Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 10.07.2012 20:28:59

Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași
 
Cei care doresc să urmeze cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași se pot înscrie de la începutul săptămânii viitoare. În perioada 21-23 iulie este programată selecția dosarelor și afișarea rezultatelor, potrivit Radio TRINITAS.

Directorul departamentului de Teologie al Facultății de Teologiea ”Dumitru Stăniloae” din Iași, părintele profesor Ioan Cristinel Teșu. La toate specializările, admiterea va consta în concurs de dosare.

Media generală de admitere se va calcula în funcție de media generală obținută la bacalaureat și de nota obținută la disciplina Limba și literatura română de la bacalaureat proba scrisă.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE după cum aflăm de pe site-ul facultății de Teologie din Iași:

dosar tip plic;

certificat de naștere (copie legalizată);

carte de identitate (copie);

certificat căsătorie – unde este cazul – (copie);

fișa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziția candidatului la înscriere);

actul de studii în original și copie: diploma de bacalaureat, diploma universitară, diploma sau adeverința de absolvire a Seminarului, adeverința de absolvire a bacalaureatului - în cazul candidaților promoția 2012;

foaie matricolă/situație școlară (în original și copie) de la liceu sau seminar; candidații care au absolvit școala profesională sau școala de cântăreți bisericești vor prezenta și foaia matricolă (în original) pentru acești ani de studiu.

olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original + copie)

certificatul sau adeverința de botez (în original și copie);

binecuvântarea Chiriarhului (Episcopului) de care aparține candidatul; apartenența este dată în funcție de domiciliul stabil al candidatului. Candidatul se va adresa
sectorului de resort al (Arhi)Episcopiei respective (se obține personal);

recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul. Preoții vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparțin, monahii de la starețul
mănăstirii în care viețuiesc, iar stareții de la exarhul locului.

adeverință medicală tip

adeverință de examen psihologic (din care să reiasă că este apt psihologic)

4 fotografii color tip B.I.;

chitanța de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere.

absolvenții altor facultăți vor depune la dosar adeverință de la facultatea absolvită în care se va menționa numărul semestrelor cu finanțare de la buget și numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (studiu sau socială).

cristiboss56 10.07.2012 20:32:44

Admitere la Facultatea de Teologie din Timisoara
 
Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează admiterea în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2012-2013. Programul de studii, pentru care Facultatea de Teologie organizează admitere este Teologie ortodoxă pastorală. Potrivit hotărârii biroului senatului UVT privind repartizarea cifrei de școlarizare la ciclul universitar de licență, specializarea Teologie ortodoxă pastorală beneficiază de 30 de locuri bugetate și 25 de locuri cu taxă.

După cum ne informează mitropolia-banatului.ro, pentru înscrierea la concursul de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, candidații vor completa o cerere de înscriere la care se anexează următoarele acte (care vor fi depuse într-un dosar plic):

• două fotografii tip buletin (carte) de identitate;

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original — candidații care se înscriu pentru concurs și la o altă facultate vor anexa o copie legalizată a diplomei și copia legitimației de înscriere la concurs la prima facultate, copie care se autentifică după original la secretariatul facultății;

• foaia matricolă cu disciplinele studiate în liceu;

• certificat de naștere (copie legalizată);

• certificatul de botez;

• recomandarea preotului paroh;

• binecuvântarea arhiereului de care aparține;

• scrisoare de intenție;

• adeverință medicală tip (analize de sânge, plămâni, aviz psihiatric și dovada vaccinărilor);

• acte doveditoare pentru cei ce au obținut un premiu la faza internațională sau națională a olimpiadelor școlare;

• diploma de absolvire (absolvenții de colegiu), în original sau copie legalizată, pentru cei care urmează o a doua specializare, respectiv foaia matricolă pentru candidații care doresc continuarea studiilor;

• acte doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxa de înscriere

Sunt scutiți de plata taxei de înscriere candidații care:

1) au un părinte (sau susținător legal) cadru didactic (în activitate, pensionar sau decedat); 2) angajați și copiii angajaților U.V.T.; 3) orfani sau proveniți din casele de copii.


Calendarul admiterii:

11-24 iulie: înscrierea candidaților

26 iulie: admitere la ciclul licență — verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocațional și depunerea contestațiilor;

27 iulie: afișarea rezultatelor parțiale pentru admiterea la ciclul de licență și confirmarea locurilor.

