View Single Post
  #2  
Vechi 29.08.2017, 01:21:38
Patrie si Credinta's Avatar
Patrie si Credinta Patrie si Credinta is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 24.05.2011
Locație: Ploiesti
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.536
Send a message via Skype™ to Patrie si Credinta
Implicit

Acum, adversarii spun: poruncile lui Dumnezeu lui Moise, cel care a dat legea, au fost: "Să adorați-L si să va închinați Domnului, Dumnezeului tău, și numai Lui și să nu-ți faci un chip cioplit care este în ceruri de sau pe pământ".
Ei greșesc cu adevărat, fără să știe Scripturile, pentru că cuvantul ucide în timp ce spiritul da viata - fără a găsi în scrisoare înțelesul ascuns. Aș putea spune acestor oameni, cu dreptate, cel care va învățat acest lucru v-ar învăța si următoarele.
Ascultați interpretarea legiuitorului în Deuteronom: "Iar Domnul v-a grăit de pe munte din mijlocul focului; și glasul cuvintelor Lui l-ați auzit, iar fața Lui n-ați văzut-o, ci numai glasul I l-ați auzit. ". (Deut 4.12) La puțin timp după aceea: "Țineți cu grijă sufletele voastre."
“Țineți dar bine minte că în ziua aceea, când Domnul v-a grăit din mijlocul focului, de pe muntele Horeb, n-ați văzut nici un chip.
Să nu greșiți dar și să nu vă faceți chipuri cioplite, sau închipuiri ale vreunui idol, care să înfățișeze bărbat sau femeie,
Sau închipuirea vreunui dobitoc de pe pământ, sau închipuirea vreunei păsări ce zboară sub cer,
Sau închipuirea vreunei jivine, ce se târăște pe pământ, sau închipuirea vreunui pește din apă, de sub pământ; (Deuteronom 4.15-17)
Și, din nou:
Sau, privind la cer și văzând soarele, luna, stelele și toată oștirea cerului, să nu te lași amăgit ca să te închini lor, nici să le slujești “(Deut. 4.19)
Vedeți, singurul lucru care trebuie vizat este acela de a adora un lucru creat mai mult decât pe Creatorul, nici de a da închinarea latreia decât numai Lui. Prin închinare, în consecință, El înțelege mereu închinarea prin latreia. Căci, din nou, El zice:
"Să nu ai alți dumnezei afară de Mine.
Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a celor ce sunt sus în cer, sau jos pe pământ, sau în apă și sub pământ.
Să, nu te închini lor, nici să le slujești, căci Eu Domnul Dumnezeul tău sunt Dumnezeu zelos " (Deut 5,7-9) Și iarăși: "Să dărâmați jertfelnicele lor, să stricați stâlpii lor, să arderi cu foc copacii lor, să sfărâmați idolii dumnezeilor lor și să ștergeți numele lor din locurile acelea." (Deuteronomul 12.3) Și un pic mai departe: "Să nu-ți faci dumnezei turnați.". (Ex 34.17)
Vedeți că El interzice formarea de imagini datorită idolatriei și că este imposibil a face o imagine a Dumnezeului nemărginit, neobservat, invizibil. Nu ați văzut asemănarea Lui, spune Scriptura, și aceasta a fost mărturia Sfântului Pavel în timp ce stătea în mijlocul Areopagului: "Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meșteșugul și de iscusința omului.". (Fapte 17.29)
Aceste injuncări au fost date evreilor datorită aplecarii lor spre idolatrie. Acum noi, dimpotrivă, nu mai suntem în corzi pentru copilasi(mici panglici folosite pentru a invata copiii sa mearga).
