View Single Post
  #656  
Vechi 14.05.2008, 21:11:55
silviu.pintilie silviu.pintilie is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 29.03.2008
Mesaje: 18
Implicit


iatacateva informatii despre biserica ortodoxa de stil vechi.
astept pareri:|:|

În anul 1924, în urma conferinței pan-ortodoxe de la Constantinopol din 1923, Biserica Ortodoxă Română (BOR) hotăra înlocuirea calendarului iulian declarat nu fără de lipsuri, cu calendarul gregorian. Hotărârile conferinței de la Constantinopol au provocat disensiuni în urma cărora lumea ortodoxă s-a împărțit în două, pe de o parte - Biserica Ortodoxă Greacă, Română, Bulgară, Patriarhia Constantinopolului, a Alexandriei și mai târziu a Antiohiei, care au acceptat noul calendar gregorian, și, pe de altă parte - Biserica Ortodoxă Rusă, Sârbă și părți din Biserica Ortodoxă Greacă, Bulgară și Română, Sf. Munte Athos și Patriarhia Ierusalimului, care au păstrat calendarul iulian până astăzi.În România, din cauza divergențelor de ordin canonic privind trecerea de la calendarul iulian la cel gregorian, în BOR s-a produs o schismă, care persistă și astăzi după opt decenii. Ierarhii și clerul Bisericii n-au căzut de acord, la vremea aceea, asupra canonicității schimbării calendarului bisericesc și, ca urmare, o parte din ei au părăsit Biserica oficială, continuând să urmeze calendarul iulian. Între cele două Biserici Ortodoxe din România, au existat și există încă disensiuni grave, rezultate din neînțelegerile din 1924, dar care în timp au căpătat noi dimensiuni, mult mai acute. Ne întrebăm cum este privită astăzi schisma care a provocat atâta durere și suferință ? Ce știe poporul român despre cei care și astăzi păstrează calendarul iulian, numiți cel mai adesea vechi calendariști, de stil vechi, sau stiliști ? Ce cunoaște lumea de azi despre Biserica Ortodoxă de Stil Vechi din România?În octombrie 1924, calendarul gregorian a fost introdus în uzul BOR de către primatul ei, Mitropolitul Miron Cristea, fiind primit de aproape întreaga comunitate ortodoxă. Cu toate acestea, preoții și călugării de la mănăstirile Neamț, Secu, Sihăstria și schiturile afiliate lor, precum și maicile de la mănăstirile din Moldova, ca și o parte dintre credincioși, n-au vrut să primească schimbarea calendarului.

Dintre aceștia s-a remarcat ieromonahul Glicherie Tănase, starețul schitului Pocrov, care, împreună cu obștea sa, a refuzat să primească noul calendar, continuând să slujească după calendarul iulian. Timp de mai bine de un an de zile, lui și călugărilor săi li s-a permis să rămână în schitul lor, după care au fost alungați. Ca urmare a prigonirii lor și a interdicției de a urma calendarul iulian, cei care s-au împotrivit schimbării calendarului, în frunte cu ieromonahul Glicherie, au inițiat o mișcare de rezistență, pentru a păstra rânduiala și predania Sf. Părinți, pe care o primiseră moștenire de la predecesorii lor.Urmând calendarul gregorian, Patriarhia Română, atât în 1926 cât și în 1929, a sărbătorit Învierea Domnului, odată cu Biserica Catolică, rupând ciclul liturgic neîntrerupt de secole al tradiției ortodoxe. În anul 1929, patriarhul Miron (fost cleric greco-catolic), căruia i s-au alăturat alți clerici, având sprijinul susținut al prim-ministrului de atunci Iuliu Maniu (de religie greco-catolică), a determinat toate mitropoliile române să sărbătorească Paștele cu Biserica Catolică, fapt care a provocat o reacție puternică în rândurile clerului român. Mitropolitul Gurie al Basarabiei l-a criticat deschis pe patriarhul Miron și, ignorând hotărârea acestuia, a ordonat ca bisericile din jurisdicția sa să sărbătorească Învierea Domnului odată cu celelalte Biserici Ortodoxe autocefale (de fapt cu întreaga lume ortodoxă, cu excepția modernistei Biserici Ortodoxe a Finlandei).Acțiunea patriarhului Miron a scandalizat și celelalte Biserici Ortodoxe, multe dintre acestea luând o poziție dură față de acesta și protestând. De asemenea, clerul ortodox rus din București, a luat o poziție puternic protestatară, ignorând hotărârea patriarhală și sărbătorind Paștele potrivit rânduielilor canonice tradiționale. Sărbătorirea necanonică și neortodoxă a Învierii Domnului odată cu latinii a întristat profund clerul și credincioșii români, mulți dintre ei întorcându-se la calendarul iulian.