Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Postul (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5059)
-   -   Postul negru (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=7835)

vsovivivi 05.04.2013 12:55:26

Regretați tainic...
 
'Pământ ești și în pământ te vei întoarce...'

Pământ a fost numit de Dumnezeu uscatul după ce apele de jos s-au adunat în adunările lor și apoi după ce a încetat potopul și apele s-au retras...

Practic e pătura de țărână de deasupra apelor de dedesubt.

Deci omul după ce a greșit mâncând din pomul cunoștinței și a răului nu s-a mai văzut pe sine și nu s-a mai socotit ca pământ și nu a mai dorit să 'adoarmă' ci își era el însuși de ajuns lui însuși... născocind tot felul de căi și de teste și de premii și răsplătiri pentru a ajunge acolo, direct la țintă... la basmul deșert pe care l-a visat cu ochii... deschiși.

Postiți și Regretați pentru că Împărăția e pe-aproape.

Iar IOV răbdând ispita diavolului a mărturisit că 'gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământul din care am fost luat' adică de la început am judecat pe Dumnezeu și până la sfârșit voi judeca pe Dumnezeu ca smințișorul ce se crede înțelept, vai mie și 'blestemată este ziua în care m-am născut!'

Romanian-Israel look what you had done to your Lord!

stefan florin 05.04.2013 12:59:38

Citat:

În prealabil postat de vsovivivi (Post 513836)
'Pământ ești și în pământ te vei întoarce...'

Pământ a fost numit de Dumnezeu uscatul după ce apele de jos s-au adunat în adunările lor și apoi după ce a încetat potopul și apele s-au retras...

Practic e pătura de țărână de deasupra apelor de dedesubt.

Deci omul după ce a greșit mâncând din pomul cunoștinței și a răului nu s-a mai văzut pe sine și nu s-a mai socotit ca pământ și nu a mai dorit să 'adoarmă' ci își era el însuși de ajuns lui însuși... născocind tot felul de căi și de teste și de premii și răsplătiri pentru a ajunge acolo, direct la țintă... la basmul deșert pe care l-a visat cu ochii... deschiși.

Postiți și Regretați pentru că Împărăția e pe-aproape.

aici sunt de acord cu tine, amice!

vsovivivi 05.04.2013 13:29:37

Citat:

În prealabil postat de stefan florin (Post 513838)
aici sunt de acord cu tine, amice!

Și cu asta nu mai ești de-acord?

Citat:

''Iar IOV răbdând ispita diavolului a mărturisit că 'gol am ieșit din pântecele maicii mele și gol mă voi întoarce în pământul din care am fost luat' adică de la început am judecat pe Dumnezeu și până la sfârșit voi judeca pe Dumnezeu ca smințișorul ce se crede înțelept, vai mie și 'blestemată este ziua în care m-am născut!'

Romanian-Israel look to what you had done to your Lord!''
Nu trebuie pe mine să mă îndreptățești... deci nu-ți fă grije din pricina gLumii și a morții căci morți suntem cu toții până la unul.

vsovivivi 08.04.2013 11:52:59

În post fiți negrii la sufet și triști și supărați la inimă dar nimeni să nu știe.
 
Ce nebunie... văd și aud pe unii care îndeamnă ca în post să fii bucuros, să fii vesel și că cică ei împlinesc porunca 'bucurați-vă!' rostită de îngeri către mironosițe.

Păi, postul, regretul, rugăciunea de căință și îndreptare se face dintr-un suflet îndurerat pentru starea josnică și decăzută în care zace creștinul, pentru că se vede neputincios zbătându-se în zadar în mocirla păcatelor, înfulecând fără opreliști toate spurcăciunile gLumii și ale satanei ca un mare seducător sfințișor judecător fricos și corupt... deci creștinul realizează coșmarul și tragedia vieții sale și se roagă neîncetat pentru a porni odată pe drumul schimbării în bine ajutat de Dumnezeu prin Har, de pe care a alunecat.

