Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Despre Vecernie (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5024)
-   -   Vecernia zilei + (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5577)

cristiboss56 07.02.2009 17:31:56

Vecernia zilei +
 
"Cu totul urmând Domnului din tinerete, dorul de parinti si dragostea de lume le-ai parasit , prea marite ; si in pustietăti ai locuit, cu viata sihastreasca nevoindu-te intru smerenie ; pe care ai savarsit-o cu duh cald. Cuvioase, ca un bun negutataor, impartindu-ti averea la saraci si cumpârând margaritarul cel mult de pret, pe Hristos. Pe Care aflându-L , ai incetat de a mai dori altceva , vrednicule de la lauda " ( Stihira a 4- a de la " Doamne, strigat-am", de la Vecernia zilei )

cristiboss56 09.02.2009 17:33:00

9 februarie 2009 - Porunca iubirii
 
"Aratat-ai tuturor celor de fata, patimitorule Nichifor, ca cel ce nu iubeste pe aproapele sau nu poate sa iubeasca nici pe Stapânul. Pentru aceasta , iubind cu curatie pe Sapriciu, cel ce a fost impreuna cu tine sluga, dintru aceasta te-ai intraripat si catre dragostea lui Dumnezeu si sufletul ti-ai pus pentru marturisirea si credinta lui Hristos. Iar Sapriciu, cel cu nume rau, având catre tine pizma fara de impacare, s-a aratat tăgăduitor si al Stapânului Hristos , Carui sându-I acum inainte, roaga-te sa se mântuiasca sufletele noastre ". ( Slava de la "Doamne, strigat-am", de la Vecernia zilei )
Stihira de mai sus este atribuita de Mineiul pe februarie luî Ioan Monahul ( Sf.Ioan Damaschin + 826 )

cristiboss56 10.02.2009 17:42:32

10 februarie
 
"Pe intrarmatul cel tare, pe ostasul lui Hristos si marele intre mucenici, pe Haralambie cel slavit, adunându-ne, sa-l laudam. Ca pentru Hristos si pentru adevar s-a luptat in chip stralucit si a propovaduit lamurit credinta ortodoxa ; inselaciunea idolilor a surpat, pe imparatul cel nelegiuit l-a infruntat si capul i s-a taiat, bucurându-se si veselindu-se.Drept aceea, cununa a luat din dreapta Celui Preanalt si a ajuns cetatean impreuna cu ingerii. Peste aceasta adunarea ortodocsilor, sarutand preacinstitul lui cap si incununandu-l cu laude si izbavindu-ne de multe necazuri si boale , se bucura preaslavind pe Ziditorul."

cristiboss56 12.02.2009 18:08:36

12 februarie
 
"Cugetând ziua si noapte in legea Domnului, Parinte intelepte, te-ai aratat ca un pom roditor, sadit lânga apele Duhului. Pentru aceea ai slujit lui Dumnezeu fara de prihana, ierarhe Meletie, infruntand necredinta in Dumnezeu a lui Arie si năravul cel cu rea socotinta a lui Sabelie. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu, irtare de greseli sa daruiasca celor ce praznuiesc cu dragoste sfânta pomenire a ta" ( Sedealna Sf. Ierarh Meletie dupa Cantarea a 3 - a din Canonul zilei )

cristiboss56 13.02.2009 18:04:02

13 februarie
 
"Bucură-te lauda cea cinstita si prea minunată a palestinienilor ! Că ne-ai rasarit noua ca un soare prea strălucitor si , arzând toata puterea vrajmasului, ai atins cu focul madularele tale, fericite. Ca in munti, in pustii si in insule au venit asupra ta tot felul de ispite ; in pustie o femeie s-a infatisat inaintea ta, iar pe sânca din mare ispititorul a incercat sa te ispiteasca, intelepte. Ci, o, Martiniane, de trei ori fericite , nu inceta a te ruga lui Hristos pururea pentru noi, cei ce savârsim cu credintă pomenirea ta"

cristiboss56 14.02.2009 15:51:26

14 februarie ( Litia < XII > )
 
"Intelepciunea Duhului Sfânt cea prea curată, sălâsuindu-se in inima ta cea curată, prea fericite Auxentie, Cuvioase Parinte, te-a arătat pe tine izgonitor infricoșat al duhurilor viclene și nu numai infricoșat , ci si doctor al bolilor celor ascunse. Pentru aceasta , având indrazneală către Iubitorul de oameni Dumnezeu, izbăvește-ne pe noi de patimile sufletești si trupești cu neâncetată mijlocirea ta . " ( Slava de la " Doamne, strigat-am , de la Vecernia zilei )

cristiboss56 16.02.2009 17:59:03

16 februarie
 
" Intocmai la număr cu Apostolii fiind, purtătorilor de biruință, ati ajuns și la cugetarea cea de o râvnă cu ei, neînspaimântându-vă de cruzimea cea fară Dumnezeu a tiranilor ; ci , propovăduind pe Mântuitorul bărbătește și cu tărie, ati răbdat cu tărie strujirile mădularelor , cugetând de aici desfătările cele viitoare, prea ințelepților ! " ( Prima stihiră de la "Doamne , strigat-am ", de la Vecernia zilei ) .

cristiboss56 17.02.2009 20:29:44

17 februarie
 
"Harul minunilor tale cel de Dumnezeu dăruit, mucenice Teodore, il așterni peste toți cei ce aleargă la tine cu credință. Pentru care te lăudăm pe tine zicând : Pe cei robiți ii răscumperi, pe bolnavi ii tămâduiești, pe săraci săraci ii imbogătești și mântuiești pe cei ce plutesc cu corăbile ; alergarea spre cele zadarnice a slugilor o oprești și descoperi pagubele celor ce li s-au făcut ; pe ostași ii inveți să se ferească de robie ; pruncilor le dăruiești cu milostivire cerurile ; fierbinte ajutor te afli celor ce săvârșesc sfințită pomenirea ta. Cu care, preasfințite nevoitorule, și nouă, celor ce lăudăm mucenicia ta, cere de la Hristos mare mila ". ( Slava de la Stihoavna Vecerniei zilei ) +

cristiboss56 19.02.2009 15:16:52

Rugăciune din Rânduiala Vecerniei +
 
"Acțm liberează pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, in pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o inaintea feței tuturor popoarelor ; lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău , Israel ! "

cristiboss56 11.05.2013 22:48:16

Vecernia - Explicații utile
 
http://www.ortodoxia.md/video/4217-vecernia-


Ora este GMT +3. Ora este acum 14:14:58.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.