Subiect: Steaua Mărilor
View Single Post
  #7  
Vechi 15.08.2010, 01:25:00
Mihnea Dragomir's Avatar
Mihnea Dragomir Mihnea Dragomir is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 15.02.2010
Locație: Ținuturile Loirei, Franța
Religia: Catolic
Mesaje: 7.778
Implicit

O, fericită și preablândă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Marie, nemărginit ocean de bunătate, Fiică a Marelui Rege, Regina îngerilor, Mama tuturor credincioșilor, mă arunc în brațele îndurării tale, încredințându-ți astăzi și pentru toate zilele vieții mele trupul și sufletul meu, toate faptele, gândurile, dorințele, cuvintele și hotărârile mele, viața mea întreagă și clipa din urmă, pentru ca, prin rugăciunile tale, toate să fie îndreptate spre bine, după voința preaiubitului tău Fiu, Domnul nostru Isus Cristos. Fii pentru mine, preasfânta mea Stăpână, ajutor și mângâiere în fața vicleniilor și curselor străvechiului vrăjmaș și ale tuturor dușmanilor mei.
Binevoiește a-mi dobândi de la Fiul tău iubit, Domnul nostru Isus Cristos, harul de a mă împotrivi cu tărie ispitelor lumii, ale trupului și ale diavolului, și de a păstra necontenit hotărârea fermă de a mă feri de păcat și de a rămâne statornic în slujirea ta și a Fiului tău preaiubit.
Te mai implor, Preasfânta mea Stăpână, să-mi dobândești adevărata ascultare și smerenie a inimii. Să recunosc sincer ca sunt un biet păcătos slab, o făptură care nu este în stare să facă binele și nici măcar să reziste la necontenitele atacuri ale dușmanului, fără harul și ajutorul Creatorului meu și fără sfintele tale rugăciuni.
Dobândește-mi, te rog, preablânda mea Stăpână, o statornică puritate a sufletului și a simțurilor, ca să pot sluji în curăția inimii și a trupului pe Fiul tău preaiubit și pe tine.
Dobândește-mi de la Fiul tău sărăcia de bunăvoie, împreună cu răbdarea și liniștea sufletească, așa încât să-mi pot îndeplini îndatoririle stării mele și să pot lucra la mântuirea mea și a aproapelui meu.
Preablândă Stăpână, dobândește-mi, te rog, dragoste adevărată; să-l iubesc pe Fiul tău preasfânt, Domnul nostru Isus Cristos, din toată inima și, după el, pe tine, mai presus de toate; să-l iubesc pe aproapele pentru Dumnezeu și în Dumnezeu și astfel să mă bucur de binele lui, să mă întristez de răul lui, să nu disprețuiesc și să nu judec cu temeritate pe nimeni și să nu mă socotesc mai presus de nimeni.
Regina cerului, fă ca inima mea să fie mereu pătrunsă și de frică și de iubire pentru Fiul tău preabun. Să aduc pururi mulțumire pentru binefacerile nemărginite cu care am fost copleșit, nu pentru meritele mele, ci din bunătatea lui; să-mi mărturisesc sincer păcatele și să fac cu adevărat pocăință pentru ele, ca să mă învrednicesc de harul și de îndurarea lui.
Te mai rog și ca, la sfârșitul vieții, tu, Mamă neasemuită, Poarta cerului și mijlocitoarea păcătoșilor, să nu îngădui ca eu, nevrednicul tău slujitor, să mă abat de la sfânta credință; vino atunci cu toată iubirea și cu toată îndurarea ta să mă ajuți și să mă aperi de duhurile rele.
Să-mi pun speranța în Patima slăvită a Fiului tău binecuvântat și în mijlocirea ta, și nimic să nu-mi poată smulge această speranță. Dobândește-mi de la Fiul tău iertarea păcatelor. Dă-mi să mor în iubirea ta și a lui și călăuzește-mă pe drumul mântuirii veșnice. Amin.
__________________
Doamne, Tu pe toate le știi ! Tu știi că Te iubesc !

www.catehism.ro
http://regnabit.wordpress.com
Reply With Quote