Poate vre-un om normal la cap să râdă și să se bucure în starea asta? Poate un creștin cu inimă simțitoare să fie vesel în post? Poate un om care știe că vas muri în păcatele sale nelepădat de sine ca să țopăie și să danseze fericit știind că-l așteaptă iadul cu brațele deschise? Poate vre-un creștin să nu-i pese când se rupe de Domnul și știe că se va usca și apoi va absorbi ca un burete toate grozăviile și lăturile lumii? Poate un om serios ca să se liniștească și să stea vesel când în jurul lui dănțuiesc diavolii care-l corup fără-ncetare? Poate bolnavul de cancer sufletesc și trupesc, leprosul, handicapatul, bubosul, urâtul, violatul, furatul, condamnatul să stea cu o bucurie imensă în inima lui, fericit de toate necazurile venite asupra lui din pricina propriei vieți destrăbălate și a păcătuirlor neluate în seamă, văzând cît de dureroasă și amarnică îi este robia față de faron, față de farisei, de șefi, și de toate păcatele lor puste peste el ca să le aduleze? Poate cineva deci să fie vesel în situația asta atât de tragică?

Domnul a rânduit postul tocmai pentru a trăi această suferință și tragedie cu cea mai neagră stare posibilă, cu adâncă amărăciune și durere și supărare, dar cu sperană, cu nădejdea că prin post, prin regret, prin mărturisire, prin parcurgerea drumului suferinței, va ajunge și ziua bucuriei.

Deci nu mai fiți naivi și vă luați după toți tâmpiții, ci suferiți cu Adevăr și cu Dreptate însă TAINIC, adică așa cum a zis Dumnezeu, postiți în ascuns, acolo unde numai Domnul vă vede și vă știe, în adâncul inimii, iar pe afară, nu vă smoliți fața și ținuta ca să vă vadă oamenii și să vă compătimească și să vă meargă bârfa ci voi spălați-vă fața, hainele, și ungeți-vă capul, și afișați un zâmbet protocolar și o vorbire clară și curată ca nimeni să nu bănuie cât de mult regretați și cât de adâncîă vă este suferința și tragedia, și ca să vadă gLumea că nu ei postiți ci Domnului vostru.

Și există 3 postiri serioase:

Postul rânduit de la întemeirea lumii, din Rai, adică postul Credinței, apoi postul vieții drepte și curate așa cum a îndemnat Ioan Botezătorul, și apoi postul pentru că v-ați lepădat de Iisus Hristos și Cuvântul lui Dumnezeu sau că revenind acasa precum fiul risipitor nu v-ați lepădat de gLume, de năravuri, de curvie ci chiar în sânul Credinței sunteți mai răi și faceți mai urât decât în gLume, adică slujiți ca puii de năpârcă, de viperă, de om, doar bogăția dșartă, curvia, lăcomia, impertinența, judecarea și batjocurirea fraților și a părinților fie în ascuns fie pe față ca niște copii obraznici și răsfățați și plini de privilegii casnice și prietenești și prea apropiate în minciună și sentimente nebune.

Nu mâncați aluatul fariseilor căci ei zic dar nu fac, și vă otrăviți și rămâneți așa ca ei niște neîmpliniți și neâncercați ca pâinea pusă în cuptor!

Căutați compătimire la Dumnezeu căci dacă v-ați primit compătimirea de la gLume, nu mai primiți de la părinți, de la frați, de la prieteni, de la îngerii albi care vă mângâie tainic fiindcă ei vă văd și vă știu în ascuns cum vă este inima voastră!

vsovivivi 08.04.2013 12:04:50

Plângeți cu amar în taină înaintea Dragostei!
 
Postiți împreună cu toată suferința dragostei și sfințeniei care vă știe din Dumnezeu toate ororile și grozăviile pe care a trebuit să le îndure și să le rabde și vă cunoaște ea fără să vă umilească toate neîmplinirile ei din pricina neascultării voastre de Dumnezeu, deci postiți și regretați și vă plecați capetele înaintea ei... și vă rușinați de faptele voastre înaintea ei... ca să fiți pe viitor mai smeriți și mult mai înțelepți și drepți trăind viață de sfânt și viețuind cu umilință neafișată.

vsovivivi 09.04.2013 11:34:47

'În Lege, în Psalmi și în prooroci... este scris despre Mine!'
 
''PSALMUL 55
Al lui David.

1. Mântuiește-mă, Doamne, că M-a necăjit omul; toată ziua războindu-se M-a necăjit.
2. Călcatu-M-au vrăjmașii Mei toată ziua, că mulți sunt cei ce se luptă cu Mine, din înălțime.
3. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine.
4. În Dumnezeu voi lăuda toate Cuvintele Mele toată ziua; în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-Mi va face Mie omul?
5. Toată ziua Cuvintele Mele au urât, împotriva Mea toate gândurile lor sunt spre rău.
6. Locui-vor lângă Mine și se vor ascunde; ei vor păzi călcâiul Meu, ca și cum ar căuta sufletul Meu.
7. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei; în mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule.
8. Viața mea am spus-o ție; pune lacrimile Mele înaintea Ta, după făgăduința Ta.
9. Întoarce-se-vor vrăjmașii Mei înapoi, în orice zi Te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu ești Tu.
10. În Dumnezeu voi lăuda gRaiul, în Dumnezeu voi lăuda Cuvântul;
11. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul?
12. În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei Tale,
13. Că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu, în Lumina celor vii.''

Cine are ochi de văzut, urechi de auzit și sufelt primitor... să se înduioșeze!

vsovivivi 15.04.2013 13:57:29

Cele 96 de păcate, mândrii, fățărnicii și răutăți neluate în seamă!
 
De unde vine furia?
Din faptul că deși ești nebun în sens biblic te crezi tu prooroc învățător nevăzând că defapt ca un vierme ceri să facă alții ceea ce ar fi trebuit să faci tu ca să nu vie mânia peste tine, și o ceri ca un stăpân egoist și tiranic de mare valoare și cu mare competență și foarte prețios... și doar știi că tu zici mereu și nu faci niciodată exact ca fariseii și saducheii care învățau să scape de Dumnezeu nu de păcat ca să poată să-și crească depozitele lor de ziduri în care îndesau plăcerile și idolii, în cămări și seifuri ascuns, pentru ca tainic să ajungă răutatea lor în inimile credincioșilor neștiind ei de unde se spurcă și se otrăvesc și se înveninează.

De unde vine curvia?
Păi de la vederea și revederea fecioarelor care ai impresia că-ți bat apropoul cu drăgălășenie, și de la discuțiile aluzive cu trimitere sexuală, de la vorbirea care face pe plac năravului, răzbunându-se pentru el, patima aia care din ascuns abea așteaptă să pipăie din priviri, abea așteaptă să vadă și să revadă goliciuni străine ca să-și vadă propria goliciune și propriile puteri cum se încoardă și se tulbură neștiind și nevrând să știe ca orbii și ca credulii orbiți de ispită că defapt nu e din iubire ci din trădare și răzbunare, adică e plăcerea răutății acolo.

De unde vine lăcomia?
Păi omul vrea să scape și atunci lingușește pe toți puternicii torționari și ighemoni ai vremii făcându-le toate plăcerile prin acceptarea de a păcătui pentru ei orice și ca să le facă pe plac și ca să scape mai ușor, căci e o viclenie sufletească, viclenia puilor de viperă și de năpârcă, puii ăia pârâcioși și ucigași care-și slujesc cu ardoare bogații făcându-se lor fie copii sexuali, fie vameși, fie polițiști, fie soldați necruțători crezând ei și vrând ei să creadă ca creduliuii că or să scape mai ușor dacă stau în păcatele șefilor și dospesc minciunile lor crezându-le ca pe niște adevăruri infailibile. Defapt slujesc zidurilor mari și pompoase ca paravane de fațadă, cuviința aia de fațada în spatele căruia se pun la cale toate planurile mârșave, devine paravan 'neștiutor' ditamai șeful cu toată echipa. Deci vrea să scape și atunci, în timp ce plănuiește, roade și apoi ca să se liniștească iar mâncă și după teama și rușinea suportată în timpul lingușelilor, ca să uite mâncă iar că cică a 'lucrat' și i se cuvine... și așa se obijnuiește și mâncă decum se trezește ca un 'cuvios' iar noaptea tot ca să mânce se trezește și nu ca să se roage... de frică.

