View Single Post
  #7  
Vechi 24.05.2012, 04:52:34
Laura19
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit din Sectologie

II ASPECTUL DEFENSIV AL MISIUNII: APĂRAREA DREPTEI CREDINȚE DE RĂTĂCIRILE ETERODOXE
A. STRUCTURA RELIGIOASĂ A POPULAȚIEI ROMÂNIEI. CUNOAȘTEREA FENOMENULUI SECTAR

I. PROZELITISMUL

Este furtul de adepți (credincioși) practicat de unele culte, confesiuni sau secte, în detrimentul Bisericilor tradiționale sau altor grupări religioase. Furt=infracțiune, deci presupune folosirea unor mijloace necinstite: publicitatea negativă, violență, înșelare, șantaj, speculă etc.

Etape:
1. cercetarea terenului (culegerea de informații despre credincioși, preot, viața bisericească)
2. răspândirea noii învățături și denigrarea celei tradiționale (publicitatea negativă)
3. catehizarea personală
4. convertirea (botez, jurământ)
Durata: între câteva zile și câțiva ani
Se intervine (de către misionarul ortodox):
  • profilactic
  • pe parcursul celor 4 etape
  • ulterior acestora

Atenție: Părăsirea Ortodoxiei nu se face dintr-o dată, ci în urma unui amplu proces prozelitist, care poate dura chiar ani de zile, în care se produce îndoctrinarea cu învățăturile noii religii – perioadă în care cei în cauză nu abandonează legăturile cu Biserica-mamă decât progresiv. Concomitent, ei poartă discuții cu preoți și teologi slab pregătiți, care nu reușesc să combată cu argumente solide, logice, biblice și patristice obiecțiile sectare puse în discuție.
Bibliografie: Petraru Gheorghe, Ortodoxie și prozelitism, Trinitas, Iași, 2000; Tănase Laurențiu, Modalitățile de racolare a noilor adepți, specifice sectelor religioase, în G.B., 1996, Nr. 1-4.

II CAUZE COMUNE ALE APARIȚIEI ȘI RĂSPÂNDIRII CULTELOR, MIȘCĂRILOR, GRUPĂRILOR RELIGIOASE ȘI SECTELOR

Din punct de vedere dogmatic, fărâmițarea religioasă contemporană, cu referire implicită și la creștinism, își are cauza în libertatea greșit înțeleasă de către om, dar lăsată de Creator pentru a arăta perfecțiunea creației (Facere 1, 31).Este vorba, după cum știm, de o perfecțiune relativă, căci atât omul, cât și cosmosul, trebuie să răspundă chemării de a parcurge un proces de devenire, de transfigurare, de asemănare cu Dumnezeu după har (în cazul omului).

Sectele și, în general, toate grupările religioase derivate din creștinismul autentic sunt expresia împlinirii faptice a pildei neghinelor, rostită de Mântuitorul (Matei 13, 24-43), precum și a profeției Sfântului Apostol Pavel: Va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci își vor alcătui învățături după poftele lor, și-și vor pleca urechile după basme… (II Timotei 4,3).

Analizând apariția și dezvoltarea sectelor și grupărilor religioase eterodoxe, identificăm mai multe tipuri de cauze:

A.Cauze religioase:


1. Lucrarea vrăjmașului diavol.
Acesta umblă ca un leu răcnind, căutând pe cine să înghită (I Petru 5,8). Ispititorul apare ca șarpe în Eden, dar Tradiția consemnează și alte metamorfozări ale lui, mergând până la a lua chip de înger de lumină sau chiar chipul Maicii Domnului. A fost dintru început pierzător de oameni (Ioan 8,44). Una dintre ispitele încercate asupra lui Hristos a fost chiar aceea de a-L îndemna să i se închine.

2.Trufia de a fi lider religios. Este tot o armă veche a diavolului, cu care a încercat să-i convingă pe oameni încă din vechime. În V.T. avem revolta lui Core, Datan și Abiron – contestatarii lui Aaron și Moise (Numeri, cap. 16), popii mincinoși din vremea lui Ilie. În N.T. avem exemplul fariseilor, care-și arogau, cu fățărnicie, merite religioase, dar pe care Hristos îi înfierează prin celebrele Vai-uri. Hristos însuși este încercat: De ești tu Fiul lui
Dumnezeu… (Matei 4,6). Sfântul Antonie cel Mare este, la rândul său, smerit în urma vedeniei în care i se arată sfințenia covârșitoare a unui om din lume.

3. Promovarea unor concepte înnoitoare în credință. Este una din cauzele religioase importante. De multe ori, creștinismul autentic este acuzat de un tradiționalism rigid, fiind incapabil să recepteze noi orientări, promovate, însă, cu frenezie de către secte. Ex.: noua pocăință, preoția femeilor, acceptarea cuplurilor homosexuale etc. În trecut, o influență majoră o aveau concepțiile filozofice promotoare de înnoiri; astăzi asistăm la o lărgire a paletei de sfere de influență asupra religiilor tradiționale: în Biserici caută să pătrundă diverse cercuri de interese, politice, sociale sau economice, cu tot felul de „reforme”. Ereziile, în general, sunt prezentate drept „concepte înnoitoare” ale credinței, învățături noi, pretins „revelate”.

4. Tradiționalismul exagerat sau credința oarbă.
Paradoxal, aceasta e o cauză a fărâmițării religioase, și nu a păstrării unității de credință. Bigotismul tradiționalist, orientarea religioasă care nu e luminată de rațiune favorizează sectarismul. Pe de o parte, creștinul habotnic are tendința de a-și judeca semenii „mai puțin credincioși” decât el – și astfel cade în cursa grupărilor anarhice, separatiste sau cu tendințe centrifuge; pe de altă parte, el nu este cu totul imun la atacurile venite din exterior, din partea sectelor care încearcă să-l „elibereze” de sub „jugul” Tradiției.

5. Refuzul adevărului revelat sub formă de dogme.
În multe situații, formulările dogmatice depășesc puterea de înțelegere a minții umane limitate sau vin în contradicție cu logica omenească (ex.: dogma Sfintei Treimi, dogma unirii ipostatice). Antinomiile și paradoxurile sunt, însă, numai pentru mintea noastră limitată considerate formulări imperfecte, întrucât la Dumnezeu toate-s cu putință (Matei 19,26). Liderii sectari au speculat, însă, acest domeniu și au propus o altă „ofertă” doctrinară, cu pretinse justificări logice ale afirmațiilor lor, dar logica lor omenească este în contradicție flagrantă cu Scriptura și cu Tradiția.

6.Necredința unor slujitori
, care consideră vocația preoțească o manifestare folclorică, artistică sau dramatică (teatru – circ). Atenție și la evlavia falsă; sectarii știu să o deconspire! Magia cu cele sfinte, „deschiderea cărții”, acatistele cu anumite „scheme” pentru câștig „sigur”, comerțul unor amulete (cum ar fi „Epistoliile” apocrife ș.a.) au efectul de a alimenta atacurile sectelor.
Reply With Quote