Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 11.08.2012 22:09:17

Slujbe de pomenire pentru mitropolitul Visarion Puiu
 
Vrednicul de pomenire mitropolit Visarion Puiu a fost omagiat ieri, cu binecuvântarea Preasfințitului Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala arhiepiscopală din Roman și la Biserica 'Sfântul Vasile cel Mare' din Roman, informează „Ziarul Lumina”. Rugăciuni pentru odihna veșnică a ierarhului Visarion au fost înălțate și la Schitul Vovidenia din județul Neamț.

cristiboss56 13.08.2012 22:16:19

Hramul Mănăstirii Polovragi din județul Gorj
 
Credincioșii din Oltenia sunt așteptați în număr mare la hramul Mănăstirii Polovragi din județul Gorj, miercuri, 15 august, de praznicul „Adormirii Maicii Domnului”.

Sărbătoarea de prăznuire va fi precedată de slujba de resfințire a Bisericii sfântului așezământ monahal, care va fi oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, alături de un sobor de arhierei, preoți și diaconi. Resfințirea este prilejuită de finalizarea lucrărilor de restaurare și consolidare a bisericii mănăstirii, care au început în anul 2004.

Slujbele religioase dedicate evenimentului vor debuta marți seara, începând cu ora 19,00, când va fi oficiată slujba Vecerniei unită cu Privegherea, după care se va cânta Prohodul Maicii Domnului. Miercuri, în ziua praznicului, se va săvârși Acatistul Maicii Domnului, rânduiala de resfințire a sfântului locaș de închinare și slujba Sfintei Liturghii arhierești, după cum ne informează Gheorghe Cioiu. La final, cei prezenți sunt invitați să participe la tradiționala agapă frățească.

Mănăstirea Polovragi este situată la nord – est de Târgu Jiu, la poalele muntelui Piatra Polovragilor, fiind ridicată în anul jurul anului 1505. Până în secolul XX, așezământul Polovragi a fost mănăstire de călugări. Odată cu instalarea regimului comunist, în urma Decretului care urmărea desființarea tuturor mănăstirilor, călugării de aici au fost evacuați și mănăstirea închisă cultului. Sfântul locaș monahal și-a reînceput activitatea, ca obște de maici, la începutul anilor 1950, în timpul Mitropolitului Firmilian al Olteniei. În prezent, mănăstirea numără 32 de maici.

cristiboss56 13.08.2012 22:18:05

Timisoara
 
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului va fi adusă spre închinare, la Catedrala Mitropolitană, o copie a icoanei făcătoare de minuni Maica Domnului - Pantanassa de la Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos.

Cu acest prilej slujbele se vor oficia după următorul program:

Marți, 14 august 2012

ora 18:00 - Vecernia urmată de Utrenie, Prohodul Maicii Domnului și Acatistul.

Miercuri, 15 august 2012

ora 17:00 – Taina Sfântului Maslu;

ora 10:00 – Sfânta Liturghie;

ora 18:00 – Paraclisul Maicii Domnulu

cristiboss56 13.08.2012 22:19:49

Giurgiu
 
In fiecare an în ziua de 15 august, Catedrala Episcopală din Giurgiu își sărbătorește primul hram prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru credincioșii eparhiei Giurgiului.

Anul acesta, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, manifestările religioase dedicate Praznicului Adormirii Maicii Domnului vor debuta marți, 14 august, începând cu orele 17.00, când un sobor de preoți și diaconi vor oficia Slujba Vecerniei cu Litie și Slujba Prohodului Maicii Domnului. Credincioșii prezenți vor avea posibilitatea să se închine și la un fragment din moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și ale Sfântului Ap. Andrei, așezate în Catedrala Episcopală din Giurgiu.

Miercuri, 15 august, în ziua slăvitului praznic al Adormirii Maicii Domnului, după cum ne informează episcopiagiurgiului.ro va fi săvârșită Sfânta Liturghie de către Întâistătătorul Eparhiei Giurgiului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

cristiboss56 15.08.2012 21:15:03

Maica Domnului, cinstită de musulmani și de primii protestanți
 
Probabil că nu există creștin autentic care, la vreme de nevoie, să nu-și fi îndreptat măcar o dată rugăciunea și gândul către „ceea ce este mai cinstită decât heruvimii”. Maria, mama lui Iisus este una dintre figurile cele mai respectate din Islam. Chiar și primii protestanți au cinstit-o pe Maica Domnului: „Maria este cea mai mare între femei și niciodată nu o vom putea mări destul” (Martin Luther).
După Mântuitorul Hristos, nu există sfânt care să se bucure de o cinstire mai mare decât Maria, Maica Domnului. Probabil că nu există creștin autentic care, la vreme de nevoie, să nu-și fi îndreptat măcar o dată rugăciunea și gândul către „ceea ce este mai cinstită decât heruvimii”.
Din datele oferite de Evanghelii, nu poate fi alcătuită o biografie completă a Fecioarei Maria. În ordine cronologică, în Sfânta Scriptură, ultima dată se vorbește de Maria, mama lui Iisus, în capitolul I al Faptelor Apostolilor, în episodul care relatează alegerea apostolului Matia. Din acel moment… tăcere.
Unul dintre momentele asupra căruia Evangheliile păstrează tăcerea este și acela al Adormirii Maicii Domnului, eveniment serbat atât de Biserica Ortodoxă cât și de cea Romano-Catolică la 15 august. Totuși, Tradiția oferă o istorie a momentului trecerii la Domnul a „celei binecuvântate între femei”, inspirată probabil, cel puțin în parte, și de evangheliile apocrife. Această istorie este cuprinsă în sinaxarul de la slujba utreniei din ziua praznicului.
„Maria”, un nume foarte popular
În ebraică, numele „Maria” înseamnă „Doamnă”, „Stăpână”, „cea Aleasă”, iar unii cercetători, considerând proveniența sa ca fiind egipteană, traduc „Marye” prin „cea preaiubită”.
Prima persoană menționată în Sfânta Scriptură ca purtând acest nume este Mariam, sora proorocului Moise. În secolul I d. Hr. numele „Maria” pare a fi destul de răspândit, în paginile Noului Testament fiind enumerate, pe lângă Maica Domnului, mai multe persoane care purtau acest nume: Maria sora Martei, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov, Maria mama lui Marcu, Maria căreia apostolul Pavel îi transmite salutări în epistola către Romani.
Datorită cinstei de care s-a bucurat mama lui Iisus în rândul popoarelor creștinate, Maria a devenit un nume foarte răspândit, fiind, poate, numele purtat de cele mai multe dintre femei.
În România zilelor noastre, potrivit Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, circa 1. 200.000 de românce se numesc Maria, număr la care se adaugă și 260.000 de femei purtând nume derivate din acesta, precum: Mariana, Marieta, Marița, Măriuca, Maricica, Mărioara sau Mioara.
Numele Fecioarei Maria este purtat și de un număr de 310.000 de bărbați, în diferite forme, precum: Marin, Marian, Marinică sau Marinel.
În ajunul sărbătorii se povestesc minunile Preasfintei
Adormirea Maicii Domnului este considerată în calendarul anual un important moment de răscruce, fiind însoțită și de anumite tradiții populare. Sărbătoarea marchează sfârșitul postului de două săptămâni, deschizându-se sezonul nunților, al iarmaroacelor și al târgurilor de toamnă. De Sântă Măria Mare se adună ultimele plante de leac și se leagă ciocul păsărilor, pentru a nu prăda strugurii.
Ajunul sărbătorii, 14 august, zi numită „Ziua cercurilor Sfintei Marii”, oamenii se adună pe lângă case, pentru a povesti despre bunătatea și minunile Maicii Domnului.
În unele părți ale Moldovei, sărbătoarea de la 15 august dedicată Maicii Domnului, este considerată „a morților”, fiind pomeniți toți strămoșii trecuți la Domnul care purtaseră numele Sfintei Fecioare. Din acest motiv, în ziua praznicului, femeile duc la biserică cele mai frumoase flori din grădină, împreună cu o „colivă de struguri”, prune și faguri de miere, pe care le împart Mariilor și Marinilor plecați în lumea drepților.
Primii protestanți o cinsteau pe Maica Domnului
Fecioara Maria s-a bucurat dintotdeauna de o cinstire deosebită din partea creștinilor. Cultul Maicii Domnului a cunoscut, totuși, o anumită dezvoltare după Sinodul Ecumenic de la Efes (431), prilej cu care Fecioara Maria a fost numită „Născătoare de Dumnezeu”, adică cea prin intermediul căreia Fiul lui Dumnezeu a luat trup omenesc, confirmând, în acest fel, credința dintotdeauna a creștinilor. De altfel, termenul de „Născătoare de Dumnezeu” fusese folosit și de alți părinți și scriitori bisericești, cu mult înaintea sinodului din 431, fiind considerat a fi de tradiție apostolică.
Prima atestare a termenului se află într-o scriere a lui Origen din 230. Pe lângă acesta și Sfântul Atanasie cel Mare (în 330), Sfântul Grigorie Teologul (în 370), Sfântul Ioan Gură de Aur (în 400) au folosit sintagma „născătoare de Dumnezeu” cu referire la Maria, mama lui Iisus.
Un fapt aparte, referitor la cinstirea Maicii Domnului este acela că, pe lângă Bisericile Ortodoxă, Catolică și riturile necalcedoniene, care au un cult deosebit pentru „cea plină de dar”, chiar și inițiatorii reformei protestante au subliniat cinstea pe care o merită Fecioara Maria, afirmând totodată, în spiritul autenticei tradiții creștine pururea fecioria sa.
De exemplu, Martin Luther spunea că Fecioara Maria este „cea mai mare între femei”, și „niciodată nu o vom putea mări destul”, că „venerarea Maicii Domnului este înscrisă adânc în sufletele creștine” și orice creștin ar trebui să facă în așa fel încât „Fecioara Maria să fie cunoscută și cinstită de toată lumea”. Jean Calvin susținea că: „Nu poate fi negat faptul că Dumnezeu, alegând-o pe Maria să fie maica Fiului său, a cinstit-o într-un mod cu totul deosebit”, iar Ulrich Zwingli era de părere că: „Cu cât crește între oameni dragostea față de Hristos, cu atât crește și cinstirea adusă Mariei”. Observăm, așadar, că învățătura despre cinstirea Maicii Domnului nu a fost respinsă de primii protestanți, dimpotrivă.
Maica Domnului în Islam
Deși poate puțini din cititorii acestui articol s-ar fi așteptat, Fecioara Maria se bucură de o cinstire aparte și în religia islamică. Nici o altă femeie nu primește în Coran atenția pe care o primește Maica Domnului, fiind considerată cea mai sfântă, pioasă și virtuoasă femeie. Mai mult decât atât, capitolul 19 din Coran are ca titlu numele Fecioarei, povestind viața ei, în condițiile în care din cele 114 capitole ale cărții sfinte a Islamului doar 8 capitole mai sunt denumite cu numele unor persoane.
Musulmanii, urmând Coranului, consideră că Maria l-a născut pe Iisus doar prin voia lui Allah, fiind fecioară și așa rămânând până la sfârșitul vieții.
(doxologia )

