Forum Crestin Ortodox

Forum Crestin Ortodox (http://www.crestinortodox.ro/forum/index.php)
-   Biserica Ortodoxa si Massmedia (http://www.crestinortodox.ro/forum/forumdisplay.php?f=508)
-   -   Noutati de la Centrul de Presa Basilica (http://www.crestinortodox.ro/forum/showthread.php?t=5160)

cristiboss56 11.05.2017 23:36:51

Duminică, 21 mai 2017, Catedrala Patriarhală din București își serbează hramul istoric: Sfinții Împărați Constantin și Elena.

Potrivit tradiției ortodoxe, sărbătoarea va începe în seara precedentă, cu slujba privegherii. De asemenea, cu prilejul hramului vor fi scoase în procesiune moaștele Sfinților Împărați Constantin și Elena.

Sfânta Liturghie din ziua hramului va fi oficiată în Altarul de vară al Catedralei din curtea Ansamblului Patriarhal.

Între evenimentele prilejuite de sărbătoare Catedralei se numără premierea câștigătorilor Concursurilor Naționale de Creație Icoana și Școala mărturisirii și Icoana ortodoxă –lumina credinței (ediția a VI-a).

De asemenea, în perioada 20-24 mai 2017, la Palatul Patriarhiei se va desfășura Congresul Internațional de Teologie Criterii de recunoaștere și evaluare a picturii bizantine (icoană și frescă).

La întrunire vor participa reprezentanți ai instituțiilor de stat, preoți, profesori și specialiști în Artă Sacră din țară și din străinătate.

Așezată pe colina bucureșteană, numită în trecut Dealul Podgorenilor, actuala Catedrală Patriarhală a fost ctitorită de domnitorul Constantin Șerban Basarab la mijlocul veacului al XVII-lea, cu osârdia Mitropolitului Simion Ștefan.

Așezământul ridicat pe locul unei bisericuțe mai vechi din lemn, atribuită lui Oprea Iuzbașa, a fost desemnat reședința Mitropoliei Țării Românești de domnitorul Radu Leon în 8 iunie 1668, la îndemnul mitropoliților Ștefan și Teodosie.

De la întemeiere până în zilele noastre, prin refaceri și restaurări, ctitoria lui Constantin Șerban s-a constituit într-un complex de clădiri realizate în epoci diferite și într-o diversitate de stiluri.

În mijlocul acestui ansamblu arhitectonic se înalță Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, realizată după modelul celei de la Curtea de Argeș, ctitoria domnitorului Neagoe Basarab.

În data de 6 mai 1658, Patriarhul Macarie III al Antiohiei și Mitropolitul Ștefan al Țării Românești, împreună cu ierarhi, egumeni, preoți și diaconi, în prezența ctitorului și a familiei sale, a oficiat slujba de sfințire a locașului care va deveni în 1925 Catedrală Patriarhală.

De-a lungul a trei secole și jumătate de existență, Catedrala din Dealul Mitropoliei a fost locul în care s-a scris istoria Bisericii noastre, de la întronizări de mitropoliți și patriarhi și până la impresionantele pelerinaje la moaștele Cuviosului Dimitrie cel Nou sau la ale altor sfinți.

Surse bibliografice:

Colina Bucuriei. Catedrala Patriarhală. I – Editura Cuvântul Vieții, București, 2008.
Slujind lui Dumnezeu în Catedrala Patriarhală, Arhim. Timotei Aioanei, Editura Basilica, București, 2013.

cristiboss56 12.05.2017 21:54:22

***Editat***

cristiboss56 12.05.2017 21:56:57

În data de 10 mai 2017, Biserica Ortodoxă a Bulgariei a aniversat 64 ani de la restaurarea Patriarhatului, care si-a încetat existența în secolul al XIV-lea, când Bulgaria a căzut sub dominația otomană.

Momentul aniversar a fost marcat prin rugăciune. Preafericitul Părinte Neofit, Patriarhul Bulgariei, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala „Sfântul Alexandru Nevski” din Sofia.

Alături de Preafericirea Sa au slujit mai mulți ierarhi din cadrul Patriarhiei Bulgariei.La eveniment a fost prezent și reprezentantul Patriarhiei Române în Bulgaria, Pr. Neluțu Oprea.

În cadrul slujbei, Episcopul Gherasim de Melnik a dat citire mesajului Sinodal adresat cu prilejul momentului festiv. Mesajul integral poate fi citit aici.
În vara anului 1393 Imperiul Otoman a asediat orașul Târnovo. Trupele bulgare au rezistat vreme de trei luni, dar în cele din urmă au fost copleșite și orașul a căzut în mâinile turcilor în ziua de 17 iulie. Această dată marchează sfârșitul imperiului bulgar și a Patriarhiei bulgare (până la reînființarea ei în 1953).

Biserica Ortodoxă Bulgară a fost proclamată Patriarhie în noul statut de organizare aprobat mai întâi de Consiliul de Miniștri, în 31 decembrie 1950, și abia apoi de Sfântul Sinod, în 3 ianuarie 1951. La 10 mai 1953, Mitropolitul Chiril de Plovdiv a fost ales ca patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Tomosul de recunoaștere din partea Patriarhiei Ecumenice a fost emis în data de 1 august 1960.

cristiboss56 13.05.2017 22:44:12

Patriarhul României a vizitat în această seară Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Însoțit de mai mulți ierarhi ai Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a fost întâmpinat de starețul așezământului monahal, arhim. Nectarie Clinci, dimpreună cu obștea monahală, alături de care s-au aflat numeroși credincioși îmbrăcați în costume populare.

În deschiderea evenimentului a fost oficiată o slujbă de Te Deum și un Polihroniu în biserica nouă a mănăstirii ce are ca hram Izvorul Tămăduirii. A urmat apoi cuvântul Patriarhului României.
Preafericirea Sa a apreciat frumusețea lăcașului de cult ridicat prin rugăciune și înțelepciune, dar și prin multă dăruire jertfelnică.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidențiat pictura așezământului monahal despre care a spus că redescoperă tradiția noastră de secole păstrată atât de frumos în picturile de la Mănăstirile Voroneț, Sucevița și Moldovița.

Pictura aceasta este pentru noi prilej de bucurie și de a afirma prezența Preasfintei Treimi și a sfinților în Biserică. De aceea se spune „în Biserica slavei Tale stând în Cer ni se pare a sta”. Adică Biserica de pe pământ este o anticameră, o pregustare din lumina, bucuria frumuseții netrecătoare din Împărăția Cerurilor, a spus Preafericirea Sa.

Adresându-se obștii monahale, Patriarhul Daniel a spus:

Vă dorim bucurie și să transmiteți frumusețile eterne, veșnice ale Ortodoxiei prin rugăciune, prin slujbe, dar și prin modul de a primi pe credincioși pentru că misiunea, așa după cum spunea părintele Cleopa, se face și prin felul în care primim în mănăstire pe cei care sunt pelerini. O misiune deosebit de importantă se realizează prin modul de a primi pe oameni, de a-i asculta și de a transmite bucuria și lumina Învierii lui Hristos.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a dăruit pentru lăcașul de cult o cruce de binecuvântare, volumele I și II din Istoria Monahismului, precum și alte cărți de folos duhovnicesc.

În continuare, Patriarhul nostru a vizitat și biserica veche a mănăstirii cu hramul Buna Vestire. La final, Preafericirea Sa, împreună cu soborul de ierarhi, a oficiat o slujbă de pomenire pentru monahul Sebastian Șcheuleac, la mormântul acestuia.
Părintele Sebastian este un cunoscut viețuitor al Mănăstirii Putna și întâiul egumen al reînființatului Schit Sihăstria Putnei, după trecerea celor 200 de ani de pustiire și părăsire din vremea stăpânirii austro-ungare și a regimului comunist. În data de 5 ianuarie 2009 Domnul l-a chemat la El. Astăzi, trupul lui se odihnește sub streașina bisericii Buna Vestire.
Mănăstirea Sihăstria Putnei are 4 locașuri de închinăciune: 2 capele cu hramurile „Sfântul Ioan Evanghelistul” și „Acoperământul Maicii Domnului”, biserica „Buna Vestire” ridicată pe amplasamentul locașului existent înainte de desființarea mănăstirii de către habsburgi. În 2002 a început construcția bisericii mari, cu hramul „Izvorul Tămăduirii”.

Începuturile Sihăstriei Putnei urcă în istorie până la mijlocul veacului al XV-lea. Dornic de mai multă liniște, un monah din lavra Putnei, Atanasie, se retrage la trei kilometri depărtare, în pădure. I se vor alătura și alți sihaștri, ridicându-și aici și o biserică de lemn.

Pustiită de poloni la sfârșitul secolului al XVII-lea, lăcașul de cult va fi rezidit cu sprijinul vistiernicului Ilie Cantacuzino, în timpul egumenului Lazăr, ucenicul Mitropolitului Dosoftei al Moldovei.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Sihăstria Putnei cunoaște o înflorire deosebita în timpul egumenului Sila (1753-1781). Acum se ridică o biserică din piatră, cu hramul Bunavestire, sfințită în 1758, și se efectuează și alte lucrări, cu sprijinul unor domnitori și boieri ai vremii.

După ocuparea nordului Moldovei de către Imperiul Habsburgic (1775), Sihăstriei i se pun multe interdicții. Sub egumenul Natan (1781-1784), sihaștrii de aici, pentru a supraviețui, ajung să ceară milostenie de la bunii credincioși, pentru ca undeva spre sfârșitul veacului al XVIII-lea Sihăstria Putnei să fie desființată, precum majoritatea așezămintelor monahale din Bucovina. Viețuitorii sunt transferați la Mănăstirea Putna, ca și obiectele de cult.

În 24 aprilie 1990, când s-au început lucrările de restaurare la Sihăstria Putnei, aici se aflau doar ruinele vechii biserici din secolul al XVIII-lea. Atunci s-au descoperit printre dărâmături și odoarele celor trei cuvioși: Sila, Natan și Paisie.

cristiboss56 14.05.2017 18:43:31

La Mănăstirea Putna a avut loc astăzi, 14 mai 2017, proclamarea solemnă a canonizării Sfinților Putneni: Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei, și Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan.

Evenimentul a avut loc în finalul Sfintei Liturghii oficiată de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-au aflat numeroși ierarhi români. De la evenimentul istoric nu au lipsit sute de preoți și diaconi, oficialități centrale, județene, locale și mii de pelerini veniți din toată țara.

Înainte de citirea tomosurilor de canonizare, Patriarhul Daniel a explicat tuturor semnificația acestui ceremonial.

Această proclamare este o lucrare de a aduce la cunoștința credincioșilor hotărârea Sfântului Sinod din 6-7 iunie 2016 când acești vrednici slujitori ai lui Dumnezeu și ai Bisericii au fost canonizați. Canonizarea înseamnă că o persoană cu viață sfântă, care a mărturisit dreapta credință, este dată drept model de urmat. Deci, canonizarea se face de Sfântul Sinod, iar proclamarea canonizării înseamnă aducere acestui act la cunoștința publicului întreg.

Tomosul Sinodal privind canonizarea Sfântului Iacob Putneanul a fost citit de Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor.

Acest iubitor de Hristos-Dumnezeu, Sfântul Iacob Putneanul, nevoitor în slăvita Mănăstire a Putnei, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare al Moldovei, s-a remarcat prin evlavie și înțelepciune, bun dascăl și părinte duhovnicesc, mare ctitor și păstor neobosit al obștii creștine, foarte atent la problemele sociale și economice ale țării. El a rămas în conștiința urmașilor ca un îndrumător spiritual, cultural și social al credincioșilor încredințați lui spre păstorire.

Apoi, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a dat citire Tomosului Sinodal pentru canonizarea Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan.

Ei au primit de la Dumnezeu darul rugăciunii și al povățuirii sufletelor, prețuiți fiind în evlavia ierarhilor, preoților, călugărilor și credincioșilor, ca pilde de rugăciune fierbinte, de smerenie, de înfrânare, de milostivire și de înțeleaptă povățuire duhovnicească.

După ceremonialul de proclamare a canonizării, Întâistătătorul Bisericii noastre a adresat o omilie miilor de credincioși prezenți la ctitoria Sfântului Ștefan cel Mare (citește cuvântul integral aici).

Să-i rugăm pe sfinții putneni, pe toți sfinții neamului românesc și pe toți sfinții Bisericii Ortodoxe Universale, să lumineze, să încălzească și să întărească sufletul nostru cu rugăciunile lor, pentru a merge pe calea mântuirii, care este unirea omului cu Dumnezeu, Izvorul vieții și al fericirii veșnice, a îndemnat Patriarhul Daniel.

