View Single Post
  #523  
Vechi 15.01.2017, 20:46:15
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.905
Implicit Continuare

„Miluiește-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte." Vicleanul nu încetează să mă supere, vrăjmașii nu se opresc luptându-mâ, războiul din trup mă îmboldește necontenit, gândurile viclene nicidecum nu se astâmpără.
„Și Tu. Doamne, până când?
lata, vezi, Doamne , că toate cele ale mele sunt încurcate și ticăloase. Iată. vezi împotrivirea asupra mea, războiul trupului, cuptorul patimilor și slăbiciunea puterii sufletului meu. De aceea, Doamne, până când nu Te milostivești. până când nu aperi, până când nu
Te grăbești, până când nu vezi, până când treci cu vederea? Doamne, întru mila Ta mântuiește-mă. Nu mă trece cu vederea pe mine, nevrednicul, pentru mila Ta. Căci nebăgarea Ta de seamă se face cădere a mea, Stăpâne.
Pentru aceasta „întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu și mă mântuiește pentru mila Ta". Ca un îndurător miluiește-mă. Ca un milostiv îndură-Te. Ca un iubitor de oameni „mântuiește-mă pentru mila Ta", iar nu pentru faptele mele, căci sunt rele, nu pentru ostenelile mele, căci sunt ne putincios. nu pentru gândurile sau cuvintele mele, căci sunt spurcate și necurate, ci numai pentru mila Ta, mult milostive Doamne, mântuiește-mă. Iar dacă voiești să mă judeci, Stăpâne, iată, eu rostesc cel dintâi osânda mea, eu mărturisesc că sunt vrednic de moarte. Deci „mântuiește-mă pentru mila Ta". La iubirea Ta de oameni scap, Preabunule. Nu am ceva vrednic să-Ți arăt. Milostenie cer, dar să nu-mi ceri prețul ei. Adu-Ți aminte de cuvintele Tale, Doamne, cum „că se pleacă gândul omului cu dinadinsul spre cele rele din tinerețea lui""". Și „omul deșertăciunii s-a asemănat și zilele lui ca umbra trec " . Și „nimeni nu este curat de intinâciune . Și „iată că întru fărădelegi m-am zămislit și in păcate m-a născut maica mea". Căci
„de vei lua aminte la fărădelegile noastre, nimeni nu va putea suferi, Doamne . Pentru aceea, mân- tuiește-mă pe mine. nevrednicul robului Tău, pentru mila Ta, iar nu pentru lucrările mele.
Căci de vei milui pe cel vrednic, nimic nu este de mirare. De vei mântui pe cel drept, nu este ceva deosebit „Mântuiește-mă pe mine pentru mila Ta". Fă asupra mea minunată mila Ta, Doamne. Arată întru mine milostivirea Ta, Stăpâne. Mărește spre mine iubirea Ta de oameni, Sfinte. Arată peste mine milele Tale cele dintru început, Doamne. „Și să nu intri la judecată cu robul Tău. Căci de vei voi să te judeci cu mine, se va astupa gura mea, neavând eu ce să grăiesc sau ce să răspund. De aceea, „să nu intri la judecată cu.robui Tău", și să nu cântărești păcatele mele cu măsura Ta cumplită „ci întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le și „mântu- iește-mă pentru mila Ta, Doamne". Și „mila Ta să-mi urmeze in toate zilele vieții mele". Să-mi urmeze mila Ta, Doamne, mie, celui ce rău m-am abătut de la Tine, celui ce de-a pururea fug de Tine și către păcat de-a pururea rău alerg.
Aceasta numai cer, mă rog și mă cerșesc: „Mântuiește-mă pentru mila Ta".Mântuiește-mă mai înainte de a merge la judecățile cele de dincolo sau, mai adevărat zicând, la chinurile cele de dincolo, unde nu este pocăință, nici mărturisire. „Căci zice: în iad cine se va mărturisi Ție? Pentru aceea, „mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este întru moarte cel ce Te pomenește pe Tine, nici în iad cel ce se mărturisește Ție. Că acolo nu este pocăință, nu este iertare celor ce nu se pocăiesc și nu se mărturisesc aici. De aceea, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, care rnă pocăiesc Ție și mă mărturisesc pentru mila Ta, Doamne, și nu pentru faptele mele. Căci Tu ai zis, Doamne:
„Căutați și veți afla, bateți și se va deschide vouă și oricâte veți cere, crezând, veți lua"'". De aceea, „miluiește-mă pentru mila Ta", lubitorule de oameni, Stăpâne, ca și întru mine să se slăvească numele Tău cel preasfânt și preaproslăvit. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce pentru mine Te-ai făcut ca mine. Ca și eu împreună cu toți sfinții numărându-mă, să Te slăvesc pe Tine, Iisuse Hristoase, preabunule și iubitorule de oameni Dumnezeul meu, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh , acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote