Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 25.01.2016 07:18:34

Sâmbătă, 23 ianuarie, la Timișoara și Arad au avut loc lucrările Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei și Arhiepiscopiei Aradului. Cu acest prilej au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2015 ale sectoarelor administrațiilor eparhiale, precum și proiectele pentru anul în curs. Totodată, cu acest prilej, au avut loc și sinaxele stareților și starețelor așezămintelor monahale din cele două eparhii bănățene.
La Timișoara, lucrările Adunării eparhiale au debutat cu oficierea unui Te Deum în Biserica „Învierea Domnului“, din incinta Reședinței mitropolitane, de către Preasfințitul Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar eparhial, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului. La slujbă au participat membrii Adunării eparhiale, stareții și starețele mănăstirilor timișene, dar și protopopii eparhiei. În continuare, aceștia s-au reunit în ședințe formate pe comisii, unde au fost discutate și propuse spre aprobare teme și activități care se doresc a fi realizate în acest an. De asemenea, a avut loc și o sinaxă a stareților și starețelor mănăstirilor din cuprinsul eparhiei, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ioan. În cea de-a doua parte a întâlnirii, au fost prezentate rapoartele de activitate pe anul 2015 ale sectoarelor Arhiepiscopiei Timișoarei: administrativ-bisericesc, cultural și comu*nicații media, economic-financiar, social-filantropic și misionar, învățământ și acti*vități cu tineretul și patrimoniu și construcții bisericești. Totodată, au fost prezentate și rapoartele cu propuneri pentru anul în curs ale celor 5 comisii ale Adunării eparhiale, respectiv: bisericească, culturală și educațională, economică, bugetară și patrimonială, asistență social-filantropică, organizatorică, juridică și de validare. Cuvântul de încheiere a aparținut Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, care a apreciat activitățile desfășurate în anul precedent și a accentuat importanța intensificării acțiunii Bisericii în societate, prin implicare filantropică în duh de rugăciune. Înaltpreasfinția Sa a mulțumit principalelor instituții locale și județene pentru implicarea în viața Bisericii bănățene, dorind ca această colaborare între Biserică și instituțiile statului să continue și pe viitor pentru binele semenilor.
Întrunirea Consiliului și Adunării eparhiale la Arad
În zilele de 22 și 23 ianuarie a.c., la Reședința arhiepiscopală și la Centrul eparhial din Arad s-au desfășurat lucrările Consiliului și ale Adunării eparhiale ale Arhiepiscopiei Aradului, ambele organisme având pe ordinea de zi prezentarea și analizarea rapoartelor asupra activității administrativ-bisericești, cultural-pastorale, economice și de asistență social-filantropică din eparhie în anul 2015. Întruniți în ședința anuală ordinară, sub președinția Înaltpreasfințitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, membrii aleși ai Consiliului eparhial, împreună cu membrii Permanenței Consiliului eparhial, protopopii și reprezentanți ai mănăstirilor au avut ca principal punct pe ordinea de zi audierea, analizarea și definitivarea rapoartelor generale ale sectoarelor administrației eparhiale, în vederea prezentării acestora spre ratificare Adunării eparhiale.
Analiză și bilanț asupra activității bisericești arădene
În deschiderea lucrărilor, Înaltpreasfințitul Timotei i-a salutat pe cei prezenți și a subliniat importanța acestei ședințe de analiză și bilanț asupra unei activități desfășurate pe parcursul unui an, cu concluziile și măsurile ce se vor adopta pentru o activitate susținută în viitor. Sub coordonarea Înaltpreasfinției Sale, lucrările s-au desfășurat pe parcursul întregii zile. Preacuviosul părinte Teodor Vid, consilier administrativ-bisericesc, a prezentat raportul general asupra activității din Sectorul administrativ-bisericesc: situația statistică a unităților și a locașurilor de cult din cuprinsul eparhiei, a personalului bisericesc deservent, după vechime și grade profesionale de încadrare, activitatea de pregătire și perfecționare a clerului, activitatea liturgică, canonică, juridică și disciplinară în cuprinsul eparhiei, situația numirilor, încadrării, completării posturilor clericale și neclericale, viața monahală, alte probleme care intră în competența administrativ-bisericească. Preacuviosul părinte dr. Iustin Popovici, consilier cultural, a prezentat raportul anual al Sectorului cultural-educațional. În cele opt capitole ale raportului a fost evidențiată activitatea pastoral-misionară la nivelul Centrului eparhial, la protopopiate și parohii, desfășurată sub auspiciile „Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirilor azi” și „Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii” în Patriarhia Română, activitatea educațională în școlile teologice ale eparhiei și cea de predare a religiei în școli, relațiile interconfesionale, activitatea de perfecționare în latura cultural-teologică, prin editarea și desfacerea lucrărilor teologice și a cărții religioase, activitatea mass-media, conservarea patrimoniului bisericesc-cultural, mobil și imobil, activitatea bibliotecii și arhivei eparhiale. Preacucernicul părinte Mihai-Octavian Blaj, consilier economic, a prezentat darea de seamă asupra activității eparhiale sub aspect economic-financiar, supunând spre analiză situația economică a eparhiei, bugetul anual de venituri și cheltuieli, administrarea imobilelor eparhiale, gestionarea întregului patrimoniu bisericesc la nivelul parohiilor, la protopopiate și la Centrul eparhial. O atenție deosebită a fost acordată respectării disciplinei financiare la oficiile protopopești. În mod special s-a discutat despre stadiul actual al lucrărilor de pictură de la Catedrala Arhiepiscopală. Preacucernicul părinte Gabriel-Cosmin Mariș, consilier social, a prezentat activitatea eparhială din anul 2015 desfășurată în Sectorul social. Astfel, au fost prezentate principalele coordonate ale unei preocupări susținute în latura social-filantropică și de caritate creștină: coordonarea activității de acordare a asistenței religioase în instituții bugetare, la protopopiate și parohii, a activităților și proiectelor cu caracter caritabil, educațional sau umanitar inițiate în cadrul eparhiei. După prezentarea și analizarea rapoartelor anuale ale sectoarelor Consiliului eparhial, ședința a continuat cu soluționarea unor probleme curente care intră în competența acestui for deliberativ eparhial.

