View Single Post
  #2  
Vechi 20.11.2010, 14:24:38
JeanneArc JeanneArc is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 20.11.2010
Mesaje: 2
Implicit

Și după aceste lucruri am văzut patru îngeri, de Darkness în picioare în cele patru colțuri ale pământului, ținând cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.

Și am văzut un înger de lumină ascendent de la est, având sigiliul Dumnezeului celui viu, și a strigat cu glas tare la cei patru îngeri of Darkness, cărora le fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: Hurt nu pamantul, nici marea, nici copacii, până ne-am sigilate slujitorii Dumnezeului nostru care trăiesc în fruntea lor.

După aceea m'am uitat, și iată, o mare mulțime, pe care nimeni nu ar putea număr, din toate neamurile, si neamurile, și oamenii, și limbile, stăteau în fața tronului, și înaintea Mielului, îmbrăcați cu haine albe, și palmele în mâinile lor, și a strigat cu glas tare, zicând: Mântuirea la Dumnezeul nostru, vie, care șade pe tron, și de la Mielul. Mielul și mi-a arătat un rîu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului.

În mijlocul străzii de ea, și pe ambele părți ale râului, era pomul vieții, care duceau douăsprezece feluri de rod, și a dat rod în fiecare lună: și frunzele pomului erau pentru vindecarea națiuni. Și nu va fi nici un blestem mai: dar scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în ea, și slujitorii Lui Îi vor sluji: Și vor vedea fața Lui și Numele Lui va fi pe frunțile lor. Și nu va mai fi noapte acolo, și au nevoie de nici o lumânare, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi dă lumină: și ei vor împărăți în vecii vecilor.

Și când a deschis pecetea a șaptea, era liniște în cer. Și am văzut pe cei șapte îngeri de Lumina care a stat înaintea Dumnezeului celui viu, și să le-au dat șapte trâmbițe. Și acolo au fost voci, și tunete, și fulgere, și un cutremur.

Și cele șapte îngeri de Lumina care aveau cele șapte trîmbițe, s'au pregătit să sune. Primul înger a sunat Lumina de avertizare de pericol din Darkness, și acolo a urmat grindină și foc amestecat cu sânge, și au fost aruncat pe pământ: și a treia parte din copaci a fost ars, iar iarba verde a fost ars de tot.

Și al doilea înger a sunat Lumina de avertizare de pericol din Darkness, si ca ar fi un munte mare de ardere cu foc, a fost aruncat în mare: și a treia parte a mării a devenit sânge; și a treia parte din creaturile care au fost în mare, și a avut viață, a murit, iar a treia parte din nave au fost distruse.

Și al treilea înger a sunat Lumina de avertizare de pericol din Darkness, și acolo a căzut o stea mare din cer, cum s-ar arde o lampă, și a căzut peste a treia parte din râuri, și la izvoarele apelor, precum și multe oameni au murit din apele, deoarece au fost realizate amare.

Și al patrulea înger a sunat Lumina de avertizare de pericol din întuneric, și a treia parte din soare a fost lovit, iar a treia parte din lună, și a treia parte din stelele, astfel ca a treia parte din ele sa întunecat, și zi nu a strălucit pentru a treia parte din ea, si noaptea de asemenea.

Apoi am văzut, și am auzit un înger de lumină zburând prin mijlocul cerului, zicea cu glas tare:, Vai, vai, vai, la inhabiters de pe pământ din cauza alte voci de trâmbiță a celor trei îngeri de lumină , care sunt încă să sune avertismentele lor!

Și al cincilea înger a sunat Lumina de avertizare de pericol din Darkness, si am vazut o stea cad din cer pe pământ: și un înger of Darkness a fost dat cheia Adâncului. Și a deschis groapă fără fund, și acolo a apărut un fum din groapa, ca fumul unui cuptor mare, și soarele și aerul s-au întunecat din cauza fumului de groapă.

Și acolo a ieșit din lăcuste fum pe pământ: și la ei a fost dat putere, ca scorpionii din pământ au putere. Și în acele zile oamenii vor cauta moartea, și nu-l găsi; și dorința de a muri, și moartea va fugi de la ei. Și formele de lăcustele erau ca niște cai lui pregătite lupta lui, precum și pe capetele lor erau ca ar fi fost cununi ca de aur, iar fețele lor erau ca fețele oamenilor.

Și aveau păr ca părul de femei, si dintii lor erau ca dintii de lei. Si aveau platose, cum s-ar platoșe de fier, iar vuietul aripilor lor era ca sunetul de carele de multe cai de rulare pentru a lupta. Și au avut cozi ca scorpionii lui, și au existat înțeapă în cozile lor: și puterea lor a fost de a rănit pe oameni cinci luni. Și au avut un rege peste ei, care este îngerul Adâncului, al cărui nume în limba ebraică este Abaddon, dar în limba greacă are Apolion numele său.

