Subiect: Steaua Mãrilor
View Single Post
  #10  
Vechi 15.08.2010, 19:39:28
Mihnea Dragomir's Avatar
Mihnea Dragomir Mihnea Dragomir is online now
Senior Member
 
Data înregistrãrii: 15.02.2010
Locaþie: Þinuturile Loirei, Franþa
Religia: Catolic
Mesaje: 7.778
Implicit

Liturgia Orelor (Ceasurile) în vechiul rit roman:

La Vespere:

O prima, Virgo, pródita
e Conditóris spíritu,
praedestináta Altíssimi
gestáre in alvo Fílium;


O, fecioarã, prima
Ieºitã din Suflul Creator,
predestinatã de sus
sã Îl porþi pe Fiul;


Tu perpes hostis fémina
praenuntiáta dǽmonis,
oppléris una grátia
intamináta orígine.


Tu, dinainte anunþatã femeie
ca duºmanã perpetuã a demonului;
eºti plinã de har
neatinsã de la început.


Tu ventre Vitam cóncipis,
vitámque ab Adam pérditam,
diae litándae Víctimae
carnem minístrans, íntegras.Înãuntrul tãu zãmisleºti Viaþa,
viaþa pierdutã de Adam,
dând trup victimei dumnezeieºti
pentru sacrificiul Sãu.


Merces piáclo débita
devícta mors te déserit,
almíque consors Fílii
ad astra ferris córpore.Soldã datoratã crimei,
moartea învinsã se departã de tine;
unitã cu inima de Fiul Tãu,
în trup purtatã cãtre stele.


Tanta corúscans glória,
natúra cuncta extóllitur,
in te vocáta vérticem
decóris omnis tángere.Strãluminatã de aºa glorie,
Natura toatã se exaltã,
Chematã în tine sã atingã
Vârful oricãrei frumuseþi.Ad nos, triúmphans, éxsules,
Regína, verte lúmina,
cæli ut beátam pátriam,
te, consequámur áuspice.În truimful tãu, Reginã,
Întoarce ochii tãi spre noi,
Ca din surghiunul nostru sã putem
obþine fericita patrie cereascã.


Iesu, tibi sit glória,
Qui natus es de Vírgine,
Cum Patre et almo Spíritu,
In sempitérna sǽcula. Amen.A Ta, Isuse, este gloria
Care nãscut eºti din Fecioarã
Cu Tatãl ºi Sfântul Spirit,
În veacul vecilor. Amin.
__________________
Doamne, Tu pe toate le ºtii ! Tu ºtii cã Te iubesc !

www.catehism.ro
http://regnabit.wordpress.com

Last edited by Mihnea Dragomir; 15.08.2010 at 19:42:10.
Reply With Quote