cristiboss56 25.01.2016 19:23:08

Sanctitatea Sa, Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu al Constantinopolului l-a primit la reședința Sa din Chambésy, pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, azi, 25 ianuarie 2016.
În timpul acestei întâlniri, Patriarhul României a oferit Patriarhului Ecumenic Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur , precum și Medalia Omagială Sfântul Ioan Gură de Aur și o icoană a sfântului, ca urmare a faptului că anul 2015 a fost Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur în Patriarhia Română. Arhiepiscopul Constantinopolului, Patriarhul Ecumenic a mulțumit pentru darurile oferite și a apreciat contribuția delegației Patriarhiei Române la lucrările Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, care se desfășoară în prezent la Chambésy.

cristiboss56 26.01.2016 21:21:05

Mănăstirea Cetățuia din Iași are, începând de ieri, 25 ianuarie 2016, un nou stareț. În această demnitate a fost numit părintele protosinghel Arsenie Hanganu, cel care până acum era egumen al mănăstirii. Hirotesia întru stareț a părintelui Arsenie a avut loc la finalul Sfintei Liturghii oficiate de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
Ieri a avut loc la Mănăstirea Cetățuia din Iași instalarea în demnitatea de stareț a părintelui protosinghel Arsenie Hanganu de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în prezența părintelui arhimandrit Nichifor Horia, starețul Mănăstirii „Sfinții Trei Ierarhi“ din Iași și exarhul administrativ al Arhiepiscopiei Iașilor. Rânduiala instalării a avut loc după oficierea Sfintei Liturghii.
În cuvântul rostit cu acest prilej, IPS Părinte Teofan a menționat că așteaptă de la noul stareț al Mănăstirii Cetățuia să continue și să intensifice lucrarea înaintașului său și, de asemenea, să fie dedicat vieții monahale: „Părintele Arsenie, ca prim ajutător al starețului Partenie Petric, preia de la acesta conducerea acestei sfinte mănăstiri. Ne rugăm ca noul stareț să fie împodobit cu darul răbdării, al cumințeniei și al șederii de strajă, astfel încât lucrarea părintelui Partenie să fie continuată și intensificată. Nădăjduim că și părinții, cei de acum și cei care, cu mila Domnului, se vor adăuga acestei cinstite obști, vor veghea alături de noul stareț ca Mănăstirea Cetățuia să fie loc de sfințenie și loc de împreună- rugăciune a monahilor și a credincioșilor din parohiile orașului, care găsesc aici tărâm de scăpare întru cele ale Duhului, întru cele ale lui Dumnezeu“.
La final, conform rânduielii, părinții Mănăstirii Cetățuia au făcut metanie și au luat binecuvântare de la noul stareț.
A îmbrățișat viața monahală la Mănăstirea Horaița

