Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Secte si culte
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1691  
Vechi 07.04.2021, 17:47:17
Igor_Paslusnik's Avatar
Igor_Paslusnik Igor_Paslusnik is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.02.2015
Locație: Biserica. Creștin al Bisericii primare, cea fără erezie, numită politic după anul 1054: Ortodoxia
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.724
Implicit

6. Trupul lui Elisei

Sau Sfintele Moaște a lui Elisei. Pentru că Sfântul Elisei a cerut de două ori mai mult Duhul Sfânt care era dat Sfântului Ilie, așa a primit și Sfântul Elisei, a primit Sfinte Moaște, care au înviat un mort, care a fost scăpat peste trupul Sfântului Elisei.
„Apoi a murit Elisei și l-au îngropat, iar în anul următor au intrat în țară cete de moabiți. Dar iată, odată, când îngropau un mort, s-a întâmplat ca cei ce-l îngropau să vadă una din aceste cete și, speriindu-se, au aruncat mortul în mormântul lui Elisei. Căzând acela, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioarele sale.” – 4 Regi 13, 20-21.
E clar? Se vede limpede sau e orbire? Sfintele Moaște au Duhul Sfânt în ele, care pot învia și morții. Și nimic altceva de spus. La fel cum Duhul Sfânt este și lucrează și în Sfintele Icoane, precum în Sfintele Moaște. Cei ce nu cred, nu se vor mântui, ci vor primi moartea cea de-a doua. – Apocalipsa 2, 11.

7. Părul lui Samson

„Și atunci i-a descoperit el toată inima sa și i-a zis: „Briciul nu s-a atins de capul meu, căci eu sunt nazireu al lui Dumnezeu din pântecele maicii mele; de m-ar tunde cineva, atunci s-ar depărta de la mine puterea mea și eu aș slăbi și aș fi ca ceilalți oameni”. Văzând Dalila că el i-a descoperit toată inima sa, a trimis de au chemat pe fruntașii Filistenilor, zicându-le: „Veniți acum, că el mi-a descoperit toată inima sa!” și au venit la ea fruntașii Filistenilor și au adus argintul cu ei. Apoi Dalila l-a adormit pe genunchii săi și a chemat un om și i-a poruncit să tundă cele șapte șuvițe ale capului lui. Atunci el a început a slăbi și s-a depărtat de el puterea lui;” – Judecători 16, 17-19.
Duhul Sfânt era în păr. Oricât de ciudat pare, Dumnezeu era în părul lui Samson. Știind că dacă i se taie părul, își pierde puterile. Văzând noi credincioșii acestea, oare ne îndoim că Duhul Sfânt este și în Sfintele Icoane? Nu ne îndoim, ci știm cu siguranță, cu ceritudine, că așa cum Dumnezeu era în părul unui plăcut al Lui, la fel este și în Sfintele Icoane, a plăcuților și Sfinților Lui și săvârșește minunat minuni din ele.

8. Haina lui Hristos

„Și o femeie, care de doisprezece ani avea scurgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată averea ei, și de nici unul nu putuse să fie vindecată. Apropiindu-se pe la spate, s-a atins de poala hainei Lui și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei.” – Luca 8, 43-44.
Duhul Sfânt era în haina lui Hristos. Femeia aceea nu s-a atins de El fizic, ci de poala hainei Lui, partea cea mai de jos, o bucățică, un colț de haină. Deci dacă Duhul Sfânt e în haina Sfântului Ilie Tesviteanul, precum și în haina lui Hristos, cum să gândim iadul, blestemăția că nu ar putea intra Duhul Sfânt și în Sfintele Icoane? „Duhul suflă unde voiește”, spune Scriptura. Nu e neputincios Duhul Sfânt, nici handicapat, ci e Atotputernic, e Dumnezeu. Și lucrează nu doar prin oameni, ci și prin obiecte, iar acest lucru este lămurit de multe ori în Sfânta Scriptură. Iar cei ce nu primesc, nu se mântuiesc, căci acestea sunt Adevărul, Hristos.