henorel 16.08.2012 18:20:39

Nedumerire ortodoxa
 
Mănăstirea Nicula

"Datorită pericolului străin, între anii 1714-1782, icoana a fost îngropată în pământ, fiind ascunsă din nou între 1948-1962, fiind găsită de starețul de atunci, arhimandritul Serafim Măciucă. A fost zidită în geamul casei lui Vasile Chezan, tatăl unuia dintre călugării uniți. După găsire, a stat în mănăstire doar câteva ore, fiind dusă ulterior de organele comuniste la Cluj, la sediul Arhiepiscopiei Ortodoxe.

SA inteleg ca intre 1948-1962 s-a aflat in casa lui Vasile Chezan si a fost gasita de staretul Serafim ?

Alte surse arata ca a fost descoperita la 30 ian. 1964 !!! iar altele ca icoana a stat ingropata langa biserica manastirii fiind descoperita cu acozia unor lucrari la manastire...

Cine are dreptate? Unde gasim o sursa de incredere? care este acea sursa si unde se mantioneaza adevarul evenimentelor?

Astept un semn si un raspuns coerent....

cristiboss56 16.08.2012 23:09:32

A trecut la Domnul Patriarhul Etiopiei
 
Sanctitatea Sa, Abuna Pavlos, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Etiopiene, a trecut la Domnul la vârsta de 76 de ani. El a murit în noaptea de 15 august, la Spitalul Municipal Balcha din capitala Etiopiei Addis Abeba.
Patriarhul etiopian a fost o mare personalitate a creștinătății mondiale. El a condus Biserica ortodoxă Etiopiană Tewahedo, care este o biserică necalcedoniană, însă cu legături strânse cu ortodoxia. Ea numără peste 40 de milioane de membri.
Printre altele, Patriarhul Abuna Pavlos a fost un teolog prodigios și un mare lider creștin. El a fost și președinte al Consiliului Mondial al Bisericilor (WCC) și un promotor al luptei împotriva SIDA în Africa, pentru care a înființat instituții și programe de tratament și prevenire a temutei boli.
El a fost medaliat de Națiunile Unite cu Medalia Nansen pentru Africa, pentru contribuția sa la pacea mondială.

cristiboss56 16.08.2012 23:13:29

Atac armat asupra unei organizații creștine din Washington
 
O persoană înarmată a deschis focul la centrul conservator creștin Consiliul de Cercetare al Familei de la Washington, Statele Unite. Se pare că atacatorul apraține comunității gay din Washington și a țintit unul dintre gardieni.
Consiliul este una dintre forurile care susține căsătoria tradițională, tradițiile creștine, luptă împotriva avortului, eutanasiei, divorțului și altor boli ale familiei.
După ce a deschis focul, atacatorul a fost prins chiar de cel care a fost împușcat în braț de către el. Suspectul este Floyd Corkins din Herndon și este acum în custodia FBI.
Aceasta a fost voluntar la centrul homosexualilor din capitala Statelor Unite. Gardianul rănit, Leo Johnson, a fost dus la spital. „Paznicul este un erou, asta e sigur” a spus șeful Departamentului de Poliție Metropolitană, Cathy Lanier. Zeci de oameni ar fi putut fi uciși sau răniți dacă atacatorul ar fi intrat în clădire.
Consiliul de Cercetarea a Familiei a fost înființat în 1983 de James Dobson și are ca scop studierea aprofundată a societății și promovarea tradiției creștine sociale, opunându-se avortului, căsătoriilor homosexuale și altor anomalii.


Sursa: http://www.hollywoodreporter.com

cristiboss56 16.08.2012 23:16:29

Carte în limba chineză despre Sfânta Liturghie ortodoxă
 
O nouă carte ortodoxă de mare importanță, în special pentru convertiți, a apărut în limba chineză.
Ivan Shchelokov, student la Academia Teologică din Moscova a studiat chineza la Universitatea din Jinan și a tradus în limba chineză cartea „Mâine este Duminică” scrisă de autoarea de limbă greacă Gregoriadi-Sureli, care vorbește despre o familie ortodoxă care se pregătește pentru slujba de duminică dimineață de la Biserică.
Această traducere a fost supervizată de Confreria Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Hong Kong. Cartea explică pe larg și într-o manieră simplă și profundă deopotrivă în special pentru copii sau nou veniți în ortodoxie, sensurile și semnificațiile Dumnezeieștii Liturghii, pregătirea necesară pentru slujbă, momentele acestei Sfinte Taine etc.
Publicarea acestei cărți este dedicată aniversării a 300 de ani de la înființarea Misiunii Ortodoxe ruse în China


Sursa: www.orthodoxie.com

cristiboss56 16.08.2012 23:23:12

Bangladesh: 80 de copii creștini răpiți și forțați să treacă la islam
 
De multe zeci de ani sute de copii creștini sunt dați dispăruți fără urmă. De fapt, este vorba despre o acțiune sistematică de răpire a copiilor creștini pentru a fi duși de către mullahi (clerici musulmani) la madrase (școli musulmane).
80 de copii au fost răpiți recent din Bangladesh și au fost puși sub presiune să treacă la islam. 11 dintre ei au fost găsiți în timp ce 69 sunt încă dispăruți.
Copiii provin din Chittagong din Bangladeshul de Est și sunt minoritari creștini. Datorită precarității școlilor din aceste sate, mulți părinți plătesc mulți bani pentru a-i da la școală în orașe. Unii dintre ei nu se mai întorc niciodată acasă, fiind răpiți, forțați să studieze islamul și abuzați fizic.
Organizația internațională Hotline Human Rights Trust (HHRT) a inițiat o incestigație care a arătat gravitatea situației. Sunt sute de copii în această situație. Copiii salvați au povestit că au fost abuzați, bătuți când refuzau să se roage, să citească Coranul sau să învețe araba.
Corey Bailey, președintre al International Christian Concern a spus că este vorba de fapt despre trafic de ființe umane cu scopuri de convertire religioasă. Se realizează o spălare a creierelor, mai ales pentru cei mai mici, care devin slujitori atenți ai Jihadului.


Sursa: www.persecution.org

cristiboss56 17.08.2012 13:56:34

Germania: frățietate inter-ortodoxă în Liturghie
 
De sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului de la Smolensk numită „Odighitria”, Arhiepiscopul ortodox Teofan de Berlin și Germania (din partea Bisericii ruse) a celebrat Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala Sfântul Ioan de Kronstadt din Hamburg.
Împreună cu ierarhul s-a rugat un sobor de preoți ortodocși din Dioceza de Berlin, dar și preoți ortodocși români, sârbi, bulgari.
Slujba a fost prilejul binecuvântat de a întări relațiile frățești dintre ortodocșii din Germania, fie ei proveniți din Rusia, România, Serbia, Bulgaria, fie germani care au devenit creștini ortodocși.


