View Single Post
  #3  
Vechi 19.11.2009, 13:32:35
adam000 adam000 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.09.2008
Religia: Ortodox
Mesaje: 719
Implicit

... continuare...

Citat:
Icoana lui Hristos

„Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule.”
Dacă Arhetipul după care a fost creat omul este Hristos, omul fiind creat după Chipul Său, fiind o icoană vie a Sa, persoana divino-umană a lui Hristos ne oferă și prototipul oricărei icoane. Pentru că nu putem, așa cum am arătat deja, să-L înfățișăm în icoană pe Dumnezeu cel nevăzut, dar putem zugrăvi ceea ce ni S-a arătat, ceea ce am cunoscut, putem zugrăvi pe Dumnezeu-Omul Iisus Hristos. Am arătat că chipul Domnului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat poate fi înfățișat în imagini, și am demonstrat că omul este creat după chipul lui Dumnezeu. De asemenea am văzut că în persoana umană concretă, care se află pe drumul desăvârșirii, se oglindește ceva din Dumnezeu, cu Care aceasta se aseamănă. Pentru a înțelege acum ce este icoana, vom apela la hotărârea referitoare la cinstirea chipului Mântuitorului, dată de Părinții Sinodului Quinisext, în anul 692.
„În anumite chipuri se află mielul pe care Înaintemergătorul îl arată cu degetul; acest miel a fost înțeles ca model al harului, prefigurând – prin mijlocirea Legii – adevăratul Miel, Hristos Dumnezeu. Desigur că cinstim chipurile și umbrele – ca pe niște simboluri și închipuiri ale Bisericii, dar preferăm harul și adevărul, primind acest adevăr ca plinire a Legii. Hotărâm deci ca de acum înainte ceea ce este desăvârșit să fie tuturor vădit prin picturi, astfel încât în locul mielului din vechime să fie reprezentat – după firea sa omenească – Cel ce a ridicat păcatul lumii, Hristos Dumnezeul nostru. Așa înțelegem mărirea smereniei lui Dumnezeu-Cuvântul și ajungem să-i pomenim petrecerea (politeia) în trup, Patima, Moartea Lui mântuitoare și, de aici, izbăvirea pe care a dăruit-o lumii” .
Acest canon stabilește legătura dintre icoană și dogma Întrupării, înțeleasă ca viață a lui Hristos în trup. El indică ce trebuie să fie imaginea: icoana ne arată chipul Dumnezeului întrupat, Iisus Hristos, Care a trăit într-o epocă anume. Conținutul imaginii sacre nu se poate însă mărgini la reprezentarea Domnului Iisus Hristos ca om obișnuit, în stilul unui portret profan, care ne-ar aminti doar viața, patimile și moartea Lui, deoarece Cel înfățișat se deosebește de ceilalți oameni. El nu este doar un om oarecare, ci Dumnezeu-Omul. Dacă o imagine obișnuită a unei persoane ne poate evoca viața, ea nu ne arată și slava acesteia. Prin urmare, simpla reprezentare a faptului istoric nu e suficientă pentru ca o imagine să devină icoană. Imaginea, pentru a fi icoană, trebuie să ne arate – cu mijloacele aflate la îndemâna artei figurative – că cel înfățișat este „Mielul care ridică păcatul lumii, Hristos Dumnezeul nostru”, trebuie să reflecte slava lui Dumnezeu. În icoană avem de-a face cu transmiterea fidelă a unei imagini concrete, veridice, a unei realități istorice, prin care se dezvăluie o realitate spirituală eshatologică. Semnificația canonului 82 Quinisext constă în stabilirea faptului că în arta bisericească avem de-a face cu transmiterea realității istorice și a realității divine revelate, tălmăcită în acele forme care corespund experienței spirituale a Bisericii . Icoana nu este o imagine a naturii divine, ci imaginea unei Persoane divine întrupate; ea transmite trăsăturile Fiului lui Dumnezeu venit în trup, devenit vizibil și, prin urmare, reprezentabil cu mijloace omenești.
Sarcina dificilă a iconografiei este prin urmare aceea de a-L prezenta pe Hristos ca Dumnezeu adevărat și om adevărat. În vederea redării în icoană, prin intermediul tehnicii picturale, atât a umanității cât și a dumnezeirii lui Iisus Hristos zugravii au recurs la mai multe soluții. Una dintre acestea este aura largă care conține o cruce din linii folosite doar în legătură cu Hristos. Asociate cu brațele crucii sunt cuvintele „ὁ ὤν”, pe care Moise le-a auzit când a stat înaintea rugului aprins și Dumnezeu și-a revelat numele: „Eu sunt Cel ce sunt” , sau simplu „Ființa”. Adiacente aurei vedem inițialele numelui Mântuitorului „ΙΣ ΧΣ”, o abreviere de la Iisus Hristos. Podoabele austere dar frumoase ale lui Hristos, adesea luminate în aur, ne reamintesc că este mai înalt decât regii și împărații. Culorile folosite sugerează divinitatea și puterea. Mâna dreaptă a lui Hristos binecuvintează pentru că El a venit în lume nu ca să comande, ci ca să mântuiască . Adesea degetele Lui formează literele ce abreviază numele Său: „ΙΣ ΧΣ”. În mâna stângă ține Sf. Evanghelie, reamintind că Îl găsim pe El în propriile cuvinte, scrise de martori și păzite de Biserică .
Totodată, cum spune Sf. Ioan Damaschin, slava Dumnezeirii este și cea a trupului . Întreg trupul lui Hristos este pătruns de dumnezeire, este transfigurat. De exemplu, în icoana Botezului, în goliciunea lui Hristos nu vedem un împărat, ci un alt Adam . Însă avem de-a face cu Adam peste care se pogoară Duhul Sfânt în chip de porumbel și pe care Tatăl îl mărturisește din cer ca Fiu iubit . Este vorba de Adam ca fiu ascultător al Tatălui, Adam așa cum l-a dorit Dumnezeu pe întâiul Adam și cum suntem chemați să devenim fiecare dintre noi.
În măsura în care Hristos S-a unit cu omul, acesta din urmă este chemat să se unească cu Dumnezeu, ne spun Părinții, începând cu Irineu și Atanasie cel Mare. În icoana lui Iisus Hristos avem un model spre care suntem chemați să tindem, toți cei care dorim să ne asemănăm cu Dumnezeu. Noi nu mai avem posibilitatea să-L vedem pe Hristos în trup, să cunoaștem Persoana lui istorică, dar Îl putem cunoaște așa cum Biserica ni-L prezintă în icoană. Prin mijlocirea icoanei, Îl putem cunoaște, putem vorbi cu El și primim putere să dorim a ne asemăna tot mai mult cu El. Icoana Lui este pentru noi o fereastră prin care Îl vedem pe Hristos, o ușă prin care avem acces spre El, astfel că atunci când ne găsim în fața icoanei lui Hristos, noi trecem imediat în fața Lui, întrăm în comuniune cu El.
Reply With Quote