Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica ortodoxa > Biserica Ortodoxa si Massmedia
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #3791  
Vechi 25.10.2016, 13:14:28
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.934
Implicit

Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu prilejul aniversării zilei de naștere a Majestății Sale, Regelui Mihai I al României:

Majestății Sale,

Regelui Mihai I al României

Majestatea Voastră,

Cu prilejul aniversării zilei de naștere, avem deosebita bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieții și al tuturor binefacerilor, să pogoare în sufletul și viața Majestății Voastre belșug de roade alese și binecuvântate!

Întru mulți și fericiți ani, Majestatea Voastră!

Cu deosebită stimă și binecuvântare,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #3792  
Vechi 25.10.2016, 15:39:38
crincrin crincrin is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 27.09.2016
Mesaje: 128
Implicit

Citat:
În prealabil postat de cristiboss56 Vezi mesajul
(...) joi, 27 octombrie 2016 (...) La ora 21.00, moaștele Sfântului Arhidiacon Ștefan vor fi duse spre Aeroportul Otopeni pentru a se întoarce în Grecia.
1. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii, eleniștii (iudei) murmurau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi.
2. Și chemând cei doisprezece mulțimea ucenicilor, au zis: Nu este drept ca noi, lăsând de-o parte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese.
3. Drept aceea, fraților, căutați șapte bărbați dintre voi, cu nume bun, plini de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă.
4. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului.
5. Și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi, și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip, și pe Prohor, și pe Nicanor, și pe Timon, și pe Parmena, și pe Nicolae, prozelit din Antiohia,
6. Pe care i-au pus înaintea apostolilor, și ei, rugându-se și-au pus mâinile peste ei.
7. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea, și se înmulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă și mulțime de preoți se supuneau credinței.
8. Iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor.
9. Și s-au ridicat unii din sinagoga ce se zicea a libertinilor și a cirenenilor și a alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia, sfădindu-se cu Ștefan.
10. Și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea.
11. Atunci au pus pe niște bărbați să zică: L-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu.
12. Și au întărâtat poporul și pe bătrâni și pe cărturari și, năvălind asupră-i, l-au răpit și l-au dus în sinedriu.
13. Și au pus martori mincinoși, care ziceau: Acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a Legii.
14. Că l-au auzit zicând că Acest Iisus Nazarineanul va strica locul acesta și va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nouă Moise.
15. Și ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger.