Preacuviosul părinte protosinghel Arsenie Hanganu (foto) s-a născut în anul 1974, în comuna Beceni din județul Buzău, primind numele de botez de Adrian Constantin. A urmat cursurile Liceului de Chimie Buzău în perioada 1989-1993. După terminarea studiilor liceale a îmbrățișat viața monahală, intrând ca frate în Mănăstirea Horaița din județul Neamț, în data de 25 august 1993. În data de 20 martie 1994, a fost tuns în monahism, primind numele de Arsenie. În luna august a anului 1995 a fost transferat în obștea Mănăstirii Cetățuia, județul Iași, unde a îndeplinit ascultările de secretar și de econom al mănăstirii. În luna octombrie a anului 1997, a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah, pe seama aceleiași mănăstiri. În anul 2008 a fost hirotesit protosinghel.
Între anii 1995-2000 a frecventat și absolvit cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iași, iar între 2000-2005 pe cele ale Facultății de Litere din cadrul Universității „Al. I. Cuza“ din Iași. În perioada 2006-2008 a urmat cursurile de Master din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iași, secția Istorică-Practică. Începând cu luna ianuarie a anului 2006, a fost numit în ascultarea de egumen al Mănăstirii Cetățuia din Iași. Din luna august a anului 2008, îndeplinește ascultarea de secretar al Sectorului exarhat din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

cristiboss56 28.01.2016 21:39:52

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, aflat la Geneva cu prilejul participării la Sinaxa Panortodoxă ce a avut loc la Chambesy, s-a întâlnit joi seară, 28 ianuarie 2016, cu preoții din Protopopiatul Elveției. La întâlnire a fost prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Centrale și Meridionale.
În cadrul întrevederii, Preafericirea Sa le-a transmis păstorilor de suflete despre faptul că e nevoie de o cooperare mai intensă a statului cu diaspora , deoarece
trebuie transmisă credința noii generații .
„Ne bucurăm că numărul parohiilor a crescut și aceasta înseamnă o realizare misionară, pastorală, deoarece a crescut și numărul credincioșilor români care au venit în Elveția. Cunoaștem că activitatea pe care o desfășurați este una dinamică, bogată și în același timp înțeleaptă, fiindcă nu se pot face toate lucrările imediat exact cum am dori, ci trebuie și insistență, dar și răbdare. Iar din punct de vedere al contactelor cu credincioșii importantă este legătura aceasta de la om la om și, desigur, comunitatea adunată în rugăciune.
Este important ca să avem o grijă deosebită și pentru copiii care se nasc aici, să nu învețe doar limba țării respective, ci și limba maternă. Aceasta este o problemă pe termen lung, dar foarte importantă și trebuie și o cooperare mai intensă a statului cu diaspora, cu biserica în diaspora pentru că trebuie organizate școli duminicale, dacă nu se pot organiza cursuri la școlile publice oficiale, deoarece trebuie transmisă credința noii generații și mai este și o problemă de comunicare dintre părinți și copii din punct de vedere religios. Desigur, experiența aceasta a diasporei pentru noi într-o formă atât de masivă este o experiență relativ nouă. Au fost tot timpul români care au plecat în străinătate, dar nu într-un număr atât de mare și cele 3-4 milioane de români sunt foarte mult din punct de vedere numeric. În țară se vede lipsa românilor plecați în afara granițelor, mai ales în localitățile rurale unde populația a îmbătrânit” , a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române.

