Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Moaste (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5038)
-   -   Icoane facatoare de minuni din Romania 1 (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=9988)

Bucurie 02.07.2010 13:53:48

Icoane facatoare de minuni din Romania 1
 
• Icoana Maicii Domnului (una din cele 12 pictate de Sf. Ap. Luca și adusă la noi de Sf. Ap. Andrei sau copie minunată) – Mănăstirea Nămăiești, jud. Argeș, lângă Câmpulung
• Icoana Maicii Domnului (copie minunată din sec. IV după un original de Sf. Ap. Luca, de la Muntele Athos) – Mănăstirea “Dintr-un Lemn”, Sat Dezrobiți, Com. Frâncești, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Nașterea Maicii Domnului – Scaune”, catapeteasmă (Str. Scaune Nr. 2, în spatele Spit. Colțea, București)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Doamnei”, naos (Calea Victoriei Nr. 28, București)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Olari” (Str. Olari 2, intersecția Moșilor cu Olari, București)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Grădina Icoanei” (Str. Icoanei, București)
• Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Prodromita” de la Muntele Athos) – Schitul Darvari (Str. Schitul Darvari Nr. 3, București)
• Icoana Maicii Domnului și Icoana Sf. Nicolae – Biserica “Sf. Nicolae – Blănari” (Universitate, Str. Blănari 16, București)
• Icoana Maicii Domnului – Schitul “Maicilor” (lângă Măn. Antim, Str. Antim 43, București)
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Biserica “Sf. Vasile” (Cal. Victoriei 198, București)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Batiștei (Universitate, Str. Batiștei 19-21, București)
• Icoana Maicii Domnului și Icoana Sf. Dr. Cosma și Damian - Biserica “Sf. Trei Ierarhi – Colței” (Universitate, Bd. Brătianu 1, București)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Elefterie – Nou” (Metrou Eroilor, Operă, Str. Sf. Elefterie 1-3, București)
• Icoana Maicii Domnului (“Odighitria – Îndrumătoarea”) – Biserica “Sf. Nicolae – Mihai Vodă” (Metrou Izvor, Str. Sapienței 4, București)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Zlătari (vizavi de Magazinul Victoria, CEC-ul Mare, Cal. Victoriei 12, București)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împărați – Plevna” (zona Pța. Kogălniceanu, Facult. Drept, Str. Sf. Constantin 33, București)
• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Patriarhiei, București (copie minunată după Icoana pictată de Sf. Ap. Luca de la Măn. Kykkos din Cipru; la iconostasul stg din fața altarului)
• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” și cea de la catapeteasmă) și cea a Sf. Parascheva (care a plâns) – Biserica “Adormirea Maicii Domnului – Precupeții Noi” (Str. Gral. Broșteanu 12, vizavi de ASE - intrarea din Cal. Dorobanți, București)
• Icoana Maicii Domnului și cea a Sf. Alexie – Biserica “Sf. Alexie” (Cal. Șerban Vodă 123, București)
• Icoana Maicii Domnului (“Pantanassa - Vindecătoarea”) - Biserica “Sf. Nicolae - Rusă, a Studenților” (Universitate, Str. Ion Ghica 9, București)
• Icoana Maicii Domnului - Biserica “Dichiu” (Str. Icoanei 72; copie după “Madona Neagră” protectoarea Poloniei)
• Icoana Maicii Domnului - Biserica “Sf. Spiridon” a Mitropoliei de București (de la Pța. Unirii, pe Bd. “D. Cantemir”, Cal. Șerban Vodă 29)
• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Mănăstirea Plumbuita, București (Str. Plumbuita 58)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Înălțarea Domnului – Teiul Doamnei”, București (Str. Doamna Ghika 1)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf.Gheorghe – Mărțișor”, București (Str. Mărțișor 63, vizavi de fosta Măn. Văcărești, în apropiere de benzinăria Big Berceni)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Părinți Ioachim și Ana – a Târgului de Afară”, București (lângă Foișorul de Foc)
• Icoana Maicii Domnului („Kazanskaya”) – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Haralambie – Flămânda”, București, Str. Olimpului 17 (de la intersecția Bd. Dimitrie Cantemir cu Bd. Mărășești, înspre Parcul Carol)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica „Adormirea Maicii Domnului / Sf. Nicolae / Sf. Cuv. Parascheva și Sf. Grigorie Decapolitul - Hagiu”, București (Str. Traian, Nr. 142 <lângă Hala/Piața Traian, intersecția Căii Călărașilor cu Str. Traian>)
• Icoana Maicii Domnului și icoana Sf. Parascheva – Biserica “Sf. Gheorghe – Nou” (Pța. Sf. Gheorghe, Bd. Brătianu 27, Km 0, București)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului și Sf Nicolae – Radu Ceaușu”, București (Str. Radu Ceaușu, Nr. 6)
• Icoana Sf. Filofteia – Mănăstirea “Sf. Antim Ivireanul”, București
• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Mina”(Cal. Călărașilor, Str. C.F. Robescu 18 A, București)
• Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Anton – Curtea Veche” (Hanul lui Manuc, București)
• Icoana Sf. Antonie cel Mare – Biserica “Sf. Gheorghe – Vechi” (în spatele Mag. Cocor, Cal. Moșilor 36, București)
• Icoana Sf. Spiridon – Biserica “Sf. Spiridon Vechi-Operetă”, București
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Mărcuța (din Șos. Pantelimon, vizavi de Spit. „Sf. Pantelimon”, Str. Mănăstirii Mărcuța - fostă Gențianei)
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea „Sf. Antim Ivireanul”, București (str. Antim 29, în muzeul mănăstirii)
• Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Biserica “Sf. Petru și Pavel - Basarab”, Ploiești (Str. M. Basarab, Cartier “M. Bravu”, capătul autobuz 5, luat de la Hale)
• Icoana Maicii Domnului (“Cu 3 mâini”) – Biserica “Maica Precista”, Ploiești (Str. Armoniei, lângă Teatrul de Copii și Hotelul Prahova)
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare, “Siriaca” și din paraclis) – Mănăstirea Ghighiu, Sat Ghighiu, Com. Bărcănești, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului (de la iconostasul din fața altarului, stg.) – Mănăstirea Pissiota (Crivina), Com. Poienarii Burchii, jud. Prahova (lângă Ploiești)
• Icoana Maicii Domnului (adusă de la Sf. Mormânt) – Schitul “Sf. Maria Cricov – Jercălăi”, lângă Urlați, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului – Comuna Măneciu Pămînteni, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Suzana, Com. Măneciu, jud. Prahova
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Crasna, Com. Crasna, jud. Prahova (lângă Slănic)
• Troiță și Paraclisul „Sf. Nectarie”(pe locul unor Teofanii din 1935 – D-zeu. S-a arătat Mariei Petre <1923-1996>, “fecioara de la Parepa”) – în incinta Mănăstirii “Sf. Treime”, Sat Parepa-Rușani, Com. Colceag, jud. Prahova
• Mănăstirea Caraiman – Bușteni, jud. Prahova (loc tămăduitor - copacul candelabru, apariție a Maicii Domnului)
• Crucea “Manafului” (loc de putere precreștin, templu al Soarelui, inscripții nedescifrate, menționat de Densușianu în “Dacia preistorică”, creștinat prin resculptare parțială la 1857) – sat Greceanca, jud. Prahova, lângă Breaza
