Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica ortodoxa > Biserica Ortodoxa Romana
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #91  
Vechi 29.09.2008, 17:25:20
razvan_m
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

[size=3][color=red]PARINTELE STEFAN NUTESCU DE LA SCHITUL LACU -
AMANAREA CATERISIRII [MITROPOLITULUI NICOLAE AL BANATULUI SI EPISCOPULUI SOFRONIE DE ORADEA] ADANCESTE CRIZA
[/color]

-interviu acordat ziarului "ZIUA", inainte de hotararea Sinodului BOR de a-i caterisi pe cei doi APOSTATI-[/size]


- Părinte stareț, in urmă cu cateva săptămani, monahii romani din Sfantul Munte Athos au trimis către Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane un memoriu in care se atrăgea atenția asupra consecințelor extrem de grave pe le are pentru viața Bisericii impărtășirea Mitropolitului Nicolae Corneanu cu greco-catolicii. Zilele acestea, pe adresa Sfantului Sinod au sosit adeziuni pentru acesta in timp ce peste 50 de asociatii ale Laicatului Ortodox Roman, dar si manastiri din Romania au semnat si inaintat catre cancelaria Sfantului Sinod un alt memoriu, prin care cer respectarea sfintelor canoane si caterisirea acestuia. Cum explicati aceasta situatie, de pro si contra?


- Ortodoxia trece prin momente deosebit de grele și lucrul acesta il intuiesc și il trăiesc cu “neliniștea cea bună” toți cei care sunt mădulare vii ale Bisericii. In istorie, ori de cate ori a fost primejduită dreapta credință, monahii, preoții și mirenii și-au părăsit cele ale lor pentru a mărturisi cu cuvantul și cu viața pentru Hristos. Apostazia de la credința ortodoxă a mitropolitului Nicolae Corneanu și a episcopului Sofronie primejduiește astăzi viața Bisericii mai mult decat aspra prigoană comunistă, fiindcă acum insăși invățătura de credință, temeiul mantuirii noastre, este pusă in pericol.

- Da, dar părerile sunt impărțite. Sunt și persoane care consideră o nedreptate pedepsirea mitropolitului Corneanu.

- Nu știu dacă aceste persoane fac parte din Biserică sau, chiar dacă sunt botezați ortodox, sunt străini complet de cugetarea Bisericii Ortodoxe. Canoanele Bisericii și intreaga tradiție ortodoxă consideră ca foarte mare păcatul impărtășirii cu ereticii sau cu schismaticii, similar uciderii sau adulterului. După canoanele 45 și 46 apostolice, pedeapsa pentru cei ce săvarșesc acest păcat este foarte clară: afurisirea, adică scoaterea din comuniunea Bisericii, in cazul mirenilor, și respectiv caterisirea, adică depunerea din treaptă, in cazul clericilor.

- Nu credeți că pedeapsa este prea aspră?

- Biserica este foarte chibzuită in tot ceea ce randuiește. Ea nu pedepsește ca să se răzbune, după cum fac de obicei oamenii, ci ca să vindece pe cel bolnav sau ca să impiedice imbolnăvirea și a celorlalte mădulare ale sale. Cand doctorii văd că s-a cangrenat piciorul și nu mai poate fi vindecat, il amputează pentru a salva viața omului. Aceasta este afurisirea. Nu doctorul a cangrenat piciorul, ci doar a constatat cangrena și l-a tăiat. Tot așa, nu Biserica ii aruncă de la sine pe cei care apostaziază, impărtășindu-se cu cei din afara ei. Ea numai constată că aceștia singuri s-au exclus, s-au instrăinat. Mitropolitul Nicolae, cand s-a impărtășit cu greco-catolicii și a spus că-l consideră pe papă drept cap al Bisericii, și-a afirmat alegerea. Avem aceeași situație tristă și in privința episcopului Oradiei. După cum “calcă”, ei pot deveni - Doamne ferește! - episcopi greco-catolici, insă așa nu mai pot rămane arhierei ortodocși in continuare.

- Și totuși astăzi, cand se vorbește atata despre deschidere și toleranță, nu credeți că Biserica ar trebui să facă o anumită derogare de la Canoane?

- Vedeți dumneavoastră, canoanele nu sunt niște simple convenții omenești. In ele sunt cuprinse legile dumnezeiești după care se călăuzește Biserica. De altfel, nu ințeleg de ce lumea lesne acceptă să respecte convenții omenești, dar intampină o mare greutate cand e vorba să facă ascultare de cele randuite nouă de Insuși bunul Dumnezeu, prin gura plină de Duh Sfant a Sfinților Lui. Noi monahii, dacă ieșim in lume și circulăm cu mașina, respectăm regulile de circulație, pentru că altfel putem accidenta pe cineva. Tot așa și cei care intră in Biserică trebuie să respecte semnele de circulație ale acesteia pentru a se putea mantui. Acestea sunt Sfintele Canoane, randuite nu prin hotărarea arbitrară a oamenilor, ci prin descoperire dumnezeiască. Insuși Duhul Sfant ne-a indicat aceste căi pe care putem ajunge la Dumnezeu. In afara lor, primejdia de a ne pierde sufletul este foarte mare și nu-i este ingăduit nimănui să le incalce. Cu atat mai mult cand este vorba de dogme, unde, după spusa Sfinților Părinți, nu există iconomie, adică pogorămant. Nu incape targuială. Fericitul Iacob Țalichis, un mare duhovnic al veacului trecut, obișnuia să spună ucenicilor săi: “Pot să-mi taie capul, eu ceea ce am primit de la Părinți aceea țin pană in cel mai mic amănunt“.- De curand, Mihai Frățilă, auxiliar al Arhiepiscopiei de Alba-Iulia și Făgăraș, afirma că actul mitropolitului Corneanu nu incalcă canoanele, din moment ce Biserica Catolică nu este nici schismatică și nici eretică, căci anatemele au fost ridicate, iar tainele au fost recunoscute reciproc.

- Dacă ar fi să ne luăm după ideile acestui catolic, ar insemna că unirea s-a realizat deja și că insuși papa a fost recunoscut deja drept cap infailibil al Bisericii Ortodoxe. Ne miră cum astfel de neadevăruri pot să circule nestingherite in presa din Romania, inducand pe credincioși in eroare. Ar trebui ca teologii să dea răspuns la astfel de afirmații greșite. Se știe, de pildă, că așa-zisa ridicare a anatemelor de către patriarhul Atenagora nu implică in nici un fel Biserica. A fost doar un act demonstrativ, personal, condamnat de intreaga Biserică Ortodoxă la vremea respectivă. Cum să ridici anatemele dacă nu s-a renunțat la erezie? Mai mult, și cei ce se unesc cu ereticii intră negreșit sub anatemă. Acestea sunt lucruri foarte grave, foarte serioase. Cat despre recunoașterea Sfintelor Taine, nici nu poate fi vorba. A spus-o foarte clar și părintele Stăniloae intr-o lucrare tradusă și in grecește, intitulată “Pentru un ecumenism ortodox“. Iar in Dogmatica sa spune atat de frumos și de clar: “Biserică, in sensul deplin al cuvantului, este numai Biserica Ortodoxă.” Ei, unde s-au mai pomenit Sfinte Taine in afara Bisericii?! Am citit undeva că și părintele Viorel Ioniță, reprezentantul BOR in Consiliul Mondial al Bisericilor, a spus că nu sunt valabile tainelor catolicilor. Și totuși, Biserica Catolică este numită “Biserică soră“… Biserica este una. Nu mărturisim așa in simbolul de credință? Această denumire de “soră” vrea să arate o apropiere mare, dar in fapt incearcă să ascundă prăpastia care ne desparte. Noi folosim intr-adevăr termenul pentru Bisericile Ortodoxe ale Serbiei, Greciei, Rusiei, dar asta tocmai pentru faptul că sunt “surori intru credință”, iar ele impreună, dar și fiecare in parte formează “Una, Sfantă, Sobornicească și Apostolească Biserică”. Biserica este Taina lui Dumnezeu. Un stareț roman cu viață sfantă de la Sfantul Munte, Părintele Dionisie de la Colciu, obișnuia să spună: Adevărul este Ortodoxia. Adevărul este Biserica. Biserica este Hristos. O singură cale de mantuire există.