În luna SEPTEMBRIE, se va organiza o a doua sesiune de admitere, după cum urmează:

06-15 septembrie: înscrierea candidaților,

17 septembrie: admitere la ciclul licență — verificarea aptitudinilor muzicale, interviul vocațional și depunerea contestațiilor;

18 septembrie: afișarea rezultatelor pentru admiterea la ciclul de licență și confirmarea locurilor.

cristiboss56 10.07.2012 20:40:40

Rugaciuni pentru ploaie - rugaciuni de ajutor !
 
http://www.basilica.ro/_upload/img/1...1517634583.jpg
Localnicii din satele Moldovei se adună în aceste zile sub streașina bisericii sau pe câmpuri pentru a-L ruga pe Dumnezeu să reverse ploaie. Întrucât de câteva săptămâni nu au mai căzut precipitații, credincioșii au solicitat slujitorilor sfântului altar să oficieze rugăciuni pentru ploaie.

Seceta din ultimele săptămâni îi adună în rugăciune pe preoții și credincioșii din parohiile comunei Hudești, județul Botoșani. Slujitorii sfintelor altare oficiază, în prezența credincioșilor, Taina Sfântului Maslu în cadrul căreia citesc rugăciuni pentru ploaie. Duminică, 8 iulie, un sobor de preoți s-a rugat în parohiile Bașeu și Vatra, Protopopiatul Darabani, pentru ca Dumnezeu să trimită ploaie. Ieri s-au oficiat slujbe pentru revărsarea darurilor Celui Preaînalt în parohiile Alba, Mlenăuți și Vatra, iar mâine se va săvârși Taina Sfântului Maslu în parohiile Baranca, la Lupeni și Vatra. 'Câmpurile și imașul sunt afectate încât nici animalele nu mai au ce să mănânce. Pentru că singura nădejde a rămas la Dumnezeu, locuitorii comunei Hudești au solicitat preoților din comună să înceapă fără întârziere rugăciuni pentru ploaie atât în timpul Sfintei Liturghii, cât și împreună cu Sfântul Maslu. Tradiția oficierii Sfântului Maslu cu rugăciuni de ploaie este veche în această zonă. În timpul rugăciunilor se oprește orice lucru în zonă, preoții din mai multe sate se adună în sobor și toți credincioșii se unesc în rugăciune ca Dumnezeu să le asculte cererile', a spus pr. Iulian Andrei, de la parohia Hudești.

Sâmbătă, 7 iulie, credincioșii din parohia Coțușca, Protopopiatul Săveni, au participat la o slujbă religioasă pentru ploaie în curtea bisericii parohiale. După cum a relatat pentru „Ziarul Lumina” pr. paroh Constantin Tudosă, slujba Aghezmei și rugăciunile pentru ploaie au fost citite de un sobor de 20 de preoți, în prezența a peste 200 de credincioși. La final, pr. Constantin Macuc, protopop al Protopopiatului Săveni, a adresat un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe oameni să se roage mai mult și să păstreze dreapta credință în care s-au născut. De asemenea, pr. protopop Constantin Macuc a vorbit despre folosul Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii în viața credincioșilor.

Duminică, 8 iulie, s-au rugat pentru ploaie și credincioșii din parohia Nichiteni, Protopopiatul Săveni.

În parohia Andrieșeni, Protopopiatul Iași 1, au fost oficiate vineri, 6 iulie, Sfânta Liturghie și Taina Sfântului Maslu, în cadrul cărora au fost citite rugăciuni pentru revărsarea ploii. Numeroși credincioși din parohie, dar și din alte localități au participat la acest moment de rugăciune. Părintele paroh Mihai Cepeliuc le-a vorbit credincioșilor despre importanța rugăciunilor pentru ploaie, remarcând că oamenii trebuie să aibă nădejde și să caute să ducă o viață bineplăcută lui Dumnezeu.

Credincioși din Protopopiatul Pașcani s-au rugat pentru ploaie

În parohia 'Adormirea Maicii Domnului' din Brătești, Protopopiatul Pașcani, a avut loc ieri, 9 iulie 2012, o slujbă religioasă pentru ploaie. Programul liturgic a constat în slujba de sfințire a apei, Taina Sfântului Maslu și rânduiala specifică la vreme de secetă. 'Începând cu ora 8:00, credincioșii s-au adunat lângă fântâna din curtea bisericii, cu nădejdea că Dumnezeu va privi spre rugăciunile noastre, se va milostivi spre noi și ne va da acest mare dar de ploaie de care avem atâta nevoie. La slujba care s-a oficiat, a participat pr. Pavel Postolachi, protopop al Protopopiatului Pașcani, împreună cu preoții de la parohiile Soci, Miroslovești, Stolniceni, Costești, dar și numeroși credincioși veniți cu mic cu mare să înalțe rugăciuni către Dumnezeu', a declarat pr. Ciprian Hapliuc, parohul Bisericii 'Adormirea Maicii Domnului' din Brătești.

