Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 30.12.2011 21:47:06

Hotararea nr.630 ce se pune in aplicare in noaptea trecerii dintre ani !
 
Hotărârea nr. 630 din 17 februarie 2011 a Sfântului Sinod privind rânduiala liturgică unitară în Biserica Ortodoxă Română pentru slujba ce se oficiază în noaptea trecerii dintre ani, precum și pentru respectarea rânduielii citirii molitfelor Sfântului Vasile cel Mare:

Având în vedere îndreptățirea propunerii Preasfințitului Părinte Episcop Corneliu al Hușilor privind adoptarea de către Sfântul Sinod a unei hotărâri prin care să se reglementeze rânduiala liturgică unitară ce trebuie urmată în toată Biserica Ortodoxă Română pentru slujba ce se oficiază în noaptea trecerii dintre ani și justețea considerațiilor cu caracter liturgic, pastoral și duhovnicesc, privind slujbele ce trebuie oficiate în această noapte, în scopul marcării după cuviință a bucuriei duhovnicești a sărbătorii bisericești din ziua de 1 ianuarie;

Apreciind că cea mai potrivită slujbă în noaptea trecerii dintre ani este cea a Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, rânduială liturgică prin excelență doxologică, care trebuie urmată de rostirea rugăciunii de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Tedeum) și a rugăciunii de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului) urmată de cântarea Apărătoare Doamnă..., precum și de cuvântul de învățătură în care să se sublinieze importanța sfințirii timpului în Hristos Mântuitorul, Împăratul veacurilor, și că slujba Tedeumului trebuie săvârșită după Sfânta Liturghie, așa cum se procedează la nivel panortodox și cum prevăd îndrumările tipiconale;

Întrucât în mănăstiri trebuie păstrată în întregime rânduiala săvârșirii celor șapte laude la vremea rostuită, urmând ca la slujba de la miezul nopții (Miezonoptică) să se adauge Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, rugăciunea de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Tedeum) și rugăciunea de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului) urmată de cântarea Apărătoare Doamnă...;

Luând act că, pentru a evita excesele străine de duhul credinței și al bunei-cuviințe pastorale, precum și practicile dăunătoare unității liturgice, săvârșite cu ostentație sau din motive pecuniare, este necesar să se respecte rânduiala citirii molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în zile de post, în cazuri individuale și, după caz, în legătură cu Taina Sfântului Maslu, atunci când bolnavul solicită, aceasta trebuind să fie însoțită de post și spovedanie, atât din partea clericilor, cât și a credincioșilor;

Constatând, în cadrul discuțiilor care au avut loc, că citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în noaptea trecerii dintre ani este o practică regională (mai ales în sudul țării) neaprobată de Sfântul Sinod, inexistentă în alte zone ale țării și mai ales în practica altor Biserici Ortodoxe surori;

Ținând seama că, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (3) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, este necesar ca Editura și Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă să ia măsurile adecvate pentru tipărirea într-o broșură a rânduielii slujbei bisericești din noaptea trecerii dintre ani, cu conținutul aprobat de Sfântul Sinod, care să fie difuzată tuturor unităților de cult din eparhiile Patriarhiei Române;

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române (modificat, completat și aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod nr. 381/17 februarie 2011), potrivit cărora Sfântul Sinod ”păstrează unitatea dogmatică, liturgică și canonică, statutară și regulamentară în Biserica Ortodoxă Română, precum și comuniunea cu întreaga Biserică Ortodoxă”;

La propunerea Comisiei teologice, liturgice și didactice, precum și a votului unanim exprimat, Sfântul Sinod a hotărât:

1. Ia act de propunerea Preasfințitului Părinte Episcop Corneliu al Hușilor privind stabilirea unei rânduieli liturgice unitare în Biserica Ortodoxă Română pentru slujba ce se oficiază în noaptea trecerii dintre ani, precum și de considerațiile și propunerile cu caracter liturgic, pastoral și duhovnicesc formulate, în vederea adoptării unei hotărâri adecvate.

2. Aprobă uniformizarea rânduielii liturgice ce urmează a se săvârși în toate catedralele și bisericile parohiale din Biserica Ortodoxă Română în noaptea trecerii dintre ani și care va consta în: citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos - rânduială liturgică prin excelență doxologică, rostirea rugăciunii de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Tedeum), a rugăciunii de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului) și a cântării ”Apărătoare Doamnă...”, urmate de un cuvânt de învățătură în care se va sublinia importanța sfințirii timpului în Hristos Mântuitorul, Împăratul veacurilor.