- Cel mai puternic argument in favoarea gestului lui Corneanu al Banatului și a episcopului Sofronie este - ca să-i citez pe admiratorii săi - “primatul dragostei“. Dragostea pe care trebuie să o avem pentru catolici greco-catolici și pentru celelalte confesiuni și religii…

- Se amestecă lucrurile, se confundă planurile: una este dragostea pe care o avem pentru oricare făptură a lui Dumnezeu, mai cu seamă pentru omul făcut după chipul Său, și altceva este toleranța ințeleasă ca dragoste cu orice preț față de credințele străine Ortodoxiei. Pentru credință se cuvine să-mi jertfesc și viața, dar și pentru aproapele, adică pentru orice om pe care-l intalnesc. Vedeți randuiala lui Dumnezeu? Cine iubește cu adevărat dorește să impărtășească adevărul și celuilalt și moare pentru a nu intina Adevărul. Dragostea ințeleasă in sensul ecumenismului sincretist este cu totul altceva. Noi trebuie să-i iubim pe toți oamenii, dar nu și credințele lor rătăcite, eretice, căci asta ar insemna să dorim unirea in minciună cu eterodocșii. Poate că asta se și așteaptă de la noi, ortodocșii?! Impărtășirea, deci comuniunea cu cei de altă credință, este socotită de Tradiția Bisericii desfranare duhovnicească și e pedepsită mult mai aspru decat cea trupească. Adulterul inseamnă moarte, iar despărțirea o putem asemăna cu eliberarea actului de deces. El doar confirmă o stare de fapt. Oare dacă unul dintre acești critici ai ortodocșilor, care reclamă dragoste in receptarea gestului mitropolitului Corneanu, ar afla că soția sa desfranează cu alți bărbați, ar mai primi să rămană impreună cu ea? Cred că nu. Atunci de ce să i se pretindă Bisericii Ortodoxe să-i mai primească in comuniunea ei pe cei care au desfranat, unindu-se cu o altă biserică?- Ce credeți că se va intampla dacă Sinodul BOR nu-i va caterisi pe cei doi arhierei?

- Așteptăm acum cu toții hotărarile Sinodului. Nici nu știu dacă ne putem gandi la așa ceva. Cel mai important lucru este ca lucrurile să se petreacă bisericește, adică sincer și corect, urmărindu-se respectarea randuielilor Ortodoxiei. Trebuie judecat cum este mai bine pentru Biserică. Cum e mai bine pentru cler și popor? Condamnarea celor doi ierarhi ar putea fi văzută ca o soluție sigură pentru rezolvarea problemei. Se liniștește poporul, iar ei sunt ajutați să-și conștientizeze greșeala pe care nici măcar nu vor să o recunoască, semn clar al pierzării. Prin urmare, se urmărește evitarea tulburărilor in viața Bisericii, pentru a nu se primejdui insăși mantuirea poporului dreptcredincios al mitropoliei Banatului și al episcopiei Oradiei. Dragostea adevărată se arată in Biserică prin grija pentru mantuirea poporului dreptcredincios. Deci, dacă prin scoaterea celor doi episcopi din scaunele lor se face cu dragoste, aceștia vor fi primii caștigați, căci in acest fel mai au o șansă, smerindu-se și făcand pocăință spre mantuire.

- Și totuși, nu ar putea fi iertați de Sfantul Sinod, dacă și-ar mărturisi greșeala, manifestand regretul?

- Dacă se pocăiesc cu sinceritate, atunci pot fi reprimiți in comuniunea Bisericii, dar episcopi nu vor mai putea fi. Canoanele sunt suficient de clare cand afirmă: “Să se caterisească“. Nu spun, de pildă: dacă se vor pocăi, atunci să fie puși inapoi in treapta de episcop, cum se intamplă in cazul altor păcate mai ușoare. In istoria Bisericii nu puține sunt cazurile de caterisire a unor clerici și chiar a unor ierarhi. De multe ori, au fost depuși pentru greșeli cu mult mai ușoare, pentru că au făcut sminteală celor mai mici. Măsura s-a luat totdeauna din dragoste față de Hristos și de Biserică, pentru a păstra neprihănită credința spre mantuirea poporului. Vedeți? Infricoșător este și păcatul smintelii. Eu nu am căderea să dau un verdict. Există Sfant Sinod care are la dispoziție Sfintele Canoane, dreptarul Bisericii lui Hristos. Totuși vă mărturisesc că m-a cutremurat lipsa oricărei urme de pocăință a mitropolitului pentru gestul apostat făcut. Cu frică de Dumnezeu mă intreb unde ar putea să ajungă dacă nu este oprit la timp.