cristiboss56 11.07.2012 22:16:20

Prima generație de teologi ortodocși în Congo
 
În 5 iulie 2012, ziua Sfântului Atanasie Athonitul, protectorul Universității Ortodoxe din Congo, Liturghia arhierească a fost celebrată la Facultatea de Teologie din Kinshasa.
Această biserică a fost construită cu sprijinul Mănăstirii Marea Lavră din Sfântul Munte Athos. La priveghere, Episcopul de Katanga, Preasfințitul Meletie, a slujit în mijlocul unui sobor de preoți și diaconi, în prezența Mitropolitului Ignatie de Pentapolis, fondatorul Facultății de Teologie și a Mitropolitului Nichifor al Africii Centrale.
Răspunsurile au fost date de Corala teologică bizantină a studenților teologi.
A doua zi, Dumnezeiasca Liturghie a fost celebrată de cei trei ierarhi mai sus menționați. La sfârșitul acesteia, s-au conferit solemn diplomele de teologie absolvenților facultății. Este prima promoție de teologi ortodocși ai Universității Ortodoxe din Congo, care a fost fondată în 2007 cu binecuvântarea Sanctității Sale Theodoros, Papă și Patriarh al Alexandriei și a toată Africa.Sursa: www.orthodoxie.com

cristiboss56 12.07.2012 21:44:12

Bruxelles
 
http://www.basilica.ro/_upload/img/1...5568267835.jpg
Joi, 12 iulie, peste 20 de reprezentanți ai Bisericilor și comunităților religioase din întreaga Europă au fost prezenți la Bruxelles pentru a lua parte la întâlnirea anuală cu liderii Uniunii Europene, după cum informează http://orthodoxero.eu. În acest an, discuțiile s-au concentrat asupra necesității de a întări solidaritatea între generații, precum și de a găsi soluții provocărilor demografice cu care se confruntă în prezent Bătrânul Continent. Aceasta a fost a opta întâlnire de acest fel, cea dintâi având loc în 2005, la inițiativa Președintelui Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.

În deschiderea discuțiilor, dl. Jose Manuel Barroso, a atras atenția asupra câtorva dintre cele mai presante probleme cu care se confruntă Europa: rata extrem de ridicată a șomajului în rândul tinerilor, scăderea populației active și creșterea numărului de pensionari. Amplificate de actuala criza economică, aceste fenomene se transformă ușor într-un veritabil conflict între generații, a continuat Barroso, iar în aceste condiții devine evidentă necesitatea unui “contract între generații”. În acest sens, rolul pe care comunitățile religioase îl pot juca este extrem de important, dat fiind că acestea se află în situația ideală pentru a funcționa ca punți de legătură în cadrul societăților noastre.

La rândul său, Președintele Consiliului European, dl. Herman Van Rompuy, a subliniat faptul că religiile sunt, în general, preocupate de cultivarea relațiilor de comuniune între oameni, ceea ce poate fi extrem de valoros în sporirea solidarității între oameni, atât la nivel instituțional, prin organizarea unui sistem eficient de protecție socială, cât și la nivel inter-personal, prin întărirea, de exemplu, a relațiilor familiale.

Un subiect care a revenit adesea în cadrul discuției a fost necesitatea sprijinirii și consolidării valorilor familiei, considerată a fi o soluție cheie pentru depășirea crizei demografice cu care se confruntă în prezent țările europene. Arhiepiscopul romano-catolic de Bruxelles-Mallines, Monseniorul Andre-Joseph Leonard, a arătat că acest lucru se poate face numai prin implementarea unor măsuri concrete, de la politici fiscale favorabile la structuri sociale adecvate, ori chiar încurajarea imigranților de a veni în Europa împreună cu familiile lor.

De asemenea prezent la întâlnire, PF Macarie II, Arhiepiscopul Ciprului, a exprimat disponibilitatea Bisericii sale de a se implica în orice proiect ce vine în sprijinirea familiilor tinere.