De unde vine mândria și slava deșartă, adică idolul poftelor văzute și visate și încrezute?
Păi din faptul că te autosugestionezi și te închipui un foarte mare corupător și un corupt în același timp născocind cu viclenie, pentru tine egoist sau altruist pentru toată gLumea, metode și proceduri, tehnici, căi de descoperire a cunoștiințelor și punând la cale capcane și așteptând prilejuri pentru satisfacții calculezi la nesfârșit greșelile și optimizezi procesele de producție de răutăți.Deci mânci spurcăciuni corupte de parcă ar fi delicatesuri și te crezi un mare corupător având impresia că ești un mare om de știință, un geniu care face punți de legătură, un rezolvator al problemelor omenirii și mai ales a muncii, înlocuind munca prin talentul de a fenta, de a jmecherii, de a păcăli și de a scăpa de griji prin merite personale de foarte mare valoare.

Lăcomia averilor, a vacanțelor, a luxurilor, a privilegiilor și a fărădelegilor vine treptat când în loc să urmezi pe Domnul Iisus Hristos cel mai sărac dintre toți săracii, pe Cuvântul lui Dumnezeu, tu te încăpățânezi să urmezi gLumii porcoase care construiește fără-ncetare ziduri și clădiri impunătoare... cică de cult, și apoi toți slujesc instituțiilor astea care-i devorează și-i ține ca pe păduchi sau căpușe, pismuindu-se și urându-se între ei pentru aplauzele primite când unul din ei mai îndrăzneț se eliberează și se realizează deplin în momentul culminant când părăsind părul se arată a sta pe frunte sau pe ditamai chelia de unde crede că el conduce, de acolo de sus, de pe fruntea instituției sau ca și căpușa băgată adânc în vena de pe mâna dreaptă... a legii, judecând fără jenă, îngâmfându-se și gomflându-se spre pocnire din sîngele supt de parcă ar fi un giuvaer scump, o piatră prețioasă miraculoasă, un diamant sincer și transparent pe un inel de mare baron... baronul de muthausen și surdhausen căci ochii îi sunt cât cepele, în lacrimi după luxuri și moliciuni și autoadulări 'sfinte' mimând că plânge de mila săracilor și orfanilor și văduvelor și străinilor prigoniți pe nedrept.

Cele 48 de năravuri capitale ale răutății sintetizate de dracii diversioniști în 7 patimi ca niște 'taine' de împlinit sau cu mândria și slava deșartă ca cele 8 gânduri ale răutății dătătoare de 'lumină' desconspirate de sfinții părinții prin viața lor dusă în luptă împotriva lor:

1. Lăcomia sau nifomania bucatelor sau nesățietatea și nevroza de a ronțăi și mesteca și a avea mereu ceva în gură, adică încrederea în idolii de mâncat, de supt, de ronțăit căci fără ei nu poți să reziști.

2. Lăcomia goliciunilor și pozițiilor și a mușchilor încordați, și voaieurismul sexual și malahienismul și apoi bancologia gLumelor spurcăcioase cu aluzii și trimiteri deșuchiate, privitul filmelor sexy și porno și a formelor trupurilor și adulatul tuturor artelor formaliste și muzicale și practicarea sporturilor și încordărilor și contracțiilor și întreținerea mușchilor având încrederea în tonus și în plăcerea trupească musculară și încrederea în sine ca un viespe fiind gata oricând să te lupți și să te răzbuni pe oricine impunându-ți forța și violul și tirania ca un soldățoi inteligent și gata de sacrificiul suprem pe care îl cauți prin tot felul de exerciții periculoase.

3. Încrederea în depozitul de bani și păcate, adică în frigider, în dulap, în cămară, în portmoneu, în cont, în asigurare, în rezervor, în buzunar, în mulțimea de încăperi, în bidon, în burduf, în toți idolii care pun la păstrat hrană sau lichide sau viitor fără probleme.

4. Lenea și pisma lenii care dă naștere furiei și din frică apare bârfa și denigrarea, minciuna, capcanele și tot soiul de viclenii care vor să se răzbune pe cel care îi strică planurile de parvenire și erijare la putere și la privilegii și uciderea disperată a tuturor celor care-i arată modul viclean de a fura.

