Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Despre Sfanta Scriptura
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1741  
Vechi 21.01.2017, 13:47:46
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit

Cel ce este credincios în foarte puțin și în mult este credincios; și cel ce e nedrept în foarte puțin și în mult este nedrept. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogăția nedreaptă, cine vă va încredința pe cea adevărată? Și dacă în ceea ce este străin nu ați fost credincioși, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni. Fiindcă sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona. Toate acestea le auzeau și fariseii, care erau iubitori de argint și-L luau în bătaie de joc. Și El le-a zis: Voi sunteți cei ce vă faceți pe voi drepți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu cunoaște inimile voastre; căci ceea ce la oameni este înalt, urâciune este înaintea lui Dumnezeu. Luca 16, 10-15
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1742  
Vechi 22.01.2017, 00:31:19
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit

Duminica a 32‑a după Rusalii
(a lui Zaheu)
Luca 19, 1‑10
În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai‑mare peste vameși, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s‑a suit într‑un sicomor ca să‑L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară‑te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât degrabă și L‑a primit, bucurându‑se. Și, văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I‑a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s‑a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1743  
Vechi 23.01.2017, 20:53:55
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit

Și au venit în Ierihon. Și ieșind din Ierihon El, ucenicii Lui și mulțime mare, Bartimeu orbul, fiul lui Timeu, ședea jos, pe marginea drumului. Și, auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige și să zică: Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și mulți îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare striga: Fiule al lui David, miluiește-mă! Și Iisus, oprindu-Se, a zis: Chemați-l! Și l-au chemat pe orb, zicându-i: Îndrăznește, scoală-te! Te cheamă. Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare și a venit la Iisus. Și l-a întrebat Iisus, zicându-i: Ce voiești să-ți fac? Iar orbul I-a răspuns: Învățătorule, să văd iarăși. Iar Iisus i-a zis: Mergi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și urma lui Iisus pe cale. Marcu 10, 46-52
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1744  
Vechi 25.01.2017, 17:46:35
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit

Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă: Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greșealele voastre. Că de nu iertați voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșealele voastre. Marcu 11, 23-26
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1745  
Vechi 26.01.2017, 09:28:13
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit

Și au intrat iarăși în Ierusalim. Și pe când se plimba Iisus prin templu, au venit la El arhiereii, cărturarii și bătrânii. Și I-au zis: Cu ce putere faci acestea? Sau cine Ți-a dat Ție puterea aceasta, ca să le faci? Iar Iisus le-a zis: Vă voi întreba și Eu un cuvânt: răspundeți-Mi și vă voi spune și Eu cu ce putere fac acestea: Botezul lui Ioan din cer a fost, sau de la oameni? Răspundeți-Mi! Și ei vorbeau între ei, zicând: De vom zice: Din cer, va zice: Pentru ce, dar, n-ați crezut în el? Iar de vom zice: De la oameni - se temeau de mulțime, căci toți îl socoteau că Ioan era într-adevăr prooroc. Și răspunzând, au zis lui Iisus: Nu știm. Și Iisus le-a zis: Nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea. Marcu 11, 27-33
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1746  
Vechi 27.01.2017, 20:46:35
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit

Ev. Marcu 12, 1-12

Zis-a Domnul pilda aceasta: un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a așezat în ea teasc, a clădit un turn de pază și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Iar la vremea roadelor a trimis la lucrători un slujitor, ca să primească de la ei partea sa din rodul viei. Dar ei, punând mâna pe el, l-au bătut și i-au dat drumul fără nimic. A trimis la ei, a doua oară, alt slujitor; dar și pe acela, lovindu-l cu pietre, i-au spart capul și l-au izgonit cu ocară. Din nou a trimis pe altul, dar și pe acela l-au omorât; apoi a trimis pe mulți alții, din care pe unii i-au bătut, iar pe alții i-au omorât. Mai avea însă și un fiu iubit al său și, în cele din urmă, l-a trimis și pe el la ei, zicând: se vor rușina de fiul meu. Dar lucrătorii aceia au zis între ei: acesta este moștenitorul; veniți să-l ucidem și moștenirea va fi a noastră. Atunci au pus mâna pe el, l-au omorât și l-au aruncat afară din vie. Ce va face acum stăpânul viei? Va veni și va nimici pe lucrătorii aceia și via sa o va da altora. Oare, nici Scriptura aceasta n-ați citit-o: piatra, pe care au aruncat-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie pusă în capul unghiului? De la Domnul s-a făcut aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. Ei căutau să-L prindă, căci pricepuseră că împotriva lor spusese pilda aceasta, dar se temeau de popor, și de aceea, lăsându-L, s-au dus.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1747  
Vechi 28.01.2017, 03:05:43
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit

Luați aminte la voi înșivă. De-ți va greși fratele tău, dojenește-l și dacă se va pocăi, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de șapte ori într-o zi și de șapte ori se va întoarce către tine, zicând: Mă căiesc, iartă-l. Și au zis apostolii către Domnul: Sporește-ne credința. Iar Domnul a zis: De ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice acestui sicomor: Dezrădăcinează-te și te sădește în mare, și vă va asculta. Cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut turme, îi va zice când se întoarce din țarină: Vino îndată și șezi la masă? Oare, nu-i va zice: Pregătește-mi ca să cinez și, încingându-te, slujește-mi, până ce voi mânca și voi bea și după aceea vei mânca și vei bea și tu? Va mulțumi, oare, slugii că a făcut cele poruncite? Cred că nu. Așa și voi, când veți face toate cele poruncite vouă, să ziceți: Suntem slugi netrebnice, pentru că am făcut ceea ce eram datori să facem. Luca 17, 3-10
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1748  
Vechi 28.01.2017, 18:21:10
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit

Duminica a 17-a după Rusalii
(a Cananeencei)
Matei 15, 21-28
În vremea aceea a venit Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și, iată, o femeie cananeeancă, din acele ținuturi, ieșind striga, zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chi*nuită de diavol. Iisus însă nu i-a răspuns nici un cuvânt; și, apropiindu-se, ucenicii Lui Îl rugau, zicând: Dă-i drumul, că strigă în urma noastră. Iar El, răspunzând, a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea, venind, s-a închinat Lui, zicând: Doamne, ajută-mă! El însă, răspunzând, i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor. Dar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis: O, femeie, mare este cre*dința ta; fie ție după cum voiești! Și s-a tămă*duit fiica ei din ceasul acela.
Evanghelia de astăzi pune, într-o manieră subtilă, problema discriminării. Ea Îl surprinde pe Mântuitorul declarând, personal: „Nu sunt trimis decât pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel”. Cu alte cuvinte, s-ar părea că mesajul Său ar trebui să se adreseze exclusiv evreilor. Dar aceasta ar însemna că nu are valoare universală, ci o orientare clar determinată, în beneficiul unei națiuni anume, care trebuie să profite la maximum de pe urma lui.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1749  
Vechi 28.01.2017, 18:32:10
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit Teofil Tia :

《 Evanghelia de astăzi pune, într-o manieră subtilă, problema discriminării. Ea Îl surprinde pe Mântuitorul declarând, personal: „Nu sunt trimis decât pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel”. Cu alte cuvinte, s-ar părea că mesajul Său ar trebui să se adreseze exclusiv evreilor. Dar aceasta ar însemna că nu are valoare universală, ci o orientare clar determinată, în beneficiul unei națiuni anume, care trebuie să profite la maximum de pe urma lui.*

Textul Evangheliei de astăzi ne demonstrează tuturor cât de greșit este să extragi un text din context și să formulezi cu fermitate concluzii, ignorând fundalul. Dacă decupăm fragmentul evanghelic de astăzi din ansamblul scripturistic, avem o justificare religios-teologică și creștină a discriminării pe criterii etnice (și nu numai).

Biserica, în înțelepciunea ei ancestrală, ne face lumină asupra sensului textului; Mântuitorul folosește aceste cuvinte dure: „Nu sunt trimis decât pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel”; „Nu este bine să iei pâinea copiilor și s-o arunci câinilor” nu pentru că El Însuși ar gândi astfel, ci pentru că vrea să dea glas, să exprime în cuvinte, modul de a gândi al celor din jurul Său, pentru a-l corecta. Iar El inițiază acum un proces de operare a unor mutații în mentalitatea oamenilor. Ca un bun psiholog, formulează în cuvinte ceea ce ei gândeau, fără ca El Însuși să aibă același mod de a gândi. Dă glas unei prejudecăți din societatea acelor vremi potrivit căreia numai poporul evreu este bun și vrednic de stimă (căci el a fost ales să conducă lumea, iar Mesia Cel așteptat va construi pe pământ o împărăție evreiască invincibilă, o superputere pământească). Celelalte neamuri sunt vrednice de dispreț. În limbaj modern, numim această maladie „naționalism”.*

Mântuitorul spune aceasta tocmai când Apostolii pledau pentru cazul bietei femei, motivând că „strigă în urma noastră”. Cu alte cuvinte, El vrea să spună: „Nu spuneați voi că cei de alt neam sunt câini? Acum interveniți pentru ea?” Îi atenționează că prin cererea lor ei se aflau în contradicție cu modul de a gândi afirmat până atunci și cu mentalitatea generală a iudeilor acelei lumi.

