Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa Romana (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=507)
-   -   Cuvant pentru suflet ! (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=16604)

cristiboss56 20.11.2018 00:31:00

Taina suferinței
Suferință multă dar și milă multă de la Dumnezeu
Cu cât tace mai mult Dumnezeu cu atât este mai prezent în viața noastră!
Mă obsedează faptul că multă lume este îndurerată, că oamenii au necazuri, dureri probleme, strâmtorări. Omul are necazuri și de la cei din jurul lui, și de la întâmplări ale vieții, dar și de la sine însuși. Unii se luptă cu bolile, iar unii cu diavolul față către față. Există multă suferință, multă durere!
Îngăduiți-mi să spun aici ceva ce poate am spus și altă dată: cu cât sunt mai vădite acestea toate pe care le-am pomenit, cu atât mai mult cred că Dumnezeu există, este prezent. Nu se poate ca Dumnezeu să nu-Și ofere
ajutorul la vremea pe care o știe doar El.
Noi, oamenii, cu sensibilitatea noastră omenească suferim atât de mult, pătimim mult când sufletul nostru vede toate acestea!
Dumnezeu - care nepătimitor fiind, nu încetează să fie Făcătorul tuturor acestor făpturi care suferă și de aceea, din acest punct de vedere, nu poate să fie pasiv - cum este cu putință să vadă toate acestea și să nu înțeleagă ce ni se întâmplă? Noi ne putem pune în locul celuilalt. Uneori, ca om îi spun celui de lângă mine: „Uite, te înțeleg, îmi dau seama ce este în sufletul tău”.
Dumnezeu, cu mult mai mult este înlăuntrul sufletului nostru, înlăuntrul suferinței noastre, le știe bine pe toate acestea și mai mult, le are în mâinile Lui și cu o privire poate să le pună în ordine, să le alunge. Totuși, cu toate că le vede, le lasă să existe.
Omul strigă, urlă, uneori mai puțin, alteori mai mult, uneori cu glas stins, alteori cu glas puternic. Odată se roagă când strigă, altă dată scoate doar un simplu strigăt. Omul simte că Dumnezeu tace, nu aude, nu răspunde. Astfel, continuă să simtă durerea, să sufere. Prin urmare, pe de o parte avem realitatea, aceea că Dumnezeu tace.
Cât aș dori, cât v-aș ruga - chiar dacă suferim, chiar dacă suntem doborâți, chiar dacă în câteva rânduri lipsa de răbdare ne duce la deznădejde, la calea fără ieșire - ca toți să privim lucrurile astfel: cu cât este mai mare durerea, strâmtorarea, tăcerea lui Dumnezeu, cu atât mai mare să fie credința noastră în El, nădejdea, încredințarea că Dumnezeu vede, aude, pricepe și că nu va lăsa lucrurile neschimbate.
Dacă mă întrebați, cred că aici este toată taina. Problema nu este să se întâmple ceea ce vrem. Ce vrea unul care suferă? Să nu sufere. Ce dorește unul care simte durerea? Să n-o mai aibă.
Dar nu este aceasta problema. Importanța constă în faptul că Dumnezeu prin acestea rânduiește ca omul să învețe lecția pe care o are de învățat. Dumnezeu, cu toate că are sensibilitate, dacă-mi este îngăduit să spun așa, simțire dumnezeiască și le sesizează pe toate, cu toate acestea, acceptă să vadă făptura Lui chinuindu-se, pentru că prin acestea vrea să ne îndrume să învățăm lecția și nu să scăpăm de ceea ce ni se întâmplă.
Așadar, aceasta este învățătura: cu cât mai mult tace Dumnezeu, cu atât este mai prezent.
Cu cât parcă se pierd toate, cu cât nu există nădejde în nici o parte, cu atât mai mult Dumnezeu este prezent și intervine în chip nevăzut, tainic.
Nu ne descoperă nouă acest lucru, dar lucrează în sufletul omului, conform cu credința și nădejdea, cu starea fiecărui om.
Arhimandrit Simeon Kraiopoulos

