View Single Post
  #10  
Vechi 10.04.2015, 22:57:20
Mihailc Mihailc is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 15.03.2008
Locație: La intersecția dintre moarte și viață
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.180
Implicit Brâncuși Mărturisitorul

Abia zilele acestea mi-a căzut în mână albumul ,,Brâncuși – sculptor creștin ortodox”, semnat de Patriarhul Daniel. Cu toate că altădată, prin anii 90, a deschis cu aplomb metropolitan marea expoziție ,, Filocalia”, mi-a fost greu să mi-l imaginez acum, ca Patriarh, glosând riscat și înalt asupra persoanei și artei marelui sculptor. Fiindcă, fie și ubicuu recunoscută, valoarea artei lui Brâncuși n-are încă stabilitatea plinită, așa cum o au, bunăoară, Michelangelo, Donatello sau Bernini... În plus, dacă mulți o consideră efigia modernității, destui o țin încă de ,,modernistă” ! În aceste circumstanțe controversate ale culturii recente și într-un moment de efectivă prăbușire a sistemului de valori al României, și nu numai, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ,,bate cu pumnul în masă” și trimite lumii românești și, implicit, lumii actuale, un text incitant, simbolic, cu un puternic impact istoric, care cheamă grabnic la reașezarea valorilor spirituale fundamentale. Mă miră faptul că acest gest capital al Patriarhului n-a fost imediat sesizat de opinia publică, comentat de elita intelectualității și răspândit mediatic. Nu l-ar fi făcut Patriarhul, dacă n-ar fi fost convins, pe de o parte, că riscăm ca răul întețit să ne arunce, și pe noi și pe alții, în neantul indiferent al istoriei și, pe de altă parte, pentru a atrage atenția, că principala cauză a acestui rău endemic este criza axiologică de peste tot, iar la noi, răsturnarea fără precedent a valorilor, similară unei catastrofe etrusce ! Când ești Patriarh, orice ai scrie, fie și eseu, reprezintă automat un eveniment pastoral și misionar adresat nu numai B. O.R- ului ci, implicit tuturor Bisericilor și întregii lumi a credinței și culturii.
Și iarăși, nu l-ar fi făcut Patriarhul, dacă n-ar fi cunoscut și leacul : în cartea-album, textul lasă să se înțeleagă clar că singura soluție viabilă este blocarea crizei : potrivit Patriarhului, asemenea împrejurări-limită induc nevoia urgentă de a ,,fixa la definitiv” o valoare –reper, aptă să institue un sistem de referință și un referent majuscul, în stare să pună ordine în toată suflarea românească și a întregii lumi a credinței.
Tactic, lucrarea Patriarhului reprezintă în sine un model de pledoarie publică pentru neasemuirea persoanei și artei lui Brâncuși, text care își atinge scopul ca punte verbală preocupată să lege și să orchestreze cât mai eficient trei partituri : aforisme ale lui Brâncuși, citate din declarațiile și studiile unor nume mari convocate și tropare liturgice milenare ale Bisericii Universale, așa cum le-a păstrat creștinismul răsăritean. Pe tot întinsul acestui document – fiindcă nu va lipsi mult și despre acest text patriarhal se va vorbi de acum înainte, ca despre un important document – sunt folosite abundent și ingenios fragmente din scrieri semnate de zece personalități : Mircea Eliade, Barbu Brezianu, Ionel Jianu, V.G. Paleolog, Carola Giedeon Welcker, Calinic Argatu, Constantin Zărnescu, Dan Bota și Alexandru Buican. Grație numeroaselor punctări memorabile ale Patriarhului, precum și originalei Sale strategii expozitive, înțelepciunea sentințelor laice și taina stihoavnelor ecleziale își găsesc laolaltă punctul de fugă, în duhul patristic a teribilelor aforisme ale marelui sculptor. Aceste apoftegme țărănești, neverosimil culte teologic, reașează credința dreaptă, în adevărata sa perspectivă universală, una și nedespărțită, a tradiției ancestrale a țăranului român. Forma credinței lui Brâncuși, pentru cei ce vor s-o vadă ! este însăși forma operei lui – icoană a credinței, fixată și ea ,,la definitiv”, prin CRATIMA de la Târgu Jiu : Poarta Sărutului, care unește și, concomitent, ,,osebește” Masa Tăcerii și Coloana Infinitului. Nu mi se pare ,,hiperbolic” să afirm, că această asumare fățișă a persoanei și creației unui artist român de talie universală, de către Biserica Ortodoxă Română , prin vocea Întâistătătorului Acesteia, să poată fi considerată, măcar în principiu, ca fiind una și cu a Bisericii Una, după care nădăjduiește toată suflarea credinței bisericești autentice. Mai devreme sau mai târziu, textul Patriarhului va deschide cale persoanei lui Brâncuși , monahismului ei ascuns, să
i-a loc în strana Mărturisitorilor prin viață și prin operă, alături de Rubliov, sublimul monah deja canonizat de Biserica Pravoslavnică Rusă...Amin.

Sorin Dumitrescu
__________________
Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, așa să umblăm și noi întru înnoirea vieții; Căci dacă am fost altoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și ai învierii Lui (Romani 6:4,5)
https://www.youtube.com/watch?v=AKwizUzyj0I
Reply With Quote