3. Întrucât mănăstirile au îndatorirea săvârșirii în întregime a celor șapte Laude, la vremea lor, aprobă ca, în noaptea trecerii dintre ani, acestea să urmeze rânduiala, întemeiată tipiconal, de săvârșire a Miezonopticii, a Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, la sfârșitul căreia se vor adăuga rugăciunea de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Tedeum), rugăciunea de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului) și cântarea ”Apărătoare Doamnă...”.

4. Întrucât sărbătoarea bisericească de la 1 ianuarie (Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului și Sf. Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei), care este și începutul anului civil, trebuie primită cu bucurie duhovnicească, la sfârșitul Sfintei Liturghii se va oficia slujba Tedeumului, așa cum se procedează la nivel panortodox și cum prevăd îndrumările tipiconale.

5. Aprobă ca Editura și Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă să supună aprobării Preafericitului Părinte Patriarh Daniel proiectul de broșură care va cuprinde rânduiala slujbei bisericești din noaptea trecerii dintre ani, cu conținutul aprobat de Sfântul Sinod și care, în scopul uniformizării acestei rânduieli liturgice, să fie difuzată tuturor unităților de cult din eparhiile Patriarhiei Române.

6. Înaltpreasfințiții și Preasfințiții Părinți chiriarhi vor da îndrumările necesare clerului privind respectarea acestor rânduieli liturgice la unitățile de cult din eparhie, precum și despre îndatorirea clerului de a face catehizarea credincioșilor privind rostul doxologic al rânduielii liturgice stabilite pentru slujba din noaptea trecerii dintre ani.

7. Pentru a se evita excesele străine de duhul credinței și al bunei-cuviințe pastorale, precum și practicile dăunătoare unității liturgice, săvârșite cu ostentație sau din motive pecuniare, Înaltpreasfințiții și Preasfințiții chiriarhi vor adresa clerului îndrumarea pastorală și duhovnicească de a respecta rânduiala citirii molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în zile de post, în cazuri individuale și, după caz, în legătură cu Taina Sfântului Maslu, atunci când bolnavul solicită, această rânduială trebuind să fie însoțită de post și spovedanie, atât din partea clericilor, cât și a credincioșilor. În cadrul îndrumărilor respective se va preciza cu limpezime că citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în noaptea trecerii dintre ani este o practică regională (mai ales în sudul țării) neaprobată de Sfântul Sinod, inexistentă în alte zone ale țării și mai ales în practica altor Biserici Ortodoxe surori.

În scopul îndrumării clerului din eparhie și a personalului monahal asupra necesității aducerii la îndeplinire și a respectării prevederilor de la punctele 6 și 7 din prezenta hotărâre sinodală, se va putea folosi prilejul conferințelor administrative lunare de la protopopiate și al sinaxelor stareților și egumenilor de mănăstiri și schituri din eparhie, precum și presa scrisă sau alte mijloace audio-vizuale bisericești centrale și eparhiale.

Pentru a veni în sprijinul eparhiilor și al unităților de cult din cuprinsul lor, prezenta hotărâre a Sfântului Sinod a fost comunicată Editurii și Tipografiei Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă (punctul 5), precum și Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române (Radio TRINITAS, TRINITAS TV, publicațiile LUMINA, Agenția de știri BASILICA, Biroul de presă).

cristiboss56 30.12.2011 21:50:08

Liturghia Sfantului Vasile cel Mare , in prima zi a anului !
 
În prima zi a anului, în toate bisericile se va oficia Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Ca formă, aceasta provine din Liturghia Antiohiană, pe care Sfântul Vasile cel Mare a rescris-o în a doua jumătate a secolului al IV-lea.

„În fiecare an în ziua de 1 ianuarie Biserica noastră prăznuiește pe lângă Praznicul Tăierii împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos și pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul din Cezareea Capadociei. De aceea, în această zi în cinstea Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește Liturghia care îi poartă numele și care este alcătuită de către el și se săvârșește de 10 ori pe an, având o rânduială mult mai practică întrucât anaforaua liturgică a acestei Liturghii este mai dezvoltată”, a explicat pentru TRINITAS TV părintele arhimandrit Antim David, slujitor la Catedrala Patriarhală.


Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește de zece ori pe an: în Ajunul Crăciunului și în cel al Bobotezei, în ziua de prăznuire a Sfântului Vasile cel Mare, pe 1 ianuarie, în primele cinci duminici din Postul Mare, în Joia Mare și în Sâmbăta Mare.

sophia 31.12.2011 17:42:02

Cristi ne-ai zapacit de tot.
Mai sus in articolul citat, al Sinodului, scrie:

"...este necesar să se respecte rânduiala citirii molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în zile de post, în cazuri individuale și, după caz, în legătură cu Taina Sfântului Maslu, atunci când bolnavul solicită, aceasta trebuind să fie însoțită de post și spovedanie, atât din partea clericilor, cât și a credincioșilor;.."