cristiboss56 24.11.2018 13:18:39

Oamenii uită mereu că Dumnezeu nu face deosebire între mic și mare, aceste categorisiri ținând doar de concepțiile omenești. Oamenii sunt gata să recunoască voia lui Dumnezeu într-o întâmplare zguduitoare, într-o manifestare izbitoare a dreptei judecăți dumnezeiești, nu se îndoiesc că Domnul conduce, în general, viața omului, dar în așa-zisele mărunțișuri refuză să vadă împlinirea voii lui Dumnezeu, uitând că niciun fir de păr nu cade din capul nostru fără îngăduința Lui și că purtarea Lui de grijă se întinde până și asupra celei din urmă vrăbii.
Cei ce gândesc așa nu-și dau seama că drumul vieții nu se măsoară numai în kilometri, ci fiecare pas ne duce spre aceeași țintă. Celor ce-L iubesc pe Domnul toate li se lucrează spre bine. Această iubire îi face să vadă în toate voia lui Dumnezeu, purtarea lui de grijă pentru fiecare pas al nostru, pentru fiecare faptă a noastră; ea nu se îndoiește nicio clipă că, ținând în mâinile Sale destinele omenirii, Dumnezeu este aproape de fiecare om luat în parte și că fiecare din noi poate să alerge la El, nădăjduind deplin, cu toate nevoile și cu toate grijile sale.
Cei ce-L iubesc pe Domnul nu iau în seamă cauzele secundare, nu pun pe seama oamenilor nimic, ci văd în toate mâna lui Dum,nezeu, Care cârmuiește până și cele mai mărunte evenimente, toate faptele și chiar gândurile. Atunci vom auzi în toate glasul lui Dumnezeu, vom vedea un scop bun în toate și toate sunetele vieții se vor contopi într-o minunată armonie.
„Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu” – Ed. Cartea Ortodoxă

cristiboss56 26.11.2018 21:20:18

"Niciun păcătos, oricât de mare ar fi, nu se pierde, dacă Maica Domnului îl apără”.
(Arhimandrit Arsenie Papacioc)
"Mult pot si sfintii lui Dumnezeu, dar niciunul cat Maica Domnului. Daca nu era Maica Domnului in ceruri, intre Sfanta Treime si noi, lumea asta se pierdea de mult. Ea pururea stă in genunchi si se roagă Preasfintei Treimi."
(Ilie Cleopa)

cristiboss56 28.11.2018 13:01:19

Avem nevoie de curaj ca să fim noi înșine...
Avem nevoie de curaj ca să fim noi înșine... Câteodată nu avem acest curaj, chiar dacă suntem corecți în fața lui Dumnezeu și în fața conștiinței noastre. Unii nu au curajul să fie între ceilalți, pentru că nu sunt la fel ca ceilalți. Astea sunt obsesii: să fii în rând cu lumea, să nu fii marginalizat, să nu fii altfel... Alții, însă, care se revoltă, vor să fie speciali: își fac, de exemplu, o creastă verde, tocmai pentru a-și împlini nevoia de a fi cineva, de a fi altfel.
Avem nevoie de un curaj sănătos de a fi noi înșine, când nu facem rău celorlalți cu felul de a fi. Aveți nevoie să vă faceți curaj să fiți ca dumneavoastră, să vă cercetați în fața oglinzii, să fiți cum sunteți. Să aveți grijă să nu fie din mândrie sau slavă deșartă. Aici aveți nevoie de discernământ și sfat de la duhovnic. Dacă părintele duhovnic spune că felul în care vă îmbrăcați nu este smintitor pentru cei din jur, atunci să aveți curajul acesta și să nu fiți ca ceilalți.
Să aveți curajul să vă exprimați ca persoană și prin îmbrăcăminte. E importantă îmbrăcămintea pentru omul de după căderea din Rai. Prin cădere, ne-am pierdut expresivitatea trupească personală, n-am mai rămas decât la mâini și la față. Nimeni nu ne recunoaște după omoplat, nu? De aceea îl și ținem învelit. Dar învelișul pe care-l facem, haina pe care o facem, ne exprimă ca persoană, ne arată personalitatea.
Dar să nu judecați pe nimeni. Dacă majoritatea se îmbracă în negru, slavă Ție, Doamne, că avem de ce jeli în această lume, avem de ce ține post. Poate că vor să acopere o frumusețe care îi poate tulbura pe cei din jur...
Fiecare are motivele sale să facă asta. Noi, călugării, ne îmbrăcăm în negru pentru că așa sunt miresele lui Hristos, mai negre... Dar dacă dumneavoastră sunteți elegantă și frumos îmbrăcată, dați slavă lui Dumnezeu. Sigur că s-ar putea ca cineva să vă invidieze, dar acela e păcatul celui care vă invidiază. Dar numai dacă vă veți ruga, veți avea pace în suflet, veți cădea de acord cu dumneavoastră și veți avea binecuvântare de la duhovnic, care este ochiul lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu Se uită la noi, ne cercetează, prin toți ochii din jur, dar mustrarea și învățătura adevărată ne-o dă prin părintele nostru duhovnic - dacă ne ducem la el ca la un părinte, ca la cel ce are ultimul cuvânt.
S-ar putea să vă prindă bine o băsmăluță mai modestă așa, pentru smerenie, dar asta numai părintele știe. Dar altfel cred că mai elegantă fiind, dacă vă veți pune o basma aruncată strâmb sau o batistă pe creștet, crezând că deveniți ascultătoare, mai degrabă smintiți și faceți lumea să râdă...
Deci, uniți curajul cu smerenia de a asculta de duhovnic și va fi bine.
Monahia Siluana Vlad

cristiboss56 04.12.2018 21:15:49

Crăciunul are un înțeles duhovnicesc, este o sărbătoare din capul locului duhovnicească. înțelesul ei este adânc, este sfânt, mântuitor. Dar cine se mai gândește azi la semnificația Crăciunului? Cine se mai gândește la Hristos, a Cărui naște re o sărbătorim? Care televiziune, care post de radio, care ziar. care reclamă?
În care așa-zis show de Crăciun se vorbește despre înțelesul Crăciunului, al nașterii lui Hristos? Care analiză sau cântec dintre acestea se referă la rostul pentru care S-a născut Hristos pe pământ?
Câți se vor preocupa cu adevărat de semnificația reală a acestei mari sărbători ? Foarte puțini. Cei mai puțini, fratele meu. Cei mai puțini. Cei mai mulți oameni se ocupă cu cele exterioare, cu aparențele, cu împodobirile, cu pomii de Crăciun, care sunt și ei încărcați de tot felul de podoabe prostești.
Veți vedea cele mai multe case curate și împodobite, dar sufletele murdare și în neorânduială.
Veți vedea întruniri de familie, de societate, iar pe Hristos Cel sărbătorit – abandonat.
Veți vedea oameni care mănâncă și curcani bine rumeniți, Și fripturi gustoase, și nenumărate delicatese, desconsiderând în același timp dumnezeiasca împărtășanie, Trupul și Sângele sărbătoritului Hristos.
Peste tot culori, lumini, podoabe, delicatese, îndulciri, plăceri, păcate, miresme, mode, muzici, dansuri, priveliști frumoase, lume multă, zgomot, copii, jocuri, daruri, brazi împodobiți, păpuși, iesle… într-un cuvânt lume, lume, peste tot lume. O lume frumoasă, mulțumită, desfătătoare. Și oamenii, păcăliți, înșelați, pierdui în această frumoasă lume, petrec de fiecare dată Crăciunul fără Hristos.
Fără dragoste, fară milostenie, fară bunătate, fară afecțiune. Doar cu lumea, fară Hristos. Și este tragicomic să sărbătorească Nașterea lui Hristos fară măcar să-și amintească de Hristos. Fără post, fară curățire interioară, fără Spovedanie, fară Sfânta împărtășanie, fară rugăciune, fară Liturghie. Doar lumea fără Hristos.
Fără noimă, fară credință, fără studiu, fară învățătură, fără sfatuire, fară liniște, fară interiorizare, fară inimă. Numai lumea fară Hristos. Vezi reușita diavolului?
-Da, desigur, îi face pe oameni admiratori ai lumii și nu ai lui Hristos.
-Bravo! }nsă noi, creștinii, să nu facem așa! Nu, frate, să nu acceptăm, să nu dăm înapoi! Să nu fim păcăliți, să nu ne lăsăm înșelați, să spunem nu lumii Crăciunului, adică frumuseților exterioare ale Crăciunului, să spunem da înțelesului duhovnicesc al Crăciunului, tuturor celor pe care le susține credința noastră.
Să ne îngrijim și de împodobirile sărbătorești din jur, de case, de magazine, de Biserici, dar să ne îngrijim în primul rând de împodobirea noastră interioară, cu virtuți și fapte bune. Să ne îngrijim și de hainele noastre și de mâncare, dar în primul rând să ne îngrijim de dragostea noastră, de milostenie, de afecțiunea către cei îndurerați, către cei săraci, către cei părăsiți.
Acesta este Crăciunul. Liber de lume, liber de spălarea creierului pe care-o face diavolul, de legarea de cele lumești. Crăciun duhovnicesc, cu Dumnezeu, cu Hristos nascut in ieslea sufletului tau .Amin
Arhim. Spiridon Jurnal Spiritual

