View Single Post
  #1911  
Vechi 27.01.2019, 19:57:25
sofiaiuga's Avatar
sofiaiuga sofiaiuga is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.02.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.995
Implicit Continuare

[COLOR=#111111]11. [/COLOR][COLOR=#111111]Prin ratificarea premisei III.2 din Declarația de la Toronto, sinodul cretan a admis că Biserica Ortodoxă participă într-o organizație al cărei scop esteun contact viu între biserici, să promoveze studiul și dezbaterea problemelor ce privesc unitatea Bisericii[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111](art. 19 al Documentului 6).Oare despre ce Biserică este vorba în această premisă? Să fie vorba despre Biserica Ortodoxă? Să înțelegem că CMB lucrează pentru realizarea unității Bisericii Ortodoxe? Oare Biserica Ortodoxă nu este deja unitară și are nevoie de CMB ca să-i asigure unitatea? Sau este vorba de fapt despre “adevărata Biserică” (din premisa IV.5 a Declarației de la Toronto), “Biserica Universală”, descrisă de premisa IV.3 a Declarației de la Toronto ca “mai cuprinzătoare decât apartenența la propriul trunchi eclesial”, sau “Sfânta Biserică Catolică pe care o mărturisesc Crezurile”, despre care se vorbește în prima teză a premisei IV.2 a Declarației de la Toronto, cea pe care sinodul a ratificat-o, adică despre “Biserica” pe care ecumenismul dorește să o realizeze prin intermediul “contactului viu între biserici”?[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]12. [/COLOR][COLOR=#111111]Contrar părerii apărătorilor sinodului din Creta, art. 19 al Documentului 6ratifică toate premisele eclesiologice ale Declarației de la Toronto, care are o eclesiologie eretică. Dovada cea mai grăitoare a acestui fapt este forma presinodală a documentului, în care se spunea: “Ele (Bisericile Ortodoxe membre ale CMB n. tr.) au convingerea profundă căpremisele eclesiologice ale Declarației de la Toronto (1950)…”[/COLOR][COLOR=#0093C2]1[/COLOR][COLOR=#111111](s.n.), adică “premisele” la plural, în timp mai jos era citată doar premisa III.2. Premisa IV.2 a fost adăugată în timpul sinodului. De ce ar fi fost folosit pluralul, dacă sinodul ratifica doar premisa citată în text, așa cum afirmă apărătorii sinodului din Creta? Este evident că în text este vorba despre toate premisele eclesiologice ale Declarației de la Toronto.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]13. [/COLOR][COLOR=#111111]În aceste condiții, aprobând toate premisele acelui document ecumenist,Biserica Ortodoxă a fost de acord cu eclesiologia eretică a acestuia, despre care “are convingerea profundă că sunt de o importanță capitală pentru prezența Bisericii Ortodoxe în CMB”.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]Prin urmare, sinodul din Creta a fost de acord cu faptul că “apartenența la Biserica lui Hristos este mai cuprinzătoare decât apartenența la propriul trunchi eclesial” (premisa IV.3), că “toate Bisericile creștine, inclusiv Biserica Romei, afirmă că nu există identitate completă între apartenența la Biserica Universală și apartenența la propria Biserică” (ibidem) cu alte cuvinte sinodul este de acord că Biserica lui Hristos nu este Biserica Ortodoxă, ci o“Biserică” în care Biserica Ortodoxă este inclusă ca parte a aceleia, ceea ce este erezie. Mai mult, în[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]acceași premisă se afirmă că membrele CMB, deci și Biserica Ortodoxă, “recunosc că există membri ai Bisericii extra muros (în afara zidurilor Bisericii), că aceia aparțin aliquo modo (în mod egal) Bisericii, și chiar că există[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]ecclesia extra ecclesiam[/COLOR][COLOR=#111111](Biserică în afara Bisericii)”. Toate aceste afirmații sunt eretice, iar sinodul din Creta le ratifică și și le însușește și le impune în cugetarea ortodoxă.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]În aceste condiții, ne întrebăm cum se mai poate spune că “Sfântul și Marele Sinod a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească și Sobornicească”, cum ia act în mod eronat comunicatul Sfântului Sinod al BOR, când de fapt acea “mărturisire” a fost făcută doar pentru liniștirea spiritelor ortodoxe, în timp ce prin acceptarea premiselor Declarației de la Toronto s-a acceptat tocmai contrariul?[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]14. [/COLOR][COLOR=#111111]Acceptând premiseleDeclarației, sinodul este de acord că în alte “biserici” există “elemente ale Bisericii adevărate”, care, evident, nu este Biserica Ortodoxă, ci “Biserica nevăzută” a eclesiologiei protestante. Această idee este eretică, deoarece în afara Bisericii lui Hristos, care este Biserica Ortodoxă, nu există decât grupări eretice și schismatice.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]15. [/COLOR][COLOR=#111111]Acceptarea “denumirii istorice de biserici și confesiuni eterodoxe” este în consens cu spiritul Declarației de la Toronto,în care membrele CMB se recunosc ca având diferite niveluri de bisericitate, idee cu totul străină cugetării ortodoxe. Afirmațiilor de genul “și părintele Stăniloaie le numește biserici în scrierile sale” sau “termenul este folosit caterminus technicus” sunt infirmate de Sfântul Chiril al Ierusalimului, în Cateheza XVIII, în care spune: “Cuvântul «biserică» are multe sensuri… Cineva ar putea afirma că, propriu vorbind și adevărat, și adunarea celor răi, a ereticilor… este tot biserică; împotriva acestei afirmații Simbolul credinței te-a întărit și ți-a predat acest articol de credință: Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică, ca să fugi de adunările lor spurcate și să rămâi pururea în sfânta, sobornicească Biserică în care ai fost renăscut. Când te duci într-un oraș, nu întreba numai: «Unde este casa Domnului?», pentru că și celelalte erezii ale necredincioșilor îndrăznesc să numească vizuinele lor case ale Domnului, nici nu întreba numai: «Unde este biserica?», ci: «Unde este biserica cea sobornicească?»”[/COLOR][COLOR=#0093C2]2[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111](s.n.). Din acest text vedem că termenul “biserică” nu poate fi folosit pentru a numi ereziile, chiar și atunci când îl folosim “propriu vorbind și adevărat”, adică în sensul său literal (din limba greacă) de “adunare” sau, în limbajul unor membri ai Sinodului Bisericii Greciei, ca terminus technicus. Faptul că trebuie să întrebăm de “biserica sobornicească” (ortodoxă) înseamnă că termenul nu poate fi folosit nici măcar din eroare pentru erezii, pentru a nu induce în eroare pe cei nefamiliarizați cu doctrina creștină.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
__________________
Reply With Quote