View Single Post
  #7  
Vechi 27.07.2016, 01:11:25
Igor_Paslusnik's Avatar
Igor_Paslusnik Igor_Paslusnik is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.02.2015
Locație: Biserica. Creștin al Bisericii primare, cea fără erezie, numită politic după anul 1054: Ortodoxia
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.723
Implicit

Despre Dragoste

Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia, volumul II


- Dragostea este firea omului cu care el nu cinstește nici unul dintre lucruri mai mult decât a cunoaște pe Dumnezeu. Este cu neputință să ajungă la dragoste cel ce e împătimit de ceva din cele pământești.

- Dragostea este născută de nepătimire; nepătimirea, de nădejdea în Dumnezeu; nădejdea de răbdare și îndelungă răbdare; iar pe acestea le naște înfrânarea cea atot-cuprinzătoare. Înfrânarea la rândul ei, e născută de frica lui Dumnezeu, în sfârșit frica de credința în Domnul.

- Cel ce crede în Domnul, va avea nădejde în Dumnezeu, iar nădejdea în Dumnezeu desface mintea de toată împătimirea după cele pământești; iar mintea desfăcută de acestea va avea iubirea către Dumnezeu.

- Cel ce iubește pe Dumnezeu prețuiește cunoștința Lui mai mult decât toate cele făcute de El și stăruiește pe lângă ea neîncetat cu mare dor.

- Dacă toate cele ce sunt, arată că prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu au fost făcute, și fiindcă Dumnezeu este mai bun decât cele ce au fost făcute de El, atunci cel ce părăsește pe Dumnezeu neasemănat mai bun decât orice, și se ocupă cu altceva, se arată pe sine prețuind mai mult cele făcute de Dumnezeu decât prețuind pe Dumnezeu.

- Dacă viața minții este lumina cunoștinței, iar aceea e născută de dragostea către Dumnezeu, bine s-a zis că nimic nu este mai mare decât dragostea dumnezeiască.

- Când mintea pornește în focul dragostei spre Dumnezeu, nu se mai simte nici pe sine, nici vreun lucru
oarecare trecător și material. Căci luminată fiind de Lumina Dumnezeiască cea nemărginită, părăsește simțirea și (păsarea față de toate ale lumii materiale) cele făcute de Dumnezeu, precum și ochiul sensibil nu mai simte stelele, când răsare soarele (căutând și dorind pe Domnul).

- Toate virtuțile ajută mintea să câștige dragostea dumnezeiască. Dar mai mult ca toate, rugăciunea curată. Căci prin aceasta zburând către Dumnezeu, iese afară din toate cele ce sunt.

- Când mintea e răpită prin dragoste de cunoștință dumnezeiască și ieșind afară din toate cele făcute, simte nemărginirea dumezeiască, atunci copleșită de prezența dumnezeiască, se trezește la simțirea smereniei sale asemenea dumnezeiescului Isaia și rostește cu uimire cuvintele Proorocului: "O, nenorotitul de mine! Sunt pierdut! Căci om fiind și buze spurcate având și locuind în mijlocul unui popor ce are gură spurcată, am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul Savaot" - Isaia 6, 5.
__________________
Noul Testament ortodox e manualul normalității. Citiți zilnic Sfânta Scriptură, Patristică, Dogmatică, Sfintele Canoane și cărți scrise de Sfinți ortodocși, nu de alte culte, pentru Îndumnezeire. În erezie nu există Duh Sfânt, Har, Taine și mântuire.

Dorim unirea tuturor în Biserică fără ereziile lor. Creștinismul/Ortodoxia a fost, este, va fi ecumenică, niciodată eretic-ecumenistă, deschisă la vindecare pentru credințe-ideologii până la Parusie. Mărturisim 9 Sfinte Sinoade Ecumenice.
Biblia
Reply With Quote