Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sarbatori > Diverse Sarbatori
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #971  
Vechi 16.11.2017, 20:06:46
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

Sfântul Apostol Matei era evreu de neam și a fost unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Înainte de a fi chemat de Hristos-Domnul să-I fie ucenic, Matei fusese vameș în Capernaum, lângă Lacul Galileii, și se numea Levi. Vameșii erau disprețuiți de evrei, pentru că strângeau biruri și le aminteau conaționalilor că sunt sub stăpânire romană. Din acest vameș, Hristos Și-a făcut un dumnezeiesc Apostol, care cel dintâi a scris ca martor de aproape o istorie a vieții și faptelor Învățătorului său. Sfântul Apostol Matei a scris Evanghelia sa în două limbi: întâi în evreiește, adică în limba aramaică pe care a vorbit-o și Iisus, și în grecește (prin anii 62-63). Eusebiu și Sfântul Epifanie ne spun că după Înălțarea la cer a Mântuitorului Hristos și după ziua Cincizecimii, Sfântul Apostol Matei, primind puterea Duhului Sfânt, a scris Evanghelia sa, la rugămintea iudeilor veniți la credință. Sfântul Apostol Bartolomeu a dus această Evanghelie și a lăsat-o în India. Sfântul Apostol Matei s-a îndreptat și spre alte locuri ale Răsăritului, străduindu-se să aprindă credința în Hristos printre perși, etiopieni și nubieni. Tradiția spune că el a primit moarte martirică în Etiopia, fiind ars pe rug de necredincioși.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #972  
Vechi 17.11.2017, 00:36:25
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

Sfântul Grigorie Taumaturgul a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275) și s-a născut în Neocezareea Pontului, aproape de Armenia, din părinți bogați. După moartea tatălui său, pe când Grigorie avea 14 ani, mama sa l-a trimis la dascăli de seamă, unde a învățat limba latină și arta oratoriei, încât mulți ajunseseră să se minuneze de darurile sale. Sfântul Grigorie a studiat și în Alexandria Egiptului, unde a fost ucenicul lui Origen (185-254), împreună cu fratele său, Atinodor. Tot aici a învățat și medicina. După ce s-a convertit la creștinism, fiind botezat în numele Preasfintei Treimi, a părăsit toate măririle și s-a retras într-un loc singuratic, viețuind în rugăciune și în adâncirea dumnezeieștii înțelepciuni a Sfintelor Scripturi. Pentru calitățile sale deosebite, Grigorie a fost ales și hirotonit Episcop al Neocezareei, împotriva voii sale. Pentru credința lui puternică și viața curată, Dumnezeu l-a înzestrat pe Sfântul Grigorie cu darul facerii de minuni și de aceea a primit numele Taumaturgul, adică făcătorul de minuni. A trecut la Domnul în anul 275. Pe patul de moarte fiind i-a întrebat pe cei apropiați ai săi: Câți păgâni se mai află în cetatea Neocezareei? I s-a răspuns: Se mai află 17 necredincioși, care țin la închinarea la idoli, dar cetatea întreagă crede în Hristos. Atunci Sfântul Grigorie a zis: Slavă lui Dumnezeu că numai 17 creștini am aflat când am venit aici episcop, iar acum, când merg la Domnul, atâția necredincioși rămân, câți credincioși am aflat întâi!”