Vorbind din punct de vedere teologic, ne este dat noua să evităm eroarea superstițioasă, să fim alături de Dumnezeu în cunoașterea adevărului, să ne închinăm numai lui Dumnezeu, să ne bucurăm de plinătatea cunoștinței Sale. Am trecut stadiul de pruncie și am ajuns la perfecțiunea bărbăției. Noi primim obiceiul nostru de a ne îndrepta mintea de la Dumnezeu și cunoaștem ce poate fi imaginat și ce nu poate. Scriptura spune: "nu poate vedea omul fața Mea ". (Ex 33.20)
Ce înțelepciune a dătătorului legii. Cum am putea descrie invizibilul? Cum am imagina pe Cel de neconceput? Cum să dam expresie Celui fara margini, fara limite, invizibil? Cum să dam forma Imensității? Cum sa zugravim nemurirea? Cum localizați Misterul? Este clar că atunci când contemplați pe Dumnezeu, care este un spirit pur, devenind om pentru binele vostru, veți putea să-l imbracati in forma umană. Când invizibilul devine vizibil pentru trup, atunci puteți crea o asemănare a formei Sale [9]. Când El, care este un spirit curat, fără formă sau limită, nemăsurat în limitele naturii Sale, existentă ca Dumnezeu, ia asupra Sa forma de servitor în substanță și în statură și un trup din carne, atunci puteți trage Asemănarea Lui și arătați-o oricui dorește să o contemple.
Împărtășim Intruparea Sa ingenioasă, nașterea Lui virgină, botezul Său în Iordan, transfigurarea Sa asupra Taborului, suferințele Sale atotputernice, moartea și miracolele Sale, dovada Dumnezeirii Sale, faptele pe care le-a făcut în trup prin puterea divină, Crucea Sa mantuitoare, Mormântul Lui și Invierea și urcarea Sa la ceruri. Dați-i toată permanenta gravării și culorii. Nu aveți teamă sau anxietate; Închinarea nu este toata de același fel.
Avraam s-a închinat fiilor lui Emmor, oameni nesimțitori în necunoașterea lui Dumnezeu, când a cumpărat peștera dublă pentru un mormânt. (Gen. 23.7, Faptele Apostolilor 7:16) Iacov s-a închinat fratelui său Esau și Faraonului, egipteanul, dar in varful toiagului sau. (Geneza 33.3) El s-a închinat, nu a adorat. Iosua și Daniel s-au închinat unui înger al lui Dumnezeu; (Iosua 5,14) si nu l-au adorat.
Cultul latreiei este un lucru, iar închinarea care este dată meritului este alta. Acum, pe măsură ce vorbim despre imagini și închinare, să analizăm sensul exact al fiecăruia. O imagine este o asemănare a originalului cu o anumită diferență, deoarece nu este o reproducere exactă a originalului. Astfel, Fiul este imaginea vie, substanțială, neschimbată a lui Dumnezeu invizibil (Colosul 1.15), purtând în Sine întregul Tată, fiind în toate lucrurile egale cu El, diferindu-se numai prin a fi născut de Tatăl, care este Purcezătorul; Fiul este născut.
Tatăl nu pornește de la Fiul, ci Fiul de la Tatăl. Este prin Fiul, deși nu după El, că El este ceea ce El este, Tatăl, care generează. Și în Dumnezeu există reprezentări și imagini ale viitoarelor sale acte - adică sfatul Său din toată veșnicia, care este mereu neschimbabil. Ceea ce este divin este imuabil; Nu există nici o schimbare în El, nici umbra schimbării. (Iacov 1,17) Ferice de Denis, (carusianul [adică Pseudo-Dionisie]) care a făcut lucrurile divine în prezența lui Dumnezeu studiul său, spune că aceste reprezentări și imagini sunt marcate în prealabil. În sfaturile Lui, Dumnezeu a notat și a stabilit tot ce va face, evenimentele viitoare neschimbate înainte de a se întâmpla. În același mod, un om care dorea să construiască o casă ar face mai întâi și ar gândi un plan. Din nou, lucrurile vizibile sunt imagini ale lucrurilor invizibile și intangibile, asupra cărora aruncă o lumină slabă.
__________________
Every point of view is useful, even those that are wrong - if we can judge why a wrong view was accepted.
Reply With Quote