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Cernica, Com. Cernica, jud. Ilfov (în Biserica „Sf. Nicolae”, de pe insulă)
• Icoana Sf. Mercurie – Mănăstirea Plătărești, Com. Plătărești, jud. Ilfov
• Icoana Maicii Domnului și Icoana Sf. Parascheva - Mănăstirea Țigănești, Com. Ciolpani, jud. Ilfov
• Icoana Maicii Domnului (din naos) – Mănăstirea Căldărușani, Sat Lipa, Com. Gruiu, jud. Ilfov
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea din biserica mare și „Apărătoarea Mănăstirii” din scorbura stejarului secular de pe malul lacului / loc de putere) și Icoana Mântuitorului („Domnul Minunat”) – Mănăstirea Pasărea, Com. Brănești, jud. Ilfov
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Cimitirului din Comuna Gruiu, Sat Siliștea Snagovului, jud. Ilfov
• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, Com. Aninoasa, jud. Dâmbovița
• Mănăstirea Peștera Ialomiței – Com. Moroieni, jud. Dâmbovița (loc tămăduitor)
• Icoanele Maicii Domnului – Mănăstirea Cetățuia, Com. Cetățeni, jud. Argeș
• Peștera Moșului, Stânca Dorințelor ș.a – Mănăstirea Cetățuia, Com. Cetățeni, jud. Argeș (locuri tămăduitoare și de putere din vremuri predacice)
• Peștera Cuv. Ioanichie Schimonahul (sec. XVII) – Sihăstria “Valea Chiliilor” Muscel, jud. Argeș (loc tămăduitor pe versantul muntelui de la Mănăstirea Cetățuia)
• Schitul rupestru Corbii de Piatră – Sat Corbi, jud. Argeș (lângă Domnești, locuri tămăduitoare și de putere din vremuri predacice)
• Icoanele Maicii Domnului (“Hrănitoarea” și o a 2-a, mică, în raclă) – Mănăstirea “Negru Vodă”, Câmpulung, jud. Argeș
• Troița (apariție a Maicii Domnului și a chipului lui Iisus) – Mănăstirea „Sf. Treime/Înfricoșata Judecată”, Sat Prodănești, Com. Ionești/Buzoiești, jud. Argeș
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Glavacioc, Com. Ștefan cel Mare, jud. Argeș
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Cotmeana, Com. Cotmeana, jud. Argeș
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Trivale, Pitești (Str. Armand Călinescu), jud. Argeș
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Madona Dudu”, Craiova
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Brâncoveni, Com. Brâncoveni, jud. Olt
• Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Căluiu, sat Călui, com. Oboga, jud. Olt
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Alexandria, jud. Teleorman
• Icoanele: Maicii Domnului, Mântuitorului, Sfinților Pantelimon, Ioan Botezătorul, Andrei, Nicolae, Dimitrie, Haralambie ș.a. , crucea din altar (izvorâtoare de mir) – Mănăstirea “Sf. Pantelimon”, Com. Siliștea-Gumești, jud. Teleorman (lângă Roșiorii de Vede)
• Icoana Maicii Domnului (“Mângâietoarea”) – Biserica Satului Balaci, jud. Teleorman
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Surpatele, Com. Frâncești, Sat Surpatele, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Govora, Com. Mihăiești, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului – Schit Ostrov, Călimănești, jud. Vâlcea
• Icoana Maicii Domnului („Odighitria”) (?) și Peștera Sf. Grigorie Decapolitul/Vânturarița (loc de putere) – Mănăstirea Bistrița, Sat Bistrița, Com. Costești, jud. Vâlcea
• Icoana Mântuitorului (pe stâncă) – Schit Pahomie, Com. Bărbătești, jud. Vâlcea
• Peștera (Paraclis) Sf. Antonie de la Iezeru – Schit Iezeru, Sat Cheia, Băile Olănești (loc tămăduitor)
• Crucea de pe Muntele Cozia - (loc tămăduitor)

