Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Despre Sfanta Scriptura
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1481  
Vechi 20.01.2015, 20:37:50
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Ev. Marcu 11, 11-23

În vremea aceea a intrat Iisus în Ierusalim și în templu; și, după ce a văzut toate, iar vremea fiind spre seară, a plecat la Betania cu cei doisprezece. A doua zi, plecând din Betania, a flămânzit și, văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el; și, ajungând la smochin, n-a găsit nimic în el, decât numai frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Atunci a grăit Iisus către smochin, zicând: de acum înainte nimeni să nu mai mănânce în veci rod din tine. Iar ucenicii au auzit aceste vorbe. Apoi au venit în Ierusalim și, intrând în templu, Iisus a început să dea afară pe cei care vindeau și pe cei care cumpărau în templu; și a răsturnat El mesele schimbătorilor de bani și scaunele neguțătorilor de porumbei. Și nu îngăduia să mai treacă cineva cu vreun vas prin templu și-i învăța, zicându-le: oare, nu este, scris: casa Mea, casă de rugăciune se va chema pentru toate neamurile? Voi însă ați făcut din ea peșteră de tâlhari. Și au auzit cărturarii și căpeteniile preoților și căutau în ce chip să-L piardă, căci se temeau de Dânsul, pentru că tot poporul era uimit de învățătura Sa. Iar când s-a înserat, Iisus a ieșit afară din oraș. A doua zi, dimineața, trecând, au văzut smochinul uscat până la rădăcină și, aducându-și aminte, Petru, I-a zis: Învățătorule, iată smochinul pe care L-ai blestemat s-a uscat. Și, răspunzând, Iisus le-a zis: aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă că cel ce va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce zice se va face, orice va zice el se va face.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1482  
Vechi 22.01.2015, 22:10:07
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Ev. Marcu 11, 27-33

În vremea aceea a venit Iisus iarăși în Ierusalim și, când se plimba el prin templu, au venit la Dânsul cărturarii și bătrânii și I-au zis: cu ce putere faci acestea și cine Ți-a dat Ție puterea aceasta, ca să le faci? Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: am să vă întreb și Eu pe voi o vorbă și să-mi răspundeți. Atunci vă voi spune și Eu cu ce putere fac acestea. Botezul lui Ioan a fost din cer, sau de la oameni? Răspundeți-Mi! Ei însă vorbeau între ei, zicând: dacă vom răspunde: din cer, va zice: pentru ce dar n-ați crezut în el? Iar dacă răspundem: de la oameni... se temeau de popor, pentru că toți aveau despre Ioan credința că a fost într-adevăr prooroc. Deci, răspunzând lui Iisus, au zis: nu știm. Atunci și Iisus le-a zis: nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1483  
Vechi 24.01.2015, 23:48:57
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu)

Luca 19, 1-10
În vremea aceea trecea Iisus prin Ierihon și, iată, un om bogat cu numele Zaheu, care era mai-mare peste vameși, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât degrabă și L-a primit, bucurându-se. Și, văzând, toți murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Iar Zaheu, stând înaintea Domnului, I-a zis: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și, dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiu al lui Avraam. Căci Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1484  
Vechi 26.01.2015, 21:11:34
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Ev. Marcu 12, 13-17

În vremea aceea căpeteniile preoților și cărturarii au trimis la Iisus pe unii din farisei și din irodiani, ca să-L prindă în cuvânt. Deci au venit și I-au zis: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și nu-Ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor, ci cu adevărat înveți calea lui Dumnezeu. Se cuvine a da dajdie Cezarului, sau nu? Să dăm, sau să nu dăm? Însă Iisus, cunoscând fățărnicia lor, le-a zis: pentru ce Mă ispitiți? Aduceți un dinar, să-l văd. Iar ei I-au adus. Și i-a întrebat: ale cui sunt chipul și inscripția de pe el? Ei I-au zis: ale Cezarului. Atunci Iisus le-a zis: dați Cezarului cele ce sunt ale Cezarului, iar lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și au rămas foarte mirați de Dânsul.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1485  
Vechi 28.01.2015, 20:34:47
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Ev. Marcu 12, 28-37

În vremea aceea s-a apropiat de Iisus unul dintre cărturari și L-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iar Iisus i-a răspuns că cea dintâi dintre toate este aceasta: ascultă Israile, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn; să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din tot cugetul tău și din toată puterea ta; aceasta este cea dintâi poruncă; iar a doua, asemenea aceasteia, este: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Mai mare decât acestea, nu este altă poruncă. Atunci cărturarul I-a zis: bine, Învățătorule, adevărat ai zis că este un singur Dumnezeu și nu este altul afară de El; și a-L iubi din toată inima și din tot cugetul și din tot sufletul și din toată puterea, și a iubi pe aproapele ca pe sine însuși este mai mult decât toate prinoasele și jertfele. Iar Iisus, văzându-l că a răspuns cu înțelepciune, i-a zis: nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu mai îndrăznea să-L mai întrebe. Dar când învăța în templu, Iisus a zis: cum spun cărturarii că Hristos este Fiul lui David? Caci însuși David, insuflat de Duhul Sfânt, a grăit: zis-a Domnul, Domnului meu: șezi de-a dreapta Mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor Tale. Deci însuși David îl numește pe El Domn; atunci cum este fiul lui? Și toată mulțimea îl asculta cu bucurie.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1486  
Vechi 29.01.2015, 18:55:10
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Marcu 12, 38-44