- Și dacă cei doi episcopi care trebuie judecați vor lipsi pe motiv de boală de la Sinodul convocat in perioada de 8, 9 iulie, după cum se vorbește de pe acum?

- Biserica, in general, nu a amanat afurisirea sau caterisirea cand a existat dovada clară a apostaziei. Orice amanare insemnă o adancire a crizei, o punere in pericol a mantuirii celor pe care episcopul apostat ar trebui să-i păstorească. Cine-și mai poate lăsa turma să fie păstorită de un cioban căruia i-a slăbit vederea pană la orbire? Mai mult, canonul 15 al sinodului I-II ingăduie ca să nu mai fie pomenit la slujbe episcopul care mărturisește invățătura eretică in Biserică. A te impărtăși cu cei din afara Bisericii, a considera că și ei sunt Biserică, pe cand Biserica este numai una, a afirma că papa trebuie recunoscut drept conducătorul Bisericii nu sunt erezii? Să privești pe catolici ca pe adevărata Biserică inseamnă să accepți ca adevărată intreaga lor invățătură de credință. Automat, accepți erezia lui Filioque, accepți primatul și infailibilitatea papale, și așa mai departe.

- In general, canoanele prevăd prezența episcopului pentru a i se pune intrebări și pentru a se convinge membrii sinodului că, intr-adevăr, vina care i s-a atribuit este reală. In cazul nostru, se poate trece peste prezența inculpaților și a martorilor?

- Inregistrările video și declarațiile publice făcute de cei doi arhierei sunt suficient de lămuritoare. Nestorie, Dioscor și alți mari eretici au fost judecați și condamnați in lipsă, după ce au evitat să se prezinte la Sinod. Avem canonul 77 al sinodului de la Cartagina care prevede judecata in lipsă. Papa Vegiliu, de pildă, a fost “in chip neintarziat” judecat in lipsă și condamnat ca eretic de Sinodul al V-lea Ecumenic pentru a nu se intinde sminteala in popor. Aș mai adăuga ceva. Pentru că se judecă un caz atat de grav, in condițiile de față, s-ar putea deplasa cațiva sinodali la Timișoara pentru a culege toate datele necesare, dacă mai e nevoie de așa ceva. Trăim intr-o vreme cand nu mai călătorim cu măgărușul. Așadar, nu știm cu ce scop s-ar amana judecarea. Se va schimba oare cu ceva situația peste două trei luni? Nu există oare riscul să se extindă și să se intensifice sminteala și tulburarea in Biserică? Cui vor folosi toate acestea?- Dar dacă totuși ei nu vor fi caterisiți, și nici măcar opriți de la slujire pană la viitoarea intrunire a Sinodului BOR?

- Consecințele ar fi din cele mai grave. In primul rand, după cum v-am spus, canoanele dau dreptul preoților să nu-și mai pomenească episcopul căzut in erezie. In acest fel, preoții cu o conștiință ortodoxă trează din eparhia respectivă vor fi obligați să pomenească alți episcopi sau să inceteze de a mai sluji. Iar alții se vor sili să-și calce pe conștiință și peste canoane pentru a-și păstra parohia. Credincioșii n-or să știe unde să se ducă, unde să-și mai găsească mantuirea. Spre exemplu, am aflat că există preoți de mir și ieromonahi care au incetat să-l pomenească pe mitropolitul Nicolae. Nu este aceasta o stare de dezbinare a Bisericii? Ce se va intampla insă cand preoții vor constata că s-a amanat din nou caterisirea episcopilor? Nu va slăbi aceasta increderea in Sinodul BOR?