Bucurie 02.07.2010 13:54:47

Icoane facatoare de minuni din Romania 2
 
• Peșterile Cuv. Daniil și Misail – Mănăstirea Turnu, Călimănești, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
• Peștera Cuv. Neofit Sihastrul și cea a Cuv. Meletie Sihastrul (cu un izvor tămăduitor) – Mănăstirea Stânișoara – Nucet, Sat Păusa (gara Jiblea), lângă Mănăstirea Turnu – Călimănești, jud. Vâlcea (locuri tămăduitoare)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lainici, comuna Schela, sat Sâmbotin, jud. Gorj
• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Mușetești, jud. Gorj
• Icoana Maicii Domnului și Peștera Sf. Nicodim de la Tismana (loc tămăduitor) – Mănăstirea Tismana, Com. Tismana, jud. Gorj
• Mănăstirea Maglavit – Com. Maglavit (lângă Calafat), jud. Dolj (loc de putere, teofanie a “Moșului - Cel Vechi de Zile” în fața lui Petrache Lupu, 1938)
• Icoana Sf. Nicolae - Com. Melinești, jud. Dolj [?]
• Icoana Maicii Domnului și cea a Învierii – Biserica din Letca Nouă, jud. Giurgiu (lângă Ghimpați)
• Icoana Maicii Domnului – Schitul „Sf. Ioan Rusul”, Com. Slobozia, jud. Giurgiu
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Comana, Com. Comana, jud. Giurgiu
• Biserica satului – Sat Dimitrie Cantemir, jud. Giurgiu (loc tămăduitor)
• Crucea de la Coslogeni (din 1730, pe locul unei “pietre de credință”) – Com. Coslogeni (pe șos. Călărași – Fetești)
• Icoanele Sf. Ioan Botezătorul (cele 2) – Bis. “Sf. Împărați”, Sat Răzvani, jud. Călărași (lângă Lehliu)
• Icoana Maicii Domnului și cea a Mântuitorului – Com. Tăușani, jud. Călărași
• Icoana Sf. Nicolae – Sat Bițina, Com. Movilița, jud. Ialomița (lângă Urziceni)
• Icoana Maicii Domnului – Catedrala Episcopiei din Constanța (Str. Arhiepiscopiei 35, lângă Cazinou)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Sf. Nicolae” din localitatea 23 August, jud. Constanța [?]
• Crucile (cele 2) și Icoana Maicii Domnului (din pronaos) – Mănăstirea Dervent, Com. Ostrov, jud. Constanța
• Icoana Sf. Xenia – Mănăstirea Colilia, Sat Colelia, jud. Constanța
• Peștera Sf. Ap. Andrei – Mănăstirea “Peștera Sf. Andrei”, Com. Ion Corvin, jud. Constanța (loc tămăduitor)
• Peștera Sf. Ioan Casian – Mănăstirea “Peștera Sf. Ioan Casian”, Com. Târgușor, Sat Casieni, jud. Constanța (loc tămăduitor, “Dealul Casienilor” din Cheile Dobrogei)
• Bisericuțele rupestre “din cretă” – Basarabi, Com. Murfatlar, jud. Constanța (locuri de putere și tămăduitoare)
• Complexul rupestru – Com. Dumbrăveni, jud. Constanța (locuri de putere și tămăduitoare)
• Icoanele Maicii Domnului (“Eleusa”, din biserica mare și “A Soldatului -Nerosaiscaia”, din paraclis) și cea a Mântuitorului “care se curăță singură” (din biserica mare) – Mănăstirea Celic Dere, Sat Telița, Com. Frecăței, jud. Tulcea
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Saon, Com. Niculițel, jud. Tulcea (din biserica veche, a paraclisului)
• Martyriconul de la Niculițel – sat Niculițel, jud. Tulcea (loc de putere unde au fost descoperiți în 1971 cei 4 Sfinți Martiri aflați azi la Măn. Cocoșu, alături de alți 2 Sfinți Martiri, mai vechi)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Săraca, Com. Șemlacu Mic, jud. Timiș
• Icoana Maicii Domnului (din tronul de lemn aurit) – Mănăstirea “Sf. Gheorghe” (ortodoxă sârbă), Sat Birda, Com. Gătaia, jud. Timiș (lângă Deta)
• Icoana Maicii Domnului și Icoana Sf. Ilie – Schitul Călugăra, Com. Ciclova Montană (lângă Oravița), jud. Caraș-Severin
• Icoana Sf. Treimi – Schit “Piatra Scrisă”, Com. Armeniș, jud. Caraș-Severin
• Icoana Maicii Domnului (Odighitria) – Biserica Satului Măru, jud. Caraș-Severin (lângă Caransebeș)
• Icoana Maicii Domnului („Semenica”) – Mănăstirea “Sf. Ilie” din Semenic, jud. Caraș-Severin
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Izbuc, Sat Călugări (Ponoarele), Com. Cărpineț, jud. Bihor
• Icoana Maicii Domnului (copie modernă litografiată după icoana “Kazanskaya”) – Schitul “Sf. Ioan Botezătorul și Sf. Teodora de la Sihla”, Com. Huta, jud. Bihor (lângă Beiuș)
• Șimian, jud. Bihor – loc de putere (apariții Marianice și Teofanice, pe linia Șumuleu, Fatima, Mejdugorje)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Nicula, Com. Fizeșu Gherlii, jud. Cluj
• Icoana Maicii Domnului (“Dulcele Sărut” sau „Sora Geamănă” [a icoanei de la Măn. Nicula]) – Mănăstirea Strâmba, Sat Stupini - Păduriș, Com. Hida, jud. Sălaj (lângă Zalău)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bic, jud. Sălaj (lângă Șimleul Silvaniei)
• Nușfalău, jud. Sălaj – „Muntele Sf. Treimi” / loc de putere (apariții Marianice și Teofanice, pe linia Șumuleu, Fatima, Mejdugorje)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirești, Com. Dragomirești, jud. Maramureș
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Rohia (Paraclisul Bisericii Noi), Sat Rohia (Tg. Lăpuș), jud. Maramureș
• Icoana Maicii Domnului (Eleusa) – Mănăstirea Parva, jud. Bistrița-Năsăud
