View Single Post
  #125  
Vechi 19.03.2012, 20:16:08
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.955
Implicit

Iți mulțumesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamărinimos, Care m-ai zidit pe mine după chipul și asemănarea Ta și dintru neființă la ființă m-ai adus întru această lume și cu slavă și cu cinste m-ai încununat. Nu m-ai făcut jivină, nici dobitoc, nici o oarecare altă vietate, ci om, ființă cugetătoare; ai cinstit sufletul meu cu nemurire și cu putere. Chiar de ne și despărțim vremelnic de trup, dar trecem la o viețuire mai bună, iar cu sufletul suntem însă nemuritori în veci, nu pentru o mie de ani, nu pentru două sau trei mii de ani, ci pentru vecii vecilor cei fără de sfârșit. Iar cine este mulțămitor se face pricinuitor de tămăduire a suferinței lui. Căci Tu pe mine, Doamne, întreg, lucrător, viu, sănătos, dintru neființă m-ai adus și mi-ai rânduit vecii cei nesfârșiți!
Mulțumesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamărinimos, căci pentru mine mulțime de lucruri ai zidit - cerul, pământul, soarele, luna și toată podoaba cerului; pentru mine ai făcut fiarele, dobitoacele, păsările, toată vietatea; pentru mine - mările, râurile, izvoarele, iazurile, peștii, chiții cei prea mari; pentru mine -pădurile, crângurile, pustiurile, pomii cei roditori; pentru mine - verdețurile, rădăcinile, semințele, legumele; pentru mine - toate cele văzute și nevăzute le-ai zidit, o, Dumnezeul meu!
Mulțumesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamărinimos, căci toate cu înțelepciune și milostivire le-ai rânduit asupra mea și neîncetat veghezi asupra sufletului meu: mă aperi, mă păzești, mă acoperi, ocrotești sufletul meu, îmi dăruiești putere, sănătate, mă viezi, mă înțelepțești și mă luminezi, mă ajuți și mă întărești, mă îndrumi și mă povățuiești la toată fapta cea bună. Toate drepte, cu milostivire și bune le-ai iconomisit pentru mine.
Mulțumesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamărinimos, căci Tu, fiind Dumnezeul Cel Atotputernic, pentru mine Te-ai făcut om, ca să mă unești cu Tine întru una Nu Te-ai scârbit a lua asupra Ta cele ale noastre și să ni Te dăruiești nouă în întregime. Pentru mine ai fost așezat în iesle; pentru mine ai fost înfășat în scutece, Cel Ce îmbraci cerurile cu nori; pentru mine ai fost tăiat împrejur în a opta zi; pentru mine ai fugit în Egipt; pentru mine în Iordan Te-ai botezat; pentru mine ai plecat preacinstitul Tău cap înaintea Sfântului Ioan Botezătorul, ca pe mine să mă ridici în înalturi; Cel Ce nu ai avut trebuință de Botez, pentru mine Te-ai botezat, ca prin Botez să-mi dăruiești curățire.
Mulțumesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamărinimos, că pentru mine ai fost bătut, batjocorit, scuipat, pălmuit, legat, încununat cu cunună de spini. Pentru mine ai vărsat preacurat sângele Tău. Pentru mine ai murit aici cu trupul, ca să mă înviezi cu duhul și să-mi dăruiești viață veșnică. Pentru mine ai fost pus în mormânt. Pentru mine ai înviat a treia zi din mormânt, ca să ne dăruiești nouă, tuturor, învierea
Mulțămesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamărinimos, Care, deși nenumărat greșesc înaintea Ta, mă primești cu milostivire, întru căință. Cât de multe greșesc:, înaintea Ta! Tu, însă, nicicum nu mă lepezi! Câte călcări de poruncă săvârșesc înaintea Ta! Tu, însă, nu te întorci de la mine! Cât cad în fărădelegi! Tu, însă, mă ridici la loc, îndelung rabzi, nu deîndată mă dai morții și chiar până la ultima suflare, chiar până în ultima clipă, de mă voi îndrepta către Tine, de voi cădea la Tine căindu-mă, Tu, ca un milostiv, mă primești.
Mulțumesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamărinimos, care ai dat legea Ta aici, înaintea ochilor mei; mi-ai dat să pricep care este sfânta Ta voie, nu m-ai lipsit de Botezul Tău, nu m-ai lăsat cufundat în erezie păgubitoare, m-ai făcut părtaș preacinstitelor Tale Taine, m-ai răscumpărat cu sângele Tău și moștean al împărăției Cerurilor m-ai făcut.
Mulțumesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamă-rinimos, care m-ai păzit de războirea și răzvrătirea lumii acesteia și m-ai adus în staulul oilor Tale celor cuvântătoare și m-ai ales pe mine întru slujirea Ta - slujitor al Tău m-ai făcut, deși nevrednic sunt. Ai așternut din belșug harul Tău asupra mea, mi-ai arătat calea cea lesnicioasă către mântuire. Toate mi le-ai descoperit înaintea ochilor mei, nimic nu ai tăinuit.
Mulțumesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamă-rinimos, că nu m-ai lăsat lipsit întru nimic, ci întru toate am îndestulare: nu rabd frigul și duhoarea celor stricăcioase de dragul lucrurilor, nu mă tulbur, nu mă înec în râuri și nu rabd necazuri pe cale pentru lucruri lumești, nu mă tulbură datorii mari, nu mă apasă birurile pentru pământ către țar, nimeni nu mă prigonește la muncă silnică, nu mă silește nimeni să înot pe mare, nimic dintre acestea nu rabd, după cum rabdă alți oameni - și pentru acestea suferă mult, plătind biruri mari, răbdând necazuri și năpăstuiți multe. Și, nefiind întru acestea, cu preasfântul Tău har sunt slobod, chiar dacă m-aș nevoi, ori aș răbda puțin dintru ceva - dar și acestea nu pentru cele stricăcioase, ci pentru cele veșnice. Așadar, zic, lesnicioasă cale către mântuire mi-ai arătat Doamne, înțelept ai iconomisit aici împărăția Cerurilor, toate aici ni le-ai dăruit.
Mulțumesc Ție, Domnul meu, Binefăcătorule preamă-rinimos, căci pentru puțină nevoință, viață veșnică - împărăția Cerurilor - ai făgăduit a-mi dărui. însuți zidindu-mă, însuți făcându-mă și toate cele trebuincioase dăruindu-mi, ne dăruiești toată viața veșnică, nu pentru puțină vreme, nu pentru o sută ori o mie de ani, sau o mie de mii de ani, ci în vecii vecilor, care nu au sfârșit. Slavă negrăitei Tale milostiviri, Doamne! Slavă minunatei Tale iconomii, Preasfinte împărate! Slavă negrăitei și necuprinsei Tale bunătăți și înțelepciuni, Doamne, Iubitorule de oameni! Căci Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Preasfântul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Sfantul Dimitrie al Rostovului
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote