Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Secte si culte
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 26.11.2007, 01:39:33
strajeru's Avatar
strajeru strajeru is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.11.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 362
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru strajeru
Implicit

(Pilde 9, 1).

Taina este o lucrare sfântă, instituită de Dumnezeu întrupat, prin care, într-o formă văzută, se împărtășește primitorului harul divin nevăzut .
Cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii lui Hristos celei dreptmăritoare sunt următoarele:
1. Botezul. 2. Mirungerea. 3. Împărtășania (cuminecătura). 4. Spovedania (Pocăința). 5. Preoția (Hirotonia). 6. Nunta (Căsătoria). 7. Maslul.
Înainte de a vorbi despre însemnătatea celor șapte Taine, vom însemna pe scurt câte ceva despre simbolul numărului șapte a Vechiul și Noului Testament, căci numărul șapte pecetluiește o mulțime de acte din Sfânta Scriptură.
Așa, de pildă, în ziua a șaptea s-a odihnit Dumnezeu de toate lucrările Sale pe care le făcuse (Fac. 2, 1–2); șapte perechi de animale și păsări curate a poruncit Dumnezeu lui Noe să bage în corabie înainte de a începe potopul (Fac. 7, 2–3). Iarăși i-a spus că după șapte zile va veni potopul (Fac. 6 și 7). În luna a șaptea și în ziua a 27-a s-a oprit corabia pe Munții Ararat (Fac. 8, 4). După șapte zile a dat drumul Noe a doua oară porumbelului din corabie, iar acesta s-a întors având în cioc o ramură de măslin verde (Fac. 8, 10), iar în luna a doua, în 27 ale acestei luni, pământul era uscat (Fac. 8, 14). Avraam a dat lui Abimelec împăratul șapte mielușele, ca mărturie între ei amândoi (Fac. 21, 28–30). Iacov patriarhul s-a închinat de șapte ori cu fața la pământ în fața fratelui său Isav (Fac. 33, 1–3).
Faraon a visat șapte vaci grase și șapte slabe, șapte spice pline și șapte seci (Fac. 41). Lui Moise i-a spus Dumnezeu că între alte lucruri ce va face pentru sfântul lăcaș să facă și un sfeșnic de aur curat și deasupra lui să pună șapte candele ca să lumineze (Ieș. 25, 31–37). Tot lui Moise i-a poruncit Dumnezeu să spună israeliților să numere șapte săptămâni de zile (Lev. 23, 15), iar a cincizecea zi să le fie sărbătoare sfântă. Înainte de a mânca Paștele, șapte zile să mănânce pâine nedospită (Ieș. 12, 19). Pe lângă alte daruri ce aveau poruncă să le aducă, în acea zi trebuiau să aducă șapte miei (Lev. 23, 15–18). Apoi să numere șapte săptămâni de ani, iar al cincizecilea să fie an de slobozire (Lev. 25, 8–10; Isaia 61, 1–4; Luca 4, 16–21). Pe Mariam, sora lui Moise, fiindcă a cârtit, șapte zile a lovit-o Dumnezeu cu lepră (Num. 12).
Lui Iosua Navi i-a poruncit Dumnezeu să pună șapte preoți cu șapte trâmbițe să înconjoare Ierihonul de șapte ori, iar a șaptea oară să sune în trâmbiță de șapte ori și vor cădea zidurile Ierihonului (Iosua 6). În șapte zile s-a plinit sfințirea lui Aaron și a fiilor săi de către Dumnezeu, prin Moise (Lev. 8, 33–35). De șapte ori în zi, David proorocul lăuda pe Dumnezeu (Ps. 118, 164). Ieremia a proorocit că evreii vor fi robi șaptezeci de ani în Babilon (Ier. 25, 11–12; 29, 10). Șapte candele cu șapte brațe a văzut Sfântul Prooroc Zaharia (Zah. 4, 1–2). Șapte funii, ca pe o ață putredă a rupt Samson, cel ce avea șapte șuvițe de păr care-i dădeau putere (Jud. 13–16). Șapte sunt darurile Duhului Sfânt: 1. Frica; 2. Buna credință; 3. Înțelepciunea; 4. Tăria; 5. Sfătuirea; 6. Priceperea; 7. Cunoștința (Isaia 11, 2–3). Șapte sunt stâlpii peste care înțelepciunea lui Hristos a zidit casa Sa (Biserica) (Pilde 9, 1). Șaptezeci au fost bărbații care au tradus Biblia pe vremea faraonului Ptolemeu Filadelful (283 î.d.Hr.). De șapte ori s-a scăldat Neeman Sirianul în Iordan și s-a curățit de lepră (IV Regi 5, 14).
