Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Postul (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=5059)
-   -   Postul negru (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=7835)

vsovivivi 18.11.2013 14:34:02

Post Negru înseamnă să nu fii sluga cea bună a morții rele.
 
Citat:

În prealabil postat de Florin-Ionut (Post 540125)
Citat:

Citat:
În prealabil postat de vsovivivi
Deci postul negru nu trebuie să sperie pe nimeni
V,

Lăsînd la o parte vorbarbăreala multă și degeaba, ai ținut vreodată post negru?

Dragul meu prieten 'Courage the cowardly dog', îți zic așa pentru curajul de a crede și tu Adevărul că pământul nu este o planetă, nu este sferic și nu se învârte în jurul soarelui... și nu-i bai că nimeni nu te crede nici pe tine și nici pe mine fiindcă noi știm că sigur este așa cum credem noi și se poate și demonstra dar mulți n-au minte și n-au credință spre a pricepe și a vedea cu ochiul credinței căci toți s-au stricat și urâți s-au făcut întru fărădelegi și nu mai este cel mintos care rumegă, cel ce înțelege, cel ce caută pe Dumnezeu, nu mai este până la unul, vorba psalmului 52, 5 pâini și 2 pești. Nu că aș fi eu mai bun ca alții ci doar că i-a fost milă Domnului mai mult de mine. Întreabă-te și tu de ce? Fiindcă din pricina neputinței psihologice fataliste L-am căutat și fiindcă El se milostivește de cine voiește: ''Am venit și am revenit să caut pe oaia cea pierdută, pe oaia cea rătăcită, pe oaia cea căzută în păcatele cele mai amare''. (e o parafrază adaptată dar este una foarte Adevărată)

Ți se pare vorbărie goală fiindcă te-ai molipsit de la unii curioși de certuri pe idoli pentru dezbinări care nu citesc deloc și sunt gata sătui de text chiar mai dinainte de a citi măcar o cirtă sau o iotă, ei știu mai dinainte că-s prostii ispisăloage plictisitoare, știu ei de la mituri și bârfele cele mai crude și poreclind cu judecăți rele în spatele poreclelor ca să bată joc de Dumnezeu ca satirii ce se ridică împotriva Domnului lovind cu satârul neamul lui Matan și Ana nu fac altceva decât să vă învârtoșeze în frică și îndulcire, în frumusețe și mângâiere... și nu vă mai place să auziți dacă aveți urechi de auzit ci să vă mândriți.

Acuma dacă chiar mă întrebi dacă eu am ținut vreodată post negru?.. ce să-ți răspund? Pentru ce te îndoiești?
Păi nu există alt post decât postul negru!.. și da, am ținut, dar nu din ăla de smoală ci dezlegat la apă sfințită și la anafură și cu rugăciune și Cuvinte Duhovnicești... căci nu numai nimicul ceresc este hrănitor ci și Cel neluat în seamă de ziditorii gLumii: tot Cuvântul ce iese din gura Lui Dumnezeu.

Dacă vrea cineva să știe ce este și cum se ține postul?
El este lipsa oricărei griji afară de mântuire pentru care plângi și suferi și te pocăiești.
În post e bine să iubești încrezându-te total în ajutorul Lui Dumnezeu, să stai la umbra siguranței credinței și sfințeniei Lui, să iubești și să vorbești și să te bucuri până nu mai știi de mâncare, băutură, haine, bani, gânduri, averi, până nu-ți mai faci griji pentru ce vei spune sau cum vei spune, de chipul și imaginea ta, și asta după porunca cea nouă. Cum? Precum!

Este interzis în Rai întotdeauna să mănânci carne și ceea ce iese din carne (parizer, cremvurști, cârnați, salam,...) și orice drog care te face dependent de patimi și de asta este oprit pentru ca nu cumva să ajungi și tu văruit un mormânt de frați și copii: porumbei, miei, câini, pisici, găini, pui, căprioare, purcelași, viței, mânji, rațe, gâște, curci, nutrii,...

LuMiVi se ține post negru doar cu anafură și apă îmbunătățită adică din aia sfințită și înmulțită.
MaJo se mănâncă o singură dată dezlegat la ulei, Iar SâDum se mâncă de două ori dezlegat la ulei și vin.

Luni a fost trădată slujirea dreptății lui Dumnezeu și a fost pusă la cale uciderea mișelească a Domnului de către bătrâni, cărturari și scribi, de fățarnicii cu funcții înalte, de judecătorii corupți.

Miercuri a fost trădat Cerul și vândut Hristos de către om, de către tot casnicul și ucenicul Său ca să-și cumpere omul iadul și 'curajul' cel viclean și rău și fățarnic al satanei și antichristului și al proorocului mincinos, dacă tot ai vorbit de 'bărbi', și atunci toți ucenicii smintindu-se l-au părăsit... afară de Ioan și Maria Magdalena.

Vineri a fost trădat și de popor și judecat strâmb de Pilat din Pont, de Irod și de Sinedriu care cu fățărnicie 'posteau' sau se 'odihneau' de Paște, și la final a fost trădat și de soldați și patrioții care l-au și răstignit, căci toți mai marii au îndemnat prin orice mijloace pe Pilat să primească mită și să judece strâmb, cu pile, așa ca spălându-se pe mâini să-i facă împreună pe oameni să-și aleagă nu pe Dumnezeu ci pe omul lor, așa crud și păcătos și criminal ca ei, mai bine pe el decât să aleagă pe sfântul Lui Dumnezeu... pentru vina că a rostit Blasfemie, adică cică ar fi grăit împotriva Duhului Sfânt spunând că El este Mesia și că Fiul Omului va veni pe norii de slavă ai cerului.

Deci postim 3 zile negru ca să nu ni se învârtoșeze Blassfemia în noi!

Și atunci totuși care este blasfemia?

Păi blasfemia superstițioasă este aia că omul credincios smintit în credință ca să-i fie necredincioasă, cu credulitate prostească și naivă caută să dea ca să fie bun, se vrea pe sine altruist și bun, și se vede lăudat de oameni și atunci dă să dea... ca să scape și să nu mai aibă răspundere și așa se crede el mai bun ca Dumnezeu.

Adică dă să scape și să nu-i mai pese, apoi dă să scape și să nu-i mai fie frică de răspundere, apoi dă să scape de frica neputinței temându-se că nu poate și nu va putea răspunde cool ca să placă oamenilor, apoi dă să dea ca să scape de acuzare și să-și cumpere apărare, ca în final să dea viața curată ca s-o cumpere pe a altora, aia murdară, căci li se sting candelele și nu mai au cu ce să se laude ca 'sfinte fecioare'.

Deci blasfemia este socoteala asta care și-o face omul egoist și lacom și viclean folosind altruismul deșert credul și fraier prin care și-L vinde pe Dumnezeu și-l cumpără pe satana cu gLumea lui cu tot... crezându-se prin afacerea asta înțelept, gospodar, jmecher, eficient, om cu nume mare și însemnat, cu renume și glorie. Și asta este a-face-rea cu sfințenie și cu fecioare, afacerea nebunilor adică a răilor ascunși sub haine de biserică, de apostoli, de mesii, de mari teologi, de sfinți și mari duhovnici ai neamului sau ai creștinătății.

Și blasfemia asta la care lucrează toți fățarnicii necontenit prefăcându-se perfect că nu se prefac deloc este chiar viața lor trăită în răutate și minciună ascunsă învârtoșați în taină de parcă ar știi numai ei Adevărul și Credința Credincioasă și de parcă ar trăi-o numai ei exact așa cum trebe înaintea lui Dumnezeu, așa precum a poruncit-o El.

Defapt este năravul cel urât de a da lecții de bunătate în timp ce tu ești nebunătatea întruchipată... și ca niște oameni ai legii care au mare grijă de păcat ca nu cumva să piară, nu fac altceva decât: au și fac și iau și uită și dezbină și ucid și ies din frâu și fură și ridică și râvnesc la nesfârșit ca 'înțelepțindu-se' să deznădăjduiască smolindu-și fețele înaintea oamenilor ca să fie compătimiți și apreciați de oameni ca mari victime nedreptățite... de Dumnezeu, pentru plata oamenilor, păcatul și gloria lui. Defapt își slujesc superstițiile și necreatul care nu există și nu va exista niciodată oricât s-ar strădui ei ca să-l arate cu degetul sau cu demonstrația sau ca să-l trăiască și să-l întrețină la nesfârșit. Nu va exista până la urmă nici păcatul, nici mândria nebunilor și nici gLumea morților și a moroilor cruzi, nu va exista nicio fățărnicie fiindcă toate vor fi Luminate și se vor Lumina și tot ceea ce este în ascuns și a fost făcut rău în ascuns va ajunge la lumină în ziua de glorie a fiecărui Cuvânt al lui Dumnezeu și se va vedea cum este și se va știi.

Așa că spală-mă și judecă-mă Doamne ca să mă curăț,
Mustră-mă și mă ceartă Doamne ca să mă îndrept,
Poruncește-mi Doamne și pune-mi Lege ca să să te ascult întru dreptate,
Întreabă-mă Doamne și cere-mi socoteală ca să pot să-ți răspund cuvios,
Trimite-ți slujitorii să mă povățuiască pentru ca să mă Mântui și să nu mai cad niciodată în frică, în îndoială, în necredință, în spurcări și neiubire, în altruism egoist și crud.

Ajută-mă Doamne să nu ajung mai jos ca moartea cea rea, să nu ajung sluga ei cea bună căci Viu și Virtuos și Viță veșnică este Dumnezeu Treimea împreună cu toți sfinții și drepții și îngerii și cu toată făptura în care-și găsește Odihnă iubirii Lui curate, blânde și pașnice.

stefan florin 18.11.2013 16:35:27

Citat:

În prealabil postat de vsovivivi (Post 540649)
Dragul meu prieten 'Courage the cowardly dog', îți zic așa pentru curajul de a crede și tu Adevărul că pământul nu este o planetă, nu este sferic și nu se învârte în jurul soarelui... și nu-i bai că nimeni nu te crede nici pe tine și nici pe mine fiindcă noi știm că sigur este așa cum credem noi și se poate și demonstra dar mulți n-au minte și n-au credință spre a pricepe și a vedea cu ochiul credinței căci toți s-au stricat și urâți s-au făcut întru fărădelegi și nu mai este cel mintos care rumegă, cel ce înțelege, cel ce caută pe Dumnezeu, nu mai este până la unul, vorba psalmului 52, 5 pâini și 2 pești. Nu că aș fi eu mai bun ca alții ci doar că i-a fost milă Domnului mai mult de mine. Întreabă-te și tu de ce? Fiindcă din pricina neputinței psihologice fataliste L-am căutat și fiindcă El se milostivește de cine voiește: ''Am venit și am revenit să caut pe oaia cea pierdută, pe oaia cea rătăcită, pe oaia cea căzută în păcatele cele mai amare''. (e o parafrază adaptată dar este una foarte Adevărată)

Ți se pare vorbărie goală fiindcă te-ai molipsit de la unii curioși de certuri pe idoli pentru dezbinări care nu citesc deloc și sunt gata sătui de text chiar mai dinainte de a citi măcar o cirtă sau o iotă, ei știu mai dinainte că-s prostii ispisăloage plictisitoare, știu ei de la mituri și bârfele cele mai crude și poreclind cu judecăți rele în spatele poreclelor ca să bată joc de Dumnezeu ca satirii ce se ridică împotriva Domnului lovind cu satârul neamul lui Matan și Ana nu fac altceva decât să vă învârtoșeze în frică și îndulcire, în frumusețe și mângâiere... și nu vă mai place să auziți dacă aveți urechi de auzit ci să vă mândriți.