1. Și a zis arhiereul: Adevărate sunt acestea?
2. Iar el a zis: Bărbați frați și părinți, ascultați! Dumnezeul slavei S-a arătat părintelui nostru Avraam, când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran,
3. Și a zis către el: Ieși din pământul tău și din rudenia ta și vino în pământul pe care ți-l voi arăta.
4. Atunci, ieșind din pământul caldeilor, a locuit în Haran. Iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această țară, în care locuiți voi acum,
5. Și nu i-a dat moștenire în ea nici o palmă de pământ, ci i-a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire și urmașilor lui după el, neavând el copil.
6. Și Dumnezeu a vorbit astfel: "Urmașii lui vor fi străini în pământ străin, și acolo îi vor robi și-i vor asupri patru sute de ani.
7. Și pe poporul la care vor fi robi, Eu îl voi judeca - a zis Dumnezeu - iar după acestea vor ieși și-Mi vor sluji Mie în locul acesta".
8. Și i-a dat legământul tăierii împrejur; și așa a născut pe Isaac și l-a tăiat împrejur a opta zi; și Isaac a născut pe Iacov și Iacov pe cei doisprezece patriarhi.
9. Și patriarhii, pizmuind pe Iosif, l-au vândut în Egipt; dar Dumnezeu era cu el,
10. Și l-a scos din toate necazurile lui și i-a dat har și înțelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt și peste toată casa lui.
11. Și a venit foamete peste tot Egiptul și peste Canaan, și strâmtorare mare, și părinții noștri nu mai găseau hrană.
12. Și Iacov, auzind că este grâu în Egipt, a trimis pe părinții noștri întâia oară.
13. Iar a doua oară Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi și Faraon a aflat neamul lui Iosif.
14. Și Iosif, trimițând, a chemat pe Iacov, tatăl său, și toată rudenia sa, cu șaptezeci și cinci de suflete.
15. Și Iacov s-a coborât în Egipt; și a murit și el și părinții noștri;
16. Și au fost strămutați la Sichem și au fost puși în mormântul pe care Avraam l-a cumpărat cu preț de argint, de la fiii lui Emor, în Sichem;
17. Dar cum se apropia vremea făgăduinței pentru care s-a jurat Dumnezeu lui Avraam, a crescut poporul și s-a înmulțit în Egipt,
18. Până când s-a ridicat peste Egipt alt rege, care nu știa de Iosif.
19. Acesta, purtându-se ca un viclean cu neamul nostru, a asuprit pe părinții noștri să-și lepede pruncii lor, ca să nu mai trăiască.
20. În vremea aceea s-a născut Moise și era plăcut lui Dumnezeu. Și trei luni a fost hrănit în casa tatălui său.
21. Și fiind lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe un fiu al ei.
22. Și a fost învățat Moise în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvintele și în faptele lui.
23. Iar când a împlinit patruzeci de ani, și-a pus în gând să cerceteze pe frații săi, fiii lui Israel.
24. Și văzând pe unul dintre ei că suferă strâmbătate, l-a apărat și, omorând pe egiptean, a răzbunat pe cel asuprit.
25. Și el credea că frații săi vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le dăruiește izbăvire, dar ei n-au înțeles.
26. Și a doua zi s-a arătat unora care se băteau și i-a îndemnat la pace, zicând: Bărbaților, sunteți frați. De ce vă faceți rău unul altuia?
27. Dar cel ce asuprea pe aproapele l-a îmbrâncit, zicând: Cine te-a pus pe tine domn și judecător peste noi?
28. Nu cumva vrei să mă omori, cum ai omorât ieri pe egiptean?
29. La acest cuvânt, Moise a fugit și a trăit ca străin în țara Madian, unde a născut doi fii.
30. Și după ce s-au împlinit patruzeci de ani, îngerul Domnului i s-a arătat în pustiul Muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug.
31. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el:
32. "Eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov". Și Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească;
33. Iar Domnul i-a zis: "Dezleagă încălțămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este pământ sfânt.
34. Privind, am văzut asuprirea poporului Meu în Egipt și suspinul lor l-am auzit și M-am pogorât ca să-i scot. Și acum vino, să te trimit în Egipt".
35. Pe Moise acesta de care s-au lepădat, zicând: Cine te-a pus pe tine domn și judecător?, pe acesta l-a trimis Dumnezeu domn și răscumpărător, prin mâna îngerului care i se arătase lui în rug.
36. Acesta i-a scos afară, făcând minuni și semne în țara Egiptului și în Marea Roșie și în pustie, timp de patruzeci de ani.
37. Acesta este Moise cel ce a zis fiilor lui Israel: "Prooroc ca mine vă va ridica Dumnezeu din frații voștri; pe EL să-L ascultați".
38. Acesta este cel ce a fost la adunarea în pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe Muntele Sinai și cu părinții noștri, primind cuvinte de viață ca să ni le dea nouă.
39. De acesta n-au voit să asculte părinții noștri, ci l-au lepădat și inimile lor s-au întors către Egipt,
40. Zicând lui Aaron: "Fă-ne dumnezei care să meargă înaintea noastră; căci acestui Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce i s-a întâmplat".
41. Și au făcut, în zilele acelea, un vițel și au adus idolului jertfă și se veseleau de lucrurile mâinilor lor.
42. Și S-a întors Dumnezeu și i-a dat pe ei să slujească oștirii cerului, precum este scris în cartea proorocilor: "Adus-ați voi Mie, casă a lui Israel, timp de patruzeci de ani, în pustie, junghieri și jertfe?
43. Și ați purtat cortul lui Moloh și steaua dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le-ați făcut, ca să vă închinați la ele! De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon".
44. Părinții noștri aveau în pustie cortul mărturiei, precum orânduise Cel ce a vorbit cu Moise, ca să-l facă după chipul pe care îl văzuse;
45. Și pe acesta primindu-l, părinții noștri l-au adus cu Iosua în țara stăpânită de neamuri, pe care Dumnezeu le-a izgonit din fața părinților noștri, până în zilele lui David,
46. Care a aflat har înaintea lui Dumnezeu și a cerut să găsească un locaș pentru Dumnezeul lui Iacov.
47. Iar Solomon I-a zidit Lui casă,
48. Dar Cel Preaînalt nu locuiește în temple făcute de mâini, precum zice proorocul:
49. "Cerul este tronul Meu și pământul așternut picioarelor Mele. Ce casă Îmi veți zidi Mie? - zice Domnul - sau care este locul odihnei Mele?
50. Nu mâna Mea a făcut toate acestea?"
51. Voi cei tari în cerbice și netăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului Sfânt, precum Și părinții voștri, așa și voi!
52. Pe care dintre prooroci nu l-au prigonit părinții voștri? Și au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea Celui Drept, ai Cărui vânzători și ucigași v-ați făcut voi acum,
53. Voi, care ați primit Legea întru rânduieli de îngeri și n-ați păzit-o!
54. Iar ei, auzind acestea, fremătau de furie în inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui.
55. Iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu.
56. Și a zis: Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!
57. Iar ei, strigând cu glas mare, și-au astupat urechile și au năvălit asupra lui.
58. Și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre. Iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr, numit Saul.
59. Și îl băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne, Iisuse, primește duhul meu!
60. Și, îngenunchind, a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Și zicând acestea, a murit. (Faptele Sfinților Apostoli, cap. 6-7)
__________________
36. Învățătorule, care poruncă este mai mare în Lege?
37. El i-a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău.
38. Aceasta este marea și întâia poruncă.
39. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
40. În aceste două porunci se cuprind toată Legea și proorocii. (Sfânta Evanghelie după Matei, cap. 22)

