View Single Post
  #112  
Vechi 04.11.2016, 14:44:38
Igor_Paslusnik's Avatar
Igor_Paslusnik Igor_Paslusnik is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.02.2015
Locație: Biserica. Creștin al Bisericii primare, cea fără erezie, numită politic după anul 1054: Ortodoxia
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.724
Implicit

"Penticostal_tradițional"... :) deci vor avea parte de respectul tău doar cei ce vorbesc și scriu corect gramatical, ceilalți, mai neatenți, grăbiți sau obișnuiți cu greșeli gramaticale, nu vor avea parte de respectul tău?

Mai marii de la Sinodul de la Creta, au declarat că toți sunt creștini și pe bună dreptate, doar că sunt creștini risipitori, cum și fratele risipitor, a continuat să fie numit frate, deși era risipitor, drahma pierdută era numită tot drahmă, deși era șierdută, la fel oaia pierdută, ea nu a devenit piatră, tot oaie a rămas, dar era numită pierdută. Creștinii neortodocși, sunt tot creștini, dar sunt pierduți, risipitori sau înșelați. Sigur că în exprimările oficiale, nu putem să spunem asta, ci doar creștini eterodocși.

Iar eu când am spus toți de pe forum, mă refeream la toți creștinii, apoi am și spus: "și toți creștinii de pe pământ".
Eretici sunt cei din catolicism, din protestantism și neo-protestantism. Dar sunt creștini, ei sunt biserici, chiar dacă biserici înșelate, totuși biserici. Și nădăjduim în vindecarea lor.

Dar mulțumesc pentru părerea ta teologică, chiar dacă e o erezică mică :) te primim cu ale tale, nădăjduim în vindecare ta, ca să te poți Împărtăși curat, în Biserică.

Mosh_Neagu, vorbești frumos, încercând să vindeci pe neo-protestanți, dar trebuie întâi să fi frăția ta, foarte ancorat în credință și fără frică și să cunoști ce este și cum lucrează harul.

Deci spunem: Har și har? Să cunoaștem ce sunt acești doi termeni, ca teorie măcar.

Să fim foarte obiectivi și fără ocolișuri, dar concis, din ce spun Sfinții Părinți, mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur :

Există harul Duhului Sfânt și har demonic, care imită stările harului Duhului Sfânt, fiindcă demonii au fost în acel har Sfânt și știu cum să-l imite, iar prin căderea lor, vrând să fie ca Dumnezeu, din mândrie, lăcomie și nemulțumire, ei acum pot imita harul Duhului Sfânt, dar nu și Duhul harului, căci duhul harului demonic îl simte și îl demască, slujitorul lui Hristos, dintre cei ce primesc și înmulțesc harul Duhului Sfânt, prin smerenie, asceză, rugăciune, trezvie și discernământ.

Ereziile, fiind boli sufletești, nu au harul Duhului Sfânt, ci har demonic, care poate face și minuni:

"Căci se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși." - Matei 24, 24; Marcu 13, 22.

Feriți-vă de ecumenism ca de moarte, Biserica e ecumenică, nu ecumenistă, ecumenismul nu e condus de un hristos mincinos, ci de însuși diavolul cel mare, satana, la fel ca orice erezie, demonii se ocupă de patimi, dar de schimbarea credinței, se ocupă diavolul însuși...

Doamne ai milă de noi...
__________________
Noul Testament ortodox e manualul normalității. Citim zilnic Sfânta Scriptură, Patristică, Dogmatică, Sfintele Canoane, cărți scrise de Sfinți ortodocși, nu de alte culte, pentru Îndumnezeire. În erezie nu e Duh Sfânt, Har, Taine și Mântuire.

Dorim unirea tuturor în Biserică fără ereziile lor. Creștinismul/Ortodoxia/Hristos a fost, este și va fi ecumenic, nu eretic-ecumenist, deschis la dialog și vindecare spre ideologii-credințe până la Parusie. Mărturisim 9 Sfinte Sinoade Ecumenice.
Biblia

Last edited by Igor_Paslusnik; 31.05.2018 at 13:01:42.
Reply With Quote