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #973  
Vechi 20.11.2017, 04:14:23
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul s-a născut și a crescut în sud-estul Asiei Mici, în Irinopole, una dintre cele 10 cetăți din Decapole, din părinți dreptcredincioși, Serghie și Maria, pe vremea luptătorilor împotriva sfintelor icoane, sub domnia lui Leon Armeanul (813-820). A fost dat să învețe carte din fragedă vârstă și, având aplecare spre cele dumnezeiești, Grigorie citea pe la biserici. Ajungând la vârsta tinereții, părinții săi doreau să îl însoare, dar el s-a despărțit de cele lumești, mergând la o mănăstire, unde se afla egumen Sfântul Simeon Mărturisitorul, unchiul său după mamă, care i-a fost un adevărat părinte duhovnicesc. În acea mănăstire a viețuit fericitul Grigorie 14 ani, iar după ce s-a pregătit cu sârguință a început a umbla din loc în loc, prin mijlocul credincioșilor, prin sate și orașe, îmbărbătându-i spre mărturisirea dreptei credințe în lupta pentru sfintele icoane. Lungă și plină de primejdii a fost călătoria aceasta a Sfântului Grigorie, în care s-a arătat și mare făcător de minuni. A trecut prin Efes, Enos, Hrisopole, Corint, ajungând până la Roma, unde a zăbovit mai multă vreme. Apoi a mers în Siracuza Siciliei și a ajuns și la Biserica Sfântului Mina din Tesalonic, unde a primit darul preoției. Mergând către Bizanț, a ajuns în cele din urmă la muntele Olimp. Acolo, îmbolnăvindu-se, a înțeles că i s-a apropiat sfârșitul și plecând la Constanti*nopol, unde se afla unchiul său Simeon închis în temniță, după ce s-a reîntâlnit cu el, s-a săvârșit cu pace. Trupul Sfântului Grigorie nu a putrezit, ci s-a dovedit purtător de mari daruri și s-a păstrat în cinste, multă vreme, în mănăstirea unde se mutase în pace la Domnul. În anul 1497, Banul Barbu Craiovescu, rezidind din temelie Mănăstirea Bistrița din județul Vâlcea, a adus cu multă cheltuială moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul și le-a așezat la această mănăstire, unde se află și astăzi, fiind făcătoare de minuni, atât pentru bolile trupești, cât și pentru cele sufletești. Racla de argintîn care se păstrează sfintele sale moaște a fost dăruită în 1656 de Constantin Voievod.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #974  
Vechi 22.11.2017, 13:12:04
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

1. Sfinții Apostoli Filimon, Arhip, Onisim și Apfia – acești Apostoli au făcut parte din cei șaptezeci de ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos și apoi au fost și ucenicii Sfântului Apostol Pavel. Ei L-au mărturisit pe Hristos la Colose, în Frigia, unde păgânii o serbau pe zeița Artemida. Păgânii i-au prins și i-au dus la Androcleu, conducătorul Efesului. Din porunca acestuia, sfinții au fost bătuți și apoi uciși.
2 Sfânta fecioară Cecilia – s-a născut în Roma din părinți cinstiți și bogați. Apoi, auzind propovăduirea Sfintei Evanghelii, a crezut în Hristos; și rănindu-se cu dragostea inimii către Dânsul, a pus în mintea sa ca să nu se mărite; ci curata să-și păzească fecioria, închinându-o Mirelui Hristos Dumnezeu.
Însă fără voia sa, părinții au logodit-o cu un tânăr de bun neam, dar necredincios, anume Valerian, care în toate zilele o împodobea cu haine de mult preț și cu podoabe de aur. Iar ea pe dedesubtul hainelor de mult preț purta o haină aspră de par, iar în inimă purta pe Hristos și neîncetat se ruga către Dânsul cu căldura Duhului; că El, cu judecățile pe care le știe, să o păzească curată și slobodă de legătura nunții.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #975  
Vechi 23.11.2017, 12:20:34
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

Sfântul Antonie de la Iezerul Valcei