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a mulțumit Patriarhului României pentru sprijin și i-a oferit o icoană reprezentând pe Sfinții Putneni.

Cu fiască dragoste, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut și veți face în slujba Bisericii Ortodoxe și mai ales pentru acest moment sfânt. Învățăm de la Preafericirea Voastră dăruirea totală pentru zidirea Bisericii, culturii și pentru păstrarea credinței și unității neamului nostru.

În semn de recunoștință pentru activitatea rodnică desfășurată în slujba Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul României a acordat distincția Crucea Patriarhală:

Arhim. Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna;
Arhim. Nectarie Clinci, starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei;
De asemenea, Patriarhul nostru a dăruit pentru biserica Mănăstirii Putna o cruce de binecuvântare, primele două volume ale Monahismului Românesc, și mai multe cărți de folos duhovnicesc.

cristiboss56 15.05.2017 01:12:15

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit ieri centrul stomatologic din cadrul Așezământului „Sfântul Ierarh Leontie” din Rădăuți.

Instituția medicală inaugurată astăzi este ocrotită de Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina.

Preafericirea Sa a fost primit în mod tradițional cu pâine și sare de doi copii îmbrăcați în costume populare și de arhim. Iustin Dragomir, starețul Mănăstirii Bogdana.

După slujba de sfințire, Patriarhul Daniel a acordat părintelui Iustin Dragomir Ordinul Sfântul Ioan Gură de Aur pentru clerici. Starețul Mănăstirii Bogdana a dăruit Preafericirii Sale o icoană reprezentând Intrarea Maicii Domnului în Biserică. La final, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române i-a binecuvântat pe copii prezenți.

La eveniment au participat mai mulți ierarhi ai Bisericii noastre.

cristiboss56 15.05.2017 17:38:56

Duminica a cincea după Paști, 14 mai 2017, a avut o însemnătate deosebită pentru viața monahală din Eparhia Aradului. Din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Timotei a avut loc instalarea primei starețe a Schitului „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din satul Bodrogul Vechi, în persoana monahiei Teodora (Maria) Opriș.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de clerici condus de Arhim. Nestor Iovan, delegatul Arhiepiscopului Aradului la eveniment, informează Prof. Marcel Tang de la Facultatea de Teologie din Arad. Din soborul slujitor au făcut parte: Protos Iustin Popovici, Consilier Cultural al Arhiepiscopiei Aradului, Protos. Grigorie Timiș, starețul Mănăstirii Hodoș-Bodrog.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de arhim. Iustin Popovici care a explicat percopa evanghelică duminicală în care a evidențiat viața și mărturisirea femeii samarinence.

Îndată după oficierea Liturghiei a avut loc ceremonia de instalare a noii starețe a schitului. Arhim. Nestor Iovan a dat citire deciziei chiriarhale, apoi a rostit un cuvânt legat de importanța momentului, transmițând, totodată, prețuirea și purtarea de grija a Înaltpreasfinției Sale.

În continuare a fost citită o rugăciune de mulțumire, apoi noua stareță a fost așezată în strana stărețească, după tradiția monahală ortodoxă.

Monahia Teodora Opriș este absolventă a Facultății de Psihologie din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Formată, din tinerețe, în mănăstiri cu vechi tradiții monahale și românești, precum Mănăstirea Timișeni și Mănăstirea Dealu, din anul 1990 a slujit la Centrul Eparhial ca bibliotecar.

Schitul, care astăzi și-a primit noua stareță, a fost înființat în urmă cu 17 ani, funcționând ca metoc al Mănăstirii Hodoș-Bodrog. Prin decizia mai sus amintită, ca urmare a propunerii venite din partea conducerii mănăstirești, în conformitate cu prevederile din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, schitul a fost declarat de sine stătător, urmând a funcționa cu administrație proprie și sub ascultare deplină față de chiriarhul locului.

Schitul are două hramuri: Bunavestire și Sfânta Cuvioasă Parascheva.

cristiboss56 16.05.2017 15:50:40

Preasfințitul Părintei Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a oficiat slujba punerii pietrei de temelie pentru capela Sfinții Martiri Brâncoveni a parohiei Sfânta Treime – Tei din Capitală.

La evenimentul ce a avut loc în data de 15 mai 2017 au fost prezenți slujitorii lăcașului de cult, precum și numeroși credincioși.

În cuvântul rostit, Preasfinția Sa a evidențiat importanța și scopul ridicării viitorului lăcaș de cult, informează Radio Trinitas.

Această capelă care se va zidi în preajma bisericii va avea ca scop precis pregătirea tinerilor prin cateheză, cuvinte de învățătură, în posturi mai ales, dar și cu alte prilejuri. Suntem bucuroși că o astfel de inițiativă prinde acum contur prin această rânduială de sfințire a locului și a pietrei de temelie, a precizat ierarhul.

În cadrul aceluiași cuvânt, părintele episcop a evidențiat și importanța duhovnicească a noului edificiu.

Când unii dintre noi se pregătesc să treacă pragul acestei lumi și vor fi privegheați în această capelă, mulți dintre dumneavoastră veți putea fi alături, rugându-vă după cum sunt datinile românești și creștinești vreme de trei zile până când țărâna va fi încredințată țărânei, a spus Preasfinția Sa.

Biserica are hramul Sfânta Treime și este așezată la intersecția bulevardului Lacul Tei și Grigore Moisil, București, Sectorul 2, în apropierea Parcului Tei, cunoscut în trecut ca Parcul 8 Mai – Grădina Teiului.

cristiboss56 17.05.2017 01:27:45

La inițiativa artistei Silvia Radu, Uniunea Artiștilor Plastici din România organizează o expoziție cu caracter caritabil în vederea strângerii de fonduri pentru refacerea Schitului românesc de la Iordan, Palestina.

Institutul Cultural Român va găzdui, la sediul din Aleea Alexandru – București, o expoziție cu lucrările unor artiști importanți, dorind astfel să ofere sprijin pentru popularizarea acestui demers. Vernisajul va avea loc astăzi 17 mai 2017, de la ora 19:00.

În momentul de față, Reprezentanța Patriarhiei Române la Locurile Sfinte a demarat o campania de strângere de fonduri pentru proiectul de deminare de la Iordan. Artista Silvia Radu dorește să facă cunoscut acest proiect tuturor celor care iubesc Țara Sfântă și vor să participe sprijinind financiar, reușind să implice artiști din toată țara, dispuși să își ofere lucrările pentru această cauză.

În deschidere va vorbi istoricul și criticul de artă Doina Mândru.

Delegatul Patriarhului României la eveniment este Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal.

Expoziția cuprinde 50 de lucrări ale celor mai cunoscuți artiști plastici din România zilelor noastre.

cristiboss56 17.05.2017 01:48:27

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a hirotesit iconom stravrofori pe noii protopopi: părintele Ioan Bondar, Protoieria Ilfov Sud și pe părintele Mihail Peneș, de la Protoieria Vălenii de Munte.

Slujba a fost oficiată marți, 16 mai 2017, în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Reședința Patriarhală.

În cuvântul rostit, Preafericirea Sa a evidențiat importanța lucrării pastorale și puterea exemplului a celor care sunt hirotesiți iconomi, informează Radio Trinitas.

Hirotesia în iconom stavrofor înseamnă o recunoaștere a vredniciei de până acum și o încurajare pentru o lucrare mai intensă și mai bogată în viitor. Cel hirotesit este între preoți un model de iubire jertfelnică și viețuire sfântă. Când un preot paroh sau coslujitor devine iconom stavrofor se cinstește nu numai preotul, ci întreaga comunitatea, a precizat Părintele Patriarh Daniel.

Iconomul stavrofor poartă ca semn distinctiv cruce pectorală, brâu roșu, iar la serviciile religioase, bederniță. Rangul de iconom stavrofor este oferit preoților care desfășoară o activitate bisericească excepțională.

cristiboss56 17.05.2017 11:42:09

Ieri au fost pomeniți pentru prima dată Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Cu ocazia acestui moment istoric, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat Sfânta Liturghie la Sihăstria Putnei împreună cu IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și PS Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.

La slujba din 16 mai 2017 au participat stareți și starețe, numeroși preoți din Eparhia Sucevei și Rădăuților, credincioși din zona Bucovinei și pelerini din alte județe ale țării, informează doxologia.ro.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Teodosie a vorbit despre viața duhovnicească deosebită a Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan.

O zi de lumină ne-a adunat astăzi la Sihăstria Putnei, în această preafrumoasă biserică, ctitorită de curând și pregătită pentru vechii viețuitori din acest locaș monahal, care acum trăiesc mai intens decât atunci când au viețuit aievea în trup, a mărturisit ierarhul.

Acești trei sfinți cu adevărat alcătuiesc o treime de slujitori, așa cum spune acatistul lor. Sfânta Mănăstire Sihăstria Putnei se îmbogățește atât de mult astăzi! a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul predicii, Chiriarhul Tomisului a rostit o rugăciune, oferind celor prezenți exemplu de adresare către sfinții cuvioși.

Ajutați-ne, Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan să mergem numai pe calea lui Dumnezeu, călăuziți de rugăciunea cea sinceră, de credința cea vie, de nădejde tare, de dragoste jertfelnică. Să nu ne desprindem sufletul și inima de Dumnezeu și nici dragostea noastră de voi, sfinților frați ai noștri, mai mari biruitori.

Arhim. Nectarie Clinci, starețul Mănăstirii Sihăstria Putnei, a vorbit despe importanța oficializării cinstirii acestor sfinți.

Noi îi cinsteam pe Cuvioșii Sila, Paisie și Natan încă de când moaștele lor au fost descoperite, în anii 90, dar acum, în mod oficial, avem slujba, Acatistul și Icoana Sfinților, a precizat Arhim. Nectarie.

cristiboss56 17.05.2017 20:02:57

Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena sunt ocrotitorii lăcașului de cult amplasat pe Colina Patriarhiei. Sărbătoarea va culmina cu Sfânta Liturghie oficiată de Patriarhul Daniel în ziua de duminică, 21 mai 2017.

Sâmbătă, de la ora 16:00, vor debuta manifestările dedicate hramului cu slujba de Priveghere săvârșită de IPS Casian.

A doua zi, de la ora 07:00, vor fi scoase în procesiune moaștele Sfinților Împărați și ale Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, care vor fi așezate într-un baldachin din apropierea Catedralei.

În continuare, de la ora 07:15 până la ora 08:30 va fi oficiată Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală.

De la 09:15, Patriarhul României va coliturghisi împreună cu mai mulți ierarhi ai Bisericii noastre la altarul de vară al Catedralei.

La final, va avea loc premierea câștigătorilor Concursurilor Naționale de Creație Icoana și Școala mărturisirii și Icoana ortodoxă –lumina credinței.

În după-amiaza aceleiași zile un sobor de clerici va săvârși, de la ora 16:00, Vecernia și Paraclisul Sfinților Împărați.

Sfintele moaște vor fi introduse în Catedrala Patriarhală după închinarea tuturor pelerinilor.

cristiboss56 18.05.2017 02:57:16

Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna din Sibiu găzduiește în perioada 16-18 mai 2017 Simpozionul Național de Muzicologie intitulat Cântarea bisericească în timpul păstoririi PF Patriarh Justinian Marina (1948-1977).

Evenimentul a adunat profesori de la mai multe centre universitare din țară precum: București, Iași, Craiova, Alba Iulia, Oradea și Sibiu, informează site-ul oficial al Mitropoliei Ardealului.

Potrivit părintelui Vasile Grăjdian, în prima ședință s-a vorbit despre uniformizarea cântării bisericești în timpul păstoririi Patriarhului Justinian Marina, dar și despre reacțiile, rezultatele și evoluția cântării bisericești din aceea perioadă.

Anul 2017 a fost declarat de Sfântul Sinod ca An Comemorativ al Patriarhului Justinian și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului.

cristiboss56 18.05.2017 11:28:45

Credincioșii din protoieria Lehliu vor putea aduce cinstire unui fragment din moaștele Sfântului Ierarh Luca al Crimeii.

Odoarele aflate în paraclisul spitalului de urgență Floreasca, București, vor fi așezate spre închinare credincioșilor la parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena – Răzvani, Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

Sfintele moaște se vor afla în localitatea Răzvani în perioada 20-21 mai 2017, informează Sectorul Cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Racla va fi însoțită de părintele Ciprian Hangu, preot slujitor la paraclisul Spitalului de Urgență Floreasca.

