View Single Post
  #1856  
Vechi 04.01.2019, 20:42:26
sofiaiuga's Avatar
sofiaiuga sofiaiuga is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.02.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.997
Implicit

Sfântul Grigorie Palama și delimitarea Ortodoxiei de erezie

[COLOR=black]Erezia nu înseamnă orice concepție teologică greșită, nici interpretarea greșită nici interpretarea greșită a unor citate din Sfânta Scriptură sau din Sfânta Tradiție.[/COLOR]

Erezia nu înseamnă orice concepție Scriptură sau din Sfânta Tradiție. Erezia, așa cum sugerează și etimologia cuvântului, este alegerea unei părți a adevărului teologic și absolutizarea lui. Cu alte cuvinte, erezia fragmentează adevărul. Absolutizând o parte din adevăr, în esență deformează și falsifică întreg adevărul. Atunci când, de pildă, Arie învăța ca Hristos este un om perfect, nu spunea minciuni, ci mărturisea adevărul. Însă nu mărturisea întregul adevăr, adică faptul că Hristos este și Dumnezeu perfect, ci numai o parte din el. În felul acesta denatura și falsifica întregul adevăr creștin. Nu recunoștea unirea firii dumnezeiești cu firea umană în persoana lui Hristos, care reprezintă temelia unirii omului cu Dumnezeu, adică esența mântuirii și îndumnezeirii omului. Prin urmare, zdruncina temeliile Creștinismului prin această erezie.– Sf. Ioan Gură de Aur spune: ”Și eu, iarăși, vă voi spune cele asemănătoare: Vedeți să nu vă înșele careva, nici din cei dinăuntru (bisericii), nici din cei dinafară, nici episcopi, nici preot, nici diacon, nici citeț, sau oricare ar grăi cele strâmbe. Ei vor veni la voi în haine de oi, dar pe dinlăuntru vor fi lupi răpitori. Au înfățișarea dreptei credințe, dar tăgăduiesc puterea ei.”


Povățuire și înaintevestire ale Sfântului Anatolie al Optinei:
<<Fiul meu, să știi că în zilele de pe urmă vor veni vremuri grele, după cum spune Apostolul veivedea că din pricina împuținării credinței, rătăcirile și dezbinările vor apărea în biserici și,cum mai dinainte au spus Sfinții Părinți, pe scaunele ierarhilor șiîn mănăstiri nu va mai fiatunci niciun bărbat încercat în viața duhovnicească...Nu va începe prin lepădarea dogmelor despre Sfânta Treime, Dumnezeirea lui Iisus Hristos
sau Născătoarea de Dumnezeu, ci pe nesimțite va începe a strâmba învățăturile SfințilorPărinți primite de la Duhul Sfânt– însăși învățătura Bisericii...
Ereticii vor pune mâna pe Biserică, își vor numi peste tot slugile, iar viața religioasă va filepădată. Însă Domnul nu lasă pe robii Săi fără apărare și întru neștiință. El a spus: „Dupăroadele lor îi veți cunoaște...”(Mt. 7, 16-20)
După lucrare, adevărata lor slujire este prigonirea adevăraților păstori, întemnițarea lor,căci fără această slujire, turma duhovnicească ar putea să nu fie prinsă. Drept aceea, fiul meu,când vei vedea în biserică batjocorindu-se lucrarea dumnezeiască, învățăturile Părinților șiorânduirea lăsată de Dumnezeu, să știi că ereticii au și apărut, chiar dacă pentru o vreme s-arputea să-și tăinuiască relele voiri sau vor strâmba pe nesimțite credința dumnezeiască pentru
a izbuti mai bine, înșelându-i pe cei neiscusiți.
slavă în vecii vecilor. Amin.>>31
Sfântul Ioan Maximovici (1896-1966) vorbind despre veacul nostru spune: „El [Antihristul] va crea condiții de viață Bisericii, îi va îngădui să slujească, va promite că va construi biserici splendide, cu condiția recunoașterii lui ca ființă supremă și ca lumea să i se închine. Va avea o ură personală față de Hristos. Va trăi din această ură și se va bucura de lepădarea oamenilor de Hristos și de Biserică. Va fi o apostazie generală și, pe deasupra, mulți episcopi vor trăda
credința, iar ca justificare vor arăta spre starea strălucită a Bisericii. Căutarea compromisului va fi atitudinea caracteristică a oamenilor. Fermitatea mărturisirii va dispărea.>>
__________________
Reply With Quote