Acest fericit părinte Antonie era de neam român și s-a născut în 1628 la Ianina în Munții Pindului. A crescut în dreapta credință, mergând de mic la sfânta biserică, unde își găsea desfătarea sufletească. La 20 de ani s-a stabilit în Râmnicu-Vâlcea, unde și-a întemeiat o familie, iar pe fiul său Mihail l-a încredințat slujirii preoțești. A trăit pe vremea binecredinciosului voievod Matei Basarab și a Sfântului Voievod martir Constantin Brâncoveanu. La vârsta de 64 de ani, cu binecuvântarea Episcopului Ștefan al Râmnicului (1673-1693), a îmbrățișat viața monahală în Mănăstirea Sărăcinești, primind numele de Antonie. Dorind să sporească nevoințele sale, a cerut binecuvântare de la Episcopul Ilarion să plece pe Muntele Athos, însă episcopul l-a îndrumat să meargă să refacă Schitul Iezeru, care se afla în părăsire. Schitul Iezeru era întemeiat de sihaștri în secolul al 14-lea, apoi fusese refăcut în secolul al 16-lea de domnitorul Mircea Ciobanul (1545-1554). Făcând ascultare față de arhiereul său, după ce a reînnoit sfântul locaș, cu binecuvântarea Sfântului Antim Ivireanul, care păstorea atunci Eparhia Râmni*cului, Sfântul Antonie a mers în pustie, unde se nevoia într-o peșteră săpată de el. Acolo s-a rugat neîncetat ziua și noaptea. Însă diavolul i-a adus multe ispite și supărări, dar pe toate le-a biruit sfântul cu harul lui Dumnezeu. Cuviosul Antonie era mic de stat și gârbov de bătrânețe, purta un brâu din lanțuri de fier împrejurul său pentru înfrânare, mânca o dată în zi doar pâine și apă și nu dormea pe pat, ci stătea, pentru osteneală, rezemat de niște pietre. A trecut la Domnul în 1720. Ținând seama de viața și de nevoințele sale, Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a trecut în rândul sfinților în anul 1992. Sfinte Cuvioase Părinte Antonie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #976  
Vechi 24.11.2017, 20:15:59
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

1. Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei și roman de neam, a fost adus la Hristos de marii Apostoli Petru și Pavel. Clement a fost al treilea episcop al Romei, după Lin și Anaclet, timp de zece ani.
A scris o epistolă corintenilor, în anul 96, fiindcă se răzvrătiseră împotriva preoților. După ce a fost citită epistola în biserici, corintenii și-au recunoscut vina. Sfântul Clement a suferit în timpul prigoanei lui Traian (98-117), fiind surghiunit în Cherson (Crimeea de astăzi). Acolo a fost aruncat în mare, fiindu-i legată de gât o ancoră de corabie.
2. Astăzi este pomenit și Sfântul Sfințit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei. Acesta a păstorit cu înțelepciune și curaj în timpul prigoanei lui Dioclețian. Fiind izgonit din scaun, umbla prin Fenicia și Palestina, întărind pe creștini prin scrisori și rugăciune.
Domnul Hristos i S-a arătat Sfântului Petru într-o vedenie, cerându-i să nu-l facă pe ereticul Arie urmașul său. A pătimit moarte martirică, prin tăierea capului, la porunca împăratului Maximin (305-313), pentru că a reușit să aducă pe mulți păgâni la creștinism.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #977  
Vechi 25.11.2017, 22:06:43
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

1. Sfânta Ecaterina s-a născut pe vremea împăratului Maximian (286-305) în Alexandria Egiptului, într-o familie de neam ales, tatăl ei, Constans, fiind cârmuitor al cetății. Deșteaptă, frumoasă, crescută în belșug, Sfânta Ecaterina a dobândit cunoștințe rare și multă învățătură, ajungând, de foarte tânără, printre cei mai de seamă înțelepți ai vremii sale.
A cunoscut, astfel, scrierile lui Virgiliu, Esculap și Hipocrate, ale lui Aristotel și Platon și ale altor înțelepți asemenea lor, a cunoscut tot meșteșugul marilor oratori și grăia în multe limbi străine.
Mulți o ceruseră în căsătorie. Rudele ei o sfătuiau cu stăruință să se căsătorească, pentru a nu fi înstrăinată avuția tatălui ei. Văzând stăruințele tuturor, Ecaterina le-a cerut să-i găsească un tânăr care să fie neasemănat în rang, bogăție, înțelepciune și frumusețe. Rudele s-au gândit mai întâi la fiul împăratului Romei și la alți pretendenți de viță împărătească, ale căror ranguri și avuții erau superioare celor ale Ecaterinei; dar, din nefericire, tinerii aceia lăsau mult de dorit în privința purtării, a frumuseții și a științei.