Acuma dacă chiar mă întrebi dacă eu am ținut vreodată post negru?.. ce să-ți răspund? Pentru ce te îndoiești?
Păi nu există alt post decât postul negru!.. și da, am ținut, dar nu din ăla de smoală ci dezlegat la apă sfințită și la anafură și cu rugăciune și Cuvinte Duhovnicești... căci nu numai nimicul ceresc este hrănitor ci și Cel neluat în seamă de ziditorii gLumii: tot Cuvântul ce iese din gura Lui Dumnezeu.

Dacă vrea cineva să știe ce este și cum se ține postul?
El este lipsa oricărei griji afară de mântuire pentru care plângi și suferi și te pocăiești.
În post e bine să iubești încrezându-te total în ajutorul Lui Dumnezeu, să stai la umbra siguranței credinței și sfințeniei Lui, să iubești și să vorbești și să te bucuri până nu mai știi de mâncare, băutură, haine, bani, gânduri, averi, până nu-ți mai faci griji pentru ce vei spune sau cum vei spune, de chipul și imaginea ta, și asta după porunca cea nouă. Cum? Precum!

Este interzis în Rai întotdeauna să mănânci carne și ceea ce iese din carne (parizer, cremvurști, cârnați, salam,...) și orice drog care te face dependent de patimi și de asta este oprit pentru ca nu cumva să ajungi și tu văruit un mormânt de frați și copii: porumbei, miei, câini, pisici, găini, pui, căprioare, purcelași, viței, mânji, rațe, gâște, curci, nutrii,...

LuMiVi se ține post negru doar cu anafură și apă îmbunătățită adică din aia sfințită și înmulțită.
MaJo se mănâncă o singură dată dezlegat la ulei, Iar SâDum se mâncă de două ori dezlegat la ulei și vin.

Luni a fost trădată slujirea dreptății lui Dumnezeu și a fost pusă la cale uciderea mișelească a Domnului de către bătrâni, cărturari și scribi, de fățarnicii cu funcții înalte, de judecătorii corupți.

Miercuri a fost trădat Cerul și vândut Hristos de către om, de către tot casnicul și ucenicul Său ca să-și cumpere omul iadul și 'curajul' cel viclean și rău și fățarnic al satanei și antichristului și al proorocului mincinos, dacă tot ai vorbit de 'bărbi', și atunci toți ucenicii smintindu-se l-au părăsit... afară de Ioan și Maria Magdalena.

Vineri a fost trădat și de popor și judecat strâmb de Pilat din Pont, de Irod și de Sinedriu care cu fățărnicie 'posteau' sau se 'odihneau' de Paște, și la final a fost trădat și de soldați și patrioții care l-au și răstignit, căci toți mai marii au îndemnat prin orice mijloace pe Pilat să primească mită și să judece strâmb, cu pile, așa ca spălându-se pe mâini să-i facă împreună pe oameni să-și aleagă nu pe Dumnezeu ci pe omul lor, așa crud și păcătos și criminal ca ei, mai bine pe el decât să aleagă pe sfântul Lui Dumnezeu... pentru vina că a rostit Blasfemie, adică cică ar fi grăit împotriva Duhului Sfânt spunând că El este Mesia și că Fiul Omului va veni pe norii de slavă ai cerului.

Deci postim 3 zile negru ca să nu ni se învârtoșeze Blassfemia în noi!

Și atunci totuși care este blasfemia?

Păi blasfemia superstițioasă este aia că omul credincios smintit în credință ca să-i fie necredincioasă, cu credulitate prostească și naivă caută să dea ca să fie bun, se vrea pe sine altruist și bun, și se vede lăudat de oameni și atunci dă să dea... ca să scape și să nu mai aibă răspundere și așa se crede el mai bun ca Dumnezeu.