PF Anastasie, Arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii, a subliniat faptul că „nicio generație nu apare din senin, iar de aici rezultă responsabilitatea noastră în formarea noilor generații. Mai mult decât atât, e necesar să reținem că solidaritatea este, înainte de toate, un act liber, un gest de dragoste, adăpat de credința în Dumnezeu, și care nu poate fi impus printr-un sistem de legi”. PF Anastasios a vorbit de asemenea despre comunitatea euharistică, care adună la fiecare liturghie, în jurul aceleași sfinte mese oameni aparținând tuturor generațiilor, reuniți într-o familie extinsă.

Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată la această întâlnire de către ÎPS Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal pentru relația cu organizațiile creștine internaționale și instituțiile Uniunii Europene.

http://orthodoxero.eu

cristiboss56 12.07.2012 21:51:18

Siria: preot ortodox salvează 63 de creștini din linia de foc
 
Un grup de creștini au fost prinși în orașul înconjurat Homs (istoricul Emessa) între armata siriană și rebeli. Grupul aflat într-o zonă bombardată intens și amenințat cu dispariția, a fost evacuat, după o înțelegere între armată și rebeli, raportează Associated Press.
Eforturile de evacuare au fost făcute de un preot ortodox care a intervenit pe lângă cele două părți combatante pentru salvarea creștinilor.
Maximos al-Jamal, preot ortodox, este cel care a făcut cererea creștinilor ortodocși sirieni din Homs. El a reușit să salveze pe cei 63 de oameni prinși între taberele inamice.
Creștinii, care sunt 10% din populația Siriei, sunt vulnerabili la violență, în această țară de 22 de milioane de oameni, măcinată de un război civil nemilos.
Situația lor este cu atât mai grea, cu cât armata guvernamentală îi suspectează că țin cu rebelii, iar rebelii îi acuză că sunt de partea guvernului lui Assad. Creștiniii din Siria se tem ca țara lor să nu ajungă un nou Irak, unde creștinii au fost prinși carne de tun între grupările rivale musulmane.
Homs, cel de-al treilea ca mărime oraș al Siriei, are o populație creștină substanțială, și este regiunea cea mai lovită de violențele care distrug țara. Rebelii controlează câteva cartiere, însă armata guvernamentală bombardează masiv zona.
Rebelii au controlat cartierele creștine Hamidiyeh și Bustan Diwan din februarie. Luptele grele cu guvernul au forțat zeci de mii de creștini să fugă din oraș, într-o zonă mai sigură, numită Valea Creștinilor, chiar lângă Homs. Cei care au rămas în zonele de conflict au fost majoritatea uciși.


Sursa: www.persecution.org

cristiboss56 12.07.2012 21:55:15

Președintele iranian declară că iudaismul și creștinismul nu există
 
Ahmadinedjad a spus că Moise și Iisus au adus de fapt islamul următorilor lor, vestind venirea islamului și a profetului, relatează agenția Farsi Christian News Network.
Președintele Republicii Islamice Iran, într-un discurs la o conferință islamică din Teheran, ținut în 10 iulie 2012, a spus că profetul islamului este profetul Americilor, al Europei, Asiei și al budiștilor și hindușilor. El a adăugat că Dumnezeu nu a creat iudaismul sau creștinismul, ci o singură religie: islamul.
Vorbind despre nevoia imediată de schimbare fundamentală a lumii și a rolului Națiunilor Unite, el a spus că ONU poate fi o instituție cheie în schimbare. Dar a întrebat: Însă cine controlează ONU astăzi?
El a repetat: „oamenii din întreaga lume, Asia, Africa, America, și din alte părți ale lumii trebuie să se trezească, pentru ca lumea să fie corectată. Profetul va corecta toate afacerile lumii, dragul nostru profet a venit să corecteze afacerile lumii, islamul este religia lumii, Dumnezeu nu a trimis religia doar unui grup de oameni ci tuturor”.
După un discurs interminabil despre justiție, el a spus: „Dragii mei, islamul este religia lumii și Dumnezeu are o religie, islamul, el nu a trimis iudaismul și creștinismul. Avraam a fost un profet al islamului, așa cum au fost Moise și Iisus”.
El a adăugat: „Mohammed, dragul nostru profet, nu este doar pentru musulmani, Coranul nu e doar pentru musulamani, Coranul aparține întregii lumi. Trebuie să fim treji, și cu armele îndreptate către Israel, și să distrugem regimurile dictatoriale din regiune. Sionismul este cauza dictaturii în regiune și în lume, și până sionismul nu e distrus, națiunile lumii nu vor avea sau vor vedea fericire”.
El a vorbit și despre sfârșitul lumii: „Pentru a stabili dreptatea în lume, Dumnezeu a ales o creatură cerească, care este întruparea justiției pure și liber de orice decizie greșită, care poate împlini promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu a declarat că atunci când oamenii din lume se vor ridica împotriva tiraniei, un copil al profetului Islamului va veni din cer, lângă Iisus Hristos Însuși”.
Comentatorii din întreaga lume nu s-au putut să nu se întrebe dacă nu Iranul este una dintre cele mai înfricoșătoare dictaturi sau tiranii din lume, iar unii analiști creștini au făcut chiar legătura dintre aceste profeții islamice și venirea lui Antihrist.