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Sat Uioara de Sus, jud. Mureș
• Mănăstirea Sânmartinu de Câmpie – Com. Răciu, jud. Mureș (loc de putere, tradiția cere ca biserica să fie înconjurată de 3 ori)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Hodoș – Bodrog, Com. Felnac, jud. Arad
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bezdin, Sat Munar, jud. Arad (?)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Lupșa, Com. Lupșa, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie minunată după icoana de acolo, “Paramythia – Mângâietoarea”)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Oașa, Com. Sușag, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie minunată după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râmeț, jud. Alba (adusă de la Măn. Vatoped – Mt. Athos, copie minunată după icoana de acolo, “Pantanassa - Vindecătoarea”)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bixad, Com. Bixad, jud. Satu Mare
• Icoana Maicii Domnului și Peștera Sf. Ioan de la Prislop (loc de putere) – Mănăstirea Prislop, Sat Silvașu de Sus (Hațeg), Com. Prislop, jud. Hunedoara
• Biserica din Comuna Densuș, jud. Hunedoara (loc de putere din vremuri predacice; cea mai veche biserică din România)
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Predeal, jud. Brașov
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sâmbăta de Sus, Com. Voila, Sat Sâmbăta de Sus, jud. Brașov
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dejani, jud. Brașov (lângă Făgăraș)
• Peștera &laquo;Templului Ursitelor&raquo; – Mănăstirea &laquo;Săpată în Piatră&raquo;, Dealul Pleșu, Sat Șinca Veche, jud. Brașov (loc tămăduitor și de putere din vremuri predacice; între Brașov și Făgăraș, lângă Perșani)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Vovidenia, Sat Luncani, Com. Vânători, jud. Bacău
• Icoana Maicii Domnului (“Zburătoarea – Care a Zburat”) – Mănăstirea Măgura Ocnei, jud. Bacău
• Icoana Maicii Domnului (care plânge) – Catedrala Episcopiei Buzău
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea “Banului”, Buzău, jud. Buzău
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Cetățuia (lângă Măn. Ciolanu), Com. Tisău, jud. Buzău
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: cea mare - copie minunată după cea de la Dălhăuți și cea mai mică din altar) – Mănăstirea Rătești, Sat Rătești, Com. Berca, jud. Buzău
• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Satul Aluniș, jud. Buzău
• Biserica “Sf. Filofteia”, Buzău (loc tămăduitor)
• Bisericuțele rupestre – Zona Aluniș, Fiști, Colți, Țara Luanei, Agaton etc, jud. Buzău (străvechi locuri tămăduitoare și de putere din vremuri predacice)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Com. Cuca, jud. Vaslui
• Icoana Maicii Domnului (“Tânguirea Maicii Domnului”) – Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, Sat Gârceni, Com. Mălinești - Gârceni, jud. Vaslui (lângă Vaslui)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Florești, Sat Florești, Com. Poienești, jud. Vaslui
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Bujoreni, Com. Zorleni, jud. Vaslui
• Icoana Maicii Domnului (“Lidianca” sau “Închinătoarea”) și a Sf. Gheorghe de pe versoul celei dintâi – Mănăstirea Neamț, Com. Vânători, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului “Cu 3 Mâini-Trihirusa” – Biserica „Sf. Gheorghe” din incinta Mănăstirii Neamț, Com. Vânători, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Giurgeni, Roman, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Pângărați, jud. Neamț
• Icoana Sf. Ana cu Maica Domnului – Mănăstirea Bistrița, Com. Viișoara, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului (“Iconița”) – Mănăstirea Bisericani, Com. Viișoara, jud. Neamț
• Peștera Sf. Chiriac de la Bisericani (prăznuit pe 31 decembrie) și cea a Sf. Iosif – Mănăstirea Bisericani, Com. Viișoara, jud. Neamț (locuri tămăduitoare)
• Icoana Maicii Domnului (sec. XVI) – Mănăstirea Văratec, Com. Agapia, Sat Văratec jud. Neamț
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserică și “Tânguirea” de la fântână) și Icoana Mântuitorului (cea mică) – Mănăstirea Agapia, Com. Agapia, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului (“Axionita”)– Mănăstirea Sihăstria, Com. Pipirig, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Trifești-Roman, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Durău, Com. Ceahlău, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Petru Vodă, Com. Poiana Teiului, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului (“Cipriota”) – Mănăstirea Secu, Com. Pipirig, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Horaița, Com. Crăcăoani, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Horăicioara, Com. Crăcăoani, jud. Neamț
• Icoana Maicii Domnului - Schitul Icoana, Com. Vânători, jud. Neamț