„Travaliul” care însoțește, inevitabil, apropierea omului de Dumnezeu

Extrem de mult avem noi de învățat astăzi de la femeia cananeancă cea smerită, care a pășit într-o altă lume, a celor străini de neamul ei canaanit, mânată de o anumită imagine despre Dumnezeu și despre profetul pe care urma să-L întâlnească. În locul ei, nu știu câți ne-am fi comportat până la capăt la fel. Ea trece prin travaliul care însoțește inevitabil apropierea omului de Dumnezeu. Aceasta pentru că, rând pe rând, de-a lungul celor doar câteva minute ale întâlnirii, se răstoarnă poziții și apar multe dezamăgiri în inima celui care trăiește alături de cananeancă drama căutării unui ajutor.*

În primul rând, primul lucru descurajator pentru ea este faptul că Divinul Învățător nu o bagă în seamă. Se întâmplă adeseori aceasta cu noi înșine, când, având o dorință anume, încercând să ne rugăm (și neavând experiență în rugăciune), avem ciudatul sentiment că Dumnezeu ne ignoră. La fel se întâmplă cu această femeie: Mântuitorul pare că nu se lasă înduioșat nici de rugăciunea, nici de necazul ei cel mare. E prima dată când ea ar putea să se revolte și să renunțe.*

Mulți dintre noi, într-o situație similară, ne revoltăm. Nu ne-am împreunat bine mâinile la rugăciune și deja am și renunțat. Ne-am pierdut elanul interior și ni s-a prăbușit întreg entuziasmul. Până și ucenicii suferă de nenorocirea femeii și, tulburați de strigătele ei, se scandalizează de comportamentul învățătorului lor. Femeia, în schimb, nu se scandalizează. Nu pleacă… umplându-L de insulte pe Cel pe care-L implorase cu o clipă mai înainte, cum ar face mulți. Cu toate că tăcerea Domnului - chiar după intervenția ucenicilor - ar fi fost de ajuns s-o ducă la deznădejde, ea nu părăsește rugăciunea, ci stăruie mai mult.*

Biserica ne învață că noi toți, atunci când avem sentimentul unei singurătăți emoționale în rugăciune, trebuie să stăruim precum femeia. Din păcate, cei mai mulți oameni ai lumii noastre se opresc la acest nivel duhovnicesc: având sentimentul singurătății în rugăciune, leapădă rugăciunea și renunță sau, uneori, chiar se întorc cu înverșunare împotriva lui Dumnezeu. Biserica propune o soluție pentru crizele din această etapă: apelul la ajutorul sfinților. Chiar dacă prezența lor nu o simțim, putem să ne încredințăm dorința acestora, promițând, în schimb, o schimbare în bine a vieții noastre. Este o etapă firească în procesul individual de evoluție duhovnicească.*

Cananeanca nu-l contrazice pe Mântuitorul. Dimpotrivă, preluând distincția pe care El o operează între copii și câini și acceptând pentru sine ocara, din însăși această ocară extrage un motiv pentru a fi miluită. „Da, suntem câini. Dar câinele este și el de-al casei. Copiilor, într-adevăr, li se cuvine pâinea. Dar și câinii mănâncă din firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor.”

Femeia a îndurat multe, fără să știe de ce trebuie să le îndure. Mântuitorul a folosit-o în lucrarea Sa divină de schimbare a mentalităților. El nu voia să rămână ascunsă credința femeii, scopul Lui fiind unul pedagogic-formativ. Iudeii aveau de învățat de la o păgână ce înseamnă credința. A vrut să descopere tuturor „comoara ascunsă în ea”. Noi toți, astăzi, avem ceva de învățat, chiar de la cei pe care-i disprețuim. Și tocmai pentru că-i disprețuim, nu putem să vedem partea bună a lor, mesajul pozitiv cu care ei vin spre lume.

Strategia duhovnicească: Să ne găsim argumente pentru a-i iubi pe oameni, nu pentru a-i urî!