9. Ștergarele și șorțurile lui Pavel

Dacă la punctul 8 veți spune: da, dar era haina lui Hristos, iar Hristos e Dumnezeu. Da, este Dumnezeu, dar spune Hristos: „cel ce crede în Mine va săvârși și el lucrurile ce le-am săvârșit Eu și mai mari lucruri va săvârși” – Ioan 14, 12. Și cu adevărat Apostolii și toți Sfinții după Hristos, au săvârșit aceleași lucruri ce a săvârșit El și mai mari decât Hristos a săvârșit.
Lămurește Duhul Sfânt: „Încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel, și bolile se depărtau de ei, iar duhurile cele rele ieșeau din ei.” – Faptele Apostolilor 19, 12.
Duhul Sfânt Dumnezeu era în ștergare, în prosoape, și în șorțurile purtate de Pavel. Pe când Pavel nu mai era de față. Haina lui Hristos era pe El, dar haina lui Ilie nu mai era pe Ilie când Elisei făcea minuni cu ea, nici prosoapele și șorțurile lui Pavel nu mai erau cu el, când credincioșii le puneau peste cei bolnavi și se vindecau și peste demonizați și demonii ieșeau.
Și-atunci au îndrăzneală demonii lutheranilor, calvinilor, penticostalilor, baptiștilor, adventiștilor, evangheliștilor, mormonilor, iehoviștilor și toți alții ca ei, să spună că Duhul Sfânt nu este în Sfintele Icoane? Să certe Domnul Dumnezeu pe acei demoni obraznici.

10. Umbra lui Petru

„Și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și-i puneau pe paturi și pe tărgi, ca venind Petru, măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Și se aduna și mulțimea din cetățile dimprejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate, și toți se vindecau. Și sculându-se arhiereul și toți cei împreună cu el - cei din eresul saducheilor (și din eresul penticostalilor, baptiștilor, evangheliștilor și tuturor protestanților) - s-au umplut de pizmă. – Faptele Apostolilor 5, 14-17.
Duhul Sfânt era în umbra lui Petru. În umbră! Și atunci spun ateii, păgânii și ereticii că Duhul Sfânt nu poate intra în Sfintele Icoane, sau în Sfintele Moaște, sau în orice obiect Sfânt? Vai lor și credinței lor stricate și vai demonilor lor care îi învață și vai celor ce urmează lor, în zilele de acum și ziua judecății lor. Duhul Sfânt e Domnul de Viață făcătorul, Duhul Adevărului, Care pretutindenea este, și în Sfintele Icoane, ca și în Sfintele Moaște și în orice obiect Sfânt, sau care a aparținut unui Sfânt, trupul lui sau obiectele lui. Acesta e Adevărul.

Sfintele Icoane sunt Sfinte, pentru că Dumnezeu din ele este Sfânt. Firesc că nu ne închinăm la material, ci la ceea ce ele ca obiecte reprezintă, acesta fiind și motivul pentru care vine Dumnezeu în ele, că ele reprezintă Sfinții și Sfințenia Lui. Dacă vor fi reprezentați viței de aur sau altele ce nu au legătură cu Sfințenia, atunci nu vor mai fi Sfinte Icoane, ci tablouri, iar Dumnezeu nu va fi în ele, cum nu este în tablouri, ci doar în Sfintele Icoane. Dar până atunci, ele sunt vii, pentru că Duhul Sfânt e viu în ele, precum pământul e viu și dacă punem sămânța, dă rod, la fel și Sfintele Icoane, sunt rod al lucrării lui Dumnezeu pentru oameni, iar cum apa udă sămânța, așa și credința noastră udă minunile lui Dumnezeu prin Sfintele Icoane și așa ni se dăruiesc minuni și vindecări.

Și da, se închinau oamenii, credincioșii, în fața Chivotului Legii: „Atunci Iosua și-a sfâșiat veșmintele sale, a căzut cu fața la pământ înaintea chivotului Domnului și a stat așa până seara și el și bătrânii lui Israel și și-au presărat pulbere pe capetele lor.” – Iosua 7, 6. Precum se închinau și Sfântului Petru, când stăteau la marginea drumului, în așteptarea lui, că doar umbra lui îi vindeca căci era plină de Duhul Sfânt. Precum și Arhanghelul Gavriil, a făcut plecăciune, închinăciune la Maica Domnului Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, vedem din Luca 1, 28. Tot așa și noi ne închinăm Sfintelor Icoane, iar astfel Duhul Sfânt, ne va dărui mântuirea, căci doar noi suntem credincioșii creștini.

Aceste 10 exemple sunt de ajuns, deși ele sunt mult mai multe, ar fi trebuit să fie de ajuns doar unul singur, pentru ca noi să credem. Sau chiar și nici unul și noi tot să credem. „Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut”, spune Hristos. Dar dacă vedem totuși, și stă scris, noi tot nu credem? Nu, ci credem, de aceea doar noi suntem credincioșii cei adevărați, creștinii cei adevărați, nu risipitori, pierduți, rătăciți, ci vii încă, deja, din viața aceasta, vii în Dumnezeu, și trecem de la moarte la viață, spune Scriptura. Cele de sus, sunt cuvinte simple, dar e Adevărul, și vă rog, pentru mântuirea voastră, să nu urmați acelor slujitori ai hristoșilor mincinoși, anume protestanilor și neo-protestanilor, care hulesc pe Duhul Sfânt din Sfintele Icoane și din Sfintele Moaște, că ei nu se vor mântui, nici unul din ei. Veniți sau rămâneți și creșteți în Biserica lui Hristos, Una, fără erezie și minciună, Lumina lumii, Biserica Sfinților, vie în vecii vecilor, prin Hristos, ce numită azi pe nedrept, Ortodoxie, sau Ortodoxia. Denumirea ei adevărată este Biserica, și-atât. Mireasa lui Hristos. Doar aici este Duhul Sfânt, Harul, Tainele și Mântuirea. Amin.
__________________
Noul Testament ortodox e manualul normalității. Citim zilnic Sfânta Scriptură, Patristică, Dogmatică, Sfintele Canoane, cărți scrise de Sfinți ortodocși, nu de alte culte, pentru Îndumnezeire. În erezie nu e Duh Sfânt, Har, Taine și Mântuire.

Dorim unirea tuturor în Biserică fără ereziile lor. Creștinismul/Ortodoxia/Hristos a fost, este și va fi ecumenic, nu eretic-ecumenist, deschis la dialog și vindecare spre ideologii-credințe până la Parusie. Mărturisim 9 Sfinte Sinoade Ecumenice.
Biblia
Reply With Quote
  #1692  
Vechi 07.04.2021, 20:17:28
Iorest Iorest is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 04.08.2016
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.443
Implicit

Editat,.....
__________________
„Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.” Ps.116, v.2.

Last edited by Iorest; 20.10.2021 at 22:34:31.
Reply With Quote
  #1693  
Vechi 08.04.2021, 00:45:13
Iorest Iorest is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 04.08.2016
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.443
Implicit

iertare pt comentarii le-am editat după ce mi-am schimbat părerea.
__________________
„Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.” Ps.116, v.2.

Last edited by Iorest; 20.10.2021 at 22:35:03.
Reply With Quote
  #1694  
Vechi 08.04.2021, 12:49:13
Iorest Iorest is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 04.08.2016
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.443
Implicit

.....................
__________________
„Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.” Ps.116, v.2.

Last edited by Iorest; 20.10.2021 at 22:35:20.
Reply With Quote
  #1695  
Vechi 08.04.2021, 16:54:11
Moroco's Avatar
Moroco Moroco is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 09.04.2019
Locație: Ortodox cu Calea, Cluj-N
Mesaje: 1.109
Implicit

II Sa nu-ti faci chip cioplit (turnat) si nici vreo alta asemanare a vreunui lucru din cate sunt, acolo sus in cer, si nici din cate sunt, aicea jos pe pamant, si nici din cate sunt in apele de sub pamant! Sa nu te inchini lor si nici sa le slujesti.