Bucurie 02.07.2010 13:55:27

Icoane facatoare de minuni din Romania 3
 
• Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portărița” de la Mt. Athos) – Biserica “Sf. Spiridon” a spitalului județean din Piatra Neamț, jud. Neamț
• Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Almaș, Sat Almaș, Com. Gârcina, jud. Neamț
• Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. Borlești, jud. Neamț
• Peștera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud. Neamț (loc tămăduitor)
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împărați”, Gura Humorului, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Putnei, Com. Putna, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului (din fața catapetesmei, în prezent în paraclis) – Mănăstirea Moldovița, Com. Vatra Moldoviței, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului (din fața catapetesmei) – Mănăstirea Sucevița, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului și icoana Sf. Ap. Ev. Ioan și alte icoane minunate – Schitul Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Sihăstria - Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portărița” de la Mt. Athos) – Biserica din Com. Rădășeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirna, comuna Dragomirna, jud. Suceava
• Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râșca, Com. Râșca, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Spitalului Județean din Suceava, jud. Suceava
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Slatina, jud. Suceava
• Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea Moldovița, jud. Suceava
• Troiță (pe locul unde S-a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlățeni), Com. Pojorâta, jud. Suceava
• Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, Rădăuți, jud. Suceava
• Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Cămârzani, Sat Cămârzani, Com. Vadu Moldovei/Ciumulești, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
• Chilia peșteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava (loc de putere)
• Mănăstirea Hagigadar (“a Dorințelor”) – Suceava, jud. Suceava (biserică armenească, loc tămăduitor)
• Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. Sulița, jud. Botoșani
• Icoana Maicii Domnului - Mănăstirea Vorona, comuna Vorona, jud. Botoșani
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Voronei, comuna Vorona, jud. Botoșani
• Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com. Vârfu Câmpului (lângă Dorohoi), jud. Botoșani
• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Valea Neagră, Com. Herăstrău/Nistorești, jud. Vrancea
• Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Lepșa, Com. Tulnici, jud. Vrancea
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dălhăuți, Sat Dălhăuți, Com. Cârligele, jud. Vrancea (lăngă Focșani)
• Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare [copie minunată după cea de la Dălhăuți] și cea din biserica veche [?]) – Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia de Jos, Com. Jitia, jud. Vrancea
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din Iași (Bd. Ștefan cel Mare 16)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, Iași (Str. Cuza Vodă 51)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, Iași
• Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, Iași (Str. Păun 14)
• Icoanele (cele 2) Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, Iași
• Icoana Mântuitorului și icoana Maicii Domnului (care plâng; minune neconfimată oficial) - Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel Bun”, Iași
• Icoana Sf. Spiridon - Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf. Spiridon”), Iași (Bd. Independenței 1, Pța. Unirii)
• Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Andrei și Mina”, Iași(lângă Palatul de Cultură)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăț, Com. Dobrovăț, jud. Iași
• Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului și Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. Mogoșești, jud. Iași
• Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău), jud. Iași
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Miclăușeni, Com. Butea, jud. Iași
• Icoana Sf. Nicolae – Biserica „Sf. Nicolae”, com. Valea Seacă, jud. Iași [sau jud. Bacău?] (copie după o icoană minunată din Rusia)
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, Galați, jud. Galați
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. Drăgușeni, jud. Galați
• Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Pașcani, Com. Vlădești, jud. Galați
• Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna Smulți, jud. Galați
• Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Vladimirești, com. Tudor Vladimirescu, jud. Galați