- Știați că de curand mai mulți preoți din mitropolia Banatului și-au exprimat adeziunea față de gestul mitropolitului lor? Ei au scris laudativ către Patriarhie că “gestul mitropolitului Nicolae a produs admirație și apreciere, fiind un pas in previziunea viitorului de unitate creștină“.

- Mi-ați dat o veste foarte tristă. Poate că totuși acei preoți au fost pur și simplu forțați prin intimidare să semneze adeziunea. Dacă insă au făcut-o din proprie inițiativă și din convingere, atunci aici se vădește cel mai bine pericolul pe care-l reprezintă rămanerea unui episcop eretic la carma Bisericii: ii va atrage și pe alții la cugetarea sa bolnavă, la ereziile pe care le impărtășește. E dureros: merg și ei in erezie cu păstorul dovedit a nu fi păstor. Acum puteți ințelege severitatea canoanelor? Biserica nu-și permite să se joace cu sufletele oamenilor doar pentru a face pe plac lumii. In mod firesc, toți cei care au semnat scrisoarea asta de adeziune ar trebui să fie chemați in Sinod și judecați pentru mărturisirea credinței eretice, iar dacă ar persevera in reaua credință, trebuie inăsprită măsura. Vedeți? Erezia este ca molima, se răspandește fără a prinde de veste. Pentru o astfel de lepădare a dreptei credințe, pentru nepăsare față de adevăr, vine neintarziat părăsirea harului. In Sfantul Munte, in trecut, pentru că monahii dintr-o mănăstire au făcut un compromis de credință cu turcii, au pierdut Harul, lucru care s-a arătat unui bătran imbunătățit. Numai după multă rugăciune și post s-a milostivit Dumnezeu să trimită din nou darul Duhului Sfant peste acea mănăstire. Vedeți, sunt taine mari, iar noi ne uităm la ce zice lumea…

- Martin Ross, episcopul romano-catolic de Timișoara, a trimis o scrisoare tuturor episcopilor și mitropoliților ortodocși in care le cere să nu-l caterisească pe mitropolitul Nicolae. Credeți că membrii Sfantului Sinod vor da curs acestei cereri?

- Mai multe canoane ale Bisericii interzic a se primi mărturia ereticilor și a schismaticilor. Atata timp cat ei nu fac parte din Biserică, nu se pot pronunța asupra problemelor interne ale acesteia. Este și o chestiune de bun simț. Mai cu seamă in ceea ce privește credința, este absurd să te aștepți ca părerile celor din afara Bisericii să fie luate la socoteală. Și apoi, este greu de crezut că cei străini de credința Bisericii o pot sfătui spre binele ei. De aceea canoanele și interzic cu desăvarșire acest lucru. Am auzit că s-a recurs și la amenințări, că s-au făcut petiții la Parlamentul European… Ne intrebăm: in ce măsură greco-catolicii și catolicii sunt sinceri in dialogul pe care-l intrețin cu Bisericile Ortodoxe, dacă apelează la astfel de mijloace pentru a-și atinge scopurile? Vor oare să ne răpească credincioșii sau să ne bage cu forța sub stăpanirea papei? Ni se pare că această vehementă susținere a mitropolitului Corneanu este un amestec nepermis in viața Bisericii Ortodoxe, ceea ce pune un mare semn de intrebare asupra viitorului dialogului dintre ortodocși și catolici.

- In incheiere, sunteți optimist sau pesimist privind viitorul Bisericii Ortodoxe Romane?

- Trebuie multă rugăciune: preoții, noi călugării, dar și credincioșii cred că ar trebui să postească și să se roage cu umilință in zilele Sinodului din 8-9 iulie, pentru ca Domnul să ne miluiască, să lumineze mințile ierarhilor noștri pentru a găsi acea cale ortodoxă de a indepărta tulburarea și confuzia din viața Bisericii noastre. Trecem prin momente foarte grele. Numai Dumnezeu mai poate să ajute!

- Nu credeți că ar trebui intreprins ceva concret?

- Rugăciunea este foarte importantă, cu nădejdea la Dumnezeu că nu lasă Biserica Sa. Să ne rugăm mai mult pentru păstorii noștri. Asta nu exclude mărturisirea și apărarea Adevărului. Dimpotrivă. Noi facem ceea ce este omenește posibil, pentru a nu avea apoi toată viața mustrări de conștiință. Dacă noi vom tăcea, vor prinde grai pietrele smerite ale treptelor din fața Catedralei timișorene stropite cu sange de martir”.

Iertare!

Razvan
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, pacatosul!
Reply With Quote
  #92  
Vechi 29.09.2008, 17:27:37
razvan_m
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

erata la subtitlu:

in loc de "interviu acordat ziarului "ZIUA", inainte de hotararea Sinodului BOR de a-i caterisi pe cei doi APOSTATI",

cititi:

"interviu acordat ziarului "ZIUA", inainte de hotararea Sinodului BOR de a nu-i caterisi pe cei doi APOSTATI"
Reply With Quote
  #93  
Vechi 29.09.2008, 17:56:45
mihailt mihailt is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 04.01.2008
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.261
Implicit

Dom-le pai de unde stiti dvs. ce e in sufletul mitropolitului?
Dvs. ce vreti sa ziceti ca Dumnezeu nu mai judeca?
Pai ce nu Dumnezeu l-a pierdut pe Arie?
De ce nu il pierde atunci si pe IPS Nicolae daca e cum ziceti dvs.?
Reply With Quote
  #94  
Vechi 29.09.2008, 18:20:01
cozia cozia is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.01.2007
Mesaje: 2.305
Implicit

Anca,

Faptul ca in biserica nu a mai existat nici o palmuire administrata de sfinti nu-ti da de gindit. Adica un sfint (mare sfint... fara excentricitati)dintr-o data se comporta el complet diferit fata de TOATA TRADITIA?

In schimb similaritati de comportament intre sfintii parinti gasim la fiece pas si vedem cum Dumnezeu le sadeste aceleasi caracteristici tuturor cuviosilor Lui.

In fine este la urma urmei un detaliu minor, comparativ cu munca titanica pe care trebuie sa o ducem cu fiinta noastra, iar pentru acest gest de care vorbiti o sa ma rog pentru ca bunul Dumnezeu sa mi-l descopere El

Mihail, cum se da palma aceea cu blindete si dragoste?... si de cind sfintii cred ca dracii ies din om daca-l iei la palme?...din nou, poate vii cu exemple din Traditie nu din mintea noastra

Multumesc tuturor pentru raspunsuri, Doamne Ajuta!
Reply With Quote
  #95  
Vechi 29.09.2008, 18:27:42
cozia cozia is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.01.2007
Mesaje: 2.305
Implicit

Eu zic ca sa avem mare grija cu asemenea "mici justificari" pentru violenta. De la mentiunea unei palme pina la tortura si ars pe rug este o distanta mm-trica. Iar in Romania avem exemple ample de explozii de violenta pornite dintr-un CUVINT aruncat in vint de minti tulburate.
Omul frustrat si stresat atit asteapta!

Sa fim foarte atenti ce invataturi diseminam in jur, mai ales cei ce tin tot felul de conferinte
Reply With Quote
  #96  
Vechi 29.09.2008, 19:21:29
seminaristul seminaristul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 28.06.2007
Locație: buricu' pamantului ARAD
Religia: Ortodox
Mesaje: 399
Implicit

mai nush ce tot o tinetzi atata cu asociatziile Laicatului Ortodox Roman ca nu a auzit nimeni de ei
Reply With Quote
  #97  
Vechi 29.09.2008, 19:39:26
razvan_m
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Frate Andrei,

Suficient cu justificarile. Daca nu crezi intrun cat de mic fapt relatat de Sfanta Traditie, inseamna ca nu crezi deloc in Sfanta Traditie. Ce mai tot atata tura-vura pe seama Sfintei Traditii? Ori crezi in ea [si atunci crezi absolut totul din ea] ori nu crezi deloc in ea! Cale de mijloc nu exista. Ca stati sa vedti, ca eu cred numai anumite parti din Sfanta Traditie, care sunt majoritare, dar le pun la indoiala pe celelalte, pentru ca asa mi-a pus in gand diavolul [caci orice indoiala in a crede faptele relatate de Sfanta Traditie este insamatata in mintea noastra de acesta, nu de ingeri, sfinti sau de Domnul]. Vei da raspuns la infricosata judecata nu numai de tine, dar si de cei pe care i-ai tras dupa tine in aceasata erezie a ta...


Razvan
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, pacatosul!
Reply With Quote
  #98  
Vechi 29.09.2008, 20:23:52
ancah
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Citat:
În prealabil postat de cozia
Eu zic ca sa avem mare grija cu asemenea "mici justificari" pentru violenta. De la mentiunea unei palme pina la tortura si ars pe rug este o distanta mm-trica. Iar in Romania avem exemple ample de explozii de violenta pornite dintr-un CUVINT aruncat in vint de minti tulburate.
Omul frustrat si stresat atit asteapta!

Sa fim foarte atenti ce invataturi diseminam in jur, mai ales cei ce tin tot felul de conferinte
Nu a folosit nimeni "aceasta" palma, ca justificare pentru violenta. Ar fi chiar nenatural sa se faca acest lucru. Vrei sa spui ca romanii si-au pierdut uzul ratiunii? Cred ca nu. Manifestari ale maniei ne sunt prea cunoscute si nu au nimic de-a face cu Palmele date de Sf. Nicolae. Sa nu amestecam lucrurile.
Reply With Quote
  #99  
Vechi 30.09.2008, 00:50:56
ancah
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Citat:
În prealabil postat de mihailt
Dom-le pai de unde stiti dvs. ce e in sufletul mitropolitului?
Exista interviuri, in care IPS Nicolae se exprima dupa fapta sa si dupa hotararea Sinodului.
La intrebarea: "Regretati....", raspunsul a fost "Deocamdata.."
Mihaile, noi cu totii am dori sa auzim un cuvintel de regret, dar din pacate acesta nu s-a spus. Daca tu esti mai informat, atunci spune-ne si noua, te rog.
Reply With Quote
  #100  
Vechi 30.09.2008, 17:04:22
razvan_m
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

seminaristul a scris:
Citat:
mai nush ce tot o tinetzi atata cu asociatziile Laicatului Ortodox Roman ca nu a auzit nimeni de ei

-------------

id de mess viliga_valentinstloa
1.

seminaristule,

mai pune-ti mintea si internetul la contributie ca sa afli cate ceva despre Asociatia Laicatului Roman...


2.

Ca sa nu fiu acuzat ca am scos fortat din context citatul cu palmele primite de ereticul Arie de la Sfantul Nicolae, voi reda in intregime articolul lui Dan Ciachir din ziarul "Ziua", din 28 iunie a.c. :

[b][size=3][color=red]FARADELEGEA SPIRITUALA A MITROPOLITULUI CORNEANU[/color][/size]


Din necunoastere sau deliberat, dar la fel de zgomotos, unii s-au grabit sa minimalizeze fapta mitropolitului Nicolae al Banatului de a se impartasi cu schismaticii greco-catolici, respectiv pe aceea a episcopului Sofronie al Oradiei de a sfinti impreuna cu ei Aghiazma Mare. Pentru a intelege sacrilegiile acestor ierarhi - doar doua exemple. Blandul, milostivul Sfant Nicolae, n-a ezitat sa-i carpeasca o pereche de palme ierarhului eretic Arie la primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Un calugar din Pateric, care accepta din smerenie orice defaimare, a spus: Betiv? Da. Curvar? Da. Eretic? Asta nu!

Biserica lui Hristos a fost una, vreme de aproape un mileniu. Dupa care s-a produs Marea Schisma din anul 1054, cand Apusul s-a rupt de Rasarit din pricina pretentiilor sale neintemeiate de suprematie. In 1965, cele doua Biserici si-au ridicat reciproc anatemele. Dar comuniunea nu s-a restabilit. Un Papa ne-a vizitat, dar nu s-a impartasit din acelasi potir cu ierarhii nostri ortodocsi. Nici Patriarhul Ecumenic nu s-a impartasit cu Papa atunci cand s-a dus la Roma si au spus amandoi Crezul fara adaosul dogmatic ilicit “Filioque”. Nu puteau s-o faca. Ne despart inca multe lucruri esentiale. Ortodoxia este soborniceasca; Biserica Romei este primatiala.


Pentru noi, refacerea unitatii crestine, sau macar a intercomu*niunii cu catolicii, presupune revenirea lor la sobornicitate si la ecleziologia primului mileniu crestin a celor Sapte Sinoade Ecumenice. Pentru catolici, refacerea ecumeniei, adica a intregului, echivaleaza cu intrarea Bisericilor Ortodoxe sub ascultarea Papei - ceea ce este impotriva Adevarului Invataturii lui Hristos. Recent, Papa Benedict XVI a mai rupt o punte care il lega de Biserica Rasaritului, abandonand titlul de “Patriarh al Occidentului“. Euharistia catolica nu este nici macar fizic identica cu Sf. Cuminecatura ortodoxa. Ei folosesc azima, noi artosul (painea dospita).

Scriitorul Cristian Badilita a afirmat public ca se impartaseste de la catolici. Comite un sacrilegiu, intrucat nimeni nu se poate impartasi fara spovedanie prealabila si fara consimtamantul duhovni*cului. Iar daca ar exista un asemenea duhovnic ortodox, care sa-i ingaduie comuniunea cu catolicii, acela ar fi imediat caterisit si apoi excomunicat din Biserica Ortodoxa. La catolici numai clericii se impartasesc din potir, laicilor dandu-li-se un fel de anafora - ostia. La noi, impartasirea este “de la vladica pana la opinca” identica, fara discriminare intre clerici si laici.

Schisma romano-catolica contine in ea si samburele ereziei; “Filioque”. Adica diminuarea Sfantului Duh. Tot legat de Persoana Sfantului Duh: pentru ortodocsi, harul este de natura necreata. Catolicii il considera “creat”. Purgatoriul - o inventie pecuniara. In total dispret fata de adevar, la Conciliul Vatican I (1869-1870), Papa Pius IX a proclamat pretinsa “dogma” a jurisdictiei universale a pontifului si-a infailibilitatii papale. Pentru ortodocsi, infailibila e doar Biserica insasi, condusa de Mantuitor. “Imaculata Conceptie” este alta… inovatie. In 1848, acelasi Pius IX poftise Bisericile Rasaritului sa intre sub ascultarea sa. I s-a raspuns prin celebra Enciclica a Patriarhilor Rasariteni care invedera falsurile si nascocirile Romei in materie dogmatica si canonica. Mult laudatul Conciliu Vatican II (1962-1965) nu a retractat nimic din deciziile Conciliului Vatican I, asa cum arata intr-un text din anul 2000 cardinalul Ratzinger, actualul Papa, sustinand acolo ca celelalte Biserici nu pot fi “surori”, ci doar “fiice” ale Bisericii Romane.

Ca ortodocsi, nu ne putem impartasi din acelasi potir nici macar cu Bisericile necalcedoniene, care ne sunt mult mai apropiate decat catolicii. Mitropolitul Nicolae si episcopul Sofronie au comis mari pacate spirituale. Biserica Ortodoxa Universala, din care facem parte, pedepseste aspru faradelegea duhovniceasca. Canonul 46 apostolic prevede: “Poruncim sa se cateriseasca episcopul sau presbiterul care au primit (ca valid) botezul ori jertfa (euharistia) ereticilor” Unde-i lege nu-i tocmeala”.


Iertare!

Razvan
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine, pacatosul!
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Mitropolitul Nicolae Corneanu pensionat? costel Stiri, actualitati, anunturi 80 18.07.2011 08:48:22
Ce au cu mitropolitul Corneanu ??? guardian knight Biserica Ortodoxa Romana 1 20.06.2011 21:34:00
Mitropolitul Dosoftei camy_d Generalitati 0 10.03.2011 17:57:03
Mitropolitul Calinic al Dristrei Ducutu Biserica Ortodoxa Romana 0 12.04.2010 09:38:43
Mitropolitul Ardealului s-a stins din viata Tudor Stiri, actualitati, anunturi 1 31.08.2005 23:35:16