Evenimentul are loc cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.

cristiboss56 18.05.2017 19:52:51

Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la slujba de înmormântare a Părintelui Marian Căruntu (1958-2017), preot coslujitor la Parohia Brănești, Protopopiatul Ilfov Sud, oficiată joi, 18 mai 2017, orele 11:00, la biserica Sfântul Nicolae a Parohiei Brănești din comuna Brănești:

Am primit cu durere anunțul trecerii din această viață a Părintelui Marian Căruntu, petrecută duminică, 14 mai 2017. După o activitate pastorală rodnică, de 33 de ani, ca preot coslujitor în cadrul Parohiei Brănești – Protopopiatul Ilfov Sud, Părintele Marian Căruntu s-a mutat la viața cea veșnică, de unde se roagă neîncetat pentru cei care l-au cunoscut.

S-a născut la 31 octombrie 1958 în comuna Adânca, județul Dâmbovița. Părinții săi, Gheorghe și Maria, i-au acordat tot sprijinul în vederea împlinirii vocației sale preoțești. Astfel, în anul 1973, a început studiile la Seminarul Teologic din București, pe care l-a absolvit în anul 1978. După încheierea studiilor seminariale, a urmat cursurile Institutului Teologic de Grad Universitar din București, pe care le-a absolvit în anul 1983. În același an 1983, s-a căsătorit cu Mărioara Ilie, căsătorie care va fi binecuvântată de Dumnezeu cu doi copii: Marina Adriana (născută în 1984) și Ovidiu Flavian (născut în 1989).

A fost hirotonit diacon la 29 ianuarie 1984, în Catedrala Patriarhală din București, de către Preasfințitul Părinte Roman Ialomițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și, a doua zi, preot pe seama Parohiei Brănești-Ilfov.

A dat dovadă de statornicie și dragoste față de credincioșii din parohie, fapt pentru care a ales să le rămână preot în această parohie până la sfârșitul vieții sale pământești. A răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor venite din partea acestora, desfășurându-și activitatea ca un părinte blând și destoinic, renumit prin viața sa virtuoasă. A colaborat în mod exemplar cu preotul paroh, cu reprezentanții Protopopiatului și ai Centrului eparhial, fiind un model de înțelegere și întrajutorare între preoții slujitori ai parohiilor.

Preacucernicul Părinte Marian Căruntu a desfășurat o activitate rodnică în păstorirea tinerilor din parohie, implicându-se în mod special în aplicarea programelor catehetice Hristos împărtășit copiilor și Alege școala. A activat și ca profesor de religie în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 din această localitate. Activitatea Preacucerniciei Sale nu s-a rezumat doar la slujirea liturgică și la catehizarea tinerilor, ci a cuprins și activități caritabile dedicate persoanelor vulnerabile din punct de vedere social și, totodată, copiilor care se aflau în pericol de abandon școlar.

În predicile sale bine pregătite și în cuvântările ocazionale, Preacucernicul Părinte Marian Căruntu a evidențiat adesea importanța unității familiei creștine și a creșterii copiilor în armonia vieții bisericești, împărtășirea tuturor membrilor familiei cu Sfintele Taine și semnificația deosebită a rugăciunii în comun a acestora. Pentru activitatea sa misionară deosebită, Preacucernicul Părinte Marian Căruntu a fost hirotesit sachelar pe data de 6 decembrie 2006 de către vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist Arăpașu.

Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să dăruiască familiei Părintelui Marian Căruntu și credincioșilor pe care i-a păstorit mângâiere sufletească și întărire duhovnicească, cerând totodată să odihnească sufletul Părintelui Marian Căruntu în ceata sfinților Săi slujitori, în lumina, pacea și iubirea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru cei îndoliați,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

cristiboss56 19.05.2017 12:18:38

Numeroși teologi și oameni de cultură au participat în data de 18 mai 2017 la seara duhovnicească dedicată mișcării Rugului Aprins. Manifestarea a avut loc în Amfiteatrul Dumitru Stăniloae a Facultății de Teologie din București.

La evenimentul intitulat Rugul Aprins de la Mănăstirea Antim: Întâlnirea duhovnicilor cu intelectualii au fost prezente personalități precum: Emanoil Mihăilescu, Nicolae Rădulescu și Marius Vasileanu, Ana Calciu, Afrodita Androne și Tomi Cristin.

În cuvântul de deschidere, părintele Gheorghe Holbea, Președintele Cenaclului Sfântul Simeon Noul Teolog, a evidențiat însemnătatea duhovnicească a Rugului Aprins în perioada comunistă.

Rugul Aprins este o mișcare duhovnicească oarecum suprinzătoare în secolul al XX-lea. De ce acest lucru? Deoarece în plină epocă comunistă s-a întemeiat această mișcare duhovnicească pe care unii au denumit-o o înflorire a idealului isihast la începutul comunismului în România. Anumiți autori au situat această mișcare culturală, duhovnicească ca fiind un moment important al spiritualității românești, a precizat părintele Gheorghe Holbea.

La finalul evenimentului, corul Bisericii Precupeții Noi a interpretat melodii din registrul maicilor de la Diaconești.

cristiboss56 19.05.2017 20:50:44

Clopotele Catedralei Naționale au ajuns în România astăzi, 19 mai 2017, fiind aduse de la fabrica Grass*mayr din Innsbruck – Austria.

Pe fiecare dintre cele șase clopote se află (de la stânga la dreapta) stema Patriarhiei Române, chipul Patriarhului României și crucea patriarhală, precum și inscripția: Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918 – 2018.

Clopotele vor fi amplasate în cursul acestui an.

Primul dintre cele șase clopote ale Catedralei a fost turnat vineri, 11 noiembrie 2016, iar celelalte cele cinci în data de 21 aprilie 2017. Clopotele realizate la Innsbruck au o garanție de 15 ani și o viață apreciată la peste 400 de ani.

cristiboss56 20.05.2017 22:33:03

Sub președinția Patriarhului României, ierarhii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei s-au reunit în 20 mai 2017 la Reședința Patriarhală.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat, printre altele, aprobarea unor texte privind viitoarea canonizare a Cuv. Pafnutie Pârvu Zugravul, a icoanei Cuv. Porfirie din Grecia și a unor slujbe ale sfinților deja canonizați.Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, aflat în vigoare, Mitropolitul, împreună cu Arhiepiscopii, Episcopii, precum și Episcopii vicari și Arhiereii vicari de la Eparhiile sufragane alcătuiesc Sinodul Mitropolitan.

cristiboss56 20.05.2017 22:34:51

Priveghere la Patriarhie. IPS Casian a deschis manifestările dedicate ocrotitorilor Catedralei Patriarhale
Publicat de Iulian Dumitrascu 20.05.2017

Catedrala Patriarhală își sărbătorește hramul istoric în 21 mai în fiecare an.

Sfinții Mari Împărați și întocmai cu Apostolii, Constantin și mama sa, Elena, sunt de peste 350 ani ocrotitorii lăcașului de cult amplasat pe Colina Patriarhiei.

Sărbătoarea a debutat în seara zilei de 20 mai 2017 cu Slujba Privegherii oficiată de Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Ierarhul a adresat un cuvânt credincioșilor prezenți în care le-a prezentat rolul și importanța Sfinților Împărați la încetarea persecuțiilor pe motive religioase în Imperiul Roman și recunoașterea creștinismului ca religie licită. De asemenea, a evidențiat evlavia lor în apărarea dreptei credințe și susținerea Bisericii creștine.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, condus de Arhid. Mihail Bucă.

Mâine credincioșii sunt așteptați la Sfânta Liturghie oficiată de Patriarhul Daniel, împreună cu mai mulți ierarhi ai Bisericii noastre.

cristiboss56 20.05.2017 22:39:30

Despre Sfinții Împărați Constantin și Elena
 
7 citate ale Patriarhului Daniel :

Sfinții Împărați Constantin și Elena au fost eliberatori ai creștinilor persecutați;
Ei au fost mari ajutători ai bolnavilor, văduvelor, bătrânilor;
Sfinții Împărați Constantin și Elena au fost ctitori de biserici sfinte și ca atare ei au devenit model pentru toți împărații și domnitorii creștini de după ei, încât și domnitorii români s-au inspirat din faptele lor și au construit o mulțime de biserici de-a lungul veacurilor;
Au susținut foarte mult creșterea copiilor în credință;
Ei sunt apărători ai unității Bisericii lui Hristos;
Au fost promotori ai demnității umane prin legile cu caracter social pe care împăratul Constantin cel Mare le-a emis în Împeriul Roman;
Sfinții Împărați țin crucea între ei ca fiind taina iubirii nesfârșite a lui Hristos cel răstignit, înviat și înălțat întru slavă. Deci, Sfinții Împărați Constantin și Elena sunt legați de Taina Sfintei Cruci pentru că au simțit puterea lui Hristos, puterea învierii lui Hristos ascunsă tainic în iubirea Lui jertfelnică, smerită și milostivă.

cristiboss56 20.05.2017 22:42:40

La Sărbătoarea Sfinților Mari Împărați și întocmai cu Apostolii Constantin și mama sa Elena membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc după următorul program, transmis de Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va săvârși Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal,

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea de pe Movila lui Burcel, județul Vaslui, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala din Mediaș.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Dobric, județul Bistrița Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica Sfinții Împărați din Târgu Jiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Luncanii de Sus, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Straubing, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, S.U.A.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Sf. Împărați – I din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Sfinții Împarați Constantin și Elena din Slătioara, Protopopiatul Fălticeni, județul Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Sfinții Împărați Constantin și Elena de la Afteia, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Hurezi, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Focșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Variașu Mare, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji în Parohia Ticvaniu Mare, Protopopiatul Reșița.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Parohia Tinca, Protopopiatul Tinca.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din municipiul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Topolnița, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în Parohia Sfânta Treime – Urziceni, Protopopiatul Urziceni.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji în Parohia Aita Mare, Protopopiatul Sfântu Gheorghe.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena a Parohiei Mihăilești, Protoieria Mihăilești.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji în Parohia Dranovățu, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Recea Mare, Protopopiatul Șimleu Silvaniei.

Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Schitul Sfinții Împărați Constantin și Elena – Straja, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji în Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Brescia, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia ortodoxă românească Sfântul Mucenic Sebastian din San Sebastian Donostia, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji în Parohia românească din Osterbybruck, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii – Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei, va sluji în Parohia Sfinții Împărați – Edmonton, Canada.

Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji la Mănăstirea Făget din Făgăraș.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia Sfântul Iosif din Bordeaux, Franța.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Trier, Germania.

Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, va sluji în Parohia Pietroasa, județul Vâlcea.

Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din Bristol, Marea Britanie.

cristiboss56 22.05.2017 00:45:48

Catedrala Arhiepiscopală din Buzău își va sărbători hramul joi, 25 mai 2017, de praznicul Înălțării Domnului.

Manifestările dedicate hramului vor debuta miercuri, 24 mai, ora 09:30, cu Simpozionul Internațional de Muzicologie Bizantină, care va avea loc în Sala de Conferințe a Centrului Cultural Alexandru Marghiloman din Buzău, informează Biroul de presă al Eparhiei.

La ora 10:00, vor fi scoase spre închinare, în aghiasmatarul din curtea Catedralei Arhiepiscopale, racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și racla ce conține moaște ale mai multor sfinți: Mucenicii Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Ierarhul Nifon – Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești; Ierarhul Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Cuviosul Stelian Paflagonul; Ierarhul Iosif cel Nou de la Partoș – Mitropolitul Banatului.

Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va întâmpina racla cu un fragment din lemnul Sfintei Cruci, care va fi adusă de o delegație din Grecia, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Varnava, Mitropolit de Neapolis și Stavroupolis.

În seara zilei de miercuri, de la ora 18:00, va fi oficiată, în catedrală, Vecernia Înălțării Domnului, unită cu Litia, iar joi, 25 mai, de la ora 09:00, va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, urmată de slujba Parastasului pentru eroii neamului și pentru ctitorii locașului de cult.

Programul zilei de joi se va încheia cu un concert, care va fi susținut, începând cu ora 18:30, la Catedrala Arhiepiscopală, de următoarele formații corale: Corala Ortodoxă de Copii Glasul Îngerilor a Catedralei Sfântul Sava, Corala Ortodoxă Mixtă Neagu Ionescu a Catedralei Înălțarea Domnului și Corala Mixtă Crescendo a Liceului de Arte Margareta Sterian din Buzău.

cristiboss56 22.05.2017 17:50:45

Biserica Poloniei a fost prima Biserică Ortodoxă Autocefală care a răspuns pozitiv propunerii Patriarhiei Române de a introduce sfinți români în calendarul bisericesc local.

Potrivit unui comunicat remis de cancelaria sinodală , în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Poloniei din data de 16 mai, ierarhii polonezi au decis trecerea în calendarul local a unor sfinți români.

