Subiect: Predica de azi
View Single Post
  #349  
Vechi 07.10.2018, 13:17:48
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.689
Implicit Duminica a 20-a după Rusalii

CUVANT LA EVANGHELIA DUMINICII !

Sfânta Evanghelie de astăzi ne istorisește că, pe când Iisus intra în cetatea galileeană Nain, a întâlnit un convoi mortuar care ducea la mormânt pe un tânăr, unicul fiu al unei văduve. Apropiindu-se de ea, i-a spus cu duioșie să nu mai plângă, după care, întorcându-se spre fiul ei, a grăit: „Tinere, ție îți zic: scoală-te!” (Lc. 7, 14). Și acesta a înviat.

Din această istorisire se vede clar că Hristos, „Începătorul vieții” (Fapte 3, 15), Care are „cuvintele vieții veșnice” (In. 6, 68), poate da viață celor morți. Domnul nostru, Care a înviat din mormânt, ne va învia și pe noi la sfârșitul veacurilor.

De aceea, cântăm în noaptea de Paști: „Că din moarte la viață și de pe pământ la cer Hristos Dumnezeu ne- a trecut pe noi”.

Iubiți credincioși,
Creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi, oamenii, tânjim după o fericire mai înaltă decât satisfacțiile pe care ni le pot oferi stomacul sătul sau punga cu bani. Noi nu suntem animale, nici fire de iarbă, nici mașini vii, ci suntem copii ai Tatălui ceresc, zidiți pentru mărire și pentru întâlnirea de sus.

Cu astfel de convingeri zicem: „Aștept învierea morților”. Noi, care credem în Hristos și suntem mădulare ale Trupului Său tainic, mărturisim că, deși omul a murit, va reveni la viață și va exista dincolo de barierele mormântului.

Chipul de trecere din moarte la viață este învierea trupurilor, care va avea loc „în ziua de apoi” (In. 6, 54), la sfârșitul lumii.

Pentru cei ce nu cred că morții vor învia, relatez experiența lui Isaac Newton (†1727), marele fizician și astronom englez. Deși era un om foarte învățat, Newton, descoperitorul legii gravitației, era și un bun credincios. Odată, un grup de studenți l-au întrebat cum el, un om așa distins, poate crede că morții vor învia. Lor li se părea cu totul imposibil.

Atunci, Newton a luat un pumn de nisip, l-a pus pe masa laboratorului său, a adus niște pilitură de fier, a amestecat-o cu nisipul; apoi, i-a întrebat dacă mai pot alege pilitura de fier din nisip și toți au fost de părere că așa ceva e imposibil. Dar el a luat un magnet, l-a purtat pe deasupra nisipului și ceea ce lor li se părea imposibil, el a realizat, a extras pilitura de fier din nisip. Apoi, le-a spus că, dacă el a putut face asta, trebuie să credem că și Dumnezeu poate avea un magnet cu care să poată aduna toate particulele corpului nostru și să-l facă să învieze.

Cel Ce a adus omul din nimic la ființă, Cel Ce învie în fiecare primăvară bobul de grâu semănat în glie, bob care a murit, ne va ridica și pe noi, în primăvara învierii de obște, la starea în care am fost (cf. I Tes. 4, 14).

Minune a fost creația universului, minune va fi reunirea trupurilor cu duhurile fiilor lui Adam, la a doua venire a lui Hristos. Atunci, la sunetul trâmbițelor îngerești, toți vor ieși din morminte, din crăpăturile pietrelor, din mare și din toate locurile unde au putrezit miriade, toți cei ce au trăit cândva pe suprafața acestui glob. „Vine ceasul în care toți cei din morminte vor auzi glasul Lui; și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea judecății” (In. 5, 28-29).

Noi credem în înviere, pentru că „Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci al celor vii” (Mc. 12, 27) și fiindcă Hristos Cel mort și îngropat a părăsit mormântul Său, a înviat, făcându-Se „începătură a învierii celor adormiți” (I Cor. 15, 20).

Domnul spune: „Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Și oricine trăiește și crede în Mine, nu va muri în veac!” (In. 11, 25-26).

De ce trebuie să fie învierea morților? Fiindcă Dumnezeu a rânduit o zi de judecată, când binele va fi răsplătit, iar răul va fi pedepsit. Atât binele, cât și răul au fost săvârșite în trup. Deci, și sufletul și trupul trebuie să primească răsplata sau pedeapsa. „Noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să primească după cele ce a făcut prin trup, ori bine, ori rău” (II Cor. 5, 10).

Vedem că aici, pe pământ, nu este o potrivire între faptă și răsplată, că ordinea dreptății nu e respectată.

Nelegiuitul Nero petrece la jocurile de circ, pe când ucenicii lui Hristos sunt sfâșiați de fiarele arenelor. De aceea, ideea dreptății absolute, pe mulți gânditori ai lumii i-a adus la credința în nemurirea ființelor omenești, în învierea morților.

Trupurile înviate ale drepților se vor asemăna trupului înviat și preamărit al lui Hristos (Filip. 3, 21), vor străluci ca soarele (Mt. 13, 43), vor fi nestricăcioase, fără nici un defect, și nemuritoare, vor avea și forma și substanța din viața aceasta (I Cor. 15, 42-52). „Trupurile transfigurate constau numai din manifestări luminoase, sonore, calorice, care nu se exclud una pe alta, nu se disting în mod egoist, ci sunt capabile de o reciprocă penetrație” (Vladimir Lossky).

Trupurile înviate ale păcătoșilor vor fi nestricăcioase, dar capabile să simtă chinurile. Vor avea o neputrezire în sens rău, ca o carne veșnic vie, trăind cu demonii într-o lume de umbre și halucinații.

Iubiții mei,

Astazi gandul meu se indreapta catre toti romanii din intreaga lume,catre tinerii care i.am vazut stand la coada de la mii de kilometrii pentru a vota...! Ne rugam pentru ei ,ii purtam in sufletul nostru si asteptam ziua cand Dumnezeu ii va intoarce acasa !!
Domnul Hristos le-a spus apostolilor: „Voi sunteți sarea pământului… Voi sunteți lumina lumii”. Matcei 5:13-14 Asta trebuie să fim. Tinerii credincioși trebuie să fie exemplu pentru ceilalți, cum spunea Domnul Hristos: “Așa să lumineze lu*mina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din Ceruri.” Matei 5:16

Trebuie să fim exemplu, trebuie să fim model pentru ceilalți, nu si fim niște izolați, niște complexați și niște neînțeleși în socie*tate. Nu așa. Trebuie să fim modele vii pen*tru cei din jur, încât ei, văzându-ne, să-și do*rească și ei si fie așa. Trebuie să ajungem să fim creștini cu adevărat.

Să fim convinși că dincolo de groapă nu vor merge cu noi decât faptele noastre. Rudele și prietenii, după câteva lacrimi, elogii sau critici se vor gândi mai repede la ce-i așteaptă pe ei, decât la ce se întâmplă cu cel dispărut.

În fața morții, toate sunt zadarnice afară de Hristos, Care ne rămâne credincios și vine să ne întindă mâna Sa, dacă și noi am avut mâna noastră întinsă spre El, în cursul acestei vieți.

Așadar, să ne pregătim cu seriozitate pentru întâlnirea cu Domnul, ca să fim vrednici a rosti cuvintele pline de speranță: „Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie”. Amin.
Dupa predica IPS Irineu Pop
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote