View Single Post
  #6  
Vechi 09.11.2019, 21:47:27
Constantina C. Constantina C. is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 16.09.2019
Mesaje: 17
Implicit

Rugaciune pentru izbăvirea de depresie și de feluritele boli sufletești

Stăpâne Mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, vino și mă vindecă și pe mine, netrebnicul robul Tău. M-am îndepărtat de Tine, am rănit bunătatea și iubirea Ta. Păcătuit-am la cer și înaintea Ta, toată fărădelegea am săvârșit-o, arătatu-m-am lipsit de toată virtutea și sănătatea sufletului și a trupului. Slăbănogit-a trupul meu, umplutu-s-a de răutăți sufletul meu, slăbit-a duhul meu. Stricatu-s-a voia mea, toate se înăbușă și suferă înlăuntrul meu, coborâtu-m-am până în iadul cel mai de jos.

Izbăvește-mă, Doamne, de apăsarea și durerea sufletească, și de greutatea inimii care mă stăpânește cu dreptate. Săvârșit-am tot felul de păcate care mă războiesc, care fac chinul meu de nesuferit. Miluiește-mă, Doamne, că eu singur sunt vinovat pentru această pustiire și pieire a sufletului și a trupului meu. Stăpânitu-m-a iubirea de sine, înrobitu-m-a nepurtarea de grijă, nimicitu-m-a lenevirea! Iartă-mă, Doamne, și vindecă netrebnicul meu suflet. Depărtează de la mine pe duhul cel rău care face de nesuferit sufocarea sufletului și a trupului meu. Ține departe de mine greutatea cea apăsătoare din inima mea.

Slobozește-mi sufletul și trupul de toată nepăsarea, întristarea, plecarea spre păcatul firii, mâhnirea, deznădejdea, nepăsarea, nesimțirea, disperarea și amorțirea cea aducătoare de moarte, căci eu de bunăvoie am adus în sufletul meu toate acestea.

Iartă-mi, Doamne, mărimea păcatelor, vindecă mulțimea patimilor mele! Ajută-mă ca să nu Te întristez vreodată din pricina patimilor care stăpânesc netrebnicul meu suflet. Ridică de la mine lațul cel greu al păcatului, îndepărtează mereu pe tot vrăjmașul și potrivnicul. împacă viața și sufletul meu, Doamne!

Curățește-mă de toată întinăciunea sufletului și a trupului, ca să pot scăpa de duhurile viclene, care mi se fac mie întuneric și beznă, deznădejde și chin. Ridică-mă din patul durerii și din așternutul răutății. Apăsarea și frica, și robia gândurilor îndepărteaz-o de la mine! Doamne, facă-Se voia Ta, după cum dorești.

Bunăvoința bunătății Tale să zdrobească pe vrăjmașii mei și pe omul cel vechi cu patimile și cu poftele lui. Fie, Doamne, voia Ta spre mine, încât bucurându-mă și veselindu-mă să Te urmez fără tristețe, cu fața veselă și să Te slăvesc, să-Ți cânt și să Te binecuvântez întru toți vecii. Vino și întărește-mă cu puterea Ta proniatoare, ca să Te preaslăvesc și să-Ți cânt Ție, Domnului preamilostiv, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt întru toți vecii. Tu ești apărătorul meu împreună cu Preamilostivul Tău Părinte și cu Mângâietorul Tău Duh în întristările care mă cuprind în toate zilele vieții mele.

Miluiește și iartă, Doamne, sufletul și trupul meu cel apăsat și plin de răutate. Tu ești Bucuria și Lumina, învierea și Viața, Primăvara și Pastele desfătării noastre. Tu ai zis: ție îți vestesc că: „Nu Mă voi depărta de tine și nici nu te voi părăsi". Tu ești Cel Care Te-ai pogorât până la „vistieriile iadului" căutând oaia cea pierdută, adică pe mine. Miluiește-mă, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei, Preabinecuvântatei Maicii Tale, Bucuria tuturor, cu puterea Cinstitei și de viață făcătoarei Crucii Tale, cu ocrotirile cinstitelor, cereștilor, netrupeștilor Puteri, cu rugăciunile Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, cu rugăciunile slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale măriților și bunilor biruitori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu purtătorilor Părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților Tăi. Amin!