cristiboss56 29.01.2016 12:13:26

Lucrările Sinaxei Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Autocefale pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod s-au încheiat miercuri, 27 ianuarie 2016, la Chambésy, Geneva, Elveția. Momentul a fost marcat printr-o slujbă de Te Deum, oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic, precum și prin semnarea oficială a textelor care vor fi propuse Sfântului și Marelui Sinod.
Ierarhii întruniți în Sinaxă au hotărât ca Sfântul și Marele Sinod Ortodox să se desfășoare în insula Creta, în perioada 16-27 iunie 2016, în apropierea sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt. În Duminica Rusaliilor (19 iunie 2016), Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe vor coliturghisi la Biserica „Sfântul Mina” din Heraklion, capitala insulei Creta, pentru a oferi lumii o mărturie a unității și fraternității Ortodoxiei universale. De asemenea, s-a stabilit ca la Sfântul și Marele Sinod să fie abordate șase teme. „Întâi de toate s-a stabilit ca temele să fie înaintate Sfântului și Marelui Sinod, iar acestea sunt: misiunea Bisericii Ortodoxe în contemporaneitate; diaspora ortodoxă; proclamarea autonomiei și modul în care se obține consimțământul tuturor Bisericilor Ortodoxe în legătură cu aceasta; postul și modul în care se practică; impedimente la căsătorie și relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine.
S-a aprobat, de asemenea, regulamentul de funcționare a Sfântului și Marelui Sinod și s-a precizat că va fi convocată o Sinaxă a Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe, cu două zile înainte de începutul Sfântului și Marelui Sinod”, ne-a declarat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal.
La Sfântul și Marele Sinod vor fi invitați și observatori din partea Bisericilor creștine și a organizațiilor ecumenice creștine. „Menționăm că este vorba de numai câte un observator din partea Bisericilor Vechi-Orientale, a Bisericii Romano-Catolice, a Federației Luterane Mondiale și a Consiliului Mondial al Bisericilor. Din partea Bisericilor Vechi-Orientale amintim Biserica Coptă, Biserica Armeană, Biserica Etiopiană și Biserica Siriano-Iacobită. Toți acești observatori vor fi invitați să participe la festivitățile de deschidere a Sfântului și Marelui Sinod Ortodox, precum și la cele de închidere, pentru că fondul lucrărilor aparține numai Bisericii Ortodoxe”, a mai precizat Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon.
În cadrul Sinaxei a fost aprobat și un secretariat panortodox care să lucreze în legătură cu desfășurarea Sfântului și Marelui Sinod. Sfântul și Marele Sinod Ortodox va avea loc la Academia Ortodoxă din insula Creta.

cristiboss56 30.01.2016 22:58:18

Catedrala Veche din Baia Mare l-a primit, joi, 29 ianuarie, pentru ultima dată pe preotul Liviu Ștefan, slujitor al acesteia timp de mai mulți ani. Slujba prohodului a fost oficiată de Preasfințitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, înconjurat de un sobor de peste 70 de preoți.
Părintele Liviu Ștefan a absolvit Institutul Teologic Ortodox din Sibiu în 1965, ca șef de promoție. A fost preot în județul Hunedoara, timp de trei ani, în Protopopiatul Baia Mare timp de 17 ani, iar apoi, până la pensionare, preot în Cluj-Napoca, unde a construit și o biserică. La Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului a fost transferat pentru a ocupa postul de vicar administrativ, în 1985, funcție pe care o deține până la desființarea acesteia, în 1992.
Pr. Liviu Ștefan a fost secretar al Adunării Naționale Bisericești și președintele unei comisii a acesteia. A publicat studii și articole în cărți și reviste teologice.
Înaltpreasfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a transmis familiei și tuturor celor îndoliați cuvinte de îmbărbătare și condoleanțe. Un ultim omagiu i-a fost adus de PS Iustin Sigheteanul care a explicat rânduiala slujbei înmormântării unui preot.