Last edited by crincrin; 25.10.2016 at 15:51:23.
Reply With Quote
  #3793  
Vechi 25.10.2016, 20:19:01
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.934
Implicit

Pelerinajul la Moaștele Sfântului Dimitrie, Ocrotitorul Bucureștilor, continuă. În această dimineață de 25 octombrie 2016 credincioșii s-au închinat la racla cu sfintele moaște așezate lângă Catedrala Patriarhală și au participat la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrală de Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, informează Radio Trinitas.

În cuvântul rostit, ierarhul a vorbit despre cum s-a dezvoltat cultul sfinților în Biserică.

De fiecare dată când un creștin era ucis de către păgânii persecutori trupul lui era înmormântat la un loc de mare cinste și creștinii se adunau la mormântul acestuia pentru a săvârși Sfânta Liturghie. Când condițiile au permis lucrul acesta, deasupra mormintelor martirilor s-au zidit bisericile, pentru ca trupurile acestea devenite temple ale Duhului Sfânt să fie la îndemâna credincioșilor pentru întărire duhovnicească și pentru a cere în mod direct sfântului respectiv ajutor de la Dumnezeu.

Episcopul vicar patriarhal a amintit și la ce sfinte moaște se pot închina credincioșii care participă la pelerinajul de Sfântul Dimitrie.

În aceste zile avem prilejul să ne închinăm la raclele moaștelor Sfântului Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii sfintei noastre Catedrale Patriarhale. În mod special de hram, ca o binecuvântare specială din partea lui Dumnezeu și ca un gest frățesc din partea Bisericii Greciei, ne putem închina la moaștele Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan care au fost aduse aici la București spre mângâierea noastră duhovnicească. În Catedrală putem cinsti moaștele Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, căruia i-a fost închinată și Slujba de Priveghere din seara precedentă, dar și Sfânta Liturghie de astăzi.

Pelerinii se pot închina la sfintele moaște până vineri, 28 octombrie 2016.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #3794  
Vechi 26.10.2016, 00:14:20
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.934
Implicit

Sute de credincioși au participat în această seară, 25 octombrie 2016, pe Dealul Patriarhiei, la slujba Privegherii închinată Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Slujba a fost oficiată, în altarul de vară al Catedralei Patriarhale, de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Facultății de Teologie Justinian Patriarhul din București.

În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre jertfa martirilor și a mărturisit faptul că Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, a fost unul dintre acești nenumărați mărturisitori ai iubirii Mântuitorului Iisus Hristos.

Iubire ca a lui rămâne înscrisă în sinaxarele Bisericii, în tradiția ei și în inimile credincioșilor care nu au uitat pe mari sfinți și mărturisitori între care se află la loc de cinste și Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de mir, a subliniat Preasfinția Sa.