Sursa: www.ortohodoxie.com

andra_v 18.08.2012 20:11:03

Bisericile Rusiei și Poloniei au semnat un apel istoric

Liderul Bisericii Ortodoxe din Rusia, patriarhul Kirill, și cel al Bisericii Catolice din Polonia, monseniorul Josef Michalik, au semnat vineri la Varșovia un apel la reconcilierea polono-rusă.

http://www.ziuaveche.ro/cultura-reli...ic-114675.html

cristiboss56 18.08.2012 21:18:15

Duminica Migranților Români
 
În fiecare an, în întreaga Patriarhie Română, prima duminică după praznicul Adormirii Maicii Domnului este dedicată românilor plecați peste hotare fie să muncească, fie să studieze. Duminica Migranților Români a fost instituită prin hotărârea Sfântului Sinod din 25-26 februarie 2009, astfel încât în toate parohiile și mănăstirile, în timpul Sfintei Liturghii, vor fi înălțate rugăciuni de mulțumire, de cerere și de ajutor pentru înmulțirea dragostei între membrii familiei plecați din România și cei rămași acasă, rugăciuni pentru călătorie și bună înțelegere cu cetățenii țărilor în care lucrează sau studiază.

cristiboss56 19.08.2012 20:52:45

Sfintire de Biserica la Baile Govora !
 
Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim, Arhiepiscopul Râmnicului împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, au târnosit, astăzi, 19 august 2012, în Duminica a XI-a după Rusalii, bisericuța filială temeluită în cartierul Curături al stațiunii Băile Olănești din județul Vâlcea. Evenimentul a fost împlinit prin sfințirea unei Cruci – monument ridicată în centrul orașului spre cinstirea eroilor martiri ai neamului românesc, a precizat Arhid. Ioan Liviu Găman.

Sute de credincioși vâlceni au luat parte la slujba de sfințire a noii biserici cu hramul „Nașterea Maicii Domnului din parohia Băile Govora, cartierul Curături, județul Vâlcea. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost oficiate de către Înaltpreasfințitul Părinte Gherasim împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul în sobor de preoți și diaconi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Gherasim a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat sensurile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică a Sfântului Apostol și Evanghelist Matei despre Pilda datornicului nemilostiv, subliniind că „... Fără iubirea și iertarea greșelilor aproapelui nostru nu putem dobândi iertare și mântuire de la Stăpânul tuturor, Domnul nostru Iisus Hristos...”.

La final, Chiriarhul locului și Preasfințitul Episcop Emilian Lovișteanul l-au felicitat pe părintele paroh Constantin Matei pentru frumoasa activitate pastorală, misionară și administrativă desfășurată în cadrul parohiei, iar părintele a mulțumit înalților prelați pentru vizita și binecuvântarea arhierească dăruită credincioșilor govoreni.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Corala „Sfântul Antim Ivireanul” a Catedralei Arhiepiscopale din Râmnicu Vâlcea, condusă de Prof. Marian Cristinel Stroe.

Conform Tradiției Bisericii noastre, după Sfânta Liturghie, credincioșii veniți în număr mare la târnosirea bisericii au trecut prin Sfântul Altar, au sărutat Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce și au primit târnoseală, iconițe și cărți de rugăciuni.

Piatra de temelie la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din cătunul Curături al parohiei Băile Govora a fost pusă în anul 2002, de către Înaltpreasfințitul Gherasim, Arhiepiscopoul Râmnicului, la inițiativa părintelui paroh Constantin Matei și a fost dusă la finalizare cu sprijinul enoriașilor și al Primăriei Băile Govora, prin domnul primar Mihai Mateescu.

cristiboss56 19.08.2012 23:28:38

Patriarhul Ecumenic se opune transformării bisericii Hagia Sophia în moschee
 
Sanctitatea Sa, Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului s-a alăturat președintelui comunității musulmane din Trabzon, care s-a opus transformării bisericii Hagia Sophia în moschee. Hagi-ul musulman a spus că multe dintre moscheile din zonă sunt goale.
Ierarhul a spus că nu este nevoie de o nouă moschee în Trabzon și că trebuie să rămână un muzeu deschis tuturor religiilor. Propunerea de transformare venise din partea vice-prim-ministrului Bulent Arinc.
Biserica Hagia Sophia este o bijuterie a vechii arhitecturi bizantine și datează de pe vremea Împăraților Comneni (1204-1461). Ea mărturisește de prezența creștină în Pont, acolo unde creștinii au fost eradicați de otomani și de turci.
Patriarhul a vizitat biserica și s-a întâlnit cu primarul orașului, Genc. El a spus: „Noi respectăm toate moscheele însă în acest caz nu este nevoie de o asemenea transformare”.


Sursa: http://www.freerepublic.com

cristiboss56 19.08.2012 23:32:03

India: echipa creștină care a slavat 4000 de sclavi
 
Pranitha Timothy este o indiancă, care a realizat peste 50 de operațiuni de eliberare de sclavi în Chennai, India. Ea a supraviețuit unei tumori pe creier și urmăririi stăpânilor de sclavi și spune că Dumnezeu i-a arătat calea pentru a lupta cu nedreptatea în lumea de azi.
Conform sitului American Anti-Slavery Group, există aproximativ 27 de milioane de sclavi astăzi. Directorul Misiunii Internaționale pentru Justiție din provincia Chennai, Timothy și echipele ei au salvat peste 4000 de oameni de sclavie în ultimii 9 ani. Ea și-a riscat viața pentru eliberarea acestor lucrători silnici, niciodată știind dacă își va mai vedea soțul și fiica.
E a spus: „Dumnezeu merge înaintea noastră în locuri de întuneric, și ne face căile drepte pentru a aduce eliberarea” a spus ea ascultătorilor Summit-ului Global al Asociației Willow Creek.
Acum câțiva ani, echipa ei a descoperit zeci de sclavi pe o plantație de orez. S-a încercat salvarea lor, însă proprietarul a fost anunțat și a fugit cu sclavii săi înainte de venirea echipei. Echipa s-a rugat și a descoperit camionul de sclavi la 14 mile depărtare. Însă echipa a fost imediat înconjurată de o mulțime de torționari și stăpâni de sclavi, însă prin mila lui Dumnezeu au reușit să scape cu viață. Mulțimea a intrat într-o stare de confuzie și nu a reușit să-i prindă.
Timothy a povestit și despre imensa bucurie a celor care se întorc acasă la familiile lor după ani de zile de sclavie.
„Cel mai greu, punctul critic este să-i ajutăm să învingă trauma de a fi în captivitate, de a fi abuzați fizic, de a fi lipsiți de demnitate total” a spus ea.


Sursa: www.christianpost.com

cristiboss56 19.08.2012 23:37:27

Descoperire în Egipt: două situri cu piramide
 
Cele două situri arheologice erau complet necunoscute în deșertul egiptean și sunt la 90 de mile unul de altul, a spus cercetătorul arheolog Angela Micol pentru Archaelogy News Network.
Primul sit de piramide este la 12 mile de Abu Sidhum pe malul Nilului. Cel de-al doilea loc este la lângă Oaza Fayoum.
Descoperirea s-a făcut prin imaginile de satelit de pe Google Earth. Arheologii planifică o expediție în zonă pentru a excava piramidele care sunt acoperite de nisip.
Micol a folosit Google Earth pentru a cerceta excrescențe terestre neobișnuite care sunt de obicei făcute de om, ea descoperind recent și un oraș scufundat în Peninsula Yucatan.


Sursa: www.christianpost.com

cristiboss56 20.08.2012 21:31:17

Eveniment !
 
http://www.basilica.ro/_upload/img/1...0076737914.jpg
Pe 19 august 2012, la Isacova a fost sfințită biserica Sfinților Mucenici Preotul Montanus și soția sa Maxima din Singidunum. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Daniil, Episcopul Daciei Felix, Părintele protopop Boian Alexandrovici, Vicar al Timocului, împreună cu cinci preoți au sfințit biserica. Alături de mulți credincioși de pe Valea Moravei, Valea Timocului și zonei Homolie a fost prezent și un grup de români de la Râmnicu Vâlcea, în frunte cu părintele Nicolae. Cununa prezențelor a fost încheiată de excelența sa, domnul Daniel Banu, ambasadorul României de la Belgrad.

După Sfânta Liturghie au fost împărțite și diplome la 17 ostenitori la ridicarea și împodobirea bisericii. Doi dintre aceștia s-au învrednicit de a primi Crucea Sfântului Niceta de Remesiana cea mai mare distinctie pe care o oferă Protopopiatul Daciei Ripensis. Numele lor sunt Mirea al lu Pârvuliesci (Dimitrije Dulkanovici) de la Isacova și Novița al lu Vanuță (Novica Damian Vannuca de la Belaica.

cristiboss56 20.08.2012 21:34:32

Manifeste în Egipt cheamă la uciderea creștinilor
 
Cotidianul de știri egiptean El Fegr a relatat informația potrivit căreia: „Elemente ale unor organizații teroriste și jihadiste au distribuit manifeste în care se incita la uciderea creștinilor copți din Suez, Ismailia și Egiptul de Sus, promițându-le copților o moarte tragică dacă nu se convertesc la islam”.
O imagine cu un manifest apare pe situl El Fegr. El este intitulat „Un mesaj urgent și important” și începe astfel: „Dragi frați și surori, ucideți sau atacați fizic pe toți inamicii religiei lui Allah, creștinii din toate provinciile Egiptului, sclavii Crucii, blestemul lui Allah să fie asupra lor”.
De asemenea în aceste manifeste se vorbește despre răsplată în bani pentru oricine ucide pe creștini, „inamicii lui Allah”.
Ca o mărturie despre cât de siguri se simt teroriștii jihadiști, salafiți sau islamiști sub noul președinte egiptean, Mohammed Morsi, din partea Frăției Musulmane, limbajul cifrat folosit în mod normal a fost lăsat la o parte, în favoarea unei chemări directe la uciderea creștinilor. Manifestul care a fost distribuit în mii de exemplare vorbește chiar despre un loc de întâlnire a islamiștilor omorâtori de creștini – Moscheea Sheikh Ahmed din Kasfrit, pentru toți cei interesați să se ralieze la mișcarea ucigașă. După rugăciunea de vineri, „toți noii membri ai organizației vor fi primiți și bineveniți”.


