View Single Post
  #1  
Vechi 19.11.2009, 13:29:21
adam000 adam000 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.09.2008
Religia: Ortodox
Mesaje: 719
Implicit Omul - icoana a lui Dumnezeu, icoana - chip al omului îndumnezeit

Deschid acest topic pt a va aduce la cunostiinta o scriere care mie cel putin mi-a luminat mintea si sufletul, in priviinta profunzimii semnificatiei icoanelor pt noi ortodocsii, intr-o maniera cum nu mai reusise nimic din ce citisem pina la ea. Este scrisa de un episcop ortodox roman PS Sofian Brasoveanul si sper ca citindu-o sa va fie cel putin la fel de ziditoare si folositoare duhovniceste cum mi-a fost mie cand am citit-o (eu cand am citit-o, mie parca "mi s-a facut in sfarsit lumina").

Citat:

Omul - icoană a lui Dumnezeu, icoana - chip al omului îndumnezeit

Rugăciune

„Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșalelor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că de voie ai binevoit a te sui cu trupul pe Cruce, ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulțumire strigăm Ție: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea.”

Introducere

„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (In. 1,18).

Una din caracteristicile fundamentale ale Ortodoxiei este cinstirea icoanelor. Atât este de strânsă legătura între icoană și Ortodoxie încât în prima duminică din Postul Mare, numită Duminica Ortodoxiei, așadar la ziua numelui Ortodoxiei nu comemorăm altceva decât hotărârea Părinților Bisericii ca în Biserică să fie cinstite sfintele icoane. Având în vedere această legătură strânsă dintre icoană și Ortodoxie putem deja întrezări faptul că în Biserica Ortodoxă icoanele nu au doar o valoare artistică, istorică, că rolul lor nu este doar anamnetic, catehetic, ci problema icoanelor este chiar una de identitate a Ortodoxiei.
Încă de la începuturi creștinii au reprezentat prin simboluri unele adevăruri ale credinței lor, au zugrăvit scene din viața lui Iisus Hristos sau a martirilor. Cultul creștin dezvoltându-se însă din cel sinagogal al Vechiului Testament, s-a pus problema legitimității zugrăvirii de icoane. Puteau ei zugrăvi icoane fără a contraveni poruncii vechi testamentare: „Să nu-ți faci chip cioplit și nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, și din câte sunt pe pământ, jos, și din câte sunt în apele de sub pământ!” ? Bineînțeles că această poruncă interzicea închinarea la idoli, crearea de falși dumnezei, cărora să li se aducă ulterior închinarea cuvenită Unicului Dumnezeu adevărat. Căci, pe de altă parte chiar Dumnezeu îi poruncise lui Moise ca în țesătura Cortului Mărturiei să alcătuiască chipuri de heruvimi; „Cortul însă să-l faci din zece covoare de in răsucit și de mătase violetă, stacojie și vișinie; în țesătura lor să faci chipuri de heruvimi alese cu iscusință” . Problema pe care și-o puneau creștinii era aceea a reprezentabilității lui Dumnezeu. Dumnezeu cel nevăzut, pe Care nimeni nu L-a văzut vreodată, nu poate fi reprezentat. Acest lucru fusese interzis în Vechiul Testament și rămânea în continuare imposibil, astfel încât dacă ei ar fi făcut o icoană a nevăzutului Dumnezeu ar fi greșit cu siguranță. Nu putea fi zugrăvit Dumnezeu cel nevăzut, necuprins, neapropiat, Cel mai presus de mintea, vederea și înțelegerea oamenilor.
Totuși, la „plinirea vremii” , Una din Persoanele Sfintei Treimi, Fiul, S-a întrupat, a devenit om ca noi, a intrat în istorie, S-a făcut văzut, a viețuit împreună cu oamenii, asumându-Și toate cele omenești în afară de păcat. În ipostasul Său omenesc, Dumnezeu cel nevăzut S-a făcut văzut, Cel necuprins S-a circumscris într-o persoană concretă, Cel neapropiat a venit în maximă apropiere față de om. Esența lui Dumnezeu a rămas în continuare necunoscută oamenilor, dar în Persoana lui Iisus Hristos Dumnezeu S-a descoperit omului atât cât acesta putea cuprinde. Avem o singură cheie pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a înțelege Sfânta Treime: Îl cunoaștem pe Tatăl prin Fiul: „Cel ce Mă vede pe Mine vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine” și „Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl” și pe Fiul prin Sfântul Duh: „Nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, - decât în Duhul Sfânt” . Prin urmare nu putem zugrăvi ceea ce nu cunoaștem, dar putem înfățișa, putem zugrăvi ceea ce ni s-a dezvăluit: Persoana întrupată a Fiului lui Dumnezeu . Nu putem reprezenta nașterea Fiului din Tatăl mai înainte de veci, dar putem zugrăvi nașterea Lui după trup din Fecioara Maria . La Duminica Ortodoxiei ni se dezvăluie cu claritate acest lucru în condacul sărbătorii, care se constituie într-un veritabil temei dogmatic al cinstirii icoanelor.
„Cuvântul cel de nedescris al Tatălui a devenit descriptibil întrupându-Se din tine, Născătoare de Dumnezeu; și chipul cel întinat replăsmuindu-l întru vrednicia cea dintâi, l-a amestecat cu dumnezeiasca frumusețe. Și mărturisind mântuirea, o închipuim prin lucrare și prin cuvânt.”
Dacă zugrăvirea lui Dumnezeu Tatăl, pe Care nimeni nu L-a văzut vreodată este imposibilă, refuzul zugrăvirii lui Hristos ar însemna o negare a ipostasului Său uman, a umanității reale a lui Iisus, ceea ce ar conduce automat la contrazicerea Tainei mântuirii omului în Hristos. Duhul Sfânt, a treia persoană treimică este reprezentat doar în formele în care S-a manifestat: în chip de porumbel, la Botezul lui Iisus în Iordan și sub forma limbilor de foc la Cinzecime.
Reply With Quote