Înaltpreasfințitul Părinte Jerzy (Gheorghe), Arhiepiscop ales al Eparhiei de Wrocław și Szczecin, a declarat pentru Basilica.ro că Sfântul Sinod al Bisericii Poloniei a aprobat trecerea în calendar a unui număr de aproximativ patruzeci de sfinți români canonizați de Biserica Ortodoxă Română începând cu anul 1950.

Conform rânduielii bisericești, după ce Sfântul Sinod al unei Biserici Ortodoxe locale hotărăște canonizarea unui sfânt, celelalte Biserici surori sunt informate cu privire la această decizie prin intermediul unei scrisori fraterne. Prin această scrisoare se adresează și rugămintea ca sfântul respectiv să fie introdus în calendarul bisericesc local în vederea confirmării și consfințirii cinstirii lor de către poporul binecredincios de pretutindeni.

În ultimii ani, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât trecerea în calendar a mai multor sfinți canonizați de Bisericile Ortodoxe surori. Printre aceștia se numără: Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou, Sfântul Cuvios Gheorghe din Drama, Sfântul Ierarh Luca al Crimeii, Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul. De asemenea, de curând, Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a aprobat icoana Sfântului Cuvios Porfirie Cavsocalivitul în vederea trecerii sale în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Lista Sfinților Români introduși în calendarul Bisericii Ortodoxe Poloneze (în ordinea cronologică a datelor de pomenire):

Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești (10 ianuarie);
Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, episcopul Râmnicului (11 aprilie);
Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, episcopul Romanului (14 aprilie);
Sfântul Ierarh Simion Ștefan, mitropolitul Transilvaniei (24 aprilie);
Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului (25 aprilie);
Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici (3 mai);
Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți (1 iulie);
Sfântul Voievod Ștefan cel Mare (2 iulie);
Sfinții Mucenici Epictet preotul și Astion diaconul (8 iulie);
Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche (21 iulie);
Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (26 iulie);
Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț (5 august);
Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla (7 august);
Sfinții Martiri Brâncoveni Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache (16 august);
Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic (16 august);
Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei (30 august);
Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit) (1 septembrie);
Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați (7 septembrie);
Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău (9 septembrie);
Sfântul Voievod Neagoe Basarab (26 septembrie);
Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești (27 septembrie);
Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani (1 octombrie);
Sfântul Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești (28 octombrie);
Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu (12 noiembrie);
Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul Transilvaniei (30 noiembrie);
Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul (18 decembrie);
Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana (26 decembrie).

cristiboss56 23.05.2017 05:09:31

Anunțul canonizării Pictorului Pârvu Mutu de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost făcut în 22 mai 2017 de Patriarhul României în cadrul Congresului Internațional de Teologie care se desfășoară zilele acestea la Palatul Patriarhiei din București.

La finalul festivității de deschidere, Preafericirea Sa a transmis că Sfântul Sinod, la propunerea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului și a Arhiepiscopiei Bucureștilor, va canoniza în ședința din iulie anul acesta un mare rugător isihast și pictor, Pârvu Mutu, care va avea numele de Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul de la Mănăstirea Robaia. Proclamarea canonizării va avea loc în ziua Schimbării la Față a Domnului (6 august 2017) la Mănăstirea Robaia.

Credincioșii îl vor putea cinsti anual în data de 7 august.

Slujba de pomenire se va săvârși în 7 august, în aceeași zi cu slujba Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. El a stat cinci ani în Moldova, a văzut picturile de acolo de unde s-a inspirat și a pictat aproape 40 de biserici. Unele s-au dărmat, altele s-au deteriorat, dar rămâne ca fiind cel mai mare pictor din epoca Brâncovenilor și a Cantacuzinilor și primul care a întemeiat aici la București o școală pentru pictori bisericești cu profil național, a mai adăugat Patriarhul Daniel.

Făcând referire la viața pictorului, Părintele Patriarh a evidențiat că i s-a zis «Mutul» nu pentru că era mut, ci pentru că picta numai în stare de rugăciune a minții sau a inimii și dacă se întâmpla să vorbească oprea lucrarea până în ziua următoare. El a fost în atenția noastră pentru canonizare nu doar pentru că era un mare artist, ci în primul rând pentru că era un rugător.

Pictorul Pârvu Mutu, reprezentant de seamă al stilului brâncovenesc, a trăit în perioada 1657-1735, fiind născut în Câmpulung Muscel. Spre sfârșitul vieții a fost tuns în monahism, primind numele de Pafnutie.

cristiboss56 23.05.2017 14:08:58

Patriarhia Română a aflat cu multă întristare despre atentatul terorist din Manchester din seara zilei de 22 mai 2017, în urma căruia și-au pierdut viața 22 de oameni și alți 59 au fost răniți, printre victime aflându-se din nefericire și copii.

Deplângem continuarea valului de violențe provocat de terorismul care asaltează Europa și ne exprimăm speranța că autoritățile statale și organismele internaționale vor găsi soluțiile cele mai adecvate pentru a opri acest cumplit flagel.

Ne rugăm lui Dumnezeu să odihnească în pacea și iubirea Sa sufletele celor decedați, să consoleze familiile îndoliate și să dăruiască sănătate celor răniți.

Totodată, în numele Patriarhiei Române, ne exprimăm compasiunea și solidaritatea cu poporul britanic, din nou greu încercat.

Biroul de presă al Patriarhiei Romane

cristiboss56 24.05.2017 00:11:40

Episcopul Macarie al Europei de Nord a continuat astăzi, 23 mai 2017, în Tampere, Finlanda, demersurile de ajutorare a Cameliei-Mihaela Smicală și a copiilor acesteia, informează site-ul oficial al Eparhiei.

După ce ieri a încurajat-o duhovnicește pe mamă, ierarhul român a contactat autoritățile pentru a vizita în calitate de părinte duhovnicesc cei doi copii ai acesteia, preluați de Protecția Copilului: Johan-Mihail și Maria-Alexandra.

Protecția Copilului a răspuns, din păcate, negativ. În această situație, Părintele Episcop Macarie a cerut să vorbească măcar la telefon cu cei doi copii, lucru ce a fost acceptat.

În convorbirea telefonică purtată cu Johan-Mihail și Maria-Alexandra, ierarhul român a transmis binecuvântări și a încurajat copiii, făgăduindu-le că va continua demersurile pentru a-i putea vizita. Copiii, la rândul lor, au transmis că le este dor de mama lor și de acasă.

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie mulțumește autorităților finlandeze pentru posibilitatea de a vorbi telefonic cu copiii Cameliei-Mihaela Smicală, dar regretă profund răspunsul negativ al acestora în ceea ce privește vizitarea lor. Accesul ierarhului român, având în vedere calitatea sa de părinte duhovnicesc al familiei, ar trebui să fie neîngrădit, inclusiv din perspectiva drepturilor copilului de a avea o religie și de a beneficia de asistență spirituală.

cristiboss56 24.05.2017 22:47:27

În ziua praznicului*Înălțării Domnului*membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc după următorul program, transmis de Radio*Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va săvârși Sfânta Liturghie la Biserica*Domnița Bălașa*– Paraclis Patriarhal din Capitală;

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, vor sluji la hramul Mănăstirii Neamț;

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea*Duminica Sfinților Români, localitatea Augustin, jud; Brașov;

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea de la Muntele Rece, jud; Cluj;

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la BisericaSfântul Mare Mucenic Gheorghe*din Parohia Dăbuleni, Protoieria Craiova Sud;

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara;

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Cimitirul ostașilor români de la Țiganca, raionul Cantemir, Republica Moldova;

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia*Înălțarea Domnului*din Fulda, Germania;

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala*Sfinții Împărați, din Chicago, S.U.A.;

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște;

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța;

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala*Arhiepiscopalădin Alba Iulia;

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Biserica*Înălțarea Domnului– Ostroveni, din Râmnicu Vâlcea;

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman;

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în Parohia*Înălțarea Domnului*din Curtea de Argeș;

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Buzău;

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați;

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Arad;

Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala episcopală din Huși;

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Schitul*Înălțarea Domnului*din Reșița;

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală*Învierea Domnului*din Oradea;

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcop Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Buzău;

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta Turnu Severin;

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala EpiscopalăÎnălțarea Domnului*din Slobozia;

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea*Sf; Ilie Tezviteanul*din jud; Harghita;

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji în Parohia Secara, Protopopiatul Turnu Măgurele;

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Biserica*Înălțarea Domnuluidin Giurgiu;

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala EpiscopalăÎnălțarea Domnului*din Slatina;

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea Saon, județul Tulcea;

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală din Zalău;

Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva;

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, va sluji în Parohia Otlaca Pustă din Ungaria, împreună cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei;

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei, va sluji în Paraclisul*Adormirea Maicii Domnului*de la Sediul Eparhial din Roma, Italia;

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română*Nașterea Domnuluidin Cenicientos, Spania;

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, va sluji în Parohia românească din Copenhaga, Danemarca;

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji în ParohiaSf. Arhidiacon Ștefan*din Ashburton, Noua Zeelandă;

Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica*Eroilor Revoluțieidin București;

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală;

Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, va sluji la hramul schitului Sibiel, județul Sibiu.

Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia Peresecina din raionul Orhei, Republica Moldova;

Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în Parohia*Sfântul Iosif*din Bordeaux, Franța;

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Capela*Sfântul Siluan*din München, Germania;

Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în Paraclisul Centrului Misionar*Sfântul Ioan Botezătorul*din Dublin, Irlanda.

cristiboss56 25.05.2017 22:11:28

Sărbătoarea Înălțării Domnului și Ziua Eroilor constituie și primul hram al Catedralei Mântuirii Neamului din Capitală, în construcție acum. Locașul amintește românilor de evenimentele istorice care au condus la dobândirea independenței României și la întregirea neamului nostru într-o singură țară. Lucrările la viitoarea Catedrală Patriarhală au ajuns la baza turlelor și a acoperișului.
După Războiul de Independență din 1877-1878, când România a devenit stat de sine stătător, s-a născut în chip firesc și ideea ridicării unui edificiu religios care să marcheze în memoria posterității acest moment realizat cu deosebite sacrificii, umane și materiale. Astfel, a apărut dorința de a zidi o Catedrală sau Biserică a Mântuirii Neamului. Titulatura exprima atunci tocmai ideea izbăvirii poporului român de sub ocupația turcească. Această practică a fost urmată și de alte state, unele vecine României, care la finalul secolului 19 și în secolul 20, pe măsură ce obțineau independența față de puteri străine ocupante sau treceau prin momente istorice grele, împrejurări de război și regimuri totalitare, au ridicat în mari centre urbane locașuri de cult reprezentative (Atena – 1862, Sofia – 1912, Belgrad – 2004, Moscova – 1883/2000, Tbilisi – 2004; Tirana - 2014 ). Spre exemplu, Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova s-a născut într-o împrejurare asemănătoare cu cea de după Războiul din 1877-1878 de la noi. După eșecul campaniei lui Napoleon împotriva Rusiei, țarul Alexandru I a emis în 1812 un decret imperial privind ridicarea unei mari catedrale dept mulțumire pentru ajutorul și purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru ca țara lui să nu fie distrusă. Și în România, după Războiul de Independență din 1877-1878, când trupele române au repurtat victorii de răsunet împotriva Imperiului Otoman, la sud de Dunăre, și după proclamarea Regatului România, Regele Carol I a înaintat Camerei Legislative un proiect de lege privind construirea unei mari Catedrale naționale la București. În anul 1884, statul român a prevăzut suma de 5 milioane lei (aur) pentru construirea locașului.
Mai târziu, banii au fost folosiți pentru alte scopuri, iar venirea Primului Război Mondial a dus la imposibilitatea realizării edificiului. După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, iarăși a fost exprimată dorința ridicării Catedralei Mântuirii Neamului. Regele Ferdinand spunea la 10 mai 1920: „Suntem datori să ridicăm în Capitala tuturor Românilor(…) Biserica Mântuirii Neamului, ca simbol al unității sufletești a întregului neam”.
Împrejurările istorice instabile din perioada interbelică, a doua conflagrație mondială și regimul comunist ateu au zădărnicit de asemenea proiectul.
Din anul 2010 însă, cu binecuvântarea și cu purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, se zidește în București Catedrala Mântuirii Neamului. Catedrala Națională este amplasată în Capitală pe un teren aflat în apropiere de intersecția dintre Calea 13 Septembrie și strada Izvor. Prezența ei aici este o reparație morală făcută în memoria celor cinci biserici ortodoxe din această zonă, „martirizate” de regimul comunist în anii 80, dintre care trei (bisericile Alba Postăvari; Spirea Veche și „Izorul Tămăduirii”) au fost demolate, iar două (bisericile Schitul Maicilor și Mihai Vodă) au fost translate de către regimul comunist spre a construi pe locul lor Casa Poporului. Prezența Cartedralei Mântuirii Neamului astăzi în vecinătatea unor instituții ca Parlamentul României, Ministerul Apărării Naționale și Academia Română constituie o chemare la dialog și cooperare pentru binele societății românești.
De asemenea, Catedrala Națională, amplasată în vecinătatea Dealului Arsenalului sau a Dealului Spirii, în apropierea Ministerului Apărării Naționale, este prin excelență și o catedrală de cinstire și pomenire a eroilor români din toate timpurile, care s-au jertfit pentru apărarea poporului român și pentru organizarea lui într-un stat independent, România.
Stadiul lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului
La momentul actual, Catedrala Mântuirii Neamului este înălțată până la baza turlei principale și a celor secundare, având terminate trei subsoluri și corpul central al edificiului. Principalele lucrări se desfășoară la cota plus 45 metri, iar înălțimea totală a catedralei va fi de 120 de metri până la baza crucii pe turla centrală. „Lucrările pentru edificarea Catedralei Naționale se desfășoară într-un ritm alert pe toate fronturile de lucru existente în șantier și sunt susținute de aproximativ 800 de muncitori care își desfășoară activitatea în 3 schimburi, de luni până sâmbătă.
În acest moment, muncitorii își desfășoară activitatea și execută lucrări între cotele plus 36 și plus 45 de metri, cotă la care se închide corpul principal al catedralei. De asemenea, se lucrează și între cotele plus 45 și plus 50 de metri, în zona de constituire a turlei principale, și între cotele plus 45 și plus 52 metri în zona turlelor secundare. Pentru acest an avem prevăzut să finalizăm lucrările aferente închiderii corpului principal al catedralei la cota plus 45 de metri și continuarea lucrărilor la cele 8 turle ale catedralei, 6 turle secundare, turla clopotniță si turla principală”, ne-a spus inginerul Vasile Crăcăoanu, consilier patriarhal și membru al echipei de coordonare a lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.
Clopotele Catedralei Naționale au fost aduse în România
Săptămâna trecută, vineri 19 mai, au fost aduse la Catedrala Mântuirii Neamului cele 6 clopote turnate și realizate la fabrica Grassmayr din Innsbruck – Austria. Pe fiecare dintre cele șase clopote se află înscrise (de la stânga la dreapta): stema Patriarhiei Române, chipul Patriarhului României și Crucea Patriarhală, precum și inscripția „Binecuvântarea Patriarhului Daniel al României pentru Catedrala Națională – Centenar 1918-2018”.
Cel mai mare clopot al Catedralei Mântuirii Neamului are 25 de tone, iar următoarele 5 au: 3.400 kg, 1.800 kg, 1.000 kg, 750 kg, 500 kg.

