View Single Post
  #8  
Vechi 24.05.2012, 05:01:42
Laura19
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

B.Cauze sociale
1.Existența unor grupuri sociale aparte, formate din membrii unui cult anume (microgrupuri profesionale, mai ales cele de meseriași particulari: instalatori, zidari, tâmplari etc.). Grupuri etnice: rromii lui Cioabă – penticostali.

2.Pretinsa nerespectare de către Bisericile tradiționale a drepturilor, libertăților și demnităților umane și cetățenești – este extrem de speculată de sectele de azi. Sectele cer reprezentanților creștinismului autentic și promovează ele însele cu insistență: emanciparea femeii (hirotonirea/ordinarea) acceptarea păcatelor contra firii („libertăți sexuale”). Pe scară largă, de la Reformă încoace, este răspândit și aplicat conceptul „preoției universale”.

3.Dorința de îmbogățire a liderilor sectari. Mulți dintre aceștia speculează naivitatea adepților lor și-și construiesc prin intermediul grupărilor pe care le înființează sau patronează adevărate imperii financiare, gestionând averi uriașe. Ex.: - în trecut: Anania și Safira (Fapte, cap 5), „câștigătorii de bani în numele lui Hristos”, de care vorbește Sf. Pavel (II Cor. 11,20). În prezent, sectele se organizează după sistemul investițional practicat de toate întreprinderile capitaliste: își fac publicitate, aduc „ajutoare”, Biblii și alte publicații gratuite, oferă job-uri în străinătate, pentru ca, în final, să-și scoată investiția din: zeciuieli (adventiștii), „buna-speranță”(iehoviștii), cotizații și obligații „sacre” (2% la Ananda Marga).

4.Contrastul între luxul unor slujitori ai Bisericilor tradiționale și sărăcia enoriașilor – este o cauză socială clasică; stă la baza apariției protestantismului: nașterea noilor Biserici protestante a fost însoțită de puternice frământări sociale (de ex.: răscoala anabaptiștilor lui Thomas Münzer). Diferența între opulența arătată de unii slujitori bisericești și starea pauperă a păstoriților lor favorizează demersurile liderilor sectari, care se folosesc de sloganuri comuniste și naționalist-populiste.

5.Implicarea unor Biserici tradiționale în acțiuni politice, militare, economice; transformarea unor Biserici (mai ales Protestante) în instituții social –filantropice, fără o trăire religioasă autentică. „Biserica=concubina statului”.

C)
Cauze morale

 • Sectele acuză Bisericile tradiționale fie de promovarea unei morale prea rigide, fie a uneia prea permisive. Avem, așadar, pe de o parte, secte imorale (M.I.S.A.) sau, pe de altă parte, secte vinovate de extremism moral (hlâștii, scapeții).
 • Prozelitismul în familie. Odată convertit un membru al unei familii, și ceilalți sunt potențiale victime. Atenție la căsătoriile mixte!
 • Imoralitatea unor slujitori, frauda și hoția, neînregistrarea în evidențele financiar-contabile parohiale a sumelor încasate, manevrarea de fonduri și obiecte fără justificare (contrabanda și specula); lipsa măsurilor coercitive față de cei vinovați (inactivitatea unor consistorii).

D)
Cauze culturale
 • Incultura – în orice domeniu, dar, mai ales, cea teologică – determină pe unii să se erijeze în cunoscători și interpreți speciali, deasupra autorității bisericești competente (ex.: „clarvăzătorii”).
 • Refuzul Revelației: Evanghelia e considerată o învățătură omenească, Tradiția e complet negată.
 • Negarea meritului avut de Biserică în dezvoltarea culturii universale; accentuarea unor aspecte negative secundare (ex.: inchiziția) – acestea pot fi imputate persoanelor în cauză, nu Bisericii în sine, care e infailibilă.
 • Incultura slujitorilor bisericești.
 • Pretinsa „culturalizare” și specularea setei de cunoaștere (curiozității): sectele țin cursuri de limbi străine, patronează instituții de învățământ, se implică în procesul de alfabetizare a țărilor sărace. Lansează invitații creștinilor autentici, pentru a asista la „adunări”, la alte ritualuri (botez, înmormântare), la „congrese” (iehoviste) sau ceremonii festive („comemorarea morții lui Isus” – iehovistă).

E) Cauze maladive

 • Afecțiunile psihice de care suferă liderii sectari: obsesii, manii, depresii, paranoia, delir, misticism bolnăvicios, înclinația spre obscurantism; stressul și angoasele tinerilor debusolați.
 • Refuzul asistenței sanitare și al unor forme de tratament medical (transfuzii, transplant, vaccinuri etc.)
 • Izolarea socială – îi afectează iremediabil – psihic și fizic – pe adepții sectari.
 • False concepții privind sănătatea mintală (yoga) sau fizică (regimuri de hrană, bioenergii, posturi speciale, interdicții alimentare).
Sectologie-scribd,90pg

Last edited by Laura19; 24.05.2012 at 05:11:53.
Reply With Quote