cristiboss56 01.02.2016 20:40:36

Mănăstirea Răchitoasa, restaurată integral din fonduri europene
 
Într-o zonă cu peisaj de poveste, Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului“ din Răchitoasa, județul Bacău, a devenit un vis împlinit. În Eparhia Romanului și Bacăului s-a finalizat primul proiect european de restaurare integrală a unei mănăstiri cu bani obținuți din fonduri europene. Răchitoasa a devenit primul așezământ monahal redat circuitului turistic religios. Ceea ce până mai ieri era o ruină a devenit unul dintre cele mai frumoase așezăminte monahale din această parte a Moldovei. Umilințele suportate de acest sfânt locaș de-a lungul timpului s-au șters, pelerinului sau trecătorului fiindu-i înfățișată astăzi o imagine care uimește. Strălucirea și grandoarea conferite de ctitorii săi au fost redate prezentului. Ziduri de incintă refăcute, biserica restaurată, clădiri consolidate, toate acestea reprezintă împlinirea unui efort continuu susținut de Eparhia Romanului și Bacăului prin protosinghelul Eftimie Bolin, starețul acestei mănăstiri. „Clădirile de patrimoniu au fost restaurate, consolidate, pictura interioară de asemenea. Au fost îmbunătățite căile de acces, au fost modernizate utilitățile și s-au creat două noi locuri de muncă“, a explicat părintele Eftimie Bolin, duhovnicul mănăstirii. De la reprezentanții autorității locale, la profesori și simpli oameni ai zonei, cu toții sunt uimiți de transformarea acestei zone. „Aici era un loc unde trăiau bătrânii, în rest totul era părăsit. Circulau multe legende despre mănăstire, despre aceste meleaguri. Acum însă mănăstirea a fost refăcută și are tot ceea ce este nevoie pentru a promova turismul religios în această zonă“, a declarat Aurora Milea, directorul Liceului Tehnologic Răchitoasa. În ceea ce privește biserica mare a mănăstirii, lucrarea de restaurare a fost realizată într-un timp record, doar întru-un an, și într-o manieră impecabilă de prof. univ. dr. Ana Maria Baciu, recunoscut și apreciat restaurator clujean care activează în acest domeniu de peste trei decenii. La momentul finalizării proiectului de la Răchitoasa, distinsul profesor a ținut să remarce că „restaurarea picturii realizată în tehnica tempera de la biserica Mănăstirii Răchitoasa a fost cea mai complexă și mai dificilă lucrare“. Însă, rezultatul este unul admirabil. La rândul său, prezent la finalizarea lucrărilor ca delegat din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, arhimandritul Pimen Costea, vicar-administrativ al Eparhiei Romanului și Bacăului, a remarcat faptul că „Mănăstirea Răchitoasa este prima așezare monahală din această zonă a Moldovei restaurată integral din fonduri europene, devenind în acest moment unul dintre cele mai reprezentative locașuri de cult monahale din această eparhie“. Prin acest proiect deosebit și unic în sudul Moldovei se împlinește „obiectul general care constă în dezvoltarea și promovarea turismului cultural și religios la ansamblul de monumente istorice de patrimoniu“, după cum a precizat părintele Eftimie Bolin. Restaurarea ansamblului Mănăstirea Răchitoasa în vederea introducerii în circuitul turistic a fost realizată printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 5, implementat în perioada aprilie 2014 - decembrie 2015.
Închinată mănăstirii Vatopedu de la Muntele Athos

Istoria acestei mănăstiri, care de doar câțiva ani și-a recăpătat statutul pierdut în urmă cu 140 de ani, se întinde pe durata a patru secole. La sfârșitul veacului al XVII-lea marele clucer Ianaki a făcut la Răchitoasa o bisericuță mică durată de lemn de stejar, care se găsea lângă Mănăstirea Răchitoasa de astăzi. Pe locul unde se afla altarul acesteia s-a ridicat o cruce. Locașul inițial a servit drept biserică a cimitirului sătesc. Mai apoi, în anul 1697, marele spătar Ilie Ianaki și cu soția sa Theofana, fiica voievodului Mihai Racoviță, au zidit actuala mănăstire și au înzestrat-o cu moșii. În testamentul său, scris în românește în anul 1704, spătarul Ilie Ianaki scria următoarele: „Cine s-ar amesteca a strica a noastră tocmeală și așezare ce am făcut, să fie triclet și proclet afurisit“, adică, ne lămurește el mai departe, „să fie blestemat de Domnul Dumnezeu și de toți sfinții. Amin“. Incapabil să administreze mănăstirea, fiul său, Gavriil, a închinat-o, în anul 1729, mănăstirii grecești Vatopedu de la Muntele Athos. Din nefericire, biserica mănăstirii Răchitoasa a fost dărâmată de cutremurul din 31 mai 1739. A fost renovată, ultima oară, la sfârșitul secolului XIX. Așa după cum informează Melchisedec Ștefănescu, Episcop al Romanului, în anul 1882: „Mănăstirea aceasta este acum prefăcută în penitenciar pentru oameni fără căpătâi și vicioși. Biserica e în bună stare, dar încăperile mănăstirii, unde locuiesc deținuții, precum și personalul administrativ al penitenciarului, sunt vechi, negrijite și umede și reclamă urgente îmbunătățiri pentru ca penitenciarul să nu devină lăcaș de condamnați la moarte“

