View Single Post
  #3  
Vechi 30.08.2011, 18:24:54
ioanna's Avatar
ioanna ioanna is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Cluj-Napoca
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.494
Implicit partea a 3-a

În acest scop, Iluminatul a adus în ființă, în mod miraculos, o femeie de milioane și miriade de ori mai frumoasă decît Floare de Lotus. Această femeie îi iese în cale curtezanei din Rajagriha, îi oferă prietenia ei și îi propune să facă drumul spre oraș împreună. După ce vorbesc cîte în lună și în stele, ajung la izvor, își răcoresc fețele, iar femeia miraculoasă adoarme cu capul pe genunchii Florii de Lotus. Deodată însă firul vieții i se întrerupe, minunatul trup i se umflă și exală miros de putreziciune, pîntecul îi crapă, mistuit de viermi, dinții îi cad, părul se desprinde, membrele sînt dislocate din încheieturi.

Cu sufletul cucerit de teamă, Floare de Lotus meditează asupra impermanenței vieții omenești și frumuseții trupești, are revelația călugăriei ca început al salvării din succesiunea nașterilor, morților și reîncarnărilor: „Cum se face că o femeie atît de frumoasă a căzut dintr-odată pradă legii impermanenței? Dacă acest lucru i s-a întîmplat ei, oare cît timp va mai trece pînă cînd și eu o voi urma? Din acest motiv, trebuie să ajung cît mai repede lîngă Buddha și să-mi dedic întreaga energie pentru a studia înțelepciunea.“ După ce urcă pe muntele Gridhrakuta, Floare de Lotus se prosternează dinaintea lui Buddha și îi istorisește convertirea ei în urma unor hotărîri contradictorii, iar Mîntuitorul concluzionează narațiunea prin gathas:

„Prin sosirea bătrîneții, frumusețea se ofilește. Prin boală, armonia ființelor este distrusă. Trupul se desface în bucăți și putrezește.
Care este folosul acestui trup? Orificiile sale emană mirosuri urîte. Este covîrșit de boală. Este chinuit de bătrînețe și moarte.
Cînd dăm satisfacție dorințelor carnale, sporește transgresarea Legii. Fără ca să putem vedea sau auzi vreo schimbare, viața omenească își manifestă impermanența.
Atunci nu mai există fiu pe care să ne putem sprijini, nici tată sau frate vîrstnic. Cînd moartea ne strînge de aproape, nici o rudă nu ne poate veni în ajutor.“

Cu ajutorul lui Buddha, Floare de Lotus devine bhiksuni și prin harul contemplației corecte dobîndește rangul de arhat 9

Relația de iubire dintre Iisus Hristos și Maria Magdalena – paradigmă ale cărei ecouri se fac simțite în povestirile creștine despre sfinți și convertirea femeilor desfrînate – reliefează latura morală a răului sexual și eliberării prin imersiunea în calea credinței, în timp ce narațiunea despre Buddha și Floare de Lotus aduce în prim plan mizeria fiziologică a trupului, spectacolul degenerescenței cărnii și sîngelui, în măsură să exprime non-sensul patosului existențial care se străduiește în zadar să întemeieze viața și trecerea prin lumea iluzorie pe incandescența impermanentă a plăcerilor împreunării și pe formele efemere ale ființelor. În ambele cazuri, textele sacre construiesc o metafizică a adevărului religios și desăvîrșirii omenești pe deșertăciunea sexualității și vanitatea frumuseții carnale.

Tradiția islamică primară nu a acceptat imaginea femeilor desfrînate care acced la calea sfințeniei prin alchimia sufletească a căinței, cu toate că spațiul poetic al sufismului persan a fost deschis, ulterior, spre utilizarea senzualității, dorului sau iubirii dintre bărbat și femeie ca simbol al lepădării de deșertăciunile realității ireale a lumii și al iubirii sau uniunii dintre om și Dumnezeu. Nici în Qur‘an, nici în Ahadiths nu există fragmente narative despre prezența curtezanelor pocăite în cercul discipolilor lui Muhammad.

Austeritatea tradiției religioase islamice cu privire la sexualitatea femeilor și androcentrismul organizării sociale musulmane au exclus, se pare, o relație de tip Iisus Hristos – Maria Magdalena sau Buddha – Floare de Lotus din sfera textului sacru. Mesagerul-Profet, rasul-nabi, nu este învestit cu atribuții de Messiah, Mahdi, prin urmare păcatele covîrșitoare ale femeilor desfrînate vor rămîne nerăscumpărate pînă la venirea Mîntuitorului.

Întîlnirea dintre salvatori și curtezane, dintre sfinți și prostituate, este o caracteristică a religiilor care propovăduiesc pacea și iubirea aproapelui, non-violența, detașarea iluminată de lume și de pasiunile pămîntești, ascensiunea contemplativă spre paradis. Aceste elemente de doctrină sînt comune creștinismului și buddhismului, dincolo de formele diferite în care s-au manifestat în cuprinsul timpului istoric și de nuanțele teologice prin care sînt configurate în sistemele de gîndire circumscrise de spații religioase distincte. Absența acestei teme în islam mărturisește, indirect, despre prezența unei teme oarecum complementare: jihad, războiul împotriva răului și sinelui, războiul pentru propovăduirea credinței. Fascinați de tumultul sîngeros al micului jihad, martirii islamului nu au răgaz pentru a contribui la metanoia florilor de lotus...


1-cf. Aggadoth du Talmud de Babylone. ‘Ein Yaakov, Elkaim-Sartre, p. 319.
2-cf. Aggadoth, Elkaim-Sartre, p. 1224-1225
3- cf. Aggadoth, Elkaim-Sartre, p. 1230
4- cf. Von Rad, Old Testament Theology, II, p. 138-142.
5- cf. Osea, 2, 16; Von Rad, op. cit., p. 145-146.
6-cf. Vita Sanctae Pelagiae Meretricis, PL 73, col. 663-672, in Ward, Viețile sfintelor
7- cf. Vita Sanctae Thaisis Meretricis, PL 73, col. 661-662, in Ward, Viețile sfintelor, p. 105
8- cf. PG 87, 3, col. 3697-3725 și PL 73, col. 671-690, in Ward, Viețile sfintelor, p. 63)
9-cf. Tripitaka, XXIV, 6, p. 65 r°, Chavannes, III, 496, p. 311-313).

Last edited by ioanna; 30.08.2011 at 18:28:29.
Reply With Quote