View Single Post
  #1912  
Vechi 27.01.2019, 19:59:22
sofiaiuga's Avatar
sofiaiuga sofiaiuga is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.02.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.995
Implicit Continuare

[COLOR=#111111]16 [/COLOR][COLOR=#111111]Ratificarea Constituției CMB statuează principiul minimalismului dogmatic în relațiile Bisericii Ortodoxe cu ereticii și schismaticii, ceea ce este inadmisibil[/COLOR][COLOR=#111111]. Spre deosebire de citarea pe care o oferă sinodul din documentul CMB, în Constituția CMBnu se spune că pot fi membri ai CMB cei ce mărturisesc Sfânta Treime “în conformitate cu Simbolul Niceo-Constantinopolitan”, ceea ce înseamnă că pot fi membri ai CMB și parteneri de dialog teologic ai Bisericii Ortodoxe toți cei ce au o concepție oarecare despre Sfânta Treime, asta în condițiile în care diferențele de viziune despre Sfânta Treime au provocat ruperea Răsăritului de Apus și căderea din ortodoxie a papistășismului și, în consecință, condamnarea sa la două sinoade ecumenice, cel organizat în 869-870 de către patriarhul Fotie și cel din 1341, organizat de Sfântul Grigore Palama. După acest principiu al minimalismului dogmatic, până și demonii din ținutul gherghesenilor (Mt. 8,29; Mc. 5,7; Lc. 8, 28) ar putea fi membri ai CMB. Minimalismul dogmatic este principiul care stă la baza întregii construcții ecumeniste, care vizează o unitate exterioară a lumii creștine, fără a pune accent pe adevărul de credință,viziune care este eretică.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]17. [/COLOR][COLOR=#111111]Art. 22 vorbește despre “condamnarea oricărei tentative de dezbinare a unității Bisericii din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice”. Această prevedere pare a fi făcută special pentru a pedepsi pe cei ce se opun, din interiorul Bisericii, ecumenismului. În plus, ea exclude de la procesul receptării hotărârilor sinodului pliroma Bisericii, singura în măsură să spună dacă un sinod este sau nu este ortodox, prin faptul că cei ce s-ar opune deciziilor acestui sinod sunt catalogați apriori ca dușmani ai unității Bisericii și schismatici.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]18 [/COLOR][COLOR=#111111]În documentul referitor la relația Bisericii Ortodoxe cu restul lumii se face elogiul ecologiei, care este o armă ideologică a New-Age-ului. Documentul prezintă Sfânta Biserică Ortodoxă ca pe o instituție omenească oarecare, angajată în procesul de realizare a paradisului terestru globalist.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]19 [/COLOR][COLOR=#111111]Documentul legat de „Sfânta Taină a Căsătoriei și impedimentele la aceasta”, prevederea de la II.5.ii deschide calea acceptării prin iconomie a căsătoriei mixte, între ortodocși și heterodocși, și, prin urmare,legiferează ecumenismul la nivelul familiei. Patriarhia Georgiei a considerat această prevedere o încălcare directă a canonului 72 a Sinodului Quinisext, enumerându-o între motivele principale ale neparticipării sale la sinodul din Creta. Lăsarea la latitudinea Bisericilor locale a aplicării iconomiei referitoare la căsătoriile mixte afectează unitatea de practică canonică a Bisericilor Ortodoxe în această problemă, creând premisele unor grave dezordini cauzate de această decizie controversată. În plus, prevederea potrivit căreia pentru Biserică impedimentele la căsătorie ale legii civile sunt la fel de importante ca și cele ale Bisericii deschide calea (auto)obligării Bisericii de a oficia “căsătorii” homosexuale sau măcar de a le accepta existența unor astfel de “căsătorii” la nivel civil.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]20. [/COLOR][COLOR=#111111]Documentul referitor la importanța postului lasă la latitudinea Bisericilor locale aplicarea iconomiei referitoare la ținerea postului (art. 7-8), ceea ce afectează practica unitară a Bisericii în acest domeniu și relativizează importanța și severitatea sfintelor posturi.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Pentru toate aceste motive și pentru multe altele, pe care teologi de specialitate, le pot reliefa mai cu precizie, considerăm sinodul din Creta o adunare eretică, iar acceptarea sa părtășie la erezie. Din această cauză, am decis să ne îngrădim de erezie prin neparticipare la slujbele unde sunt pomeniți ierarhii care s-au făcut părtași deciziilor sinodului din Creta.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Tâlcuirea canonului 31 Apostolic de către cei mai mari canoniști ai lumii ortodoxe spune: “Iar câți se despart de episcopul lor mai înainte de Sinodiceasca cercetare, pentru că el propovăduiește în auzul tuturor vreo rea socoteală sau eres, unii ca aceia nu numai că cercetării celor de mai sus nu se supun, ci și cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după canonul 15 al celui 1 și 2 sobor”[/COLOR][COLOR=#0093C2]3[/COLOR][COLOR=#111111]. Iar ultimele două teze ale canonului 15 I-II prevăd: “Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi și minciuno-învățători. Și nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme și împărțiri[/COLOR][COLOR=#0093C2]4[/COLOR][COLOR=#111111].[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Din acest motiv, considerăm că este o datorie de conștiință să ne îngrădim și noi de erezie alături de preoții nepomenitori, rămânând astfel în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română, nefăcând niciun pas în afara acesteia, nesusținând niciun fel de schismă în Biserică, nemanifestând niciun fel de atitudine necuviincioasă față de conducerea acesteia.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]Pentru manifestarea acestei atitudini, permise de canoanele Sfintei Biserici, considerăm că nu se cuvine să fim supuse niciunei cercetări disciplinare sau represiuni.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]02. 12. 2016 [/COLOR][COLOR=#111111]Semnături[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Grigoria Nicolau[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Evpraxia Talabă[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Salomeea Lucanu[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Iuliana Butnaru[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Calinica Formagiu[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Xenia Velicu[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Teodula Filip[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Teodosia Curmei[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Fanuria Buliga[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Leontia Chirilă[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Ecaterina Popa[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Filoteia Filiță[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Rasofoare Iunia Burlacu[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
__________________
Reply With Quote