(Pentru alt subiect o mica paranteza: se vede din porunca asta cum Cerul e sus, Pamantul e jos ca niste continente-insule si Apele sunt sub nivelul pamantului (ca suprafata uscata de pe care apele s-au scurs si s-au adunat.))

Insa oare cum isi poate face omul un idol sau mai multi, chip-persoana-fiinta-ceva ”viu” cu care sa comunice si acesta sa devina stapan idol, imagine rea, duh rau, demon care poate si el vorbi cu oamenii raspunzand la rugaciuni, la cereri asa ca Dumnezeu, devenind stapan peste om si omul punandu-si nadejdea scaparii de rau si nadejdea fericirii si vietii de aici si de dincolo in idol?

Necredinta-blestemul-hula-mandria e sursa care te ia, te duce, te pune la munca si pacatuind iti faci idol si apoi pacatele proaspete te incanta si te inalti cunoscand raul. Nu crede omul in Dumnezeu, nu vrea sau nu poate crede si neascultand pacatuieste mereu inchipuindu-se invincibil si infailibil. Asa-si face chip cioplit/turnat afara din sine-EU sau in sine EU sau in suflet, in minte, in trup, in comuniune si acest idol, in trufia lui ”stiintifica” devine un duh terorist, poruncitor, silnic, psihopat, furios, manios, trufas, rau, chinuitor amagind si pacalind pe omul purtator de idol si pe apropiatii lui si pe oricine gaseste ca sa amageasca.

Pacatuind omul si desfranand cu barbatii, femeile, fetele si copiii, poftind relele lumii, lucrandu-si mereu pofta mancacioasa a ochilor si trufia stiintifica a minciunii vietii razbunandu-se mereu pe cei carora le-a facut rau, neascultand, nerespectand, facand multe rele, urand, mintind, hulind, blestemand, ucigand credinta si viata, cartind impotriva lui Dumnezeu, desfranand dupa idoli, faptuind orice rau si facand tot felul de comunitati ale pacatului si desfranarii, minciunii si trufiei agresive, omul isi face chip cioplit sustinand el ca idolul lui, modelul vietii sale, seamana cu cele din Cer sau de pe Pamant sau din cele din apele de sub pamant facute de Dumnezeu si incepe sa se laude ca le vede si ca le auda glasul, incepe sa le asculte, sa le creada, sa le slujeasca, sa le faca interesele lor sau ale iubirii proprii egoiste lepadand Credinta si poruncile lui Dumnezeu.

Cum amageste pacatosul cu idolul? Cu grija exagerata, cu ”ajutorul”, cu stressul lumii, cu ”ghinionul”, cu moartea, cu pierzania, cu frica si groaza, proorocind si stiind ei si ”vazand” tot felul de greutati, de rele, de blesteme, de destine fataliste, de deznadejdi si lipse de speranta, de lipsuri, de neputinte, de inexistenta oricaror posibilitati de reusita, de fatalism, de nenorociri si necazuri care se abat si vor veni peste cei ce cred si merg pe o cale, peste cei ce merg la lucru, cei ce asculta de Dumnezeu... venind acestia contra cost sau gratuit cu ”sfaturile”, ”indemnurile” si ”ajutoarele” astea ingrijorate, speriate, disperate care cica te vor vindeca, te vor ajuta, iti vor usura sarcinile caci ei nu fac decat sa te ajute... cand defapt ei slujesc grija lumii = blestemul-hula-neputinta-esecul-pierzarea-rautatea ascunsa in indemnul lor si camuflata cu tot felul de binefaceri.

Defapt satanistii si duhurile rele care au in ei trufia-mandria si lucrarea necredintei si a blestemului, in sensul ca-ti doresc moartea, vor sa se razbune si vor sa vina asupra ta toate blestemele si relele pentru ca iubesti pe Dumnezeu isi gasesc fraieri in oamenii credincios, smeriti, in oamenii buni, in apropiati, frati, surori, parinti, prieteni, cunoscuti si tot felul de oameni bine intentionati si acestia devin avocatii acestor frici, griji, dorinte de mai bine pe dos incat ca niste pisalogi te terorizeaza si vor sa te faca sa cedezi si sa nu mai urmezi Credintei cu pace si relaxare ci sa faci pe plac blestemului ca sa se implineasca mai bine blestemul, caci ei nu stiu ce-ti cer si ce vor si ce fac, ei sunt bine intentionati, grijuli, cred sincer c-ar fi mai bine ce vor ei si ca vor sa te ajute insa defapt in ei lucreaza forta si uneltirea blestemului care ar face orice sa nu mai crezi in Dumnezeu si sa-ti lepezi Credinta si hainuta Ortodoxa si sa nu mai urmezi Domnului Hristos-Cuvantul.

Vad ei cu spaima si frica si necredinta viitorul negru si sumbru si se lauda c-ar fi prooroci si ca te scapa de greu cand defapt ei slujesc necredinta-blestemul.

Barbatul cedand asculta de femeia sa si mancand cele ale firii pacatoase, cunoscand ”stiinta” raului devine trufas si pacatuind isi face idol din orice si asculta apoi de acel idol si-si pune nadejdea in el crezand ca pacatul si raul ii poate pune pile in fata raului si necazurilor care vin asupra lui si a vietii lui de la propriile pacate, de la lipsa pocaintei, pentru ca omul nu poate crede ca e vinovat atunci cand greseste, ca e mincinos atunci cand minte ca e rau atunci cand nu are iubire fata de apropiati.

Doar Domnul il scapa pe om asa ca a-ti pune nadejdea in idoli e o desertaciune a desertaciunilor.

Prin chivot, prin toiagul lui Moise si al lui Aaron, prin sarpele de arama, prin parul lui Samson, prin haina lui Ilie si a lui Elisei, prin sfintel moaste, prin coroana de spini a Mantuitorului, prin sfanta Cruce a Domnului, prin Haina lui Iisus, prin Mahrama, prin lanturile si umbra lui Petru, prin sorturile si prosoapele preotesti ale lui Pavel si prin toate icoanele si lucrurile afierosite lui Dumnezeu se manifesta prin acea materie si prin vazduhul din preajma ei binecuvantarea si Credinta sfanta si tamaduitoare a milei lui Dumnezeu.

Materia si Duhul din jurul acelei materii, persoanele si chipurile si obiectele respectiva sunt purtatoare de Credinta si sfintenie si sunt izvor de sfintenie si aceasta poate fi impartasita si altora prin organele de simt sau prin vorbire Cuvant si rugaciune, prin comunicatie sau prin Har, prin mangaierea Harului.

Acuma n-ar fi normal sa credem ca Dumnezeu e legat musai de obiectele Sale sau de sfintii Sai incat nu-L gasim decat acolo. El vede in ascuns, se afla in plinirea poruncilor Sale, in rugaciuni, in scripturi si se afla in vazduh si in norul luminos si oriunde El poate sa fie daca vrea. Dar se afla mai ales in Duh, in Adevar si Sfintenie, in Credinta si in Iubirea Divina dupa porunca, acolo unde se aduna doi sau trei in numele Domnului Iisus-Cuvantul acolo este si Dumnezeu deci nu trebuie sa ne inchipuim ca in lipsa icoanelor suntem orfani si nu ne aude nimeni rugaciunile.
__________________
MorockU-vsovi învața de la Mesia cu sfinti lepadarea de lume [(fireEhoțU-smintEniamortii-IStoLumE-stiE-sinE-tuEUtU-labordelatoria totmaimarElui U-mEU-laudaros-basculaș-tradator=altăgrijăpocă-altstreSS-haita-Ukluxkla-vrinteresU-blestem-hula-vis-program cu final-ieși-rea-victiviclUidol in coaste-lenea te iASIA cu fascinatia gogoșerpiszmEUlui sa le faci c@ fraieul treaba murdara pofta-plictisU c@ ipocrithU-fakE)]. Să scap să citim cu Credința din Cuvânt ca sa credem ca a facut si face FataTa.

