bisericii spun că în nimic altceva noi nu ne putem asemăna cu Dumnezeu, decât în faptele milei creștine și în iubirea îndreptată către toți oamenii, chiar și către vrăjmașii noștri. Această datorie a noastră de a-i iubi chiar și pe vrăjmași, de a-i binecuvânta pe cei ce ne blestemă, de a face bine celor care ne urăsc, de a ne ruga pentru cei care ne vatămă și ne prigonesc, ne arată că numai astfel noi putem deveni fiii Tatălui Celui din ceruri. Nu putem deveni fii ai lui Dumnezeu după har decât împlinind această poruncă a iubirii, care este esența întregii învățături a Vechiului și Noului Testament. Atunci când ne gândim la împlinirea acestei porunci, fără îndoială că fiecare ne dăm seama de infirmitatea noastră sufletească, duhovnicească. Noi adesea nu suntem capabili să iubim pe cei care ne iubesc, să fim recunoscători celor care ne-au născut și ne-au crescut, profesorilor și celor care ne-au educat, medicilor care ne-au ajutat în împrejurări grele. Atunci ne vom întreba: cum putem să iubim pe vrăjmașii noș*tri, când noi nu putem iubi pe cei cărora suntem datori cu iubi*re? Prin Mântuitorul Iisus Hristos, iubirea vrăjmașilor devine posibilă. El ne pune o poruncă grea pe umeri, dar ne dă și cel dintâi exemplu”, a subliniat Preasfinția Sa.
Prin Slujba de Sfințire, biserica devine o casă a lui Dumnezeu și o scară a lui Iacov
În continuare, PS Episcop Varlaam Ploieșteanul a arătat că orice biserică este un laborator al sfințirii vieții omului. „Și a*ceastă biserică a devenit, prin Slujba de Sfințire, un laborator al sfințirii vieții enoriașilor parohiei, a tuturor celor care îi vor trece pragul în dorința lor de a-L căuta și de a-L găsi pe Dumnezeu. Prin Slujba de Sfințire, a*ceastă construcție de zid, înfrumusețată cu picturi, cu sculpturi, cu icoane, devine o casă a lui Dumnezeu și o scară a lui Iacov pe care urcă rugăciunile și sufletele noastre la Dumnezeu și pe care coboară darurile Sale, e*nergiile Lui necreate”, a subliniat Preasfinția Sa.
La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul l-a hirotesit întru iconom stavrofor pe pr. paroh Ion Mărăcineanu, pentru activitatea și lucrarea deosebită la zidirea sfântului locaș de rugăciune. Din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel au fost oferite pentru biserică o Sfântă Evanghelie, un set de Sfinte Vase, două cădel*nițe, o cruce de binecuvântare, precum și mai multe cărți de cult. De asemenea, Preasfinția Sa a o*ferit tuturor celor care s-au impli*cat activ în înfrumusețarea și ducerea la bun sfârșit a lucrărilor efectuate la biserică Diploma omagială „Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul”, cu medalie. La rândul său, pr. paroh Ion Mărăci*neanu i-a oferit Preasfinției Sale o icoană cu chipul Maicii Domnului.

cristiboss56 04.10.2016 13:37:35

În acest an vor fi aduse la Iași, la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, spre închinare, din Cipru, moaștele Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul.

cristiboss56 05.10.2016 00:02:43

În perioada 3-31 octombrie 2016, Asociația PRORELIS organizează la Casa Corpului Didactic (CCD) din Iași expoziția de lucrări plastice „Sfânta Cuvioasă Parascheva, emblema spiritualității ieșene“.
Manifestarea artistică se înscrie atât în calendarul activităților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, cât și în calendarul activităților autorităților comunității locale cu prilejul zilelor închinate Cuvioasei Parascheva. APOR - filiala Iași și CCD Iași sunt parteneri ai Asociației PRORELIS în organizarea evenimentelor lunii octombrie a anului curent. Expoziția reunește icoane și alte produse artistice realizate de elevi care reprezintă cu cinste următoarele instituții: Seminarul Teologic „Sfântul Vasile cel Mare“ din Iași, Colegiul Național de Arte „Octav Băncilă“ din Iași, Parohiile I și II Lețcani, Școala Gimnazială Nr. 1 Râmnicu-Sărat (jud. Buzău), Liceul Economic „Nicolae Iorga“ din Pașcani, Colegiul Tehnic „Unirea“ din Pașcani, Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu“ din Victoria (jud. Iași), Școala Gimnazială „Elena Cuza“ din Iași. Vernisajul va avea loc în data de 11 octombrie.

cristiboss56 05.10.2016 11:59:46

Fundația Mitropolitul Bartolomeu anunță deschiderea unui nou concurs pentru cele 34 de burse adresate elevilor de liceu, studenților, masteranzilor și doctoranzilor, în anul școlar și universitar 2016-2017, se precizează într-un comunicat remis de Mitropolia Clujului.

Bursele sunt repartizate după cum urmează:

18 burse pentru elevi, în valoare de 200 lei pe lună
12 burse pentru studenți, în valoare de 300 lei pe lună
3 burse pentru masteranzi, în valoare de 300 lei pe lună
1 bursă pentru doctorat, în valoare de 400 lei pe lună
Bursele pentru elevi, studenți și masteranzi se acordă pe o perioadă de 9 luni, iar bursa pentru doctorat pe o perioadă de 12 luni, începând cu 1 noiembrie 2016. Masteranzii și doctoranzii, care vor candida pentru bursele scoase la concurs vor trebui să prezinte un proiect de cercetare pe o temă interdisciplinară, din domeniile propuse: teologia și interpretarea științelor, teologia și bioetica, teologia și mediul înconjurător, teologia și artele, teologia și lumea.

Calendarul și etapele desfășurării concursului, condițiile de participare și actele necesare pentru înscriere se regăsesc în Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director al Fundației și publicat pe situl www.fundatiabartolomeu.ro.

Fondul alocat pentru bursele acestui an școlar și universitar este de 77.700 lei, iar până în prezent, Fundația Mitropolitul Bartolomeu a acordat 261 de burse unor tineri din întreaga țară, în valoare totală de 674.100 lei.

Fundația Mitropolitul Bartolomeu a fost înființată în anul 2008 de vrednicul de pomenire Arhiepiscop și Mitropolit Bartolomeu Anania.


Ora este GMT +3. Ora este acum 10:41:29.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.