Trebuie să învățăm din iubirea martirilor, din dragostea lor față de Dumnezeu, chiar și din dragostea lor față de cei care îi persecutau. Pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie este o mare sărbătoare a Bisericii care ne aduce aminte că ei, prin jertfa pe care au făcut-o, au dobândit șederea dimpreună cu Domnul Slavei în Împărăția Sa cea netrecătoare. Trebuie să recunoaștem că noi iubim adeseori mai mult lucrurile care trec și nu ne asemănăm lor, ci rămânem departe, mai întotdeauna, de lucrurile esențiale și de dragostea pe care Mântuitorul Iisus Hristos ne-a arătat-o. De aceea, când îl cinstim pe unul dintre martirii Bisericii, dintre mărturisitorii iubirii Mântuitorului Hristos față de lume și față de noi, trebuie să învățăm din râvna, dragostea, răbdarea și din iertarea lor, a spus Preasfinția Sa.

Sfinții sunt prietenii și nădejdea Bisericii, a mai precizat ierarhul:

Sfinții martiri sunt ocrotitorii Bisericii și le cerem ocrotirea așa cum îi cerem și ocrotirea Marelui Mucenic, prieten și mărturisitor și următor al Domnului, Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, pe care îl rugăm să ocrotească cetatea și țara noastră, Biserica, slujitorii ei și cei pe care îl urmează pe Domnul indiferent unde s-ar afla ei; să îi ajute pe cei care în aceste vremuri sunt mărturisitori cum a fost și el în urmă cu mai bine de 1600 de ani, pentru că sunt multe locuri din lume unde se mai varsă sânge de martir.

Mâine, 26 octombrie 2016, în ziua de cinstire a Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Sfânta Liturghie va fi oficiată în altarul de vară al Catedralei de: Înaltpreasfințitul Părinte Părinte Gavriil, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia din Grecia, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #3795  
Vechi 27.10.2016, 21:03:52
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.934
Implicit

Biserica Ortodoxă cinstește astăzi, 27 octombrie, pe Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Patriarhul României a prezidat astăzi Sfânta Liturghie oficiată în altarul de vară al Catedralei Patriarhale. Alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel au slujit următorii ierarhi:

Înaltpreasfințitul Părinte Gabriel, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia;
Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse;
Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei;
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului;
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului;
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei;
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului;
Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal;
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei;
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului;
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului;
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului;
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei;
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;
Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului;
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi;
Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor;
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului;
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei;
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei
Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei;
Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului;
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii;
Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului;
Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei;
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei;
Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei;
Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noii Zeelande;
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal;
Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop vicar patriarhal;
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor;
Preasfințitul Părinte Ilarion Făgărășanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului,
Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei,
Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului,
Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului;
Preasfințitul Părinte Ioan Casian de Vicina, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi,
Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului,
Preasfințitul Părinte Ignatie Mureșanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei.
După citirea Evangheliei, Patriarhul României a vorbit despre personalitatea deosebită a Sfântului Cuvios Dimitrie evidențiind viața ascetică a acestuia. Preafericirea Sa a mărturisit celor prezenți faptul că Sfântul Dimitrie a fost un mare rugător și a subliniat importanța rugăciuni în viața oricărui creștin. Când un om se roagă nu este singur. Este singur doar când nu se mai roagă. Atunci când se roagă este împreună cu Dumnezeu și cu sfinții lui, a spus Preafericirea Sa.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, în singurătatea lui de păstor de vite și de oi, s-a rugat foarte mult. El nu s-a simțit niciodată singur deoarece prin rugăciune a fost împreună cu Dumnezeu și cu toți sfinții. Când un om se roagă nu este singur. Este singur doar când nu se mai roagă. Atunci când se roagă este împreună cu Dumnezeu și cu sfinții Lui, chiar dacă se află în singurătate, în pustie. Sfântul Cuvios Dimitrie era, mai întâi, un om al rugăciunii. Întâlnindu-se în rugăciune cu Hristos cel smerit și blând a devenit smerit și blând. Prin rugăciune primim iubirea smerită și milostivă a lui Dumnezeu în sufletele noastre. Această iubire smerită și milostivă este și pacificatoare de patimi ale trupului și de gânduri pătimașe. Astfel, Sfântul Cuvios Dimitrie era un om blând și smerit, cu o simțire duhovnicească deosebită.

Părintele Patriarh a vorbit și despre contextul în care au fost descoperite moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie:

O fetiță care era bolnavă, stăpânită de un duh necurat, l-a văzut în vis. Sfântul i-a aratăt locul unde se află sfintele sale moaște și i-a spus: „Dacă părinții tăi mă vor scoate de aici, te voi vindeca”. Fetița a povestit părinților cele visate și au mers împreună cu preoții din zonă la locul unde se aflau moaștele sfântului. Trupul era neputrezit și a fost dus în biserica din sat și a început să facă minuni multe. A vindecat o mulțime de bolnavi, de oameni suferinzi și așa s-a răspândit faima puterii lui duhovnicești vindecătoare și a devenit din ce în ce mai iubit de popor.

În 1774, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie au ajuns la București, aduse de trupele generalului rus Petru Salticov. La intervenția unui creștin, Hagi Dimitrie, generalul a dăruit sfintele moaște Mitropolitului Grigorie al 2-lea al Ungrovlahiei, care le-a așezat în actuala Catedrală patriarhală. De atunci, sfintele sale moaște adună în pelerinaj mii de români, mai ales în perioada sărbătorii sale, în luna octombrie a fiecărui an.

În cuvântul său, Preafericitul Părinte Daniel a vorbit și despre însemnătatea pelerinajului, evidențiind faptul că pelerinii sunt oameni care caută în lumea aceasta ceea ce nu se află în lumea aceasta, și anume Împărăția lui Dumnezeu.

Pelerinajul este căutarea sfințeniei care nu are izvorul în lumea aceasta, ci în Dumnezeu cel Unul Sfânt. Când omul se află în pelerinaj de fapt el se întâlnește cu Dumnezeu care l-a chemat în pelerinaj, încât pelerinajul lui este răspuns la chemarea tainică a lui Dumnezeu, a mai spus Preafericirea Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Daniel le-a mulțumit celor doi ierarhi invitați, Înaltpreasfințitului Părinte Gabriel, Mitropolit de Nea Ionia și Filadelfia, și Înaltpreasfințitului Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, pentru prezența la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Tot acum, Preafericirea Sa a amintit de faptul că Sfântul Dimitrie adună în comuniunea Preasfintei Treimi pelerini din țară și din străinătate. De asemenea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a mulțumit ierarhilor slujitori, instituțiilor care s-au implicat în organizarea hramului și i-a felicitat pe toți pelerinii care au venit anul acesta la hramul Catedralei Patriarhale.

Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte Gabriel, în cuvântul său, a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel atât pentru primirea mărinimoasă a cinstitelor moaște ale Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan, cât și pentru dragostea călduroasă arătată.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #3796  
Vechi 28.10.2016, 19:27:18
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.934
Implicit

În Aula Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-a desfășurat astăzi, 28 octombrie 2016, ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Ședința a fost dedicată Anului omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești.

În deschiderea lucrărilor, Preafericirea Sa a arăta importanța anului comemorativ și omagial 2016 pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.

Anul acesta omagial a fost o ocazie deosebită de a întări comuniunea între noi și, în același timp, de a intensifica multe activități pastorale, misionare, social filantropice și culturale în fiecare Eparhie din țară și din afara granițelor. Este o bucurie mare pentru noi ca sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Catedralei Patriarhale și al Bucureștilor, să fie urmată de sărbătoarea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; și în această sărbătoare să fie integrată ședința solemnă a Sfântului Sinod.

De asemenea, Preafericirea Sa mulțumit tuturor pentru implicare în buna desfășurare a hramului Catedralei Patriarhale, dar și a activităților desfășurate în plan cultural și educațional.

Doresc să mulțumesc tuturor ierarhilor, preoților, monahilor, monahiilor și tuturor celor care s-au ocupat de buna organizare a sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, pentru participare și pentru dragostea cu care au răspuns invitației noastre; nu numai ierarhi din țară, ci și din afara țării au fost prezenți. Această comuniune în jurul sfinților este pentru noi izvorul cel dintâi de luminare, de inspirație, de încurajare și de coresponsabilitate în a răspunde chemării lui Hristos de a sluji în Biserica Sa.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vorbit și despre necesitatea educației, precizând că aceasta este cea mai mare investiție pe care trebuie să o realizeze societatea și Biserica. Totodată, Patriarhul României a evidențiat faptul că educația religioasă este o investiție eternă.

Cinstirea memoriei celor mai vrednici păstori ai Bisericii este, nu numai o datorie, ci și o creștere a noastră spirituală, pentru ca numai în comuniune există creștere spirituală, a mai spus Preafericirea Sa.

În cadrul ședinței, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal și Secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a prezentat raportul-sinteză privind activitățile desfășurate în Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox și Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești în Patriarhia Română.

Pe fondul datelor comunicate de eparhii, de Sectoarele Administrației Patriarhale, precum și de către Centrul de Presă BASILICA al Patriarhiei Române, se evidențiază o bogată și frumoasă imagine de ansamblu a activităților desfășurate în cuprinsul Patriarhiei Române, în anul 2016 – „Anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox” și „Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești”. Astfel, la nivelul fiecărei eparhii și al instituțiilor din subordine, inclusiv al celor de învățământ teologic, cele două teme menționate au fost marcate prin numeroase și diverse manifestări religioase, culturale, educative și pastoral-misionare, unele dintre acestea fiind, încă, în curs de desfășurare sau urmând să se desfășoare până la sfârșitul anului, a precizat ierarhul.

În continuare, au fost lansate două volume apărute la Editura Basilica a Patriarhiei Române:

Monahismul Ortodox Românesc (vol. II)
Evanghelia slavei lui Hristos, predici la duminicile de peste an
Lucrarea semnată de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Evanghelia slavei lui Hristos, cuprinde 56 de predici la duminicile din cursul anului bisericesc. În deschiderea fiecărei omilii este prezentată icoana și texul Evangheliei, volumul reprezentând un „eveniment cu totul special în literatura omiletica”, după cum a precizat Preasfințitul Părinte Varlaam. Volumul va fi oferit gratuit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, fiecărui preot din Arhiepiscopia Bucureștilor.

În continuare, au fost vizionate două filme realizate de televiziunea Trinitas a Patriarhiei Române. Producțiile media au fost dedicate Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul.

La final, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a acordat mai multe distincții persoanelor care s-au implicat în organizarea Întâlnirii tinerilor ortodocși din toată lumea, desfășurată în perioada 1-4 septembrie 2016.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #3797  
Vechi 29.10.2016, 21:17:22
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.934
Implicit

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu mai mulți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-au rugat sâmbătă, 29 octombrie 2016, pentru victimele incendiului din clubul Colectiv. Slujba Parastasului a avut loc în salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală și a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. În cadrul slujbei, au fost pomeniți nominal toți cei trecuti la cele veșnice în urma incendiului.

În cuvântul părintesc de consolare, Preafericirea Sa a evidențiat faptul că Biserica se roagă pentru cei care au decedat în urma tragicului eveniment.

Rugăciunile de pomenire a celor decedați în incendiul de la Clubul Colectiv sunt binefacere spirituală pentru sufletele acestora, dar și consolare pentru familiile lor îndoliate, deoarece iubirea izvorâtă din credință și rugăciune este mai tare decât moartea (cf. Ioan 11, 25). Pe lângă pomenirile anterioare, și acum, la împlinirea unui an de la tragicul eveniment din 30 octombrie 2015, Biserica săvârșește slujbe de pomenire a celor decedați atunci, sporind astfel, prin rugăciune și prin fapte de milostenie, comuniunea de iubire frățească și solidaritate umană cu cei îndoliați și cu cei suferinzi în urma tragicului eveniment, a spus Preafericirea Sa.

De asemenea, Patriarhul României a mulțumit tuturor clericilor și credincioșilor care s-au implicat în ajutorarea victimelor de la Colectiv și a familiilor acestora.

Totodată, mulțumim tuturor celor ce imediat după tragicul eveniment din 30 octombrie 2015 au ajutat, cu rugăciunea și cu fapta, familiile îndoliate și pe cei răniți (arși). În mod deosebit, mulțumim eparhiilor care au ajutat financiar fiecare familie îndoliată în etape diferite (Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Clujului și Arhiepiscopia Dunării de Jos), preoților de caritate din spitale, preoților duhovnici care au consolat pe cei îndoliați și au îndrumat spiritual pe cei răniți, precum și tuturor credincioșilor mireni milostivi, medici, asistenți și donatori de sânge, care au arătat compasiune cu cei îndoliați și solidaritate cu cei răniți, a precizat Preafericirea Sa.

În data de 30 octombrie 2015, în urma unui puternic incendiu ce a avut la clubul Colectiv din Capitală, 64 de persoane și-au pierdut viața, iar alte peste 100 de persoane au fost grav rănite. Imediat după tragicul eveniment, Biserica Ortodoxă Română s-a implicat în ajutorarea victimelor din clubul Colectiv, precum și a familiilor acestora.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #3798  
Vechi 29.10.2016, 22:34:41
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.934
Implicit

În ziua de 29 octombrie 2016, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc a doua parte a ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în care au fost luate următoarele hotărâri:

– Anul 2018 a fost declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al unității de credință și de neam” și „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”.