Adică dă să scape și să nu-i mai pese, apoi dă să scape și să nu-i mai fie frică de răspundere, apoi dă să scape de frica neputinței temându-se că nu poate și nu va putea răspunde cool ca să placă oamenilor, apoi dă să dea ca să scape de acuzare și să-și cumpere apărare, ca în final să dea viața curată ca s-o cumpere pe a altora, aia murdară, căci li se sting candelele și nu mai au cu ce să se laude ca 'sfinte fecioare'.

Deci blasfemia este socoteala asta care și-o face omul egoist și lacom și viclean folosind altruismul deșert credul și fraier prin care și-L vinde pe Dumnezeu și-l cumpără pe satana cu gLumea lui cu tot... crezându-se prin afacerea asta înțelept, gospodar, jmecher, eficient, om cu nume mare și însemnat, cu renume și glorie. Și asta este a-face-rea cu sfințenie și cu fecioare, afacerea nebunilor adică a răilor ascunși sub haine de biserică, de apostoli, de mesii, de mari teologi, de sfinți și mari duhovnici ai neamului sau ai creștinătății.

Și blasfemia asta la care lucrează toți fățarnicii necontenit prefăcându-se perfect că nu se prefac deloc este chiar viața lor trăită în răutate și minciună ascunsă învârtoșați în taină de parcă ar știi numai ei Adevărul și Credința Credincioasă și de parcă ar trăi-o numai ei exact așa cum trebe înaintea lui Dumnezeu, așa precum a poruncit-o El.

Defapt este năravul cel urât de a da lecții de bunătate în timp ce tu ești nebunătatea întruchipată... și ca niște oameni ai legii care au mare grijă de păcat ca nu cumva să piară, nu fac altceva decât: au și fac și iau și uită și dezbină și ucid și ies din frâu și fură și ridică și râvnesc la nesfârșit ca 'înțelepțindu-se' să deznădăjduiască smolindu-și fețele înaintea oamenilor ca să fie compătimiți și apreciați de oameni ca mari victime nedreptățite... de Dumnezeu, pentru plata oamenilor, păcatul și gloria lui. Defapt își slujesc superstițiile și necreatul care nu există și nu va exista niciodată oricât s-ar strădui ei ca să-l arate cu degetul sau cu demonstrația sau ca să-l trăiască și să-l întrețină la nesfârșit. Nu va exista până la urmă nici păcatul, nici mândria nebunilor și nici gLumea morților și a moroilor cruzi, nu va exista nicio fățărnicie fiindcă toate vor fi Luminate și se vor Lumina și tot ceea ce este în ascuns și a fost făcut rău în ascuns va ajunge la lumină în ziua de glorie a fiecărui Cuvânt al lui Dumnezeu și se va vedea cum este și se va știi.

Așa că spală-mă și judecă-mă Doamne ca să mă curăț,
Mustră-mă și mă ceartă Doamne ca să mă îndrept,
Poruncește-mi Doamne și pune-mi Lege ca să să te ascult întru dreptate,
Întreabă-mă Doamne și cere-mi socoteală ca să pot să-ți răspund cuvios,
Trimite-ți slujitorii să mă povățuiască pentru ca să mă Mântui și să nu mai cad niciodată în frică, în îndoială, în necredință, în spurcări și neiubire, în altruism egoist și crud.

Ajută-mă Doamne să nu ajung mai jos ca moartea cea rea, să nu ajung sluga ei cea bună căci Viu și Virtuos și Viță veșnică este Dumnezeu Treimea împreună cu toți sfinții și drepții și îngerii și cu toată făptura în care-și găsește Odihnă iubirii Lui curate, blânde și pașnice.

din nou chestia asta cu pamantul plat?