Sursa: http://europenews.dk

cristiboss56 21.08.2012 23:05:59

Eveniment !
 
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în perioada 22-25 august 2012, va avea loc o procesiune cu racla în care se păstrează, în biserica Parohiei 'Apărătorii Patriei II' din București, părți din moaștele Sfântului Ierarh Ambrozie, la «Tabăra de apicultură Sfântul Ambrozie» din Parohia ”Sfântul Nicolae” Mălăiești, Protopopiatul Hârlău, Arhiepiscopia Iașilor, după cum informează Biroul de Presă al Parohiei 'Apărătorii Patriei II'.

În fiecare an, Parohia Mălăiești organizează o tabără de vară pentru copiii și tinerii din cuprinsul Protopopiatului Hârlău, dornici să învețe tainele apiculturii. Cum Sfântul Ambrozie este ocrotitorul apicultorilor, tabăra a primit numele acestui sfânt. Anul acesta tinerii vor putea sa îmbine munca cu rugăciunea și să se închine la moaștele acestui sfânt.

Plecarea de la parohia bucureșteană va fi miercuri 22 august, în jurul orelor 10:30, după oficierea Sfintei Liturghii și a Acatistului Sfântului Ambrozie. Racla cu sfintele moaște va fi purtată de către preotul paroh, însoțit de un grup de enoriași și de membrii coralei «Sfântul Ambrozie».

În jurul orelor 16:00, se va ajunge în municipiul Roman, unde se va face un popas duhovnicesc la Catedrala arhiepiscopală. Pe parcursul oficierii vecerniei și a acatistului Sfântului Ambrozie, credincioșii din Roman vor putea sa se închine la moaștele Sfântului Ambrozie.

Sosirea cu sfintele moaște la Mălăiești este preconizată a fi în jurul orelor 21:00.

cristiboss56 22.08.2012 20:26:16

Hirotonia noului Episcop de Patara (Buenos Aires)
 
Duminică, 19 august, la Catedrala ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului” din Buenos Aires (Argentina) a fost hirotonit întru episcop Preasfințitul Iosif Bosch, Vicar al Mitropolitului Tarasie de Buenos Aires și America de Sud, din cadrul Patriarhiei Ecumenice.
Mitropolitul Tarasie a fost asistat de către Mitropolitul Amfilohie de Muntenegru (Patriarhia Serbiei), Mitropolitul Siluan (Patriarhie Antiohiei), de Mitropolitul Elpidifor de Prussa, dar și de Episcopul Athenagora de Sinope (Belgia) și Chiril de Abydos (Grecia).
Hirotonia s-a desfășurat în prezența unui mare număr de credincioși ortodocși și de autorități locale. Noul episcop s-a născut în 7 septembrie 1976 la Cordoba (Argentina) și are două doctorate, unul la Roma și unul la Tesalonic. El vorbește mai multe limbi străine: spaniola, italiana, araba, engleza, greaca și franceza.
Episcopul Iosif a primit titul de Episcop de Patara (Episcopia Mirei și Lichiei).


Sursa: www.orthodoxie.com

cristiboss56 23.08.2012 22:33:40

Bulgaria: incendiile din jurul Mănăstirii Sfântul Ioan de Rila sunt sub control
 
În jurul Mănăstirii Sfântului Ioan de Rila, cel mai mare sfânt al bulgarilor, au izbucnit mai multe incendii de pădure foarte puternice, favorizate de canicula extremă și de seceta prelungită care transformă vegetația în material incandescent și combustibil.
22 august 2012
Ministrul de Interne al Bulgariei a anunțat însă că, datorită eforturilor prelungite ale pompierilor, acestea au fost localizate și izolate. Sute de pompieri și de voluntari au venit să ajute la săparea șanțurilor și stingerea acestor incendii care amenințau cea mai faimoasă mănăstire a Bulgariei.
Pompierii sunt însă în alertă maximă, după ce s-a anunțat că un nou val de căldură tropicală va trece peste Bulgaria.
Cel mai recent incendiu a început pe 20 august lângă satul Pastra, care a fost cel mai periculos, amenințând parcul dendrologic din zonă, a anunțat Guvernatorul regiunii Kyustendil,Vladislav Stoikov.


Sursa: http://sofiaglobe.com

cristiboss56 23.08.2012 22:37:16

Biserica Ciprului reduce salariile
 
Biserica Ortodoxă a Ciprului a luat hotărârea să reducă salariile preoților care primesc mai mult de 2000 de euro, datorită crizei financiare care a lovit din nou din greu economia cipriotă.
Arhiepiscopul Hrisostom al II-lea al Ciprului a declarat că această măsură care va fi discutată în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Ciprului nu va afecta salariile preoților debutanți, care„câștigă un venit de supraviețuire”.
Ciprul a fost cea de-a 5-a țară europeană care a solicitat un sprijin financiar internațional după Grecia, Irlanda, Portugalia și Spania.


Sursa: http://www.challenges.fr

cristiboss56 23.08.2012 22:42:33

Fiul Primului Ministru din Kenya trece la Ortodoxie
 
Mitropolitul Makarios de Kenya a primit recent în sânul Bisericii Ortodoxe primul născut al Primului Ministru al Kenyiei Raila Odinga, Fidel Castro Odinga (numit după conducătorul cubanez Fidel Castro), însoțit de viitoarea sa soție Lwam Getachew Bekele, care este jumătate eritreană și jumătate etiopiană, relatează http://theorthodoxchurch.info.
Apoi, în 28 iulie, ierarhul ortodox a celebrat Sfânta Taină a Cununiei pentru Makarios și Lwamla Catedrala ortodoxă din Nairobi.
Creștinătatea ortodoxă în Kenya a ajuns la începutul secolului 20. Ortodocșii au fost persecutați de guvenul colonial din prima jumătate a secolului trecut.
În 1958, Patriarhul Alexandriei și al Africii a numit un Mitropolit în Kenya căruia i-a fost dat numele de Arhiepiscop de Irinoupolis (orașul păcii).
Arhiepiscopul Ciprului, Makarios al III-lea, care a fost și președintele țării a fost prieten cu președintele kenyan, Mzee Jomo Kenyatta. El a ajutat pe creștinii din Kenya și a fost declarat erou național al țării. Există numeroase școli, spitale și forumuri de cultură create aici de greci și de ciprioți.
Există aproximativ 300,000 de creștini ortodocși în Kenya.

cristiboss56 23.08.2012 22:46:33

Faimosul actor Jonathan Jackson vine la Ortodoxie - interviu
 
Cu ocazia primirii premiului EMY, actorul a spus: „În primul rând doresc să mulțumesc Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt” și a făcut semnul Sfintei Cruci.
Cunoscutul actor american Jonathan Jackson vorbește despre intrarea sa în Ortodoxie.
Jackson este Lucky Spencer în lung-metrajul "General Hospital", un serial cu o foarte mare audiență în America și a primit rolul de cel mai bun rol secundar la recenta decernare a Premiilor Emy.
Cu ocazia primirii premiului EMY, actorul a spus: „În primul rând doresc să mulțumesc Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt” și a făcut semnul Sfintei Cruci. Apoi a zis: „Mulțumesc tuturor călugărilor de la Sfântul Munte Athos care se roagă constant pentru viața lumii”.
Jonathan Jackson s-a convertitla ortodoxie în 2012. Într-un interviu acordat radio-ului Ancient Faith, acesta vorbește despre venirea sa la credința cea adevărată, despre perioada de catehumenat etc.
În interviul accesibil pe porlatul www.orthodoxie.com, Jackson spune printre altele:
„Cei doi părinți ai mei au fost crescuți în confesiunea adventisă de ziua a 7-a, probabil cea de-a patra generație de adventiști. Așa că am crescut în această tradiție, până la 9 sau 10 ani. Părinții mei au început să se îndepărteze de această denominațiune. De la 11 ani am început să lucrez ca actor la serialul Spitalul General. Eram Lucky, copilul celor doi actori principali Lic și Laura, cuplul din serial. Ascultam eu și fratele meu, tot actor,
Richard Lee Jackson, ascultam casete cu predici diferite, aproape în fiecare seară. Asta era viața noastră spirituală”.
Actorul vorbește despre angajamentul său într-o mișcare protestantă carismatică non-confesională și despre drumul său spre credința cea adevărată a istoriei, ortodoxia.
Jackson povestește despre întâlnirea sa cu ortodoxia în România:
„Am fost trimis în România pentru a lucra la un film. Am stat trei luni și jumătate în București. Era un film amuzant. S-a numit: Căutătorul: Întunericul crește. Aveam rolul principal, foarte important. Filmul se baza pe o carte, așa că totul a fost filmat trei luni și jumătate, iar la montaj, studio-ul a vrut să taie tot personajul meu din film. Așa că n-am mai fost în film deloc. Însă cred că am fost trimis pentru un alt motiv la București. Era providența. Și curios , nu aici am învățat să cunosc ortodoxia. Acolo sunt biserici la fiecare colț de stradă. Pe atunci credeam că tot ce e vechi trebuie să fie opresiv și religios. Am intrat o dată într-o biserică foarte mică, dar de o splendoare de aur și m-am simțit ciudat. Pe atunci credeam că ortodocșii sunt un fel de veri bizari ai catolicismului roman. Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns a fost să vizităm o biserică ortodoxă. Și primul lucru pe care l-am pățit când am iești a fost că am fost agresați de țigani. Fără glumă. Și n-a fost chiar un Bun venit în România.
... Apoi am petrecut trei ani citind sute de cărți despre istoria creștinismului. Am citit toate cărțile Papei Benedict al XVI-lea, ale Papei Ioan Paul. Însă ceva nu mergea acolo, infailibilitatea papală romană, adoptată târziu, pe la 1870 cred... Era ceva în catolicism care nu rezona cu ființa mea. Așa că am început să caut Biserica dinainte de schismă. Am citit cartea lui McGuckin, Biserica Ortodoxă, apoi pe Schmemann, Kalistos Ware etc. Așa am ajuns să cunosc frumusețea ortodoxiei...”.