– A fost aprobată organizarea la Iași, în perioada 9-12 ianuarie 2019, a Conferinței Asociației Teologice Ortodoxe Internaționale.

– Au fost semnalate existența și activitatea unor grupări schismatice, pretins ortodoxe, care produc tulburări în parohii. S-a hotărât ca centrele eparhiale să ia pe plan local măsuri de informare a credincioșilor.

– A fost evaluată activitatea celor peste 350 de asociații și fundații care funcționează pe plan local cu binecuvântarea ierarhilor locului. Sfântul Sinod a apreciat activitatea acestora, aportul real la viața socială și culturală a credincioșilor și colaborarea strânsă cu Biserica.

– A fost aprobată publicarea Mineiului și Acatistierului Sfinților Români.

– A fost aprobată înscrierea în Calendarul bisericesc al Bisericii Ortodoxe Române a Sfintei Mucenițe Agnia (prăznuită la 21 ianuarie).

– Au fost aprobate mai multe texte liturgice: Slujba Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii – 23 noiembrie; Acatistul Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul – 27 mai; Acatistul Sfinților Doctori fără de arginți Chir și Ioan – 31 ianuarie și 28 iunie; Acatistul Sfântului Mucenic Hermes din Bononia – 31 decembrie; Acatistul Sfântului Apostol Timotei – 22 ianuarie; Acatistul Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu – 5 octombrie).

La încheierea lucrărilor ședinței de lucru membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române au participat la o slujbă de pomenire a celor decedați în urma tragicului incendiu de la Clubul Colectiv din 30 octombrie 2015.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #3799  
Vechi 30.10.2016, 00:19:44
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.934
Implicit

În ziua de 28 octombrie 2016, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a avut loc prima parte a ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în care au fost luate următoarele hotărâri relevante pentru viața bisericească a românilor ortodocși din cele două Americi:

A fost înființată Episcopia Ortodoxă Română a Canadei;
A fost înființată Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi având în componență două eparhii: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Statelor Unite ale Americii și Episcopia Ortodoxă Română a Canadei;
A avut loc alegerea pentru nou-înființata Episcopie Ortodoxă Română a Canadei. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales ca episcop ortodox român al Canadei pe Preasfințitul Părinte Ioan Casian;
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ridicarea în demnitatea de mitropolit ortodox român al celor două Americi pe Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae Condrea. Ceremonia ridicării în demnitatea de mitropolit va avea loc duminică, 30 octombrie 2016, în Catedrala Patriarhală, la finalul Sfintei Liturghii și va fi oficiată de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în prezența membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.


Biroul de Presă al Patriarhiei Române
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #3800  
Vechi 30.10.2016, 20:45:52
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.934
Implicit

Mesajul de condoleanțe al Patriarhului României la trecere la cele veșnice a IPS Justinian

Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române

a Maramureșului și Sătmarului,

Cu adâncă durere în suflet, am aflat vestea trecerii din această viață a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Iustinian al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, ierarh venerabil al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Arhipăstor misionar și harnic, apărător înțelept al tradiției ortodoxe românești, cu o deosebită personalitate culturală și duhovnicească, Arhiepiscopul Iustinian rămâne o pildă de dăruire jertfelnică pentru Biserică noastră.

Împreună cu ierarhii Sfântului Sinod, cu preoții, monahii și credincioșii îndoliatei Episcopii Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, înălțăm în aceste zile rugăciuni pentru odihna sufletului său alături de vrednicii slujitori ai Bisericii lui Hristos din toate timpurile în lumina și pacea Preasfintei Treimi.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
O hotararea noua publicata pe www.basilica.ro mihailt Generalitati 6 14.01.2011 23:11:54
Activitatile saptamanii la Centrul de Formare si Consiliere fragmente Stiri, actualitati, anunturi 0 13.09.2010 10:25:35
Centrul Academic International Eminescu ( 121 de ani in eternitate ) cristiboss56 Resurse ortodoxe on-line 0 14.06.2010 18:59:31
Am noutati: cred ca stiu cine e NOI mq Generalitati 19 02.09.2009 14:54:01
Noutati uimitoare la Altermedia!Tesla a fost roman!Parol! mihailt Generalitati 3 21.05.2009 22:43:39