View Single Post
  #110  
Vechi 20.04.2016, 16:16:12
Trimisul Trimisul is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.03.2016
Mesaje: 296
Implicit Mita și darul sunt la fel de dorite de fraieri.

Omul, fiul omului, creștinul, credinciosul, tânărul, copilul, puiul, naivul, românul nu prea poate face deosebire între dar și între mită, nu vrea să aibă discernămînt spre a lui mîntuire și iubire de Dumnezeu.

Darul este o iubire curată și sfîntă iar omul lui Dumnezeu Îl dăruiește altora pe Dumnezeul din el însuși... pentru fericirea lor, a tuturor celor ce primesc cu bucurie.

Mita este o ură și o răutate vicleană iar omul satanei ''dăruiește'' orice cu un interes al pierzării tuturor nepricepînd că și pe el însuși se pierde.

Deci mita poartă în ea ispita. Învoirea cu ea este o cădere grea pentru cel ce se duce în ispită căci cel ce o primește și se învoiește acceptă defapt să săvîrșească fărădelege, răutate, blestem, lepădare de Dumnezeu și trăiere în necredință păcălindu-se cu vremelnicia puterii cînd s-a înstăpînit împreună cu răul.

Cea mai simplă formă de mită este încîntarea, autoalintul, slava deșartă care-ți ia mințile atunci cînd cineva se leapădă de Dumnezeu pentru tine, cînd acceptă să înșele pe Dumnezeu sau dragostea sau soțul sau fecioria pentru tine și asta te provoacă și pe tine să lepezi și să înșeli... pentru tine sau pentru altul.

''Vor bea și vor mînca, se vor mărita și însura, vor petrece lumește și își vor face darurui unii altora''. Asta reprezintă o formă de mituire pe termen lung prin care omul uită de Dumnezeu lepădîndu-i treptat poruncile însă avînd impresia că mereu îi face voia... de a fi bun de tot, dăruind unii alora.

Darurile lui Dumnezeu nu sunt ca cele ale omului. Orice dar ce vine de la oameni îl strică și îl pierde pe om fiindcă darul omului pentru om este păcatul. Deci toate darurile care ies din inima omului și intră în inima omului aia strică pe om fiindcă acolo locuiește viața spurcată trăită după teoriile satanei, după cuvîntul rău, hulitor și înșelător, după mintea în care stăpînește minciuna ca să piardă tot sufletul în gheenă, în gunoi... în stricăciune, în dezbinare și pierzanie... adică în necredință, iar omul ce mîncă și bea și dorește să vadă cu poftă aceste ''daruri'' se spurcă și se strică și păcătuind își surpă credința și viața și viitorul cel bun pe care-l putea avea împreună cu Dumnezeu.

Last edited by Trimisul; 20.04.2016 at 16:31:58.