View Single Post
  #2  
Vechi 24.10.2019, 02:29:55
pamvoo pamvoo is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 06.12.2016
Mesaje: 4
Implicit


Pictură realizată de Sf. Andrei Rubliov
Ospeția lui Avraam la stejarul Mamvri

La stejarul Mamvri nu s-au arătat trei îngeri, ci doi îngeri și Domnul împreună cu ei.
Sfântul Iustin Martirul explică acestea în dialogul cu iudeul Trifon:

„— Voi știți că Scriptura zice: „Și a zis Domnul către Avraam: Pentru ce a râs Sarra, zicînd: oare, voi naște cu adevărat ? Căci am îmbătrînit. Dar, oare, cuvîntul acesta este cu neputință la Dumnezeu ? în vremea aceasta Mă voi întoarce la tine, peste un an, și Sarra va avea un fiu” [477]. Iar puțin mai departe: „Și ridicîndu-se de acolo, bărbații priviră la fața Sodomei și Gomorei. Iar Avraam mergea dimpreună cu ei, conducîndu-i. Și Domnul a zis: Oare voi ascunde de Avraam, copilul Meu, cele ce voi face?”[478]. Iar puțin mai departe, zice din nou astfel: „Zis-a Domnul: Strigătul Sodomei și Gomorei s-a înmulțit, iar păcatele lor sunt mari, foarte. Deci, coborîndu-Mă, voi vedea, dacă ei petrec după acest strigăt, venit pînă la Mine, iar de nu, ca să știu. Și întorcîndu-se bărbații de acolo, au venit la Sodoma. Și Avraam era stând înaintea Domnului și apropiindu-se Avraam, zise: Nu cumva vei pierde pe drept, la un loc cu cel nelegiuit ? etc.”[479] , căci socot că nu trebuie să mai spun, iarăși, aceleași lucruri, căci le-am spus mai înainte pe toate, ci numai pe acelea prin care am făcut dovada lui Tryfon și celor care erau cu el. Am ajuns, deci, la următorul pasaj, în care se spune: „Și a plecat Domnul, după ce a încetat de a mai grăi lui Avraam și S-a dus unde a găsit cu cale. Iar cei doi îngeri au venit seara la Sodoma. Și Lot stătea la poarta Sodomei”[480], și celelalte, de asemenea, până la: „Și întinzîndu-și bărbații mâinile au apucat pe Lot la ei în casă și au închis ușa casei”[481] și celelalte, până la: „Și îngerii l-au ținut de mână pe el, pe femeia lui și pe fiicele lui, în timpul cât i-a cruțat pe ei Domnul. Și a fost, când i-a scos pe ei afară și le-au zis: Mântuiește-ți, mântuiește-ți sufletul tău. Să nu te uiți înapoi și nici să nu te oprești în locul de jur-împrejur. Mântuiește-te în munte, pentru ca să nu fii și tu cuprins laolaltă. Și a zis Lot către ei: Doamne, mă rog, pentru că servitorul Tău a găsit milă înaintea Ta și ai mărit dreptatea Ta, pentru ca să faci să trăiască sufletul meu. Eu, însă, nu mă pot mântui în munte, pentru ca să nu mă cuprindă relele și să mor. Iată, orașul acesta mic este aproape, pentru a ne refugia în el. Acolo mă voi mântui, că este mic și va trăi sufletul meu. Și a zis lui: Iată am admirat chipul tău și în cuvîntul acesta, de aceea nu voi distruge cetatea, despre care ai vorbit. Grăbește-te de te mântuie acolo. Căci nu voi putea face nici un lucru, pînă ce nu vei intra tu acolo. Pentru aceasta a numit numele cetății Segor. Soarele a ieșit pe pămînt și Lot a intrat în Segor. Și Dumnezeu a plouat în Sodoma și Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer și a distrus orașele acestea și tot locul, de jur-împrejur” [482]. Și iarăși, oprindu-mă puțin, am adăugat: Oare, nici acum n-ați înțeles, voi, prieteni, că Unul dintre Cei trei, Care este și Dumnezeu și Domn și Care slujește celui din ceruri, este Domnul celor doi îngeri ? Căci, pe când aceștia au venit la Sodoma, El rămânând pe loc a vorbit ca Avraam cele scrise de Moise, iar după convorbire, plecând și El, Avraam s-a întors la locul lui ? Când a ajuns și el la Sodoma, n-au mai vorbit cei doi îngeri lui Lot, ci El, după cum se vede din cele grăite acolo. Iar El este Domn, în afară de Domnul din cer, adică de Făcătorul tuturor, luând asupra Lui să aducă peste Sodoma și Gomora cele pe care Cuvântul le enumera astfel, zicînd: „Domnul a plouat asupra Sodomei și Gomorei pucioasă și foc, de la Domnul din cer” [483] .

[477]. Fac. 18, 13-14.
[478]. Fac. 18, 16-17.
[479]. Fac. 18, 20-23.
[480]. Fac. 18, 33; 19, 1.
[481]. Fac. 19, 10.


Sfântul Ioan Hrisostom spune de asemenea:

„… Scriptura vorbește de îngeri; că în cortul lui Avraam s-au arătat în același timp și îngerii, și Stăpânul acestora. Deci îngerii, ca niște slujitori, au fost trimiși să piardă cetățile acelea, iar El a rămas…”

Sfântul explică chiar și singularul Doamne din Facerea, 18:3, astfel:

„Să nu te miri, apoi, că dreptul Avraam spune: „Doamne”, ca și cum ar vorbi unui singur om, când trei erau cei pe care i-a primit. Se poate că i s-a părut unul din care au venit mai cu vază și de aceea lui îi adresează rugămintea.”

Omilii la Facere, Omilia XLII.

Este adevărat ce spune Sfântul Ioan Hrisostom, căci la (Facerea 19), fiind doar cei doi îngeri și lipsind deci atitudinea de mai-mici (slugi), nemaifiind Domnul acum cu ei (și deci ambii fiind deopotrivă), Lot le vorbește diferit de Avraam, adresând-se la plural:

„1. Cei doi Îngeri au ajuns la Sodoma seara, iar Lot ședea la poarta Sodomei. Și văzându-I, Lot s-a sculat înaintea Lor și s-a plecat cu fața până la pământ
2. Și a zis: „Stăpânii mei, abateți-vă pe la casa slugii Voastre, ca să rămâneți acolo; spălați-Vă picioarele, iar dimineață, sculându-Vă, Vă veți duce în drumul Vostru”. (Facerea 19)
Reply With Quote