Mama Ecaterinei, care era creștină în ascuns, a mers atunci în afara cetății, la un părinte duhovnicesc, un bătrân sporit și plin de har, pentru a-i cere povață și îndrumare, luând-o cu ea și pe Ecaterina. Aflând de dorința Ecaterinei de a-și găsi un soț pe măsura ei, bătrânul a asigurat-o că el cunoștea un Tânăr cu adevărat mai presus de toți în privința însușirilor pomenite de ea și în nenumărate altele.
Bătrânul i-a dat Ecaterinei o icoană care o înfățișa pe Maica Domnului ținând în brațe Pruncul Cel dumnezeiesc și a sfătuit-o să se roage ei, cu toată smerenia, să-i ceară să i-L arate pe Fiul ei. A încredințat-o că dacă i se va ruga cu credință, ea o va asculta și-i va împlini cererea. Ecaterina a luat cu sine sfânta icoană și s-a întors acasă.
A făcut așa cum o îndemnase Bătrânul – s-a închis în camera ei și s-a rugat îndelung Maicii Domnului, până când, ostenită fiind, a ațipit. Deodată, i-a apărut în față Împărăteasa îngerilor, așa cum era în icoană, ținându-L în brațe pe Pruncul dumnezeiesc, Care strălucea mai puternic decât soarele, dar Care, din păcate, nu voia să o privească.
De trei ori a dorit tânăra să-L vadă, iar El și-a întors fața de la ea, spunând: Să meargă din nou la bătrânul care i-a dat icoana și să facă tot ce îi va porunci el. Numai așa va avea parte de folos și bucurie. Cum s-au ivit zorile, Ecaterina a alergat la chilia bătrânului la care fusese în ajun. I-a căzut la picioare și, cu lacrimi, i-a istorisit vedenia și l-a rugat să o îndrume și să-i spună ce trebuia să facă pentru a se învrednici de dragostea cerescului Tânăr.
Bătrânul a început să-i dezvăluie tainele adevăratei credințe, de la facerea lumii și a omului și până la Înălțarea la cer a Domnului. Pentru că avea o minte foarte ascuțită, Ecaterina a izbutit să priceapă, într-un timp scurt, toate învățăturile credinței. A crezut din inimă în adevărul lui Hristos și a primit botezul. După botez Sfânta L-a văzut iarăși pe Hristos în vedenie, dar de data aceasta Și-a întors fața spre ea și i-a dat un inel, ca semn că va trebui să rămână statornică în iubirea de Dumnezeu.
Astfel, Sfânta a ajuns o luminată creștină, cunoscând Sfânta Scriptură și străduindu-se să viețuiască după poruncile Domnului Hristos, pe care Îl iubea din toată inima, socotindu-L Mirele sufletului ei.
Atunci a sosit în Alexandria Egiptului împăratul Maximin Daia (305-313), care a adus jertfe nenumărate idolilor și a poruncit prigonirea creștinilor. Povățuită fiind de Duhul Sfânt, fecioara Ecaterina a mers la împărat și l-a mustrat pentru nedreapta chinuire a celor nevinovați. Împăratul a rămas uimit de frumusețea, de vorbirea și de îndrăzneala ei și, temându-se că va fi biruit în cuvânt, a chemat o mare adunare de filosofi păgâni care trebuia să-i dovedească Sfintei netemeinicia crezului ei.
Atunci Sfânta a înfruntat cu înțelepte cuvinte adunarea filosofilor, dovedind în fața poporului deșertăciunea zeilor. Astfel ea, rușinându-i pe toți, prin cunoștințele ei și prin buna grăire, i-a înduplecat pe cei de față, în număr de 150, să creadă în Hristos, încât, stăruind ei în mărturisirea credinței, au fost arși în foc din porunca împăratului. Apoi Sfânta a fost supusă la bătăi grele și la sângeroase chinuri, din care a ieșit nevătămată.
Prin cuvintele ei și prin mărturia răbdării până la sânge ea a adus la credința creștină și pe soția împăratului Maximin, precum și pe generalul său, Porfirie, împreună cu 200 de ostași, care au pătimit la rândul lor pentru Hristos. În cele din urmă, scăpând prin minune de învârtirea cea ucigătoare a roții, Sfânta a fost osândită să i se taie capul și așa a primit cununa mărturisirii.
Sfintele ei moaște se află astăzi la mănăstirea ce-i poartă numele, pe muntele Sinai, dar părți din ele au ajuns și în țara noastră, în mai multe sfinte locașuri.
Pentru rugăciunile Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina preaînțeleapta, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.
2. Sfântul Mare Mucenic Mercurie – A trăit în timpul împăraților Deciu (249-251) și Valerian (251-260), când aceștia porniseră persecuțiile împotriva creștinilor. Mercurie făcea parte din legiunea Martenses (adică a zeului Marte), sub conducerea generalului Saturnin din Armenia Mare.
În acea vreme, imperiul era încercat de năvălirile barbarilor. Însuși împăratul Deciu venise pe câmpul de luptă în fruntea legiunilor. Mercurie s-a remarcat în acele lupte prin faptele sale de vitejie, încât împăratul Deciu l-a chemat și i-a oferit daruri multe, avansându-l chiar general. La câteva zile după aceea, împăratul Deciu l-a pus să jertfească zeilor drept mulțumire.
Atunci, Mercurie a răspuns: „Nu cu ajutorul zeilor neputincioși am câștigat biruința, ci cu al lui Hristos, Dumnezeul meu”. În urma acestei mărturisiri, Mercurie a fost supus supliciilor și în cele din urmă a suferit moarte martirică, fiind în vârsta de 25 de ani.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #978  
Vechi 27.11.2017, 16:01:26
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul era dregător la curtea regelui perșilor, pe vremea împăraților Arcadie (395-408) în Răsărit și Onorie (395-423) în Apus. Făcând parte dintr-o familie cu strămoși creștini, s-a căsătorit cu o femeie creștină și viețuia în bogăție și în cinste, fiind foarte iubit de regele său, împăratul perșilor. Bogățiile sale au reprezentat pentru Iacob o mare primejdie pentru sufletul său, pentru că se alipise prea mult de cele materiale, uitându-le cu desăvârșire pe cele folositoare sufletului. Înșelându-se deci cu toate binefacerile și cinstirile regelui, când a pornit acesta război împotriva creștinilor, Iacob a căzut de la credința în Hristos și a adus jertfe idolilor. Aflând de apostazia sa, mama și soția lui s-au îndepărtat de el, arătându-i prin scrisori greul păcat pe care-l săvârșise, că a prețuit mai mult dragostea împăratului decât dragostea lui Hristos și că a ales osânda rușinii veșnice pentru o slavă trecătoare. Pentru cuvintele mamei sale și ale soției, pocăindu-se pentru păcatul său, Sfântul Iacob s-a depărtat de păgânism și își plângea mult faptele sale, dar mai ales că s-a despărțit de Hristos Iisus Dumnezeu. Deci, venind înaintea împăratului, a mărturisit cu mult curaj faptul că el este creștin. Împăratul, mâniindu-se, a poruncit să i se taie fiecare încheietură a trupului, una câte una. Astfel, păgânii i-au tăiat toate încheieturile trupului său, ale mâinilor și ale picioarelor, până i-au mai rămas trunchiul și capul. La urmă, necredincioșii i-au tăiat capul și așa, Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul a primit cununa cea nestricăcioasă a muceniciei din mâinile Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #979  
Vechi 28.11.2017, 01:24:45
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou (†766) a pătimit din porunca împăratului Constantin Copronim (741-775) pentru că a apărat cinstirea icoanelor. Născut în Constantinopol, în timpul împăratului Anastasie (713-715), s-a călugărit la vârsta de 16 ani la Mănăstirea Sfântului Auxentie, în apropierea Calcedonului. Fiind deprins din familie cu viața aspră și cu faptele bune, la 30 de ani a fost ales stareț. De aici, împăratul Constantin Copronim l-a luat și l-a închis în temnița Pretorion. Alături de alte câteva sute de creștini, Sfântul Ștefan a trăit în închisoare ca într-o adevărată mănăstire. Aflând ce se întâmplă, împăratul l-a supus la grele chinuri și bătăi. Unul dintre ucigași, luând un lemn, l-a lovit atât de tare pe Sfântul Ștefan în cap, încât l-a despicat. Și așa și-a dat cinstitul său suflet în mâinile Domnului. Astăzi pomenim și pe Sfântul Mucenic Irinarh din Sevastia, care a fost călău. În timpul persecuției lui Dioclețian, primind poruncă de la Maxim, dregătorul Sevastiei, să omoare șapte femei creștine, sufletul lui Irinarh s-a luminat cu dumnezeiescul har al lui Dumnezeu văzând curajul cu care acestea îl mărturiseau pe Hristos, dar și minunile pe care le săvârșeau. Pentru aceasta, mărturisind și el cu mult curaj pe Hristos Iisus și descoperind că este creștin, a fost aruncat într-un iezer adânc. Irinarh a ieșit de acolo nevătămat și a fost aruncat imediat într-un cuptor încins. Însă flăcările nu l-au vătămat pe sfânt. De aceea, din porunca tiranului i s-a tăiat capul, primind astfel cununa muceniciei alături de preotul Acachie, cel care îl botezase.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #980  
Vechi 29.11.2017, 01:41:17
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.975
Implicit

În timpul împăratului Deciu (249-251), în părțile de răsărit ale imperiului, era un dregător pe care-l chema Achilin. Acesta îi persecuta cumplit pe cei care credeau în Domnul Iisus Hristos. Într-una din zile, Achilin a adunat în temniță 370 de creștini și, vrând el să meargă în Valsatin, unde avea o vie, a poruncit ca odată cu el să meargă și cei întemnițați. Dorea acest lucru întrucât, în drum spre Valsatin, creștinii aveau să treacă pe lângă capiștea idolului Poseidon și astfel voia să-i silească să jertfească idolului. Ajungând în fața capiștei idolești, îi obliga pe fiecare în parte să aducă jertfă necuratului Poseidon. Însă mărtu*risitorii lui Hristos nu au putut fi înduplecați nici prin făgăduințe și nici prin amenințări cu chinuri cumplite și cu moartea. În acea vreme s-a întâmplat să treacă pe acolo un bărbat curat la suflet, cu numele Paramon (†250), care era creștin. Văzând el atâta mulțime de mucenici pregătiți să își dea viața pentru Hristos Domnul, a venit înaintea idolului și cu glas mare a strigat: „O, atâția drepți, fără de vină, junghie spurcatul dregător, pentru că ei nu se închină idolilor lui celor muți și fără de suflet”. Și zicând acestea în auzul tuturor a plecat mai departe. Auzind dregătorul aceste cuvinte din gura lui Paramon, s-a mâniat foarte tare și a trimis slugile sale să-l prindă și să-l omoare. Paramon nu știa de porunca dregătorului și mergea liniștit pe calea sa. Deci, fiind prins de păgâni, mai întâi i-au tras limba afară din gură și i-au împuns-o cu trestii ascuțite. Apoi, în toate mădularele trupului i-au înfipt trestii ascuțite și după aceasta l-au străpuns cu sulițele. Și așa, Sfântul Mucenic Paramon și-a dat sufletul în mâinile Domnului. În același ceas și cei 370 de sfinți mucenici fiind chinuiți lângă capiștea lui Poseidon, au fost tăiați pentru mărturisirea lui Hristos.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Vecernia zilei + cristiboss56 Despre Vecernie 15 01.02.2016 21:26:36
Sfintii ortodocsi si sfintii catolici. voxdei55 Generalitati 8 04.12.2010 22:48:51
Versetul zilei Daniela-Iulia Din Noul Testament 1 13.05.2009 09:22:30
Informatia zilei silverstar Stiri, actualitati, anunturi 4 24.04.2009 08:30:11