View Single Post
  #6  
Vechi 24.05.2012, 04:34:33
Laura19
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit din Sectologie

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „PATRIARHUL JUSTINIAN” A UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
CATEDRA DE TEOLOGIE SISTEMATICĂ
DISCIPLINA: MISIOLOGIE ȘI ECUMENISM
CADRU DIDACTIC: PR. LECTOR DR. DAVID PESTROIU
SUPORT DE CURS PENTRU SPECIALIZAREA: TEOLOGIE PASTORALĂ
ANUL II, SEMESTRUL 1

Explicarea unor termeni specifici disciplinei


4. Evanghelizarea sau vestirea Evangheliei cunoaște două aspecte:

- kerigma sau propovăduirea apostolică – vestirea cuvântului lui Dumnezeu către neamuri (păgâni, necredincioși).

- noua evanghelizare, inițiată prin campanii pe scară largă în Bisericile Occidentale, ca replică față de ateism și secularizare. Inițial, s-a dorit ca target sensibilizarea propriilor credincioși, dar s-a ajuns, implicit, la interacțiuni cu caracter prozelitist. Sub masca „evanghelizării”, mai multe culte neoprotestante încearcă racolarea de noi adepți.

- în România, Biserica Ortodoxă a cunoscut creștinismul evanghelic prin predica apostolică. Orice tip de campanie de „evanghelizare” de tip sectar este superfluă, ba chiar jignitoare al adresa unui popor bimilenar creștin. În Biserică, vestirea Evangheliei se face prin misiune, predici, predarea religiei în școli, cateheze etc. Respingem, așadar, „evanghelizatorii” de profesie

5. Slujirea și Mărturia sunt calități cerute misionarului ortodox. Ambele presupun implicarea activă în acțiunile destinate iubirii aproapelui, adică în sfera socială de manifestare a Bisericii. În același timp, a fi mărturisitor al lui Hristos înseamnă a da un bun exemplu de urmare a pildei vieții Lui, plină de jertfelnicie.

6.Mișcarea este o acțiune de amploare în sânul unei Biserici sau a unui grup de indivizi, care propune o orientare doctrinară nouă sau o desprindere de Biserica-mamă.

A)Mișcări neoprotestante:

1.Mișcarea baptismală – urmărește „restabilirea” practicii apostolice a botezului. Ex.: anabaptiștii, baptiștii.

2.Mișcarea adventă
– propune: calcularea venirii a 2-a a lui Hristos (adventum=venire), cu date „precise”, promovarea Mileniului (împărăție pământească a lui Hristos cu aleșii săi, timp de 1000 de ani), negarea existenței sufletului, noi concepte de rai și iad (pământești), apocatastaza, sub diverse forme, acceptarea unor apocrife apocaliptice (Apocalipsa lui Pavel, Evanghelia lui Toma), practici din V.T.: ziua odihnei sâmbăta, zeciuielile, alimentele „necurate”. Reprezentanți: Cultul adventist de ziua a șaptea, Cultul adventist – mișcarea de reformă, Martorii lui Iehova, Secerătorii etc. În total: peste 50 de „biserici” advente și 300 de fracțiuni mileniste.

3.Mișcarea pietistă – apare în Biserica Anglicană, se dezvoltă mai cu seamă în S.U.A. Caracteristici: „trăirea în Duhul”, fuga de comunitate, aculturalitatea, refuzul asistenței medicale, recurgerea la „exorcisme”. Reprezentanți: Metodismul, Armata salvării, Antoinismul, Nazarinenii, Betaniștii.

4.Mișcarea fundamentalistă – caracterizată, în principal, prin promovarea sloganului „înapoi la Cincizecime”, ca eveniment unic, singular, propagator al „vieții în Duh”. Cinzecimea nu poate fi, însă, înțeleasă separat de întruparea, jertfa, învierea și înălțarea lui Hristos, fără Lege și profeți, fără Biserica Apostolică și continuatorii ei până astăzi. Reprezentanți: Penticostalii, Quakerii.

5.Mișcarea harismatică – a celor ce „posedă” harisme: glosolalie, vindecări etc. Ex.: Penticostalii; mai nou, Antoinismul.

B) Mișcări mistice:

1.Secte mistice slave
– propun fie o exacerbare a erotismului, pe fondul unor psihoze colective, fie blamarea sexualității, considerând trupul ca închisoare a sufletului și recurgând la castrări, mutilări etc. Ex.: hlâștii, scapeții, duhoborții, molocanii.

2.Secte mistice de influență orientală
– practică yoga, meditația, ocultismul asiatic. Ex.: Krishna, Baha’i, Moon, Meditația transcendentală.

3.Secte mistice neopăgâne în Europa Apuseană și Lumea Nouă. Ex.: Scientologia, Hristos – om de știință, Ufolatrii, Mormonii, Marele Graal.

4.Francmasoneria
– grupare secretă, anticreștină, cu interese oculte de hegemonie mondială.

5.New Age
– mișcare mondială mistico-neo-păgână.

C) Mișcări spiritiste: pretind că realizează un sincretism între creștinism și religii orientale. Au credința în reîncarnare și practică yoga, necromanția, divinația, meditațiile. Ex.: Spiritismul, Teosofia, Antroposofia.