cristiboss56 26.05.2017 19:25:35

De sărbătoarea Înălțării Domnului și Ziua Eroilor, la Catedrala Patriarhală din București, ieri, 25 mai, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori. La final, în catedrală s-a săvârșit și parastasul pentru eroii români căzuți pentru apărarea și întregirea neamului de-a lungul istoriei.
La 40 de zile de la Învierea Domnului, în calendarul Bisericii Ortodoxe este așezată sărbătoarea Înălțării Domnului. Praznicul împărătesc a fost sărbătorit după obicei și la Catedrala Patriarhală din Capitală prin Sfânta Liturghie arhierească, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. După citirea Evangheliei sărbătorii, de la Luca 24, 36-53, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură. „Înălțarea Domnului la cer este de fapt împlinirea cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos, pe care le spusese mai înainte ucenicilor Săi despre plecarea Sa la Tatăl: «Mă duc să vă gătesc loc. Și dacă Mă voi duce și vă voi găti loc, iarăși voi veni și vă voi lua la Mine, ca să fiți și voi unde sunt Eu». În Evanghelia după Sfântul Ioan, aflăm că «nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel ce S-a coborât din cer, Fiul Omului, Care este în cer». Mântuitorul S-a pogorât din cer la plinirea vremii, făcându-Se om din iubire negrăită față de oameni, dar El nu S-a depărtat nici o clipă de sânurile părintești, de Părintele Său, de comuniunea Preasfintei Treimi. A venit pe pământ, dar a rămas tot timpul și în cer, și S-a înălțat cu trupul la cer ca să ne învețe că și noi vom veni unde este El. Șederea Lui de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl ne arată că într-o zi El va veni întru slavă, așa cum L-au văzut ucenicii înălțându-Se către cer, ca să judece vii și morții”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. Înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos a fost urmată la zece zile de Pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli și formarea primei comunități a Bisericii. De asemenea, Înălțarea Domnului arată că viața omului trebuie sfințită în Biserică și înălțată în iubirea Preasfintei Treimi. „Din această sărbătoare învățăm că dacă Mântuitorul Iisus Hristos a înviat din morți, și noi vom învia împreună cu El, și dacă El s-a înălțat întru slavă, și noi ne vom înălța la ceruri. Cei care Îl iubesc pe Domnul și ascultă de poruncile Lui vor fi de-a pururi împreună cu El. Învățăm că toți cei care sunt drepți nu vor rămâne în această lume, supuși stricăciunii și morții, ci se vor bucura de răsplata veșniciei, în locașurile pregătite de Domnul celor care Îl iubesc”, a spus Preasfinția Sa.
După Sfânta Liturghie, ierarhul înconjurat de soborul de slujitori a săvârșit slujba Parastasului pentru eroii români căzuți pentru apărarea țării și a credinței strămoșești. „Istoria neamului românesc este presărată cu foarte multe lupte și războaie, cu foarte multe jertfe care s-au dat nu pentru expansiuni în locuri care nu ne-au apar*ținut, ci pentru apărarea pământului străbun. Acești eroi au căzut, de asemenea, și pentru apărarea credinței strămoșești, și pentru mărturisirea Botezului lor creștin. De aceea, Biserica i-a pomenit întotdeauna pe eroii neamului, pe cei care s-au jertfit pentru libertatea, demnitatea poporului român și apărarea pământului străbun, pe care ei l-au iubit cu adevărat, deplin, până la jertfirea vieții lor. În ziua Înălțării Domnului la cer se fac slujbe de pomenire în toate catedralele, bisericile și mănăstirile din Patriarhia Română, precum și la monumentele înălțate întru pomenirea eroilor. Acest lucru este necesar astăzi, pentru că, din nefericire, constatăm că sunt tot mai puțini cei care pomenesc și amintesc de jertfa eroilor români. Ne-am înstrăinat de propria istorie și învățăm prea puțin din greutățile și încercările pe care strămoșii le-au purtat cu credință și demnitate”, a explicat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

cristiboss56 27.05.2017 23:39:03

„Marșul Absolventului“, eveniment devenit tradiție în Iași, a avut loc ieri după-amiază.
Cu steaguri și însemne proprii facultăților și specializărilor pe care le vor absolvi, studenții din anii terminali au mărșăluit timp de câteva ore pe străzile din oraș, după care s-au oprit în Piața Palatului Culturii, unde au fost întâmpinați de rectorii universităților în care au studiat, de reprezentanți ai Ministerului Educației și de reprezentanți ai oficialităților locale.
Printre cei care i-a întâmpinat pe studenții ieșeni participanți la „Ziua Absolventului“ s-a numărat și IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ierarhul i-a îndemnat pe tineri să rostească împreună rugăciunea „Tatăl nostru“, după care i-a îndemnat să fie mulțumitori de-a lungul vieții: „Când spui cuvântul «tată», parcă imediat îți vine în gând să spui «îți mulțumesc». Esența rugăciunii pe care ați rostit-o este: «Tatăl Cel din ceruri, îți mulțumesc că m-ai ajutat să ajung până în acest moment». Experiența de veacuri ne arată că o persoană fericită este o persoană care mulțumește. Prin entuziasmul vostru, arătați că mulțumiți dascălilor voștri de la universitățile ieșene pentru că v-au însoțit și ați ajuns până în acest moment. La această mulțumire sunt sigur că adăugați mulțumirea față de părinții voștri biologici, care se bucură împreună cu voi în această zi. Faptul că I-ați mulțumit și lui Dumnezeu - și vă arată Domnul prin picăturile de ploaie că vă iubește - vă împlinește ca persoană. Oriunde veți ajunge în cariera pe care o urmăriți, mai sus sau mai jos, să vă dea Dumnezeu putere să fiți mulțumitori, ca să fiți fericiți“.
În continuare, au rostit discursuri rectorii universităților și primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, precum și absolvenți de la fiecare universitate de stat ieșeană. Moderatorul evenimentului a fost Dan Negru, cunoscutul prezentator tv.
„Ziua Absolventului“ este un eveniment organizat de toate universitățile publice din Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași, în cadrul Festivalului Internațional al Educației, ediția a V-a. La eveniment au participat și absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“, alături de cadrele didactice și de părintele decan Ion Vicovan.
„Marșul Absolventului“ a fost încheiat de un concert susținut de trupe îndrăgite de tineri.

cristiboss56 29.05.2017 01:03:05

„Evanghelia Duminicii a 7-a după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, ne arată că dreapta credință și rugăciunea mențin unitatea Bisericii”, a subliniat Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în cuvântul de învățătură rostit ieri, 28 mai, în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.
În Duminica a 7-a după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic din anul 325, în toate bisericile ortodoxe s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul al 17-lea, versetele de la 1 la 13, în care este relatată Rugăciunea lui Iisus, numită și Rugăciunea arhierească. Întâistătătorul Bisericii noastre a evidențiat în cuvântul de învățătură că
Mântuitorul Iisus Hristos nu a vorbit despre unitatea Bisericii într-o predică, ci în stare de rugăciune . „Duminica a 7-a după Paști este o duminică a dreptei credințe și a unității Bisericii. Domnul Iisus Hristos se roagă pentru unitatea Bisericii, pentru că știe cât de greu se menține unitatea Bisericii în fața patimilor egoiste ale oamenilor și în fața uneltirilor diavolului, care este dezbinător prin tot ceea ce face. Rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru Ucenicii Săi este lumină vie pentru toți arhiereii și preoții Bisericii, care păstoresc pe credincioși pe calea mântuirii și a vieții veșnice. Ea devine lumină vie pentru responsabilitatea pastorală a arhiereilor care conduc eparhii, adică păstoresc cler și popor. Sfinții Părinți de la Niceea învață că dreapta credință se păstrează nu în izolare sau dezbinare de Biserică, ci în comuniunea Bisericii (...). Rugăciunea lui Iisus este numită și Rugăciunea arhierească a Domnului Iisus Hristos. Vedem, așadar, că înainte de a trece prin suferința Crucii, El se roagă ca ucenicii Săi să fie una, după cum El și Tatăl sunt una. Prin rugăciunea Sa pentru ucenicii Săi și pentru cei care vor crede în El,
Domnul Hristos ne arată că nu este suficient să vorbim despre unitatea Bisericii, ci trebuie să ne și rugăm pentru ea . Domnul Iisus Hristos nu vorbește despre unitatea Bisericii într-o predică, ci în stare de rugăciune , știind cât de greu este ca, într-o lume înclinată adesea spre păcat, conflict și dezbinare, să fie păstrată și promovată unitatea sau comuniunea de credință și viață sfântă”, a precizat Părintele Patriarh Daniel. În continuare, Preafericirea Sa a explicat de ce în Duminica a 7-a după Paști s-a citit Evanghelia ce conține Rugăciunea lui Iisus. „Această duminică, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, care au formulat primele 7 articole din Crezul ortodox, ne cheamă să păstrăm dreapta credință, mai ales astăzi, într-o lume din ce în ce mai tulburată și mai rătăcită din punct de vedere spiritual. Ne cheamă să mărturisim Crezul ortodox așa cum ni l-au lăsat nouă moștenire Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic din anul 325 și de la Sinodul al II-lea Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381, când s-a formulat partea a doua a Crezului ortodox. Acest Crez noi îl rostim la Botez și la fiecare Sfântă Liturghie, întrucât reprezintă credința noastră ortodoxă în formă concentrată. Dacă s-ar scrie volume întregi de dogmatică, ele nu ar fi decât o dezvoltare a Crezului niceo-constantinopolitan”, a evidențiat Patriarhul României.
„Să-i creștem pe copiii și pe tinerii noștri în dreapta credință!”
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mai subliniat că numai dacă mărturisim dreapta credință și dacă păstrăm unitatea Bisericii dobândim viață veșnică, și putem ajunge în slava Împărăției Preasfintei Treimi, la care S-a înălțat Iisus Hristos Domnul. Preafericirea Sa i-a îndemnat pe toți creștinii ortodocși să învețe, atât ei, cât și copiii acestora, Crezul ortodox și să aibă în casele lor cartea Învățătura de credință ortodoxă sau Catehismul , tocmai pentru a cunoaște mai bine credința ortodoxă și modul de a trăi duhovnicește în Biserică și societate. „Duminica a 7-a după Paști ne îndeamnă să păstrăm dreapta credință, să-i creștem pe copiii și pe tinerii noștri în dreapta credință, să nu ne lăsăm amăgiți de rătăciri și de tot felul de grupări religioase, care se consideră trimise de Dumnezeu, dar care caută, de fapt, să-i rupă pe ortodocși de Biserica Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți și să-i atragă la gruparea lor, despărțită de credința dată Sfinților o dată pentru totdeauna”, a spus Întâistătătorul Bisericii noastre. La final, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a precizat că dreapta credință nu se păstrează în izolare, ci în comuniune de gândire, de mărturisire și de viețuire. „Dacă ne rupem de Sfânta Biserică, nu mai suntem dreptmăritori creștini, deoarece numai în comuniunea Sfinților din toate timpurile se păstrează dreapta credință, mântuitoare și sfințitoare. Oricât am fi de inteligenți sau de învățați, niciodată nu trebuie să interpretăm singuri Sfânta Scriptură, ci împreună cu Sfânta Biserică, împreună cu Sfinții Părinți ai ei, împreună cu toți păstorii sufletești. Prin urmare, dreapta credință înseamnă temelia mântuirii noastre. Dreapta credință ne cheamă însă și la dreapta viețuire, adică la pocăință pentru păcate și la ridicarea din păcate, la creșterea în virtuți, la fapte bune de milostenie și de ajutorare a semenilor noștri. Dreapta credință ne cheamă și la o dreaptă lucrare misionară, aceea de a transmite Evanghelia iubirii lui Hristos, prin cuvânt și faptă, generației viitoare, copiilor și tinerilor, prin educația religioasă în Familie, în Biserică și în Școală ”, a arătat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