Sursa: www.orthodoxie.com

glykys 23.08.2012 23:19:26

Foarte frumos. Minunat lucreaza Domnul cu oamenii sai!

cristiboss56 24.08.2012 22:21:08

Comunicat de Presa !
 
BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMÂNE ne informează:


După interpretarea tendențioasă a hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 943 din 17 februarie 2012 privind necesitatea aprobării unor modificări și completări la Regulamentul pentru organizarea și funcționarea cimitirelor parohiale și mănăstirești din cuprinsul eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române, postul de televiziune Pro Tv încearcă în aceiași manieră să răstălmăcească Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult.

În orice Stat democratic, autoritățile sprijină activ cultele religioase pentru rolul lor important în societate. În România, principiul cooperării dintre Stat și culte a fost dezvoltat în Legea cultelor nr. 489/2006, unde se menționează: Statul român recunoaște cultelor rolul spiritual, educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, precum și statutul lor de factori ai păcii sociale (art. 7 alin. 1); Autoritățile publice cooperează cu cultele în domeniile de interes comun și sprijină activitatea acestora. (art. 9 alin. 3).

Potrivit Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult Biserica Ortodoxă Română și celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere și valorificare a obiectelor și vesmintelor de cult, precum și de tipărire a cărților de cult, a celor teologice sau cu conținut bisericesc, necesare practicării cultului. Prin obiecte de cult, în sensul prezentei legi, se înțeleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciulițele și medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios și altele asemenea. Se asimilează obiectelor de cult și calendarele religioase, precum și produsele necesare exercitării activității de cult, cum ar fi tămâia și lumânările, cu excepția celor decorative și a celor pentru nunți și botezuri.

Prin veșminte de cult, în sensul prezentei legi se înțeleg și stofele și broderiile specifice, necesare realizării veșmintelor respective. De asemenea, se asimilează obiectelor de cult tipăriturile de cult, manualele și cursurile teologice necesare desfășurării activității din instituțiile de învățământ religios ale cultului respectiv. Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decât cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condițiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivități
. (art. 1-2)

Prin încălcarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, bani care ar putea fi folosiți pentru opera social-misionară sau activități educaționale și culturale ale Bisericii, intră în buzunarele unor persoane particulare care profită de încălcarea acestei legi. În acest context, este regretabil că reporterul Pro Tv omite cu bună știință faptul că veniturile obținute de parohii și mănăstiri din vânzarea lumânărilor, calendarelor și celorlalte obiecte bisericești sunt folosite integral pentru plata salariilor și impozitelor personalului deservent, a facturilor la utilități, întreținerea și repararea lăcașurilor de cult și susținerea activităților sociale, misionare și educative.

În ultimii douăzeci de ani, Patriarhia Română a sesizat de mai multe ori organismele abilitate ale Statului despre încălcarea flagrantă a Legii obiectelor de cult prin care unitățile bisericești sunt păgubite de obținerea unor venituri necesare întreținerii lor. Un exemplu intens mediatizat în acest sens îl reprezintă constatarea faptului că la numeroase chioșcuri de difuzare a presei și în unele piețe agro-alimentare din București și din țară se vând prin încălcarea Legii obiectelor de cult an de an în perioada sărbătorii Nașterii Domnului mii de calendare ortodoxe în marea lor majoritate contrafăcute fapt care prejudiciază atât cultele, cât și bugetul de Stat.

Referitor la hotărârea Sfântului Sinod invocată de reporterul Pro Tv, menționăm că Garda Financiară a solicitat sprijinul unităților bisericești pentru identificarea celor care încalcă legea și practică pe scară largă evaziunea fiscală.

În concluzie, demersul Patriarhiei Române este unul legal, moral și necesar care vizează respectarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult în România. Din păcate, prin materialele prezentate în ultima perioadă, postul de televiziune Pro Tv are o atitudine ostilă Bisericii și încurajează pe cei care nu respectă legile în România, inclusiv pe mulți producători particulari de obiecte de cult care nu solicită acord sau autorizație din partea Bisericii pentru a coopera legal cu Biserica. Acest acord i-a fost cerut și Monetăriei Statului care nu este cult religios, ci are monopolul imprimării monedelor, pe care Biserica nu-l subminează, ci îl respectă.

cristiboss56 24.08.2012 22:33:00

Pelerin la icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Sihăstria
 
În nordul ținutului Neamț, într-un loc străjuit de culmi semețe, se pitește domoală o așezare monahală ce a împrumutat din pioșenia și blândețea ctitorilor de suflete care au găsit aici pe Dumnezeu: părintele Paisie Olaru și părintele Cleopa Ilie. La hramul Mănăstirii Sihăstria, de Nașterea Maicii Domnului, pe 8 septembrie, mii de pelerini își găsesc pacea, pășind cu smerenie în fața icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului și a mormântului unuia dintre marii duhovnici ai Ortodoxiei românești.
Între marile mănăstiri din zona Moldovei se remarcă așezarea monahală ce a cunoscut de-a lungul vremii smerenia unor mari duhovnici, precum părintele Paisie Olaru și părintele Ilie Cleopa, „ctitori de suflete ai mănăstirii“.
Mănăstirea Sihastria a fost întemeiată în anul 1655, fiind cunoscută până în anul 1734 drept „Sihăstria lui Atanasie“, după numele celui care a pus bazele acelei mici așezări pustnicești. După o perioadă de înnoire a vieții duhovnicești, așezământul monahal este tot mai căutat atât de călugări, cât și de credincioși. În acest moment nu există pelerinaj organizat care să nu cuprindă în itinerariu un popas binemeritat la Sihăstria, un loc binecuvântat, unde domnește liniștea, sfințenia și dragostea lui Hristos Domnul.
Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, adusă la Mănăstirea Sihastria la începutul sec. al XX-lea, precum și mormântul celui care-i întâmpina pe credincioși cu binecunoscuta urare „Mânca-v-ar raiul“, pr. Ilie Cleopa, constituie doar două dintre motivele pentru care, anual, mii de pelerini iau calea drumului de nord al Neamțului, pentru a primi curată binecuvântare. Cu atât mai mult de hramul mănăstirii („Nașterea Maicii Domnului“), serbat la 8 septembrie, mulțime de credincioși îi calcă pragul.
În acest an, și Centrul de Pelerinaj „Sf. Parascheva“ al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei (MMB) organizează un pelerinaj de o zi pentru un număr cât mai mare de pelerini. „Pelerinii vor participa la hramul mănăstirii, iar în după-amiaza zilei vor merge spre închinare și la mănăstirile Secu și Neamț. Pe toată durata pelerinajului vor avea la dispoziție transport și însoțitor de grup“, anunță reprezentanții Centrului de Pelerinaj „Sf. Parascheva“.
Tariful este de 57 lei de persoană (pentru un grup de minimum 45 pelerini), iar pentru înscriere sunt necesare copia după cartea de identitate și plata în avans a cel puțin 30% din costul pelerinajului.
Mănăstirea Sihăstria, lăcaș plin de lumină și har
Mai multe biserici alcătuiesc acest așezământ monahal nemțean, biserica centrală cu hramul Nașterea Maicii Domnului împreună cu biserica mare închinată Sfintei Teodora de la Sihla prezentând un interes deosebit pentru credincioși. Prima, ridicată în stilul clasic al bisericilor moldovenești, ce se impune prin sobrietate și simplitatea decorației exterioare, adăpostește icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.
Biserica „Sf. Teodora de la Sihla“, construită recent, atrage numeroși pelerini ce caută tămăduitoarele părticele din numeroase sfinte moaște, care se găsesc la demisol, într-o raclă de lemn sculptat.
Paraclisul „Sfinții Părinți Ioachim și Ana“, deși redus ca dimensiuni, are o valoare deosebită din punct de vedere artistic: catapeteasma lucrată în anul 1947 este sculptată în stejar, iar „ușile împărătești sunt o adevărată broderie în lemn“.
Așezământul monahal este întregit de cimitirul mănăstirii, unde vom găsi mormintele părinților arhimandriți Ilie Cleopa și Paisie Olaru, vizitate de mulțime de pelerini. De asemenea, biserica cimitirului a fost ridicată din inițiativa părintelui stareț Victorin Oanele, păstrându-se planul unei vechi biserici de lemn strămutată din satul Hlăpești, comuna Dragomirești (Neamț). Catapeteasma este pictată de arhim. Vartolomeu Florea, iar icoanele care împodobesc biserica sunt cele ale bisericii vechi.
Mănăstirea deține și numeroase obiecte bisericești vechi și foarte valoroase: icoane, vase liturgice vechi, cădelnițe, cățui, dar și o Evanghelie ferecată în argint și cruci pe sfânta masă, datate din secolele XVII-XVIII. Mănăstirea Sihăstria are și o mică bibliotecă, cu peste o mie de volume, dintre care unele tipărite în secolele XVII-XVIII.
Pelerinaj la Mănăstirile din Bucovina
Până la sfârșitul verii vor fi organizate pelerinaje de o zi la mănăstirile din Iași, precum și la cele din împrejurimi.
De asemenea, în zilele de 25 și 26 august, este organizat un pelerinaj pe itinerariul Iași-Fălticeni-Suceava-Gura Humorului-Câmpulung Moldovenesc-Tihuța-Vatra Dornei-Valea Bistriței-Zugreni-Broșteni-Poiana Teiului-Târgu Neamț-Iași, cu următoarele obiective vizitate: M-rea „Sf. Ioan“, Cetatea de Scaun a Sucevei, M-rea Voroneț, M-rea Humor, M-rea Tihuța, Vatra Dornei, Piatra Teiului, Mănăstirile Secu, Neamț și Cetatea Neamț.
Pe 29 august, credincioșii pot merge în pelerinaj la Mănăstirea Putna, când vor mai fi vizitate și Mănăstirile Voroneț, Moldovița, Sucevița.
Informații suplimentare extrem de utile pot fi obținute de la sediul Centrului de Pelerinaj „Sf. Parascheva“ al MMB din B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14, Iași - 700064, România, sau la numerele de telefon 0040. 232. 276. 907 și fax: 0040. 232.276.867 și pe internet: email: centruldepelerinaj@yahoo.co.uk; office@provitur.ro Web: www.centruldepelerinaj.ro; www.provitur.ro.
Agenția PROVITUR, parte integrantă a Compartimentului „Pelerinaje și turism“ al MMB, oferă și posibilitatea petrecerii concediului de odihnă atât la munte, cât și pe litoral, venind în întâmpinarea clienților cu pachete turistice atractive.