"Constatând, în cadrul discuțiilor care au avut loc, că citirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare în noaptea trecerii dintre ani este o practică regională (mai ales în sudul țării) neaprobată de Sfântul Sinod, inexistentă în alte zone ale țării și mai ales în practica altor Biserici Ortodoxe surori;

Ținând seama că, în conformitate cu prevederile art. 163 alin. (3) din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, este necesar ca Editura și Tipografia Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă să ia măsurile adecvate pentru tipărirea într-o broșură a rânduielii slujbei bisericești din noaptea trecerii dintre ani, cu conținutul aprobat de Sfântul Sinod, care să fie difuzată tuturor unităților de cult din eparhiile Patriarhiei Române;"

In mesajul urmator vii si spui ca se citesc Moliftele Sf. Vasile peste tot si citezi pe par. Antim David.
Sfintia sa nu trebuie sa asculte de Sinod? Sau cum functioneaza lucrurile?
Eu nu mai pricep nimic.

La noi se citesc pe ianuarie aceste molifte. Mai multe nu stiu, dar acum m-ati zapacit cu totul si m-ati pus pe ganduri.
Le mai aud pe masluri, si ma inspaimanta destul. Mi se par cumva utile, desi cam dure pentru un sfant si in biserica (adica blesteme si alte cele).

Sa ne ajute Dumnezeu, iar Sf. Vasile prin moliftele sale sa ne fereasca de rau.

cristiboss56 31.12.2011 18:15:02

Citat:

În prealabil postat de sophia (Post 419251)
Sa ne ajute Dumnezeu, iar Sf. Vasile prin moliftele sale sa ne fereasca de rau.

Nu numai Sfintia sa trebuie sa faca ascultare de decizile Sfantului Sinod , ci toti deopotriva , dar exista in continuare scapari tinand cont ca decizia a fost luata in acest an , la inceput !
Un nou an nou cu spor in toate , sanatate si bucurii !

sophia 31.12.2011 20:24:05

Si atunci? Cum ramane?
Ce e gresit? Ca tot n-am inteles.

cristiboss56 31.12.2011 21:00:20

Citat:

În prealabil postat de sophia (Post 419273)
Si atunci? Cum ramane?
Ce e gresit? Ca tot n-am inteles.

Despre aceasta este vorba , caci nu peste tot se proceda asa ! Deci despre slujba de Te Deum ( de slujba din toiul noptii dintre ani ) care se organizeza obligatoriu peste tot la fel ! :
"Uniformizarea rânduielii liturgice ce urmează a se săvârși în toate catedralele și bisericile parohiale din Biserica Ortodoxă Română în noaptea trecerii dintre ani și care va consta în: citirea Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos - rânduială liturgică prin excelență doxologică, rostirea rugăciunii de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Tedeum), a rugăciunii de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului) și a cântării ”Apărătoare Doamnă...”, urmate de un cuvânt de învățătură în care se va sublinia importanța sfințirii timpului în Hristos Mântuitorul, Împăratul veacurilor
."

cristiboss56 31.12.2011 22:18:56

Peste o ora - la 23:3o ! ! !
 
http://www.basilica.ro/_upload/img/1...2494114042.jpg
La Catedrala Patriarhală din București, la trecerea în Anul Nou civil 2012, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române va oficia, începând de la ora 23:30, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos.

Aceasta va fi urmată de rostirea
rugăciunii de mulțumire (din Liturghier, Molitfelnic sau Cartea de Te Deum) pentru binefacerille primite de la Dumnezeu în anul 2011, a rugăciunii de intrare în Noul An (de la slujba Tedeumului de Anul Nou) și a cântării 'Apărătoare Doamnă....
Pentru cei care din diferite motive nu pot participa , Slujba va fi transmisa in direct la TRINITAS TV!

cristiboss56 05.01.2012 00:45:09

Slujba Aghezmei Mari
 
http://www.basilica.ro/_upload/img/1...0636289728.jpg
În Ajunul Bobotezei, în lăcașurile de cult se oficiază slujba Aghesmei mari, după săvârșirea Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia Sărbătorii Botezului Domnului, informează TRINITAS TV.

