View Single Post
  #2  
Vechi 16.08.2010, 12:37:13
Rodica50's Avatar
Rodica50 Rodica50 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 03.05.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.855
Implicit

Dumnezeu S-a făcut om, ca omul să poată deveni Dumnezeu. (Sfântul Irineu)

Pentru aceea a venit Hristos în lume, ca să cunoască și să înțeleagă omul cât de mult îl iubește Dumnezeu. (Fericitul Augustin)

Misterul Întrupării Cuvântului poartă în sine semnificația întregii creații sensibile și inteligibile. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Cuvântul lui Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca tu să înveți de la un om cum poate omul deveni dumnezeu. (Sfântul Clement Alexandrinul)

Sfânta Treime nu este prezentă doar în învățătura lui Hristos, ci e lucrătoare în tot ce face El. (pr. Dumitru Stăniloae)

În Hristos locuiește după ființă toată plinătatea Dumnezeirii. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

De Tatăl ne apropiem prin Fiul. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Iisus Se face ascultător Tatălui, vindecând propria noastră neascultare (…) și devine pentru noi modelul unei ascultări fără de care nu există mântuire. (Sfântul Ioan Damaschin)

Iisus ne-a împăcat, prin Sine, cu Tatăl și între noi. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

În Hristos, Dumnezeu devine părtaș la condiția omului, pentru că acesta să aibă posibilitatea trecerii spre El. (pr. Ion Bria)

Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat și, prin aceasta, a început recapitularea noastră în Sine. (Sfântul Irineu)

N-ar fi fost mântuiți toți oamenii de Hristos, dacă nu i-ar fi luat pe toți asupra sa. (Origen)

La Iisus poți privi, fără să încetezi să-i privești și pe ceilalți. (Cresbron)

Ceea ce și-a asumat Hristos, aceea a și vindecat. (firea umană – n.n.) (Dicton patristic)

Făcâdu-Se om, Cuvântul lui Dumnezeu a umplut de cunoaștere firea umană golită. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

Iisus Hristos, Templul Cuvântului. (Sfântul Ioan Damaschin)

Iisus este Dumnezeu pe pământ și om în cer. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Așa cum, când împreunezi două lumânări, una se vede în cealaltă, tot astfel cred că se întâmplă cu cel care primește înlăuntrul sau pe Domnul Iisus. (Sfântul Chiril al Alexandriei)

(Iisus) … n-a spus nimic fără parabole. (Sfânta Scriptură)

Hristos a ridicat în om chipul dumnezeiesc la deplina lui actualitate, adică la deplina lui comuniune cu Dumnezeu și cu semenii. (pr. Dumitru Stăniloae)

Credința în Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu, este și credința în Sfânta Treime. (Serghei Bulgakov)

Iisus Hristos, ipostasul supremei afecțiuni și rațiuni, intră cu noi într-o comuniune ca de la om la om, într-o legătură interumană, umanizându-ne deplin prin îndumnezeire. (pr. Dumitru Stăniloae)

Iisus Hristos este Noul Adam, Ce înnoiește continuu lumea întreagă. (Sfântul Grigorie Palama)

Natura omenească, prin Hristos, s-a înălțat la cer. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Învierea nu e doar lucrarea firii divine a lui Hristos, ci și a firii Sale umane îndumnezeite. (Hristu Andrutsos)

Hristos S-a întrupat pentru o operă universală, reintegrând și aducând toate lucrurile în Sine. (Sfântul Irineu)

(Prin Hristos) … tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii. (Sfântul Ioan Gură de Aur)

Iisus Hristos ne sugerează că El este centrul infinit al relațiilor interpersonale, care eliberează omul de sub domnia determinismului și individualismului lumii acesteia, de orice panteism, pentru a-l înălța și introduce în sfera de viață a comuniunii lui Dumnezeu în Treime. (pr. Dumitru Popescu)

Dumnezeu S-a făcut purtător de trup, pentru ca omul să poată deveni purtător de duh. (Sfântul Atanasie cel Mare)

Fiți însetați de Hristos și El vă va împlini cu dragostea Sa. (Sfântul Isaac Sirul)

Un singur Cuvânt a spus Tatăl și anume pe Fiul Său și pe Acesta-L spune mereu în tăcerea veșnică. Și Cuvântul acesta trebuie ascultat în tăcerea sufletului. (Sfântul Ioan al Crucii)

Precum în Adam toți mor, așa și în Hristos toți vor învia. (Sfânta Scriptură)

Cine nu e cu Mine, e împotriva Mea. (Sfânta Scriptură)

Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. (Sfânta Scriptură)

Hristos, Taina lui Dumnezeu. (…) În El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii. (Sfânta Scriptură)

Acesta e Omul! (Sfânta Scriptură)
__________________
Cel ce crede, se teme; cel ce se teme, se smereste; cel ce se smereste, se îmblânzeste; cel blând, pazeste poruncile; cel ce pazeste poruncile se lumineaza; cel luminat se împartaseste de tainele Cuvântului dumnezeiesc. (Sfântul Maxim Marturisitorul)
Reply With Quote