Rugăciuni pentru izbăvirea de depresie

Stăpâne Mult-Milostive, Doamne Iisuse
Hristoase, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, vino și vindecă-mă și pe mine, netrebnicul robul Tău.M-am îndepărtat de Tine, am rănit Bunătatea și Iubirea Ta, am păcătuit la cer și înaintea Ta, toate fărădelegile le-am săvârșit și stau lipsit de toată virtutea și sănătatea. Trupul meu a slăbănogit, sufletul meu s-a umplut de răutate, duhul meu a slăbit, voința mea s-a stricat, toate se îneacă și suferă înlăuntrul meu. Izbăvește-mă, Doamne, de toată apăsarea sufletească prin care trec cu dreptate și pe care au pricinuit-o multele mele păcate. Eu sunt cel care am greșit pentru această pustiire și pieire a sufletului meu. Egoismul m-a stăpânit, nepăsarea m-a înrobit, lenevirea m-a apropiat de ceasul morții. Iartă-mă, Doamne, și vindecă netrebnicul meu suflet, îndepărtează de la mine duhul cel viclean care-mi aduce această nepăsare nesuferită a sufletului și a trupului. Alungă greutatea din inima mea. Slobozește-mi sufletul și trupul de akedie, de deznădejde, de moarte. Eu de bunăvoie le-am adus în sufletul meu pe toate acestea.

Iartă-mi, Doamne, mulțimea păcatelor, vindecă-mi greutatea patimilor. Fă, Doamne, ca să nu te mai întristez cu păcatele și cu patimile care lucrează înlăuntrul meu. Ridică de la mine lațul cel greu al păcatului. Indepărtează-l de la mine pentru totdeauna pe vrăjmașul și potrivnicul. Adu odihnă, Doamne, în viața și sufletul meu. Curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului. Dacă este cu putință, scapă-mă de duhurile viclene care-mi aduc întuneric și beznă, deznădejde și chinuri. Ridică-mă din patul durerii și din așternutul chinuirii. Apăsarea și frica și înrobirea gândurilor mele să nu mă mai cuprindă nicicând, dacă aceasta este, Doamne, voia Ta, așa încât bucurându-mă și veselindu-mă să Te slăvesc, să Te laud și să cânt Milostivirea Ta, să-L preamăresc pe Părintele și pe Preasfântul Duh, pe Mângâietorul tuturor oamenilor, acum și pururea și în vecii vecilor.Miluiește-mă, Doamne, și iartă-mă pe mine cel apăsat și suferind sufletește și trupește, Tu, Care ești Bucuria și Lumina și învierea și Pastele desfătării noastre, Tu Care ne-ai făgăduit „nu Mă voi depărta de tine, nici nu te voi părăsi", Tu, Cel Care Te-ai pogorât până la „vistieriile iadului", căutând oaia cea pierdută, adică pe mine. Miluiește-mă, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei, Preabinecuvântatei Maicii Tale, Bucuria noastră a tuturor oamenilor și a tuturor Sfinților. Amin!

Stăpâne, Mult-Milostive, Doamne Iisuse toase, miluiește-mă și curățește-mă de toată întristarea, tulburarea și frica, scapă-mă de apăsarea sufletească și de mâhnirea demonică pe care le simt în sufletul și trupul meu. Tu ești Bucuria noastră și Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor care sunt pe mare departe. Milostiv fii mie, Stăpâne, pentru păcatele mele, ridică de la mine lațul cel greu al păcatelor și al deznădejdii, alungă de la mine departe toată tristețea și akedia. Intărește-mă în iubirea Ta și în nădejdea nerușinată și în credința nezdruncinată față de Tine, pentrui mijlocirile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin!

Sava Aghioritul Ierom
Rugaciuni preluate din volumul “Patimi si depresie. Ce este și cum se vindecă depresia
Reply With Quote