Sursa: www.persecution.org

cristiboss56 12.07.2012 21:59:24

China: 7 profesoare arestate pentru predarea religiei creștine
 
Poliția din China a înconjurat o școală de duminică și a anchetat 70 de copii, care învățau acolo principiile religiei creștine.
Copiii erau din regiunea vestică Xingjiang. Aici, cele 7 profesoare au fost arestate într-un penitenciar local, iar copiii au fost anchetați, raportează agenția ChinaAId,
Copiii participau la o școală de duminică în capitala regională Urumqi. Nu numai copiii au fost duși la o școală și anchetați, ci și părinții lor.
Pentru crima de a fi învățat religie creștină fără voie de la statul comunist, profesoarele Bao Ling, Wang Xingxing, Luo Qinqin și Lu Xia sunt încă în arest.
Oprirea copiilor de a avea acces la educație religioasă în credința părinților lor este o contravenție directă a Declarației Națiunilor Unite de Eliminare a Tuturor Formelor de Intoleranță și Discriminare în Religie sau Credință (adoptată în 1981) și a Convenției Națiunilor Unite pentru Drepturile Copilului (1989) a spus Dr. Bob Fu, președite și fondator al agenției ChinaAid.
Arestarea și deținerea arbitrară a unor profesoare de religie pașnice este o violare a dreptului cetățenilor de a avea libertate religioasă fundamentală. Cerem imediat autorităților din Xingjiang să le elibereze și să oprească această persecuție intensificată asupra credincioșilor creștini, inclusiv a celor de minoritatea Ughură, care se angajează pașnic în practici religioase creștine.


Sursa: www.persecution.org

cristiboss56 12.07.2012 23:50:22

Patriarhul Kirill: „Fără Biserica ortodoxă, Rusia va pieri”
 
Biserica Ortodoxă este coloana vertebrală a Rusiei, a spus Patriarhul rus Kirill, după o slujbă religioasă la Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin.
El a adăugat că „mulți oameni percep Biserica Rusiei în istorie ca fiind ceva care a cimentat unirea între oameni. Este o linie de identificare de sine și un spațiu comun. Dacă vom ruina acest spațiu, atunci patria părinților noștri va pieri” a spus ierarhul primat al Rusiei.
„Deși trăim în timpuri în care religiile sunt alese liber și când Biserica este separată de stat, Biserica Ortodoxă Rusă își continuă slujirea măreață, unind națiunea și menținând unitatea patriei strămoșești” a spus el. „Iată de ce ținta principală a celor ce au dorit ruinarea țării a fost și este ruinarea Bisericii. Toți invadatorii, începând cu cuceritorii Kremlinului care au supus țara în secolul al 17-lea și incluzându-i pe Napoleon și pe Hitler, au dorit ruinarea și dezbinarea Bisericii Ortodoxe Ruse. Dumnezeu să ne ajute să biruim tentațiile, înșelăciunea și trădarea acestui veac, și să continuăm această uimitoare slujire, pentru împlinirea vieții umane și pentru mântuirea sufletului omenesc”.


Sursa: www.interfax-religion.com

cristiboss56 13.07.2012 22:26:15

Scrisoare patriarhală de rugăciune pentru sinistrații din Rusia
 
Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, a trimis o scrisoare Preafericitului Kirill, Patriarhhul Rusiei, prin care își exprimă simpatia și sprijinul pentru poporul rus, greu lovit de inundații catastrofale în aceste zile.
Scrisoarea Patriarhului Ecumenic vorbește despre îngrijorarea acestuia în fața unei asemenea tragedii, suferite de rușii din regiunea Krasnodar, și asigură pe patriarhul rus de rugăciunile sale neîncetate pentru odihna celor 170 de morți în inundații și pentru mângâierea zecilor de mii de sinistrați și afectați de ploile torențiale.


Sursa: www.orthodoxie.com


Ora este GMT +3. Ora este acum 01:25:11.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.