Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Rugaciuni
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 04.01.2009, 07:14:10
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit CANON DE RUGACIUNE pentru copilul bolnav

[SIZE=3]Canon de rugăciune[/SIZE]
[SIZE=3]pentru copilul bolnav[/SIZE]


[SIZE=3]Cântarea 1-a[/SIZE][SIZE=3]Doamne, arată-ne nouă puterea milostivirii Tale![/SIZE]

[SIZE=3]Doamne, Cel ce rânduiești toate spre mântu­i­rea oamenilor, primește această puțină rugăciu­ne pentru copilul acesta, care este greu încercat de boală, și tămăduiește-i durerile pre­cum știi. Nu-l lăsa să se chinuiască, Doamne, ci ridică-l degrabă din boală, Tu, Care ești bun și iubitor de oameni.[/SIZE]

[SIZE=3]Doamne, arată-ne nouă puterea milostivirii Tale![/SIZE]

[SIZE=3]Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dum­ne­zeu, cât de mare este mulțimea celor pe care i-ai vin­decat! Orbii și-au dobândit vederea, surzii și-au căpătat auzul, muții au început să vorbeas­că, șchio­pii au mers pe picioarele lor. Cine oare nu s-a vin­de­cat alergând la ajutorul Tău? Te rugăm, Doam­ne, tămăduiește-l și pe copilul acesta care suferă.[/SIZE]

[SIZE=3]Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.[/SIZE]

[SIZE=3]Sfinților Apostoli, Sfinților Mucenici, Sfin­ților Ierarhi, Cuvioșilor Părinți și Cuvioaselor Maici, mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru tămădu­i­rea copilului pentru care ne rugăm, ca să dobândească sănătate trupească și sufletească. [/SIZE]

[SIZE=3]Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.[/SIZE]

[SIZE=3]Nenumărate vindecări ai arătat, Născă­toare de Dumnezeu, în tot locul răspândindu-se lauda mi­nunilor tale. Tu, care ești și pentru noi mamă iubi­toare de fii, arată dragostea ta și acestui copil greu încercat de suferință.[/SIZE]

[SIZE=3]Cântarea a 3-a[/SIZE]


[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, dar de multe ori bolnavii aleargă la doctori nepricepuți, și, în loc să fie tămăduiti, boala de­ vi­ne mai grea. Călăuzește-ne Tu, Doamne, Cel ce ești Doctorul sufletelor și al trupurilor, să găsim doc­torii potriviți pentru ca acest copil să dobândească grabnică însă­nătoșire.[/SIZE]

[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]S-au înmulțit vrăjitorii care înșală lumea, zi­când că puterea lor vine de la Dumnezeu. Fe­reș­te-i, Doamne, pe robii tăi ca nu cumva să cadă în cursele lor, ca nu cumva să fie batjocoriți de diavol.[/SIZE]

[SIZE=3]Slavă _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Da­mian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Mochie și Anichit, Talaleu și Trifon, rugați-vă pentru doctorii care încearcă să tă­mă­du­iască acest copil, ca să fie iscusiți și luminați și să facă bună lucrare. [/SIZE]

[SIZE=3]Și acum _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, tu i-ai acoperit cu darul tău pe doctorii care s-au rugat ție cu smerenie, și ei au dat bolnavilor cele trebuincioase spre însănătoșire. Așa ajută-i și pe doc­torii care încearcă să vindece copilul acesta, ca să nu nădăjduiască doar în știința lor, ci mai ales în puterea care vine de la Cel ce dă cu adevărat tămăduirea. [/SIZE]

[SIZE=3]Cântarea a 4-a[/SIZE]


[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Doamne, nu suntem vrednici să intri sub aco­pe­rământul nostru, dar spune numai cu cuvântul, și se va tămădui copilul acesta, Te rugăm cu zdrobire de inimă, învățându-ne a crede în puterea Ta cea dătătoare de viață, de la sutașul căruia i-ai vindecat sluga în chip minunat.[/SIZE]

[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Vino, Doamne, vino, Iubitorule de oameni, vino cu puterea Ta și vindecă durerile acestui copil, alungând de la el toată tulburarea tru­pească și sufletească și dăruindu-i lui pacea Ta cea sfântă.[/SIZE]

[SIZE=3]Slavă _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Toți Sfinții și Sfintele care ați primit de la Dumnezeu darul tămăduirii, voi, care în chip mi­nu­nat ați vindecat fel și fel de neputințe, arătați și acum puterea mijlocirii voastre în fața Tronului ceresc, rugându-vă Celui a Cărui putere tămăduiește orice neputință.[/SIZE]

[SIZE=3]Și acum _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, tu, care știi durerea inimilor noastre și durerea copilului acestuia, tămăduiește-l cu rugăciunile tale, așa cum ai tămăduit de nenumărate ori pe cei care au alergat la tine în rugăciune.[/SIZE]

__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #2  
Vechi 04.01.2009, 07:15:01
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit Canon de rugaciune pentru copilul bolnav (2)