cristiboss56 05.12.2018 07:55:40

GANDURI INAINTE DE CRACIUN !
Peste doar câteva saptamani, vom sărbători Crăciunul. Pentru toți creștinii adevăratul sens al acestei sărbători este Nașterea Domnului, dar privind din partea lumească, Crăciunul înseamnă, pentru mulți dintre noi un moment de pace interioară, iubire și bunăvoință față de oameni.
De-a lungul timpului, Sărbătoarea Crăciunului s-a transformat dintr-o sărbătoare a bucuriei într-un moment al goanei după cadouri și al agitației la mall.
Iată, așadar modalități , prin care sa va aratati dragostea fata de Fiul lui Dumnezeu.
Puteți alege un azil de bătrâni, un cămin de copii sau persoane fără adăpost pe care le întâlniți zilnic. Oferiți-le un zâmbet și un mic ajutor care să le readucă speranța în suflet. Poate fi un pachețel cu alimete, dulciuri sau un obiect de îmbrăcăminte. Important este să ne aducem aminte că există semeni care acum, în prag de sărbătoare, au poate, mai mult ca niciodată, nevoie de susținerea noastră
Nu uitați să duceți o parte din bucuria sărbătorilor și la servici.
Puteți să ascultați în surdină cântece tradiționale și decora discret spațiul de lucru. Uitați de micile dispute de peste an și împăcați-vă cu colegii. Creați o atmosferă de sărbătoare și în planul fizic, dar mai ales înveseliți atmosfera.
Suntem recunoscători că sărbătorile Nasterii Domnului,ne găsesc sănătoși cu oameni dragi alături, bradul împodobit și masa îmbelșugată. Dar, în aceste momente nu uitați de îndemnul colindului Dar nu uita, cand esti voios. Romane, sa fii bun!Faceți bucurii, celor aflați în dificultate. Donați alimente, jucării, hăinuțe, pături sau orice alte obiecte care ar putea aduce un strop de alinare și o rază de speranță în viața unor copii orfani, bătrâni singuri sau familii nevoiașe, de Crăciun.
Și cum bucuria vine din lucruri mărunte, căutați să regăsiți lucrurile cu adevărat importante în jurul dumneavoastră. Bucurați-vă de fulgii de zăpadă, de bradul împodobit, de aromele îmbietoare, de murmurul colindelor … de oamenii pe care îi aveți alături.
Crăciunul este, prin excelență, o sărbătoare a sufletului,nu uitati sa va marturisiti pacatele,sa participati la Slujbele bisericii si sa va Impartasiti cu Trupul si Sangele Domnului.
Bucurați-vă, așa cum se cuvine, Hristos S-a Nascut si pentru dumneavoastra !
(Părintele Ionel Vranceanu)

gpalama 05.12.2018 12:29:00

Citat:

În prealabil postat de cristiboss56 (Post 662975)
GANDURI INAINTE DE CRACIUN !
Peste doar câteva saptamani, vom sărbători Crăciunul. Pentru toți creștinii adevăratul sens al acestei sărbători este Nașterea Domnului, dar privind din partea lumească, Crăciunul înseamnă, pentru mulți dintre noi un moment de pace interioară, iubire și bunăvoință față de oameni.

Bucurați-vă, așa cum se cuvine, Hristos S-a Nascut si pentru dumneavoastra !
(Părintele Ionel Vranceanu)

Frumoasa urare, ne aminteste pe scurt ce facem acum.
Multumim pentru gandurile bune si urarea facuta intregului crestin.

Bucuria Nasterii si Invierii dar si a Crucii sa fie in fiecare zi cu noi!

cristiboss56 06.12.2018 02:15:22

Citat:

În prealabil postat de gpalama (Post 662978)

Bucuria Nasterii si Invierii dar si a Crucii sa fie in fiecare zi cu noi!