AlinB 18.11.2013 18:14:15

Chiar merita sa dai citezi ditamai prostia pentru o intrebare retorica?

vsovivivi 19.11.2013 17:26:47

Citat:

În prealabil postat de stefan florin (Post 540662)
din nou chestia asta cu pamantul plat?

Păi ce, ți-ai pierdut credința? Și nu e plat decât la suprafață căci în adânc e rond... dar nu se cuvine să-ți explic și aici cum este fiindcă unii se oftică rău și apoi dau... dau... dau cu stângu-n dreptu' până ajung ori la ball ori la spitall.

vsovivivi 19.11.2013 17:30:13

Citat:

În prealabil postat de AlinB (Post 540671)
Chiar merita sa dai citezi ditamai prostia pentru o intrebare retorica?

Iartă-mă că mă bag în seamă și-ți răspund neîntrebat cam așa: oi fi io prost degeaba da' ditamai 'prostia' o să înceapă să doară cu siguranță în unii, nu dau nume și nu mă refer la tine, o să doară fiiindcă mitu' ăla care zice că ''prostia nu doare'' va fi spulberat curând. (Tu la ce nu poți să citești, de lene, îi spui prostie... nu e că nu poți ci nu vrei... da' bine că ai argument... ment, mentă... și știi tu mai bine cum e cu menta!)

vsovivivi 19.11.2013 17:38:16

Postiți și iubiți.
 
Ca să fiu foarte scurt pentru ca să par înțe..pat unora vă indemn pe toți așa:

Postiți la iluziile fataliste deznădăjduitoare ce vin din schizochiofrenispismuire!
Și nici nu știi cât de mic ajungi să fii dacă îți mitui singur erorile cu vești!.. ca să te înalți în deșertexit. De frică apoi arunci vina... fiindcă îți autopârăști frații de cruce, ți-i pârăști fiindcă vrei să curvești... cu îndreptățirea.

stefan florin 20.11.2013 10:14:40

Citat:

În prealabil postat de vsovivivi (Post 540730)
Păi ce, ți-ai pierdut credința? Și nu e plat decât la suprafață căci în adânc e rond... dar nu se cuvine să-ți explic și aici cum este fiindcă unii se oftică rău și apoi dau... dau... dau cu stângu-n dreptu' până ajung ori la ball ori la spitall.

deci e plat la suprafata si rotund in adanc...mda...cred ca de la postul negru vezi in forma asta pamantul
ps: nu e nevoie sa dai cu stangul in dreptul ca sa ajungi la bal ori la spital. In primul caz poti sa chemi un taxi. In cazul a 2-lea suni la 112 si ceri sa-ti trimita o ambulanta (Doamne fereste)

vsovivivi 20.11.2013 11:22:18

Citat:

În prealabil postat de stefan florin (Post 540769)
deci e plat la suprafata si rotund in adanc...mda...cred ca de la postul negru vezi in forma asta pamantul
ps: nu e nevoie sa dai cu stangul in dreptul ca sa ajungi la bal ori la spital. In primul caz poti sa chemi un taxi. In cazul a 2-lea suni la 112 si ceri sa-ti trimita o ambulanta (Doamne fereste)

Bineînțeles că de la postul negru văd așa... cu ochii credinței așa după cum a făcut Dumnezeu toate cele văzute și nevăzute.

Nu există alt post decât post negru, căci postul negru înseamnă: ''voi să nu faceți promisiuni și să nu vă jurați nici pe cer și nici pe pământ ci ceea ce este NU să fie nu iar ceea ce este DA sau AȘA să fie da sau așa ca să nu cădeți în judecată și minuni altruist-egoiste în deșert... și tot ce trece peste acestea vine de la cel rău, de la ispititorul din inima omului și din omul doar om și atât, mare pofticios de pateu.''

Textul nu se referă la puținătatea vorbirii ci la jurămintele și promisiunile deșarte, la faima de mare lăudăros care se ține de promisiuni în contra Domnului, fie în ascuns ca vicleanul fie pe față ca beroul.