cristiboss56 01.02.2016 20:44:13

140 de ani de la nașterea marelui Brâncuși
 
Constantin Brâncuși va fi comemorat anul acesta în Arhiepiscopia Craiovei prin mai multe activități de înaltă ținută academică. Agenda evenimentelor dedicate marelui artist cu rădăcini oltenești va fi deschisă joi, 18 februarie, prin lucrările Simpozionului Internațional „Constantin Brâncuși - artistul tuturor culturilor”, organizat la Craiova de Facultatea de Teologie și la Biblioteca județeană. Cinstirea memoriei lui Constantin Brâncuși, artistul care s-a născut, a crescut și s-a format în pământul Olteniei, se găsește în fruntea preocupărilor culturale de anul acesta. Astfel, 2016 va aduce mai multe evenimente dedicate artistului oltean, rânduite spre desfășurare la Craiova, Târgu Jiu sau în alte localități care se leagă de numele său.
Simpozion internațional, la Craiova

Cetatea Băniei este primul loc în care se va marca împlinirea celor 140 de ani de la venirea pe lume a lui Brâncuși. Aici vor avea loc lucrările Simpozionului Inter*național „Constantin Brân*cuși -artistul tuturor culturilor”, în data de 18 februarie. Pentru pregătirea acestui eveniment au colaborat Facultatea de Teologie din Craiova și Biblioteca Jude*țeană „Alexandru și Aristia Aman”. Întâlnirea, de înaltă ți*nută academică, va reuni oameni de carte, cercetători, artiști și profesori din întreaga țară și de peste hotare, la Centrul de restaurare și vizualizare al Facultății de Teologie din Craiova.
Activități în cinstea lui Brâncuși la Târgu Jiu

A doua zi, vineri, 19 februarie - ziua de naștere a artistului -, vor avea loc numeroase activități comemorative în municipiul Târgu Jiu. În acest demers sunt an*trenați toți factorii de cultură locali, în frunte cu Universitatea „Constantin Brâncuși”, Consiliul Județean Gorj și Primăria. Pentru această zi sunt pregătite „Colocviile Brâncuși”, organizate de Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare „Brâncuși” și Universitatea „Constantin Brân*cuși” din Târgu Jiu. Evenimentul va avea loc în amfiteatrul de la Debarcader din Târgu Jiu. În a*ceeași zi vor mai avea loc: ședința solemnă „Anul Brân*cuși”, la Consiliul Județean Gorj și Consiliul Municipal Târgu Jiu, expoziția de sculptură a artistului plastic Maxim Dumitraș, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ște*fulescu”, Gala „Brâncuși”, la Teatrul „Elvira Godeanu”, și spectacolul „Brâncuși și bucuria muzicii” cu Gheorghe Zamfir, Dumitru Fărcaș și ansamblul „Doina Gorjului“.
Alte activități în cinstea marelui artist în anul 2016

În contextul anului 2016, închinat la nivel național marelui sculptor oltean, municipiul Târgu Jiu va deveni, prin ordin ministerial, „capitală culturală a României”. Cu această justficare, factorii de acțiune locali au pregătit încheierea de parteneriate culturale, precum și organizarea de expoziții sau confe*rințe în cinstea artistului. Amintim aici de acordul dintre Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” din Gorj și Muzeul de Artă „Jean Mihail” din Craiova pentru tran*sferarea pe timp de o lună a celor 6 opere ale lui Brâncuși la Târgu Jiu. Se dorește de asemenea implementarea unui sistem de comunicare publică în favoarea turismului cultural prin realizarea practică a „Avancronicii Brâncuși 2016”. Pe această platformă vor fi publicate știri de actualitate în limbile română, engleză și franceză. Tipărirea de către Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu (UCB) a unui album de arte plastice/vizuale al Expoziției naționale de arte vizuale „Desenul post-Brâncuși”, a membrilor Filialei Târgu Jiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România, constituie de asemenea o prioritate de lucru.
Tot în 2016, la Târgu Jiu se va înființa o secție de arte închinate lui Brâncuși, în cadrul Bibliotecii centrale a Univer*sității „Constantin Brâncuși”. Artistul va fi prezentat și tinerilor din liceele gorjene prin concursul „Să-l cunoaștem pe Brâncuși”. În aceeași notă se încadrează și organizarea ex*poziției de pictură „Pictura, grafica și sculptura gorjeană contemporană” a membrilor Filialei Târgu Jiu a UAP din România. O altă inițiativă este includerea în repertoriul Teatrului „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu a unor piese despre Brâncuși și opera lui.

