View Single Post
  #21  
Vechi 08.03.2013, 15:56:06
antoniap
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Dumnezeu este izvorul intregii fericiri. Ne iubeste asa cum noi nu suntem in stare sa iubim. Totusi, sa nu uitam Dumnezeu este si drept:

,,12. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum impărăția cerurilor se ia prin străduință și cei ce se silesc pun mâna pe ea.

13. Toți proorocii și Legea au proorocit până la Ioan.
14. Și dacă voiți să înțelegeți, el este Ilie, cel ce va să vină.
15. Cine are urechi de auzit să audă.
16. Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care șed în piețe și strigă către alții,
17. Zicând: V-am cântat din fluier și n-ați jucat; v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit.
18. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și spun: Are demon.
19. A venit Fiul Omului, mâncând și bând și spun: Iată om mâncăcios și băutor de vin, prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei.
20. Atunci a început Iisus să mustre cetățile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, căci nu s-au pocăit.
21. Vai ție, Horazine, vai ție, Betsaida, că dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult, în sac și în cenușă, s-ar fi pocăit.
22. Dar zic vouă: Tirului și Sidonului le va fi mai ușor în ziua judecății, decât vouă.
23. Și tu, Capernaume: N-ai fost înălțat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi.
24. Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai ușor în ziua judecății decât ție.
25. În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor.
26. Da, Părinte, căci așa a fost bunăvoirea înaintea Ta.
27. Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni, decât numai Fiul și cel căruia va voi Fiul să-i descopere.
28. Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi.
29. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre.
30. Căci jugul Meu e bun și povara Mea este ușoară. "

Sursa: http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=11

Last edited by antoniap; 08.03.2013 at 16:00:23.
Reply With Quote