View Single Post
  #3  
Vechi 29.08.2017, 01:23:13
Patrie si Credinta's Avatar
Patrie si Credinta Patrie si Credinta is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 24.05.2011
Locație: Ploiesti
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.536
Send a message via Skype™ to Patrie si Credinta
Implicit

Sfântă Scriptură, îmbraca în chip de Dumnezeu și îngerii, și același om sfânt (Fericitul Denis) explică de ce. Atunci când lucrurile sensibile fac suficient ceea ce este dincolo de sens și dau o formă pentru ceea ce este intangibil, un mediu ar fi socotit imperfect conform standardului nostru, dacă nu ar reprezenta pe deplin viziunea materială sau dacă ar necesita efortul minții. Dacă, prin urmare, Sfânta Scriptură, care ne oferă nevoia, dându-ne mereu ceea ce este intangibil, o imbracă în carne, nu face o imagine a ceea ce este astfel investită cu natura noastră și adusă la nivelul dorințelor noastre, ceea ce este inca invizibil? O anumită concepție prin intermediul simțurilor are loc astfel în creier, care nu a fost acolo înainte și este transmisă facultății judiciare și adăugată la magazinul mental. Grigorie, care este atât de elocvent în legătură cu Dumnezeu, spune că mintea, care este pusă pe calea depășirii lucrurilor corporale, este incapabilă să o facă. Căci lucrurile invizibile ale lui Dumnezeu de la crearea lumii sunt făcute vizibile prin imagini. (Romani 1,20) Vedem imagini în creație care ne amintesc de Dumnezeu, ca de exemplu atunci când vorbim despre Sfânta Treime Sfântă, intruchipata de soare, lumină sau raze arzatoare, sau de o Fântâna curgătoare sau un râu plin, sau prin mintea, vorbirea sau spiritul din interiorul nostru, sau printr-un copac de trandafir sau printr-o floare inflorescentă sau un parfum dulce.
Din nou, o imagine este expresivă a ceva în viitor, umblând în mod mistic ce urmează să se întâmple. De exemplu, chivotul reprezintă imaginea Maicii Domnului, Maica Domnului, și toiagul și borcanul de pământ. Șarpele aduce înaintea noastră Cel care a învins pe Cruce mușcătura șarpelui original; Marea, apa și norul harul botezului. (I Cor. 10.1)
Din nou, lucrurile care au avut loc sunt exprimate prin imagini pentru amintirea fie a unei minuni, fie a unei cinste, fie a unei dezonoare, fie a unui bun sau a unui rău, pentru a ajuta pe cei care se uită la el, după vremuri, pentru a evita răul și a imita bunătatea. Este de două feluri, imaginea scrisă în cărți, ca atunci când Dumnezeu a avut legea înscrisă pe tablete și când a poruncit ca viețile oamenilor sfinți să fie înregistrate și memoriile sensibile să fie păstrate în memorie; Cum ar fi, de exemplu, borcanul de pământ și toiagul din chivot. (Exodul 34.28, Evr 9.4) Deci acum păstrăm în scris imaginile și faptele bune ale trecutului. Fie deci, să luați cu desăvârșire imagini și să fiți în armonie cu Dumnezeu, care a făcut aceste reguli, sau să le primiți cu limba și în modul care le convine. Vorbind in acest fel, să ne îndreptăm spre întrebarea cu privire la închinare.
Cultul este simbolul venerării și al onoarei. Să înțelegem că există diferite grade de închinare. Mai întâi, închinarea latreia, pe care o arătăm lui Dumnezeu, care numai prin natură este vrednică de închinare. Când, pentru Dumnezeu, care se închină prin natură, Îl onorăm pe sfinții Săi și pe slujitorii Săi, așa cum Iosua și Daniel i s-au închinat unui înger și lui David, locurile Lui sfinte, spunând: “Inchina-ne-vom la locul unde au stat picioarele Lui.” (Psalmul 131, 7)
Din nou, în corturile Lui, ca atunci când toți oamenii lui Israel s-au adorat în cort și stând în templul din Ierusalim, fixându-și privirea din toate laturile și închinându-se din acea zi la aceasta, sau prin conducătorii stabiliți de El, așa cum Iacov ia dat omagiu lui Esau, fratelui său mai mare (Geneza 33.3) și lui Faraon, conducătorul divin stabilit. (Ioan 47.7) Iosif a fost venerat de frații săi. (Gen. 50.18) Sunt conștient de faptul că închinarea s-a bazat pe onoare, ca în cazul lui Avraam și al fiilor lui Emmor. (Geneza 23.7) Apoi, îndepărtați închinarea sau primiți-o cu totul potrivit măsurii sale.
Răspundeți-mi această întrebare. Există un singur Dumnezeu? Veți răspunde: "Da, există doar un singur dătător de lege".