cherub 02.07.2010 19:10:16

multumim frumos pt. bunavointza si gestul frumos de a posta aceste info utile
 
Multumim foarte mult pentru bunavointza si gestul frumos de a posta aici toate aceste informatii (cat si cele despre izvoarele tamaduitoare din tara noastra, si cele despre biserici bucurestene care adapostesc moaste de Sfinti) deosebit de utile/interesante.

vidoveczandrei 08.07.2010 18:34:23

Citat:

În prealabil postat de Bucurie (Post 265659)
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portărița” de la Mt. Athos) – Biserica “Sf. Spiridon” a spitalului județean din Piatra Neamț, jud. Neamț
 Icoana Sf. Nicolae - Mănăstirea Almaș, Sat Almaș, Com. Gârcina, jud. Neamț
 Icoana Sf. Zenovie – Mănăstirea Nechit, Com. Borlești, jud. Neamț
 Peștera Sf. Teodora de la Sihla – Schitul Sihla, Com. Vânători, jud. Neamț (loc tămăduitor)
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Împărați”, Gura Humorului, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Putnei, Com. Putna, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului (din fața catapetesmei, în prezent în paraclis) – Mănăstirea Moldovița, Com. Vatra Moldoviței, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului (din fața catapetesmei) – Mănăstirea Sucevița, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului și icoana Sf. Ap. Ev. Ioan și alte icoane minunate – Schitul Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2) – Mănăstirea Sihăstria - Rarău, Com. Crucea, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului (copie minunată după “Portărița” de la Mt. Athos) – Biserica din Com. Rădășeni, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dragomirna, comuna Dragomirna, jud. Suceava
 Icoanele Catapetesmei – Mănăstirea Dragomirna, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Râșca, Com. Râșca, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Spitalului Județean din Suceava, jud. Suceava
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Slatina, jud. Suceava
 Icoana Mântuitorului (din muzeul mănăstirii) – Mănăstirea Moldovița, jud. Suceava
 Troiță (pe locul unde S-a arătat Sf. Treime) – Schitul Pojorâta (Corlățeni), Com. Pojorâta, jud. Suceava
 Icoanele din Muzeul din Pronaos – Mănăstirea Bogdana, Rădăuți, jud. Suceava
 Icoana Sf. Gheorghe – Mănăstirea Cămârzani, Sat Cămârzani, Com. Vadu Moldovei/Ciumulești, jud. Suceava (lângă Fălticeni)
 Chilia peșteră a Sf. Daniil Sihastrul – Mănăstirea Putna, Com. Putna, jud. Suceava (loc de putere)
 Mănăstirea Hagigadar (“a Dorințelor”) – Suceava, jud. Suceava (biserică armenească, loc tămăduitor)
 Icoana Maicii Domnului – Schitul Cozancea, Com. Sulița, jud. Botoșani
 Icoana Maicii Domnului - Mănăstirea Vorona, comuna Vorona, jud. Botoșani
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Sihăstria Voronei, comuna Vorona, jud. Botoșani
 Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Gorovei, Sat Gorovei, Com. Vârfu Câmpului (lângă Dorohoi), jud. Botoșani
 Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Valea Neagră, Com. Herăstrău/Nistorești, jud. Vrancea
 Icoana Sf. Nicolae – Mănăstirea Lepșa, Com. Tulnici, jud. Vrancea
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dălhăuți, Sat Dălhăuți, Com. Cârligele, jud. Vrancea (lăngă Focșani)