Apoi, în Noul Testament, Mântuitorul poruncește să iertăm de șaptezeci de ori câte șapte (Luca 17, 3–4; Matei 18, 22). Orânduiala Bisericii lui Hristos tot pe numărul șapte este întemeiată: 1. apostolii; 2. proorocii; 3. învățătorii; 4. făcătorii de minuni; 5. cei ce au darul tămăduirilor; 6. cei ce au darul vorbirii în limbi; 7. cei ce au darul de a tălmăci sau a explica Sfintele Scripturi norodului (I Cor. 12, 28–30). Șapte sunt duhurile care stau înaintea lui Dumnezeu și a scaunului Său de domnie (Apoc. 1, 4). Șapte sunt sfeșnicele cele de aur dinaintea Mântuitorului și șapte sunt stelele din dreapta Sa (Apoc. 2, 1). Șapte sunt Bisericile la care a fost trimis Sfântul Ioan Evanghelistul să le scrie (Apoc. 1, 11). Șapte sunt urgiile apocaliptice (Apoc. 15, 6–8; 16). Șapte peceți avea cartea pe care a văzut-o dumnezeiescul Ioan evanghelistul în mâna lui Dumnezeu (Apoc. 5, 1–4). Șapte sunt duhurile lui Dumnezeu pe care le trimite în tot pământul (Apoc. 5, 6), în Biserici (Apoc. 1, 4). Șapte sunt păcatele de moarte: 1. mândria; 2. iubirea de argint (zgârcenia); 3. desfrânarea; 4. pizma sau invidia; 5. lăcomia; 6. mânia; 7. lenea (neîngrijirea sufletului). Șapte sunt cele vrednice lui Hristos: 1. puterea; 2. bogăția; 3. înțelepciunea; 4. tăria; 5. cinstea; 6. slava; 7. binecuvântarea (Apoc. 5, 12).
Acestea puține fiind enumerate din cele multe ce evidențiază însemnătatea simbolică a numărului șapte în Sfânta Scriptură, în cele ce urmează ne vom ocupa de cele șapte Sfinte Taine ale Bisericii lui Hristos.
Să începem a zice: Ce înseamnă cuvântul taină? Cuvântul taină are înțelesul de a strânge și a închide gura celor ce se învață, ca nimenea din cei neînvățați să nu o descopere pe dânsa, după porunca dată de Mântuitorul care zice: Nu dați cele sfinte câinilor și nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor ca nu cumva întorcându-se să vă rupă pe voi (Matei 7, 6). Și în alt chip, Taină se zice de la «mă învăț și învăț cele sfinte». Pentru aceasta și Mântuitorul, întrebându-l ucenicii Săi pentru ce grăiește în pilde, a zis: Vouă vi s-a dat a cunoaște tainele Împărăției Cerurilor (Matei 13, 11; Luca 13, 10). Iarăși, cuvântul Taină se referă la multe alte evenimente și realități înfățișate în Sfânta Scriptură.
Așa de pildă, taină se numește și rânduiala întrupării lui Dumnezeu-Cuvântul (Col. 1, 26). Tot astfel, Sfântul Dionisie Areopagitul, în trimiterea sa către Gaius, scrie: „Și prin aceasta, taina (întrupării) lui Hristos a rămas ascunsă, nefăcându-se înțeleasă nici unei rațiuni și nici unei minți, ci chiar spusă rămâne negrăită și chiar înțeleasă, rămâne necunoscută” . Încă se zice Taină și învățătura Sfintei Evan-ghelii, după cum zice Marele Pavel: Prin descoperire mi s-a făcut mie cunoscută Taina (Ef. 3, 3).
Se mai se zice Taină cea a dreptei credințe, după cea scrisă: Cu adevărat mare este Taina creștinătății (I Tim. 3, 16). Încă numim Taină și Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și învierea cea din morți a toată firea omenească și a doua venire a Domnului și alte numeroase înțelesuri are cuvântul Taină în Sfânta Scriptură. Taină se mai numește un lucru oarecare sfințit ce cade sub simțire, având în sine acoperită puterea dumnezeiască . Acestea sunt câteva mărturii despre ce este Taina și în câte feluri se poate înțelege ea.
Dar când se vorbește de Sfintele Taine ale Bisericii, înțelegem pe cele șapte Taine, care sunt lucrări sfinte, întemeiate de Domnul nostru Iisus Hristos, lucrări prin care, în mod nevăzut, se comunică celor ce se împărtășesc din ele harul mântuitor nevăzut.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Nasterea bisericii ortodoxe dobrin7m Istoria bisericii 1 24.01.2012 23:10:19
,Invatatura ortodoxa a Sfintilor Parinti ai Bisericii ortodoxe despre faptele bune" dobrin7m Spiritualitatea ortodoxa 138 21.09.2011 23:31:23
Tainele savarsite in afara Bisericii morfix333 Intrebari utilizatori 141 16.05.2011 12:01:10
Sfintii Parinti ai Bisericii Ortodoxe despre impartasirea cu ereticii paradosis Despre Biserica Ortodoxa in general 14 26.01.2011 01:11:47
tainele bisericii umilinta Biserica Ortodoxa in relatia cu alte confesiuni 24 23.01.2009 00:20:13