D) Mișcarea mesianismului modern – se caracterizează prin apariția noilor „Mesia”, profeți, arhangheli, salvatori, inițiați, „mame sfinte” etc. Adepții sunt, în cea mai mare parte, debusolați sau naivi, unii chiar posedați demonic. Ex.: Biserica Satanei, cea Luciferică, Ku-Klux-Klan, David Koresh, Copiii Domnului (Mo), Templul popoarelor (Jim Jones).

7.Confesiunea – este un termen ce definește juridic situația unei comunități desprinse din întregul Bisericii pe baza unei Mărturisiri de credință. Exemplele clasice sunt date de Bisericile Protestante, desprinse de Biserica Romano-Catolică pe baza unor astfel de „mărturisiri”, care înlocuiesc crezul niceeo-constantinopolitan. Acestea sunt: Confessio Augustana (pentru lutherani), Confessio Anglicana (pt. anglicani), Confessio Reformata (pt. calvini). Atenție: termenul confesiune este uneori utilizat în titulatura grupărilor respective alături de acela de „Biserică”.

8. Cultul este un termen ce definește juridic situația unei grupări care propune nu numai o mărturisire de credință proprie (exprimată în „statut”), ci și o organizare a vieții religioase pentru proprii adepți, prin ceremonialuri specifice, spații consacrate (temple, case de rugăciune săli de adunare sau ale „regatului” ), sărbători etc. În România, termenul cult definește atât grupări creștine (ex.: Cultul penticostal), cât și necreștine (Cultul musulman și cel mozaic). Este termenul preferat pentru exprimarea legalității unei grupări religioase la noi în țară; actul normativ care definește acest cadru legal se numește Legea cultelor.

9. Erezia
este abaterea de la dreapta credință, stabilită de Biserică (gr. haeresis =opțiune arbitrară). În trecut, ereziile au fost condamnate de către Sinoadele ecumenice și locale. În prezent, avem atât reînvierea vechilor erezii într-o formă nouă (ex.: milenarismul), cât și promovarea altora noi (ex.: mântuirea mormonă prin înscrierea numelor aleșilor în cartea vieții) sau preluarea unor concepții specifice altor religii, care, odată „creștinate”, devin eretice (ex.: reîncarnarea).

10.Schisma este actul de ruptură a unei grupări de credincioși din sânul unei Biserici, printr-o abatere disciplinară (nesupunere, ingerințe politice sau de altă natură). Cea mai importantă: Marea Schismă de la 1054. Asociată cu erezia, schisma dă naștere unei noi grupări, confesiune sau cult. Ex. de schismă în B.O.R.: Anticalendariștii (stiliștii).

11. Secta este o grupare religioasă desprinsă dintr-o confesiune sau un cult, sub conducerea unui întemeietor (fals Mesia, „paraclet”, guru etc.) Doctrina ei e, de obicei, simplistă și rigidă; adepții: bolnavi psihic, naivi, fanatici. Adesea, promovează practici imorale, erotice, incestuoase, mergând până la sinucidere în masă. În sens mai larg, cuvântul „secte” e folosit de către români pentru a denumi grupările eterodoxe care practică prozelitismul, chiar dacă unele activează cu acoperire legală, iar expresia „obiecții sectare” denumește afirmațiile eretice propagate de către respectivele grupări.

12. Gruparea anarhică
este constituită din persoane ce se răzvrătesc contra unei organizații religioase de bază (Biserică, confesiune, cult). Actele de nesupunere pornesc de la constatarea unor abuzuri sau alte nereguli; dacă dispar cauzele generatoare, cercul anarhiștilor se dizolvă (ex.: mișcarea de la Vladimirești). Alt ex.: în Rusia - Rascolul, în urma căruia s-au refugiat la noi lipovenii.

13. Gruparea separatistă
sau cea cu tendință centrifugă – se constituie din acei credincioși care, afiliați unei Biserici, confesiuni sau cult, se consideră cei mai îndreptățiți să introducă unele reforme, inovații etc. sau se opun reformelor promovate de gruparea de bază, ținând cu rigoare vechile rânduieli. Ex.: Petrache Lupu (Maglavit), Ucenicii Sf. Ilie, Noul Ierusalim. Grupări cu tendință centrifugă: Oastea Domnului, Visarioniștii.

14.Comunitatea dizidentă – se constituie din credincioși care au o părere deosebită față de cea a majorității, pe care o socotesc depășită, și-și creează propria lor grupare. Ex.: Adventiștii reformiști, Asociația „Credința adevărată a Martorilor lui Iehova” etc.

15.Organizații religioase violente
– sunt acele grupări care, sub masca religiei, desfășoară activități teroriste. Ex.: Ku-Klux-Klan.

16.Organizații secrete anticreștine: Francmasoneria și ramura ei iudaică, sionismul.

Bibliografie: Bria, Pr. Prof. dr. Ion, Dicționar de teologie ortodoxă, Buc., 1994; David, Diac. P.I., Invazia sectelor, vol. 1, Ed. Crist-1, Buc., 1997, Tache, Pr. Sterea, Credință și misiune, Ed. Arhiep. Buc., 1999.
Reply With Quote