Amin , Amin , Amin !

cristiboss56 07.12.2018 17:20:58

Îmbracă-te cel mai frumos!
Înzorzonează-te cel mai frumos!
Îngrijește-te cel mai bine, cu cel mai bun săpun și parfum!
Mănâncă ce vrei tu!
Plimbă-te unde vrei tu!
Adoptă ce stil îți place, cât de elegant vrei!
Cumpără-ți ce mașina vrei!
DAR NU UITA SĂ TE OPREȘTI LA ALTAR LA BISERICĂ, SĂ TE SPOVEDEȘTI ȘI SĂ TE ÎMPĂRTĂȘEȘTI!
Fă o zăbavă la Sfânta Liturghie!
Fă o închinăciune la patul tău!
Fă-ți rugăciunea dimineții și a serii, convesația ta cu Dumnezeu în care trebuie să-I mulțumești pentru tot ce ai!
Iar apoi, liniștit, că Dumnezeul tău este încântat de al tău comportament, du-te unde ai treabă!
Să nu ajungi să te atașezi atât de tare de lux și de confort, încât toate acestea să te despartă de Dumnezeu!
Trupul vrea hrană și îmbrăcăminte, lucruri materiale..
Dar sufletul vrea haină și hrană spirituală, sfânta rugăciune și harul lui Dumnezeu. ”Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă”(Matei VI, 33)
https://www.youtube....h?v=TXkgbkeoxQw

cristiboss56 10.12.2018 13:47:48

O, frate al meu preaiubit! Inima mea sufera pentru tine. Plang pentru tine si nu ma pot opri. Ma indeamna la plans iubirea de oameni a Domnului Iisus si nefericirea care te-a lovit. Din lacrimile celui ce plange si se intristeaza pentru pacate mijejste speranta mantuirii, asemeni unei stele pierdute in bezna noptii. Amesteca plansul meu cu plansul tau, lacrimile tale cu lacrimile mele. Nu ne va respinge Domnul pe cei ce ne rugam Lui. pe cei ce suspinam inaintea Lui, straduindu-ne sa ne vindecam prin pocainta. El, Cel ce ne-a dat pilda plangerii, deschide in noi izvoarele lacrimilor. El, singurul care poate curata intinaciunea sufletului, ne va curata pe noi prin pocainta, prin lacrimi, prin har dumnezeiesc. Pacatul este nascator de plans si de lacrimi.
Voi incepe, deci, sa dau drumul strigarii mele. prin suspine si prin tanguiri voi usura si voi indeparta apasarea inimii mele. Cuvintele plangerilor mele sa nu-ti fie nici tine rani, nici dojeni, ele sunt o expresie a iubirii, semne ale compasiunii si copartasiei, glas bland de linistire si incurajare, chemarea de a parasi vietuirea in pacat, de a pasi din nou pe taramul mohanicestilor, sfintelor fapte de desavarsire, chemare la scuturarea jugului pacatului, la lupta barbateasca cu incepatoriile si cu puterile cele de sub cer, pentru libertate spirituala. Plangand pentu tine, ma plang si pe mine insumi. Sunt si eu incarcat de pacate, zanganesc si deasupra mea grelele lanturi ale gandurilor si simtamintelor pacatoase. Luandu-mi ingaduinta de a plange pentru tine, plangi si tu, rogu-te, pentru mine. Sa ne unim inimile in plangere! Imbracati fiind in lacrimi, ca intr-o haina pe care am pus-o pentru a ne acoperi goliciunea spirituala si rusinea, care ne-au venit din pricina neimplinirii poruncilor lui Dumnezeu, sa cadem inaintea Domnului; sa nu venim cu desarta si trufasa indreptatire de sine, cu care se pecetluieste intotdeauna pacatosenia si pieirea omeneasca; sa-i aducem marturisire din inima infranta si smerita. Prin sincera si hotarata marturisire a greselilor noastre, a caderii noastre, a conditiei noastre mizerabile sa pasim catre pocainta si mantuire. Pocainta este poarta spre Dumnezeu. „Intrati la portile Lui cu spovedanie si in curtile Lui cu laude marturisiti-va Lui” vesteste si statorniceste pentru intreaga omenire proorocul, chemand la pocainta intreg neamul omenesc.”
Plangerile unui monah (fragment) de Sfantul Ignatie Brianceaninov


Ora este GMT +3. Ora este acum 22:10:28.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.