cristiboss56 30.05.2017 10:25:18

În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei a avut loc ieri, 29 mai, Conferința pastoral-misionară din primăvara acestui an, organizată sub titulatura „2017 - Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești”. Sesiunea de la București, desfășurată sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a reunit clericii din protopopiatele din Capitală și din județul Ilfov, inclusiv preoții de caritate, din învățământ, de cimitir și din cadrul MAI și MApN.
Conferința pastoral-misionară de primăvară a fost precedată de Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”-Nou, Paraclis patriarhal, de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În continuare, ierarhul a oficiat slujba Te Deum-ului.
Evenimentul de la Palatul Patriarhiei a fost deschis de Patriarhul României, care a rostit cuvântul intitulat „2017 - Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești”. În continuare, au conferențiat: pr. prof. dr. Ștefan Buchiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, care a prezentat prelegerea „Dimensiunea apofatică a icoanei ortodoxe”; lect. dr. Ștefan Berechet, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și membru în Comisia de pictură bisericească - Sectorul cultură și patrimoniu religios al Patriarhiei Române, care a vorbit despre „Teologia icoanei la Sfinții Nichifor Mărturisitorul și Teodor Studitul”; pr. dr. Florin Șerbănescu, consilier patriarhal la Sectorul cultură și patrimoniu religios al Patriarhiei Române - Componenta Cultură, care a prezentat „Etape în evoluția picturii ortodoxe românești”, și pictor Alexandru Nicolau, membru în Comisia de pictură bisericească - Sectorul cultură și patrimoniu religios al Patriarhiei Române, care a expus tema „Icoana ortodoxă autentică și imitațiile ei” (prezentare în imagini).
Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu a făcut referire la cele șapte aspecte ale icoanei ortodoxe: aspectul personalist, hristic, pnevmatic, haric sau energetic, eclesial, liturgic-doxologic și eshatologic. „Toate aceste aspecte teologice ale icoanei ortodoxe, pe care le-am expus mai sus, converg în a demonstra dimensiunea ei apofatică, fiindcă taina icoanei nu poate fi înțeleasă, trăită sau experiată decât în mod personal-comunitar, duhovnicesc și eclesial. Taina sfintelor icoane atrage și cucerește pe omul credincios, îi provoacă experiențe duhovnicești profunde și unice, îi certifică apartenența la plenitudinea Bisericii, îi sporește credința, nădejdea și iubirea față de Hristos și de întreaga Sfântă Treime, dar și de Maica Domnului, de sfinți și de sfinții îngeri. Prin aceasta, taina icoanei nu eclipsează dimensiunea ei didactică, dar nici cea didactică nu epuizează pe cea apofatică. Doar unind mereu cele două dimensiuni esențiale ale icoanei ortodoxe, catafatică și apofatică, o putem numi nu numai fereastră spre cer, ci și ușa sau calea către Împărăția cerurilor, icoana însoțind de-a lungul veacurilor și confirmând cuvântul revelat al Sfintei Scripturi, învățăturile Sfintei Tradiții și viața plină de har și de adevăr a Bisericii Ortodoxe”, a evidențiat pr. prof. dr. Ștefan Buchiu.
Lect. dr. Ștefan Berechet a prezentat modul în care Sfinții Nichifor Mărturisitorul și Teodor Studitul au apărat sfintele icoane și au luptat împotriva ereziei iconoclaste, aceștia contribuind decisiv la respingerea dificilelor obiecții iconoclaste și implicit la cristalizarea deplină a teologiei ortodoxe a icoanei. „Răspunzând iconoclaștilor care pretindeau că cinstirea icoanelor este o inovație recentă în viața Bisericii, nefiind prescrisă nici în Sfânta Scriptură, nici în scrierile Sfinților Părinți, patriarhul Nichifor arată că acest cult face parte integrantă din Tradiția Bisericii încă de la începuturile ei, încât nu se poate concepe un ethos creștin aniconic. Cultul icoanelor poartă pecetea vechimii, aflându-și originea în tradiția apostolică și patristică. El este contemporan cu propovăduirea evanghelică, căci simbolurile credinței noastre ireproșabile... au fost o inițiativă a Apostolilor pe care Părinții și-au pus și ei pecetea. Rostul acestei inițiative a fost acela de a perpetua, nu doar în scris (în Sfintele Evanghelii), ci și în culori (în sfintele icoane) amintirea celor pe care le-a făptuit și le-a pătimit pentru noi Hristos”, a precizat lect. dr. Ștefan Berechet.
Cel de-al treilea conferențiar a fost pr. dr. Florin Șerbănescu, care a vorbit despre etape în evoluția picturii ortodoxe românești și a pre*zentat cele mai importante școli de pictură ortodoxă din întreg spațiul românesc de-a lungul secolelor Evului Mediu, subliniind trăsătura dominantă a acestora, „cea a păstrării în diferite forme de expresie a stilului bizantin și post*bizantin, în cadrul unor abordări din care se evidențiază și un remarcabil specific local, românesc”.
La final, pictorul Alexandru Nicolau a adus în atenția participanților aspecte privind autenticitatea icoanelor ortodoxe bizantine, pe care le-a comparat cu diverse alunecări stilistice și cu reprezentări cu temă religioasă, extrase din ecranizările vieții lui Iisus. Totodată, Alexandru Nicolau a vorbit despre sinergia care există între imnografia bisericească ortodoxă și icoana bizantină. „Biserica are propriul său sistem de redare a evenimentelor, propria regie. Sunt mai mulți regizori, care, inspirați de același Duh, au rânduit desfășurarea liturgică și au izvodit textele, le-au împodobit cu cântarea și le-au ilustrat cu iconografia. Icoana vorbește lumii de azi despre o realitate în care ea (lumea) nu mai crede: Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să se îndumnezeiască. Ea arată ochilor noștri chipul lui Dumnezeu întrupat și chipul omului făcut Dumnezeu”, a subliniat pictorul Alexandru Nicolau. Preoții prezenți la conferință au primit din partea Preafericirii Sale câte trei cărți apărute la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei: „Sfinții Părinți - despre libertate”, Colecția „Sfinții Părinți pe înțelesul tuturor”; „Florilegiu patristic despre sfintele icoane” și „Martiriul Sfântului Antim Ivireanul - o nouă lectură a surselor istoriei”.

cristiboss56 31.05.2017 23:48:40

Pentru a evidenția importanța familiei creștine în societate, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit, prin Hotărârea nr. 629/2009, ca prima duminică după ziua de 1 iunie să fie dedicată Părinților și Copiilor.
În acest an, Duminica Părinților și a Copiilor coincide cu sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt , Duhul Adevărului, al unității și al comuniunii. Cu acest prilej, ne amintim cu recunoștință de părinții și bunicii noștri care ne-au transmis dreapta credință și dragostea jertfelnică, învățându-ne că doar prin rugăciune, viață curată și fapte bune putem face roditoare darurile Duhului Sfânt, primite la Botez, spre a ajunge la asemănarea cu Dumnezeu Cel sfânt și milostiv.
Înaintașii noștri ne-au lăsat moștenire valorile familiei creștine, precum și datoria de a le cultiva spre binele societății în care trăim. În contextul actual, ne confruntăm cu diferite crize ale vieții de familie: sărăcia materială, alcoolismul, violența domestică, avortul, divorțul și depresia, plecarea părinților la muncă în străinătate, neglijarea copiilor și lipsa de comunicare cu aceștia, însingurarea copiilor în mediul virtual și abandonul școlar. Semnalăm cu îngrijorare faptul că în unele țări occidentale s-a ajuns la separarea copiilor de propriii părinți și încercarea de reeducare a copiilor într-un spirit străin de valorile familiei naturale, tradiționale.
Biserica Ortodoxă Română, împreună cu alte culte din România, promovează și apără familia formată din bărbat și femeie, deoarece aceasta este izvor de viață al societății umane . Familia naturală și tradițională are vocația sfântă de a fi conlucrare vie a omului cu Dumnezeu-Creatorul, pentru a dărui viață în timpul existenței pământești și a dobândi viața veșnică.
La nivelul Patriarhiei Române se acordă o atenție deosebită ocrotirii familiei creștine, prin:
înființarea de centre de consiliere și sprijin pentru familiile aflate în dificultate; derularea de campanii umanitare în medii defavorizate; desfășurarea de proiecte educaționale de prevenire a abandonului școlar; organizarea de tabere pentru tineret, pelerinaje pe urmele sfinților, programe de voluntariat cu scop umanitar, precum și alte activități sociale. Amintim că, în luna mai a acestui an (2017), declarat în Patriarhia Română drept Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești ,au fost premiați copii și tineri din toată țara, câștigători ai Concursului Național de Creație Icoana și Școala mărturisirii. De asemenea, în luna septembrie a acestui an (2017), tineri creștini ortodocși din toată lumea se vor reuni la Iași, în continuarea întâlnirilor din anii precedenți, de la Baia Mare, Cluj-Napoca și București, în cadrul cărora și-au manifestat dorința de a fi înțeleși în aspirațiile lor și de a participa activ la proiectele și activitățile Bisericii. Astfel, copiii și tinerii participanți la aceste evenimente dau o mărturie publică a credinței lor în iubirea lui Hristos pentru toți oamenii, cultivată în Familie, Biserică și Școală.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a
Duminicii Părinților și a Copiilor , adresăm felicitări și îndemnuri de încurajare și de susținere pentru toate familiile creștine, dar mai ales pentru familiile care au mulți copii. Totodată ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze pe toți părinții și pe toți copiii, să le dăruiască sănătate și mântuire, pace și bucurie, întru mulți și fericiți ani!
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Mesaj adresat cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului (1 iunie) și al Duminicii Părinților și a Copiilor (4 iunie 2017).