cristiboss56 03.02.2016 20:50:43

Vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu a fost comemorat la Cluj-Napoca, la cinci ani de la trecerea sa la cele veșnice. Manifestările comemorative au început sâmbătă, 30 ianuarie, când, după Sfânta Liturghie a fost oficiată o slujbă de pomenire de către Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Slujba a fost urmată de o ectenie rostită în cripta de la subsolul Catedralei, unde se află mormântul Mitropolitului Bartolomeu. Luni, 1 februarie, Arhiepiscopia a organizat o seară comemorativă, dedicată celui ce a fost omul Bisericii și omul de cultură Bartolomeu Anania, în Muzeul Mitropoliei. Au participat IPS Mitropolit Andrei, preoți, cadre didactice universitare, scriitori, artiști, actori și muzicieni care au evocat personalitatea regretatului ierarh, conform celor precizate de consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pr. Bogdan Ivanov. Printre personalitățile invitate la eveniment s-a aflat și scriitoarea Marta Petreu, care a evocat opera literară a Mitropolitului Bartolomeu. „Literatura lui este o literatură importantă, memoriile lui arată un memorialist desăvârșit, iar persoana lui umană, după cum dovedesc și mărturisirile și dacă îi studiezi și biografia, este una care a evoluat”, conform celor precizate de scriitoarea Marta Petreu. Alte evenimente comemorative au fost organizate și la Centrul misionar de tineret „Ioan Bunea” din Sângeorz-Băi, precum și la Centrul Catehetic „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din Parohia Maieru, Protopopiatul Năsăud.

cristiboss56 04.02.2016 21:39:25

Apel la normalitate pentru familia creștină
 
Tulburi vremuri ne sunt date să trăim și greu încercați suntem cu vorbe adânc meșteșugite spre a suna din coadă și a ne sminti în numele unei demo*crații și al unei globalizări, cărora, dacă există, cu siguranță că nu asta le este esența. Alergarea frenetică în și spre o lume morală, construită pe fundamentul multimilenar al unei tradiții creștine, în care nu puterea, nu dominarea, nu impunerea unui idol i-au fost rațiune, ci Iubirea. Această goană a noastră a născut de „cealaltă” parte – minoritară, falsa deschidere către „respectarea drepturilor omului”, către „tole*ranță”, către „civilizație”. De parcă iubirea ar putea genera intoleranță, ură, îndoctrinare absurdă. De parcă iubirea ar putea să ne întunece rațiunea și să ne îmbrâncească în discriminări ilogice. Nu putem ignora privirea rece și respirația hotărâtă ale unei lumi care se pretinde deschisă prin înverșu*narea cu care cere spargerea oricăror bariere, inclusiv pe cele ale bunului-simț.
Sigur că Dumnezeu ne lasă să alegem, întotdeauna a făcut-o. Dar în fața multor lucruri suntem doar niște copii fără judecată și fără discernământ care nici după ce aleg nu-și pot asuma greșeala.
Familia este formată din bărbat și femeie. Așa a fost mereu și așa va fi! Așa am apărut și noi, fiecare, din iubirea lor am fost zămisliți și în iubirea lor am crescut, împărțind la rându-ne iubire! Așadar, vrem să spunem tuturor că asocierea prin Taina Cununiei dintre un bărbat și o femeie nu este doar o tradiție, o obișnuință, un obicei la care oamenii au fost siliți să adere! Este firescul nostru pe care vrem să îl păstrăm, în care vrem să ființăm în continuare! Și mai vrem să ne creștem copiii și să-i educăm așa cum omenirea o face de la crearea ei! (Prof. Ion Cătălin Mîinescu, președinte Filiala Olt a APOR)


Ora este GMT +3. Ora este acum 03:07:12.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.