View Single Post
  #3  
Vechi 17.10.2016, 12:42:19
Patrie si Credinta's Avatar
Patrie si Credinta Patrie si Credinta is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 24.05.2011
Locaţie: Ploiesti
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.536
Send a message via Skype™ to Patrie si Credinta
Implicit

Comuniunea regională a Bisericilor

Există o abundenČ›ă de mărturii că, în Biserica primară, episcopii erau conČ™tienČ›i că aveau o responsabilitate împărČ›ită faČ›ă de Biserică în întregul ei. După cum zicea Sf. Ciprian: „Nu există decât un episcopat, dar este împrăČ™tiat în mulČ›imea unită a tuturor episcopilor”[5]. Această legătură a unităČ›ii a fost exprimată prin cerinČ›a ca cel puČ›in trei episcopi să trebuiască a lua parte la hirotonia (cheirotonia) unuia nou[6]; de asemenea, a fost evident [acest lucru] prin desele adunări ale episcopilor în concilii sau sinoade pentru a discuta în comun chestiunile de doctrină (dogma, didaskalia) Č™i practică Č™i prin schimburile frecvente de scrisori Č™i vizitele reciproce.

Deja din primele patru secole, au apărut diferite grupări de dioceze din anumite regiuni. Protos-ul, primul dintre episcopii regiunii, era episcopul primului scaun, mitropolitul Č™i instituČ›ia lui ca mitropolit era mereu dependentă de scaunul său. Sinoadele Ecumenice au atribuit unele prerogative (presbeia, pronomia, dikaia) mitropoliČ›ilor, mereu în cadrul sinodalităČ›ii. Astfel, primul Sinod Ecumenic (Niceea, 325), în timp ce a cerut participarea personală a tuturor episcopilor unei provincii sau acordul scris la alegerea Č™i consacrarea unui episcop – un fapt sinodal par excellence –, a conferit mitropolitului validarea (kyros) alegerii unui nou episcop[7]. Al patrulea Sinod Ecumenic (Calcedon, 451) a evocat din nou drepturile (dikaia) mitropolitului – insistând că această atribuČ›ie este bisericească, nu politică[8] – după cum a procedat Č™i al Č™aptelea Sinod Ecumenic (Niceea, 787)[9].

Canonul 34 apostolic oferă o descriere canonică a corelaČ›iei dintre protos Č™i ceilalČ›i episcopi ai fiecărei regiuni: „Episcopii poporului dintr-o provincie sau regiune (ethnos) trebuie să recunoască pe cel care este primul (protos) dintre ei Č™i să-l considere a fi capul (kephale) Č™i să nu facă nimic important fără consimČ›ământul (gnome) lui; fiecare episcop poate să facă doar ceea ce priveČ™te propria dioceză (paroikia) Č™i teritoriile dependente. Iar primul (protos) nu poate face nimic fără consimČ›ământul tuturor. Pentru că în acest fel consensul (homonoia) va birui Č™i Dumnezeu va fi slăvit prin Domnul în Duhul Sfânt”[10].

InstituČ›ia mitropoliei este o formă de comuniune regională între Bisericile Locale. După aceea s-au dezvoltat alte forme, mai precis patriarhiile, care cuprind câteva mitropolii. Atât mitropolitul, cât Č™i patriarhul erau episcopi diocezani cu putere episcopală deplină în interiorul propriilor dioceze. În chestiuni legate de mitropoliile sau patriarhiile lor, în orice caz, trebuiau să acČ›ioneze în acord cu episcopii colegi. Acest mod de lucru stă la rădăcina instituČ›iilor sinodale în sensul strict al termenului, precum un sinod regional al episcopilor. Aceste sinoade erau convocate Č™i prezidate de mitropolit sau patriarh. El Č™i toČ›i episcopii acČ›ionau în completare reciprocă Č™i dădeau seama în faČ›a sinodului.
__________________
Every point of view is useful, even those that are wrong - if we can judge why a wrong view was accepted.
Reply With Quote