cristiboss56 04.06.2017 20:51:13

Duhul Sfânt ne luminează viața să înțelegem că nu suntem făcuți pentru mormânt și nici doar să facem umbră pământului, a afirmat patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, în cuvântul de învățătură la Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală, în ziua praznicului Pogorârii Sfântului Duh.
El a subliniat că Duhul Sfânt sfințește întreaga Creație, dăruiește viață biologică — vegetală și animală, însă, în mod deosebit, dăruiește viață duhovnicească sau spirituală omului.
"Duhul Sfânt ca foc luminător ne luminează viața să înțelegem că noi nu suntem făcuți pentru mormânt și nici doar să facem umbră pământului ca ființe pur biologice, ci suntem chemați la Viață Veșnică Cerească. Deci, focul Iubirii Dumnezeiești pentru Mântuirea oamenilor se arată prin Duhul Sfânt", a spus patriarhul în predica la slujba oficiată împreună episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și cu episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Timotei Prahoveanul.
Evidențiind înțelesurile duhovnicești ce reies din pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Ioan, în care se arată că Duhul Sfânt este apa cea vie, patriarhul a menționat că aceasta, "sub forma harului prezent în om, îl îndreaptă, îl face să țâșnească în atenția sa către Ceruri".
"Apa cea vie este și ea curățitoare de păcate. Nu este apa Botezului? Este hrănitoare, răspunde setei noastre de iubire nesfârșită (...) sinceră, curată și netrecătoare și neînșelătoare. O mulțime de iubiri sunt limitate, trecătoare și adesea înșelătoare. Iubirea adusă în sufletul omului de Apa cea Vie a Duhului Sfânt este iubire curată, sfântă, netrecătoare. Este iubirea lui Hristos dăruită nouă, iubire smerită și milostivă. Apa cea Vie se arată împreună cu Focul Curățitor în lacrimile pocăinței (...) cele de bucurie aducătoare", a mai spus patriarhul Daniel.
Credincioșii ortodocși prăznuiesc, duminică, la 50 de zile după Înviere, Rusaliile , marcând ziua în care Duhul Sfânt a pogorât peste adunarea apostolilor, în chip de limbi de foc, iar aceștia au început să propovăduiască.
Din punctul de vedere al credinței ortodoxe, la Cincizecime, prin pogorârea Duhului Sfânt a apărut un organism cu totul nou, un așezământ divino-uman, Biserica. Cu alte cuvinte, coborârea peste apostoli a Duhului, darurile și harismele primite de ei, predica și botezul primilor trei mii de oameni constituie întemeierea Bisericii creștine, atât ca o comunitate a credincioșilor, cât și ca instituție. Biserica nu este, deci, numai o grupare umană asociată prin aceeași credință în Dumnezeu și nici numai o instituție îngrădită prin dogme și legi. Ea este o comuniune a oamenilor în Dumnezeu și cu Dumnezeu și îl poartă în sine pe Duhul Sfânt. Unii Sfinți Părinți au numit Biserica lui Hristos "Duhul Sfânt trăind în omenire".

Împreună cu Paștele, Pogorârea Duhului Sfânt este cea mai veche sărbătoare creștină, fiind prăznuită încă de pe vremea apostolilor. Despre ea amintesc și Sfântul Irineu (202), Tertulian, Origen, Canonul 20 al Sinodului I ecumenic (325) ș.a. Până către sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea, Cincizecimea era sărbătorită împreună cu Înălțarea Domnului. După aceasta, Înălțarea a fost mutată la 40 de zile de la Paște, Cincizecimea devenind sărbătoare de sine stătătoare.

cristiboss56 06.06.2017 00:44:20

Sărbătoarea Sfintei Treimi este bucurie a Bisericii Ortodoxe de pretutindeni, dar și a fiecărei persoane care s-a botezat în numele Sfintei Treimi și mărturisește prin fapte concrete „credința lucrătoare prin iubire” ( Galateni 5, 6), în lumina comuniunii de iubire a Preasfintei Treimi.
Iubirea desăvârșită existentă între Persoanele Preasfintei Treimi se împărtășește, prin lucrarea sfințitoare a Bisericii, tuturor credincioșilor ei, dar mai ales celor care adună prin rugăciune și arată prin fapte bune iubire smerită și milostivă.
În contextul actual al societății secularizate, caracterizat de individualism și egoism, când se încearcă destabilizarea tradițiilor sănătoase și a valorilor perene, când se cer libertate fără responsabilitate și drepturi fără obligații, este vital să reflectăm la modelul de viață și comuniune al Persoanelor distincte, dar nedespărțite, ale Preasfintei Treimi. Persoanele Preasfintei Treimi Se dăruiesc reciproc și lucrează împreună în armonie desăvârșită, iar slava Lor arată sfințenia și frumusețea iubirii lor eterne.
Omul zilelor noastre, asaltat de avalanșe de informații diverse și rapide, dar și de mode și experimente șocante, devine din ce în ce mai dispersat și superficial, sceptic și suspicios în sufletul său. Din aceste motive, el are dificultăți în a recepta mesajul Bisericii privind adevăruri eterne și valori perene, dar poate înțelege mai ușor mesajul exprimat prin acțiuni culturale și sociale ale Bisericii.
În acest sens, un efort major al Bisericii noastre este acela de a oferi informații care reflectă activitatea ei liturgică, pastorală, culturală, social-filantropică și educativă prin mijloace moderne de comunicare . Un astfel de demers misionar s-a concretizat acum 10 ani (2007), odată cu înființarea Centrului de Presă BASILICA
al Patriarhiei Române, format din cinci componente - Radio TRINITAS , TRINITAS TV ,
Publicațiile LUMINA , Agenția de știri BASILICA și
Biroul de presă . Centrul de Presă BASILICA este asemenea unei mâini cu cinci degete prin care Biserica lucrează pentru o corectă informare a credincioșilor cu privire la viața și activitatea ei astăzi. Prin mijloacele de comunicare radiofonic, audiovizual, tipărit și on-line, Biserica evidențiază cu prioritate lumina din oameni ,
prezentând chipuri de iubire milostivă și coresponsabilitate, prin care invită indirect pe membrii ei și pe oamenii din afara ei să devină la rândul lor chipuri de lumină și iubire milostivă, adică persoane profund umane.
Astfel, prin mijloacele moderne de comunicare, Biserica devine mesager în lume al faptelor bune luminate de harul divin , pentru ca oamenii văzând aceste fapte bune să slăvească pe Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (cf. Matei 5, 16).
Cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate, dăm slavă Preasfintei Treimi pentru binecuvântările Sale revărsate asupra lucrării misionare a
Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române. Totodată, dorim să mulțumim tuturor eparhiilor și persoanelor care au sprijinit și sprijină buna desfășurare a activităților mediatice ale Patriarhiei Române.
De asemenea, adresăm felicitări, mulțumiri și doriri de sănătate și mântuire tuturor ostenitorilor din departamentele Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române care arată devotament, responsabilitate, profesionalism și dragoste de Biserică și de semeni!
În încheiere, ne rugăm Preasfintei Treimi să binecuvânteze pe toți cititorii Ziarului Lumina , ai
Agenției de știri BASILICA și ai textelor Biroului de presă , pe ascultătorii Radioului TRINITAS și pe telespectatorii postului TRINITAS TV din România și de peste hotarele ei, dăruindu-le pace și bucurie, lumină și mult ajutor în toată fapta bună!
Întru mulți și binecuvântați ani!
† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Cuvânt rostit cu prilejul împlinirii a 10 ani de activitate a Centrului de Presă BASILICA , sărbătoarea Sfintei Treimi, luni, 5 iunie 2017.

cristiboss56 08.06.2017 00:40:15

Părintele profesor dr. Adrian Gabor de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a fost condus pe ultimul drum ieri, 7 iunie. Slujba Înmormântării regretatului preot și profesor a fost săvârșită la Biserica „Sfântul Nicolae”-Buzești din Capitală de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de slujitori. La final, Preasfinția Sa a citit mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat: „Părintele Adrian Gabor – evlavios slujitor al Altarului și talentat profesor de teologie”.
La ceasul prohodirii, părintele profesor Adrian Gabor, trecut din această lume în seara zilei de 2 iunie, a fost înconjurat la biserica unde a slujit în București, „Sfântul Nicolae”-Buzești, de zeci de preoți din Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Dunării de Jos și alte eparhii, de profesori și studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și de numeroși credincioși pe care i-a păstorit cu devotament. Slujba Înmormântării, după rânduiala specifică ce se pune la prohodirea unui preot, a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, împreună cu numeroși slujitori. De asemenea, ieri-dimineață, în biserica unde a slujit părintele Adrian Gabor a fost săvârșită și Sfânta Liturghie arhierească. La finalul slujbei Înmormântării, au fost transmise mesaje de compasiune și condoleanțe.
Mesajul de condoleanțe al Patriarhului României, intitulat „Părintele Adrian Gabor – evlavios slujitor al Altarului și talentat profesor de teologie”, a fost citit de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a transmis un mesaj în care a spus: „Cunoscându-l pe părintele Adrian Gabor, pot afirma cu tărie fidelitatea sa pentru dreapta credință, pasiunea pentru slujirea Bisericii și curăția sa sufletească prea adesea inundată de o sinceritate dusă până la izbucnirea uneori vulcanică la exterior. S-a consumat, s-a zbătut și a încercat din răsputeri să înmulțească binele, să îi ajute pe semeni”. Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă din București a vorbit părintele decan Ștefan Buchiu: „Fiecare pomenire a unui lucru bun pe care părintele Adrian Gabor l-a făcut și rugăciunile care se săvârșesc pentru el în acest timp, până la sorocul de 40 de zile, îl vor ajuta pe părintele Adrian înaintea scaunului Dreptului Judecător”. Un mesaj de condoleanțe a fost transmis din partea Facultății de Teologie Ortodoxă de la Sibiu, de către părintele decan Nicolae Chifăr. „Vestea plecării la cele veșnice a părintelui Adrian a trecut repede și peste munți și a ajuns și la noi, în Ardeal, aducând întristare, pentru că părintele a fost un prieten de suflet al facultății noastre și, venind astăzi aici, la prohodirea sa, am răspuns parcă la o chemare pe care părintele o făcea altădată la diferite evenimente, conferințe, întâlniri academice, susțineri de doctorate”, a spus părintele Nicolae Chifăr.
„Anul acesta, promoția noastră împlinește 30 de ani de la absolvirea Facultății de Teologie Ortodoxă din București, și am vorbit între noi cum să organizăm o întâlnire a absolvenților de atunci. Iată că părintele Adrian Gabor ne-a chemat la revedere aici, într-un moment trist, când îl petrecem din lumea asta”, a spus părintele Ion Vicovan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași și coleg de generație cu părintele Adrian Gabor. Alte mesaje au fost transmise de prof. dr. Romiță Iucu, prorectorul Universității din București, academician dr. Emilian Popescu, și din partea părintelui Vasile Stanciu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.

cristiboss56 10.06.2017 01:08:09

În aceste zile, în eparhii ale Munteniei și Dobrogei, precum Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Episcopia Giurgiului, Episcopia Tulcii, au fost organizate conferințe pastoral-misionare dedicate Anului omagial și comemorativ.
Stareții, starețele și preoții de la mănăstirile și parohiile Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului s-au întrunit marți, 6 iunie, în Sala Arhiepiscopală a sediului Protopopiatului Mioveni, la conferința pastoral-misionară semestrială. Întrunirea a fost dedicată Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești și prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, chiriarhul locului. A fost susținut un referat, a fost vizionat un film documentar realizat de Departamentul Mass-media al eparhiei, iar apoi au fost transmise hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la canonizarea Cuviosului Pafnutie Pârvu Zugravu, precum și informațiile necesare privind manifestările care se vor organiza la împlinirea a 500 de ani de la sfințirea Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș, informează Biroul de presă al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului.
Preoții de la parohiile Protopopiatului Nicorești, județul Galați, s-au întrunit luni, 5 iunie, în cadrul conferinței pastoral-misionare semestriale, la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Ierarh Spiridon” din cadrul Complexului Muzeal Banu, din comuna Nicorești. „Prezent la eveniment, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian a susținut prelegerea cu tema: «Icoana familiei preotului în societatea contemporană», arătând că, «așa cum sfânta icoană este călăuză spre îndumnezeire, așa și familia preotului trebuie să fie chip al slujirii lui Dumnezeu în mijlocul credincioșilor». La finalul conferinței au fost invitați la dialog preoții și preotesele, care au adus mărturii concrete despre crucea slujirii lui Hristos în familie și în parohie”, a precizat pr. Rareș Bucur.
Preoții de la parohiile din cele trei protopopiate ale județului Călărași: Călărași, Oltenița și Lehliu, s-au întrunit miercuri, 7 iunie, în conferință pasto*ral- misionară. Întrunirea, care a avut loc în Amfiteatrul Casei de Cultură a Consiliului Județean din Călărași, a fost prezidată de Prea*sfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, care a evidențiat semnificația sfintelor icoane și rolul lor în viața și lucrarea pastorală, învățătorească și sfințitoare. După sesiunea susținerii celor trei referate, a urmat sesiunea de discuții, informează site-ul eparhiei sf-esc.ro.
Tot în această perioadă, în Episcopia Giurgiului se desfășoară conferințele pastoral-misionare semestriale. Seria conferințelor a debutat luni, 5 iunie, cu întrunirea preoților de la parohiile din Protopopiatul Hotarele, la Mănăstirea Comana, județul Giurgiu. Întâlnirea a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, iar invitați să conferențieze au fost prof. univ. dr. Mihail Diaconescu și prof. Ștefan Dumitrescu.
În deschiderea întrunirii, ierarhul a explicat preoților rolul și rostul acestor întâlniri, dar și rolul sfintelor icoane în viața și lucrarea pastorală, învățătorească și sfințitoare. În cadrul conferinței a fost vizionat și un film documentar despre preoți și credincioși în temnițele comuniste.
De asemenea, în Episcopia Tulcii, preoții de la parohiile din Protopopiatul Babadag au participat miercuri, 7 iunie, la lucrările conferinței preoțești semestriale.
Întrunirea a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, iar tema conferinței a fost dedicată Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești.

cristiboss56 12.06.2017 00:45:41

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel
 
Biserica Ortodoxă îi cinstește în mod special pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel rânduind o perioadă de pregătire duhovnicească care începe imediat
după Duminica Tuturor Sfinților. Postul Sfinților Petru și Pavel amintește de pregătirea Sfinților Apostoli pentru primirea Duhului Sfânt la Cincizecime, dar și de râvna cu care ei au slujit Biserica, ducând cuvântul Evangheliei până la marginile lumii.
Postul Sfinților Apostoli este legat în mod special de sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, prăznuită la 50 de zile de la Învierea Domnului, pentru că este o cinstire a Duhului Sfânt care s-a revărsat peste Sfinții Apostoli. Apoi, este o pregătire și o cerere ca darurile Sfântului Duh să se coboare și peste creștinii de astăzi în Biserică. Tradiția care stă la baza acestui post se întemeiază pe cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Pot, oare, prietenii mirelui să postească cât timp este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei, nu pot să postească. Dar vor veni zile când se va lua mirele de la ei și atunci vor posti în acele zile” (Marcu 2, 19-20). Deși acest text se referă la evenimentele dramatice din viața Mântuitorului: Răstignirea, Moartea și Îngroparea, totuși textul are rezonanță privitoare și la ce s-a întâmplat după Învierea Mântuitorului, când Domnul Hristos S-a înălțat la cer și le-a făgăduit Apostolilor Duhul Sfânt. Sfinții Apostoli au postit și înainte de Pogorârea Duhului Sfânt și după, când au început să propovăduiască Evanghelia mântuirii în toată lumea. Acest lucru este întărit de mărturia biblică, unde se spune că după Pogorârea Duhului Sfânt membrii primei comunități a Bisericii „stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni”, apoi, în continuare, „și în fiecare zi, stăruiau într-un cuget în templu și, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana întru bucurie și întru curăția inimii” (Fapte 2, 42, 46). Astăzi, această purtare a primilor creștini, nevoința de a se păstra curați pentru ca darurile Duhului Sfânt să nu se ia de la ei și să rodească, este exprimată de prezența acestui post închinat Sfinților Apostoli. În vechime, acest post era numit și postul Cincizecimii, pentru că amintește de darurile Duhului Sfânt revărsate în Biserică. Zilele în care Domnul Hristos a spus că nu va mai fi văzut cu ucenicii săi reprezintă perioada istorică a Bisericii, când Mântuitorul Hristos este înălțat de-a dreapta Tatălui. Teologia Ortodoxă învață că Hristos nu este absent din Biserică. El este Capul ei nevăzut, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, și este prezent permanent prin lucrarea Duhului Sfânt. Noi înțelegem că Mirele nu mai este prezent trupește, nu mai poate fi văzut cum a fost pe vremea Apostolilor, dar ne rugăm și postim pentru ca Duhul să aducă o nouă prezență a lui Hristos, interioară și duhovnicească.
Dovezi istorice despre existența postului Sfinților Apostoli
Postul Sfinților Apostoli este o practică veche a Bisericii, care datează din epoca primară. Despre el au vorbit Sfinții Atanasie cel Mare, Ambrozie al Milanului și Leon cel Mare.
Atanasie cel Mare (373), trimițând o scrisoare împăratului Constantin cel Mare și expunând situația creștinilor persecutați de arieni, spunea: „În timpul săptămânii de după Cincizecime, oamenii care posteau au ieșit în cimitir să se roage”. Ambrozie al Milanului (379) spunea: „Nu postim în timpul Cincizecimii, pentru că Domnul a fost prezent în mijlocul nostru în acele zile... prezența Lui a fost ca o mâncare hrănitoare pentru creștini. Așa și la Cincizecime, ne hrănim cu Domnul care este prezent în mijlocul nostru. În zilele care urmează după Înălțarea sa la cer, noi postim iarăși”. De asemenea, și Sfântul Leon cel Mare (461), explica creștinilor: „După marea sărbătoare a Cincizecimii, postul este în mod special necesar să ne purificăm gândurile și să ne facem vrednici să primim darurile Duhului Sfânt... Așadar, tradiția binefăcătoare a postului s-a stabilit după zilele de bucurie, când sărbătorim Învierea și Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt”. Postul Sfinților Apostoli este în legătură și cu Biserica însăși, cu începuturile ei, și este o celebrare a vieții Bisericii. Cei doisprezece Apostoli sunt temelia Bisericii, nucleul ei, pentru că pe baza mărturiei lor numeroși iudei și păgâni au crezut în Hristos și s-au botezat. Ei au fost învestiți de Domnul cu mandatul conducerii sinodale a Bisericii și al edificării ei în lume prin predica lor, prin cuvântul și fapta lor. De aceea, în iconografie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt înfățișați ținând în mâini o biserică. Apostolilor le-a zis Domnul după Înviere: „Luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate, iar cărora le veți ține, ținute vor fi” (Ioan 20, 22-23). Dintre toți Apostolii, două personalități se evidențiază: Sfinții Petru și Pavel, numiți primii din ceata Apostolilor sau întâistătători. Petru a fost cel mai în vârstă dintre ei și cel mai respectat. Pe el, Domnul s-a sprijinit în nenumărate ocazii și i-a arătat o atenție deosebită. În Cezareea lui Filip, Petru rostește celebra mărturisire: „Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” (Matei 16,16), dar prin gura lui toți au mărturisit. Alături de Petru, în Sfânta Scriptură este prezent și Pavel, care a fost chemat la apostolat de Însuși Hristos Domnul. Pavel, după propria mărturie, s-a ostenit în predicarea Evangheliei mai mult decât toți ceilalți Apostoli, a cutreierat Imperiul Roman și a răspândit Evanghelia în nenumărate locuri. De numele lui se leagă chemarea păgânilor la Hristos și el a fost denumit Apostolul neamurilor, adică al celor care nu erau dintre iudei. Biserica i-a așezat împreună, și i-a cinstit împreună, rânduind și o perioadă de post în cinstea lor. Acest lucru arată unitatea creștinilor în slujirea Evangheliei, în edificarea Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos, dincolo de păreri personale și orgolii lumești. Unitatea celor doi înseamnă și jertfirea de sine, și dăruirea reciprocă în relație de iubire și comuniune.
Durata și modul de postire
Începutul postului Sfinților Apostoli se face în funcție de data Sfintelor Paști. Începe întotdeauna luni după Duminica Tuturor Sfinților. Conform Pascaliei Bisericii Ortodoxe Române, postul Sfinților Apostoli poate varia între 28 de zile, atunci când Paștele cade pe 4 aprilie, până în situația în care poate fi desființat, atunci când Paștele este prăznuit după data de 1 mai. În aceste situații, s-a hotărât ca postul să se țină două sau trei zile înainte de sărbătoarea Sfinților Apostoli. Acest post este considerat ușor. În fiecare sâmbătă și duminică se face dezlegare la pește, vin și ulei, precum și la sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie), și alte sărbători de sfinți rânduiți de Biserică.
Învățătura din Ceaslovul Mare pentru acest post arată că, atunci când nu e dezlegare, lunea, miercurea și vinerea se mănâncă legume fără ulei, marțea și joia la fel, dar cu untdelemn și vin. Dezlegarea la vin, ulei și pește se dă lunea, marțea și joia dacă în aceste zile cade sărbătoarea vreunui sfânt cu doxologie mare și cu cruce neagră în calendar, iar când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleagă la untdelemn și vin. Și în caz de hramul bisericii se dă dezlegare la pește. Dacă însuși praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la pește, vin și ulei.

cristiboss56 13.06.2017 00:45:55

Cei 54 de ani de activitate ai Corului Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, au fost sărbătoriți în Țara Sfântă, în cadrul Festivalului Artelor din Ierusalim, din perioada 5-8 iunie, potrivit Agerpres. Concertul Madrigalului a avut loc în Galeria de Arheologie a Muzeului Național Israel, care este cea mai mare instituție culturală din țară și unul dintre cele mai importante muzee de artă și arheologie din lume.
Programul susținut în fața unui public compus din fețe bisericești și din oameni de afaceri israelieni a fost divers, piesele cântate fiind în limbile ebraică, latină, greacă, italiană și română. Piesa în limba ebraică „Yerushalaym Shel Zahav” a ridicat publicul în picioare.
„Pentru Madrigal, momentul Ierusalim 2017 este unul istoric, neavând precedent în cei 54 de ani de existență a corului. Pentru România, turneul Madrigalului la Ierusalim constituie o nouă punte între culturile lumii, un gest de reprezentare de înaltă clasă, firesc pentru un ambasador cultural incontestabil. Reacțiile până la lacrimi ale publicului sunt o confirmare în plus că prin muzica noastră, interpretată impecabil pe Pământul Sfânt, avem oportunitatea de a schimba în bine percepția despre România la nivel mondial”, a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Național de Cameră, citat de Agerpres.
Madrigal a fost înființat în anul 1963 de dirijorul Marin Constantin (1925-2011). De-a lungul anilor, corul a susținut peste 4.100 de concerte aplaudate de melomani de pe întreg mapamondul, impunându-se astfel ca un adevărat „brand de țară”. În anul 2016, Corul Național de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” a fost recunoscut oficial ca Ambasador al Libertății, Speranței și Păcii, primind Premiul „Jean Nussbaum and Eleanor Roosevelt” la Palatul Națiunilor Unite din Geneva, în cadrul Su

cristiboss56 15.06.2017 00:54:50

Luna mai a adus la Palatul Patriarhiei peste 7.000 de turiști atât din România, cât și din alte țări, precum Republica Moldova, Bulgaria, Grecia, Spania, Belgia, Italia, Germania, Austria, Irlanda, Marea Britanie, Rusia, Israel, SUA, Canada, China, Japonia și Thailanda.
Printre turiști s-au aflat mai multe grupuri de elevi. O parte dintre aceștia au vizitat Palatul Patriarhiei în cadrul programului educațional „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, dintre care îi menționăm pe elevii din clasa a X-a de la Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Un alt grup a fost acela al elevilor și profesorilor din mai multe țări europene veniți în România prin intermediul programului Erasmus, în cadrul proiectului Theatre Unites Europe, organizat de Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște. Amintim și vizita unui grup de studenți din Germania, care studiază timp de un semestru la Facultatea de Teologie protestantă de la Sibiu.
Aflați în România prin intermediul proiectului „Cunoaște-ți țara”, la Palatul Patriarhiei au sosit și două grupuri de turiști din Republica Moldova.
Cu prilejul hramului istoric al Catedralei Patriarhale, „Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena”, Palatul Patriarhiei a fost vizitat și de câștigătorii Concursului „Icoana și Școala măr*turisirii”. Cu această ocazie, ei au fost premiați în cadrul solemnității de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.
Palatul Patriarhiei a avut onoarea să primească în luna mai vizita Comisarului european pentru Politici Regionale, doamna Corina Crețu, care a apreciat lucrările efectuate în cadrul proiectului „Lucrări de restaurare, consolidare și protecție a Monumentului Palatul Patriarhiei București”. Proiectul a fost derulat efectiv în perioada 1 martie 2014 - 28 decembrie 2015 și a fost finanțat din Fonduri Structurale în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.
Au mai avut loc Congresul internațional de teologie „Criterii de recunoaștere și evaluare a picturii bizantine”, Conferința națională „Unitate dogmatică și specific național în pictura bise*ricească” și Conferința pastoral-misionară semestrială de primăvară cu tema: „2017 - Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești” pentru clericii din București și din județul Ilfov.
Turiștii sosiți la Palatul Patriarhiei au vizitat și Catedrala Patriarhală.
Pe parcursul vizitei pe Colina Bucuriei, turiștii au fost însoțiți de ghizii Ansamblului Patriarhal, care i-au îndrumat în descoperirea istoricului acestor locuri, prezentându-le totodată informații despre activitatea Bisericii Ortodoxe Române.


Ora este GMT +3. Ora este acum 05:33:39.

Rulează cu: vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.