Au trecut 2.000 de ani de când Mântuitorul a luat poziție împotriva discriminării. Și tot de 2.000 de ani discriminarea se practică neîncetat în fiecare societate, în fiecare epocă, în funcție de noi și noi criterii. Au practicat-o iudeii împotriva păgânilor. Apoi au practicat-o păgânii împotriva creștinilor. Apoi, din păcate, au practicat-o creștinii - prin Inchiziție și Cruciade - împotriva altora. Apoi au practicat-o creștinii împotriva creștinilor. Astăzi, e practicată, pe mai departe, constituind un indiciu al descreștinării. Cu cât omul este mai departe de Dumnezeu, cu atât este mai tentat să-și găsească motive pentru a-i urî pe semeni, iar nu pentru a-i iubi.*

Mântuitorul a luptat pentru progresul mentalităților, încercând să schimbe, în primul rând, modul de a gândi al Apostolilor Săi. Și pentru a face aceasta a supus la grea încercare credința femeii cananeence. Mântuitorul a avut nevoie de un aliat în lucrarea sa de înnoire a mentalităților. Și noi putem fi, atunci când cerem ceva de la Dumnezeu și nu primim instantaneu, posibilul aliat pe care-l așteaptă Dumnezeu pentru a face să progreseze - iar nu să se diminueze - credința pe pământ.*

Dumnezeu ne cere astăzi tuturor să ne delimităm de prejudecățile care tiranizează lumea noastră. Părintele Arsenie Papacioc enumera „prejudecățile” printre marile păcate ale minții omului, introducând, în această categorie, „bănuielile, presupunerile, închipuirile” cu care se îndeletnicesc mulți dintre oamenii de astăzi. Spune părintele că „prejudecățile nu sunt judecăți. Judecățile cer un efort, pe când prejudecățile nu”. Pe acestea le preiei gata confecționate din societatea în care trăiești. „De aceea - conchide părintele - stau mai la îndemână și câștigă pe mai mulți.”

Spunea filosoful francez Henri Bergson: „E de ajuns să accepți o singură idee greșită (adică o prejudecată) ca principiu călăuzitor, ca pe urmă să nu existe absurditate posibilă la care să nu ajungi în modul cel mai logic cu putință”. O să dăm câteva exemple: fariseii au ajuns să-i acuze pe ucenicii Mântuitorului dacă culegeau cu mâna Sâmbăta - precum pe o floare - câteva spice. După ei, aceasta însemna că treieră. Dacă vindeca un bolnav, pentru ei aceasta însemna că a muncit, a prestat o activitate medicală.*

În încheiere, se cuvine ca în această zi, în care Mântuitorul a condamnat prejudecățile și discriminarea, să Îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciunea de a descoperi discriminările pe care le operăm noi, în viața noastră și a semenilor noștri, și de a identifica prejudecățile care ne închid accesul la trăirile interioare autentice și la adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Amin!》
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1750  
Vechi 31.01.2017, 22:06:06
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.954
Implicit

Și au venit la El saducheii care zic că nu este înviere și-L întrebau zicând: Învățătorule, Moise ne-a lăsat scris, că de va muri fratele cuiva și va lăsa femeia fără copil, să ia fratele său pe femeia lui și să ridice urmaș fratelui. Și erau șapte frați. Și cel dintâi și-a luat femeie, dar, murind, n-a lăsat urmaș. Și a luat-o pe ea al doilea, și a murit, nelăsând urmaș. Tot așa și al treilea. Și au luat-o toți șapte și n-au lăsat urmaș. În urma tuturor a murit și femeia. La înviere, când vor învia, a căruia dintre ei va fi femeia? Căci toți șapte au avut-o de soție. Și le-a zis Iisus: Oare nu pentru aceasta rătăciți, neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Căci, când vor învia din morți, nici nu se mai însoară, nici nu se mai mărită, ci sunt ca îngerii din ceruri. Iar despre morți că vor învia, n-ați citit, oare, în cartea lui Moise, când i-a vorbit Dumnezeu din rug, zicând: „Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov”? Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci a celor vii. Mult rătăciți. Marcu 12, 18-27
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Luca 13 Versetul 21 Fratziorul Din Noul Testament 14 11.11.2009 22:28:37
Versetul care ne invata sa ne smerim cristiboss56 Despre Sfanta Scriptura 7 11.11.2009 22:23:38
Versetul zilei Daniela-Iulia Din Noul Testament 1 13.05.2009 09:22:30