5. Flecăreala și importanța de sine, discuțiile fără rost, fariseismul și teatrul meschin, păcăleala și talentul de a pălăvrăgii și a da slavă deșartă, de a se autoslăvi și a da socoteală fățarnică, adică muncirea și răscolirea fărăncetare și până la epuizare a nimicului fără Dumnezeu, adică păstrarea aparențelor de lucru, fă-te că lucrezi, arată-te savant, descoperitor, deștept, dă-te jmecher, inteligent, fă vâlvă cu debitul verbal și fă ca la sfârșit să nu rămână nimeni cu ceva ci toți să fie scârbiți de înțelepciune căci concluzia deșertică devine evidentă căci toate sensurile sunt epuizate și inutile, deci nimic nu are rost și totul e o zadarnicie haotică și dacă n-ai bani sau resurse atunci ce rost poate să aibă?.. deci eterna reîntoarcere la dorința de a face bani. AKedia sau lepădarea de logos pentru logoree foarte competentă și importantă de sine.

6. Mânia, furia, ambiția aprinderii și încăpățânarea distrugerii deși e evident că sunt fără vină cei asupra cărora întreții furtuna turnând păcură pe foc și benzină și aruncând cu butelii de gaz în toiul discuțiilor, adică nu te lași până nu crapă, nu te lași până nu urlii, până nu te caftești, nu-ți pasă că n-ai dreptate ci vrei să demonstrezi că o ai căci îți place să fii mituit ca mare judecător, avocat, polițist și gâde sadic. Deci e vorba de plăcerea sadică a răutății și pofta vicleniei și prostia puternică a răzbunării fără motiv pentru interesele zidurilor și a celor care le apără cu ardoare căci acolo au ei impresia că pot fi mai liniștiți și nu-i prinde nimeni.

7. Slava deșartă și mândria, care se bazează pe fapte și pe sentimente și pe talente dar mai ales pe puterea de a ucide, de a minți, de a păcăli, de a susține cu pătimășie o cauză, un pariu sportiv sau un pariu superstițios, deci e vorba de superstițiile și de faima grozăviilor și minciunilor pescărești și vânătorești și ostășești și regești.

8. FRICA și SIGUARANȚA celui mincinos dar îndrăzneț curajos la păcăleli, adică eeuu ce apare, bogăția miracolului din clipeală, brusca credință viceversată, învârtoșarea inimii, a urechilor, brusca triumfare a siguranței veșnice a idolului șerpesc, siguranța minciunii bazată pe indicii și pe bănuieli și pe vederi minunate ca niște bogății... deci e vorba de brusca îmbogățire și de sugestia și autosugestia că păcatul e bun, mândria e de dorit și că fățărnicia și ipocrizia e calea cea bună și munca în ele ne aduce siguranța și virtutea între mai marii vremii.

Și toate astea 8 se bazează pe necredință, răutate, și multă îndoială și pervertire și perversiuni lingușitoare fără sfârșit, adică ești mituit cu viitorul bogat și cu pruncii din curvie de care o să te bucuri și de toate femeile și fecioarele proaspete care cer satisfacții și bani... de la tine cel mai deștept și cel mai grozav fățarnic dintre toți..d-racii.

Nu uitați că sunt 48 de pătimășii mari și late, printre care nemulțumirea că ai prea puțină credință, tu sau altul, sau ai prea puțin din ceva bun... din dragoste de exemplu.

Cel înțelept se mulțumește cu puțin... cel prost nu se mulțumește niciodată cu ce a primit ci crede că pentru meritele lui ar fi meritat mai mult sau altceva mai important.

Acest soi de demoni muți iese afară doar cu rugăciune și cu post. Rugați-vă de Dumnezeu să-i scoată din copiii voștri 'căci celui ce crede toate îi sunt cu putință'. Deci să nu aveți niciodată impresia că nu se mai poate face nimic și că e o fatalitate, un dat, un necaz de netrecut. Orice boală și orice duh necurat ar fi în popor poate fi curățit, căci fatalismul ăsta spurcat înseamnă lepădare și hulă împotriva lui Dumnezeu care a făcut Cerul și Pământul... pentru copii.

vsovivivi 15.04.2013 16:33:28

Aprinderea și izbucnirea. Bucuria de răul altuia, că o pățește.
 