* Material informativ furnizat de doxologia !

cristiboss56 25.08.2012 21:34:09

Deschiderea unei școli primare ortodoxe în Kansas
 
In orașul Wichita din Kansas, Statele Unite, s-a deschis o școală primară ortodoxă.
Școala poartă hramul „Mântuitorul Hristos”, iar clasa I cuprinde 18 elevi.
În fiecare an, pentru următorii 3 ani, se va deschide câte o clasă primară. Școala este deschisă pentru toți oamenii, ortodocși sau ne-ortodocși. În cadrul cursurilor, se va studia latina, greaca, artele, vioara, precum și alte discipline de cultură generală.

Sursa: www.kansas.com

cristiboss56 26.08.2012 01:09:46

Persecuția anti-creștină în Indonezia
 
Creșterea economică galopantă din regiunea asiatică va afecta economia mondială și politica externă a Statelor Unite. Strâmtoarea Malacca este una dintre cele mai importante linii maritime din lume, cu 40% din comerțul mondial trecând pe aici, legând Asia cu Orientul Mijlociu și cu Europa.
Alianța Evanghelică Mondială(WEA) a publicat un raport în care avertizează Statele Unite că nu trebuie să fie ignorante auspra amenințării crescânde din Indonezia, cea mai mare națiune predominant musulmană din lume.
În același timp, cel mai mare grup terrorist din Asia de Sud-Est , Jemaah Islamiyah (JI), pe care Națiunile Unite l-au legat de Al-Qaida și de talibani crește în putere acum. Detaliile raportului cuprind mai multe atacuri cu bombă din Asia pe care le-au organizat teroriștii.
„Problema terorismului este motivată de ideologie radicală” a spus șeful Agenției Indoneziene Anti-Terorism, Ansyaad Mbai.
Atacurile împotriva minoritățile religioase, în special împotriva creștinilor, sunt foarte numeroase. Astfel, Institutul Setara a raportat 129 de atacuri numai în acest an.
Indonezia este o țară predominant musulmană, 86% din cei 250 de milioane de locuitori fiind islamici, iar creștinii fiind sub 10%.


Sursa: www.christianpost.com

cristiboss56 27.08.2012 06:25:27

Tensiuni pe tema Muntelui Templului din Ierusalim
 
Membri ai comunității evreiești din Israel au respins afirmațiile președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, care a spus că iudeii au încercat să îi fure pe creștini și musulmani de sanctuarele lor și că Ierusalimul va fi pentru totdeauna arab, islamic și creștin.
Cu ocazia celei de-a 43-a comemorări a celor uciși de actul criminal de la Moscheea Al Aqsa, președintele Palestinian a spus: „Atacul incendiar a fost opera unor fanatici criminali și s-a întîmplat chiar sub nasul autorităților de ocupație israeliene. Scopul lor este de a fura musulmanilor și creștinilor sanctuarele lor, să distrugă moscheea Al Aqsa și să clădească un templu iudaic” pentru agenția Palestinian News Network.
Moscheea Al Aqsa, cel de-al treilea loc sfânt al islamicilor este în vechea cetate a Ierusalimului pe Muntele Templului, un loc considerat cel mai sfânt pentru toate trei religiile cărții. Se crede că aici a fost Templul iudaic înainte de distrugerea lui de către romani în anul 70 A.D.
Atacul din 1969 a fost făcut de Denis Michael Rohan, care a dat foc moscheii și a distrus o parte din ea, precum și o strană veche de 1000 de ani. Rohan este un creștin evanghelic din Australia, cu probleme mentale, care a vrut să distrugă moscheea pentru a grăbi a doua venire a lui Hristos.
Abbass a spus că Ierusalimul este inima identitiății palestinene și rămâne capitala eternă a statului palestinian.
Oficialul a adăugat că nu va fi pace, securitate și stabilitate până ocupația și coloniștii vor dispărea din Ierusalim.
Reprezentantul evreu al Uniunii Ortodoxe din New York a spus că remarcile președintelui Palestinian sunt scandaloase: „Existența celor două temple nu este doar posibilă. E o realitate că Ierusalimul a fost capitala Israelului de pe vremea Împăratului David. E o realitate că în Israelul modern toate sfintele locuri sunt protejate și deschise popoarelor de toate credințele. E o realitate că Ierusalimul este și va rămâne un oraș unit, capitala Israelului și a poporului evreu pentru totdeauna”.
Primul Ministru al Israelului Benjamin Netanyahu s-a declarat „dezamăgit de comentariile lui Abbas și a spus că ele sunt ecoul unor teorii ale conspirației scandaloase despre Muntele Templului, care sunt domeniul elementelor extremiste”.


Sursa: http://global.christianpost.com

cristiboss56 27.08.2012 22:31:04

"Biserica și Pussy Riot" ( Parintele Ioan V.Istrati )
 