Slujba Aghesmei Mari se săvârșește atât în Ajunul Bobotezei, când se sfințește apa cu care preoții binecuvintează casele credincioșilor, cât și în ziua Botezului Domnului, pentru credincioșii care vor duce agheasma în case și gospodării.


În tradiția creștină, prin această slujbă se sfințește toată firea apelor iar credincioșii sunt prezenți, peste timp, la momentul Botezului lui Iisus Hristos în apa Iordanului.

cristiboss56 06.01.2012 18:14:26

Din Presa straina : " Giulgiul din Torino a fost creat de o lumina supranaturala "
 
Chipul lui Hristos de pe Giulgiul din Torino este una dintre tainele istoriei și obiectul unei dezbateri aprinse între cei ce cred în autenticitatea sa și cei care spun că este un fals ulterior.

http://www.doxologia.ro/sites/defaul...12/giulgiu.jpgCâțiva oameni de știință italieni care au afirmat că există îndoieli în privința autenticității acestuia, după cercetări intense, admit că relicva este adevărată. Cercetătorii lucrează la „Agenția Națională Italiană pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Economică Sustenabilă” și au petrecut mulți ani încercând să facă o replică a giulgiului. Ei au ajuns la concluzia că numai ceva ca un laser avansat cu ultraviolete ar fi putut fi capabil să creeze o asemenea imagine, o tehnologie imposibilă în Evul Mediu.
Ei au sugerat că imaginea de pe giulgiu a fost obținută printr-o descărcare imensă de energie, care nu ar putea veni decât din Învierea Mântuitorului Hristos. Rezultatele arată că o radiație intensă direcțională de ultra-violete ar putea colora o țesătură de in, pentru a reproduce caracteristici similare giulgiului de la Torino, spun cercetătorii. În același timp în Evul Mediu nu exista niciun dispoztiv capabil să genereze o asemenea radiație. Vaticanul deține proprietatea asupra Giulgiului și spune că el este o “explorare în taina credinței”. Dar Biserica Catolică nu declară dacă giulgiul a aparținut cu adevărat lui Hristos.
Giulgiul a fost adus din Țara Sfântă de un cruciat în secolul al XIV-lea. El a rămas într-o mănăstire franceză pentru secole. Apoi, el a fost dat Arhiepiscopului de Torino în 1578 de către Ducele de Savoia și a fost păstrat în Catedrala din Torino de atunci. Deși unii cercetători au spus că giulgiul este un fals, doi cercetători din Israel au declarat după datarea cu Carbon 14 că plantele din care a fost țesut provin din perioada sec. I și sunt din Țara Sfântă. Profesorul Paolo Di Lazzaro, unul dintre cercetătorii giulgiului a spus că “abilitatea de a colora astfel o pânză de in este de domeniul miracolelor”.
Traducerea și adaptarea: Pr. Ioan Valentin Istrati
Sursa: http://www.dailymail.co.uk

glykys 09.01.2012 21:57:45

Maine il praznuim pe Sfantul Grigorie de Nyssa, o particica din moastele sale se gasesc la biserica Domnita Balasa din Capitala.

Sfantul Grigorie de Nyssa (335-395), episcop de Nyssa, este unul din marii parinti capadocieni, alaturi de fratele sau Sfantul Vasile cel Mare si Sfantul Grigorie de Nazianz.
Este prezent la Sinodul II ecumenic de la Constantinopol (381), unde sustine cu mare succes cauza credintei niceene. Totodata, el ia apararea Sf. Grigorie de Nazianz impotriva atacurilor episcopilor egipteni si macedonieni, instigati de papa Damasus. Datorita talentului sau oratoric si cunostintelor sale, este proclamat "stalp al ortodoxiei". Revine la Constantinopol de mai multe ori, pentru a predica la moartea printesei Pulcheria, in 385 si apoi a mamei sale. Este prezent si la sinodul din 394 sau 395, convocat de Patriarhul Nectarie. Dupa aceasta data, informatiile despre el inceteaza, ceea ce ne face sa credem ca aceasta ar fi perioada la care a adormit intru Domnul.

Stirea este aici - http://www.basilica.ro/ro/stiri/proc...esti_8248.html

Acatistul Sfantului -
http://www.domnitabalasa.ro/index.ph...i.html?start=1


Tot maine il praznuim si pe Sf. Antipa de la Calapodesti, ale carui moaste se gasesc la manastirea Christiana din Bucuresti.

http://sfintiromani.mmb.ro/?sf=1


Acatistul sfantului Antipa:
http://www.crestinortodox.ro/acatist...sti-67078.html


Ora este GMT +3. Ora este acum 14:52:53.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.