Last edited by Moroco; 08.04.2021 at 17:08:22.
Reply With Quote
  #1696  
Vechi 08.04.2021, 17:03:34
gpalama's Avatar
gpalama gpalama is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.02.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.035
Implicit

Citat:
Acuma n-ar fi normal sa credem ca Dumnezeu e legat musai de obiectele Sale sau de sfintii Sai incat nu-L gasim decat acolo. El vede in ascuns, se afla in poruncile Sale, in rugaciuni si se afla in vazduh si in norul luminos si oriunde El poate sa fie. Dar se afla mai ales in Adevar si Sfintenie, in Credinta si in Iubirea Divina dupa porunca, acolo unde se aduna doi sau trei in numele Domnului Iisus-Cuvantul acolo este si Dumnezeu deci nu trebuie sa ne inchipuim ca in lipsa icoanelor suntem orfani si nu ne aude nimeni rugaciunile.
Adica pe scurt Moroco tu combati pe fata icoanele. Ca inafara de idol, chip cioplit nu gasesc in postul tau.

De fapt tu combati invatatura lui Igor, dar asa,... "pripit", ca sa nu o faci pe fata.

Ia mai bine zi ca te-ai lepadat si de icoane.

Vezi tu ca icoanele au un rol cu mult mai mare decat iti dai tu seama... si de asta sectarii nu inteleg "rostul icoanei".
__________________
Du-te si fa ce vezi. Dumnezeu este al celui ravnitor, care se jertfeste in toate.
Reply With Quote
  #1697  
Vechi 08.04.2021, 17:11:00
Moroco's Avatar
Moroco Moroco is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 09.04.2019
Locație: Ortodox cu Calea, Cluj-N
Mesaje: 1.109
Implicit

Citat:
În prealabil postat de gpalama Vezi mesajul
Adica pe scurt Moroco tu combati pe fata icoanele. Ca inafara de idol, chip cioplit nu gasesc in postul tau.

De fapt tu combati invatatura lui Igor, dar asa,... "pripit", ca sa nu o faci pe fata.

Ia mai bine zi ca te-ai lepadat si de icoane.

Vezi tu ca icoanele au un rol cu mult mai mare decat iti dai tu seama... si de asta sectarii nu inteleg "rostul icoanei".
Cum le combat ma daca-s ortodox mirean din BOR si am destule sfinte icoane?

”Adica”, adica... esti pripit si scotand din context intelegi doar ceea ce-ti da Garcea cel prost si trufas care ma ia la intrebari si ma bate mereu pentru necredinta lui.

M-am lepadat de satanism, de trufia lumii, de MINCIUNA! N-ai cum sa te lepezi de icoane daca esti ortodox.

Tu te-ai lepadad de globistii si platistii lumii cu idolii lor globul si farfuria? Ai acceptat argumentul APA?

Tu-mi vanezi postarile si scotand fraze din context le dai interpretari aiuritoare...

Adica, deci, adica, deci,... Niciun adica! Nu scriu ce spui tu ca scriu!

Nu-mi mai spune tu ce zic si scriu eu. Nu-mi rastalmaci si reinterpreta textele pe dos si aiurea ca sa iasa din ele ceea ce vrei tu sa pricepi tu sau altii ca sa ma denigrezi si sa ma silesti sa te cred, ca e adevarat ceea ce afirmi tu despre mine.
__________________
MorockU-vsovi învața de la Mesia cu sfinti lepadarea de lume [(fireEhoțU-smintEniamortii-IStoLumE-stiE-sinE-tuEUtU-labordelatoria totmaimarElui U-mEU-laudaros-basculaș-tradator=altăgrijăpocă-altstreSS-haita-Ukluxkla-vrinteresU-blestem-hula-vis-program cu final-ieși-rea-victiviclUidol in coaste-lenea te iASIA cu fascinatia gogoșerpiszmEUlui sa le faci c@ fraieul treaba murdara pofta-plictisU c@ ipocrithU-fakE)]. Să scap să citim cu Credința din Cuvânt ca sa credem ca a facut si face FataTa.