Biserica nu este agora pentru manifestarea partipriurilor politice sau sociale, nu este Hyde Park unde orice exaltat își poate susține teoria conspirației, nu este nici măcar platou de media unde poți veni să-ți spui părerea de obicei contra despre orice.
De mai multe luni, lumea internațională are un subiect predilect, mai ales în arealul ortodox rus, dar și în America și Europa de Vest. Este vorba despre o formație mediocră de punk din Rusia, care are cântece anti-sistem, unele dintre ele împotriva lui Putin și a succesiunii sale interminabile la tron prin diferite tertipuri nominale și instituționale.
Acest grup de fete a intrat în Catedrala Patriarhală ortodoxă „Hristos Mântuitorul” (Hrista Spasitelea) a trecut de naos, și pe amvon, în fața catapetesmei a dansat și a cântat un cântec împotriva lui Vladimir Putin. Fetele au fost arestate și de aici a început nebunia. Mii de tineri anti-sistem din Rusia și din Europa au început susținerea acestor fete, prin purtarea unor cagule multicolore cu aspect sinistru, a urmat o furtună de dezbateri în societatea rusă, despre libertatea religiei, despre sisteme politice și sociale etc. Miniștri europeni, chiar și cancelarul Germaniei, au reacționat condamnând fermitatea măsurilor polițienești din Rusia.
Recent, grupul a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru tulburarea ordinii publice și ofensă adusă religiei creștine. Urmare a acestei condamnări de drept comun, revolta tinerilor a continuat mai abitir, culminând cu tăierea cu drujba a unei Cruci în Kiev de către un grup feminist radical, violent și obscen numit Femen.
O primă observație trebuie făcută. Biserica este un locaș de cult, în care oamenii vin să se roage, să participe la slujbele dumnezeiești, este un spațiu sacru, destinat anume, afierosit cultului divin. Biserica nu este agora pentru manifestarea partipriurilor politice sau sociale, nu este Hyde Park unde orice exaltat își poate susține teoria conspirației, nu este nici măcar platou de media unde poți veni să-ți spui părerea de obicei contra despre orice. Biserica este o instituție de drept public destinată numai celor care doresc să se roage în ea. Altfel, în Biserică am vedea greve ale buldozeriștilor, proteste muncitorești, elucubrații sectare despre eshaton, târguri de muncă la negru etc.
Ceea ce au făcut fetele de la Pussy Riot (numele însuși cu tentă obscenă este interzis în școlile din Statele Unite) este o blasfemie la adresa credinței creștine și a lui Dumnezeu, o tulburare a credincioșilor care se roagă într-un locaș de cult și o ofensă adusă societății în general, majoritar ortodoxă (în Rusia).
În același timp, politizarea excesivă a societății rusești, care a trecut și prin alegeri prezidențiale, determină orice gest să fie orientat partinic și necesar unilateral și condamnabil de alteritate. Biserica a fost acuzată de către anarhiști că este servilă statului, că este o falangă a dictaturii lui Putin, că este medievală în reacții, deși nu preoții le-au arestat pe fetele dansatoare. Biserica lui Hristos a devenit așadar ținta hoinarilor anti-sistem și a început să fie văzută ca o instituție represivă și opresivă chiar.
Cred că mijloacele Bisericii de reacție în fața unor asemenea incidente sunt exclusiv spirituale. Nu există poliția Bisericii, mersul la slujbă nu este obligatoriu, poruncile duhovnicilor nu conțin pedepse pentru nerespectare, totul este duhovnicesc și își are corespondențele în cer. Canoanele sunt legi spirituale pe care credincioșii le respectă din iubire, nu de frica pedepselor, care nu există pe pământ, ci dincolo la judecată. Preoții nu sunt cerberi ai harului și nici păzitori înarmați ai sacralității, ci dăruitori și portari ai luminii care izvorăște din cer și se revarsă peste univers.
În locul furiei clericilor ruși, care a determinat o reacție pe măsură a autorităților politice foarte sensibile la portofoliul de influență al Bisericii, era mult mai bună o chemare la pocăință, o iertare din inimă pentru îndrăzneala de a intra necuviincios în Locașul cel Sfânt, un apel adresat tuturor la smerenie, bunătate și iubire de frați și o clemență totală pentru păcatul săvârșit. Vigilența credincioșilor și poate o mai bună pază a locașurilor de cult sunt necesare și la noi în țară. Astfel, s-ar fi evitat valul de nemulțumire populară, distorsionarea complexelor sociale către o instituție a iertării și binecuvântării, nu a acuzării și blestemului. Actul de cult trebuie privegheat și săvârșit în toată sfințenia și frica de Dumnezeu, iar păcatul trebuie înfierat, însă păcătosul trebuie iertat de 70 de ori câte 7.
Acum câteva zeci de ani, lângă o mănăstire din Neamț, o familie învecinată a remarcat că le lipsește un porc. Au căutat cu atenție și au găsit un gard de plasă de sârmă rupt, prin care godacul buclucaș se strecurarase la libertate. După câteva ore de căutare a lui Prikoke, oamenii l-au găsit stând relaxat în biserică, sub o strană. L-au luat de urechi, l-au scos cu chiu cu vai afară și apoi au mers să ceară iertare de la stareț. Acesta, bătrân, înțelept și blând, a zâmbit, a primit scuzele, s-a uitat cu un ochi la porcul cu afinități eclesiale și a spus: „Lasă, fraților, nici biserica nu s-a spurcat, dar nici porcul nu s-a sfințit”.

cristiboss56 28.08.2012 19:39:53

 Teatru biblic pentru copii
 
 


http://www.basilica.ro/_upload/img/1...4977652835.jpg


În cadrul școlii de duminică de la Biserica 'Sfântul Pantelimon' - Foișorul de Foc din București (str. Iancu Căpitanu 24, sect. II), va avea loc duminică, 2 septembrie 2012, ora 12:00, premiera scenetei 'Pilda lucrătorilor răi', o piesă de teatru de umbre cu ajutorul căreia va fi interpretată pentru cei mici Evanghelia duminicală după un text adaptat de preotul Bogdan-Aurel Teleanu, slujitor la această parohie, în interpretarea trupei de teatru Ateneul 'Sfântul Pantelimon'.

Evenimentul face parte din campania 'Conectează-te la viața parohială!', care se adresează tinerilor ortodocși din parohie și are ca scop stimularea interesului participanților la orele de cateheză 'Hristos împărtășit copiilor' prin împărtășirea bucuriei întâlnirii creștine a copiilor și părinților lor în pridvorul prietenos al Bisericii 'Sfântul Pantelimon - Foișorul de Foc'.

Simply_me 28.08.2012 19:50:04

Milostenia schimbă daruri pământești în comori cerești
 
Sper ca postez unde trebuie, daca nu ...scuze.

MILOSTENIA SCHIMBĂ DARURI PĂMÂNTEȘTI ÎN COMORI CEREȘTIConsiderând că milostenia schimbă daruri pământești în comori cerești, tinerii din cadrul Bisericii «BUNA VESTIRE» (Grecescă) din Giurgiu au organizat, cu Binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, în zilele de 26- 27 august, evenimentul intitulat "Concursul Prăjiturilor binecuvântate" ediția a II-a.

Această manifestare și-a propus apropierea tinerilor de Biserică, valorizarea credinței creștine, tradițiilor și obiceiurilor strămoșești ale Sărbătorii închinate Sfântului Mucenic Fanurie, prăznuit de către Biserică la data de 27 august, cât și descoperirea noilor talente din orașul nostru în domeniul patiseriei și al cofetăriei.

Sfântul Mucenic Fanurie este ocrotitorul gospodinelor și are un cult aparte în toate bisericile grecești, cunoscut fiind pentru multele minuni săvârșite dar și pentru rugăciunea dinaintea martirizării sale:„Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai miluit pe aceștia care au făcut plângere și strigare, fă ca tot cel ce va face o turtă, sau o plăcintă și o va da săracilor să fie ascultat în orice durere va avea. Aceasta zic să fie pentru iertarea păcatelor mamei mele, care a murit păcătoasă."

Evenimetul, a debutat cu oficierea Slujbei Vecerniei Mari unită cu Litia, in seara zilei de 26 august si a continuat cu intonarea imnului acatist închinat Sfântului urmat de Sfanta Liturghie si rugăciunea de binecuvantare a prinoaselor, în ziua praznicului.

Sărbătoarea a strâns laolaltă, peste 150 sortimente de prăjituri pregatite de gospodinele giurgiuvene, spre deliciul și bucuria tuturor celor prezenți.

La final toți participanții au fost declarați câștigători, primind diplome și ulimul număr al revistei Eparhiale din partea Episcopiei, iar din partea organizatorilor iconițe și obiecte electrocasnice.

Sursa: http://episcopiagiurgiului.ro/Stiri/...articleID=2094

cristiboss56 28.08.2012 23:11:14

Zi de post și de plângere pentru cel care a fost postitorul prin excelență+
 
Biserica Ortodoxă a rânduit pentru dreptcredincioșii creștini anumite zile sau perioade de post. Postul, ca poruncă divină și practică tradițională a Bisericii, este foarte bine rânduit în cadrul anului bisericesc, fiind strâns legat și de succesiunea marilor sărbători. Fiind un mijloc de desăvârșire morală, postul înseamnă abținerea de la mâncarea așa-zisă „de dulce“, adică lapte, ouă, carne, pește și derivate ale acestora, dar și o înfrânare a faptelor și a gândurilor noastre. Maine,29 august , Biserica Ortodoxă prăznuiește Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, zi cinstită în mod deosebit prin postire !

cristiboss56 29.08.2012 23:02:33

Pakistan: 100 de creștini fug în păduri de frica islamiștilor
 
După arestarea fetei creștine minore care a fost acuzată că ar fi ars pagini din Coran, creștinii din Pakistan trăiesc în frică de moarte. Mulțimea musulmană înfuriată a ars mai multe case ale creștinilor și a cerut timp de ore întregi executarea fetei. Fetița suferă de sindromul Down.
În mijlocul unei păduri din Pakistan, aproape de capitala Islamabad, trăiesc peste 100 de creștini, bărbați, femei și copii. Ei au părăsit locurile lor de baștină după ce au fost amenințați cu moartea, iar casele vecinilor creștini au fost arse.
Oamenii au improvizat și o biserică din crengi de copac, unde se roagă lui Dumnezeu pentru a supraviețui. Toți creștinii pot fi acuzați de blasfemie numai pe baza unui denunț al unui musulman.
„De obicei veneam aici să strângem lemne pentru foc, acum pădurea a devenit casa noastră” a spus Sumera Zahid, care își hrănește cei trei copii și părinții bătrâni. „Aici nu este casa nimănui, pământul nimănui. Vrem să fim lăsați în pace”.