Și le zicea în învățătura Sa: Luați seama la cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi și să li se plece lumea în piețe, Și să stea în băncile dintâi în sinagogi și să stea în capul mesei la ospețe, Ei, care secătuiesc casele văduvelor și de ochii lumii se roagă îndelung, își vor lua mai multă osândă. Și șezând în preajma cutiei darurilor, Iisus privea cum mulțimea aruncă bani în cutie. Și mulți bogați aruncau mult. Și venind o văduvă săracă, a aruncat doi bani, adică un codrant. Și chemând la Sine pe ucenicii Săi le-a zis: Adevărat grăiesc vouă că această văduvă săracă a aruncat în cutia darurilor mai mult decât toți ceilalți. Pentru că toți au aruncat din prisosul lor, pe când ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, toată avuția sa.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1487  
Vechi 30.01.2015, 21:51:12
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Ev. Marcu 13, 1-8

În vremea aceea, ieșind din templu Iisus, unul dintre ucenicii Săi I-a zis: Învățătorule, privește ce lespezi și ce ziduri! Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: vezi aceste iduri mari? Nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se risipească. Iar când ședea Dânsul pe Muntele Măslinilor, în fața templului, L-au întrebat pe el, deoparte, Petru, Iacob, Ioan și Andrei: spune nouă când vor fi acestea și care va fi semnul când au să se împlinească toate acestea? Atunci Iisus, răspunzând, a început să le spună: vedeți să nu vă înșele cineva; căci mulți vor veni în numele Meu, zicând că sunt Eu, și pe mulți vor înșela. Iar când veți auzi de războaie și de vești de războaie să nu vă spăimântați, căci trebuie să fie acestea, dar încă nu va fi sfârșitul. Căci se va ridica neam peste neam și împărăție peste împărăție; și vor fi pe alocurea cutremure, foamete și tulburări; acestea vor fi începuturile durerilor.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1488  
Vechi 31.01.2015, 17:20:30
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameșului și a fariseului) Luca 18, 10-14Zis-a Domnul pilda aceasta: Doi oameni s-au suit la templu ca să se roage: unul era fariseu și celălalt vameș. Fariseul, stând drept, așa se ruga în sine: Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți, prea desfrânați, sau ca și acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, departe stând, nu voia nici ochii să-și ridice către cer, ci-și bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului! Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa decât acela. Fiindcă oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1489  
Vechi 03.02.2015, 19:15:53
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Ev. Marcu 13, 14-23

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: când veți vedea urâciunea pustiirii, cea prezisă de proorocul Daniil, stând unde nu se cuvine - cine citește, să înțeleagă -, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, și cel ce va fi pe casă să nu se coboare în casă, nici să nu intre să ia ceva din casă; și cel ce va fi în țarină să nu se întoarcă înapoi să-și ia haina. Dar vai de cele ce vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în acele zile. Rugați-vă, dar, ca să nu fie fuga voastră iarna. Căci în zilele acelea va fi chin cum nu a fost până acum, de la începutul făpturii pe care a zidit-o Dumnezeu, și nici nu va mai fi. Și de n-ar scurta Domnul zilele acelea, nu s-ar mântui nici un om; dar pentru cei aleși, pe care El i-a ales, a scurtat zilele acelea. Atunci de vă va zice cineva: iată aici este Hristos, sau iată acolo, să nu credeți. Căci se vor scula hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor face semne și minuni ca să înșele, de va fi cu putință, și pe cei aleși. Dar voi luați seama, căci iată mai înainte v-am spus vouă toate.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1490  
Vechi 05.02.2015, 17:00:28
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Ev. Marcu 13, 31-37; 14, 1-2

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Iar despre ziua aceea și despre ceasul acela nimeni nu știe, nici îngerii care sunt în cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați aminte, privegheați și vă rugați, căci nu știți când va veni ziua aceea. Este tocmai ca un om care a plecat departe și, lăsându-și casa, a dat slujitorilor săi puterea, fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze. Privegheați, dar, căci nu știți când va veni stăpânul casei: seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșilor, sau dimineața; ca nu cumva, venind fără de veste, să vă afle dormind. Iar cele ce vă spun vouă, le spun tuturor: privegheați!
Și după două zile erau Paștile și azimile, iar căpeteniile preoților și cărturarii căutau cum să-L prindă pe Iisus cu vicleșug, ca să-L omoare. Dar ziceau: nu în timpul praznicului, ca să nu fie tulburare în popor.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Luca 13 Versetul 21 Fratziorul Din Noul Testament 14 11.11.2009 22:28:37
Versetul care ne invata sa ne smerim cristiboss56 Despre Sfanta Scriptura 7 11.11.2009 22:23:38
Versetul zilei Daniela-Iulia Din Noul Testament 1 13.05.2009 09:22:30