[SIZE=3]Cântarea a 5-a[/SIZE]


[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Fie vouă după credința voastră!“, ai spus orbi­lor care Te rugau să le dăruiești vederea, Mântui­torule, și ochii lor s-au deschis, iar ei s-au umplut de bucurie. Nu după puțina noastră credință, ci după dragostea Ta de oameni să vină tămădu­irea acestui copil, ca să-Ți mulțumească și să Te slăvească.[/SIZE]

[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Nu Dumnezeu a creat boala și moartea, ci omul iubitor de patimi le-a ales. Nu Dumnezeu e de vină pentru suferințele noastre, El însă rânduiește cu milostivire izbăvirea noastră de chinu­rile veșnice. Cine este omul să cârtească împo­tri­va Celui ce a făcut cerul și pământul? [/SIZE]

[SIZE=3]Slavă _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Sfinte Ioane Botezătorule, care din tinere­țea ta ai lepădat bucuriile acestei lumi și ți-ai trăit via­ța în nevoință, ocrotește-l pe acest copil și ajută-l să rabde cu credință orice încer­cări pe care le îngăduie Bunul Dumnezeu.[/SIZE]

[SIZE=3]Și acum _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Preasfântă Fecioară, dacă durerea va birui acest copil și-l va arunca în mlaștina deznă­dejdii, tu să-l ridici degrabă și să-i alini sufe­rințele, aco­perindu-l cu darul tău.[/SIZE]


[SIZE=3]Cântarea a 6-a[/SIZE]


[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Doamne, dacă voiești, poți să mă cură­țești“, a spus leprosul închinându-se Ție. Așa și noi, Doam­ne, credem că dacă e voia Ta, acest copil va primi grabnică tămăduire.[/SIZE]

[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Vreau, curățește-te“, i-ai spus leprosului, și s-a tămăduit. Dulce glas, preadulci cuvinte! Cine oare nu va cădea în fața puterii Tale, știind că Tu ești singurul care dai adevărata tămăduire?[/SIZE]

[SIZE=3]Slavă _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Sfinte Steliane, nu știm să ne rugăm ție cu cre­dința celor care s-au rugat și care au văzut mai apoi lucrarea minunilor tale, dar îndrăz­nim a cere ajutorul tău, știind că mult îi iubești pe copii și ești mare ocrotitor al acestora. [/SIZE]

[SIZE=3]Și acum _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]O, Maică Preasfântă, am auzit minunile tale și m-am bucurat! Am auzit milele tale și sufletele noastre întristate au primit alinare! Am crezut în ajutorul tău și niciodată nu ne-ai lăsat rușinați! Lăudată să fii în vecii vecilor![/SIZE]

[SIZE=3]Cântarea a 7-a[/SIZE]


[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]De ce vă tulburați și plângeți, copila n-a mu­rit, ci doarme“, ai spus, Hristoase, celor ce plân­geau moartea fiicei lui Iair, mai-marele sinagogii, dar ei s-au îndoit că o vor mai vedea vie, neștiind cine era Cel care le vorbea. Să nu vină peste noi duhul necredinței și al îndoielii în puterea Ta, Doamne, ca să nu fim rușinați de necuratul diavol.[/SIZE]

[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Fiică, ție îți zic, scoală-te“, ai spus, apucând-o de mână, și copila a prins viață. Precum ai ridicat-o pe ea din adâncurile morții, așa să ridici și sufletul acestui copil spre pocăință dacă vreodată, din lu­cra­rea diavolului, va cădea în adâncul păca­tu­lui.[/SIZE]

[SIZE=3]Slavă _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Sfinte Ierarhe Nicolae, cum ai purtat de grijă celor trei fiice ale omului cel greu încercat de să­ră­cie și le-ai izbăvit de păcatul pier­zător de su­fle­te, așa să porți de grijă și acestui copil, ferindu-l de toată boala sufletească și trupească.[/SIZE]

[SIZE=3]Și acum _ _ _[/SIZE]

[SIZE=3]Mare e tristețea ta, Născătoare de Dumne­zeu, când fiii tăi după dar cad în mrejele păcatului. Ve­ghează ca o mamă asupra acestui copil, ca nu cum­va să-și întineze sufletul, ci să crească sub îndru­mările tale pe căile bine plă­cute lui Dumnezeu.[/SIZE]
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #3  
Vechi 04.01.2009, 07:15:39
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit Canon de rugaciune pentru copilul bolnav (3)