Pe scurt e vorba de 96 de feluri de aprindere și stârnire a reului mare în om ca să accepte frica lașe sau curajul siguranței minciunii ipocrite... căci de atunci albului îi spune negru, dulcelui amar și păcatului, mândriei și fățărniciei răutății îi spune sfințenie, fiindcă așa crede el că i se potrivește și așa îi place lui și așa vrea să creadă și așa știe el să afle și să bănuie ca să știe deci e vorba de sminteală, învârtoșare, și război mare pentru răutate... ca să acopere așa ca mâța cu nisip... păcatul pe care l-a făcut el însuși.

Cine-și constuiește casa sfințeniei pe un așa nisip va avea parte de o dărâmătură pe măsură, la momentul când nici nu se așteaptă.

Așa se va aprinde și așa va izbucni dezastrul casei de pe 'stânca' aia de nisip exact la fel cum s-a aprins și a izbucnit el de fiecare dată împotriva celor mici și nevinovați care n-au învățat ce le-a cerut el. Așa se potrivește dezastrul ce vine tot așa precum s-a potrivit și el cu păcatul.

'...mic se va chema în Împărăția Cerurilor...'

Dacă nu vreți să credeți cu duhul blândeții atunci soluția pentru a scăpa din sminteală e simplă, când vă vine aprinderea și ambiția încăpățânată și nu puteți să nu vă răzbunați, dați cu pietre direct în sus, aruncați cu pietre în sus, spre înălțimi deasupra voastră... și nu fugiți când ele se întorc. Dați cu cât mai multe și stați cât mai mult timp și încet încet sminteala vi se va stinge și veți învăța să vă rugați și să vă închinați cuvios... asta doar dacă nu puteți crede decât atunci când vedeți sau simțiți lovitura și nu puteți urma sfânta Învățătură ieșită din gura lui Dumnezeu.

vsovivivi 16.04.2013 12:43:16

Risipiți și lepădați-vă de toate științele gLumii și abea apoi vă rugați și postiți.
 
Să vedem acum pe ce depozit de avere șade spurcăciunea pustiirii care se mândrește întru nebunia de pe urmă aprinzându-se de răutatea cea veche pentru a o reîmplini pe ea? Ce depozit este în sufletul omului nebăgat în seamă și neluat în serios?

Acolo este la mare cinste formula matematică sau fizică sau chimică sau medicală sau spirituală, deci iată că rețeta asta magică, formula asta științifică, ecuația asta absurdă... ea este marele depozit de avere drăcească neobservat pe care șade curva ce atrage pe săracul ce o poftește și apoi se mândrește ca nimeni altul fiindcă-i slujește, fiindcă a viclenit și a curvit împreună cu ea și a avut prin ea parte de bani și de aprecieri în înțelepciune, căci liantul multului și puținului depozit stă în semnul egal și așa a putut jongla cu toate păcălindu-l că-i adevăr și dreptate și i-a dat și lui din belșug din această minciună ispitindu-l cu viitor sigur și bogat în afaceri.

Deci postiți la toate teoriile și socotelile matematico-științifice căci averea formulei magice și superstițioase este maica ateismului mamoniac plin de mândrie care păcălește pe toți copiii trecători prin școli ca să se creadă ei apoi frumoși și puternici ca bogații încrezuți în poftele lor spurcate... defapt ei nu văd sărmanii că au ajuns mândrii și pustii și desfrânați cu toții căci toate științele gLumii sunt toate niște teorii mincinoase și niște speculații absurde, un gunoi infernal bazat pe un fel de iluzionism deductiv speculativ și afrodisiac până la exasperare, care-ți dă impresia că meriți aprecieri, stimă, valoare și alte laude ca eroii moderni care se luptă cu grija.

Dă-ți seama deci că bogăția aia e o piatră de moară legată de piciorul tău și dă-ți seama că defapt ești sărac, orb, gol și păcălit ca un fraier de toate teoriile satanice ale științificilor și pricepe odată că tot ce demonstrează ei e pură vrăjeală vrăjitorească, dar nu vor scăpa din groapa lor puturoasă până se va împlini cu ei ceea ce și-au muncit!!!

Ăsta este defapt cel mai urât demon al bogăției și mândriei care zace în om adulându-se pe sine, demonul E, e, născocirea mândriei explicaționiștilor formulariști care se încântă împreună crezându-se înțelepți că cică i-a îmbogățit formula vederii și le-a atras slava proștilor și se văd celebri și descoperitori însă defapt și-au descoperit goliciunea proprie și au desfrânat până peste sațiu!

Aruncați la gunoi toate formulele lor și cunoștințele astea deșarte că nu vă 'ajută' decât să vă mândriți în deșert închipuindu-vă că sunteți deștepți când colo sunteți mai proști ca cei mai tâmpiți oameni de pe pământ căci ei au priceput bine că mândria și bogăția păcatelor nu va intra în Impărăția Cerurilor, iar cine se crede bogat și se mândrește cu păcatul este deja smintit și plecat de-acasă exact ca fiul risipitor sau ca fiul pierzării, este un credul viclean și foarte păcălit care nici nu realizează și nu vrea să înțeleagă dezastrul în care se află și din care nu mai poate ieși, și nu pricepe că e mai rău ca un lepros sau un bolnav de SIDA căci spurcăciunile pe care le împrăștie sunt mai nocive ca orice boală.

Eliberați-vă de toate minciunile gLumii științificilor căci au născocit și născocesc mereu cel mai mare dezastru pentru oameni. Chiar dacă minciunile lor par reale și adevărate și demonsrate corect, ele nu sunt altceva decât un mare gunoi al răutății și fățărniciei, e prostia înșelătoare ridicată la rang de înțelepciune sau duhovnicie modernă și iată că ele se bagă prin toate bisericile creștine sub haine de oi, sub haine strălucitoare ca să creadă prostimea păcălită și mituită și fraierită și furată și înșelată la nesfârșit, să creadă că e pace între oameni și că sunt cuceriri și lumini ale adevărului.

Biruiți gLumea, risipind și lepădându-vă de toate bogățiile ei căci toate sunt pline de spurcăciunea păcatului și minciunii!

Nu vă mai bazați pe depozitul ei bogat plin de formule și socoteli speculative căci sunt spurcăciuni și minciuni și răutăți ascunse!

vsovivivi 17.04.2013 11:25:07

În fiecare moment numai Cuvântul te scapă pe moment!
 
Mereu apare ispita scăpării pe moment de greul răbdării prin soluția cea mereu nouă și prin insistența cu care vă îmbie supărarea și atunci omul dă să scape de Dumnezeu, de Cruce sau de Dragostea curată. Mândria soluțiilor științifice apare în fel și chip cu trufie și aroganță la fiecare neputință care-l bagă în sperieți pe om, și atunci el se leapădă și primește și se învoiește și săvârșește păcatul, trăirea cea rea și uitarea iar apoi intră în păcatul neumilinței și apoi în păcatul trufiei cu judecarea altora și aruncarea vinei pe alții, și gata, se împietrește de plăcerile răutății și de poftele lăcomiei și vicleniei și nu mai scapă niciodată din ' bucuria' de răul altuia și al lui, rămâne neschimbat în starea asta până ce moare în păcatele sale... Vai de el săracul om înșelat și păcălit și plin de minciuna măririi de sine.

Deci tentația trădării și auto-coruperii e foarte mare și deseori omul scapă din lac căzând direct în puț, neștiind că puțul respectiv e otrăvit și înveninat și plin de păcură și dulci spurcăciuni ascunse și neluate în seamă căci tocmai de aia atâta amar de gLume bea din el părîndu-li-se că le place foarte mult... toată omenirea cu miliardele ei... de creștini.

Nu vă lăsați păcăliți de credulitatea cretină căci numai Domnul te scapă pe moment de vicleana scăpare pe moment născocită de satana ce locuiește în tine.


Ora este GMT +3. Ora este acum 04:05:42.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.