Last edited by Moroco; 08.04.2021 at 17:20:25.
Reply With Quote
  #1698  
Vechi 08.04.2021, 17:17:04
gpalama's Avatar
gpalama gpalama is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.02.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.035
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Moroco Vezi mesajul
Cum le combat ma daca-s ortodox mirean din BOR si am destule sfinte icoane la care ma inchin si ma rog?

”Adica”, adica... esti pripit si scotand din context intelegi doar ceea ce-ti da Garcea cel prost si trufas care ma ia la intrebari si ma bate mereu pentru necredinta lui.

M-am lepadat de satanism, de trufia lumii, de MINCIUNA! N-ai cum sa te lepezi de icoane daca esti ortodox.

Tu te-ai lepadad de globistii si platistii lumii cu idolii lor globul si farfuria? Ai acceptat argumentul APA?
Tu nu esti mirean din BOR esti sectar din NIP. Cui te inchini e treaba ta, dar nu te inchini ca in BOR.

Te-ai lepadat de BOR de fapt, las-o cu patriotismul inafara BOR.

La vrajeala aia o sa iti raspund diseara, sa iti scriu un raspuns corect, ca ai scris numai prostii - ca de obicei.

Din nou, esti toxic cand vorbesti si ai posturi fara noima. Fara cap, fara coada, fara sens. Lasa omul in pace pe threadul lui sa isi zica ce stie despre ereziile sectare. O incepi cu idolii si apoi zici ca te inchini la icoane.. bun post ai creat si tu. Foarte educativ, mai degraba lectie sectara decat post ortodox. Dar ca toate posturile tale, se vede ce izvoraste din tine...
__________________
Du-te si fa ce vezi. Dumnezeu este al celui ravnitor, care se jertfeste in toate.

Last edited by gpalama; 08.04.2021 at 17:25:04.
Reply With Quote
  #1699  
Vechi 08.04.2021, 17:24:03
Moroco's Avatar
Moroco Moroco is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 09.04.2019
Locație: Ortodox cu Calea, Cluj-N
Mesaje: 1.109
Implicit

Citat:
În prealabil postat de gpalama Vezi mesajul
Tu nu esti mirean din BOR esti sectar din NIP. Cui te inchini e treaba ta, dar nu te inchini ca in BOR.

Te-ai lepadat de BOR de fapt, las-o cu patriotismul inafara BOR.

La vrajeala aia o sa iti raspund diseara, sa iti scriu un raspuns corect, ca ai scris numai prostii - ca de obicei.
Iar ai inceput si pe firul asta sa stii tu mai bine ca mine ce sunt si cui si cum ma inchin ?

De fapt, deci, adica... stii tu mai bine... esti prooroc, mare vazator cu duhul, a toate stiutor... fii domnule serios, ti-ai facut un idol din ”stiinta” ta!

Nu scriu prostii niciodata. Incerc sa evit.

Uita-te in oglinda. Din fraza aia pe care mi-o combati reiese ca nu esti ortodox decat cu ”smerenia”!
__________________
MorockU-vsovi învața de la Mesia cu sfinti lepadarea de lume [(fireEhoțU-smintEniamortii-IStoLumE-stiE-sinE-tuEUtU-labordelatoria totmaimarElui U-mEU-laudaros-basculaș-tradator=altăgrijăpocă-altstreSS-haita-Ukluxkla-vrinteresU-blestem-hula-vis-program cu final-ieși-rea-victiviclUidol in coaste-lenea te iASIA cu fascinatia gogoșerpiszmEUlui sa le faci c@ fraieul treaba murdara pofta-plictisU c@ ipocrithU-fakE)]. Să scap să citim cu Credința din Cuvânt ca sa credem ca a facut si face FataTa.

Last edited by Moroco; 08.04.2021 at 17:28:52.
Reply With Quote
  #1700  
Vechi 08.04.2021, 17:33:00
gpalama's Avatar
gpalama gpalama is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.02.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.035
Implicit

Nu zic decat ce zice Ortodoxia !!!

Asa ca gura mica sectar inafara BOR.

Si te inchini satanei, prin iesirea din BOR.
__________________
Du-te si fa ce vezi. Dumnezeu este al celui ravnitor, care se jertfeste in toate.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare