View Single Post
  #11  
Vechi 28.11.2012, 05:23:10
neica_nimeni_altul's Avatar
neica_nimeni_altul neica_nimeni_altul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 506
Talking Un chestionar cosmologic original

15. Precizați timpul necesar pentru ca lumina emisă de Soare să ajungă la planeta Pământ?

R: De ce? Care ar fi implicațiile dogmatice?

16. Precizați durata zilei terestre. Care sunt factorii care determina această durată?

R: „Ziua terestră” este concept științific modern străin revelației tradiționale bisericești. Aici avem doar ziua solară și ziua siderală, nu există „zi terestră”.

«Și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric.»

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut să nu se amestece lumina cu întunericul, ci să stea separate una de alta. Le-a despărțit și le-a separat foarte mult una de alta…

Acum, după ce a fost făcut soarele, este zi când văzduhul este luminat de soare și când soarele strălucește în emisfera de deasupra pământului; este noapte când soarele ascunzându-se face umbră pământului. Atunci, la început, ziua și noaptea nu se datorau mișcării soarelui, ci se făcea zi și urma noapte când se revărsa lumina aceea care a fost făcută la început și când iarăși se retrăgea, potrivit măsurii rânduite ei de Dumnezeu.” (Sfântul Vasile, Hexaimeron)

La fel spune și Sfântul Ioan Damaschin

„«Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunerecul l-a numit noapte». Iar dela începutul zilei până la ziua cealaltă, este o zi și o noapte. Scriptura a spus: «Și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață, ziua întâia».” (Sfântul Ioan Damaschin Dogmatica )

„«Și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață», adică durata unei zile și a unei nopți…

«Și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață, zi una»

A spus «una»,

- sau pentru că voia să determine măsura zilei și a nopții, unind timpul zilei și al nopții, ca să plinească durata celor douăzeci și patru de ore ale unei zile, care cuprinde negreșit și ziua și noaptea, încât chiar dacă din pricina schimbărilor mersului soarelui se întâmplă ca o zi să aibă mai multe ore ca cealaltă, totuși durata celor două, a zilei și a nopții, să se înscrie în timpul destinat lor, ca și cum Moise ar fi spus: «zi una» este durata unei zile, măsura celor douăzeci și patru de ore;

- sau pentru că învârtirea cerului de la un semn până la același semn se face într-o singură zi, încât ori de câte ori este seară și dimineață în lume, potrivit învârtirii soarelui, această învârtire nu se face în mai mult timp, ci atât cât se împlinește durata unei zile…” (Sfântul Vasile cel Mare Hexaimeron)

„Deși atât lumina cât și întunericul au fost zidite într-o clipită, totuși, atât ziua cât și noaptea zilei întâi au ținut câte douăsprezece ceasuri fiecare.” (Sfântul Efrem Sirul)

„«Și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric; și a numit Dumnezeu lumina zi și întunericul l-a numit noapte.» A împărțit fiecăruia locul său propriu fixându-le de la început unele hotare, pe care să le păzească mereu neîmpiedicat. Și orice om cu judecată poate vedea că de atunci și până acum nici lumina n-a depășit propriile ei hotare și nici întunericul n-a călcat rânduiala sa, făcând amestec și tulburare. E îndestulător numai acest lucru ca să-i facă pe cei ce vor să se îndărătnicească să asculte și să se supună cuvintelor dumnezeieștii Scripturi, să imite și ei rânduiala acestor stihii, a luminii și a întunericului, care păzesc neîmpiedicat drumul lor și nu depășesc măsurile proprii, ci își cunosc propria lor natură.

A numit o zi sfârșitul zilei și sfârșitul nopții, ca să fie o ordine și un șir în cele văzute, și ca să nu fie nici un amestec…

Dumnezeu a numit sfârșitul luminii seară, iar sfârșitul nopții, dimineață; și pe amândouă le-a numit zi, ca să nu ne înșelăm, nici să socotim că seara este sfârșitul zilei, ci să știm bine că lungimea amândurora face o zi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur Omilii)

Zilele au avut în mod de necombătut seară, dimineață, zi (lumină), noapte (întuneric). Iar ziua și noaptea au avut negreșit 12 ore (ceasuri) fiecare, de la bun început, chiar din prima zi a creației.

Vezi în acest sens și Sfântul Ioan Damaschin:

„Așadar, în cele trei zile, la porunca dumnezeiască, răspândindu-se și adunându-se lumina, s-a făcut ziua și noaptea.”

Ele își urmează fără încetare calea pe care le-a orânduit-o Ziditorul și așa cum le-a întemeiat, după cum spune dumnezeescul David: «Luna și stelele pe care tu le-ai întemeiat». Prin cuvintele «le-ai întemeiat» a arătat statornicia orânduielii și așezării date lor de Dumnezeu. Căci le-a orânduit «la timpuri, la semne, la zile și la ani».

„După cum se dă numirea anului de sideral și tropic, asemenea și ziua este de 2 feluri: Zi solară sau firească, și zi siderală adică politicească, sau astronomică.

Ziua firească este vremea cea dela răsăritul soarelui deasupra orizontului, până la apunerea lui sub orizont; a căruia împotrivnică vreme, adică cea dela apusul soarelui până la răsărirea lui deasupra orizontului, noapte se numește. Iar ziua politicească sau astronomică adică siderală este vremea de 24 ceasuri (ore), - timpul ce trece de când o stea pleacă de la un meridian adică dintr-un punct oarecare, și ajunge din nou în acel punct: - pentru aceea zilele siderale sunt de o potrivă una cu alta, pe când cele firești, dela schimbarea cea de iarnă până la cea de vară, zilele cresc, și iarăși dela aceasta până la cea de iarnă se micșorează.”... (Schimonahii Arsenie și Teofilact)

vezi continuarea ...
Reply With Quote