View Single Post
  #3  
Vechi 28.11.2012, 04:54:03
neica_nimeni_altul's Avatar
neica_nimeni_altul neica_nimeni_altul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 506
Talking Un chestionar cosmologic original

6. Conform învățăturii Sfinților Părinți, Universul este static sau dinamic (în mișcare)? Există stare de repaos absolut (in Univers)? Argumentați răspunsul cu citate patristice (Sfântul Ioan Damaschin). Referitor la starea de repaos absolut, argumentați dacă este posibil și cu referințe științifice din fizica (prima lege a mecanicii newtoniene, teoria relativității).

R: Conform învățăturii Sfinților Părinți, Universul este o sferă ce se rotește zilnic de la răsărit la apus în jurul unui glob pământesc aflat în centru și nemișcat:

„Ei spun că cerul se mișcă în formă de cerc și că le strânge împreună pe cele dinăuntru în așa fel că ele rămân nemișcate și nu cad...

Toți care au spus că cerul este sferic zic că el se depărtează în chip egal dela pământ și în sus, și în laturi, și în jos. În jos și în laturi potrivit felului nostru de a simți, pentrucă, potrivit celor spuse mai sus, cerul ocupă în toate părțile locul de sus și pământul pe cel de jos. Ei spun că cerul înconjură pământul în formă de sferă și trage împreună cu el, prin mișcarea lui foarte iute, soarele, luna și stelele.” (Sfântul Ioan Damaschin Dogmatica)

„Iar înțelepții elinilor zic, cum că cerul se întoarce cu firea sufletului celui lumesc, și aceasta zic ei cum că învață drept și cu cuvânt… Ci precum pământul după a lui fire stă și apa, când ia deci întoarcerea cea de jos? Întru acest chip și cerul întru a lui fire totdeauna să mișcă și mișcându-se înconjoară, ținând locul cel de sus.” (Sfântul Grigore Palama, 150 de capete firești, teologhicești, năravnice și practice)

Problema repaosului și mișcării absolute au ținut inițial de metafizică, apoi de (astro)fizică. Ce înțelegem prin „absolut”? Dacă este cu „A” mare, Absolut se poate referi la Dumnezeu și are însușirile Lui. Dar desigur, avem și absolut cu „a” mic, și de aici și perechea contrară absolut-relativ.

Referitor la întrebare, în univers, mai bine zis în cosmos - acesta e termenul mai teologic (suntem la dogmatică, nu?) -, există o pereche a contrariilor static-dinamic, nemișcat-mișcător, repaus-mișcare, care nu se raportează la Dumnezeu, ci rămân în cadrul creat. Și atunci, da, există și repaos și mișcare „absolute”, se știe ce este static (statornic) și ce e dinamic:

„Iar dacă uneori auzi în psalmi spunându-se: «Eu am întărit stâlpii lui» (Psalmul 74, 3) gândește-te că psalmistul a numit «stâlpi» puterea care susține pământul…

- Nu te gândești că aceeași nedumerire, ba chiar mai mare nedumerire, îți pune gândirii tale pământul, care stă suspendat, el care e mai greu decât apa?

Vor fi de acord și cei ce sunt împotriva spuselor mele că pricina care face ca pământul, care este mai greu decât apa, să stea suspendat în mijlocul universului…” (Sf. Vasile Hexaimeron)

Deci pământul nu stă în mijloc pentru că ar atârna într-o cumpănă dreaptă, ci pentru că măreția voii lui Dumnezeu îl ține în frâu prin legea Sa, astfel ca ceea ce este șovăielnic și gol să rămână neclătinat, precum și proorocul David mărturisește, zicînd: «întemeiat-a pământul pe tăria lui și nu se va pleca în veacul veacului» (Psalm 103, 5). De bună seamă, Dumnezeu nu este propovăduit aici numai ca Meșter , ci ca Cel Atotputernic, Care... întru tăria legii Lui... nu-i îngăduie (pământului) a se clătina... Și nici când citim: «Eu am întărit stâlpii lui», (Psalm 74, 3) nu putem socoti cum că pământul s-a sprijinit cu adevărat pe stâlpi, ci pe puterea care ține și reazemă firea pămîntului... Cu voia lui Dumnezeu rămâne, dar, neclătinat pămîntul și «stă în veacul veacului» (Eclesiastul I, 4), precum spune Biserica, și după voia lui Dumnezeu se mișcă și se clatină. Drept aceea, pământul nu stă sprijinit pe temeliile lui și nici nu rămâne neclătinat pe reazemul său, ci Domnul îl face să stea și îl cuprinde cu tăria voii Sale, «că în mâna Lui sunt toate marginile pământului». (Psalm 94, 4) Și simplitatea aceasta a credinței biruiește toate mărturiile...

Căci în ce chip pământul stă atârnat în gol și rămâne nemișcat din pricina greutății sale cumpănite din toate părțile...” (Sfântul Ambrozie al Mediolanului Hexaimeron)

„…și că pământul și împrejurimea lui plutește în mijloc și că toate corpurile se rotesc în jurul unui punct stabil și solid, atunci trebuie neapărat ca elementele care se află deasupra pământului să se afle și dedesubtul lui, căci una și aceeași substanță dă roată masei globului pământesc.” (Sfântul Grigore de Nyssa Despre suflet și înviere)

„Ci precum pământul după a lui fire stă și apa, când ia deci întoarcerea cea de jos?...

…Și pământului celui nemișcat i-a rânduit împrejur, ca unui centru, un cerc foarte sus așezat, și în chip iscusit foarte a legat cerul cel în veșnică mișcare prin cele ce se află la mijloc, pentru ca lumea să rămână și statornică, și mișcătoare; căci corpurile în veșnică și repede mișcare sunt așezat în cerc, iar ceea ce este nemișcat a primit în mod necesar locul din mijloc, având drept contra greutate pentru mișcarea sa nemișcarea, ca să nu se miște din loc, în felul unui cilindru, sfera universului.” (Sfântul Grigore Palama Omilii)

„Pământul este unul dintre cele patru elemente. El este uscat, rece, greu, imobil. A fost adus de la neexistență la existență de Dumnezeu în prima zi. «De-nceput, spune Scriptura, au făcut Dumnezeu cerul și pământul.»… Așadar chiar dacă admitem că este așezat pe el însuși sau pe aer sau pe ape sau pe nimic, trebuie să nu ne depărtăm de gândul curat, ci să mărturisim că toate sunt guvernate și ținute prin puterea Ziditorului.” (Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica)

„…însuși pământul, care este ca un punct și centru către toată lumea. … A căruia partea cea mai de sus este rotocolul lui cel despre toate părțile, iar cea mai de jos este mijlocul, unde cum că și pământul ca un centru șade nemișcat, și înțelepții cei de afară de demult învață și dumnezeiasca Scriptură de asemenea.” (Sfântul Atanasie de Paros, Dogmatica)

Întrucât aceste citate ale dumnezeieștilor Sfinți Părinți lămuresc cât se poate de limpede problema repaosului și mișcării, nu mai socotim necesare opiniile discutabile, nestatornice și greșelnice ale științei omenești.

vezi continuarea ...
Reply With Quote