Una dintre vai este trecut; și, iată, vin doi woes mai multe în continuare.

Și al șaselea înger a sunat Lumina de avertizare de pericol din Darkness, si am auzit o voce spunând îngerului al șaselea, de Lumina, care a avut trompeta, Loose patru îngeri de Lumina care au fost inchisi de întuneric, care sunt obligate în râul cel mare Eufrat . Și cele patru îngeri de lumină au fost dezlegat.

Si ingerul al saptelea a sunat Lumina de avertizare de pericol din Darkness. Vai de inhabiters de pe pământ și de mare! pentru diavolul sa pogorât la voi, având mânie mare, fiindcă știe că el are, dar un timp scurt.

Și astfel am vazut trei cai în viziunea, și cei ce ședeau pe ei, având platoșe de foc, precum și de opal, și de pucioasă: și șefii de caii erau la fel de capete de lei, și din gurile lor emise de incendiu și fum și pucioasă. Prin aceste trei a fost a treia parte din oameni uciși, de foc, și de fum, și de pucioasă, care a eliberat din gurile lor. Pentru puterea lor este in gura lor, și în cozile lor: pentru cozile lor erau ca niște șerpi lui, și a avut capete, și cu ei, nu doare.

A doua nenorocire a trecut, și, iată, vine treilea vai repede.

Și am văzut un înger puternic de Lumina coborât din cer, îmbrăcat cu un nor: și un curcubeu a fost pe capul lui, si fata lui era ca ar fi fost soarele, și picioarele lui ca piloni de foc: Si el a avut în mână o cărticică deschisă: și el a pus piciorul drept pe mare, și piciorul stâng pe pământ, și a strigat cu glas tare, ca atunci când un roareth leu: și atunci când el a strigat, șapte tunete glasurile lor.

Și când cele șapte tunete rostise vocile lor, am auzit un glas din cer spunând mine, Scrie jos acele lucruri pe care cele șapte tunete, care au fost: Mielul va învinge balaurul și fiara sa la sfârșitul timpului în lupta de la Armaghedon.

Și am stătut pe nisipul mării, și am văzut o fiară ridica din mare, având șapte capete, și pe capete avea nume de hulă. Și fiara pe care am văzut a fost semăna cu un leopard, iar picioarele lui erau ca picioarele de un urs, și gură ca o gură de leu: și balaurul ia dat puterea lui, scaunul lui de domnie, și o mare autoritate.

Și am văzut unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au închinat balaurului, care a dat puterea lui fiarei, și-au închinat fiarei, zicând: Cine este ca cu fiara? care este capabil să facă război cu el? Și acolo a fost dat o gură, care rostea vorbe mari și hule, și puterea sa dat.

Și-a deschis gura să rostească hule împotriva lui Dumnezeu cel viu, să hulească Numele, și pe cei ce locuiesc în cer. Și sa dat să facă război cu sfinții, și să-i biruiască și putere i sa dat peste toate neamurile, și limbi, și națiunile. Și toți cei ce locuiesc pe pământ se vor închina.

Și am văzut o altă fiară-se din pământ, și avea două coarne ca ale unui miel, și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintîi înaintea ei, și făcea ca pământul și să le care locuiesc acolo să se închine fiarei dintîi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

Și înger de lumină pe care l-am văzut stau pe mare și pe pământ, a ridicat mâna dreaptă spre cer, și a jurat că de el este viu în vecii vecilor că ar trebui să existe timp nu mai sunt: Dar în zilele de vocea șaptelea înger de lumină, atunci când el va începe să sune, misterul lui Dumnezeu anunnakii ar trebui să fie terminat, ca el are declarate robii Săi proorocii.

Iar vocea care care l-am auzit din cer mi-a vorbit zis din nou, și a zis:, Du-te și ia cartea mica, care este deschisă în mâna îngerului care stă pe mare și pe pământ. Și m-am dus pînă la înger, și a zis:,, Dă-mi cartea mica. Iar el mi-a zis, Ia, și mâncați-l, și va face pântecele tău amar, dar aceasta trebuie să fie în gura ta dulce ca mierea.

Și am luat din cărticica din mâna îngerului, și am mâncat-l, și a fost în gura mea dulce ca mierea: și, de îndată ce am avut-o mâncat, burta mea era amară.

Iar el mi-a zis, "Tu trebuie să proorocești din nou înainte de multe popoare, neamuri și limbi, și regi.
Reply With Quote