De ce, atunci, El comandă lucrurile contrare? Heruvimii nu sunt în afara creației; De ce, atunci, El permite heruvimelor sculptate de mâna omului să umbrească capacul? Nu este evident că, deoarece este imposibil să faci o imagine a lui Dumnezeu, care este neimprejmuit impracticabil, sau a unui asemenea lui Dumnezeu, creația nu ar trebui să fie venerată ca Dumnezeu. El permite imaginea heruvimilor circumscrisi și să se îngenunchieze în adorație înaintea tronului divin, să fie făcuți și, astfel, să se prosterneze să umbrească scaunul de milă. Ar fi potrivit ca imaginea corurilor cerești să umbrească misterele divine. Vrei să spui că nu s-au făcut corabia, personalul și scaunul de milă? Nu [15] ele sunt produse de mâna omului? Nu se datorează ceea ce numiți materie disprețuitoare? Ce era chiar cortul? Nu era o imagine? Nu era un tip și o figură? Prin urmare, cuvintele Sfântului Apostol cu privire la respectarea legii, "care servesc exemplului și umbrei lucrurilor cerești". După cum a fost răspuns lui Moise, când trebuia să termine cortul: "Vedeți" (El spune), "ca să faci toate lucrurile după chipul care ți-a fost arătat pe munte". (Evrei 8.5, Exodul 25.40) Dar legea nu era o imagine. A învăluit imaginea. În cuvintele aceluiași apostol "legea conține umbra bunurilor viitoare, iar nu însuși chipul lucrurilor". (Evrei 10.1) Căci dacă legea ar trebui să interzică imaginile și totuși să fie ea însăși un precursor al imaginilor, ce ar trebui să spunem? Dacă cortul era o figură și tipul unui tip, de ce legea nu interzice formarea de imagini? Dar acest lucru nu este cel puțin cazul. Există un timp pentru tot. (Eccl 3.1)
În vechime, Dumnezeu, cel incorporeal și necircumtificat, na fost niciodată descris. Cu toate acestea, când Dumnezeu este văzut îmbrăcat în carne și vorbind cu oameni (Bar 3.38), fac o imagine a Dumnezeului pe care îl văd. Nu mă închin la materie, eu [16] mă închin Dumnezeului materiei, care a devenit materie pentru binele meu și a fost îndreptățită să locuiască în materie, care mi-a făcut mântuirea prin materie. Nu voi înceta să cinstesc acea materie care mă mântuiește. Eu îl venerez, deși nu ca Dumnezeu. Cum ar putea Dumnezeu să se nască din lucruri fără viață? Și dacă trupul lui Dumnezeu este Dumnezeu prin unire (kaq upostasin), este imuabil. Natura lui Dumnezeu rămâne aceeași ca și înainte, carnea creată în timp este înviorată de un suflet logic și de rațiune. Eu cinstesc toate lucrurile în plus, și le venerez. Prin ea, umplută, așa cum era, cu o putere divină și har, mântuirea mea a venit la mine. Nu era materie lemnul de trei ori preafericit și de trei ori binecuvântat a crucii? Nu era muntele sacru și sfânt din Calvar materie? Cât despre rocă dătătoare de viață, Sfântul Mormânt, sursa învierii noastre: nu era materie? Nu este cea prea sfântă carte a Evangheliei materie? Nu este masă binecuvântată care ne dă pâinea vieții materie? Nu sunt aurul și argintul, din care se fac cruciuri și plăci de altar și potire, materie? Și înainte de toate aceste lucruri, nu este trupul și sângele materiei Domnului nostru? Fie îndepărtați venerația [17] și închinarea cuvenita tuturor acestor lucruri, fie vă supuneți tradiției Bisericii în închinarea la imagini, onorându-L pe Dumnezeu și pe prietenii Săi și urmând în acest mod harul Duhului Sfânt. Nu disprețuiți materia, pentru că nu este disprețuită. Nimic nu este din ceea ce Dumnezeu a făcut. Aceasta este erezia Manicheană. Numai că este despicabil care nu vine de la Dumnezeu, ci este propria noastră invenție, alegerea spontană a voinței de a nu lua în considerare legea naturală - adică păcatul. Dacă, prin urmare, dezonorați și renunțați la imagini, pentru că sunt produse prin materie, luați în considerare ceea ce spune Scriptura. Și Domnul ia vorbit lui Moise spunând: "Iată, Eu am rânduit anume pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Or, din seminția lui Iuda, Și l-am umplut de duh dumnezeiesc, de înțelepciune, de pricepere, de știință și de iscusință la tot lucrul, Ca să facă lucruri de aur, de argint și de aramă, de mătase violetă, stacojie și vișinie, și de în răsucit, Să șlefuiască pietre scumpe pentru podoabe și să sape în lemn tot felul de lucruri. Și iată, i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan, și am pus înțelepciune în mintea oricărui om iscusit, ca să facă toate câte ți-am poruncit:”(Iesirea 35.4-10)
__________________
Every point of view is useful, even those that are wrong - if we can judge why a wrong view was accepted.
Reply With Quote