Sursa: www.persecution.org

cristiboss56 29.08.2012 23:05:22

Creștinii sârbi chemați la rugăciune pentru ploaie
 
Creștinii ortodocși din Serbia s-au adunat prin Biserici și pe câmpuri pentru a se ruga pentru ploaie, în ceea ce a fost declarat ca cea mai gravă secetă din ultimii 50 de ani în țară.
Lipsa de apă a cauzat distrugerea grânelor și incendii uriașe de păduri.
Rugăciuni au fost înălțate în toate colțurile țării. Printre orașele unde episcopii au chemat la rugăciune este și Valjevo. În sud-vestul Serbiei armata a ajutat la stingerea incendiilor de vegetație. Rusia a trimis două avioane specializate în stingerea incendiilor. Grânele au fost distruse datorită celor două luni în care nu a plouat deloc.
Există sute de incendii de pădure în întreaga Serbie. Într-o declarație, Episcopul Milutin de Valjevo a chemat întreaga episcopie la rugăciune pentru ploaie.
El a spus: „În mod clar, păcatul omenesc este de vină pentru această tragedie și lipsa de grijă pentru ordinea naturală a lucrurilor”.


Sursa: http://www.bbc.co.uk

cristiboss56 30.08.2012 19:24:28

Sacralitatea, revolta și opinia publică
 
În numărul 64 din 26 august 2012 al săptămânalului german „CHRIST IN DER GEGENWART” (Hristos în epoca contemparană) a apărut, sub semnătura lui Jürgen Springer, un foarte interesant articol legat de condamnarea în Rusia a grupului „Pussy Riot”. Săptămânalul „CHRIST IN DER GEGENWART” care apare de 64 de ani la Freiburg în Germania într-un tiraj de 60000 de exemplare, este recunoscut ca fiind cel mai important și influent buletin informativ și de opinie al Bisericii Catolice în Germania. Publicația dovedește un interes constant pentru viața și spiritualitatea ortodoxă, prezentând de o manieră obiectivă și folositoare cititorului german, tot ceea ce este important în lumea creștină ortodoxă. Redăm în continuare traducerea articolului menționat.
http://www.doxologia.ro/sites/defaul...pussy_riot.jpg

Sentința aspră împotriva activistelor din grupul „Pussy Riot” a fost criticată în întreaga lume.
Cele trei femei din grupul punk rusesc „Pussy Riot”, care proclamă revolta „feministă” împotriva guvernului și a altor autorități, au fost condamnate la doi ani de închisoare. Denumirea „Pussy Riot” face aluzie de o manieră vulgară la organele genitale. Condamnatele au intonat în Catedrala Hristos Mântuitorul, cel din important locaș de cult orthodox din Moscova, în timp ce se bâțâiau în fața catapetesmei, un soi de „rugăciune-blestem” ce se dorea ironică, împotriva lui Vladimir Putin și a Patriarhului Chiril. Acest act a fost considerat de justiție ca fiind „huliganism motivat de ură religioasă”. Mulți intelectuali, politicieni, chiar și creștini ortodocși ruși, au criticat asprimea pedepsei ca fiind exagerată și au cerut ca dreptul la libertatea de expresie să poată fi afirmat și în Rusia.
Mai ales în presa occidentală a fost evidentă disproporția dintre indignarea împotriva sentinței pronunțate și critica, extrem de reținută, față de comportarea celor trei femei, blasfemică, de discreditare a credinței creștine și jignitoare la adresa conducerii Bisericii ortodoxe ruse. De fapt, se poate spune că în acestă privință, s-a tăcut aproape deplin. Ce se poate crede despre o asemenea libertate de expresie, care se prezintă având, în linii mari, o singură direcție ?
Așa numitele cântărețe punk s-au manifestat jignitor la adresa Patriarhului Chiril, numindu-l „gunoi divin”, o altă traducere ar vorbi despre „fecalele Domnului”. Refrenul cântecului, unde se spunea: „Maica Domnului, tu Fecioară, alungă-l pe Putin”, maimuțărea cântarea liturgică ortodoxă.
Ele au ales în mod deliberat pentru protestul lor un lăcaș sfânt, și nu un spațiu secularizat obișnuit. Sociologul italian Massimo Introvigne a fost printre puținii care a criticat felul în care acest eveniment a fost, de regulă, dezbătut. Însărcinat pentru probleme de rasism și discriminare în cadrul OSCE (Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa), Introvigne a declarat că observă în reacția publică împotriva sentinței, care este în mod obiectiv greșită, o tonalitate masiv dușmănoasă creștinismului. La Kiev activistele mișcării feministe „Femen”, care manifestă dezbrăcate împotriva puterii politice și se bucură de mare atenție din partea mediilor occidentale, au tăiat cu fierăstrăul un crucifix pe care apoi, cu țipete antireligioase, l-au arucat în praf. Aceasta în semn de solidaritate cu „Pussy Riot”. Crucifixul fusese ridicat în memoria victimelor persecuțiilor anti-creștine din timpul Uniunii Sovietice.
În catedrala de la Köln, sprijinitori ai grupului Pussy Riot au deranjat prin strigăte puternice și îmbrăcăminte țipătoare slujba duminicală. Acestea, ca și alte manifestări jignitoare la adresa ritualului, a rugăciunilor și a credinței creștine, nu sunt, în presa noastră „liberă”, aproape niciodată condamnate.
Ciudată și liniștea care se păstrează asupra unui incredibil incident din Pakistan. Acolo o fetiță de unsprezece ani, handicapată mintal, a fost arestată și acuzată de musulmani de blasfemie împotriva lui Allah, pentru că ar fi ars mai multe pagini din Coran, ceea ce nu este în nici un fel dovedit. Fetița, bolnavă de „sindromul Down” aparține unei familii creștine. Ea a fost hăituită și apoi lovită de mulțimea ațâțată împotriva ei, fiind în cele din urmă dată pe mâna poliției. Se pare că un imam ar fi cerut chiar arderea pe rug a copilei.
Unde rămâne, la o asemenea flagrantă încălcare a drepturilor omului, strigătul presei și al politicienilor din întreaga lume, care în cazul „Pussy Riot” au rostit cuvinte grele? Ar trebui ca libertatea presei și a opiniei să reprezinte un tot unitar, care să nu poate fi în nici un fel despărțit.
Și nu în ultimul rând: În codul penal german se arată, la paragraful 167:
„Perturbarea activității cu caracter religios:
1. Cine deranjează un serviciu religios sau o activitate religioasă în mod intenționat și de o manieră grosolană într-o biserică sau un alt locaș destinat unei comunități religioase care se află pe teritoriul național,
2. Cine crează dezordine prin injurii într-un loc destinat unei comunități religioase pentru celebrarea unui serviciu religios, este pedepsit cu închisoare până la trei ani sau cu schimbarea pedepsei în amendă contravențională. (Jurgen Springer)
*doxologia

cristiboss56 31.08.2012 10:06:59

1000 de creștini birmanezi deportați din China riscă moartea
 
În 24 august, reporterul China Aid Association s-a întâlnit cu o refugiată numită Labya Htu. Ea a locuit în Campusu-ul de Refugiați Nongdao.
Ea a povestit cum China a deportat peste 1000 de refugiați din grupul etnic Kachin, care sunt majoritar creștini, în Birmania. Această minoritate este discriminată și persecutată intens de armata birmaneză budistă.
Deportarea înseamnă bineînțeles încarcerare și suferință pentru cei 1000 de creștini. În Birmania există de mulți ani un război sistematic împotriva minorităților religioase, în special a creștinilor. „20 de vehicole ale armatei chineze au intrat în campus-ul de refugiați și au luat pe creștini. Aceste mașini sunt folosite de obicei pentru transportul excrementelor de vite. Era îngrozitor” a spus Htu. Casele birmanezilor fugiți au fost demolate de armata birmaneză.
Există 11 campus-uri de refugiați ai grupului Kachin în Yunnan. Mulți dintre birmanezii creștini care sunt repatriați în Birmania sunt torturați și chiar uciși fără proces, de către armata țării.


Sursa: www.persecution.org

cristiboss56 31.08.2012 10:09:42

Eprubetă cu sângele Papei Ioan Paul furată și regăsită
 
Un trio de hoți de buzunare a furat rucsacul unui preot catolic în care era o eprubetă cu sângele Papei Ioan Paul al II-lea. Poliția a descoperit eprubeta câteva ore mai târziu.
Papa Ioan Paul este beatificat și propus pentru canonizare, iar eprubeta cu sângele său este considerată relicvă pontificală de către catolici. Sângele i-a fost recoltat papei la ultima spitalizare înainte de trecerea sa la Domnul în 2005.
Ea a fost găsită în iarbă, în stația de tren din orașul Marina di Cerveteri, unde hoții s-au dat jos din tren, a spus oficialul poliției feroviare, Domenico Ponziani.
Poliția a adăugat că eprubeta era destinată venerării într-o biserică din nordul țării.
Eprubeta este încastrată într-un relicvariu în formă de carte deschisă cu pagini aurite.


Sursa: http://www.huffingtonpost.com


Ora este GMT +3. Ora este acum 17:27:03.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.