[SIZE=3]Cântarea a 8-a[/SIZE]
[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]
[SIZE=3]Sfânta Ana a zămislit-o pe Fecioara Maria după ce, împreună cu bărbatul ei, dreptul Ioa­chim, a petrecut vreme îndelungată în post și ru­gă­ciune. Cu adevărat, Doamne, binecu­vântați sunt copiii ai că­ror părinți duc o viață aleasă, și binecuvântare pri­mesc copiii ai căror părinți pun început bun mântuirii lor.[/SIZE]
[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]
[SIZE=3]Câți părinți știu să-și crească cu evlavie co­piii? Câți părinți pun mai presus de bunurile tru­pești bunătățile sufletești? Puțini. Și mulți sunt aceia care își cresc copiii departe de Biserică, des­chi­zând prin aceasta ușa necazurilor și durerilor. [/SIZE]
[SIZE=3]Slavă _ _ _[/SIZE]
[SIZE=3]O, Sfinților Părinți, Ioachim și Ana, care sunteți ocrotitori ai familiilor credincioase, cereți de la Dumnezeu vindecare și pentru copilul acesta care este încercat de boală, ca nu cumva să fie biruit de deznă­dejde.[/SIZE]
[SIZE=3]Și acum _ _ _[/SIZE]
[SIZE=3]Să nu sufere acest copil din cauza păca­telor părinților, ci să primească alinare de la tine, ceea ce ești Maică cerească a tuturor celor ce te chea­mă în ajutor.[/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE]
[SIZE=3]Cântarea a 9-a[/SIZE]
[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]
[SIZE=3]Doamne Iisuse Hristoase, nici un folos nu va avea acest copil dacă va dobândi doar tămăduirea trupească. Chiar dacă noi nu ne dăm seama că de multe ori sufletele sunt mai bolnave decât trupu­ri­le, Te rugăm pe Tine, Care știi toate, să dai acestui co­pil nu numai vindecare trupească, ci și sufletească.[/SIZE]
[SIZE=3]Doamne, _ _ _[/SIZE]
[SIZE=3]Mântuiește, Doamne, poporul Tău, mântu­ieș­te pe toți credincioșii care păstrează dreapta cre­din­ță și rânduiește precum știi mântuirea acestui copil, păzindu-l în Adevăr până în ultima zi a vie­ții sale.[/SIZE]
[SIZE=3]Slavă _ _ _[/SIZE]
[SIZE=3]Sfinților care ați defăimat lumea aceasta pentru a dobândi Împărăția cerurilor și Sfintelor Pu­teri cerești care neîncetat Îl slăviți pe Dumnezeu, vă rugăm să păziți de tot răul și de toată lucrarea vrăjmașului pe acest copil până în ultima clipă a viețuirii sale pe acest pământ.[/SIZE]
[SIZE=3]Și acum _ _ _[/SIZE]
[SIZE=3]Aducându-ne aminte de cuvintele Mântui­to­ru­lui, Care atunci când Îl răstigneau l-a dat în grija ta pe ucenicul Său iubit, și prin aceasta și pe toți cei ce cred în El, gândindu-ne la acest copil care su­feră, îndrăznim a spune și noi acestea: Preasfântă Maică, iată copilul tău, tămăduiește-l și ocrotește-l precum știi.[/SIZE]
[SIZE=3] [/SIZE]
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #4  
Vechi 09.01.2009, 01:38:30
Anca-Miha
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit Multumiri cu miile!

Draga Nina, desi fiul meu nu mai e copil, dar fiind bolnav, am citit seara acest Canon de rugaciune, si spre bucuria mea, a doua zi s-a simtit mai bine. Iti multumesc pentru efortul de a pune atatea rugaciuni frumoase si RARE pe forum, spre folosul tuturor. Dumnezeu sa te rasplateasca pentru acest lucru!
Reply With Quote
  #5  
Vechi 09.01.2009, 03:34:38
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Anca-Miha Vezi mesajul
Draga Nina, desi fiul meu nu mai e copil, dar fiind bolnav, am citit seara acest Canon de rugaciune, si spre bucuria mea, a doua zi s-a simtit mai bine. Iti multumesc pentru efortul de a pune atatea rugaciuni frumoase si RARE pe forum, spre folosul tuturor. Dumnezeu sa te rasplateasca pentru acest lucru!
Anca draga,
cineva mi-a dat si mie aceste rugaciuni, stiu ca sint putini cei care le au si am zis ca vor fii de folos. Am pus multe, mai am o gramada, insa am selectionat pe cele care am considerat ca sint mai cautate, insa nu usor de gasit.
Sistemul de a incarca textele mai lungi nu e simplu, si a trebuit sa continui asa incit nu se intrerupe lantul rugaciunilor.
Dumnezeu sa asculte pe fiecare credincios care se roaga si le foloseste!!!
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Canon de pocainta pentru cel cazut in desfranare costa1988sv Intrebari utilizatori 9 21.12.2012 18:35:48
rugati-va pentru un om bolnav ostas nastaca Generalitati 6 17.03.2010 15:59:36
rugati-va pentru un om bolnav oanamiki26 Generalitati 10 27.12.2009 17:11:56
Rugaciune pt. parinti care si-au pierdut copilul Cost Rugaciuni 2 13.04.2008 16:17:30
Vreau sa traiesc pentru copilul meu tugleaa Umanitare 0 10.05.2007 13:33:08