Deci dacă în VT era bine să juri și să promiți și să te ții de ele înaintea Domnului și mai ales era bine să juri că VIU este Domnul, acum în NT și AP ni se cere să spunem dacă vrem doar Da: Viu este Domnul.

Însă dacă tu mă ironizezi pe mine care ți-am spus PURUL ADEVĂR înseamnă că ți-ai pierdut credința credincioasă și dacă ți-ai pierdut-o e foarte trist pentru tine și pentru mine căci îmi pare rău de tine pentru că psalmul 52, 5 pâini și 2 pești, este și despre tine.

Iar ca să ieși din prostia de a-ți da cu stângul în dreptul (la AlinB mă refeream fiindcă lui îi place să se certe pe idoli pentru a fi tot mai p-rost, adică pentru ca să-și preschimbe rostul dăruit de Hristos într-unul pentru păcate, după care aruncă pe mine că cică lungimea textelor mele e dovadă de prostie, iar ispisălogeala lenii sale cică e dovadă de înțelepciune fiindc simpte sărmanul că s-a săturat de mine, știm noi de ce, păio pentru că a halit din aluatul fariseilor și saducheilor care nu dă roade decât face neghine în om: pui de năpârci și de vipere, și asta se citește duhovnicește căci oricefel de pui, și ăia de muscă și de vierme sunt drăgălași, dar preluați de asemănarea omului 'credincios' devin o calamitate pentru minte și pentru suflet și pentru cele din ele, deci degeaba tai cozile păcatelor de frică prin spovedanie dacă nu-ți schimbi viața și ele cresc iară, căci nu-ți creșțti decât fățărnicia de a le tăia cât mai des pentru ca să nu se vadă că vrei să placi oamenilor, scuză-mi lunga paranteză iar lui AlinB îi cer iertare că iar am vorbit prea mult în scris ca să-i sfidez lenea lui foarte curioasă) este mai simplu decât să iei taxiul sau să chemi salvarea să strigi după Dumnezeu.

De ce nu mă crezi că pământul este semisferic cu partea rondă în adînc și cu partea plată la suprafață și că nu poți trece în lateral decât ajungi de unde ai plecat din pricina că e finită creația și mică? De ce nu mă crezi că soarele și luna împreună formează o sferă căci sunt semisferice? De ce nu mă crezi că ele străbat Cerul ca să lumineze pământul?.. unde pământ înseamnă față uscată, adică după ce s-au scurs apele și după ce ele la potop s-au retras și vânturile au zvântat pământul, atunci a rămas o parte uscată numită de Dumnezeu PĂMÂNT. Iar sub ea se află țărână, și din țărâna pământului l-a făcut Dumnezeu pe Adam și pe Eva din Adam, unde NOI se traduce nu numai prin sfânta Treime ci prin Dumnezeu împreună odihnindu-se în toate câte le făcuse până atunci prin Cuvânt, căci pe om l-a făcut cu mâinile Sale și i-a dat duh din răsuflarea Sa de viață dătătoare. Dar nu este o închisoare creația toată din pricina că este mică și finită căci oricât ar fi de mică ea este suficientă pentru Dumnezeu și om ci păcatul și mândria lui închide în om ușile Raiului căci Raiul este redeschis prin Hristos spre fericire și nemărginire și veșnicie.

Dacă nu mă crezi pe mine să știi că nici pe Dumnezeu nu-l crezi fiindcă eu exact ceea ce am auzit și am citit de la El, aia ți-am scris, de dragul frumuseții celor făcute de El și de dragul vieții împreună cu El.

vsovivivi 20.11.2013 11:47:15

Psalmul 35
 
1. Necredința călcătorului de lege (eu) spune inimii mele, că nu este într-însul (în mine) frica de Dumnezeu.
2. El singur se amăgește în ochii săi, când zice că ar fi urmărind fărădelegea și ar fi urând-o.
3. Graiurile gurii lui fărădelege și vicleșug; n-a vrut să priceapă ca să facă bine.
4. Fărădelege a gândit în așternutul său, în toată calea cea bună n-a stat și răutatea n-a urât.
5. Doamne, în cer este mila Ta și adevărul Tău până la nori.
6. Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mare; oameni și dobitoace vei izbăvi Doamne.
7. Că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui.
8. Sătura-se-vor din grăsimea casei Tale și din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei.
9. Că la Tine este izvorul vieții, întru lumina Ta vom vedea lumină.
10. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă.
11. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine.
12. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fărădelegea; izgoniți au fost și nu vor putea să stea.

... să stea în foc și în ger, în stele și în soare și în lună căci norul Tău milostiv în ele locuiește și nu se teme de rele și nici că-L vei părăsi pe El.

Și care să fie fărădelegea decât că n-au pus pe Domnul mai mare iubire peste ei de parcă ar fi fost mai prost sau nu i-ar fi iubit doar El cel mai mult dintre toți... i-a iubit cu mare sfințenie și dreptate, dar nu L-au cunoscut și nici n-au vrut să-L cunoască!.. au dat să dea ca să aibă și să ia dar otrăvit, smintit, așteptând vești... de la cobești... un fel de nărav fatalist fetișizant ca să capete grade și funcții înalte și foarte înțelepte de la curentul teatral și de la arta marțială și joială, de la filozofia alcoolisimiaunism, o beție miorlăită și julită fără iubire ci așa ca să marcheze la capitolul compătimeli și scârțâială impresionantă lăudându-se că ei au înmuiat pietrele... și ca atare și-au făcut meseria de răspândaci de neghină vopsită... degeba căci sunt martori corupți... de jegoismul cel mai altruist, acolo unde se află toată bunătatea... păcatului... în chipul de pui de năpârcă, foarte mândră că și-a lepădat coada de frica mâniei care o să vină, că doar vede toată lumea că nu mai au codă, deci sunt sfinți în închipuirile lor... dar în mijlocul inimii lor răutatea face cozi mereu... și alea cum oare o să le mai taie?

vsovivivi 20.11.2013 12:31:53

Psalmul 30... de arginți.
 
Poate așa vor tăia și cozile din inima lor:

PSALMUL 30
Al lui David.

1. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu rușinat în veac. Întru îndreptarea Ta izbăvește-mă și mă scoate.
2. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate.
Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești.
3. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni.
4. Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu.
5. În mâinile Tale îmi voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului.
6. Urât-ai pe cei ce păzesc deșertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit.
7. Bucura-mă-voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu
8. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului; pus-ai în loc desfătat picioarele mele.
9. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea.
10. Că s-a stins întru durere viața mea și anii mei în suspinuri;
slăbit-a întru sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat.
11. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte, și frică cunoscuților mei.
Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine.
12. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ca un vas stricat.
13. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea;
ca să ia sufletul meu s-au sfătuit.
14. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: "Tu ești Dumnezeul meu!"
15. În mâinile Tale, soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc.
16. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta!
17. Doamne, să nu fiu rușinat, că Te-am chemat pe Tine; să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad.
18. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie și cu defăimare.
19. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine,
pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor!
20. Ascunde-i-vei pe dânșii cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor.
21. Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor.
22. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa, în cetate întărită.
23. Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la fața ochilor Tăi.
24. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine.
25. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc, cu prisosință.
26. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră, toii cei ce nădăjduiți în Domnul.

Dar neghina 'roditoare' din pământ cum o vor scoate din inima lor și capul șarpelui viclean cum îl vor strivi din înțelepciune dacă nu prin umilința tainică și smerită, cum? Precum!


Ora este GMT +3. Ora este acum 05:25:58.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.