 Icoanele Maicii Domnului (cele 2: din biserica mare [copie minunată după cea de la Dălhăuți] și cea din biserica veche [?]) – Mănăstirea Poiana Mărului, Sat Jitia de Jos, Com. Jitia, jud. Vrancea
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Mitropoliei din Iași (Bd. Ștefan cel Mare 16)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Golia, Iași (Str. Cuza Vodă 51)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Socola, Iași
 Icoana Maicii Domnului (“Prodromita”) – Mănăstirea Bucium, Iași (Str. Păun 14)
 Icoanele (cele 2) Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae Domnesc”, Iași
 Icoana Mântuitorului și icoana Maicii Domnului (care plâng; minune neconfimată oficial) - Biserica „Sf. Nectarie” din cartierul „Alexandru cel Bun”, Iași
 Icoana Sf. Spiridon - Biserica “Sf. Spiridon” (din cadrul Spit. “Sf. Spiridon”), Iași (Bd. Independenței 1, Pța. Unirii)
 Icoana Sf. Mina – Biserica “Sf. Andrei și Mina”, Iași(lângă Palatul de Cultură)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Dobrovăț, Com. Dobrovăț, jud. Iași
 Icoanele Maicii Domnului (cele 3), Icoana Mântuitorului și Icoana Sf. Ioan Botezătorul – Mănăstirea Hadâmbu, Com. Mogoșești, jud. Iași
 Icoana Maicii Domnului – Biserica din Com. Pârcovaci (lângă Hârlău), jud. Iași
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Miclăușeni, Com. Butea, jud. Iași
 Icoana Sf. Nicolae – Biserica „Sf. Nicolae”, com. Valea Seacă, jud. Iași [sau jud. Bacău?] (copie după o icoană minunată din Rusia)
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Mavromolu, Galați, jud. Galați
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Adam, Sat Adam, Com. Drăgușeni, jud. Galați
 Icoana Maicii Domnului – Biserica Satului Pașcani, Com. Vlădești, jud. Galați
 Icoana Maicii Domnului – Biserica “Sf. Nicolae”, Comuna Smulți, jud. Galați
 Icoana Maicii Domnului – Mănăstirea Vladimirești, com. Tudor Vladimirescu, jud. GalațiIn partea vestica si sudul Romaniei sunt ceva Icoane facatoare de minuni,adica in zona Ardealui si zona Banatului?

vasilik 30.07.2010 17:50:28

Icoane
 
5 atașament(e)
Cateva icoane facatoare de minuni ale Maicii Domnului

vasilik 30.07.2010 17:52:32

Icoane
 
5 atașament(e)
Alte Icoane facatoare de minuni ale Maicii Domnului

Rodica50 30.07.2010 20:25:55

Multumim! Fie ca toate icoanele sa fie facatoare de minuni, iar noi sa ne invrednicim de ele!

conss 21.09.2010 17:24:34

icoane la comanda
 
Buna ziua. Ma numesc Iordachescu Constantin. Impreuna cu un prieten facem icoane aplicate. Putem lucra aproape orice icoana pe care nu o gasiti nicaieri. La noi veti avea preturi de producator. O lista de preturi gasiti aici: http://konstantcrestinortodox.blogsp...-aplicate.html

Avem si icoane in stoc la un pret de 10 lei: http://konstantcrestinortodox.blogsp...ei-bucata.html

Ma puteti gasi la adresa de mail: io_konstant@yahoo.com sau pe mess sau la nr de tel 0746106781

IOLANDA 23.09.2010 10:19:52

multumim "vasilik"...ptr.minunatele icoane postate aici...pe aproape toate le-am vazut si m-am inchinat lor, dar imi doresc si sper sa ajung pe Rarau,la icoana Maicutei..


Ora este GMT +3. Ora este acum 10:09:38.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.